Notaris Anthony Methorst

AT037a040          1788       23 febr

Rijk Cornelisje van Schaijk wonende op ’t Erf de Crommesteerd in Leusden, Woudenberg huurt dit Erf weer in met het land genaamd Cranenhof met het schot daarop staand van het Pieters Gasthuijs.

6 jaren à ƒ195 sjaars.

AT037a040          1788       11 april

Meeus Tijsen-Brouwer wonende op Kleijn Hagenouw huurt dit Erf weer in van de Heer Mr. Willem Methorst in dier voege als het selve lange jaren door sijn vader Tijs Jordense en nu nog door hem in huure gebruikt. 6 jaren ingaande corsmis 1786 à ƒ222 jaarslijks.

AT037a040          1788       12 dec

Willem Evertsen woonende op Daatselaar onder Stoutenburg huurt dit Erf weer in van het Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ230 sjaars.

 

AT037a040          1787       19 maart

Groote Houtverkoping

AT037a040          1787       13 april

Meeus Tijzen op Hagenouwen huurt van ’t Pieter in Blokland Gasthuijs 5½ danmaten gelegen in Neerseldert voorheen gebruikt geweest bij Evert Schimmel.

4 jaren à ƒ37 sjaars.

AT037a040          1787       30 juli

Publieke verpachting van de Tienden van ’t Pieters Gasthuijs binnen Amersfoort in 1787.

De thiend uit het Erf de Wetering in Hoogland                                                                ƒ76

De thiend uit Onstede                                                                                                               ƒ66

De thiend uit Groot Middelaar onder Stoutenburg                                                        ƒ29

De thiend uit Kleijn Middelaar onder Stoutenburg                                                         ƒ91

De thiend uit Corte Nijp onder Stoutenburg                                                                     ƒ63

De thiend uit Groot en Klein Vincelaar zoover ’t Gasthuijs is competeerende     ƒ74

De thiend uit Groot Daatselaar Stoutenburg                                                                    ƒ120

De thiend uit de Ruijter Stoutenburg                                                                                   ƒ44

De thiend uit Jan Aalberts Daatselaar Stoutenburg                                                        ƒ104

De thiend uit Daatselaar sonder Huijs                                                                                  ƒ82

De thiend uit Daatselaar met Huijs                                                                                        ƒ66

De thiend uit Gasthuijs Daatselaar                                                                                        ƒ90-10

De thiend uit de Rijst of Quade Gat                                                                                      ƒ81

Verders in Snorrenhoef

AT037a040          1787       3 aug

Willem Jansen wonende op ’t Erf Calveen ger. Hoogland huurt dit Erf weer in van de Lieve Vrouwe Capel, reeds bruiker. 6 jaren ƒ180 sjaars.

 

AT037a040          1786       16 jan

Publieke Houtverkoping door Pieters Gasthuijs en L. Vr. Capel.

AT037a040          1786       8 juli

Verkoop van de Brouwerij ’t Claverenblad staand aan de Varkensmerkt in Amersfoort.

Johana Elisabeth Oudendoelen verkoperesse aan de voogden over Cornelis Alard van Deventer kopers.

AT037a040          1786       30 juli

Publieke verpachting van Thienden van ’t Pieters Gasthuijs, zie 1787 dito.

AT037a040          1786       17 sept

Hendrik Gijsberte Schoonderbeek huurt van de Heer Mr. Gerrit Pieter Methorst den Boerenhuijsinge met de landerijen genaamd Sluijsdijk ger. Hoogland.

6 jaren à ƒ290 sjaars.

AT037a040          1786       3 nov

Rijk Rijksen wonende op Hardeveld huurt dit Erf weer in van de Lieve Vrouwe Capel op conditiën, sedert den jare 1745 door hem gebruikt geweest.

6 jaren à ƒ275 boven ’t rantsoen en toepacht hoenders.

 

AT037a040          1785       15 jan

Houtverkoping door de regenten van het Pieters Gasthuijs o.a. op ’t Erf de Hoefger. Emíclaar.

AT037a040          1785       23 jan

Houtverkoping door Mr. Gerrit Pieter Methorst op Erf Schothorst de Wetering ger. Hoogland.

AT037a040          1785       25 jan

Tijs Jansen wonende in Stoutenburg huurt van den Heer Anthony Methorst Wz. als vicaris voor 2/3 part en van den superintendenten van den vicarije voor 1/3 part het vicarije Erf den Oldenrijst onder Stoutenburg door Hessel Willemse gebruikt wordende. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT037a040          1785       25 jan

Jan Gijsbertsen wonende op ’t Erf Voskuijl huurt van Pieters Gasthuijs 5½ danmaten land in Neerseldert.

 4 jaren à ƒ36 sjaars.

AT037a040          1785       30 jan

Willem (Husulzn?)  wonende op ’t Erf en Goed De Hoef onder Emiclaar huurt dit Erf weer in van het Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ360 sjaars.

AT037a040          1785       3 juli

Verpachting van de thienden van ’t Pieters Gasthuijs.

AT037a040          1785       12 aug

Lammert Jacobsen wonende op ’t Erf de Swarte Goor onder Stoutenburg huurt dit Erf weer in van Heer Mr. Erasmus Methorst voor ¼ part en van Notaris Gijsbert Gerrit Methorst voor den resterende ¾ part. 6 jaren à ƒ260 sjaars boven 1/8 boter en zes jonge kuikens.

 

AT037a040          1784       21 febr

Bart Willemse van Leijenhorst huurt weer in van ’t Pieters Gasthuijs ’t Erf de Rijst of bijgenaamd ’t Quade Gat onder Stoutenburg, door hem reeds gebruikt. 6 jaren à ƒ160 boven ’t rantsoen.

AT037a040          1784       30 juli  

Peel Wulfertse wonende op Huisteen onder Nijkerk en Aard Jacobsen wonende in Stoutenburg (?) stellen zich borg voor de pachtpenningen van ’t jaar 1783 welk Lammert Jacobse pachter en wonende op de Swarte Goorin Stoutenburg schuldig is aan zijn landheren.

AT037a040          1784       1 aug

Verkoop van de Thienden van Pieters Gasthuijs en de Lieve Vrouwe Capel als volgend jaren.

AT037a040          1784       17 sept

Melis Hendriksen van Overeem huurt van de Regenten van ’t Pieters Gasthuijs het Erf en Goed genaamd Overeem onder Renswoude zoals het door en overledene Hendrikje Jacobs Coudijs is gebruikt. 6 jaren à ƒ200 sjaars.

AT037a039          1783       4 jan

Houtverkoping door Regenten Pieters Gashuijs.

AT037a039          1783       18 jan

Houtverkoping door Adriana Matelaage wed. van Cornelis Warneke 20 perceelen zwaar eijken en elsehout staande op Hamersveld en Suijdwinsebos.

Verkoping gehouden in ’t gerechtshuis van Leusden de Swarte Steeg.

AT037a039          1883       27 juli

Verkoop Thienden van Pieters Gasthuijs als volgend jaren.

 

AT037a039          1782       13 januari

Houtverkopingen door Pieters Gasthuijs op den navolgende plaatsen: ’t Erf Overeem Renswoude;

’t Erf de Rijst of Quade Gat Stoutenburg; ’t Erf den Eng Stoutenburg; ’t Erf Daatselaar Stoutenburg; door de L.V. Capelle op ’t Erf Voskuijlen ger. Woudenberg op de Lange Steeg tot de linie toe.

AT037a039          1782       10 mei

Arrest op have en vee en coorn gewassen van Jan Willemse Cok wonende op de Hofstede Engedaal in Soest ten behoeve van de heer Anthony Methorst en zijn zuster Margaretha Methorst.

AT037a039          1782       12 juli

Lammert Jacobsen wonende op ’t Erf en Goed de Swarte Goor onder Stoutenburg huurt dit Erf weer in van den executeuren in de boedel van Juffr. Anna van Goudoever wed. wijlen den Heer Gijsbert van Deventer, reeds lange jaren door hem gebruikt.

3 jaren à ƒ260 1/8 boter en 6 jonge kuikens.

AT037a039          1782       1 aug

Verpachting van de Thienden van ‘t Pieters Gasthuijs

AT037a039          1782     2 aug    

Willem Jansen wonende op ’t Erf en Goed Calveen huurt dit Erf weer in van den Regenten van de Lieve Vrouwe Capelle.

6 jaren à ƒ170 sjaars conditie het land dat hij buiten deze Hofstede gebruikt, voor dit land moet hij den mest kopen, er mag geen mest van de Hofstede afgevoerd worden.

AT037a039          1782       4 okt

Cornelis Jansen wonende op . . . huurt van den Hr. Mr. Pieter Methorst het Erf en Goed Groot Hagenouwenonder gerechte van Asschat, ’t laatst door Arien Gerritsen bewoond en gebruikt.

12 jaren à ƒ140 sjaars doch den 1ste 2 jaren ƒ130 met alle lasten.

(Verder uitgebreide condities, 11 pagina’s lang.)

AT037a039          1782       4 okt

Jan Gijsbertsen wonende op ’t Erf Voskuijl ger. Woudenberg huurt dit Erf weer in van den Lieve Vrouwe Capelle. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT037a039          1782       24 dec

Rijk Rijksen wonende op Hardeveld huurt dit Erf weer in van de L.V. Capelle, al lange jaren bruiker.

6 jaren à ƒ275 sjaars boven ’t rantsoen en toepacht hoenders.

 

AT037a039          1781       14 jan

Houtverkoping Pieters Gasthuijs.

AT037a039          1781      25 mei

Jan Kleijnveld wonende onder Amerongen huurt van Mr. Gerrit Pieter Methorst seker Boere Erf en Goed in Leusbroek aan de Leusbroekseweg met het land in Zuurbroek over de beek thans nog door Dirk Willemse in huure gebruikt.

6 jaren à ƒ180 sjaars en hondecoorn en paardjes geld uit deze plaats gaande nog sal den huurder verplicht wezen om den Heren regenten van de Lieve Vrouwe Capel en andere die ook voor desen van den voors tol sijn bevrijd geweest, ook daarvan exemt te laten blijven.

AT037a039          1781       31 juni

Jan Willemsz Kok wonende op Engelendaal in Soest huurt dit Erf weer in van den Hr. Anthony en juffr. Margaretha Methorst.

AT037a039          1781       juli

Verpachting van de thienden van het Pieters Gasthuijs.

AT037a039          1781       20 nov

Testament op den langstlevende Heijmen Jansen Haan en Arisje Hannesse van de Hoefsloot

 egtelieden wonende op Laapeers ger. Asschat.

AT037a039          1781       21 dec

Houtverkoping door Mr. Willem Methorst op Cleijn Hagenouw op Ooievaarshorst in de Veldschoren en op Groot Hagenouw.

Hierin goed omschreven de plaatsen waar het staat onder andere met de namen van de kampen land.

 

AT037a039          1780       8 jan

Houtverkoping door Pieters Gasthuijs en Lieve Vrouwe Capel op Erf de Hoef ger. Emiclaar, op Daatselaar Stoutenburg, op de Cromsteerd, op Voskuil Woudenberg.

Opbrengst Gasthuijs ƒ1391. Opbrengst Lieve Vrouwe Capel ƒ1333.

AT037a039          1780       25 febr

Hendrik Jacobse Koudijs wonende op ’t Erf Overeem huurt dit Erf weer in van het Pieters Gasthuijs.

6 jaren à ƒ200. Dito huurcontract H.J. Koudijs van 28 maart 1776.

AT037a039          1780       6 juli

Thiend verpachting Pieters Gasthuijs opbrengst ƒ1037.

AT037a039          1780       7 nov

Huwelijkse voorwaarden Mr. Pieter Methorst advocaat voor den Edele Hove van Utrecht meerdj. j. geassisteerd met zijn vader en moeder Mr. Willem Methorst en Sara Elisabeth van Spall toekomende bruidegom en Geertruijde de Bije meerdj. j.d.

Aanbreng bruidegom den Hofstede Groot Hagenouw onder Asschat leenroerig aan de abdij van St. Paul tot Utrecht moet hiertegen aanbrengen in de boedel van zijn ouders ƒ6000 mits hij den Hofstede aanneemt voor ƒ11000.

AT037a039          1780       zonder datum

Meus Tijszen Brouwer wonende op Cleijn Hagenouw ger. Asschat huurt dit Erf weer in van Mr. Willem Methorst in dier voege zooals het door hem en zijn vader Thijs Jordense is gebruikt.

6 jaren à ƒ222 (10 pagina’s), ondertekend Mees Tijssen.

AT037a038          1779       17 jan  

Houtverkoping Pieters Gasthuijs en L.V. Capelle opbrengst ƒ1232 en ƒ1193.

AT037a038          1779       4 febr

Houtverkoping door Mr. Willem Methorst onder andere op Groot Hagenouw.

AT037a038          1779       5 april

Geerloff Petersen en Willem Jansen beijde wonende op de Calveenen ger. Hoogland huren polderland van de L.V. Capelle.

AT037a038          1779       11 juni

Dirk Petersen wonende op Liendert huurt van den Heer Matius Sas scheepen van Amersfoort 3 mergen tabaks- en bouwland genaamt Oost Liendert met tabakschuur en huijs daarop staande.

6 jaren à ƒ400.

AT037a038          1779       30 juli

Verpachting van de Thienden van Pieters Gasthuijs, opbrengst ƒ1250: af rantsoen ƒ59, coopp. ƒ1191.

AT037a038          1779       26 nov

Jan Elbertsen en Hendrikje Wouters echtelieden wonende tot Appel huren van Johannes Aalberts en Anthonia Schimel het Erf en Goed genaamd Velddorp gelegen bij Leusden laatst gebruikt door Everd Wulphers.

Huurders moeten bovendien huur ƒ50 voor ongelden wanneer het meer is mogen de huurders dit korten op de pachtpenningen. Verders een schouw op den Heijligerbergerbeek en het Veldschoorland bij Velddorp tweemaal per jaar moeten maaien.

De verhuurders zullen betalen de twee schepel hondecoorn uit het gehuurde gaande.

6 jaren à ƒ85 sjaars.

AT037a038          1779       22 dec

Houtverkoping door Mr. Willem Methorst op Groot en Kleijn Hagenouw en de Veldschoren in Leusden opbrengst ƒ386.

 

AT037a038          1778       4 jan

Willem Jansen verhuurt aan Frans Schut een huisje en grond gelegen in Stoutenburg op de Erfpacht grond van ’t Erf Honthorst. Competerende aan den erfgenamen van Jufr. Anna van Goudoever wed. van de Heer Gijsbert van . . . Deventer. 6 jaren à ƒ30 sjaars.

AT037a038          1778       11 jan

Houtverkoping door Adriana Mattelage wed. Cornelis Warneke op de Zuijdwind naar het land van Hannes Theunisse tot aan de Middelsloot toe in (Hamersveld). Opbrengst ƒ210.

AT037a038          1778       13 jan

Houtverkoping door Willem Methorst op Groot en Kleijn Hagenouw en in de Veldschoor bij Ooievaarshorst. Opbrengst ƒ433.

AT037a038          1778       10 april

Hendrik Isakken en Grietje Jansen Bieshaar echtel. wonende in de Boven Birkt verkopen aan Notaris Gijsbert Gerrit Methorst 16 morgen bouwlanderijen met rij eijken heggen en wallen enz. zoo in dier voegen als dit perceel is aanbedeeld uit eersten comparant ouders boedel leggende in de vrijheid deser stad tot aan de Boven Birkt bij ’t Erf en Goed Birkhoven en zuidwaart de plaats of landerijen van Hendrik Haan. Koopsom ƒ2500.

AT037a038          1778       13 april

Corte en summiere stand van de boedel en nalatingschap van Juffr. Anna van Drakenburg wed. wijlen Hendrik van Goudoever overleden binnen Amersfoort 1 januari 1788.

AT037a038          1778       24 juli

Hessel Willemsen wonende in Leusbroek bekende onder borgtocht van zijn twee swagers Elbert en Arien Teunissen van de Hr. Willem Methorst als vader en voogd van zijn onmundigge zoon Anthony Methorst als vicaris voor 2/3 part en van den Heeren superintendenten voor 1/3 part in huure hebben aangenomen het Vicarije Erf en Goed de Oldenrijst onder Stoutenburg door Jacob Boersen eenige jaren gebruikt. 6 jaren à ƒ150.

AT037a038          1778       25 juli

Verpachting thienden van ’t Pieters Gasthuijs. Opbrengst ƒ1216-19st.

AT037a038          1778       25 juli

Publieke verkoop van koorngewassen door den executeuren van Juffr. Anna van Goudoever van Drakenburg Wed. Gijsbert van Deventer op Erf Honthorst sijnde thiendvrij.

En Jacob Boersen op ’t Erf de Oldenrijst wesende thiend subject.

Jacob Boersen verrekend den opbrengst met aftrek van de pachtpenningen op 25 februari 1779.

AT037a038          1778       20 dec

Willem Michelse wonende op de Hoef huurt van ’t Pieters Gasthuijs het Erf en Goed genaamd de Hoef met het land genaamd Bijlenhoef en den verdere landerijen daartoe behorende zoo als hetselve lange jaren is gebruikt door Gijsbert Peterse. 6 jaren à ƒ360 sjaars.

 

AT037a038          1777       31 jan

Jan Gijsbertsen huurt weer in van den Lieve Vrouwe Capelle het Erf en Goed genaamd Voskuijlen onder Woudenberg op Voskuijlen. 6 jaren à ƒ150 boven het order rantsoen.

AT037a038          1777       10 juni

Willem Evertsen wonende op Daatselaar als in huwelijk hebbende Gerritje Gerrits verhuurt aan Teunis Corsen wonende in Stoutenburg en huizinge met een half morgen land onder gerechte van Stoutenburg bij des Gasthuijs Erf genaamd de Rijst of ’t Quade Gat door Gerrit Tijsen gebruikt hem huurder bekend. Dit behalve ’t bakhuis en oven dat den verhuurder aan zich behoud doch de huurder zal ook zijn brood hierin mogen bakken. 4 jaren à ƒ36 sjaars.

AT037a038          1777       25 juli

Verpachting van de Thienden door ’t Pieters Gasthuijs van ’t Erf de Wetering gebruikt door Gerrit Hesselse.

De thiend uit Onstede door diverse personen gebruikt;

De thiend uit Gr. Middelaar bruiker Aart Albertse;

De thiend uit Kl. Middelaar bruiker Thijs Cornelissen;

De thiend uit Cortenijp bruiker Jan Evertsen;

De thiend uit Cleijnhof Gr. en Kl. Vincelaar zoover het Gasthuijs competeerd;

De thiend uit Groot Daatselaar bruiker Arien Jansen;

De thiend uit de Ruijter;

De thiend uit Albert Jan Daatselaar;

De thiend uit Peel Goosens Daatselaar (opm. A. v. Kooij: Waarschijnlijk Vendeloos Daatselaar);

De thiend uit Gasthuijs Daatselaar bruiker Willem Evertsen;

De thiend uit ’t Erf de Rijst of Quade Gat bruiker Jan Tijsen;

De thiend uit Hardeveld bruiker Rijk Rijksen;

De thiend uit Droffelaar bruiker Jan Elbertsen;

De thiend uit de Glindhorst sovere ’t Gasthuijs behoord.

Opbrengst ƒ1156-1.

AT037a038          1777      3 aug

Arrest op den inboedel Have en vee, koorngewassen van Jan Tijsen huurder van de Rijst of ’t QuadeGat onder Stoutenburg wegens pachtschuld en onbetaalde thienden aan ’t Pieters Gasthuijs.

AT037a038          1777       14 aug

Verkoop van den geheele boedel van Jan Tijsen op de Rijst of ’t Quade Gat, 3 koeien, 1 vaars, 3 kalveren, 4 paarden, de koorngewassen op de navolgende kampen: De Eng, de Swarte Akkers, ’t Campje, ’t Heuveltje, de voorste Ekel (of Ekeris), middelste Ekel en achterste Ekel, ’t Pompegat.

Als borgen één keer vermeld Aerd Huijbertse en Jan Blom. Opbrengst ƒ1133 + 12st.

AT037a038          1777       17 aug

Arrest op de inboedel have en vee van Gerrit Aardse wonende op ’t Erf de Bruijn Haar onder Leusden. Competeerende aan de L.V. Capel wegens pachtschulden.

AT037a038          1777       3 okt

Bart Willemse van Leijenhorst wonende in Hoevelaken huurt van ’t Pieters Gasthuijs ’t Erf en Goed de Rijst of bijgenaamd ’t Quade Gat laatst gebruikt door Jan Tijsen. 6 jaren à ƒ160 boven ’t rantsoen.

AT037a038          1773       10 april (deze akte bevindt zich in dit deel)

Huurcontract Jan Tijsen wonende op ’t Erf de Rijst in Stoutenburg van ’t Pieters Gasthuijs door hem al eenige jaren gebruikt.

6 jaren à ƒ130 sjaars.

Onder deze akte vermeld Bart Willems uit Hoeflake ƒ160 voor 6 jaren.

AT037a038          1777       24 okt

De regenten van de Lieve Vrouwe Capel veilen den Hofstede de Bruijne Haar publiek, er word niet geboden, opgehouden voor ƒ2725 daarna uit de hand verkocht aan Teunes Gerritse voor ƒ2500.

AT037a037          1776       6 jan     

Houtverkoping door Mr. Willem Methorst op Hagenouw. Opbrengst ƒ691-2-24.

AT037a037          1776       12 jan

Gerritje Gerrits wed. Roelof Barends verhuurt aan Gerrit Tijsen een huijsje bij het Erf de Rijst of Quade Gat in Stoutenburg (opmerking: het huijsje de Doelen, zie ook 1776 19 januari).

AT037a037          1776       14 jan

Houtverkoping door de L.V. Capel onder andere op ’t Erf de Hoef onder Hoogland, op ’t Erf de Rijst of Quade Gat, op ’t Erf Daatselaar bruiker Willem Everts, op de Crommesteerd (in Leusbroek) bruiker Rijk Cornelisse van Schaik, op ’t land genaamd Craanenhoef bij Voskuilersteegje, op Hardeveld bruiker Rijk Rijksen, op Voskuijl onder Woudenberg bruiker Jan Gijsbertse beginnende aan de boom langs het Droffelaarse steegje tot aan de kade toe. Opbrengst ƒ884 + 2st.

AT037a037          1776       19 jan

Voor eenigen tijd overleden Roelof Barentsen nalatende zijn weduwe Gerritje Gerrits w.o. Stoutenburg en een mindj. zoon Aalt Roelofsen i.v.m. haar tweede huwelijk met Willem Evertsen wonende op ’t Erf Daatselaar competeerende aan ’t Pieters Gasthuijs volgt de successie memorie en scheiding tussen haar en haar mindj. zoon. Zij woonde in het huijsje genaamd de Doelen.

AT037a037          1776       18 maart

Aalt Wouters wonende op ’t Erf de Busert (Hoogland) huurt van ’t Pieters Gasthuis dit Erf weer in, niet beschreven waar het ligt (waarschijnlijk in Amersfoort bij Liendert). 6 jaren à ƒ160.

AT037a037          1776       28 maart

Hendrik J . . . Coudijs wonende op Overeem onder Renswoude huurt dit Erf weer in van ’t Pieters Gasthuijs, reeds lange jaren huurder. 6 jaren ƒ165 sjaars.

AT037a037          1776       15 juni

Overleden in 1775 onder Stoutenburg Aaltjen Sagerse nalatende haar wed. Jan Tijsen wonende op ’t Gasthuijs Erf de Rijst of ’t Quade Gat onder Stoutenburg en 2 zoonen Zeger meerdj. en Tijs Jansen mindj. en 2 meerdj. dochters Geertje en Annetje Jans. Scheiding tussen hem en zijn kinderen.

AT037a037          1776       28 juli

Verpachting van de Thienden door Pieters Gasthuijs. Opbrengst ƒ1464-15st.

AT037a037          1776       6 sept

Arien Gerritsen wonende op Groot Hagenouw huurt dit Erf weer in van Mr. Willem Methorst gelegen onder ger. van Asschat.

6 jaren à ƒ194 sjaars boven 10 vette volwassen jonge hoenderen en een agste boter en mag geen turfsteken op ’t Erf.

AT037a037          1776       7 nov

Dirk Petersen wonende op Liendert huurt van den Hr. Mathias Sas 3½ morgen bouw en tabaksland genaamd Oost Liendert. 3 jaren à ƒ200 sjaars.

