Rijck van Velsen

AT009a001          1650       6 Juni

Testament Wouter Rijcksz en Annitgen Hermansdr goederen niet beschreven.

AT009a001          1650       20 Oktober

Procuratie, Seger Hillebrantsz machtigd Henrick Lubberts schoenmaker tot Scherpenzeel om wegens hem te innen van Jacob Otten wonende bij ’t Vliet ter sake van geleverde honick en ander sinds.

AT009a001          1650       27 Okt

Procuratie, Johanna Clemens (Francinck) j.d. wo. in Amersfoort, zij machtigt Gerrit Pelt notaris mede aldaar woonende en de specialijk omme uit en naem en van wegen de comparante ten behoeve van Cornelis van Lilaer en zijn erfgen. te hypotheceren en vestigen een somme van 1000 car. gl. voor de rentmeester, leenmannen en thinsgenoten van de Abdije van St. Pauwels tot Utrecht in de helfte van een camp landt geheten de Corte Camp gelegen in de ……… die eertijds onverdeelt heeft gelegen met Ghijsbert Willems, trekkende van de Cleijn Lockmaet tot aan die sijde de lange camp toebehorende de Capel St. Jan tot Utrecht en aan de anderij sijde geheten Doornnoort gelegen onder ’t Hoogland à 5 %. St. Jan tot Utrecht en aan de anderij sijde geheten Doornnoort gelegen onder ’t Hoogland à 5 %.

AT009a001          1651       22 Febr

Procuratie van Cornelis Loogen van Ruijtenbeeck i.v.m. met innen van penningen.

AT009b001             onderhandse akten         1649 – 1651

AT009b001         1650       2 Febr

Op cond. nabes. hebben Rijck Henrick en Melis Henricks mitsg. Jan Jacobsz cuijper getr. met Weijmpgen Henricks, Elbert Evertsz getr. met Aeltgen Henrick, Rijck Jacobz, Heltgen Henricks, Jacob Simons getr. met Bartien Henricks mitsg. Henrick Henricksz verkopen aan Aelt Reijersz wonende op Hoogland 4 margen land met de uitweg op de Hoevelakerweg over ’t land van de kinderen en erfgen. van Aert Woutersz (en) mede van Gontgen Reijers wed. van Reijer Dircks gelegen in Hoevelaken daar aen bijde sijde de heer van Hoevelaken naest gelant is. Koopsom 1700 car. gl.

AT009b001         1650       17 April

Verdeling van 15 danm. land gelegen in de Duist in 5 campen tussen Jonkhr. Johan van Oostrum (heere tot Moesbergen, ritmeester) en Pieter Reijersz van Haverloo.

AT009b001         1650       10 Mei

Jonkhr. Johan van Oostrum, hr. tot Moesbergen verkoopt bij openbaare afslag (1ste ?) een camp weijlant groot 3 danm. gelegen tussen de Nieuweweg en de Laeck en nog 6 danm. daarbij gelegen.

AT009b001         1651       10 Maart

Overleden op Hamersvelt Melis Cornelissen nalatende Gerritgen Thonisdr mitsg. Fijtgen Melis. Fijtgen Melis was getrouwd met Jan (Joris) Jansz.

Boedelscheiding tussen moeder en dochter.

Scroll naar boven