Notaris Anthony Methorst

AT037a040          1788       23 febr Rijk Cornelisje van Schaijk wonende op ’t Erf de Crommesteerd in Leusden, Woudenberg huurt dit Erf weer in met het land genaamd Cranenhof met het schot daarop staand van het Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ195 sjaars. AT037a040          1788       11 april Meeus Tijsen-Brouwer wonende op Kleijn Hagenouw huurt dit Erf weer […]

Notaris Abraham van Bemmel

AT036b002         1777       18 april Verkoop van Goederen van en door den Heer Alard Wijnand Hacfort Heere van de Horst en vrouwe Angela Wendelina van der Heijden echtel. onder andere onder Hoogland de helfte van ’t Erf en Goed Kleijnwede, dit is uit de hand verkocht. Koper niet vermeld. AT036b002         1774       8 okt De kinderen en […]

Notaris Gerard van Wisselingh

AT035a001          1725       22 April Huurcontract van landerijen gelegen op Isselt. AT035a001          1725       24 April Testament Theunis Hendriksen en Meijnsje Jans echtelieden wonende op de Vathorst ger. Emiclaar. Eerst comprn. gezond, tweede krank en te bedde liggend. AT035a001          1725       21 Juni Testament van Maria Jans wed van Barthlomeus Arienzen van der Mast. AT035a001          1725       11 Okt […]

Notaris Wessel Craanen

AT0034a/b001   1721       31 Dec Aart Dirksen tegenwoordig wonende onder Woudenberg huurt een Erf en Goed met huijzinge, bergen, schotten, enz. en landerijen groot 27 mergen gelegen in Leusbroek genaamd Middenbroek competerende den Heer Oud Burgm. Anthony van Goudoever. Den boomgaard en het speelhuijsje behoudt de verhuurder aan zich zelf. 6 jaren à ƒ 100 sjaars […]

Notaris Anthonij van Veersen

AT033a001          1718 Transactie tussen Hermanus Lodewijks van Stemfort en Jan Aartsen ten Bosch. Zij huurden samen van de regenten van de Poth het land genaamd de Oude Hofstadt gelegen buiten de Bloemendaalse Poort. AT033a001          1719      3 Dec De Heer Willem van Gijen raad in de vroedschap van A’foort aan eene helft Hendrik van Kempen […]

Notaris Volquen Saab

AT032a001          1720       14 maij Huurcontract van een Erf, Goed en huys Huys, hof en Hofstede met de landerijen daaraan gehorende staande en gelegen op Hamersveld aan de Swarte Steegh onder ger. v Leusden. Verhuurderesse; Vrouwe Maria Theresia van Westrhenen, wed van wijlen den Heer Mr Daniël van de Bergh. Adv. enz. Huurders Jan Cornelissen en […]

Notaris Johan Harderwijk

AT031a001          1717       2mrt De weduwnaar Assueris van Dijk verhuurt aan Willem Wouterse een seekere Huysinge Hof en Hofstede gelegen in Zeldert onder Hoogland. 6 jaren 1ste 3 jaar voor 215, laatste 3 jaar voor f 2235. AT031a001          1718       6 mrt Aart en Peter Jansen wonende onder gerecht van Hoogland verhuren aan Jan Jansen hun oudste […]

Notaris Steven van Brinkensteijn

AT030b001         1713       28 Juli Huwelijk tussen Dirk Andriesen mundige jongeman wonende in Leusderbroek en de Willemijntje Aelten jonge dochter van Leusbroek geass. met Aelt Jacobsen haar vader. Door den bruidegom aangebragt de helfte van seecker Erf en Goed genaamt de Vrijhoef gelegen in Leusderbroek en gemeen met Clemens Hooft alsmede 1/4 part in 4½ danm. […]

Notaris Arnold van der Maath

AT029a001          1712       10 Juli Hermen Willemse en Claes Willemsen beijden w.o. Hoogland stellen zich borg voor Wulphert Willems wonende aan de Doornheg voor het betalen van de pacht van de Huur van de Hofstede de Doornheg t.b.v. Johannes van Nieuwendorp. AT029a001          1712       19 Nov Huurcontrakt van de Hofstede Hogerhorst onder Hoogland. Verhuurder Thomas . . […]

Notaris Erasmus van Goudoever

AT028a001          1707       5 Okt Vermelding Jan Roelofsen wonende op Abbelaar onder Renswoude. AT028a001          1708       2 Maart Anthony Thijmensen wonende op ’t Erf Engendaal bekent schuldig te zijn aan Willem van Westerhuijs een some van ƒ 213 en 13 stv. AT028a001          1709       13 Nov Hessel Hendricks en Geertjen Ariens echtel. wonende in Neerseldert aan de Hoogenhaart […]

Scroll naar boven