Notaris Adriaan Nicolaas Jan Vos

AT055o001         1891       8 Aug

Verkoop male (?) portie. [Hoogland]

AT055o001         1891       22 Aug

Dito – verkoop male (?) portie. [Hoogland]

AT055o001         1891       5 dec

Boedelbeschrijving Johannes Theodorus v.d. Hengel en kinderen wijlen zijn vrouw Antonia v. Zeijl. [Stoutenburg]

AT055o001         1891       24 Dec

Ruiling met rectificatie Hardenbroek v. Ammerstol enz., Johannes Th. v.d. Hengel stukjes grond in Stoutenburg.

AT055o001         1892       8 Jan

Scheiding Johannes Theodorus v.d. Hengel c.s. [Stoutenburg]

AT055o001         1892       24 Jan

Boedelbeschrijving. [Hoogland]

AT055o001         1892       29 Jan

Boedelbeschrijving Malenhoef. [Hoogland]

AT055o001         1892       29 Jan

Verkoop Hofstede. [Hoogland]

AT055o001         1892       16 Febr

Verkoop en koop 11 ha land in Leusden.

AT055o001         1892       15 Maart

Openbare verkoop waaronder Hofstede in Hoogland.

AT055o001         1892       15 Maart

Testament Peter v.d. Wolfshaar lb te Keulen. [Hoogland]

AT055o001         1892       18 Maart

Verkoop en koop Willem Hooft verkoper en Albertus Keijzer koper stukje grond in Hamersveld E nr. 247-278. [Hamersveld]

AT055o001         1892       13 Mei

Afgifte legaat, grond in erfpacht. [Hoogland]

AT055o001         1892       16 Mei

Scheiding goederen betr. Malenhoef. [Hoogland]

AT055o001         1892       20 Mei

Hypotheek A. T. J. van ’t Klooster. [Hoogland]

AT055o001         1892       24 Mei

Huwelijk Peter van Esveld en Jannetje Beijer te Stoutenburg.

AT055o001         1892       3 Juni

Verkoop + koop Geurt v.d. Hengel Manuszn en J. v.d. Hengel Manuszn. [Leusden]

AT055o001         1892       7 Juni

Scheiding Aalt Bakker, enz. [Leusden]

AT055o001         1892       5 Juli

Boedelbeschrijving Willem Tolboom Wzn te Hoogland

AT055o001         1892       8 Juli

Verkoop dagh.woning. [Hoogland]

AT055o001         1892       8 Juli

Testament Cornelis Verhoef te Hamersveld.

AT055o001         1892       16 Juli

Verkoop Malenhoef. [Hoevelaken]

AT055o001         1892       19 Aug

Hypotheek Teunis Voskuilen. [Leusden]

AT055o001         1892       30 Aug

Proces verbaal verkoop Malenporties te Hoogland.

AT055o001         1892       31 Aug

Scheiding de Hofstede de Laak. [Hoogland]

AT055o001         1892       19 Sept

Verkoop + koop Aalt Bakker molen en huis sectie G 1000, 1089, 1090, 1091. [Leusden]

AT055o001         1892       23 Sept

Scheiding Hendrik v.d. Hoef, familie v. Dijk, enz. [Hoevelaken]

AT055o001         1892       28 Sept

Verkoop roerende goederen t.v.v. Corn. Verhoef. [Hamersveld]

AT055o001         1892       29 Sept

Testament Jan Hubers en echtegnote. [Asschat/Hamersveld/Leusden]

AT055o001         1892       29 Sept

Testament Johanna van ’t Klooster wed. Corn. Schothorst. [Stoutenburg]

AT055o001         1892       30 Sept

Testament, enz. familie Aalt Bakker Deetman. [Leusden]

AT055o001         1892       22 Okt

Scheiding familie Broekhuizen erf en grond. [Leusden]

AT055o001         1892       15 en 16 Nov

Verkoop roerende goederen t.v.v. Willem Tolboom Wzn. [Hoogland]

AT055o001         1893       13 Jan

Verkoop Boerenhofstede te Hoevelaken, familie Willem Tolboom. [Hoogland]

AT055o001         1893       20 Jan

Verkoop + koop van de Hofstede de Eng. [Hoogland]

AT055o001         1893       27 Jan

Proces verbaal verkoop:

Hofstede (Bosveld) sectie F 664, enz. [Leusden]

Teunis ter Plaat sectie F 650, enz. [Leusden]

Jan v.d. Hengel Mzn te Stoutenburg sectie F nr. 880.[Leusden]

AT055o001         1893       30 Jan

Hypotheek Jan v.d. Heuvel. [Hoogland]

AT055o001         1893       9 Febr

Hypotheek G. Huurdeman. [Hoogland]

AT055o001         1893       9 Febr

Verkoop Hofstede de Bekenkamp en Nieuwenhorst. [Stoutenburg]

AT055o001         1893       14 Maart

Proces verbaal onroerend goed te Hoogland.