AT037a037          1776       27 dec

Houtverkoping van ’t Pieters Gasthuijs en Lieve Vrouwe Capel. Opbrengst ƒ1472-2st.

 

AT037a037          1775       12 jan

Houtverkoping door Mr Willem Methorst op Kleijn en Groot Hagenouw en de Driftakker.

AT037a037          1775       20 jan

Houtverkoping Pieters Gasthuijs. Opbrengst ƒ1589-3-8.

AT037a037          1775       1 febr

Jacob Boersen huurt weer in ’t Erf en Goed de Oldenrijst onder ger. Stoutenburg condities zoals gewoonlijk in de volgende huurcontracten. 6 jaren à ƒ100 sjaars.

AT037a037          1775       8 febr

Boedelscheiding Familie Roelen in verband met overlijden Evert Jansen Roelen nalatende zijn wed. Heeltje Gerrits v.d. Beek en 4 meerdjarige kinderen.

AT037a037          1775       13 maart

Verhuur van de Herberg de Faam aan de Hamseweg onder Hogeland door Mr. Gotfridus Amelus Schoock. 12 jaren, 1e jaar voor ƒ70 dan voor ƒ100 sjaars.

AT037a037          1775       22 maart

Dito huurcontract van huis met grond (zie 13 maart).

AT037a037          1775       28 juli

Verpachting van de Thienden door ’t Pieters Gasthuijs. Opbrengst ƒ1443-15st (zie 25 juli 1777).

AT037a037          1775       11 aug

Arrest op den boedel, have en vee en koorngewassen van Wouter Jansen van Lokhorst huurder en wonende op ’t Erf de Crommesteerd in Leusbroek wegens pachtschuld.

AT037a037          1775       15 aug

Publieke boedelverkoop en koorn te velde op ’t Erf en Goed de Crommesteerd in Leusbroek en ’t land genaamd Craanhoek onder Woudenberg. Opbrengst ƒ756-19st.

AT037a037          1775       8 okt

Willem Evertsen wonende op ’t Erf en Goed Daatselaar huurt dit Erf weer in van het Pieters Gasthuijs gelegen in Stoutenburg. 6 jaren à ƒ236 boven 10 jonge hoenderen als toepacht.

AT037a037          1775       13 okt

Rijk Cornelisse van Schaik wonende onder Woudenberg huurt van ’t Pieters Gasthuijs het Erf en goed de Crommesteerd in Leusbroek en ’t land genaamd Craanenhoek onder Woudenberg laatst gebruikt door Wouter Jansen van Lochorst. 6 jaren à ƒ195 boven ’t rantsoen van ’t 1ste jaar.

AT037a037          1775       29 okt

Gerrit Aartsen wonende op de Bruinehaar in Leusden huurt dit Erf weer in van de L.V. Capel.

6 jaren ƒ130 boven ’t rantsoen van ’t 1ste jaar.

AT037a037          1775       4 nov

Willem Jansen op Calveen huurt dit Erf weer in van de Lieve Vrouwe Capel gelegen op Hoogland.

6 jaren à ƒ170.

AT037a037          1775       27 dec

Gijsbert Peterse wonende op ’t Erf de Hoef onder Hoogland huurt dit Erf weer in van het Pieters Gasthuijs met het land genaamd Bijlenhoef reeds lange jaren door hem gebruikt. 6 jaren à ƒ275.

AT037a037          1775       31 dec

Corten Staat en toestand van den Boedel en nalatingschap van Willem Evertsen wonende op ’t Gasthuijs Erf Daatselaar onder Stoutenburg en van zijn onlangs daar overleden huijsvrouw Annetje Roelofs de Goede.

AT037a036          1774       14 jan

Houtverkoping van Pieters Gasthuijs. Opbrengst ƒ1142+8st.

AT037a036          1774       21 jan

Houtverkoping door Adriana Mattelaagen in het Suijdwinse bos in Hamersveld. Opbrengst ƒ273.

AT037a036          1774       28 jan

Houtverkoping door Mr. Willem Methorst op de Hagenouwen in Asschat.

Opbrengst ƒ479-17 st. Hierbij een rekeningetje: Swartesteegh den 23 january 1774 met de houtverkoping van de Burgemeester Methorst verteerd 3-8-0 en voldaan den 11 February 1774 Arien van Voskuijl.

AT037a036          1774       13 mei

Willem Geurtsen wonende op Hoogland verkoopt aan Elbert Aalten wonende in Hoevelaak een huisje met 1½ morgen Erfpachtgrond van het binnenveld van ’t Erf en Goed genaamd Hateveen competeerend aan Geertrijd van Vuurendaal wed. Jan van Duuverden. Koopsom ƒ40.

AT037a036          1774       30 juli

Verpachting van de Gasthuijs thienden. Opbrengst ƒ1291-10st.

AT037a036          1774       4 nov

Jan Willemse Kok huurt weer in van Anthony Methorst en Jufr. Margretha Methorst het Erf en Goed Engendaal in Soest uitgezondert de Heeren huijsinge Enterije en de Claverkamp. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT037a036          1774       4 nov

Thijs Juriense Brouwer wonende op Kleijn Hagenouw onder Asschat huurt dit Erf weer in van Mr. Willem Methorst lange jaren bruiker. 6 jaren ƒ222, 1/8 boter, 10 vette volwassen hoenders sjaars.

AT037a036          1774       17 nov

Uitgebreid testament en codicille van Theodora Tiedeman wed. de Heer Nicolaas Methorst in leven borgemeester deser stad.

AT037a036          1774       11 dec

Rijk Rijksen wonende op Hardeveld huurt dit Erf weer in van de L.V. Capelle.

6 jaren à ƒ275 boven de toepacht hoenders als vanouds.

 

AT037a036          1773       25 jan

Houtverkoping door Pieters Gasthuijs. Opbrengst ƒ1574.

AT037a036          1773       23 juli

Jacob van de Haar als voogd van de minderj. kinderen van Arris Hendriksen en Maria v.d. Wetering in leven echtel. huurt van de Armen de Poth de helfte van het Erf Kleijn Ronselaar waarvan de weder helfte behoord aan de voors kinderen. 6 jaren à ƒ70 sjaars half vierel boter als toepacht

AT037a036          1773       juli

Verpachting thienden van ’t Pieters Gasthuijs.

 

AT037a036          1772       3 jan

Houtverkoping door den Heer Lauwrence Grothe op Nimmerdor en Grootenhoek onder Leusden. Opbrengst ƒ1064-14.

AT037a036          1772       9 jan

Houtverkoping door Pieters Gasthuijs en de Lieve Vrouwe Capelle. Opbrengst tezamen f1653-4-8.

AT037a036          1772       24 jan

Houtverkoping door Juffr. Adriana Mattelaagen wed. Cornelis Warneke op de Suijdwind in het Suijdwinsebos onder Hamersveld. Opbrengst ƒ428-8st.

AT037a036          1772       10 april

Willem Evertsen wonende op ’t Erf Daatselaar onder Stoutenburg huurt dit Erf weer in van ’t Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ236 boven 10 jonge hoenders als toepagt en den heren regenten tweemaal sjaars uithalen en wederom thuisbrengen.

AT037a036          1772       7 maart

Anthonia Fransen wed. Berend Jansen van Ginkel verklaard van de Heer Anthony Methorst voor ¼ part Juffr. Christina van Deventer voor ¼ part en van Jan Staal coopman voor de resterende helft weder ingehuurd te hebben het Erf Veltdorp met de landerijen alsmede de halve Veldschoor weijland en de 6 mergen weijland aan ’t Maansteegje en de Grift genaamd Oudeland alle onder Leusden. 6 jaren à ƒ83 sjaars boven de ongelden.

AT037a036          1772       7  mei

Antonia Fransen wed. van Berend Jansen v Ginkel verkoopt aan den Heer Anthony Methorst oud schepen en raad dezer stad met Juffr. Christina van Deventer samen voor de eene helft en Ir. Jan Staal Coopman alhier voor de andere helft de Hofstede Veldorp gelegen stadswaarts te Leusden, bestaande uit huijsinge, hof en hofstee, koornberg, schuur en schaapshok en aanhorige landerijen met de helfte van ’t weijland gelegen in de Veldschooren bij Ooievaarshorst, en de 6 morgen weijland gelegen bij ’t Maansteegje en de Grift genaamd ’t oude land alles onder Leusden. En zoo als ’t selve tezamen tot petri mei laatsleden door Jacob Jansen in huure is gebruikt geweest.

Zoo in dier voege als deselve Hofstede en landereijen door den eersten comparant op den 3den February laatsleden van den Heren regenten van de L.V. Capelle alhier is verkocht. Koopsom ƒ815.

AT037a036          1772       31 juli

Verpachting van Thienden van het Pieters Gasthuijs

De fijngeren en male omloop                                                                              ƒ50               Hoogland

Uit de Wetering br. Gerrit Hesselse                                                                  ƒ81               ,,

Uit Omstede br. Gerrit Hesselse                                                                         ƒ60               ,,

Uit Gr. Middelaar br. Aard Albertsen                                                               ƒ80               Stoutenburg

Uit Kl. Middelaar br. Thijs Cornelisse                                                                ƒ89               ,,

Uit Cortenijp br. Lambert Jansen                                                                       ƒ69               ,,

Uit Kleijn Hof, Gr. en Kl. Vinselaar zoverre ’t Gasthuijs competeerd    ƒ66               ,,

Uit Gr Daatselaar van Aard Janse                                                                       ƒ159             ,,

Uit de Ruif br. Cornelis Gerritsen                                                                       ƒ40               ,,

Uit Albert Jansens Daatselaar                                                                              ƒ124             ,,

Uit Peel Goosens Daatselaar                                                                                ƒ89               ,,

Item uit Peel Goosens Daatselaar door hem bewoond en gebruikt     ƒ81               ,,

Uit Gasthuis Daatselaar br. Willem Evertsen                                                 ƒ167             ,,

Uit Erf de Rijst of Quade Gat br. Jan Tijssen                                                   ƒ74               ,,

Uit Hardeveld br. Rijk Rijksen                                                                              ƒ219             ,,

Uit Doffelaar br. Jan Helberden                                                                          ƒ70               ,,

Uit de Glindhorst zooverre ’t Gasthuijs competeerd                                  ƒ45               ,,

AT037a036          1772       13 nov

Gerrit Rijksen en Gijsbertje Reijers echtel. wonende op Hateveen huren dit Erf weer in van Geertruijd van Vuurendaal wed. Jan van Deuverden door hem reeds eenige jaren gebruikt. 6 jaren à ƒ140 sjaars.

AT037a036          1772       3 dec

In verband met overlijden van Mej. Maria van Veersen echtgenote van de Heer Hendrik Berghuis doktor in de medicijne vermeld in de boedelscheiding tussen (Hendrik Berghuis) en zijn schoonmoeder A.D. de Bruijn wed. A. van Veersen en haar kinderen en aan hem toebedeeld

diverse Hofsteden onder andere 3/8 parten van ’t Erf Westerveld onder Barneveld Buurtschap Callenbroek gelegen, komende helfte van Joost van Veenschoten en de ander 1/8 part van de kinderen Romijn in huur gebruikt bij Hermen Hendriksen.

Het Erf de Treek met de Paardencamp of de vijf vierendeels Hoeven, met deselve Heere en Boere woning landerijen bossen enz. bij ’t Leusder Heetveld onder Leusden in huur bij Gerrit Lubbertsen

Item het Erf Wellom in huure bij Gijsbert Hendriksen dito onder Leusden.

De Smalle akker ingelijks aan het Leusder Heetveld in huure bij Gerrit Lubbertsen.

AT037a035          1771       7 dec

De regenten van de Armen Noodhulp of het Stads Kinderhuis verkopen het Erf en Goed genaamd Burgwal gelegen onder Leusden in Leusbroek met het land over de beek in het Zuurbroek onder Geresteijn naast en schuin tegenover ’t Erf de Vrijhoef in Leusbroek met sijn huijsinge, stallinge, Bergen en schuur en verdere opstal strekkende aan ’t land behorende aan ’t Erf de Suijdwind tot aan de Geerestensesteeg toe. Groot volgen de Caart daar van sijnde 46 mergen 81 roeden in huure nog gebruikt bij Jacob van de Haar en wederom verhuurt aan Evert Hendriksen volgens huurcedulle van 2 augustus 1771. Koper Cornelis Barten wonende onder Woudenberg. Koopsom ƒ5000 (betaling in termijnen).

AT037a035          1771       9 sept

Testament Hendrik Berghuijs.

AT037a035          1771       2 aug

Huurcontract van den regenten den Armen Noodhulp van ’t Erf de Burgwal onder Leusden aan Evert Hendriksen wonende onder Hoeflaken vorige huurder Jacob v.d. Haar. 6 jaren à ƒ210 sjaars

AT037a035          1771       28 juli

Jaarlijkse verpachting van de Thienden van ’t Pieters Gasthuijs.

AT037a035          1771       28 febr

Juffr. Anna van Goudoever wed. Gijsbert van Deventer verkoopt volgens Erf huijscedulle verkocht eenige inboedel, paarden en beesten op ’t Erf Swarte Goor uit krachte van Cessie uit den boedel van Hendrik Lamertsen Post.

AT037a035          1770       31 jan

Houtverkoping op Kleijn en Groot Hagenouw in Asschat door Mr. Willem Methorst ƒ579 +4p.

Houtverkoping door de regenten van de L.V. Capelle op ’t Erf Calveen (Hoogland) gebruik door Willemijntje Willems op ’t Erf Veldorp bij Leusden.

AT037a035          1770       1 febr

Houtverkoping op ’t Erf de Burgwal in Leusbroek door de regenten Armen Noodhulp ƒ494 +8pen.

AT037a035          1770       31 maart

Verzegeld codicille van Juffr. Margaretha Methorst.

AT037a035          1770       21 juli

Reijer Aerdse wonende op Voskuijl heeft pachtschuld aan den regenten van de L.V. Capelle als eigenaar van dit Erf. Hij doet zijn inboedel have en vee coorngewassen over aan den regenten om het bij Erfhuis publiek te verkopen. Erfhuis heeft plaats op 7 augustus aanstaande, akte Nr. 42.

5 jaar pachtschuld à ƒ170 sjaars.

AT037a035          1770       29 juli

Aalbert Jansen verkoopt publiek zijn koorngewassen staand op ’t Erf Brinhorst in Asschat.

Opbrengst ƒ272.

AT037a035          1770 29 juli

Jaarlijkse verpachting van Thienden van het Pieters Gasthuijs verkocht 27 juli uit de landereijen onder Hoogland, Stoutenburg en Snorrenhoef.

AT037a035          1770 21 sept

Jan Gijsbertsen wonende in Leusbroek huurt van de regenten van de L.V. Capelle ’t Erf en goed genaamd Voskuijl door Reijer Aerdse laatst gebruikt gelegen onder Woudenberg.

6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT037a035          1770       29 sept

Overeenkomst van den grondscheidinge om te plaatsen een nieuw hek aan de Heiligenberg tussen Mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruijn Heer van Randenbroek en den Heer Mr. Hermanus de Vries, wegens zijn moeder vrouwe Johanna Jonas vrouwe van Langeweide laatst wed. van Wel Edel Gestr. Heer Herman Smitz in leven drosaard van de landen van Vianen en Ameijde tegenwoordige eigenaresse van de Hofstede Heiligenbergzicht.

Volgenden overeenkomst van dato 29 november 1646 ouden stijl tussen den Heren Jacob van Campen en Jonkh. Karel Alexander van Berk als respective eigenaar van Randenbroek en Heiligenberg ten overstaan van Notaris Jan van Ingen.

AT037a035          1770       19 okt

Willem Jansen wonende op ’t Erf Calveen op Hoogland huurt dat Erf van de L.V. Capelle door zijn moeder eenige jaren gebruikt geweest. 6 jaren à ƒ170 sjaars.

AT037a035          1770       26 okt

Rijk Rijksen wonende op Harreveld in Snorrenhoef huurt dit Erf weer opnieuw in van de L.V. Capel reeds lange jaren huurder. 6 jaren à ƒ275 sjaars en 6 jonge hoenders

AT037a035          1770       27 okt

Gerrit Aerdse wonende op de Bruijne Haar in Leusden huurt dit Erf weer in van de L.V. Capel met de halve Veldschoor.  6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT037a034          1769       7 jan

Houtverkoping door den Heer Mathias Sas Scheepen van Amersfoort op ’t Erf genaamd den Ouden Hove onder Emmiclaar.

AT037a034          1769       13 jan

Houtverkoping door den Heer Leonard de Heer als lasthebber van zijn principalen onder ger. van Emmiclaar op den Nieuwe Hove, bruiker Gijsbert Breunisse.

Perceelen gelegen langs de heisteeg en de brand in Stoutenburg op de plaats genaamd den Oudenrijst, bruiker Jacob Boersen en nog verscheidene perceelen. Opbrengst ƒ1479 + 9st.

AT037a034          1769       27 jan

Houtverkoping door den regenten van Pieters Gasthuis en de L.V. Capel.

Op ’t Erf de Rijst of Quade Gat, bruiker Jan Thijsen.       Stoutenburg

Op Daatselaar, bruiker Willem Everts.                                 ,,

In den Hoef, bruiker Gijsbert Peterse.                                 Hoogland

Op ’t Erf de Buserd, bruiker Aalt Wouters.                         ,,

AT037a034          1769       3 febr

Dirk Willemse huurt van den Heer Hendrik Methorst het Erf en Goed gelegen in Leusbroek aan het Tolhek met het land over de beek in Zuurbroek. 6 jaren à ƒ165 sjaars, den regenten van de L.V. Capel zijn vrij van tol.

AT037a034          1769       3 febr

Hendrik Jansen Coudijs huurt weer in van Pieters Gasthuis het Erf en Goed Overeem in Renswoude.

6 jaren à ƒ165 sjaars.

AT037a034          1769       31 maart

Wouter Jansen huurt weer in van ’t Pieters Gasthuis het Erf de Crommestaart gelegen in Leusbroek met het land genaamd Cranenhoek. 6 jaren à ƒ180 sjaars.

AT037a034          1769       26 mei

Jacob Jansen v.d. Haar huurt weer in van den Armen Noodhulp het Erf en Goed de Burgwal gelegen in Leusdbroek met het land over de beek. 6 jaren à ƒ245 sjaars.

AT037a034          1769       23 juni

Cosijn Barense huurt weer in van Jufr. Geertruijd van Vuurendaal huijsinge en hof met één mergen land genaamd de Keut van Hateveen onder Hoogland. 6 jaar à ƒ40 sjaars.

AT037a034          1769       21 juli

Tijs Jurrensen Brouwer wonende op Kleijn Hagenouw huurt dit Erf weer in van den Heer Willem Methorst, reeds jaren door hem gebruikt. 6 jaren à ƒ197 sjaars.

AT037a034          1769       28 juli

Jaarlijkse verkoop van de Thienden van ’t Pieters Gasthuis onder Hoogland, Stoutenburg en Snorrenhoef.

AT037a034          1769       5 aug

Jan Hermensen van Loenen wonende op ’t Erf Couwenhoven onder ger. van Woudenberg heeft pachtschuld aan den Mans conventen, publieke verkoop van den koorngewassen en inboedel op 15 augustus aanstaande.

AT037a034          1769       23 nov

Gijsbert Peterse wonende op ’t Erf de Hoef onder Emmiclaar huurt dit Erf weer in van ’t Pieters Gasthuis met het oud Erf Bijlenhoef. 6 jaren ƒ250 sjaars.

AT037a033          1768       8 jan

Houtverkoping door de regenten van Pieters Gasthuis en Lieve Vrouwe Capelle.

Opbrengst ƒ1720 + 8st.

AT037a033          1768       15 jan

Jan Jansen wonende op Hoogland huurt van Everd Gerritse (Clapeveld) een huisje, hof en grond in Stoutenburg. 6 jaren à ƒ26 sjaars.

AT037a033          1768       18 jan

Houtverkoping door Leonard de Heer als lasthebber van sijn principalen o.a. op Hoogland:

Op ’t Erf Overseldert, bruiker Maas Wulfertse

Op ’t Erf Langenoord, bruiker Antoon Hendriks

Op ’t Erf de Nieuwe Hove, bruiker Gijsbert Bruijnisse

Op ’t Erf de Vathorst, bruiker IJsbrand van den Heijden bij Bossendijk

Op ’t Erf de Hoef, bruiker Thijmen Aardse

Op de Eng van Kouwenhoven

Op Coelhorst bij Willem Rutten

Op Hamersveld

Op ’t Erf de Rosmolen, bruiker Brand Elbertse

Op de Verbrande Hofstede, bruiker Peel Evertse

Bij Theuns Corse op Hamersveld (’t Klooster)

AT037a033          1768       4 febr

Lammert Jansen wonende op ’t Erf Kleijn Landaas onder Woudenberg huurt dit Erf weer in van den regenten van de Pot. 6 jaren ƒ125 sjaars.

AT037a033          1768       8 febr

Peter Aardsen en zijn voor zoon Willem Jacobsen huuren weer in van den Heer Jacob Hyacint van Dierhout heere van Ganswijk het Erf en Goed Sneul op Hoogland. 6 jaren à ƒ330.

AT037a033          1768       17 maart

Hendrik Hendriksen wonende op een seker Erf en Goed in Overseldert huurt dit Erf weer in van den regenten van de Armen de Pot. 6 jaren à ƒ140 sjaars, reeds verscheidene jaren huurder.

AT037a033          1768       25 maart

Aert Claasen wonende op ’t Erf den eersten Koedijk of Arragonshoef huurt dit Erf weer in met het land genaamd Hoogbrugh van de regenten van de Poth, reeds vele jaren huurder. 6 jaren à ƒ350.

AT037a033          1768       24 juli

Cornelis van Lutterveld wonende tot Utrecht ten eenre en Jacob Aardsen wonende op Hoogland en Jacob Jordense wonende te Nijkerk te andere sijde, de twee laatste comparanten kopen van eersten comp. een Huijsinge, erven en grond genaamd de Broodheuvel met een mergen bouwland en 1 mergen bos te samen gelegen in ’t veen achter de Zielhorst onder Emmiclaar. Koopsom ƒ600.

AT037a033          1768       29 juli

Jaarlijkse verpachting van de Gasthuis Thienden.

AT037a033          1768       12 aug

Jan Kok wonende huurt van de gezusters Methorst en Anthony Methorst het Erf en Goed Engendaal te Soest. 6 jaar à ƒ150 sjaars.

AT037a033          1768       22 sept

Wouter Huijsteen Metselaar alhier en Jannetje Brezee te voren wed. van Thomas de Leeuw nu echtgenote van Maas van de Horst en door derselven hare man tot het passeren deser wordendend gequalifiseerd en dus te samen gemeen en onverdeelde eijgenaars van een seker leengoed bestaande uit Huijs, hof en hofstede genaamd de Clapmuts met den landerijen gelegen onder Emiclaar groot volgens de kaarte daarvan op den 10 mei 1700 door den landmeter de Rooij gemaakt 26 mergen 98 roeden leenroerig aan IJsselstein in verband met overlijden van 2e comp. eerste man Thomas de Leeuw is zij opnieuw beleend geworden op den 17 oktober 1762.

En vermits dat meer genoemde stuk Leenheergoed als nu eerstdaags met den ledige hand staat verheft te worden so verklarden de comp. daartoe te constitueren en machtig te maken.

AT037a033          1768       23 dec

Willem Schimmel koster tot Leusden huurt van de Heer Lauwrens Grothe de Huijsinge en Hofstede genaamd Grootveld laats in huure gebruikt bij Jan Jacobsen Vrije Hoef beneffens 4 morgen land in de Veldschoor nog 4 mergen in ’t Veentje een bouwkamp genaamd de Keijsers camp of de Grooten hoek groot 9 mergen. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT037a032          1767       3 jan

Houtverkoping door den Heer Lauwrens Grothe.

AT037a032          1767       7 jan

Houtverkoping op Liendert door Gerrit Verschuur.

AT037a032          1767       10 jan

Houtverkoping door Leonard den Heer als lasthebber van zijn principalen op ’t Erf Sneul, de Hoef, de Clapmuts op Lauwerenburg. Op den Verbrande Hofstede, bruikers Simon Arisse en Peel Evertse.

AT037a032          1767       13 febr

Houtverkoping door Jacobus van Bemmel op Brinkhorst in Asschat.

