Notaris Hendrik ter Horst

AT047a001          1771       4 dec (folio 3) Testament Hanna Hartman wonende aan de Brand ger. Emiclaar bij overlijden alles bemaakt aan hare broeders Dirk, Willem en Floris. AT047a001          1772       7 febr (folio 10) Rijkje van Voskuijle en Maria van Voskuijle beijde ongehuwd meerderjarige dochters waardinnen wonende in het Gerechthuis van Leusden aan de Swarte Steeg geven […]

Notaris Mr Jan Both Hendriksen

AT046a001          1773  24 Febr                    F 42 Verhuur v. e. kamp land genaamd  ‘de Stadskamp’  tussen het Scham en de Horst a. d.  Vlierbeek. AT046a001          1773  12 July                     F 57 Adriana Mattelage  wed.  en Boedelhoudster v. Cornelis Warneke, benoemt hare zoons  Helmich, Anthoni, Thymen,    Hendrik, Cornelis en Wijnand, alle binnen de stad wonende, de […]

Notaris Cornelis Suijck

AT045a027          1803  28 Jan Jan Jansen wonende op Klein Calveen huurt male land vd rentmeester vd Malen genaamd de  Grote en Kleine lage malen eng. vorige huurderesse wed. Aart Gerritze.  pachttijd  6 j.  jaarlijks voor ¦ 140. AT045a027          1803  3 Febr. Verkoop vaste goederen v. wijlen Benjamin Cohen. I  Op Vinkenhoef II  4 morgen tabaksland […]

Notaris Gijsbert Gerrit Methorst

AT044a008          1792      28 december Jan Tolboom huurt weer in t erf ‘t Klaverblad van de heer Jan Francois van Lilaar Heere van Stoutenburg idem 3 morgen land tussen t erf en de Grift nog een kamp op t einde van de allee behalve t hofje van dit land afgegraven welke den Heer verhuurder aan […]

Notaris Cornelis Pannekoek

AT043a002          1805      10 mei Dirk Saaren vd Wetering wonende op Klein Landaas ger Woudenberg huurt dit erf weer in van de regenten vd Poth 6 jaren a f 180 sjaars boven alle jaren 6 vette hoenders 2 schepels rogge en slaperdijk en haardstedegeld. AT043a002          1804      3 februari Wouter Teunissen op Amersdijk huurt weer […]

Notaris Anthony Voskuijl

AT042a001          1758 – 11 Nov Een akte van attestatie ten verzoeke van Rutje Hesselsche, wed. van Willem Rijkse wonende op de plaats Waterdaal onder A’foort. De attestanten waren Jan Cornelisse Schothorst oud 61 jaren en Jan Jacobse Vrijhoef oud 42 jaren, beijde wonende te Leusden. Jan Schothorst getekend in oud handschrift en Jan Jacobse (zo […]

Notaris Wilhelmus Gualterus van Veersen

ATO41a001         1756 – 20 Aug Scheidinge, Sr. Hendrik Warneke, lakenkoper en Everarde Nieuwland, echtl. ATO41a001         1756 – 27 Aug Aalt Zaaren en Jannetje Claasen echtl. wonende op Kleijn Zandbrink gelegen in Buurtschap Snorrenhoef ger. van Leusden huren deze hofstede van Hendrik Peperhoven. 6 jaren a 80 gulden sjaars. ATO41a001         1756 – 30 Aug Testament de […]

Notaris Cornelis van Deventer

AT040a001          1753 – 1 Maart Jacob Willemse wonende op de Kruiskamp huurt weer in van het Kapittel van St. Joris de Stadskamp bij ’t Scham, wezende weiland, en achter hetzelve jegens de schuur op Nieuwenhorst, vijf vierel gewezen tabaksland doch nu bouwland. 2 jaren a 110 gulden sjaars. AT040a001          1753 – 30 Maart Johannes Luenen […]

Notaris Anthonie van Brinkensteijn

AT039a001          1748 – 5 en 29 Febr Volmachten van vrouwen en weduwen, eigenaars op personen omme bij de edele heren Commissarissen tot ontvang van de Liberale Gifte, gecommitteerd enz. bij het plakaat van de Ed. mogende heren Staten Land van Utrecht, gearresteerd de 8 Nov.1747 de overslag en begroting van het zuiver beloop van alle […]

Notaris Jan Gijsbert Methorst

AT038a001          1743 – 2 April Juffr. Gerarda Freis van Dolre, wed. van de heer Theodorus van Lilaar, brouwers binnen Amersfoort, verkopen aan Steven den Brinkensteijn het erf en goed genaamd Klein Wijnbergen, voortijds geheten. Bestaande uit een boerenhuizing, aparte woningen, bakhuis en schuurtje daarachter en met de landerijen gelegen in Asschat. Strekkende van de Asschatterweg […]

Scroll naar boven