AT055o001         1893       21 maart

Hypotheek Tijmen Zeldert. [Hamersveld]

AT055o001         1893       23 Maart

Scheiding huis en grond te Hoogland

AT055o001         1893       11 April

Hypotheek Jan Hilhorst. [Hoogland]

AT055o001         1893       21 April

Scheiding betreft familie Tolboom Wzn. [Hoogland]

AT055o001         1893       25 April

Hypotheek Willem Tolboom Hzn. [Hoogland]

AT055o001         1893       1 Mei

Scheiding waaronder 2 percelen weiland sectie F 643, enz. [Hamersveld]

AT055o001         1893       15 Mei

Hypotheek Gerritje Hooft gehuwd met Willem Hartman. [Hoogland]

AT055o001         1893       1 Juni

Hypotheek Wilhelmus Steenkamp te Hoogland.

AT055o001         1893       16 Juni

Testament Rijkje v. Burgsteden. [Achterveld]

AT055o001         1893       26 Juli

Testament Aart v. Weerhorst en echtgenote. [Hoogland]

AT055o001         1893       16 Aug

Boedelbeschrijving familie Burgwal van ’t Klooster. [Hoogland]

AT055o001         1893       25 Aug

Verkoop door Hendr. Wouters gehuwd met Geertje Schothorst een perceel bouwland aan Boetselaar. [Stoutenburg]

AT055o001         1893       1 Sept

Verkoop + koop Jan Evers c.s. verkopen aan Steven v.d. Berg huis, schuur en land sectie E 753, enz., F 707, 708, enz. [Hamersveld]

AT055o001         1893       8 Sept

Verkoop + koop Cornelis Esveld gehuwd met Ruthera v. Ruitenbeek koper Peter Kuit een perceel heide. [Stoutenburg]

AT055o001         1893       8 Sept

Hypotheek Maas v. Drie. [Leusden]

AT055o001         1893       15 Sept.

Verkoop + koop Elbert de Bruin te Barneveld verkoop aan Jan v.d. Hengel Mzn 3 kampen weiland te Hoogland. [Stoutenburg]

AT055o001         1893       20 Sept

Openbare verhuring t.v.v. W. Tolboom en Ant. van ’t Klooster van diverse percelen grond te Hoogland.

AT055o001         1893       25 Sept

Hypotheek Hendr. de Wit. [Stoutenburg]

AT055o001         1893       29 Sept

Hypotheek Reijer Evers schulden., Peter Tolboom onder voogdij van Willem Tolboom Wzn te Hoogland. [Leusden]

AT055o001         1893       11 Okt

Proces verbaal van veiling roerende goederen. Kopers Gerrit v.d. Hengel Mzn, Lauwrens Berg, Richardus v. Eijden hooi en weilanden te Hamersveld, Corn. Horst. [Leusden]

AT055o001         1893       13 Okt

Hypotheek Aart v. Weerhorst. [Hoogland]

AT055o001         1893       13 Okt

Hypotheek Ant. v. Vulpen gehuwd met Cornelia v. Veen. [Hoogland]

AT055o001         1893       2 Nov

Verkoop + koop Tijmen Meeling verkoopt aan Johannes Noordman te Westerhouten bij Zwolle de Hofstede Weerhorst 11 ha 27 a 10 ca ƒ 16250. [Hoogland]

AT055o001         1893       3 Nov

Verkoop + koop Klaas Lockhorst aan Lambertus den Ouden een perceel bouwland. [Stoutenburg]

AT055o001         1893       7 Nov

Hypotheek Cornelis Walet. [Stoutenburg]

AT055o001         1893       7 Nov

Veiling onroerend goed familie van ’t Klooster c.s. van de Hofstede Huisdijk. [Hoogland]

AT055o001         1893       18 Nov

Hypotheek Johannes Noordman. [Hoogland]