Willem Methorst op Kl. Hagenouw in Asschat en Gr. Hagenouwen.

Verkoping was in de Herberg de Swarte Steeg door den Heeren aan genever, bier en wijn gebruikt ƒ6, voldaan Simon van Voskuijl.

AT037a032          1767       20 febr

Evertje Maasz wed. van Dirk Wulphersen wonende in Zevenhuizen huurt van den Heer Arnoldus Bor een Hofstede groot 13 danmaten met nog een camp daarnaast ook groot 13 danmaten laatst gebruikt door Jacob Claesen. 6 jaren à ƒ295 sjaars.

AT037a032          1767      22 febr

Accoord en scheidinge tussen Willem en Cornelis Jacobsen, Frans Wolfswinkel cum uxore en Herbert Jacobsen aangaande een bos groot 2½ mergen onder Stoutenburg gelegen achter de huijsinge van den Heer Dirk Brons erfgenamen. Bij het Houten Huijsje met de laan naar de Swarte Steeg.

Zij hadden dit gekocht op den 23e juni 1750 van Juffr. Margaretha Hoofd van Huijsduijnen wed. Hermanus Caan.

AT037a032          1767       27 maart

Maria v.d. Wetering wed. Arris Hendriksen wonende onder Woudenberg huurt weer in van den regenten de Poth de helft van ’t Erf en Goed Klein Ronselaar waarvan den andere helft aan haar eerste comparante toebehoort. 6 jaren à ƒ70 sjaars.

AT037a032          1767       26 sept

Jan Tijssen huurt weer in het Erf de Rijst of ’t Quade Gat in Stoutenburg van ’t Pieters Gasthuis.

6 jaren à ƒ130 sjaars dato 26 september 1760.

AT037a032          1767       17 april

Huurcontract Jan Thijssen als boven.

AT037a032          1767       20 april

Maagescheid tussen Annetje Roelofs de Goede wed., Jan Joosten van Beek met Dirk Roelofs de Goede en Joost Joosten van Beek als voogden van hare kinderen Roelof, Maria en Jannetje Janse van Beek. Huwelijkse voorwaarden opgemaakt den 30 october 1757.

Haar man 4 jaren geleden (1763?) overleden wonende op Gasthuis Daatselaar.

AT037a032          1767       28 april

Huwelijkse voorwaarden tussen Willem Evertsen wonende op den Hove en Annetje Roelofs de Goede wonende op ’t Erf Daatselaar in Stoutenburg.

AT037a032          1767       28 april

Erfhuiscedulle van de Heer Lauwrentius van Seelen woonende op ’t Erf Brevoort gelegen in de Slaag onder ger. Hoogland.

AT037a032          1767       1 mei

Huurcontract van ’t Erf de Hoef onder gerecht Hoogland Tijmen Aertsen en Helletjen Aerds van Roomen echtelieden huren dit Erf van den Heer Jacob Hiacint van Dierhout heere van Ganswijk groot 52 mergen. 6 jaren à ƒ500 de Hofstede met de landerijen voor ƒ440 en de 4 mergen land onder Amersfoort voor ƒ60.

AT037a032          1767       31 juli

Verpachting van de Thienden van het Pieters Gasthuijs. Opbrengst ƒ1163.

AT037a032          1767       10 aug

Arrest op den koorngewassen en inboedel van Cornelis Petersen wonende op Groot Dashorst van den Mans Conventen (Marienhof).

AT037a032          1767       19 aug

Den publieke verkoop van de boedel Cornelis Petersen op Dashorst. Opbrengst ƒ1089.

AT037a032          1767       geen data

De Heer Everard Joan Montabaun raad in de vroedschap en vrouwe Maria van den Hout echtel. verkopen aan Jacob Craanen mede raad circa 1½ mergen land gelegen int Tayland in Hamersveld aan de linie waarvan den Heer verkoper de overige helft over de linie zijnde bos aan zich behoud. Het verkochte belend ten Oosten de Linie en westen ’t Capittel tot Utrecht met het heiland door Teunis Jansen van Ginkel gebruikt, te zuiden Jan Aalbertsen en ten noorden den kooper zelf.

Koopsom ƒ15 en 15 stuivers.

AT037a032          1767       27 nov

Gerrit Rijksen en Gijsbertsen Reijers echtel. huren weer in van Juffr. Geertruijd van Vuurendaal wed. Jan van Deuverden het Erf genaamd Hateveen gelegen op Hoogland. 6 jaren ƒ140 boven bruikers ongelden.

AT037a032          1767      27 nov

Dirk Willemse Boersen wonende op Kallenbroek huurt van het Burger Weeshuijs ’t Amersfoort een Hofstede groot 28 danmaten gelegen in Bunschoten. 6 jaren à ƒ250

AT037a032          1767       14 dec

Houtverkooping door Jufr. Anna van Goudoever wed. Gijsbert van Deventer op den Swarte Goor onder Stoutenburg, bruiker Hendrik Lamertsen Post en op Honthorst.

AT037a032          1767       30 dec

Houtverkoping door den Heer Mr. Willem Methorst c.s. op Kl. Hagenouw. Bij nr. 1 vermeld een gedeelte van ’t Eijke bosjen aan de Asschatterweg bij de brug met de beekwal waaronder begrepen de twee streepjes langs de oude en de nieuwe beek en op Groot Hagenouw.

Den Heer Dirk Hendrik Methorst oud schepen verkoop houtgewassen op ’t Erf in Leusbroek aan ’t Tolhek. No 1 beginnende aan het tolhek op ’t Erf de Suydwind.

AT037a031          1766       3 jan

Verkoopvan vaste goederen door den kinderen erfgenamen van hun overleden ouders Tijmen v.d. Maath en Margaretha van Donkelaar in leven echtelieden waaronder 2½ morgen tabaksland gelegen op Hoogland tegen over de steeg van de Hofstede de Zielhorst van ouds genaamd het Geijn.

Koper Johannes v.d. Maath voor ƒ3725.

AT037a031          1766       30 jan

Houtverkoping door Pieters Gasthuis en Lieve Vrouwe Capel onder andere op het Erf Daatselaar gebruikt bij Annetje Roelofs de Goede en op ’t Erf de Rijst of Quade Gat, bruiker Jan Fijse;

de Lieve Vrouwe Capel op ’t Erf Voskuijl (Woudenberg), bruiker Reijer Aardsen; op Calveen ger. Hoogland, bruiker wed. Jan Gerritsen.

AT037a031          1766       jan

Diverse Houtverkopingen onder andere den Nieuwen Hoven, Langenoord, ’t Brandje, enz. ger. Hoogland.

AT037a031          1766       21 jan

Houtverkoping Gr. en Kl. Hagenouw door Mr. Willem Methorst

AT037a031          1766       23 jan

Houtverkoping op Gr. Hagenouw en Kl. Hagenouw Willem Methorst.

Houtverkoping door Drossaard Rijksen op den Hofstede Bantuin in Aschat, bruiker Hendrik Boersen.

Rekening van Simon Voskuijl aan de Swarte Steeg aan verteering tijdens de Houtverkoping ƒ6 voor Borgmeester Methorst.

AT037a031          1766       7 febr

Huurcontract van den Heer Mr. Willem Methorst aan Arien Gerritsen op Groot Hagenouw. Huurt den Hofstede met landerijen gelegen ger. Aschat voor 12 jaren à ƒ194 sjaars boven 10 vette volwassen jonge hoenderen en 1/8 boter.

AT037a031          1766       14 maart

Lambert Hendriksen wonende op Groot Wede huurt van het Pieters Gasthuis 5½ danmaten land in Nederseldert. 4 jaren à ƒ66 sjaars.

AT037a031          1766       14 maart

Huurcontract van Jufr. Anna van Goudoever wed. Gijsbert van Deventer aan Hendrik Lambertse Post de Hofstede de Swarte Goor ger. Stoutenburg al eenige jaren bruiker.

3 jaren à ƒ260 sjaars (sonder toepacht boter!).

AT037a031          1766       29 maart

Wel Ed. Heer Willem van Geijn oud borgm. deser stad is 24 februari 1733 beleend geworden met den Thienden van ’t Erf Hilhorst ger. Stoutenburg.

Hij verkoopt ’t voorschreven leengoed aan den Heer Jan Pieter Nicolaas van Reede Capitain ten dienste dezer landen. Leengoed van den Huijse van Nijveld.

AT037a031          1766       11 april

Testament Peter Jansen en Geertje Geerlofs woonende op Nimmerdor.

AT037a031          1766       30 april

Procuratie ad Negotia den Heeren regenten van de Armen Noodhulp op de heer Gijsbertus van Harderwijk in verband met overlijden van de Heer Jacob Danens als eigenaren van de Hofstede de Burgwal in Leusderbroek.

AT037a031          1766       6 juni

Jan Jacobse Vrijehoef huurder en wonende op ’t Erf Grootveld heeft pachtschuld aan de Heer Lauwrens Grothe. Hij geeft zijn have en vee, koorngewassen over aan zijn landheer.

AT037a031          1766       25 juli

Huurcontract van Jufr. Anna Maria Gabreij wed. St. van Brinkensteijn aan Aertje Everts wed. van Albert Gerritse woonende in Asschat de Hofstede Klein Wijnbergen bestaand uit Boerenwoning, nog een aparte woning, bakhuis, schuur, bergen en landerijen door huurderesse lange jaren gebruikt.

2 jaren à ƒ145 sjaars en toepacht en uithalen.

AT037a031          1766       17 juli

Verpachting Gasthuijs Thienden.

AT037a031          1766       27 juli

Publieke verkoop van negen perceelen rogge op ’t Erf Grootveld door den eigenaar Lauwrens Grothe.

Opbrengst ƒ263.

AT037a031          1766       22 augustus

Huurcontract van Anthony Methorst en zijn susters Elisabeth en Margaretha van de Hofstede Engendaal gerecht Soest aan Melis ter Brugge. 6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT037a031          1766       1 sept

Procuratie ad Negotia in blanco van Johannes van der Maath omtrent de leen van een stuk land en goed genaamd ten Geijn, soodat gelegen is tussen Leijelaer en de leen van Ouden Hoeve bij Amersfoort bij Emiclaar in verband met overlijden van zijn vader.

Leenroerig aan de Graafschap Cuylenburg.

AT037a031          1766      1 sept

Maagescheyd tussen de kinderen en erfgenamen Jan Tijmen van de Maath en Margaretha Donkelaar. Hierin het Leengoed ten Geijn beschreven gelegen onder ger. van Emiclaar op ’t Hoogeland, tussen Lijelaer en aan de Hoeven bij Amersfoort vanouds genaamd ten Geijn tegenover de steeg van de Zielhorst met de eijken boomen daarvoor op de weg gepoot en staande soo vere en so breed als dit gem. land strekt, enz. wesen leenroerig aan de Graafschap van Cuijlemburg en tiendplichtig aan de abdije van St. Paul te Utrecht. Zie verder akte 47-48.

AT037a031          1766       14 sept

Huurcontract van Jannetje Hendriks wed. van Jan Willemse van Lockhorst van ’t Erf en Goed genaamd Schutterhoefaan haar zoon Hendrik Jansen van Lockhorst. 12 jaren à ƒ160 sjaars.

AT037a031          1766       14 sept

Akte van Seclusie der Weeskamer. Hendrik Jansen van Lockhorst en Jannetje Everts echtel. wonende op Groot Schutterhoef.

AT037a031          1766       19 sept

Huurcontract van Jacobus van Bemmel van ’t Erf en Goed Brinkhorst aan Aalbert Jansen.

6 jaren à ƒ170 sjaars

AT037a031          1766       26 sept

Huurcontract van de Regenten van de Poth van den Verbrande Hofstede daar anno 1673 ’t huijs is afgebrand aan Jannetje Toonen wed. van Saar Dirksen van de Wetering, mede inbegrepen den houtgewassen boven de zes jaren. 6 jaren à ƒ110 sjaars.

AT037a031          1766       26 sept

Huurcontract Regenten van de Poth van het Erf en Goed op Ekris met nog 4 mergen gekomen van Geeresteijn, niet inbegrepen de 10 mergen op Neder Ekris, aan Jacob Jansen, wonende onder Woudenberg. 6 jaren à ƒ102 sjaars.

AT037a031          1766       3 okt

Huurcontract Regenten van de Poth van de helft van de 10 danmaten land in de Haar genaamd de Zielhaar aan Dirk Roelen wonende op de Zielhorst ger. Hoogland. 4 jaren à ƒ38 sjaars.

AT037a031          1766       3 okt

Huurcontract Regenten van de Poth van een gedeelte land genaamd het Bosch met de Heijkamp bijde gelegen in Cattenbroek ger. Hoogland, aan Hendrik Hendriksen wonende in Cattenbroek.

6 jaren à ƒ22 sjaars.

AT037a031          1766       3 okt

Huurcontact Regenten van de Poth van het Erf en goed Vlastuijne onder Woudenberg aan Hannes Jansen van Manen. 6 jaren à ƒ100 sjaars.

AT037a031          1766       4 okt

Huurcontract Conventen Marienhof van het 2e Erf in de Birkt met diverse kampen land gelegen in de Birkt aan Evert Geurtsen. 6 jaren à ƒ500 sjaars.

AT037a031          1766       10 okt

Huurcontract Conventen Marienhof van het 3e Erf in de Birkt met diverse kampen land aan Barend Jansen. 6 jaren à ƒ400 sjaars.

AT037a031          1766       7 nov

Jufr. Geertruijd van Vuurendaal wed. Jan van Deuverden (chirurgijn) doet een eeuwige erfpacht uit van 1½ mergen land van het binnenveld van het Erf en goed Hateveen aan Willem Gerritsen à ƒ22 jaarlijks.

Zij verhuurt aan Geurd Willemse ook nog 1½ mergen van het binnenveld van Hateveen onder ger. Hoogland.

AT037a031          1766       17 nov

Huurcontract van Conventen St. Jan en de Poth van ’t Erf Groot Middelaar ger. Stoutenburg aan Hendrik Theunissen wonende op dit Erf. 6 jaren à ƒ340 sjaars.  

AT037a030          1765       jan

Houtverkopingen.

AT037a030          1765       10 jan

Maagescheijd tussen den Heer Mr. Jan Carel Rijkse en Jan Gijsbertse Methorst als gemachtigde van den Heer en Mr. Johan de Pelichy (49 pagina’s) waarin nog genoemd een stuk grond op Heijligenberg.

AT037a030          1765       12 jan

Houtverkoping Pieters Gasthuijs.

AT037a030          1765       29 jan

Huurcontract Regenten van de Armen Noodhulp van het Erf en Goed genaamd de Burgwal in Leusbroek aan Jacob Jansen van de Haar als eenige jaren bruiker. 6 jaren à ƒ210 sjaars.

AT037a030          1765       23 mei

Procuratie ad Negotia in blanco door Jufr. Anna van Goudoever wed. Gijsbert van Deventer in verband met de Leen van Klein Honthorst gelegen in Stoutenburg waarmede haar overleden man beleend was op den 8e july 1744.

AT037a030          1765       24 mei

Huurcontract jufr. Catharina Wormland wed. Hendrik Scheerder van een seker Huijsinge, Hofstede enz. met 23 danmaten land in Zevenhuizen aan Evertje Maasen wed. Dirk Wulpherssen reeds bruikster. 2 jaren à ƒ290 sjaars.

AT037a030          1765       1 juni

Erfpachtbrief ten behoeve van regenten Pieters Gasthuijs van Jorden Teunissen wonende in Stoutenburg die verklaarde vermits de vrijwillige afstand van Jan Barendsen als gewezen Erfpachter van een seecker vervallen huijsje en grond genaamd de Muijs gelegen in Stoutenburg.

Jorden Teunissen heeft de erfpacht overgenomen soo in dier voege als door Jan Gerritsen en laatst door Jan Barendsen van ’t Gasthuis is gepossideerd geweest.

Jaarlijks en eeuwigdurende erfpacht van ƒ6 en 5 stuivers.

AT037a030          1765       24 juli

Acte van assumtie van voogd door de Heer Benjamin Cohen weduwenaar Jufr. Eva Cohen Jacobs.

AT037a030          1765       25 juli

Huurcontract Regenten Lieve Vrouwe Capel van ’t Erf Calveen onder Hoogland in ’t Nieuweland, zoals hetzelve lange jaren is gebruikt geweest door Hendrik Theunissen aan Willemijntje Willemse wed. Jan Gerrits en haar zoon Gerrit Jansen meerderjarige jongeman, waarop de Heren regenten een nieuw wagenschuurtje zullen doen zetten ten hare coste. 6 jaren à ƒ170 sjaars.

AT037a030          1765       28 juli

Verkoop Gasthuis tienden. Opbrengst ƒ1019.

AT037a030          1765       29 aug

Maagescheyd tussen den Heer Benjamin Cohen weduwnaar van Jufr. Eva Cohen en den voogden over sijn tien minderjarigen kinderen.

AT037a030          1765       5 sept

Huwelijkse voorwaarden tussen Benjamin Cohen en Jufr. Chijle Abraham Meijer.

AT037a030          1765       20 dec

Huurcontract Regenten Lieve Vrouwe Capel van ’t Erf Veldorp onder Leusden met de helft van de Veldschoor aan Jacob Jansen wonende op Groot Krakhorst, vorige bruiker Cornelis Dirkse (Goyer).

6 jaren à ƒ70 sjaars.

AT037a030          1765       27 dec

Houtverkoping in Neerseldert door Ignatius van Honzem ten behoeve van Leonard de Heer.

Dito door Maas Wulphertse ten behoeve van Leonard de Heer op zijn erf in Overseldert.

AT037a030          1765       27 dec

Huurcontract van Mr. Willem Methorst van de Hofstede Kleijn Hagenouw aan Tijs Jurriense Brouwer reeds lange jaren bruiker. 6 jaren à ƒ197 en 10 jonge hoenderen en den verhuurder behoud aan zich het recht om op de voornoemde Hofstede te mogen pooten en planten naar welgevallen.  

AT037a029          1764       7 jan

Houtverkoping Pieter Gasthuis en Lieve Vrouwe Capel.

AT037a029          1764       9 jan

Houtverkoping door Geertruijd Heerman wed. Willem Corten op en bij Groot Krakhorst in Asschat.

Nog 42 percelen in ’t soogenaamde Poisbosch (?) aan de Swarteweg naast de plaats van de overleden Heer Spiegel. Den Heer Jan Francois van Lilaar heer van Soutenburg 4 perceelen hout op ’t Claverenblad in Hamersveld over de Wetering.

AT037a029          1764       13 jan

Huurcontract Regenten Pieter Gasthuis van ’t Erf de Busert (Amersfoort) aan Aart Woutersen wondende onder Voorthuizen laats gebruikt bij Breunis Franken. 6 jaren à ƒ160 sjaars.

AT037a029          1764       13 jan

Houtverkoping op Hoogland competeerend aan den heeren Jonkheer Dierhout van Ganswijk:

 • 2 percelen bij Weerhuist;
 • op ’t erf den Hoef langs het Heetveld;
 • in Overveldert op ’t Land gebruikt door Jan Splinters competerende den Heer Theodor Zeno Baron van Dorth;
 • op de Langenoort competerend aan de heer Wessel van Eijle;
 • op het Erf den Nieuwe hoven competerende de Heer Baron van Rouwenoord Heer van de Ulenpas;
 • op ’t Erf in Overveldert, bruiker Maas Wulpertse comp. de heer Borgm Godin tot Utrecht;
 • op ’t Erf van de kinderen van Peter Maasen in Seldert;
 • in Hamersveld op de Verbrande Hofstede competerend de Erfgenamen van wijle den heer Fajectinus Boll.

AT037a029          1764       20 jan

Hannes Petersen wonende op de Wetering (Hamersveld) en Toon Jansen van Voskuijlen huren van Roelof van der Veer 12 danmaten polderland. 6 jaren à ƒ96 sjaars.

AT037a029          1764       22 jan

Wouter Jansen van Lockhorst meerdj. jongeman huurt van den Regenten de Poth het Erf en Goed genaamd de Crommesteerd onder Leusden met  het land genaamd Cranenhoef onder Woudenberg, vorige bruiker Jan Jacobsen. 6 jaren à ƒ180 sjaars.

AT037a029          1764       2 mrt

Geurd Cornelisse wonende in Leusbroek huurt weer in van den Heer Wilhelmus van der Merweede van Muijlwijk 11 morgen soo bouw als weyland en plaggenveld in Leusbroek. 8 jaar à ƒ38 sjaars.

AT037a029          1764       28 april

Coopakte Vrouwe Barbara van de Pegh wed. wijlen den Heer Hendrik Foijt colonel dezer landen en groot majoor van Venlo en voogdesse over haar minderjarige kinderen Gijsbertha, Cecilia en Carolina Elisabeth Foijt mindj. en Jacob Casper Foijt meerdj. Verkoopt de Hofstede van ouds genaamd de Langerijst groot volgens de kaart geformeerd den 1ste mei 1700 20 morgen en 297 roeden onder gerechte van Emmiclaar op Hoogland aan Wouter Huijsteen meester metselaar. Koopsom ƒ2725.

AT037a029          1764      28 juli

Verkoop Thienden van de koorngewassen door ’t Pieters Gasthuis in Hoogland, Stoutenburg en de Cromestaart op ’t land genaamd Cranenhoef onder Woudenberg, bruiker Jacob Jansen.

AT037a029          1764       12 aug

Tijmen Peel Maas, Anna en Hadewich (?) Aerdsen kinderen van hun overleden vader Aard Tijmensen wonende op ’t Erf de Hoofd (de Hoef) huren dit Erf weer in van Jonkheer Jacob Hiacint Vierhout van Ganswijk.

t Erf gelegen onder Hoogland of Emmiclaar groot 52 mogen met nog eenige kampen land bij Amersfoort en in de Polder. Hun vader al lange jaren bruiker.

6 jaren tesamen voor ƒ669 te weten het Erf (de Hoef) voor ƒ440.

AT037a029          1764       24 aug

Hendrik Lambertsen Post wonende op de Swartgoor onder Stoutenburg huurt dit Erf weer in van Juffr. Anna Goudoever wed. Gijsbert van Deventer reeds eenige jaren door hem gebruikt.

3 jaren à ƒ250 sjaars en 1/8 boter.

AT037a029          1764       9 nov

Rijk Rijksen huurt weer in van de Lieve Vrouwe Capel ’t Erf Hardeveld. 6 jaren à ƒ275 sjaars.

AT037a029          1764       9 nov

Gerrit Aardsen wonende onder Leusden op ’t erf de Bruijnhaar huurt dit erf weer in van de Lieve Vrouwe Capel daaraan behorende de smallen tiend de helft van de veldschoren en ’t land aan de berg gekomen van Peter Hovert, reeds lange jaren bruiker.

6 jaren à ƒ130 boven rantsoen en toepacht.

AT037a029          1764       15 nov

De regenten van de Lieve Vrouwe Capel in cragte van seeckere akte van Cessie door Hendrik Teunnissen wonende op Calveen verkopen Haven en vee bij publieke veiling.

AT037a029          1764       19 nov

Testament Carel Gabreij.

AT037a029          1764       18 dec

Houtverkoping op ’t erf de Zuijdwind in Hamersveld door Adriane Matelage wed. Corn. Warneke.  

AT037a028          1763       7 jan

Houtverkoping door Mr. Dirk Hendrik Methorst.

AT037a028          1763       6 jan

Houtverkoping door Leonard de Heer als lasthebber van de Heer Witterd Heer van ’t Hoogeland op Coelhorst:

 • de Heer Vierhout van Ganswijk op Lauwerenburg;
 • op Sneull;
 • op Weerhorst;
 • op de bik en ’t bos genaamd de Graafschap;
 • op Calveen competeerende aan Hendrik Geurtse Schimmel;
 • op de Nieuwe Hove bruijker Gijsbert Breunisse competeerende aan Willem Hendrik Baron van Rouwenoord Heer van d’Uilenpas en Dreijenburg enz.;
 • op Hamersveld competeerende Jhr. Dierhout van Ganswijk;
 • op ’t Erf van bruiker Theunis Corsse  (’t Klooster) en
 • op de Verbrande Hofstede competeerende aan de erven Bol.

AT037a028          1763       8 jan

Testament van Jannetje Brese wed. Thomas de Leeuw legateerd onder andere aan haar broeder Jacobus Brese de helft in de Hofstede de Clapmuts onder Hoogland Emmiclaar, haar gemeen en onverdeelt competeerende met Wouter Huijsteen nu metselaar.

