Evert van der Schuer

AT001a001                          1604      25 Juni

Huwelijk . doen wij Evert van Oldenbarnevelt en Gijsbert van Willer van wegen Looch Gerritszn. met Hendrik Loochzn. zijn soon, brg. ter eenre. Cornelis Brueniszn. en Jan van Westrhenen van wegen Marritgen Volckens dochter bruijt ter andere zijde.

Inbreng bruidegom van zijn moeder Looch Gerrits en Claesgen Gijsberts zijn huisvrouw aan huwelijk goederen mede gegeven een Erf onder Putten en stukken land onder Putten en Bunschoten.

Inbreng bruid Hofstede en landerijen onder Bunschoten.

Scroll naar boven