AT055o001         1893       20 Nov

Huw. voorw. Jacob Schoonderbeek en Antje v. Kampen wed. Wilh. v. Moorst. [Leusden]

AT055o001         1893       23 Nov

Verkoop + koop St. v.d. Berg verkoopt aan v. Walcheren grond sectie F 707, 708, enz. [Hamersveld]

AT055o001         1893       1 Dec

Verkoop + koop St. v.d. Berg verkoopt aan Doris Kaas weiland F 271, 273, 274, 836 ged. ƒ 600. [Hamersveld]

AT055o001         1893       1 Dec

Obligatie hypotheek Hermanus v.d. Hengel schuldenaar. [Achterveld/Leusden]

AT055o001         1893       21 Dec

Verkoop + koop Willem de Groot aan v. Walcheren hakbos en water F 706, 1051. [Leusden/Hamersveld]

AT055o001         1893       29 Dec

Hypotheek Albert van Zandbrink schuldenaar. [Leusden]

AT055o001         1894       2 Jan

Verkoop Hofstede de Eng te Hoogland.

AT055o001         1894       3 Jan

Verkoop roerende goederen t.v.v. Herm. v.d. Hengel te Leusden.

AT055o001         1894       26 Jan

Testament Johannes Boersen. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       26 Jan

Verkoop + koop Wouter v. Zuilen te Hoogland verkoper Johannes en Johanna Boersen te Stoutenburg koper van een Hofstede te Hoevelaken. 12 ha 5 a 55 ca ƒ 7000. [Hoogland]

AT055o001         1894       26 Jan

Verkoop Hofstede Engendaal. [Soest]

AT055o001         1894       27 Jan

Hypotheek Hendrik v. Laar. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       30 Jan

Verkoop van hout Jan Hubers. [Hamersveld]

AT055o001         1894       30 Jan

Openbare verkoop van landerijen. [Hoogland]

AT055o001         1894       2 Febr

Hypotheek Hermanus Mossink. [Hoogland]

AT055o001         1894       7 Febr

Verkoop + koop Vrouw v. Hardenbroek verkoopster, Mr. de Beaufort koper van de Hofstede Middel Moorst 57.77.10 ha ƒ 23300. [Leusden/Woudenberg]

AT055o001         1894       14 Febr

Boedelbeschrijving Jannetje Beijer wed. Peter Esveld. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       1 Maart

Hypotheek Jan Kleinhoven. [Hoogland]

AT055o001         1894       9 Maart

Scheiding familie Kok Stalenhoef c.s. waaronder de Hofstede de Graskamp en de Kleine (Oude) Bruinhorst te Hamersveld. [Hamersveld]

AT055o001         1894       15 Maart

Hypotheek Wulfert Tolboom. [Hoogland]

AT055o001         1894       20 Maart

Boedelbeschrijving Geertruida Kok wed. Pieter Stalenhoef. [Soest]

AT055o001         1894       24 Maart

Hypotheek Evert Kaas. [Hoogland]

AT055o001         1894       6 April

Scheidingsafgifte Franciscus Boersen de Hofstede Klein Vrijberg sectie E nr. 80, 90, 823, 824, 822 groot 2.23.50 ha. [Leusden]

AT055o001         1894       13 April

Verkoop + koop Hendrik Lock horst verkoop van de Oude Gort koopsom ƒ 13000 aan v. Boetselaar groot 9.68.27 ha. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       23 April

Scheiding Willem v.d. Heuvel c.s. toegescheiden aan W. v.d. Heuvel een bouwmanswoning groot 7.1.70 ha. [Hoogland]

AT055o001         1894       24 April

Hypotheek Willem v.d. Heuvel. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       1 Mei

Verkoop + koop van de Hofstede de Boterbloem. [Hoogland]

AT055o001         1894       25 Mei

Scheiding Jannetje Beijer wed. Peter v. Esveld toegescheiden de Hofstede De Ruif. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       29 Mei

Hypotheek Cornelis Esveld. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       29 Mei

Hypotheek Jannetje Beijer. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       23 Juli

Afgifte betr. Malenporties. [Hoogland]

AT055o001         1894       3 Aug

Scheiding Ant. Franciscus van ’t Klooster c.s. [Hoogland]

AT055o001         1894       14 Sept

Hypotheek Jannis Noordman schuldenaar Jan v.d. Hengel Mzn schuldeiser. [Hoevelaken/Stoutenburg]

AT055o001         1894       26 Sept

Veiling van goederen Jan Hubers te Leusden verkoper van huizinge en diverse percelen grond. [Leusden]

AT055o001         1894       26 Okt

Verkoop + koop Corn. v. Esveld en Jannetje Beijer wed. Peter v. Esveld verkoopt een perceel grond aan Roelof v.d. Belt. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       1 Nov

Verkoop van een Hofstede aan Gerrit v. Wijngaard te (niet leesbaar).