AT037a028          1763       10 jan

Houtverkoping door Matthias Sas en de wed. Puijk op ’t Erf den Ouden Hove ger. Emmiclaar en op ’t land bij den Molshoop.

AT037a028          1763       21 jan

Houtverkoping door Lieve Vrouwe Capel en Pieters Gasthuis onder Stoutenburg enz. als gewoonlijk.

AT037a028          1763       15 febr

Publieke verkoop door Wilhelmina Jans wed. van Jan Gijsbertse van Lambalgen op den quitancie schrijft zij wed. Jan Gijsbertsen van Voskuijlen van hare have en vee coorn en inboedel wonende op ’t Erf Voskuijlen competeerende aan de Lieve Vrouwe Capel.

Bij apart briefje verklaart zij zwak te zijn en niet maar Amersfoort kan komen en verzoekt zij den notaris om af te rekenen met haar schoonzoon F.H. Blomendaal onderschout van Barneveld.

Op 13 juli worden de coorngewassen te velde verkocht.

AT037a028          1763       18 februari

Margaretha Geertruijd Methorst verkoopt aan Wouter Cornelis van Mansveld den Huijsinge met een grooten hof genaamd Molensteijn onder ger. Hoogland (buiten de stads grote Koppelpoort).

AT037a028          1763       23 juli

De Mans conventen leggen arrest op den inboedel have en vee koorngewassen enz. van Jan Hermsen wonende op ’t Erf Couwenhoven ger. Woudenberg in verband met pachtschuld.

AT037a028          1763       29 juli

Verkoping grof en smal Gasthuijs Thienden (koorngewassen).

AT037a028          1763       7 aug

Testament op de langstlevende van Gijsbert Peterse en Maria van de Mast wonende op ’t Erf genaamd de Hoef op Hoogland ger. Emmiclaar gepasseer op 7 augustus 1763 weesende sondag des voornoens de clokke omtrent 8 uren.

AT037a028          1763       26 sept

De regenten van ’t Pieters Gasthuis verhuren aan Annetje Roelofs de Goede wed. van Jan Joosten van Beek wonende Claarwater Pepersgoed het Erf en Goed genaamd Gasthuijs Daatselaar onder Stoutenburg zooals het gebruikt werd door Teunis Jansen van Ginkel.

Pacht 6 jaren ƒ236 boven 2 jonge hoenders als toepacht en den Heren Regenten tweemaal per jaar uithalen en thuisbrengen.

AT037a028          1763       26 sept

Dirk Roelof de Goede wonende op de Zielhorst huurt van Pieters Gasthuijs den middelste ses van de 18 danmaten in de polder de Haar laatst gebruikt bij Willem Geurtsen uit Hoeflaake.

4 jaren à ƒ42 sjaars.

AT037a028          1763       7 okt

Geurt Reijertsen huurt van ’t Pieters Gasthuijs het Erf en Goed de Busert (niet genoemd waar het gelegen is, vermoedelijk Amersfoort) vorige bruiker Bruinis Franken. 6 jaren ƒ175 sjaars.

AT037a028          1763       6 nov

De Regenten van de Lieve Vrouwe Capel leggen arrest op den inboedel, have en vee enz. van Hendrik Teunissen wonende op ’t Hoogland op ’t Erf Calveen over de jaren 1758 en somme van 81-5 en over jaren 1759-60-61-62 en het lopende jaar 1763 een somme van jaarlijs 162-10.

AT037a028          1763       16 dec

Houtverkoping door Gijsbertsen van Deventer op Honthorst in Stoutenburg en Gijsbert van Raalt op de Driftakker.

AT037a028          1763       21 dec

Houtverkoping door Geertruijd van Vurendaal op ’t Erf Hateveen en de Keut.

AT037a028          1763       22 dec

Houtverkoping door Willem Methorst op Groot Hagenouw in Asschat en Klein Hagenauw door Cornelis Werneke op de Suijdwind in Hamersveld over de Linie.

Door den Heer Drossaart Rijksen op de Plaats Bantuijn in Asschat staande op de zandheuvel opbrengst ƒ223 verscheidene perceelen niet verkocht.

Houtverkoping door Arnoldus Bor als lasthebber van zijn principalen:

(I) staande aan ’t einde van de Swarteweg over de Davelaak onder Hamersveld;

(II) perceel bij Crakhorst – II andere zijde van de Davelaak op Cleijn Crakhorst.  

AT037a027          1762       6 jan

Willem Jacobsen verhuurd aan Cornelis Maasen wonende aan de hoek van de derde steeg een huijsje en hof met hoekje grond geleegen in Stoutenburg aan de plaats genaamd de Rijst of Quade Gat (waarschijnlijk de Doelen). 3 jaren à ƒ30 sjaars.

AT037a027          1762       7 jan (donderdag)

Testament Jannetje Breze wed. Thomas de Leeuw.

AT037a027          1762       8 jan

Jaarlijkse Houtverkoping door Pieters Gasthuijs en de Lieve Vrouwe Capel.

AT037a027          1762       8 jan

Houtverkoping door Leonard de Heer als lasthebber van zijn principalen.

Hierin vermeld onder Emmiclaar op ’t Erf de Hoeff als bruikers van dit erf de kinderen van Aart Tijmense.

Op de Vathorst competeerende aan Mevr. de wed. Mr. Pieter Schade.

Op ’t Erf Kleijn Calveen competeerende de Jufr. wed. van Birkhoven en de Boos.

Op ’t Erf in Hamersveld competeerende aan Jonkheer Dierhout van Ganswijk, bruikeresse wed. Cors Cornelisse.

Perceelen gelegen onder andere beneffen Evert Wouters land voor en achter het ’t Retranchement.

Langs de weg en beneffen Teunis Teunissens land en op de Verbrande Hofstede competeerende de erven Bol.

AT037a027          1762       26 febr

Jan Jacobsen huurt weer in van ’t Pieters Gasthuijs ’t Erf en goed de Cromesteerd gelegen op ’t einde van Leusbroek met het land genaamd Cranenhoek, al eenige jaren bruiker. 6 jaren à ƒ180 sjaars.

AT037a027          1762       26 febr

Arrest op den inboedel, have en vee, koorngewassen van Bart Roelen wonende op ’t boerenerf Schothorst in verband met pachtschuld aan zijn landheer Mr. Dirk Hendrik Methorst.

AT037a027          1762       5 maart

Peter Aardsen en Geertjen Jordense echtel. wonende op ’t Erf Sneul ger. Hoogland huren dit erf weer in van de Heer Jacob Hiacint Vierhout Heere van Ganswijk.

6 jaren à ƒ330 sjaars boven het mergengeld, huijsgeld (dubbel), halve haardstede en verdere persoonele ongelden en nog een halve vim Rog die de coster van Leusden jaarlijks trekt voor een uijtgang. De 12 schepel rogge aan de predicant van Hoeflaake jaarlijks uijtgaande uit dit Erf worden voldaan door den Heer verhuurder.

AT037a027          1762       5 maart

Huurcontract ’t Erf Overeem onder Renswoude.

Huurder Hendrik Jacobse Koudijs van Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ165 sjaars.

AT037a027          1762       16 april

IJsbrand Bastiaans van de Heijden en Maria Everts echtel. wonende in Seldert huren van vrouwe Cornelia van Schoorl wed. wijlen Mr. Pieter Schade wonende in Utrecht het Erf en Goed de Vathorst gelegen onder Hoogland gebruikt geweest door Willem de Goede.

Een briefje vermeld:

de Vathorst groot

De Langerijst                              4 m

Engeltje                                        4 m

’t Nieuwe Kampje                    1 m

Beijde Vathorsten                    3 m

Broersveen                                2 m

Calveen                                        3 m

de Pollen                                     3 m

de beijde veen campen         3 m

achter ’t Nieuwe campje       1 m

’t laage hoekje                          1 m

’t Plaggeveld                              2 m

                                                        —

                                                        27 m

dit behalve huijs en hofstede en boomgaard.

12 jaren het 1ste jaar om ƒ190 en volgende jaren om ƒ200 en diverse ongelden.

AT037a027          1762       18 juni

Hannes Hendriks Cok huurt weer in van Gosen Jansen van de Berg het Erf Graswijk gelegen in de Boven Birkt in Soest naast de Hofstede Hofslot. 2 jaren à ƒ220 sjaars.

AT037a027          1762       25 juni

Everd Gerritsen van Kleijnveld schaapherder tegenwoordig wonende aan de Eemsedijk legateerd aan zijn neef Saar Gerritsen Kleijnveld onmundig soontje van broeder Gerrit Gerritsen Kleijnveld een som van ƒ200.

AT037a027          1762       16 juli

Bart Roelen wonende op Schothorst onder Hoogland bekend schuldig te zijn aan de Vrouwe Conventen ƒ200 inzake landpacht van een stuk bouwland genaamd de Winkel gelegen aan de Hamseweg.

AT037a027          1762       17 juli

Bart Roelen dito aan Mr. Dirk Hendrik Methorst omtrent het Erf Schothorst hierin regelingen getroffen betreffende de betalingen.

AT037a027          1762       23 juli

Verkoop Pieters Gasthuijs thienden grof en smal, jaarlijkse verkoping (ook genoemd verpachting) onder Hoogland, Stoutenburg. Onder andere uit Gasthuijs Daatselaar vermeld bruiker Teunis van Ginkel en de Glindhorst.

AT037a027          1762       23 juli

Peter Jansen en Gerritje Geerlofs echtel. wonende op de Hofstede Nimmerdor huren weer in deze Hofstede van de Heer Lauwrens Grothe bewindhebber van de Westindische Compagnie wonende in Utrecht de Bovenwoninge en de landerijen van Nimmerdor.

6 jaren à ƒ368 sjaars.

AT037a027          1762       26 juli

Herman van Belkhoven wonende op de Driftakker verkoop publiek den koorngewassen van deze Hofstede.

AT037a027          1762       6 aug

Publiek verkoop door Mr. Dirk Hendrik Methorst van den koorngewassen op het Erf Schothorst.

AT037a027          1762       10 sept

Reijer Aardsen en Reijertje Hendriksen als principalen en Rijk Aardsen als borg huren van de Lieve Vrouwe Capel het Erf en Goed Voskuijlen onder ger. Woudenberg laats gebruikt door de wed. Jan Gijsbertse van Lambalgen. 6 jaren à ƒ170 boven ’t rantsoen van ’t eerste jaar.

AT037a027          1762       22 sept

Teunis Corsen en Geertje Cornelisse toekomende echtelieden wonende in Hamersveld huren van den Heer Jacob Hijacint Heer van Ganswijk een seecker Erf en Goed (’t Klooster) enz. met landerijen gelegen in de buurt Hamersveld door hem eerste comparant met zijn moeder en broeder eenige jaren in gebruik geweest. 6 jaren à ƒ200 sjaars boven ses jonge hoenders als toepacht.

AT037a027          1762       5 nov

Rijkje van Ra(ve)sloot wed. van Jan Jacobse v.d. Haar huurt weer in van Mr. Dirk Hendrik Methorst het Erf en Goed met de landerijen gelegen in Leusbroek aan ’t Tolhek met het land in Suurbroek over de beek. 6 jaren à ƒ180 sjaars.

AT037a027          1762       5 dec

Anthony Hendriksen woonende op de Langenoord huurt van Mr. Dirk Hendrik Methorst 5 mergen bouwland gelegen in de Heijen behoorende aan en bij ’t Erf Schothorst gebruikt geweest bij Bart Roelen. 6 jaren à ƒ48 sjaars.

AT037a027          1762       7 dec

Houtverkoping door Lauwrens Grothe.

AT037a027          1762       8 dec

Gijsbert Petersen wonende in de Hoef huurt weer in van ’t Pieters Gasthuijs het Erf den Hoef op ’t Hoogeland met het oude Erf Bijlenhoef met de landerijen daarbij behorende.

6 jaren à ƒ250 sjaars en 12 jonge hoenderen, al lange jaren bruiker.

AT037a027          1762       8 dec

Houtverkoping door Vrouwe Elisabeth Johanna Kool wed. Coenraad Temminck onder andere op de Zielhorst 50 perceelen.

AT037a027          1762       14 dec

Huurcontract Erf Graswijk in Soest. Gosen Juzensen (?) v.d. Berg verhuurt dit erf aan Everd Gijsbertse. 6 jaren à ƒ325 sjaars boven personeele lasten en haardstedegeld.

AT037a027          1762       14 dec

Huurcontract Erf de Swarte Goor. Vrouw Adriana Margaretha Boevius wed. Erasmus van Goudoever verhuurt dit Erf aan Hendrik Lambertsen Post. 2 jaren à ƒ250 boven ongelden als vanouds.

Huurder was nog 5 jaren pacht schuldig, welke hij in dit contract beloofd te voldoen.

AT037a027          1762       24 dec

Houtverkoping door Heeren Gijsbert van Deventer en Anthony Methorst onder andere op Honthorst.  

AT037a026          1761       2 jan

Houtverkoping door de Heer Mr. Dirk Hendrik Methorst onder andere 24 parceelen beuke boomen staande op de allee of steeg aan ’t Tolhek ’t Erf genaamd de Suijdwind strekkende tot aan het Tolhek bij de Leusbroekseweg toe en bij de Diefweg in Leusden en op Schothorst.

AT037a026          1761       9 jan

Houtverkoping door Regenten Pieters Gasthuijs en Lieve Vrouwe Capel.

AT037a026          1761       9 jan

Houtverkoping door Leonard de Heer als lasthebber van Everart Witterd Heer van ’t Hoogeland, Emiclaar en Coelhorst, onder andere:

langs ’t Haarstuk op Coelhorst;

op de Hofstede van ’t oude Huijs aan de Slaagseweg;

aan de allee na de Slaagseweg;

van ’t Schuijtenhuijs langs de Eem buijten de Leijsloot, enz.

Jhr. van Dierhout Heere van Ganswijck op de Bik in ’t bos genaamd de Graafschap, in ’t Weerhorsterbos, int watersteegje aan de rechterhand van de dam, enz.

Mevr. wed. van Weede vrouwe van Reijneburg op ’t Erf Calveen competeerende D’Heer Baron Theodoor Zeno van Dorth, bruijkeresse de wed. Meijns Gosense onder andere aan de Hoogesteeg

in Seldert voor ’t huijs van Jan Splinterse.

Op ’t Erf de Langenoord om ’t weijland om de Roomse Kerk, bruiker Toon Hendrikse.

Op de Verbrande Hofstede in Hamersveld van de Erven Bol.

Op het land genaamd de Akker in Hamersveld door de Hr. Anthony van Goudoever (tot over de Wetering).

AT037a026          1761       11 jan

Verhuur van ’t Houten Huijsje aan de Swartesteegseweg onder Stoutenburg van de ’t voorhuijs en agterkamer met de halve hof. Huurder Wijnand Cornelissen.

Verhuurder Rijk Brom schaapscheerder. 6 jaren à ƒ24 sjaars.

AT037a026          1761       16 jan

Verhuur van de Hofstede of het Erf Coelhorst genaamd de Burg oft Reduit in diverse kampen verhuurd groot plm. 30 margen door den Heer Everard Witterd Heer van ’t Hoogeland en Coelhorst aan Willem Rutten en Rijkje Goosens. 6 jaren à ƒ315 sjaars.

AT037a026          1761       30 jan

Procuratie ad Litus door den Heer Jacobus van Bemmel op de Notaris en procureur Jacob van Dijk tot Vlissingen om in der minne of rechten ten laste van de Heer Jan Smit aldaar woonachtig (Vlissingen) uit ter sake van verschuldigde huure van ’t Heere huijs en tuin genaamd Brinkhorst in de gerechte Asschat door den Heer Smit gebruikt geweest, volgen Huurcedulle 27 november 1759.

AT037a026          1761       12 febr

Huurcontract van 18 danmaten land in de Slaag aan de wetering door den Regenten van de Lieve Vrouwe Capel aan Gosen Jansen v.d. Bergh wonende op Hogerhorst. 6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT037a026          1761       6 maart

Huurcontract van ’t Hof Hateveen gelegen op Hoogland Emiclaar de wed. Jan van Deuverden verhuurd opnieuw dit Erf aan Gerrit Rijksen en Gijsbertje Reijers echtel. 6 jaren à ƒ140 sjaars boven bruiker lasten.

AT037a026          1761       10 april

Leonard de Heer wonende op Koelhorst als gemachtigde van de Heer Everard Witterdt Heere van ’t Hoogeland, Emiclaar, 0ver- en Neerseldert en Coelhorst verhuurd aan Hendrik Jansen en Jannetjen Jansen Wolfhaar broeder en zuster Huis en erf genaamd de Kolkrijst gelegen aan de Heisteeg ger. Hoogland door haar overleden vader lange jaren bewoond en gebruikt geweest met het recht daaraan behorende om alleen de bakkers neeringe onder de districtie van de Hamsemoolen gaande over ’t Hoogeland en Emiclaar te mogen excerceeren en brood te slijten overeenkomstig de resolutieën van de Staten van Utrecht met nog ses morgen weijland annex den voors huizinge.

6 jaren à ƒ170 sjaars.

AT037a026          1761       10 april

Huurcontract van ’t boerenerf Brinkhorst in Asschat. Albert Jansen en Dirkse Jansen huurt dit Erf weer in van Jacobus van Bemmel. 3 jaren à ƒ270 sjaars en alle ongelden.

Hierbij in het huurcontract van 5 maart 1756.

Huurder Albert Jansen en Dirkje Jansen ieder in solidum of in ’t geheel.

AT037a026          1761       14 april

Jonkh. Theodorus Zeno Baron van Dort enz., Elisabeth Maria van Hackfort echtel. verkopen aan Hendrik Geurtsen Schimmel wonende onder Bunschoten het Erf en Goed Calveen thans gebruikt door de wed. Meijns Gosense tot Petri Mai 1762.

Belend ten oosten Vrouwe de wed. Roosendaal, ten westen de Lieve Vrouwe Capelle, ten zuijden de Heisteeg en ten noorden de Hoogesteeg, Koopsom ƒ3999.

AT037a026          1761       19 juli

In verband met 2 jaren pachtschuld legt de Heer Theodorus Zeno van Dort arrest op de inboedel van Grietjen Albertse wed. Meijns Gosense op ’t Erf Calveen.

AT037a026          1761       24 juli

Verpachting van de Gasthuis thienden op Hoogland en Stoutenburg (als alle volgende jaren) genoemd met de bruikers van de Hofsteden.

AT037a026          1761       27 juli

Testament Jannetje Breze wed. Thomas de Leeuw zij bemaakt onder andere aan Abraham Wijnands de Huijzinge en Herberg de Swarte Steeg gelegen aan ’t eind van de Heiligerbergerweg aan ’t begin van de Hamersveldseweg, bruiker Sijmon Arrisse (26 bladzijden).

AT037a026          1761       6 sept

Testament Dirk Petersen wonende op ’t Hoogelandse Veen op de Broodheuvel en zijn vrouw Jannetje Jacobsen van tevoren wed. van Willem van Otterloo (hierin Hooglanderveen genoemd).

AT037a026          1761       9 okt

Willem de Goede wonende op het Erf de Vathorst onder ger. Emiclaar heeft ƒ320 pachtschuld aan zijn Landsvrouwe alsmede eenige ongeld. Er wordt arrest gelegd op de inboedel, have en vee.

AT037a026          1761       27 nov

Huurcontract van ’t Erf Schothorst onder Hoogland.

Verhuurder Mr. Dirk Hendrik Methorst. Huurder Bart Roelen. 4 jaren ƒ450 sjaars.

AT037a026          1761       12 dec

Cornelis Petersen wonende in de Duijst is 3 jaren landpacht schuldig van de Hofstede door hem gebruikt aan zijn landheer Crijn Hoogeveen schout en gadermeester van de Duijst.

Arrest op zijn inboedel.

AT037a026          1761       12 dec

Maas Stevense weduwnaar van Roelofjen Elberts van Eijdom wonende in Leusbroek hadden krachtens huwelijksen voorwaarden van 28 januari 1723 onder ger. van Leusden opgericht een lijftocht in de helfte van een Erf en Goed gelegen in Leusbroek groot omtrent 30 mergen met een stuk land gelegen in Zuurbroek onder Geresteijn.

Bruiker Elbert Maassen, zijn soon gehuwd met Maassen Leuberts (?), teven zijn schoonzoon Jacob Dirksen Versteegh wonende in Woudenberg.

De proprietarssen zijn de twee laatste comparanten (zoon en schoonzoon) voor de eene helfte en de haar overledene moeders zuster Jannetje Elberts van Eijdom voor de andere helfte.

De lijftocht wordt bemaakt aan zijn zoon en schoonzoon waarvoor zij hun vader moeten onderhouden zoo lang hij leeft (Erf Klein Sandbrink).

AT037a026          1761       15 dec

Houtverkoping Groot en Klein Hagenouw in Asschat, enz.  

AT037a025          1760       4 jan

Houtverkoping Pieter Gasthuijs en Lieve Vrouwe Capelle:

op Overeem                      Renswoude;

op de Crommesteerd     Leusbroek;

op Calveen                         Hoogland.

Houtverkoping door den Heer Coenraad Temminck:

op Erf Ruijtenbeek          Leusden.

AT037a025          1760       4 jan

Houtverkoping door Jhr. Dierhout Heere van Ganswijk:

Op ’t Erf de Hoeff in Hoogland, bruiker Aert Thijmense, parceelen gelegen langs ’t bosje aan de Eng, langs de Liendertseweg, ’t bosje naast ’t Schippersbos, de wal langs de Eng, de wal op ’t Hooge Liendertse, het bos, enz.

Op ’t Erf in Hamersveld (’t Klooster), bruiker de wed. Cors Cornelisse.

Op ’t Erf de Nieuwenhove, bruiker Gijsbert Breunisse op Hoogland.

Op ’t Erf de Vathorst competeerende mevrouw de wed. wijlen Pieter Schade ger. Emiclaar en de Kleine Vathorst.

Op ’t Erf Calveen competeerende de Heer van Dort , bruiker Meijns Goosense.

Veel namen van de kampen land genoemd.

AT037a025          1760       25 jan

Houtverkoping door den Heer Gijsbert van Deventer:

op Honthorst in Stoutenburg;

No. 1 – bij de Grooten Eng op het dijkje langs het Erf de Ruijf.

No. 2 – op de Brink;

No. 3 – in de staert agter ’t Duijfhok;

No. 4 – in de staert op ’t Dwarskamje;

No. 5 – in de staert op ’t Dwarskamje;

No. 6 – in ’t Lage kampje;

No. 7 – op de Briese Driest;

No. 8 – op de Steeg en ’t bosje genaamd ’t Rietgat;

No. 9 – op de Steeg en ’t tabaksland.

AT037a025          1760       16 juni

Magenscheijd tussen Cornelis (1), Hendrik (2) Willem (3) en Arend (4) Warneke in verband met overlijden van hun ouders Helmigh Warneke lakenkoopman en Arnolda van Veenhuijzen echtelieden.

Zij bezaten gezamelijk de Hofstede de Suijdwind in Hamersveld en het Erf genaamd Bavoort. De Hofstede de Suijdwind wordt toegescheijden aan de kinderen van Hendrik Warneke (2) inmidels overleden genaamd Helmig en Arnolda Warneke getrouwd met Hendrik Nieuwland.

Cornelis (1) getrouwd met Adriana Matlagen;

Willem (3) getrouwd met Johanna Everarda Brouwer;

Arend (4) getrouwd met Everarda Nieuwland.

Het gehele onroerend goed is geveild den 30e november 1759 doch alles opgehouden.

AT037a025          1760       17 mei

Heijmen Haan ten eenre en Willem Rutten ten andere zijde. Comp. ten eenre Heijmen Haan verhuurd dan den tweede comprnt. om nog voor 1 jaar continuatie te gebruiken het Erf en Goed genaamd Lapeers gelegen in Asschat op de condities van het huurcontract van 29 juni 1757 voor Notaris Jacob Smit te Utrecht gepasseerd. Pacht ƒ128 boven ongelden in de huurcedulle vermeld.

AT037a025          1760       28 mei

Gerrit Goossense huurt het Erf Bavoort van Willem Warneke. 6 jaren à ƒ140 sjaars.

AT037a025          1760       25 juli

Verpachting Gasthuijs thienden Hoogland, Stoutenburg, enz.

