Notaris Dirk van Ommeren

AT017a001          1675       22 Jan Verrekening tussen de Erfgenamen van Gijsbertje Peters gewoont hebbende aan de Swarte Steegh onder den gerechte van Hamersvelt. AT017a001        1676       22 Febr De erfgenamen van Cornelis Jan Corsen verkopen aan Jonkh. Jacob Botter 2/8 portie van één mergen gelegen tot Leusden naest het Erf van de Hr. Jacob Botter. AT017a001          […]

Notaris Bartholomeus Hagen

AT016b001         1666 – 29 Nov Claes Teunissen van Geenen, wonend tot (Weeze??) gehuwd met Evertgen Claes, verkopen aan Peter Jacobse van Soest, meester-timmerman, een zeker wei- en bouwland groot 8 a 9 mergen leggende. Waarvan de ene helft de Weteringe Maet genoemd, gelegen aan de oostzijde van de Heiligen?? Bergh en de andere helft strekkend […]

Notaris Anthony van Brinkensteijn

AT015a001          1667       7 juli Henrick Willemse Zijdtwint wonende op Hamersvelt voor 1/5 part Willem Cornelis wonende in de achterhoek voor 1/5 part. Beernt ter Beek en Ellert Peters wonende onder Bunschoten tezamen voogden over de kinderen van Woutertje Jans mede voor 1/5 part. Peter Cornelis wonende ad Bilt voor 1/5 part. De mombers van Gerrit […]

Notaris Jacob Morray

AT014a001          1665 – 2 Aug Testament. Aert Volquens en Oetje Morray, wonende aan de Eemsendijck .Onder de goederen vermeld roerende en onroerende, landerijen, huis, hoven en hofsteden. AT014a001          1666 – 7 Maart Testament Cornelis Hooft van Huijsduynen en Hadewina van Lommertsum, echtlieden, burgers van Amersfoort, doch wonende op Hamersveld. Gepasseerd ten huize van de comparanten […]

Notaris Gerard van Swijnevoort

AT013a001          1666 – 12 Sept Thijmen Hendricks, wonend in Leusderbroek, gehuwd met Willempje Willems, verklaart schuldig te wezen aan Aert Matheussen van der Maeth wegens lening, een som 800 caroligulden en daarvoor te betalen en rente jaarlijks 36 caroligulden. Tot onderpand zijn erf en goed, huis en hofstede gelegen in Leusderbroek, strekkend van de beek […]

Notaris Willem Visser

AT012a001          1662 – 2 Mei Testament Geurt Jansen en Annetje Everts, echtlieden, wonend op Hoogland, 6 kinderen en 1 voordochter van zijn 1e vrouw Evertje Hendriks. AT012a001          1663 – 29 Mei   folio 47 Comparant Diderick Emmerixs van Ruijtenbeeck, gehuwd met Jofr. Margarethe van Meije, zij machtigen Johan van Steenter notaris tot Utrecht, om voor […]

Notaris Dirck de Romare

AT011a001          1651 – 24 Febr Jan Jans, wonend in Zevenhuizen, gehuwd met Gijsbertgen Jans, lenen van de Heer Jonkh. Martien Meyster en jofr.  Adeleijda van Westrhenen, echtlieden, de som van 1200 caroligulden, op onderpand van zijn hofstede in De Duijst, mitsgaders 12 danmaten land annex, onder de gerichte van Zevenhuizen. Aldaar zuidwaarts Hendrik van Bronckhorst, […]

Notaris Cornelis Caen

Notaris Cornelis Caen AT010a001          1652       28 Juni Theodorus van Crachtwijck machtigt Wouter Jansen Hover (mede notaris) om arrest op de beesten, ’t gras en hoij wegens pachtschuld die Jacob Willems, bouman, heeft omtrent de huur van 6 danm. land in Sevenhuijzen, Wouter Jansen  br. mede daar wonende. AT010a001          1653       13 Dec Aefgen Thonis, Willem Janz […]

Notaris Rijck van Velsen

Notaris Rijck van Velsen AT009a001          1650       6 Juni Testament Wouter Rijcksz en Annitgen Hermansdr goederen niet beschreven. AT009a001          1650       20 Oktober Procuratie, Seger Hillebrantsz machtigd Henrick Lubberts schoenmaker tot Scherpenzeel om wegens hem te innen van Jacob Otten wonende bij ’t Vliet ter sake van geleverde honick en ander sinds. AT009a001          1650       27 Okt Procuratie, […]

Notaris Reijnier van Ingen

Notaris Reijnier van Ingen AT008a001          1648       5 Maart Buijs Jans heeft gekocht 10 margen land met Huijs en Hofstede gelegen in Leusderbroek wesende thinsgoed van de Domeijnen. De cooppen. zijn ten volle voldaan bij Simon Gerrits van Oosterhof . Tevens wordt Simon Gerrits van Oosterhof en Pieter van Weijckborgen w.t., Utrecht om te compareren voor […]

Scroll naar boven