AT055o001         1894       31 Nov

Scheiding verdeling van de nalatenschap van Gerarda v. Breeland wed. van Willem Boersen. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       13 Nov

Openbare verkoop roerende goederen door Jan Hubers. [Leusden]

AT055o001         1894       16 Nov

Hypotheek Hermanus v.d. Hengel te Achterveld gemeente Barneveld. [Achterveld]

AT055o001         1894       23 Nov

Verkoop + koop Dirk Voskuilen een woning. [Hoogland]

AT055o001         1894       23 Nov

Veiling van goederen onder Leusden. [Leusden]

AT055o001         1894       27 Nov

Verkoop + koop aan Corn. Hartman voor ƒ 800. [Hoogland]

AT055o001         1894       7 Dec

Hypotheek Jan Groenensteijn. [Stoutenburg]

AT055o001         1894       19 Dec

Verkoop + koop Willem Tolboom Wzn en gem. van Reijer Evers verkopen een huis aan Jan Voskuilen Jacobuszn sectie F 1696 groot 38 a 9 ca ƒ 960. [Leusden]

AT055o001         1894       19 Dec

Verkoop roerende goederen door Jan Hubers en Maas v. Drie. [Leusden]

AT055o001         1894       21 Dec

Hypotheek Bart Smit schuldenaar, Arrisje Lagerweij schuldeiseres. [Leusden]

AT055o001         1894       28 Dec

Scheiding Willem Vrijhoef en Anthonia v.d. Hengel van land sectie G nr. 760, 761 2.19.60 ha toebedeeld aan W. Vrijhoef. [Leusden]

AT055o001         1894       31 Dec

Hypotheek Corn. Schimmel, Rutgerus Schimmel en Maria Schimmel schuldn. [Leusden]

AT055o001         1895       1 Febr

Openbare veiling van goederen Willem Kaas vader van Dirk, Evert en Rikje verkopen de Hofstede Schoonoord aan Gijsbertus van Dijk te Amersfoort en de Kolkrijst. [Hoevelaken/Hamersveld]

AT055o001         1895       12 Febr

Veiling roerende goederen van Grietje Voskuilen wed. Hendr. v.d. Hoef ƒ 4118,95. [Hoogland]

AT055o001         1895       21 Febr

Scheiding Willem Boersen te Hoogland, Jannetje Teunis en Rijk te Woudenberg van de gemeenschap van wijlen Evert Boersen en Meintje Schimmel een Hofstede te Woudenberg. [Woudenberg]. [Hoogland]

AT055o001         1895       4 Maart

Hypotheek Thomas van Hamersveld debiteur, Jan Hubers crediteur. [Hoogland]

AT055o001         1895       15 April

Testament Anthony Voskuilen. [Hoogland]

AT055o001         1895       2 Mei

Hypotheek Cornelis Hooft, Johannes v. Nimwegen. [Hoogland]

AT055o001         1895       3 Mei

Hypotheek Hendrik Blom. [Hoogland]

AT055o001         1895       24 Mei

Hypotheek Willem Berg Bartuszn. [Leusden]

AT055o001         1895       14 Juni

Verkoop + verp. vermeld Jan v.d. Hengel Mzn. [Leusden]

AT055o001         1895       24 Juni

Scheiding wed. Gijsbertus v.d. Horst toegescheiden aan de wed. de Hofstede de Kleine Pol Leusbroek groot 6.69.71 ha. [Leusden]

AT055o001         1895       27 Juni

Hypotheek Johannes Moorst te schuldn., Teus Ruitenbeek schuldeiser. [Leusden]

AT055o001         1895       3 Juli

Inv. van de nalatenschap Lambertha Tijmensen wed. Johannes Theodorus v.d. Hengel en kinderen (grootmoeder). [Hamersveld]

AT055o001         1895       3 Juli

Verkoop + koop Aart Kuijer verkoopt aan Petrus Boersen een Hofstede sectie C nr. 172,enz. te Hoogland groot 7.31.90 ha ƒ 10250. [Hoogland]

AT055o001         1895       26 Juli

Hypotheek Cornelis van Hamersveld. [Hoogland]

AT055o001         1895       12 Aug

Hypotheek Reijer Kleinveld. [Stoutenburg]

AT055o001         1895       22 Aug

Oprichting maatschap Adrianus v. Rossum, Theodorus Joh. Hartman, enz. [Hoogland]

AT055o001         1895       6 Sept

Veiling van goederen waaronder een Hofstede en grond te Hoogland.