AT037a025          1760       26 sept

Jan Tijssen wonende op ’t Erf de Rijst of Quade Gat onder Stoutenburg huurt dit Erf weer in van ’t Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT037a025          1760       8 okt

De Heer Willem Hendriksen scheepen en raad deser stad machtigd zijn zoon de Heer Mr. Hendrik Willem Both Hendriksen advocaat om zijn zaken waar te namen in de West Indiën, Curasau en elders.

AT037a025          1760       8 okt

Accoord en scheijding vrouwe Barbara van Spuijenburg wed. wijlen Johan Mountaban met hare drie kinderen. In deze akte een toescheiding van een Custingbrief van ƒ4000 in ’t Erf en Goed Swanenburg in Hamersveld (zie ook akte No. 57).

AT037a025          1760       18 dec

Houtverkoping door den Heer Willem Methorst op Groot en Kleijn Hagenouw in Asschat.

AT037a024          1759       15 jan

Houtverkoping door de Regenten Lieve Vrouwe Capelle:

op Hardeveld             27 perceelen;

op ’t Erf Voskuijl       Woudenberg;

op ’t Erf Bruijnhaar  Leusden;

op ’t Erf Calveen       Hoogland.

AT037a024          1759       12 jan

Houtverkoping door de Heer Dierhout Heer van Ganswijck:

op ’t Erf de Hoef, bruiker Aart Tijmense;

op ’t Erf Koelhorst, bruiker Gijsbert Hendriks v.d. Maath;

op ’t Erf Lauwerenburg; allen op Hoogland.

AT037a024          1759       12 febr

Maagenscheid tussen de kinderen en erfgenamen van Roelof Dirkse de Goede overleden 1758.

AT037a024          1759       3 maart

Inventaris en Maagescheid van de boedel van Thomas Thijssen en Lambertje Hendriks echtelieden op den Oudenhove Hoogland.

Lambertje Hendriks overleden 29 december 1757 zij was weduwe van Jacob Wouterse van Rossenberg, gehuwd met huwelijkse voorwaarden dato 1727.

Deze Jacob Wouterse was overleden in 1743 nalatende zijn weduwe en 6 onmundige kinderen waarover voogen waren Gijsbert Wouterse wonende in Leusbroek en Evert Wouterse (Rossenberg) wonend in Hamersveld.

11 juli 1750 scheiding tussen de wed. en de kinderen van Jacob Wouterse (Rossenberg) waarna zij de weduwe weer trouwt met Thomas Thijsen. Uitgebreide inventaris, zie ook akte No. 32 dato 6 april.

AT037a024          1759      geen datum

Verpachting Gasthuijs Thienden (koorntienden) onder Hoogland.

Stoutenburg onder andere:

uit Groot Middelaar, bruiker Aart Albertsen;

uit Cleijn Middelaar, bruiker Thijs Cornelisse;

uit Cortenijp, bruiker Lambert Jansen;

uit Erven groot en Klein Vincelaar zoover aan ’t Gasthuis behoord;

uit Groot Daatselaar, bruiker Arien Jansen;

uit Erf de Ruijter, bruiker Cornelis Hel;

uit Goudoevers Daatselaar, bruiker Aalbert Jansen;

uit Daatselaar sonder huijs genaamd ’t Oude Erf, bruiker Peel Goosense;

uit Peel Goossens Daatselaar;

uit Gasthuijs Daatselaar, bruiker Theunis Jansen van Ginkel;

uit Erf de Rijst of Quade Gat, bruiker Jan Tijsen;

onder Snorrenhoef en Glindhorst.

AT037a024          1759       27 juli

Verkoop van parceelen koorn en aardappelen door de Heer Willem van Geijn oud-burgemeester staande op de IJzerenhaardse Eng (wegens pachtschuld van de pachter) Anthoni van Amerongen.

Akte van arrest dato 8 juli 1759.

AT037a024          1759       31 aug

Akte van Borgtocht Cors en Arien Arrissen van Ekris gebroeders wonende te Oostveen voor Jan Jacobsen hun zwager wonende op ’t Erf de Crommestaart onder Leusden ten behoeve van ’t Pieters Gasthuijs. Zij moeten betaalen voor Corsmis 1759 een som van ƒ600 als in mindering voor verschenen en verschuldigde pachten.

AT037a024          1759       12 okt

Huurcontract van den Heer Joan v.d. Wigt van den boerenwoning van Swanenburg op Hamersveld aan Teunis Jacobsen bestaande uit woning, berg, schuur, bouw en weilanden, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ125 sjaars.

AT037a024          1759       18 okt

Huurcontract van de Lieve Vrouwe Capel van ’t Erf Calveen Hoogland aan Hendrik Teunissen al eenige jaren bruiker. 6 jaren à ƒ162 sjaars.

AT037a024          1759       20 okt

Huurcontract van de Lieve Vrouwe Capel van ’t Erf Velddorp te Leusden aan Cornelis Dirkse, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ70 sjaars en 6 hoenderen.

AT037a024          1759       24 okt

Jufr. Alijda van Oudendoelen bejaarde geestelijk dochter verkoopt aan Hendrik Geurtsen Kuijer 12½ danmaten land gelegen in Overseldert onder ger. Hoogland strekkende van de Neerseldertseweg tot aan de Vudijk, oostwaarts den koper met het land behorende aan het Erf de Pot, westwaarts den Heer Pietermans erfgenamen en koopt ook nog 5 danmaten in de Slaag. Koopsom ƒ1100.

AT037a024          1759       9 nov

Huurcontract tussen de Heer Jacobus Oudendoelen (brouwer) en Jorden Evertsen van een huijsinge en keut mede erfpachtgrond gelegen onder Hoogland bij of omtrent Hateveen competeerende Jufrouw van Deuverden. 6 jaren à ƒ28 sjaars.

AT037a024          1759       9 nov

Verhuur van de Vagenkamp aan Gijsbert Hendriksen en Teunis Geurtsen onder ger. Hoogland.

6 jaren à ƒ50. Vorige Huurcontract gemaakt bij Notaris Gerard Wisseling data 12 oktober 1753 à ƒ40 sjaars. Gijsbert Hendriksen wonende op Oud Coelhorst en Teunis Geurtsen op Weerhorst.

AT037a024          1759       18 nov

Huurcontract van de erfgenamen Helmigh Warneke als eigenaren van ’t Erf de Zuijdwind gelegen in Hamersveld aan Hendrik Maasen uitgezonderd de tabakslanden en tabaksschuur annex huisje.

6 jaren à ƒ220 sjaars.

AT037a024          1759       27 nov

De Heer Jan Smit wonende tot Amsterdam huurt den Heren huijzinge en tuijne van Brinkhorst gelegen in Asschat van Jacob van Bemmel door hem zelf laats gebruikt geweest.

Den huurder moet ook het sterrenbos schoonhouden. 3 jaren à ƒ100 sjaars.

AT037a024          1759       27 nov

Afstand van verdere huur accoord en quitante tussen Jacobus van Bemmel als eigenaar van ’t Erf Waterdaal en huurderessen Rutjen Hessels weduwe van Willem Rijksen van Groenensteijn.

Conditie omstreek 3 koningen mag zij erfhuis houden.

AT037a024          1759       26 dec

Houtverkoping door de erfgenaamen van de Heer Jan Guiliam Kool staande op de Zielhorst ger. Hoogland.

AT037a024          1759       27 dec

Wed. Jan van Deuverden (Geertruijd van Vuurendaal) verkoopt 23 perceelen houtgewassen op Hateveen ger. Hoogland.

AT037a024          1759       28 dec

Houtverkoping op Nimmerdor door den Heer Grothe. Opbrengst ƒ1193.

AT037a023          1758       6 jan

Houtverkoping door wed. Nicolaas Methorst onder andere op Schothorst.

AT037a023          1758       13 jan

Houtverkoping Pieters Gasthuis.

AT037a023          1758       13 jan

Houtverkoping door den Heer Jacob Hijacint van Dierhout van Ganswijk onder andere

op Hoogland op Sneul, bruiker Peter Aardsen;

op ’t Erf in de Hoef, bruiker Aard Tijmense;

in de Gooren;

op de Nieuwenhoven, bruiker Gijsbert Breunissen;

in Hamersveld op de plaats gebruikt door (wed.) Cor Corsen (No. 1 agter ’t huis op de Grift aan de . . . (opmerking: ’t Klooster);

op de Afgebrande Hofstede in Hamersveld.

AT037a023          1758       15 jan

Huurcontract Geertruijd van Vuurendaal wed. J. van Deuverden (Mr. Chirugijn) aan Wouter Jansen van huis en hofje gelegen op Hoogland aan ’t Buitenveld van Hateveen, reeds bruiker.

8 jaren à ƒ24 sjaars.

AT037a023          1758       20 jan

Houtverkoping door de Heer Jan Guiliam Kool oud scheepen op de Zielhorst ger. Hoogland Emiclaar door Mattias Sas op de Oudenhove.

AT037a023          1758       3 febr

Huurcontract van de Regenten Armen Noodhulp van ’t Erf de Burgwal in Leusbroek aan Jacob Jansen van de Haar. 6 jaren à ƒ210 sjaars en 6 pagt hoenderen.

AT037a023          1758       10 febr

Huurcontract tussen Heer Everard Joan Mountaban aan Lauwrens v.d. Boogaard van de huijsinge, erf en hof genaamd Molensteijn onder Hoogland. 12 jaren à ƒ124 sjaars.

AT037a023          1758       17 febr

Huurcontract tussen de Heer Jan Guiliam Cool oud schepen aan Dirk Roelofs de Goede meerderjarige jongeman van ’t Erf en Goed de Zielhorst, al eenige jaren gebruikt door zijn overledene ouders.

Uit de huur gehouden de aparte kamer naast ’t voorhuijs met den hof en schuur, bergje voor de deur op de Brink.  Item het duivenhok, het land genaamd de hennip (kamp?), het heiland, de winkel met de tabaksschuur annex huisje en de camp genaamd den astschaal (?).

6 jaren à ƒ525 de eerste 3 jaren en de laatste voor ƒ550.

AT037a023          1758       21 febr

Boedelverkoop door de Regenten van ’t Pieters Gasthuijs in cragte van sekere akte van cessie den 5 augustus 1757 door Hannes Hendrikse Post gepasseerd (pachtschuld).

Hannes Post wonende op Daatselaar.

AT037a023          1758       24 febr

Huurcontract tussen den Heer Willem van Geijn oud-burgemeester Klein Krachtwijk en Hessel Jansen en Hendrikje Jans echtel. van den huijsinge genaamd ’t Dorstige Hert onder Hoogland in de Slaag met 3 kampen land, laats gebruikt door Meijns Schep. 6 jaren à ƒ94 sjaars.

AT037a023          1758       24 febr

Huurcontract tussen de regenten Lieve Vrouwe Capel en Rijk Rijkse van ’t Erf Hardeveld, al eenige jaren bruiker. 6 jaren à ƒ275 sjaars en ses jonge hoenders in de Capel te leveren.

AT037a023          1758       24 febr

Huurcontract tussen den Heer Willem van Geijn en Hendrik Helmertsen en Aaltjen Jans echtel. van de Hofstede Crachtwijk 40 danmaten onder ger. Hoogland. 6 jaren à ƒ380 sjaars.

AT037a023          1758       31 maart

Wouter Willemse wonende op Lauwerenburg in Seldert huurt op nieuw in van de Heer Gijsbert van Deventer 12 danmaten land in Nederseldert, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ76 sjaars.

AT037a023          1758       9 juni

Huurcontract tussen Heer Jacob Hijacint Dierhout van Ganswijk en Gijsbert Woutersen Merritjen Gosens echtel. van een Erf en Goed, Huijsinge, hof en Hofstede en landerijen gelegen onder Hoogland (geen naam van de Hofstede genoemd), reeds bruiker.

6 jaren à ƒ180 sjaars en 6 hoenderen.

AT037a023          1758       30 juni

Jan Jansen Tolboom wonende op ’t Hogeland huurt van Lubbert Steenbeek 2 mergen bouwland genaamd de Strijp gelegen op Hoogland aan de weg naar Calveen door Renger Theunisen laatst gebruikt. 6 jaren 1ste jaar ƒ58 en de volgende jaren voor ƒ28.

AT037a023          1758       3 juli

Huwelijkse voorwaarden Tomas Tijssen wonende op ’t Hoogland op ’t Erf den Oudenhove weduwnaar van Lambertje Hendriks die tevoren weduwe was van Jacob Wouterse bruidegom en Rijkje Frederiks meerderjarige dogter geassisteerd met haar moeder de wed. Frederik Janse wonende onder Voorthuizen.

Inbreng bruidegom Inboedel, have en vee, coorn te velde, enz. geschat op ƒ3066 en 4½ danmaten polderland in de Duist naast de Haar bij de Schotdeuren, afgetrokken de schulden blijft over een som van ƒ990-15st. Inbreng bruid ƒ150.

AT037a023          1758       21 juli

Verkoop Gasthuijs coorn thienden grof en smal en de tweederde garf omtrent zeven mergen rog staande op de Eng van ’t Gasthuijs Daatselaar te velde gebracht door Hannes Post (zie 21 februari 1750.

AT037a023          1758       1 okt

Accoord Cessie en Procuratie ad Negotia door Hendrik Lamertse Post en Jannetje Hendriks echtelieden wonende op de Swarte Goor onder Stoutenburg met haar kinderen.

Hier speciaal als borg voor hun zoon Hannes Hendriksen Post ten behoeve van ’t Pieters Gasthuijs van verschuldigde landpacht van ’t Gasthuijs Daatselaar.

AT037a023          1758       14 okt

Boedelverkoop door Jacobus van Bemmel uit akte van cessie op Rutje Hessels wed. Willem Rijkse van Groenesteijn op Waterdaal.

AT037a023          1758       15 okt

Huwelijkse voorwaarden Willem Roelofsen de Goede meerderjarige jongeman en Marritje Willems meerderjarige dochter onder ger. Hoogland

AT037a023          1758       22 dec

Houtverkoping door ’t Pieters Gasthuijs.

AT037a022          1757       20 mei

Coopcedulle tussen Lambert Evertsen van de Laagenbrink weduwnaar van Hendrikje Lubbers en zijn kinderen verkopers en Abraham van Bemmel koper van een Erfpacht van ses gulden uit een secker land waarop een huis getimmerd is genaamd de Spaarpot gelegen in Stoutenburg even voorbij de Herberg de Gort. Thans gepossideert wordende bij den Heer Cornelis Pannekoek en door Willem Jacobsen Kleermaker in erfpacht genomen volgen erfpachtbrief 7 juni 1733 voor Notaris Erasmus van Goudoever en nog erfpacht uit een half mergen land of plaggenveld gedeeltelijk aangemaakt tot een hof waarop een huis getimmert is gelegen onder voors gerechte in de Meent wordende thans gepossideert door Geurt Barensen volgens erfpachtbrief van 4 juli 1755 voor Notaris A. van Bemmel.

Koopsom ƒ150.

AT037a022          1757       19 juni

Huurcontract tussen wed. J. van Deuverden en Barend Cosijnse omtrent den huijsinge, hof en een hoekje land genaamd de Keut van Hateveen ger. Hoogland reeds lang door huurder gebruikt.

12 jaren à ƒ33 sjaars.

AT037a022          1757       26 juli

Procuratie ad negotia door den Heer Anthony Methorst en Gijsbert van Raald en Jufr. Elisabeth van Raald op den Heer Mr. Willem Methorst om te compareeren voor de Heeren Staten van Utrecht voor een nieuwen leenbrief van ’t Erf en Goed van ouds genaamd ten Akker als nu bekend den Driftakker gelegen onder Leusden en Stoutenburg.

Bovengenoemde comparanten (1) Anthony Methorst, (2) Gijsbert van Raald en (3) Elisabeth van Raald hadden bij publieke veilinge gekocht het bovenstaande Erf en Goed (coop conditie 10 december 1756 voor mij Notaris Methorst) zo in dier voege als Pieter van Bosveld (Erfhuijs mr. van Utrecht) daarmede op den 19e meert 1749 is beleend geweest.

Dit Erf en Goed Leenroerig aan den Heer Staten van Utrecht.

De leen op naam van den eersten comp. Anthony Methorst.

AT037a022          1757       29 juli

Verpachting van den Gasthuijs thienden.

Onder Hoogland

de thiend uit de Fijnegeren;

de thiend uit het Erf de Wetering, bruiker Everd Cornelisse;

de thiend uit Onstede, diverse bruikers.

Onder Stoutenburg

de thiend uit Groot Middelaar, bruiker Gerrit Willemse (doorgehaald);

uit Klein Middelaar, bruiker Tijs Cornelisse;

uit de Cortenijp met een mergen uit den Eng van Groot Stoutenburg;

uit Groot en Klein Vincelaar, zoover ’t Gasthuijs competeerd;

uit Groot Daatselaar, bruiker Lambert Jansen;

uit de Ruiter, niet ingevuld;

uit Goudoevers Daatselaar, bruiker Albert Jansen;

uit Daatselaar sonder huis genaamd ’t Oude Erf, bruiker Peel Gosense;

uit Daatselaar, bruiker en bewoond door Peel Gosense;

uit Gasthuijs Daatselaar, bruiker Hannes Post;

uit de Rijst of Quade Gat, bruiker Jan Tijsen.

Verders onder Snorrenhoef.

AT037a022          1757       5 aug

Arrest op den boedel van Hannes Post wegens pachtschuld, bruiker van Gasthuijs Daatselaar onder Stoutenburg.

AT037a022          1757       4 sept

Dirk van Bemmel huurt van den Heren Hendrik de Graaft en Dirk Boonen voor zich selven en den erfgenamen van vrouwe Cecilia van Castricum wed. van borgemeester Tiens het tabaksland, halve Eng van Nieuwenhorst gelegen in Stoutenburg met de tabakskisten daarop staande laats gebruikt door den Heer Kluppel. 6 jaren à ƒ180 sjaars.

AT037a022          1757       15 sept

Maagenscheid tussen de weduwe (Jannetje Fransen) Gijsbert Gerritsen gewoonde hebbende in Zevenhuizen en hun kinderen. Jan Gijsbertse wonende op de Brand Hoogland 1/4 part, Dirk G. wonende in Zevenhuizen 1/4 part, de minderjarige kinderen van Gerrit G. 1/4 part (overleden) en den wed. voor het laatste 1/4 part.  Voormelde overledenen Gijsbert Gerritsen was eerder gehuwd geweest met Annetje Jansen waar uit dit huwelijk de bovenvermelde kinderen waren geboren.

AT037a022          1757       24 sept

Aan Dirk Gijsbertsen wordt toegescheiden den inboedel, have en vee met schulden en lasten en uitkeren ƒ100 aan zijn stiefmoeder Jannetje Fransen.

Jan Gijsbertsen wordt toegescheiden de helf in een huisje met 1 danmaat land genaamd de voorste Lodijk.

Competeerende Dirk Gijsbertse en Jannetje Fransen voorn waarvan 1/4 part hem zelf competeerende. En waar en tegen Jan Gijsbertsen beloofd en aanneemd om aan zijn stiefmoeder Jannetje Fransen en aan zijn broeder Dirk Gijsbertsen de voors tweevierde parten tezamen te zullen uitkeren de som van ƒ115 also ieder ƒ57 en 10st. worden aan de 3 onmundige kinderen van overleden Gijsbert Gijsbertsen gehuwd geweest met Teuntje Meertense den overige 4e part.

AT037a022          1757       2 sept

Huwelijkse voorwaarden Dirk Gijsbertsen wonende in Zevenhuizen en Grietjen Tijmensen.

AT037a022          1757       30 okt

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Joosten meerderjarige jongeman wonende op Hoogland bruidegom en Annetje Roelofs de Goede minderjarig wonende op de Zielhorst ger. Hoogland geassisteerd met haar vader Roelof de Goede en haar broer Dirk Roelof de Goede.

Inbreng bruidegom ƒ250 boven kleeren, goud en zilver. Inbreng bruid ƒ500 boven kleeren, goud en zilver.

AT037a022          1757       4 nov

Jan Gijsbertsen wonende op ’t Erf Voskuilen onder Woudenberg huurt dit erf weer in van de Lieve Vrouwe Capel, reeds lange jaren bruiker. 6 jaren à ƒ135 en toepacht hoenderen.

AT037a022          1757       25 nov

Gerrit Aardsen wonende op ’t Erf de Bruinhaar onder Leusden huurt dit Erf weer in van de Lieve Vrouwe Capel met de smalle thiend en de helf van de Veldschoor zoo als reeds gebruikt door hem en zijn overledene schoonvader. 6 jaren ƒ130 boven o.d. rantsoen als vanouds.

AT037a022          1757       25 nov

Wouter Willemse wonende op Lauwerenburg in Seldert huurt weer in de 16 danmaten land in Neerseldert van den Heer Coenraad Temminck. 6 jaren à ƒ57 sjaars.

AT037a022          1757       16 dec

Jan Janse Tolboom wonende op Hoogland huurt weer in een gedeelte van ’t Land genaamd de Ketel onder Hoogland van Lubbert van Steenbeek. 5 jaren à ƒ54 sjaars.

AT037a022          1757       23 dec

Aart Tijmensen wonende op ’t Erf de Hoef ger. Hoogland huurt dit Erf weer in van de Heer Jacob Hijacint Dierhout Heer van Ganswijk en nog polderland. 6 jaren ƒ650 sjaars.

AT037a022          1757       23 dec

Teunis Jansen van Ginkel wonende op Gooswilligen gelegen tussen de Glind, Scherpenzeel en Renswoude (dit staat er niet bij vermeld) huurt van ’t Pieters Gasthuijs ’t Erf Gasthuijs Daatselaar in Stoutenburg bewoond en gebruikt door Hannes Hendrikse Post.

6 jaren ƒ180 den eerste 3 jaren en ƒ217 de laatste 3 jaren.

AT037a021          1756       13 jan

Houtverkoping door Vrouw Aleijde van Lilaar wed. Jonkh. Alousius van Muijlwijk:

Op de Rosmolen in Hamersveld.

Geertruida en Ida van Lilaar voor hun zelven als voor de kinderen van hun overledenen broeder Theodorus van Lilaar op de plaats in Hamersveld, bruijker Eldert Knopper (Bosveld)

op ’t Claverblad;

op ’t Groot Wijnbergen.

Den Heer Willem Hendriksen:

6 parceelen hout op Murkhooven in Hamersveld.

Jufr. Anna van Wenkom wed. Wesseling wonende in Nijkerk hout staande aan de Zwarte Steeg achter het bos van Jufr. de Leeuw van ouds genaamd ’t Invekenbos.

AT037a021          1756       8 maart

Den Heer Joan van der Wigt verhuurt aan perceelen het bouw en weijland behorende aan het boerenbouw Erf genaamd Swanenburg in Hamersveld.

AT037a021          1756       11 maart

Hendrik Jansen Coudijs wonende op ’t Erf Overeem onder Renswoude huurt dit Erf weer in van ’t Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ165 sjaars.

AT037a021          1756       10 april

Den Heer Joan van der Wigt verhuurd aan Joost Barten van Zijl het boerenbouw huijs en deel van Swanenburg voor 1 jaar, den huurder zal een of twee mensen mogen laten inwonen en mag het gras rond om de vijvers mogen maaien en behouden. ƒ24.

AT037a021          1756       18 juli

Akte van afstand van huur en Cessie van pachtpenningen door Hendrik Jansen en Gosentje Willemse wonende op ’t Erf de Bieshaar ger. Hoogland ten behoeve van de Vrouwen Conventen.

AT037a021          1756       19 aug

Huwelijkse voorwaarden tussen Jonas Cohen weduwnaar van Sara Italiaander bruidegom en Jufr. Ester Philips Linneburg wed. van wijlen den Heer Samuel Weijl van Rebeauville.

Getekend op Vinkenhoef ger. Hoogland.

AT037a021          1756       10 okt

Theunis Jacobsen wonende op Hoogland huurt van de Heer Joan van der Wigt het boerenwoonhuis, berg en schuur, bouw en weijlanden van ’t Erf Swanenburg laatst in verscheijdene perceelen verhuurd geweest. 3 jaren ingaande Petri 1757 à ƒ125 sjaars en aan verhuurders vrouw jaarlijks 1 Ducaat tot een pesent genieten sal en meer niet. Huurder moet schouwen de watergangen en de wegen onderhouden alsmede de weg voor ’t Heerenhuijs.

AT037a021          1756       10 dec

Publiek verkoop door de Erfgenamen van vrouwe Cornelia van Castricum wed. wijlen Borgemeester Thiens onder andere de helfte van ’t Goed genaamd Nieuwenhorst gelegen bij ’t Scham en de Horst onder Stoutenburg bestaat uit 3 mergen tabaksland en 1½ mergen england of bouwland en halve tabaksschuur van 11 gebinten of 30 linden.

Weder helf behoord aan de Heer Mr. Willem Methorst wesende leenroerig aan IJselsteijn doch thiendvrij als den Heer Cornelis van Castricum op de 27 september 1754 daarmede is beleend geworden.

Meder verkocht een erfpacht van de helft van ƒ12 gaande uit een stuk plaggenveld van 4 morgen gelegen omtrent de Hessenweg tussen de erven Groot Stoutenburg, de Ruijf, het Vliet en de Eng respective en waarop door Michiel Tijsen eenige jaren geleden een huijsje op erfpacht gebouwd heeft alles breder den inhoud van de Erfpachtbrief van 27 september 1744. Opgehouden.

AT037a021          1756       10 dec

De weduwe en kinderen van de Heer Jacobus van Bosveld en Pieter van Bosveld veilen ook het Erf en Goed genaamd vanouds te Akker als nu bekend onder de naam Driftakker bestaande uit een steene boerenwoning, aparte land heerskamer, berg en schuur en ruim 16 morgen bouw en weijland gelegen bij of aan de Modderbeek omtrend de erven Scham en de Horst ten deele onder Leusden en de huijzinge, brink en opstal onder Stoutenburg in huure gebruikt door Herman van Belkhoven dog is Petri may 1757 buiten huur leenroerig aan de Heeren Staten deser Provincie waarmede de mede verkoper Pieter van Bosveld op de 19 meert 1749 en 1 may 1751 is beleend.

Gekocht door Gijsbert en Elisabeth van Raalte om ƒ1550.

AT037a021          1756       12 dec

Hendrikus Kolfschooten Mr. timmerman in Amersfoort verhuurd aan Martinus Meertense een seker huis, hof en grond onder Leusden aan de Hamersveldse Grift. 6 jaren ingaande 1757-1763 à ƒ24 sjaars.

AT037a021          1756       17 dec

Houtverkoping op Hardeveld en Voskuijlen door de Lieve Vrouwe Capel.

AT037a021          1756       31 dec

Rijkje van Ravesloot wed. Jan Jacobsen huurt van vrouwe Theodora Tiedeman wed. Nicolaas Methorst ’t Erf en Goed gelegen in Leusbroek aan ’t Tolhek en int Zuurbroek onder Gerensteijn, laatst gebruikt door Brand Janse.

6 jaren à ƒ165 sjaars ingaande Petri 1757 en thins-, honde-, coorn- en paardjesgeld.

AT037a021          1755       17 jan

Gosentje Willems tevoren wed. van Wouter Hendrikse en laatst van Wouter Hermse bruikster van ’t Erf en Goed Hateveen onder Hoogland heeft pachtschuld aan den eigenaresse Geertruijd van Vuurendaal wed. van Jan van Deuverden (chirugijn).

Doet afstand van verdere huur en geeft den inboedel, have en vee over aan de eigenaresse om eerstdaags publiek te verkopen. Verkoping gehouden den 24 februari 1755 (akte No. 11).

AT037a021          1755       31 jan

Jufr. Geertruijd van Vuurendaal verhuurt het Erf en goed Hateveen onder ger. Hoogland oft Emmiclaar aan Gerrit Rijksen en Gijsbertje Reijers wonende onder Sligterhorst.

Gebruikt geweest door de wed. Wouter Hermse. 6 jaren à ƒ130 boven bruikers ongelden.

AT037a021          1755       31 jan

Houtverkoping op ’t Erf de Zielhorst, ’t Erf den Oudenhove ger. Hoogland.

AT037a021          1755       28 nov

Houtverkoping op ’t Erf Hateveen en de Keut van Hateveen.

AT037a021          1755       19 dec

Houtverkoping op Honthorst door den Heer Gijsbert van Deventer en op de Horster Eng door Mr. Anthony Goudoever.

AT037a021          1755       27 dec

Verkoop ven vaste goederen van de kinderen van Steven Camp. Sophia van Goudoever wed. Hendrik Camp voor haar selve en als weduwe en boedelhoudster moeder en momboirse over haar minderjarige kinderen voor 1/4 part; Elisabea Camp meerderjarige dochter voor 1/4 part; Nicolaas ter Horst wonende tot Amsterdam gehuwd met Maria Camp voor 1/4 part en Hubrechtha Camp meerderjarige dochter voor 1/4 part.

(I) Verkopen onder andere een Erfpacht of Canon van ƒ18 gaande uit de Hofstede gelegen onder Stoutenburg genaamd de Coopermoolen waarvan tegenwoordig possesseur is Barend Heuk (linnenwever).

Ingezet bij de Heer C. de Loogen ƒ450, niet verhoogd.

Borgen Heren C. en W. Pannekoek.

(II) Een bouwerf met huisinge, schuur, berg enz. met omtrend 24 mergen land van ouds genaamd Wildenburg gelegen in de buurt Hamersveld aan weerszijden van de Hamersveldsenweg met twee erfpachten van ƒ8 betaald wordende door Peter Smit en ƒ12 betaald door Theunis Hendriksen.

Wordende het bouwerf met landerijen gebruikt door Claas Barten van Zijl om ƒ85 sjaars tot Petri maij 1762; zijnde ten oosten, westen en zuijden het Erf de Hel en ten noorden vrouwe Aleijda van Lilaar wed. Aloisius van Muijlwijk.

Ingezet bij Jacob Craanen op ƒ870, niet verhoogd.

Koper voor zijn vader Hendrik Craanen.

Borgen als voren.

Koopsom ƒ870.

(III) Den Hofstede Boelenhoef bestaande uit zes kampen met tabaksschuur gelegen aan de Heijsteeg ger. Hoogland Emmiclaar bij de Calveensebrug aan de eene zijde ’t Erf Calveen van den Heer Rosendaal, aan de andere zijde de vrouwe v.d. Ham’s erven en nog 4½ mergen schuijn tegenover ’t Erf gebruikt bij Jacob Huijgen tot 1759 om ƒ100 sjaars.

Ingezet bij Teunis Geurtsen op ƒ970 en tot koper genoemd Steven Geurtsen.

(IV) In Hoevelaken door den Heer Willem van Geijn 1¼ mergen met 4 wooningen leggende naast ’t Erf genaamd de Houk ten einde van de Hoogeweg bij de Derde Steeg.

Koper Jan Fransen voor ƒ360.

AT037a020          1754       4 jan

Houtverkoping door de kinderen van Steven Camp op ’t Erf Boelenhoef aan ’t einde van de Heisteeg ger. Hoogland; op de Oudenhove door wed. Daniël Sas.

Houtverkoping door Heer Jan Guiliam Kool op ’t Erf de Zielhorst; op ’t Erf de Ganskuijl onder Hoogland door Jordanus Hooft van Huijsduijnen.

AT037a020          1754       17 jan

Verhuur door de erfgenamen van Helmigh Warneke en Arnolda Veenhuizen gewesen echtelieden ’t tabaksland, schuur met huijsje, woninge en hofje en kisten op ’t Erf de Suijdwind dit gebruikt door Casper Hoffman, gehuurd door Arend Warneke eene helf om afgedeelt te worden (?) en de andere helft door Willem Warneke met Willem Nieuwland en Helmig Warneke tezamen om ƒ250 sjaars.

AT037a020          1754       1 febr

Bart van Zijl wonende op ’t Erf de Suijdwind huurt dit Erf weer in van de kinderen en erfgenamen van Helmigh Warneke zoo als door hem gebruik behalve den tabaksschuur annex huijsje met ’t tabaksland (gelegen in Hamersveld). 6 jaren à ƒ210 sjaars.

AT037a020          1754       5 febr

Herman Woutersen borger tot Amersfoort huurt van de heer Hendrik de Graaf als gemachtigde van de Erfgenamen van vrouwe Cornelia van Castricum wed. wijle de Heer Borgmeester Thiens het tabaksland, halve schuur met de helf van de Eng genaamd Nieuwenhorst onder Stoutenburg laatst door Hendrik van Coot gebruikt. 4 jaren à ƒ175 sjaars.

AT037a020          1754       8 febr

De Heer Petrus Post wonende tot Wageningen als gemachtigde van sijn huijsvrouw Maria Hermina van Doeijenburg en van den Hoogwelgeleerde Heer Jan Gerard van Doeijenburg Cuijlenburg en Vrouwe Maria van Buijmink echtelieden.

Hij verkoopt aan Hoogwelgeboren Heer Hendrik Foeijt Luitenant Collenel ten diensten deser landen Grootmajoor van de stad Venlo en aanhorige forten den Hofstede met omtrent 25 à dartig mergen land gelegen onder de gerechte Hoogland en Emmiclaar genaamd de Langenrijst gebruikt bij Dirk Jansen.

En nog een Hofstede met omtrent 20 mergen gelegen onder voors gerechte genaamt de Kneut gebruikt bij Rijkjen . . . wed. Cornelis Claasen.

En de volgende erfpachten gaande uit verscheijdene goederen onder voors ger. gelegen asse uit de huijsinge of erven van Willem Woutersen met de hoenders ƒ10, van Jan Jansen ƒ8, van Jan Hendriks  op ’t Heetveld ƒ6, uit ’t huisje op de Geer ƒ5 en uit ’t huisje op de Wolfhaar ƒ5 te samen ƒ34 alle door de Hoogwelgeleerde Jonker Maria Elisabeth Agnes Foeijt in leven vrouwe van Emiclaar bij codicil op 7 januari 1743 voor Notaris Everard Vlaer binnen Utrecht gepasseerd aan den voorn eerste comp. huijsvrouw Hermina Maria van Doeijenburg gelegiteerd ende dit te saamen voor de som van ƒ2000.

AT037a020          1754       15 febr

Gerrit van der Logt borger en inwoonende alhier (Amersfoort) huurt van den Heer Willem van Geijn oud borgemeester deeser stad den Huijsinge en Hofstede met omtrent 40 danmaten land genaamd Groot Crachtwijk onder ger. Hoogland. 4 jaren à ƒ360 sjaars.

Uitgebreid huurcontract onder andere geconditioneerd dat den Heer verhuurder aan zich behoudt de camer en soveel stallinge as sal doen afschieten aan de zuijdwestzijde van het huijs en deel als ook het duijfhuijs, vissereije en de waaijen en 1/3 part van de hof.

AT037a020          1754       15 febr

Gerrit van der Logt huurt ook 2 morgen bouwland gelegen buijten Utrechtsenpoort genaamd het Paardenkerkhof (over St. Crispijs?) zijnde tienderij van de Heer Willem van Geijn.

AT037a020          1754       25 April

Procuratie ad negotia. De Heeren regenten van de Armen Noodhulp binnen deze stad op den Heeren Jacob Danens en Jacobus van Bemmel als mede regenten. Dit in verband met de Hofstede de Burgwal in Leusden behorende van de Armen Noodhulp om te compareeren en vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Leusderberg.

AT037a020          1754       17 en 18 juli

Den Heer Cornelis Pannekoek en Jufr. Cornelia van Domselaar echtel. en de Heer Hendrik Pannekoek verkopen den Ambacht Heerlijkheid van Stoutenburg aan den Heer Jan Francois van Lielaer coopman tot Amsterdam word ten leen gehouden door den Heeren Staten van Utrecht nog den Heeren huijsinge met de twee erven en goederen genaamd Groot en Klein Stoutenburg met den boerenhuijsingen, enz. zijnde belast met een erfpacht van ƒ94 en 1str. ten behoeve van de Mans Conventen te Amersfoort en met het schoutampt en gerechtsbode ampten, enz. te saamen voor een som van ƒ11000.

AT037a020          1754       geen datum

Huwelijkse voorwaarden Jan Evertsen Boersen meerderjarige jongeman wonende onder Leusden en Hendrikje Hendriks wed. Dirk van de Cortelet wonende in Amersfoort.

Inbreng bruidegom ƒ400 boven goud en zilver.

Inbreng bruid een huijsinge op de cingel binnen Amersfoort door haar bewoond en gebruikt, een perceel bouwland, 8 koebeesten, 2 pinken en inboedel geschat met aftrek van schulden op ƒ1800.

AT037a020          1754       30 aug

Gossentje Willems wed. van  . . . dert Hendriks huurt weer in van den wed. Jan van Deuveden het Erf en Goed Hateveen onder Hoogland Emmiclaar. 6 jaren à ƒ120 sjaars.

AT037a020          1754       17 okt

Hendrik (Teunis) wonende op Calveen huurt dit Erf weer in van de Lieve Vrouwe Capel.

6 jaren à ƒ162 10str. en toepacht als vanouds.

AT037a020          1754       1 nov

Gerrit Goosense wonende naast de Bavoortsebrug huurt van de kinderen en erfgenamen van Helmig Warneke en Arnolde Veenhuijzen het Erf en Goed Bavoort onder Leusden zoo als het nog gebruikt wordt door Jacob Jacobse (Vrijhoef, zie Perks) ingaande Petri mei 1755 voor 6 jaren à ƒ115 sjaars.

AT037a020          1754       13 Nov

Huwelijkse voorwaarden Jan van Rootselaar meerderjarig apotheker en Cornelia van der Maath meerderjarig.

AT037a020          1753       5 jan

Houtverkoping door den Regenten Lieve Vrouwe Capel

op ’t Erf Voskuijl, bruiker Jan Gijsbertse;

op ’t Erf Hardeveld, bruiker Rijk Rijksen;

op ’t Erf Bruijnhaar, bruiker Jacob Jansen;

op ’t Erf Calveen ger. Hoogland.

AT037a020          1753       25 febr

Wed. Jan van Deuverden (Geertruid van Vuurendael) verhuurt aan Berend Cosijnen een huijsje met hoekje land gelegen in ’t veen onder Hoogland genaamd de Keut reeds bruiker (de Keut van Hateveen?).

AT037a020          1753       2 maart

Bart Hermsen en Elisabet Jans echtel. huren weer in van de Heer Willem van Geijn den huijsinge, hof en Hofstede met 10 danmaten land genaamd het Dorstige Hert (bij Crachtwijk). 3 jaren à ƒ82 sjaars.

AT037a020          1753       7 maart

Acte van Consent (is toestemming) in ’t huwelijk van hun zoon Heijmen Warneke van Cornelis Warneke en Adriana van Mattelagen.

AT037a020          1753       30 maart

Herman Woutersen meerderjarige jongeman Geertjen Wouters en Annetje Wouters meerderjarige jonge dochterongehuwd wonende op ’t Erf Groot Middelaar hebben pachtschuld aan de Mans Conventen.

Machtigen Erasmus van Goudoever en Jan Gijsbert Methorst om hun have en vee te verkopen.

AT037a020          1753       6 april

De Heer Johan Kool verhuurd aan Roelof Dirksen de Goede den Hofstede de Zielhorst onder Hoogland. 6 jaren à ƒ500 sjaars.

(I) Verkoop van vaste goederen door den Heer Coenraad Temminck Oud borgmeester en vrouwe Elisabeth Johanna Kool echtel. en den Heer Jan Guilliam Kool oud schepen voor sich en sijn zuster Alletta Kool, veilen onder andere den Hofstede de Zielhorst ger. Hoogland Emmiclaar met de landerijen groot ruim 91 mergen gebruikt door Roelof de Goede om ƒ500 en het tabaksland door Jan Guilliam Kool voorn leenroerig voor de helfte in de helfte, mitsgaders voor de helfte in dezelve 3/4 porsie aan de Abdije van St. Paul tot Utrecht.

Volgens twee leenbrieven daarvan zijn de onder den koop mede begrepen de erfpachten van vier woningen op deze te veilen grond gebouwd te saamen ƒ25 sjaars.

Opgehouden door den Heer Cool op ƒ16200.

(II) De Hofstede Ruijtenbeek onder Leusden groot ruim 31 mergen thiendvrij in huure bij Roeloff Jans om ƒ300 sjaars vrij van huur in 1754. Leenroerig aan de Heren Staten van Utrecht. Hoondecoorn, 4 schepel rogge. En aan de koster van Leusden 1 schepel boekweijt. Aan paardjensgeld ƒ4-4str. en onderhoud van de brug over de Heijligenbergerbeek met verscheidene geerfdens onder Hamersveld aan de Grift met haar land gelegen en waarin dit Erf dan nog mede voor 1/8 of 64e gedeelte moet contribueren waarvoor den geerfden den vrijen overweg over den brug en steeg behouden.

In deze koop ook mede begrepen twee vakken land of bos op de Amersfoortsenberg tussen den 2e en 3e nummerpaal. Opgehouden door den Heer Temminck op ƒ4050.

Verder nog polderland geveild en huizen in Amersfoort.

AT037a020          1753       18 mei

Rut Corsen wonende in Hamersveld huurt van den Heer Joan van der Weijt Coopman tot Rotterdam den boerenwoning, berg, schuur en landerijen van ’t Erf en Goed Swanenburg in Hamersveld in huure gebruikt geweest bij Aard Tijsen. 6 jaren à ƒ160 sjaars.

AT037a020          1753       18 juli

Bart Hermse huurder van ’t huis en landerijen genaamd ’t Dorstige Hart (Klein Krachtwijk) heeft pachtschuld aan den eigenaar Willem van Geijn. Verkoop van vee en inboedel wegens pachtschuld.

AT037a020          1753       8 aug

Hendrik Jacobse van Koot Mr. smit tot Amersfoort huurder van de helfte van ’t tabaksland en schuur van Nieuwenhorst onder Stoutenburg heeft pachtschuld aan den erfgenamen van vrouwe Cornelia van Castricum wed. wijlen borgmeester Tiens als eigenaars van ’t boven genoemde goed. Zijn zoon Gijsbert van Coot stelt zich hiervoor als borg.

AT037a020          1753       14 okt

Meijn Aardse Schep en Teuntje Willems wonende de Birkt huren van den Heer Willem van Geijn den Hofstede het Dorstige Hart groot 10 danmaten gebruikt door Bart Harmse. 6 jaren à ƒ125 sjaars.

AT037a020          1753       23 nov

Hendrik Lamberts Post wonende op de Swarte Goor huurt van den Heer Willem van Geijn het huijs met het danmaten land daar bijbehorende bij de Haarsebrug en nog 16 danmaten land.

2 jaren à ƒ120 sjaars en een jong vet soglam.

AT037a020          1753       2 dec

Maagenscheijd tussen Jan Schothorst en Gijsbert Tijmense en Weijmpje Schothorst echtel. als kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Jansen Schothorst en Maria Jansen echtel. gewoond hebbende in Hamersveld.

De kinderen erfgenamen en kleinkinderen bezaten nog gezamelijk een huisje, hof met 1 mergen land gelegen in Hamersveld aan de eene zijde ’t land van de Hofstede Swanenburg, aan de andere zijde Juffr. en van (Lilaer ?). Gijsbert Tijmense doet zijn 1/5 part over aan Jan Schothorst.

AT037a020          1753       21 dec

Houtverkoping door Regenten Lieve Vrouwe Capel op Voskuijlen (bruiker Jan Gijsbertsen), op Veldorp (bruiker Cornelis Dirks) en op Calveen (bruiker Hendrik Teunissen).

(Opmerking zeer duidelijk geschreven en de namen van den akkers genoemd.)

AT037a019          1752       7 jan

Wouter Willemse wonende op Lauwerenburg huurt van Gijsbert van Deventer de 12 danmaten land in Neerseldert. 6 jaren à ƒ52 het 1ste jaar dan ƒ76.

AT037a019          1752       jan

Houtverkopingen.

AT037a019          1752       30 jan

Aart Tijsen wonende op Moorst huurt van vrouwe Barbara van Spuijenburg wed. Joan Mountaban den boerenhuijsinge, berg, schuur, bakhuijs en opstal met de landerijen genaamd Swanenburg uitgezonderd het tabaksland, boomgaard, tuinen. Alles zooals het is gebruikt door Hannes Willemse.

6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT037a019          1752       18 febr

Everd Gerritse Cleijnveld verhuurt aan Wijnand Cornelisse (. . . ) onder Stoutenburg een huisje met 70 roeden grond genaamd Pollenhoff gelegen in Stoutenburg door hem reeds bewoond, 6 jaren à ƒ51 sjaars.

AT037a019          1752       27 febr

Grietjen Boersen huurt weer in van Mr. Wilhelmus van Baerle advocaat s’hoofds van Utrecht den Hofstede Bantuijn gelegen in Asschat.

8 jaren à ƒ125 de 2 eerste jaren en ƒ130 de laatste 6 jaren en 2 paar hoenders.

AT037a019          1752       5 maart

Is komen te overlijden vrouwe Anna Lucia Taats van Amerongen wed. van den Heer Christoforus Neander in leven bedienaar des Goddelijken Woord nalatende hun kinderen erfgenamen Jonkvrouw Anna Christopholina Neander voor de eene helfte en Vrouwe Maria Catharina Neander Huijsvrouw van den Heer Dirk Loogen borgemeester deser stad voor de andere helfte.

De voorgenoemde wed. Neander heeft nagelaten verscheijdene Obligatus en effecten en goed, vervolgens de scheiding.

Toegescheiden aan de Heer Dirk Loogen een seecker stuks goed gelegen in Hamersfeld strekkende van de Hamersveldseweg tot aan de Grift toe genaamd Groenhouten bestaande uit 6½ mergen tabaksland , schuur en kisten met huijsinge en schuurtje daarachter mitsgaders den hof daaraan en bijbehoorende daer aende eene sijde de Heer Theodorus van Lilaars kinderen en aan de andere sijde secker vicarije door den heer Nierop gepossideerd geweest en van voren aan de weg Tijmen Cramer naastgelegen zijn en eenige Obligaties.

Aan Jonkvr. Anna Christopholina Neander de rest van de Obligaties.

AT037a019          1752       7 april

Hendrik Lambertse Post wonende op de Swarte Goor huurt van de Heer Willem van Geijn het huis staande bij de Haarsebrug bij Gerrit Geurtse gebruikt geweest en nog 10 danmaten land bij hem zelf gebruikt geweest, alles in de Polder de Haar. 2 jaren à ƒ115 sjaars.

AT037a019          1752       12 april

Boedel inventaris en Maagenscheid bij en van weegen Jufr. Maria Theresia Dalenkamp weduwe en boedelhoudster van wijlen Cornelis Reaal in leven coopman in wijnen overleden 27 november 1747 onder den boedel behorende verschillende huizen in Amersfoort.

Alsmeede een Boerenhuijzinge met tabaksschuur en 2 mergen land genaamd Boelenhoef gelegen onder Hoogland met getimmerte en verdere landerijen daarbij behorende.

Item nog 2½ mergen land genaamd Droevendaal met de huijsinge daarop staande mede onder Hoogland nog 3½ mergen land genaamd het Huijsstuk mede onder Hoogland.

Een kamp maatland bij Boelenhoef voornoemd.

Alle welke goederen bij maagenscheid den 21e juli 1743 voor haar overledene moeders nalatingschap waaren toegescheiden. Verder uitgebreide Capittel van bezittingen en scheidinge met haar kind (nog minderjarig, naam niet genoemd – zie 10 mei).

AT037a019          1752       15 april

Arrest op een morgen winterkoren van Everd Cnopper bruiker van ’t Erf de Rijst oft Quade Gat onder Stoutenburg in verband met pachtschuld aan den landheren regenten van ’t Pieters Gasthuijs en beloofd af te zien van verdere huur en met primo may te ontruimen.

AT037a019          1752       10 mei

Huwelijkse voorwaarden Jacobus Gijsbels weduwnaar van Jufr. Johanna Melot laatst gewoond hebbende in Abcoude bruidegom en Jufr. Maria Theresia Dalenkamp wed. van den Heer Cornelis Reaal wijncooper. Inbreng bruid zie 12 april. Zie ook akte No. 52 dato 11 augustus 1752 en 11 september.

AT037a019          1752       10 juni

Verkoop door vrouwe Barbara van Spuijenburg wed. wijlen den Heer Joan Mountaban onder andere een steenen Runmolen met nieuwe huijzinge en stallen voor 4 paarden met 1½ mergen land bij de molen.

Opbrengst ƒ10500.