AT055o001         1895       8 Okt

Verkoop roerende goederen 1) voor Gerritje Hooft wed. Willem Hartman; 2) Jacobus Hartman te Leusden en verdere familie Hartman, Wulfert Hartman te Stoutenburg. [Hoevelaken/Hamersveld]

AT055o001         1895       9 Okt

Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Gijsbertus Brouwer. [Hoogland]

AT055o001         1895       11 Okt

Testament Everarda Boersen gehuwd met Albertus v.d. Wetering. [Barneveld]

AT055o001         1895       14 Okt

Scheiding familie Steenkamp toegescheiden aan Cornelis Steenkamp een huis en erf sectie E 952, 953 ƒ 700. [Stoutenburg]

AT055o001         1895       18 Okt

Hypotheek Tijmen v. Zeldert. [Hamersveld]

AT055o001         1895       23 Okt

Verkoop + koop Gerrit v.d. Belt verkoopt aan Henr. B. Rootselaar een perceel bouwland sectie F 11, 26 ged. 3 a ƒ 400. [Leusden]

AT055o001         1895       4 Nov

Inv. Richarda Hartman wed. Joh. Noordman. [Hoogland]

AT055o001         1895       6 Nov

Openbare verkoop roerende goederen van Martha v.d. Heuvel ƒ 2171,40. [Hoogland]

AT055o001         1895       23 Nov

Verkoop + koop van de Hofstede Keulen Peter v.d. Wolfshaar verkoper, Maria v.d. Hoef koopster groot 2.05.90 ha voor ƒ 3000. [Hoogland]

AT055o001         1895       29 Nov

Verkoop door P. v.d. Wolfshaar ’t plaatsje ’t Kattegat aan Wouter v. Westerlaak om ƒ 1300. [Hoevelaken]

AT055o001         1895       2 Dec

Verkoop + koop Willem v.d. Heuvel verkoper, baron Boetselaar koper van een Hofstede in Stoutenburg sectie B nr. 43, 44, enz. groot 13.84.85 ha ƒ 20000. [Stoutenburg]

AT055o001         1895       3 Dec

Scheiding van de nalatenschap Gijsbert Brouwer. [Hoogland]

AT055o001         1895       17 Dec

Verkoop roerende goederen door Geurt (Gerbert) Schoonderwoerd. [Hoogland]

AT055o001         1895       24 Dec

Hypotheek Cornelis Eggenkamp. [Hamersveld]

AT055o001         1896       2 Jan

Hypotheek Rutger Wilh. Ant. v.d. Burgwal debiteur. [Hoogland]

AT055o001         1896       20 Jan

Inv. van de nalatenschap Anthonius v.d. Hoven en wijlen Antje van ’t Klooster. [Hoogland]

AT055o001         1896       29 Jan

Verkoop roerende goederen door Aart Kuijer. [Hoogland]

AT055o001         1896       3 Febr

Verkoop Hendrik Blom Thijmzn van een huis en erf aan Arnold Blom. [Hoogland]

AT055o001         1896       11 Febr

Verkoop roerende goederendoor Aalbert Kuijer. [Leusden]

AT055o001         1896       21 Maart

Cornelis v.d. Kooij koper van 1/4 portie in een malenhof ƒ 910. [Hoogland]

AT055o001         1896       10 April

Hypotheek Willem Koller. [Leusden]

AT055o001         1896       13 April

Scheiding familie Schreuder betr. huis sectie G nr. 1106, 1107 groot 69 a 31 ca toebedeeld aan Evert Jan Schreuder. [Leusden]

AT055o001         1896       17 April

Evert Jacob Veenendaal te Zetten kopers van 1/4 gedeelte malenhoef voor ƒ 950. [Hoogland]

AT055o001         1896       24 April

Verhuur Cornelis v.d. Logt verhuurder en Aart v. Bekkum huurder. [Hoogland]

AT055o001         1896       28 April

Inventaris Maria Hilhorst wed. Peter Kuijer Aartzn betr. de nalatenschap Peter Kuijer Azn. [Hoogland]

AT055o001         1896       22 Mei

Scheiding tussen Jan Huiningen als lasthebber van Jan Wouters Staal te Soest. [Soest]

AT055o001         1896       29 Mei

Scheiding tussen Maria Hilhorst wed. Aart Kuijer Arzn en haar kinderen. Toegescheiden aan de weduwe de boerderij te Hoogland sectie A nr. 610, 611, 612, 679, 680, sectie E 678 groot 6.59.10 ha voor ƒ 10600 en aan de minderjarigen kinderen ( allen) bouw en weiland voor ƒ 8300. [Hoogland]

AT055o001         1896       29 Mei

Scheiding wijlen de nalatenschap Anthonia v.d. Hoven en Antje van ’t Klooster. [Hoogland]

AT055o001         1896       15 Juni

Hypotheek Gijsbertus van Dijk. [Hoogland]

AT055o001         1896       25 Juni

Koop  – verkoper wijlen Cornelia van der Horst te Leusden, koper Aalt Bakker als gem. van Mr. Arnoud Jan de Beaufort koper van een Hofstede te Leusden sectie D nr. 55 t/m 67, 123 t/m 131, 140, 141, 142 groot 15.025 ha voor ƒ 9140.

AT055o001         1896       15 Juli

Inzet vastgoed van Jan Tolboom en verder familie Tolboom te Barneveld. [Barneveld]

AT055o001         1896       6 Aug

Testament Theodorus Hartman en Wilsje Beijer echtel. [Hoogland]

AT055o001         1896       7 Aug

Testament Cornelis Hartman en Meitje van Bekkum echtel. [Hoogland]

AT055o001         1896       14 Aug

Hypotheek Rutgerus Wilhelmus Anth. v.d. Burgwal. [Hoogland]

AT055o001         1896       14 Aug

Hypotheek Andries van de Kooij. [Hoogland]

AT055o001         1896       1 Sept

Oprichting brandassurantie Herman Theodor Jacob Arend Lagemaat, fam. Voskuilen Cornzn Gerbrand van Raaij en Jan van de Berg. [Leusden]

AT055o001         1896       11 Sept

Testament Jan Huberts en Dirkje v.d. Driftakker echtel. [Leusden]

AT055o001         1896       23 Sept

Hypotheek Gijsbert Koller debiteur en Jan v.d. Hengel crediteur. [Hoogland]

AT055o001         1896       25 Sept

Scheiding Christianus de Ridder en zijn kinderen wijlen zijn echtgenote Henrica v. Velthuizen toeges. aan de weduwnaar Hofstede sectie A nr. 131, 228, 229, 230, 231, 234, 244, 245 en 246 groot 6.41.40 ha; veen en weiland te Hoogland sectie H 66, 67, 68, 69 groot 52 a 30 ca voor ƒ 10200. [Hoevelaken]

AT055o001         1896       16 Okt

Testament Willem Tolboom Wzn en Grietje Kuijer echtel. [Hoogland]

AT055o001         1896       23 Okt

Scheiding tussen Jan de Groot te Leusden als lasthebber van Maria Voskuilen wed. Jacobus de Groot, Tijmen van Zeldert als gehuwd met Everarda de Groot, Jacob Koller gehuwd met Gerarda de Groot, Jan de Groot voorn. en Cornelia de Groot uit de boedel van Maria Voskuilen te Leusden wijlen haar echtgenoot Jacobus de Groot. Toebedeeld aan Jan en Cornelia de Groot en huis, schuur, enz., bouw en weiland te Hamersveld sectie F nr. 720, 721, 918, 960, 1061 en 1062 groot 2.15.00 ha voor ƒ 4000; een huis met het recht van erfrecht op de grond sectie F nr. 675, 676, 981 en 982 groot 34 a 30 ca voor ƒ 1500; 2 kampen wei en hooiland te Hoogland sectie H nr. 118, 119 groot 1.59.70 ha voor ƒ 1700. [Hamersveld]

AT055o001         1896       23 Nov

Scheiding tussen Richarda Hartman wed. van Johannes Noordman en haar kinderen; toegescheiden aan de weduwe de Hofstede Weerhorst te Hoogland sectie E nr. 722, 732, 733, 734, 735, 736, 982, 983, 984, 1163, 1164, 1165, 1100 en 1167 groot 14 of 16.27.10 ha voor ƒ 15150. [Hoogland]