Item den Buijtenplaats genaamd Swanenburg bestaande uit een sterke vierkant opgetimmerde huijsinge, gragten, speelhuijsje op ’t water, enz., Boerenwoning, schuur en stallen en landerijen groot omtrent 33 mergen gelegen in Hamersveld.

Gekocht door de Heer Joan van der Wigt Coopman tot Rotterdam voor ƒ6100.

AT037a019          1752       9 juni

Teunis Jansen wonende onder gerechte van Hamersveld huurt van den Heer Cornelis Spiegel het huisje aan den verhuurders tabakschuur staande in Asschat bij de Swarte Steeg en ’t weiland tot aan ’t Ossesteegje. 3 jaar à ƒ65 sjaars.

AT037a019          1752       15 sept

Huurcontract Hendrik Jansen van Lokhorst huurt van zijn moeder ’t Erf Groot Schutterhoef.

15 jaren à ƒ160 sjaars.

AT037a019          1752       29 sept

Jacob Jansen Versteeg en zijn schoonzoon Gerrit Aartsen huren van den Lieve Vrouwe Capel ’t Erf en goed de Bruijnhaar in Leusden met de helf van de Veldschoren door eerste compr. lange jaren gebruikt. 6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT037a019          1752       6 nov (folio 66)

Staat van boedel en nalatingschap van Hendrik van Goudoever coopman in wijnen tot Amersfoort en Anna van Drakenburg gewesen echtelieden.

AT037a019          1752       9 nov

Heijmen Hendriksen wonende en huurder van de Herberg de Ruijter onder Stoutenburg met de landerijen heeft pachtschuld aan de kinderen Matheus Scheerder, arrest op den boedel.

AT037a019          1752       3 dec

Cornelis Dirksen huurt van den Lieve Vrouwe Capel ’t Erf Veltdorp onder Leusden met ’t land in de Veldschoor, vorige huurder Brand Jansen. 6 jaren à ƒ70 en 3 paar hoenders.

AT037a019          1752       24 dec

Verhuur van landen door Elisabeth Heerman wed. den Heer Willem van Esveld onder andere op Heiligenberg bij den Driftakker en Randenbroek.

AT037a019          1752       29 dec

Houtverkoping op ’t Erf Hateveen door den wed. Jan van Deuverden.

AT037a018          1751       10 jan

Houtverkoping door de wed. Joan Mountaban op Swanenburg in Hamersveld, bijna niets verkogt.

AT037a018          1751       15 jan

Jan Willemse wonende op Ronselaar weduwnaar en boedelhouder van Hendrikje Rutten en voog over zijn onmundige kinderen ten eenre en Gijsbert Aardsz. met Maria Janse toekomende Egtelieden geassisteerd met Jan Gerritsen en Hannes Willems als ten deesen geassimeerde toesiende momboirs en voogden over denselve onmundige kinderen van den eerste comprnt. mitsgaders Rut Jansz. en Abraham Jacobse gehuwd met Teuntje Jans soon en dochter van 1e comprnt. ten andere sijde te kennen gevende dat zij comparanten te saamen neffens voorn voogden als goede mannen hadden gemaakt en geestimeerd alle hetgeene wat eerste comprnt. was besittende soo van Coorn, paarden, coeijen, melk en bouw en deelgereedschap inboedel en huijsraad. Dat zij lieden daartegens ook nauwkeurig hadden geexammeerd alle schulden, lasten van den eersten comprnt.

Gijsbert Aardsen en Maria Jans met en beneffen Rut Jansz. nemen de gehelen boedel over van hun vader respectievelijk schoonvader over met en tegen den schulden en lasten.

AT037a018          1751       22 jan

Houtverkoping door Regenten Lieve Vrouwe Capel

op Calveen op Hoogland, gebruikt door Hendrik Teunissen;

op Veldorp Leusden, gebruikt door Brand Jansen;

op Splinterhoef om de Driest.

AT037a018          1751       22 jan

Houtverkoping door Vrouwe Elisabeth Looijen wed. Cornelis Houwert op de Zielhorst ger. Hoogland, bruiker Roelof de Goede door den Heer Willem Methorst in de Veldschoren bij Ooivaarshorst.

AT037a018          1751       5 febr

Bart Herms huurt van de Heer Willem van Geijn de hofstede ’t Dorstige Hert met 3 campen land te samen groot 10 danmaten daarbij en achter gelegen. 2 jaren à ƒ75 sjaars.

AT037a018          1751       5 febr

Sijmen (of Tijmen) Aartsen wonende aan de Swarte Steeg huurt van de wed. Clemens Hooft omtrent zeven mergen bouw en wijland gelegen voor in Hamersveld te vooren gebruikt door Anthony Jansz. Swart. 6 jaren à ƒ40 de eerste 2 jaren en ƒ50 de laatste 4 jaren (tekend als Sijmen Drijsen).

AT037a018          1751       9 febr

Elbert Branse wonende in Hamersveld huurt van de Heer Ir. Hendrik Camp secker Erftje genaamd Wildenburg in Hamersveld met de landerijen daaraan behorende. 6 jaren à ƒ110 sjaars.

AT037a018          1751       26 febr

Elbert Branse doet den huur van ’t Erftje Wildenburg over aan zijn zoon Jan Elberden gelegen in Hamersveld. Conditiën met den eigenaar 3 jaren à ƒ110.

AT037a018          1751       8 maart

Testament van Evert Joan Mountaban en Maria van der Hout echtel.

AT037a018          1751       2 april

Jan Gosense wonende in Stoutenburg op ’t Erf Honthorst huurt dit Erf weer in van den Heer Gijsbert van Deventer oud schepen. 6 jaren à ƒ170 en een paar jonge kuikens.

AT037a018          1751       7 mei

Jan Jordense wonende onder Stoutenburg huurt van den wed. Mountaban het boerenhuis, berg, wagenschuur en bakhuis en de bogert naast het huis op ’t Goed Swanenburg in Hamersveld met het bouw en weiland achter ’t Heerenhuis naar den Grift toe.

1 jaar ƒ68 te betalen als ’t cooren gedorst wordt anders met corsmis 1751.

AT037a018          1751       14 juni

Testament Barbara van Spuijenburg wed. wijlen Joan Mountaban.

AT037a018          1751       8 juli

Albert Teunissen op de Burgwal wonende in Leusbroek heeft pachtschuld aan den Regenten van den Armen Noodhulp als bruiker van ’t selve Erf, doet den inboedel, have en vee over aan de regenten om verkocht te worden bestaande uit 18 mergen week cooren, 3 mergen hard coorn in ’t veld,  voorts:       1 swarte melkkoe;

                een roode dito met een kol;

                een swart bonte;

                2 oude paarden;

                1 2 jarig paard en een oude beijde int land lopende;

                1 wagen beslagen;

                1 wit kalf een veers;

                1 wit swart veers kalf;

                3 pinken een guste rood blaar en 2 veers kalveren;

                2 onbeslagen wagens, een ploeg, 3 ijzeren egden;

                snijbank en waijmolen, een groote koperen ketel;

                een karn met toebehoren en melkbouw;

                en deelgereedschap, inboedel en huijsraad.

AT037a018          1751       25 juli

Hendrik Jacobsen van Coot Mr. Smit alhier (Amersfoort) verkoopt publiek het coorngewas op ’t veld op ’t Erf Nieuwenhorst onder Stoutenburg.

AT037a018          1751       27 juli

Publieke verkoop van den inboedel, have en vee, koorngewassen van Albert Teunisen in verband met pachtschuld op ’t Erf de Burgwal in Leusbroek.

Opbrengst ƒ1186-1.

AT037a018          1751       2 aug

Teunis Hendriksen wonende op de Langenoord onder Hoogland verkoopt aan Evert Gerritse Kleijnveld meerderjarige jongeman schaapherder mede op Hoogland 4½ danmaten land onder Bunschoten.

AT037a018          1751       29 aug

Evert Gerritse Cleijnveld verhuurd aan Willem Gijsbertsen wonende op de Horst (plaats niet genoemd) 4 danmaten land onder Bunschoten genaamd de Bijl. 4 jaren à ƒ30 sjaars.

AT037a018          1751       17 sept

Jacob Jansen van de Haar huurt van den Armen Noodhulp ’t Erf en Goed genaamd de Burgwal in Leusbroek met ’t land over de beek onder Gerensteijn laats gebruikt door Albert Teunisse. Blijven alle ’t dekwerk ten laste van de heren verhuurders. 6 jaren à ƒ225 boven 6 hoenders jaarlijks.

AT037a018          1751       staat bij 17 sept

Huurcontract van de Burgwal dato 20 oktober 1747 aan Albert Teunissen en Steijntje Peterse echtel. soo indier voegen als ’t laats gebruikt is door den wed. Jan Hendriks.

AT037a018          1751       24 sept

Gerrit Jansen Logt en Gijsbert Wulfertsen huren samen van den Heer Willem van Geijn 41 danmaten land sonder huis, hofstede en bogert genaamd Crachtwijk. 3 jaren à ƒ270 sjaars.

AT037a018          1751       21 dec

Vrouwe Theodora Tiedeman wed. en boedelhoudster van de Heer Nicolaas Methorst in leven borgemeester deser stad als moeder en momboirse van haar minderjarige zoon Dirk Methorst. Zij machtigd den Heer Mr. Joan Teschemaker advocaat en mede notaris wonende te Utrecht om voor vrouwe comparante in dese te compareren voor de Leenhove en adelijken hofstad Weede gesegt Luttieque Weede en de aldaar vermits het overlijden van den hoogweledelgeboren Heer Everard Weede in leven heere van Weede gesegt Luttique Weede met de ledige hand te doen huld Eed en de manschap en de ten versoeke en dat haare zoon met de ledige hand mag worden beland erkend en verleijd met die Leenwere van de thienden van de Nieuwelanden in de oude heij en op den dam en de van de Schothorst wild en tam, grof en smal met hare coters (?) waarschap en met alle haere toebehoren alle alsoo die van ouds gelegen zijn in die maalschap van Weede en Emmeclaar soo in dier voegen als comperante soon daarmede op de 5e july is beleend geworden.

AT037a017          1750       6 jan

Houtverkoping door den Lieve Vrouwe Capel op Hardeveld, bruiker Rijk Rijkse; de Bruinhaar, bruiker Jacob Janse en op ’t Erf Voskuijl, bruiker Jan Gijsbertse.

AT037a017          1750       6 jan

Dito (houtverkoping) op ’t land genaamd de Plascamp in Leusbroek, over ’t Erf Vrijehoef door wed. Clemens Hooft in Hamersveld, op ’t land gebruikt door Anthony Jansz. Swart.

Op den Hofstede van Renger van Roomen in Hamersveld gebruikt door Hendrik Cornelisse.

Verkoop gehouden van ’t hout op Hardeveld aan de Swarte Steeg (blijkens rekening voor den verteering ƒ2-18 st. voldaan door wed. Jacobus Arijsen).

AT037a017          1750       9 jan

Houtverkoping door Megteld Coedijk bejaarde geestelijke dochter op ’t Erf de Geer op Hoogland (in deze akte ligt een aanschrijving van reële en personele ongelden den 14 dito gedaan bij Koedijks kinderen. Vermeld hier op de omslag Klopje Koedijks erven).

AT037a017          1750       30 jan

Lambert Jansen huurt weer in van den Regenten van de Poth het erf Kleijn Landaas. 6 jaren à ƒ150.

AT037a017          1750       2 febr

Bij publieke verhuur huurt Bart Hermse weer in ’t Erf genaamt ’t Dorstige Hert met 3½ danmaten gelegen aan de Slaagseweg. Eigenaar Willem van Geijn.

AT037a017          1750       19 juni

Overeenkomst, Accoord en codicil van Jufr. Mechtelda Coedijk bejaarde dochter en Geurd Willemse wonende op ’t Erf de Geer wanneer Jufr. (1) compr. komt te overlijden zal den bruiker van ’t Erf de Geer (op Hoogland) Geurd Willemse den pachtpenningen die hij mocht schuldig wesen niet aan den erfgenamen behoeven te betalen.

AT037a017          1750       26 juli

Publieke verkoop van koorngewassen door den Heeren Dirk Loogen op Groenhouten in Hamersveld, Willem Hendriksen op Murkhoven in Hamersveld op Heiligenberg wesende thiend vrij.

Vrouw Barbara Spuijenburg wed. Mountaban op Swanenburg in Hamersveld.

AT037a017          1750       19 juli

Verkoop van koorngewassen op Nieuwenhorst in Stoutenburg door Hendrik Jacobse van Koot.

AT037a017          1750       24 juli

Publieke verkoop van koorngewassen door wed. Nicolaas Methorst vrouwe Theodora Tiedeman.

AT037a017          1750       4 aug

Arrest op den den inboedel, gewas te velde, 2 koeibeesten, een varken en 21 stokken beijen niets uitgesondert van Jan Jordense daghuurder wonende aan de Horster Eng wonende in den huijsinge van den Heer Anthony van Goudoever die dit arrest op den boedel ligt in verband met pachtschuld.

Den publieke verkoop wordt gehouden op den 10 augustus.

AT037a017          1750       30 okt

Huurcontract van den Lieve Vrouwe Capel aan Rijk Rijksen van ’t Erf Hardeveld.

6 jaren à ƒ275.

AT037a017          1750       8 nov

Huurcontract van de Heer Willem van Geijn van een huijsinge, erf en grond groot 12½ danmaten gelegen in de Neerduijst aan Jacob Jansen Cok en Teuntje Tijmense echtelieden, laats gebruikt door Dirk Thijsen. 2 jaren à ƒ80 sjaars.

AT037a017          1750       13 nov

Jan Gijsbertse van Lambalgen wonende op ’t Erf Voskuijl onder Woudenberg huurt deze Hofstede weer in van de Lieve Vrouwe Capel, reeds lange jaren bij hem gebruikt. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT037a017          1750       15 nov

Wouter Hendriksen verkoopt aan Everd Gerritsen van Cleijnveld meerderjarige jongeman den helft van een huisje en grond groot 70 roeden daarbij behorende genaamd Pollenhoff gelegen in Stoutenburg waarvan den wederhelft aan hem koper competeerd daar oost en westwaarts de Vrouwe Conventen, zuidwaarts Jan Aartsen van Schutterhoef en noordwaarts ’t Wegjen of Horstereng. Koopsom ƒ125.

AT037a016          1749       10 jan

Houtverkoping door vrouwe Theodora Tiedeman wed. Nicolaas Methorst op Schothorst ger. Hoogland.

AT037a016          1749       10 jan

Houtverkoping door den Heer Erasmus van Goudoever op den Hofstede Birkhoven in de Birkt en op de Swarte Goor in Stoutenburg.

AT037a016          1749       15 jan

Houtverkoping op de Plaats Swanenburg in Hamersveld door vrouwe Barbara van Spuijenburg wed. Montaban.

AT037a016          1749       17 jan

Houtverkoping op de Zielhorst ger. Hoogland door vrouwe Elisabeth Looten wed. Cornelis Houwert in leven capitaijn en door de Lieve Vrouwe Capel op Calveen, bruiker Hendrik Teunissen.

AT037a016          1749       25 jan

Huurcontract van Anthony Methorst aan Willem Willemsen wonende op Verborg (?) in Zeldert van een hoekje land 2 danmaten gelegen in Overseldert tegenover den Hofstede van Simon Schoon.

6 jaren ƒ60 sjaars.

AT037a016          1749       7 febr

Acte van accoord van cessie tussen vrouwe Theodora Tiedeman wed. Nicolaas Methorst in verband met de pachtschuld van Geertje Everts wed. van Roel Woutersen van ’t Erf Schothorst ger. Hoogland, zij verzoek ook om het Erf te in huure over te geven aan haar zoon Bart Roelen.

Lijst van den boedel, koorn, vee geschat door taxateurs.

AT037a016          1749       28 maart

Rijkjen Kok laatst wed. van Cornelis Claasen wonende op den Hofstede de Kneut onder Hoogland huurt deze Hofstede weer in van de Heer Hendrik Foeijt groot majoor van Venlo enz.

6 jaren à ƒ105 carols guldens boven jaarlijk 1 schepel boekweijt, 2 paar hoenders en ½ vierel boter.

AT037a016          1749       28 maart

Dito huurcontract aan Jan Hesselse van ’t Erf en Goed genaamd Emiclaar met aanhorige landerijen al eenige jaren door huurder gebruikt. 6 jaren à ƒ399 boven ½ mud weijt, een vet lam, 1 schepel boekweijt, 4 paar jonge hoenders en ¼ boter.

AT037a016          1749       28 maart

Dito huurcontract aan Jan Geurtsen van ’t Erf en Goed den Boomgaard. 6 jaren à ƒ125 en toepacht.

AT037a016          1749       11 april

Dirk Janse huurt weer in van den Hendrik Foeijt den Hofstede de Langerijst gelegen op Emiclaar.

6 jaren à ƒ140 sjaars.

AT037a016          1749       24 april

De Heer Dirk Loogen en vrouwe Maria Catharina Neander verkopen aan Ir. Hendrik Craanen koopman in granen den Huijsingen, grond, hof, berg en stallinge genaamd de Stroopaf gelegen aan begin van de Hogeweg. Koopsom ƒ1800.

AT037a016          1749       16 mei

Hendrik Arrissen wonende op Kleijn Ronselaar huurt weer opnieuw van de Armen de Poth de helft van ’t voorn goed waarvan den wederhelft aan hem huurder competeert. 6 jaren à ƒ70 sjaars.

AT037a016          1749       1 juli

Vrouwe Theodora Tiedeman wed. van Nicolaas Methorst bemaakt aan hare zoon Dirk Methorst seekere leenen waarvan wijlen den Heer Nicolaas Methorst op 9 juli 1727 is verleijd geworden onder andere den leenweer en Eijgendom van de helfte van den helfte van ’t Goed Swijnenvoord.

Den leenwere van een stukje het bruijge en plaggenveld met de moolenkuijl en zijn omloop van den moolenkuijl strekkende op de bepalinge van ’t Erf Cattenbroek tussen Schoonorderenge en Schotterland zuijdwaarts aan Jan van Doorniks hem stuk en de met het zijnde strekkende aen het goed toebehorende aan Jan Preijs van Dolre met den Erfpagt van den Hofstede neffens het moolestuk of huijs van den Ham en nog twee stukjes land in den oude heij bij ’t Erf Schothorst zoo groot en kleijn als de voorschreven parceelkens van ouds gelegen zijn onder den gerechte van het Hoogeland en dito den Heeren van den leenhove van den heerlijkheid en Hofstad Luttikewede (de Goren).

Zij machtigd den Heer Johan Teschenmaker advocaat en notaris wonende te Utrecht om te compareeren van den Heeren Stadhouders van den Leenhove van IJsselstein om den leenen over te maken aan haar zoon.

AT037a016          1749       6 juli

Dirk Tijssen en Nelletjen Willems wonende in de Neerduijst doen hun goederen over aan den Heer Willem van Geijn wegens pachtschulden.

AT037a016          1749       13 juli

Den Heer Dirk Loogen verkoop publiek den weijt staande te velde op Groenhouten in Hamersveld – 18 parceelen.

AT037a016          1749       14 juli

Verkoop van den boedel wegens pachtschuld van Dirk Tijssen in de Neerduijst aan Willem van Geijn (zie 6 juli arrest op den boedel).

AT037a016          1749       20 juli

Aard Claasen wonende op de Coedijk huurt van den Regenten van de Armen de Poth dit Erf de Coedijk genaamd Aragonshoeft weer in met vierel land genaamd Hogebrug. 6 jaren à ƒ325 sjaars.

AT037a016          1749       1 aug

Publiek verkoop van coorngewassen door Hendrik Jacobse van Koot op ’t Erf en Goed genaamd Nieuwenhorst onder Stoutenburg.

AT037a016          1749       18 okt

Rekening, bewijs en Reliqua van de Boedel van vrouwe Catharina Maria van Panhuijs wed. van den Heer Andreas desciou de Ternan (?) overleden binnen Amersfoort.

Zeer uitgebreide akte omtrent bezittingen en begravenis.

AT037a016          1749       14 nov

Huurcontract Hendrik Lambertse Post wonende onder Stoutenburg op ’t Erf de Swarte Goor huurt dit Erf weer in voor een tijd van 7 jaren ingaande Petri 1749 jaarlijks ƒ250 boven 1/8 boter tot toepacht en moet in plaats van de pachthoenderen de duiven van den heer verhuurder in de hongermaanden ordentelijk moeten voeren en de jongen die beqwaam zijn gegeten te worden aan den heer verhuurder thuisbrengen.

AT037a016          1749       geen datum

Rijk Arissen wonende in Overseldert huurt weer in van den Armen de Poth het Erf en Goed met 15¾ danmaten land daarbij behorende gelegen in de polder Overseldert. 2 jaren à ƒ110 sjaars.

AT037a015          1748       8 jan

Houtverkoping door den kinderen Erfgenamen van Helmig Warneke en Arnolda van Veenhuijzen op ’t Erf de Suijdwind in Hamersveld.

AT037a015          1748       12 jan

Willem Arendse en Weijmtje Jans echtel. woonende aan de Heijsteeg huuren van den Heer Cornelus Reaal wijncooper het Erf en Goed Boelenhoef gelegen op ’t Hoogeland met den tabaksschuur daar bijbehorende zooals het selve door Wandert Hendriks is gebruikt. 6 jaren à ƒ180 sjaars.

AT037a015          1748       12 jan

Houtverkoping door den Heer Willem van Geijn onder andere op Sluisdijk, Crachtwijk.

AT037a015          1748       30 jan

Jan Evertse van Rossenberg wonende in Hamersveld ten eenre en Hannes van Cleeven met Willemien Everts van Rossenberg echtel. wonende tot Hoeftlake ten ander zijde. Comparanten geven te kennen dat Hendrikje Teunisen hun moeder en naderhand in de voorleden jare 1747 comparantens vader schoonvader was overleden. Daar de kinderen den boedel nog gemeen en onverdeeld besaten den huijsinge en en erve genaamd (Oud) Rossenberg gelegen in Hamersveld komen overeen dat ’t Erf Rosenberg word toegescheiden aan 1ste comprnt. waartegen hij uitkeert een som van ƒ799 aan den 2e comparanten.

AT037a015          1748       2 febr

Houtverkoping door Advocaat Anthony van Goudoever op ’t Plaatsje bij den Horster Eng bewoond door Jan Jordense.

Door Simon Petrus Troullerts (?) als lasthebber van den Heer Abresch ’t houd staande op ’t Erf Honthorst (zie kopermolen);

No. 1 Langs de weg aent Dijkje tot aan de Honthorsterpoort toe;

No. 2 andere kant van ’t dijkje;

No. 3 en 4 de lange heg tot aan de Pol toe;

No. 5 op ’t hoekje over de brug.

AT037a015          1748       21 febr

Publieke verkoop van den inboedel, have en vee door den kinderen erfgenamen van Jan Hendriksen en Trijntjen Hendriks in leeven echtelieden op ’t Erf den Burgwal in Leusbroek. Opbrengst ƒ872-7-1.

AT037a015          1748       19 maart

Door bovengenoemde kinderen verkopen den 83 stokken beijen staend op ’t Erf de Burgwal.

Opbrengst ƒ302-11.

AT037a015          1748       8 sept

Burgemeester Willem van Geijn verhuurt publiek aan den meest bediende eenige bouwlanden van ’t Erf Crachtwijk laatst in huure bij Hendrik Gerritse, Meeuws Willemse.

Verhuur vindt plaats in ’t Dorstige Hart aan de Slaagseweg.

AT037a015          1748       6 dec

Maria Hendrika Oudendoelen wed. en boedelhoudster van Joan Dalenkamp voor de eene helft en Cornelis Reaal gehuwd met Maria Theresia Dalenkamp eenige dochter van gemelde Joan Dalenkamp voor de andere helft verkopen publiek diverse vaste goederen, waaronder een boerenhofstede genaamd Buursdijk (zie Schoonoort) gelegen onder gerechte Hoogland Emiclaar bestaande uit omtrent 10 mergen bouw weij en heetveld van de Keuteren van Schoonoord. Een mergen genaamd den Tapvoet en nog twee mergen bouw en heetveld gekomen van de Heer Hendrik Berend van Sevender in huure gebruikt bij Everd Meeuwsen tot 1749. Gekocht door Evert Meeuwsen voor ƒ1610.