AT055o001         1896       2 Nov

Verkoop en koop woning, bakhuis, schuur, berg en land sectie B 1111, 1255, 1256, 1257, 1258 groot 85 a 50 ca voor ƒ 1250, koper Hendrik Traa. [Hoogland]

AT055o001         1896       4 Nov

Testament Willem Boersen en Geertje v.d. Eshof echtel. [Hoogland]

AT055o001         1896       9 Nov

Hypotheek Hendrik v. Kooij te Soest. [Soest]

AT055o001         1896       13 Nov

Huw. voorw. Elbert Richter te Blaricum en Richarda Hartman te Hoogland en testament. [Hoogland]

AT055o001         1896       16 Nov

Hypotheek Willem Vrijhoef. [Hamersveld]

AT055o001         1896       6 Dec

Scheiding waarbij wordt toebedeeld aan Grietje Kuijer de Hofstede Breevoort te Hoogland sectie A nr. 606 t/m 670, sectie E nr. 19 t/m 40 (behalve 31 om 32), enz. groot 36.00.00 ha voor ƒ 14234 en een perceel bouwland voor ƒ 800 (uitgebreide familie beschrijving). [Hoogland]

AT055o001         1896       10 Dec

Testament Grietje Kuijer eerder wed. van Gerbrand van ’t Klooster thans echtgenote van Willem Tolboom Wzn. [Hoogland]

AT055o001         1896       10 Dec

Testament Richarda Hartman wed. Johannes Noordman thans gehuwd met Elbert Richter. Hoogland]

AT055o001         1896       13 Dec

Testament Jan Huberts en van zijn echtgenote. [Hamersveld]

AT055o001         1896       22 Dec

Hypotheek door Lambertha Tijmensen wed. Johannes van den Hengel t.b.v. haar minderjarige kinderen. [Hamersveld]

AT055o001         1897       18 Jan

Huw. voorw. tussen Elbertus Herder te Hoogland en Jannetje Baijer weduwe van Peter van Esveld en testament. [Stoutenburg]

AT055o001         1897       4 Febr

Koop malehoef 1/4 portie verkoper Petrus v.d. Wolfhaar, koper Maas van Loen ƒ 900.

AT055o001         1897       4 Febr

Verkoop van een herenhuis op Hoogland met woningen sectie E nr. 881, 884, 1001, enz. groot 1.08.80 ha voor ƒ 23000; verkoper Jan Oostermeijer junior, koper Jan Oostermeijer te Hoogland. [Hoogland]

AT055o001         1897       23 Febr

Scheiding tussen Izaak Herder enz., Elbertus Herder te Stoutenburg betr. de boedel tussen Izaak Herder en wijlen Adriana v.d. Heuvel; toebedeeld aan Antonius van de Hoef en Hofstede te Hoogland Duist sectie F nr. 67, 68, 69, 70 en G 275 t/m 279 en 324 groot 5.94.80 ha en een perceel bouwland sectie E nr. 351 te samen voor ƒ 7500. [Stoutenburg]

AT055o001         1897       23 Febr

Testament Anthonuis van de Hoef en Aaltje Herder echtel. [Hoogland]

AT055o001         1897       26 Febr

Verkoop Teunis van ’t Klooster koper huis. [Hoogland]

AT055o001         1897       26 Febr

Erfpacht Jan v.d. Hengel Mrn aan Dirk Voskuilen. [Hoogland]

AT055o001         1897       26 Febr

Hypotheek Jan v.d. Hengel Mrn aan Dirk Voskuilen. [Hoogland]

AT055o001         1897       1 Mei

Scheiding toegescheiden aan Dirk Kok huis en bouwland sectie B nr. 980, 981, 982 groot 29 a 80 ca ƒ 200. [Hoogland]

AT055o001         1897       1 Mei

Testament Willem Tolboom Hendr.zn en Maria v.d. Brink echtel. [Hoogland]

AT055o001         1897       11 Juni

Aanneming legaat Jan v.d. Berg. [Leusden]

AT055o001         1897       15 Juni

Veiling vastgoed koper Wouter van Zuilen landbouwer woning en grond sectie D nr. 134, 135, 136 groot 26 a 60 ca – koopprijs niet vermeld. [Hoogland]

Scroll naar boven