Ook geveild den Leeuwenkamp gelegen achter de Zielhorst aan de Duijstersteeg onder Emiclaar belend zuidwaarts Dirk Jansen van de Langerijst, oostwaarts erfgenamen borgmeester Nicolaas Methorst, westwaarts Mevr. Houwert, ten noorden ’t veen gebruikt door Jan Hesselse (leenroerig aan IJselstein) dit geveild door den Heer Hendrik van Halteren als gemachtigde van den Hoogwelgeboren Heer Jan Gerrit van Doeijenburg en vrouwe Maria Elisabeth van Buinink.

Opgehouden.

AT037a015          1748       7 dec

Hendrik van Halteren verkoopt Leuwenkamp (of Leeuwenkamp) als gemachtigde als boven aan Johan Heijdendaal. Koopsom ƒ1268 dit gekomen van Jonker Maria Foeijt bij codicille op den 7 januari 1773.

AT037a015          1748       27 dec

Jan Jacobse Vrijenhoef huurt van den kinderen erfgenamen van Helmig Warneke het Erf Bavoord onder Leusden. 6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT037a014          1747       geen datum

Den erfgenamen van Juffr. Barbara van Emelaar verkopen een zeeker Erf en Goed genaamd Emelaar gelegen onder den ampte van Barneveld in den Aard groot omtrent 11 mergen bouw en weiland en 1½ à 2 mergen plaggenveld gelegen apart doch daar bijbehorende in huure bij Jacob en Aart Wouterse, dit met een erfpacht van ƒ5 gaande uit 35 roeden plaggenveld volgens erfpacht brief van 26 november 1728 voor Notaris Anthony van Veersen gekocht door Meeuw Eldertsen op ƒ1400.

AT037a014          1747       5 febr

Bart Hermse huurt van Willem van Geijn den Hofstede ’t Dorstige Hart met een kamp land.

3 jaren à ƒ45 sjaars.

AT037a014          1747       19 febr

Hendrik Hannesse huurt van Jufr. Maria Theresia Dalenkamp een seeker Erfje genaamd Droevendaal gelegen onder Hoogland laatst gebruikt door Teunis Gerrids. 6 jaren à ƒ34 sjaars.

AT037a014          1747       3 maart

Bart van Zijl en Fijtje Arrends echtel. huren van de kinderen erfgenamen van Helmig Warneke het Erf en Goed genaamd den Suijdwind gelegen aan ’t einde van Hamersveld uitgezondert het hoekje afgegraven land liggende achter het nieuwe retranchement (Linidijk) in huure gebruikt bij Hannes Willems. 6 jaren à ƒ210 sjaars.

AT037a014          1747       20 maart

Jan Jordense verkoopt 15 stokken bijen staande aan de Swarte Steeg in Hamersveld.

AT037a014          1747       3 april

Jan Jordense wonende in Hamersveld huurt van den Heer Anthony van Goudoever een huijsinge annex kamer en hof met 4 mergen land gelegen in Stoutenburg aan de Horster Eng door Jan Gerritsen in huure gebruikt. 4 jaren à ƒ70 sjaars.

AT037a014          1747       2 juni

Johannes Willemse wonende op de Suijdwind huurt van de Armen de Poth 6 mergen 195 roeden lands met het plaggenveld in Leusbroek. 6 jaren à ƒ20.

AT037a014          1747       2 juni

Jacobje Hendriks wed. Reijer Gosens wonende op de Coedijk huurt weer in van den Armen de Poth de Hofstede door haar bewoond met de aanhorige landerijen. 6 jaren à ƒ182 sjaars.

AT037a014          1747       9 juni

Hendrik Teunissen wonende in Cattenbroek huurt van de Poth een stuk land genaamd het bos met de heijkamp gelegen in Cattenbroek. 6 jaren à ƒ28.

AT037a014          1747       28 juli

Hendrik Teunissen wonende op Kleijn Vlastuijn huurt dit Erf van den Regenten van de Poth gelegen onder Woudenberg. 6 jaren à ƒ120 sjaars.

AT037a014          1747       4 aug

Wolbers Arrissen en Hendrikje Cornelis echtel. huren weer in het Erf en Goed gelegen op Ekris daarvan 2 mergen aparts leggende en 4 mergen gekomen zijn van de Heer van Geerensteijn op Neder Ekris. 6 jaren à ƒ160 boven rantsoen en pacht hoenderen.

AT037a014          1747       6 aug

Hendrik van Stemfort huurt weer in van de Regenten van de Poth het land genaamd de Oude Hofsteede op Wede. 6 jaren à ƒ60 sjaars.

AT037a014          1747       11 aug

Hendrik Jacobzn. van Coot huurt weer in van vrouwe Cornelia van Castricum (wed. Thiens) 4 mergen tabaksland met schuur en de helf van de Eng gelegen op Nieuwenhorst onder Stoutenburg.

6 jaren à ƒ290 sjaars.

AT037a014          1747       18 aug

Hendrik Teunisse wonende op Calveen huurt dit Erf weer in van de Lieve Vrouwe Capel.

6 jaren à ƒ162-10 boven rantsoen en toepacht als vanouds.

AT037a014          1747       2 okt

Huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Reaal wonende tot Utrecht minderjarig geassisteerd door zijn moeder wed. Michael Reaal en Jufr. Maria Theresia Dalenkamp geassisteerd met haar moijens jufrouwen Elisabet en Jacoba van Rootselaar wettige voogdessen.

Inbreng bruidegom alle zijne goederen bij aparte specificatie gemaakt.

Inbreng bruid waaronder een huijsinge en tabaksschuur met twee mergen land genaamd Boelenhoef onder Hoogland, met nog 2 mergen lands genaamd Droevendaal mede onder Hoogland, nog 3½ mergen land genaamd ’t Huijsstuk mede onder Hoogland, met nog eenige huizen in Amersfoort.

AT037a014          1747       12 okt

Willem Dirkse Boersen wonende in Stoutenburg op ’t Erf de Horst stelt zich borg voor de kinderen van Trijntje Hendriks wed. Jan Hendriksen overleden op ’t Erf de Burgwal in Leusbroek ten behoeve van den Regenten van de Armen Noodhulp voor den achterstallige pacht van ’t Erf de Burgwal.

AT037a014          1747       20 okt

Albert Teunisz. en Stijntje Peters echtel. wonende in Leusbroek huren van de Regenten van de Armen Noodhulp ’t Erf en Goed de Burgwal gelegen in Leusbroek met het land onder Gerenstein in Zuurbroek laatst gebruikt door den wed. Jan Hendriksen.

6 jaren à ƒ250 boven 6 toepacht hoenderen.

AT037a014          1747       27 okt

Saar Dirkse v.d. Wetering huurt van de Regenten v.d. Poth den Verbrande Hofstede gelegen in Leusbroek daar anno 1673 ’t huis is afgebrand, laatst door den wed. Peter Otten gebruikt geweest.

6 jaren à ƒ70.

AT037a014          1747       17 nov

Verhuur van de IJzerenhaardse Eng groot 3 mergen door den Heer Willem van Geijn, laatst gebruikt door Evert Elberden (overleden so erfhuis gehouden op 1 november – zie akte No. 64).

6 jaren à ƒ56 sjaars.

AT037a014          1747       27 dec

Houtverkoping door Geertruijd van Vuurendaal op ’t Erf Hateveen en de Keut.

AT037a014          1747       27 dec

Zij verhuurt de Keut bestaande uit Huijsinge, hof en Hofstede met een hoekje land voor de deur aan Berend Cosijnen reeds huurder. 6 jaren à ƒ33 sjaars.

AT037a014          1747       27 dec

Verkoop van de Thiend van Bijlert grof en smal gelegen in Callenbroek ampte van Barneveld leenroerig aan IJselsteijn door den Heer Alard Wijnand van Hakhorst.

Ingezet door Notaris Brinkensteijn op 530, verhoogd door Hendrik Schute op 10.

AT037a013          1746       4 febr

Houtverkoping op de Zielhorst door vrouwe Elisabeth van Looten wed. Cornelis Houwert door Lieve Vrouwe Capel op Calveen.

AT037a013          1746       26 maart

Contract voor een tabaksplantage omtrent 6½ mergen met schuur en kisten gelegen onder Leusden en Asschat omtrent den Heiligenberg tussen Dirk Loogen Oud Borgemeester en Tijmen v.d. Maath tabaksplanter.

AT037a013          1746       1 nov

Akte van Consent tot Venia Atatis van Jufr. Maria Theresia Dalenkamp gepasseerd door haar moeijen Rootselaar (akte No. 27).

AT037a013          1746       6 nov

Thomas van Manen en Grietje Ariense echtelieden wonende op ’t Hoogeland bij den Ham verkopen aan Nicolaas Methorst een Erfje genaamd Klein Schoonoord. Koopsom ƒ500.

AT037a013          1746       geen datum

Verkoop van den Erfpacht uit den landen van den Broodheuvel door den Regenten v.d. Poth aan Coenraad Claesen wonende in de Duijst op de Broodheuvel (landen genoemd).

AT037a013          1745       15 jan

Houtverkoping door de Lieve Vrouwe Capel op Voskuijlen gebruikt door Jan Gijsbertse en op Veldorp.

AT037a013          1745       12 febr

Testament van Vrouwe Catharina Maria Panhuijs wed. van den Heer Andreus De Scion (dito akte No. 16).

AT037a013          1745       19 maart

Elbert Buijsen wonende op de Wolfshaar huurt weer in Jufr. wed. Rijnier van Coevorden het genoemde Erf de Wolfshaar. 3 jaren ƒ200 sjaars.

AT037a013          1745       8 okt

Aaltjen Hendriks laatst wed. van Hannes Cornelisse (Willemse) wonende op de Zielhorst verklaarde zij comparante dat zij verschuldigd was aan hare landvrouwe Elisabeth Looten weduwe van den Heer Cornelis Houwer aanmerkelijke pachtpenningen en die zij vermits hare ouderdom ook niet verder in staat was den bouwerije langer aan te houden.

Zij verklaard bij dezen te cederen en in vollen vreijen eigendom over te geven aan haare landvrouwe al hare coorn, soo weijt, rog, boekweijt, haver, boonen, hooi stroij in de bergen, vijf paarden en een veulen, vier melkbeesten, drie veersen en een pink, 2 calveren, vier varkens en van gemeen met Peter Cornelissen vier wagens, carnmelksekar, twee ploegen, eegden, waijmolen, brouwketel, kuip en treef en verders bouwgereedschappen en inboedel, koper, tin dit eerdaags publiek verkocht te worden. Dit alles om te betalen de knecht ƒ66 en den volgende knechten perrest ƒ30, de ploegdrijver tot ƒ15, dienstmeid ƒ23 en de schaapherder ƒ22 en het overige in strekking tot mindering van den verschuldige pacht van ’t voorschreven Erf.

AT037a013          1745       2 nov

Hendrik Aartsen v.d. Ruijgenduijst Mr. schoenmaker verkoopt een kamp bouwland genaamd de Hoogenkamp groot 2 mergen aan den Heer Nicolaas Methorst gelegen bij Schothorst onder Hoogland daar ten noorden ’t Erf Cattenbroek, westen zuiden en oosten den cooper zelf met de landerijen van ’t Erf Schothorst.

Koopsom ƒ600.

AT037a013          1745       10 nov

Testament van de Heer Jonas Cohen en Sara Italiaander, hun zoon Benjamin Cohen krijgt de keus om als bijde zijn overleden den keuze sal hebben om ’t Erf en Goed Vinkenhoef onder zijn suster en erfgenaamen te verdeelen of het zelf te houden, maar moet dan daarvoor inbrengen een som van ƒ30000.

AT037a013          1745       23 nov

Vrouwe Elisabeth Looten wed. Houwert te voren wed. van Johan Cool ten eenre en Roelof Dirks de Goede en Petronella Willems wonende op Gooswilligen onder Scherpenzeel ten andere huren van bovengenoemde Vrouwe het Erf en Goed de Zielhorst gelegen Hoogland laatst in huure bij Aaltjen Hendriks laatst weduwe van Hannes Willemse (Cornelisse) door vrouwe verhuurder word behouden de aparte kamer met den hof als meede het schuurberge voor de deur en het Duivenhok en eenige parceelen land reeds tot tabaksland liggende alsse een stuk land genaamd de Hennepcamp, nog een kamp genaamd de Winkel met den tabaksschuur annex huisje daarop staande.

Item een stuk lands genaamd den Afschaal (?) en een hoekje land genaamd ’t vierkant saamen groot ontrent 4½ mergen. Huurtijd van ’t Erf 6 jaren à ƒ450 sjaars.

AT037a012          1744       10 jan

Hannes Willems wonende op ’t Erf de Suijdwind huurt dit Erf weer in van Vrouwe Arnolda van Veenhuijzen wed. van Helmig Warneke. 6 jaren à ƒ200 voor de vijf laatste jaren en ƒ199 voor het laatste jaar.

AT037a012          1744       17 jan

Houtverkoping door de Lieve Vrouwe Capel op Hardeveld; op de Bruinhaar ger. Leusden; op Calveen Hoogland; op de Ruijtenbeek Leusden.

AT037a012          1744       17 jan

Aris Jansen Kaes huurt weer in van Jufr. Maria van Deventer wed. van Steven Camp een huijsinge, erve en landerijen gelegen op Hoogland genaamd Boelenhoef uitgenomen ’t huis aan de schuur reeds door hem gebruikt. 6 jaren à ƒ112 sjaars.

AT037a012          1744       17 juli

Vrouwe Elisabeth van Looten wed. en boedelhoudster van Johan Cool alsmede in huwelijk hebbende Cornelis Houwert geweesene capitain deser landen verhuurd weer aan Aaltje Hendriks wed. Hannes Cornelisse het Erf de Zielhorst onder Hoogland onder voorwaarden (zie bijvoorbeeld huurcontract van 23 november 1745).

AT037a012          1744       2 aug

Cornelis Roelen wonende op Bavoort huurt dit Erf weer in van de wed. Helmig Warneke.

6 jaren à ƒ115 sjaars.

AT037a012          1744       23 aug

Cornelis Gijsbertsen wonende op Hoogland huurt van den Heer Jacobus van Bemmel raad in de Vroedschap deser stad het Erf en Goed genaamd Brinkhorst onder gerechte Asschat bewoond en gebruikt door Steeven Jordensen. Uitgezondert het hoekje grashof naast de brink, ’t maatje dat den huurder altijd heeft geweid, de Claverhof en ’t plaggenvelt naast het bos ’t welke den heer verhuurder aan zich behoud. 6 jaren à ƒ200 sjaars, behalve het 1ste jaar voor ƒ99.

AT037a012          1744       24 aug

Erfhuis en Boedelverkoop van de goederen van Jan Aardsen op Hardeveld door den Regenten van de Lieve Vrouwe Capel. Opbrengst ƒ1491-17-12.

AT037a012          1744      28 aug

Rijksz. en Evertje Teunissen echtel. huren van de Lieve Vrouwe Capel het Erf en Goed Hardeveld, vorige bruiker Jan Aartsen. 6 jaren betaalende ƒ290 à 22 stv. het stuk dog betalende het eerste jaar . . . is als dan voor guldens van 20 stv.

AT037a012          1744       30 okt

Aart Claassen woonende onder Woudenberg ende bekende van den Heren Regenten van de Armen de Poth gehuurd te hebben het Erf en Goed met huis, schuur, bergen en landerijen daaraan behoorende genaamt Arragonshoef ofte de Coedijk met de viertel lands genaamd Hoogbrug zooals ’t selve gelegen is in de vrijheid deser stad en in huure gebruikt bij Teunis Gossense en alsulks sonder ’t hofje naast het huis. 6 jaren à ƒ325 sjaars.

AT037a012          1744       6 nov

Jacob Jansen Versteeg huurt van den Regenten van de Lieve Vrouwe Capel het Erf de Bruijnhaar.

6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT037a012          1744       8 nov

Jan Gosense wonende op ’t Erf Honthorst huurt dit Erf weer opnieuw in van de Erfgenaamen van Wouter van Deventer en Rutgera Methorst gelegen in Stoutenburg wesende thiendvrij.

6 jaren à ƒ199 en een paar jonge kuikens boven ’t oudschuld, personeele mergengeld en ’t geheelde slapendijkgeld jaarlijks.

AT037a012          1744       23 nov

Jan Gijsbertsen van Lambalgen wonende op ’t Erf Voskuijlen huurt dit Erf weer in van Lieve Vrouwe Capel zooals het selve door zijn vader lange jaren geleeden heeft gebruikt.

6 jaren ƒ150 boven orders toepacht sjaars en op conditie dat de nog verschuldigde pachtpenningen à ƒ75 moet betalen als wanneer de huur ses jaren zal constinueeren en bij mangement van dien dat den huure met Corsmis 1745 zal uijtsijn en deze huurcedulle cesseeren.

AT037a012          1744       13 dec

Heer Erasmus van Goudoever verhuurd weer aan Hendrik Lamertse Post wonende op de Swarte Goor de Erf en Goed weer aan hem. 6 jaren à ƒ250 sjaars.

AT037a012          1744       13 dec

Gijsbert Jansen Suijdwind en Neeltje Sijmens zijn huisvrouw verkopen aan Lubbert Steenbeek omtrent 8 mergen goed bouwland gelegen onder Emiclaer wesende thiendvrij genaamd de Ketel Leenroerig aan Emiclaer (zie kaartverkoop losse grond op Hoogland).

AT037a011          1743       3 jan

Roel Jansen, Jan Jansen en Willem Jansen Roelen gebroeders wonende op Ruijtenbeek onder Leusden huren te saamen dit Erf weer in van de Heer Cornelis Houwert gewesen Capitijn deser landen gehuwd met Elisabeth Looten wed. wijlen Joan Cool met ook de 9 danmaten laag land in de polder de Haar. 6 jaren à ƒ390 sjaars en een varken als toepagt.

AT037a011          1743       11 jan

Houtverkoping door de Lieve Vrouwe Capel op Hardeveld; op Erf Calveen; op Voskuijlen, gebruikt bij Jan Gijsbertsen door Cornelis Boelhouwer; op zijn Erf Voskuijl, bruiker Jan Rijsen (?).

Door de Armen de Poth 6 mergen aent einde en de cromte van Leusbroek.

Door de Armen Noodhulp op ’t Erf de Burgwal in Leusbroek, bruiker wed. Jan Hendrikse.

AT037a011          1743       18 jan

Houtverkoping op de Zielhorst door de Heer Cornelis Houwert.

Hendrik Arrissen wonende op Kleijn Ronselaar huurt weer in den helfte van dit Erf van de Regenten van de Poth, den andere helf behoort van hem self. 6 jaren ƒ70.

Rijkaards als principaal Meijer Janse wed. Hendrik Jacobs huren van de Regenten van de Poth het Erf en Goed, huijs en hofstede groot 15¾ danmaten land gelegen op Hoogland in Overseldert door Everd Hendrikse Cock gebruikt wordende. 6 jaren à ƒ136 het haardstedegeld voor den verhuurder.

AT037a011          1743      13 maart

Procuratie ad Negotia de Heer Johan Diderick Blokland leutenant ten behoeve van zijn eenige zoon Jonker Pieter Philippus van Blokland heer van Ooivaarshorst.

AT037a011          1743       15 maart

Huwelijkse voorwaarden Jan Gijsbert Methorst en Sophia van Brinkensteijn.

AT037a011          1743       30 mei

Huurcontract Kleijn Landaas de Regenten van de Poth verhuren dit Erf weer aan Lambert Jansen.

6 jaren ƒ150 sjaars.

AT037a011          1743       21 juni

Hendrik Geurtsen wonende op de Vuijdijk huurt van den wed. Francois van Dolre 10 danmaten land gelegen in Overseldert laats gebruikt door Reijer Evertsen aan de eene zijde de Kerke Akker, aan de andere sijde Jufr. Martha van Westrenen. 6 jaren à ƒ76 sjaars.

AT037a011          1743       7 juli

Gijsbert Jordense en Dirkje Rijkssen echtel. huren weer in van den Heer Reijnier van Coevorden het Erf en Goed Kleijn Hoolhorst onder Stoutenburg niet inbegrepen de nieuwe kamer, het bogertje, de gegraven kom en alle de vruchtboomen daar op geplant.

6 jaren ƒ300 ½ vierel boter mede de thiend uit ’t selve Erf en de familie ophalen en naar huis brengen eens per jaar.

AT037a011          1743       7 juli

Jan Cornelissen en Peel Evertsen huren tezamen van den Heer Reijner van Coevorden het Erf en Goed genaamt Rosenburg in Hamersveld bij de Swarte Steeg hoek Asschaterweg door eersten comparant al eenige jaren gebruikt.

6 jaren à ƒ205 sjaars en moeten de huurder den familie alle jaren eens uithalen en thuisbrengen.

AT037a011          1743       2 aug

De Heeren Superintendenten van de Mans Conventen te Amersfoort leggen arrest op den inboedel, have en vee van Lambert Cornelissen op ’t Erf Couwenhoven onder ger. van Woudenberg.

AT037a011          1743       9 aug

Boedelverkoop op Couwenhoven onder Woudenberg. Opbrengst 1370-13 st.

AT037a011          1743       11 aug

Dito van boedelverkoop wegens pachtschuld door den Man Conventen op een Erf in de Birkt gebruikt door Self Jacobse. Opbrengst ƒ1515-12-8.

AT037a011          1743       1 nov

Koop van Kleijn Oevelaar onder Woudenberg gelegen tegen Groot Oevelaar.

AT037a011          1743       6 dec

Huurcontract van ’t Erf de Burgwal in Leusbroek door den Armen Noodhulp aan Trijntje Hendriks wed. Jan Hendrikse met ’t land onder Gerensteijn uitgezondert het nieuw geplante bos. 6 jaren ƒ220.

AT037a011          1743       21 dec

Houtverkoping op ’t Erf Hateveen door Jan van Deuverden onder Hoogland. Opbrengst ƒ227-16-8).

AT037a010          1742       6 jan

Houtverkoping door den Heer Cornelis Houwert op het Erf de Zielhorst ger. Hoogland.

AT037a010          1742       26 jan

Maria Saren wed. Peter Otten wonende in Leusbroek huurt weer in van de Regenten van de Poth Den Verbrande Hofstede daar het huis anno 1673 is afgebrand. 6 jaren à ƒ70 sjaars.

AT037a010          1742       16 febr

Hannes Willemse wonende op de Suijdwind in Hamersveld als principaal en Meeuw Willemse als borg huurt ses danmaten polderland in de Slaag van de Regenten van de Poth. 6 jaren à ƒ42 sjaars.

AT037a010          1742       18 maart

Jelis Peters huurt met borgstelling van de Heer Hendrik Scheerder Coopman alhier den huijsinge, Hof en Hofstede met 4 mergen land daarbij behoorende genaamd de Ganskuijl. 6 jaren à ƒ47 sjaars.

AT037a010          1742       22 maart

Teunis Gosensz woonende op de Coedijk huurt van de Regenten van de Poth het Erf en Goed genaamd Arragonshoef of de Coedijk als mede het land genaamd Hoogbrug.

6 jaren à ƒ300 sullende door den verhuurders het reële huijs in haardstedegeld betaald waarden.

AT037a010          1742       16 april

Testament, Codicille vrouwe Catharina Maria van Panhuijs weduwe de Heer Andreas De Shion Determan (zie ook 25 mei akte No. 29).

AT037a010          1742       15 mei

Publieke verkoop van den inboedel, have en vee in verband met pachtschuld van Gerrit Meertensz. wonende en pachter van den Hofstede bij den Haarsebrug door de Heer Willem van Geijn als eigenaar van deze Hofstede.

AT037a010          1742       23 juli

Publieke verkoop van het Hooigras en et groen op alle landerijen van de Hofstede bij den Haarsebrug.

AT037a010          1742       13 aug

Cornelis Teunisse wonende op ’t Hogeland en Arrisjen Tonen echtelieden huren van Jan Deuverden Mr. Chirugijn het Erf en Goed Hateveen gelegen onder Emiclaar bestaande uit huijzinge, berg, schuur, tabaksschuur en kisten met omtrent twee mergen tabaksland, seven mergen bouwland te saamen gebruikt wordende door Gijsbert Claasen en dan nog land op de Keut gebruikt geweest bij Albert Jacobsen en ’t Nieuwe Land uit het bos blijven de kamer en kelder buiten deze huure.

6 jaren à 176 boven 1/16 deel oft strophooijen boter tot toepacht. En dat zij lieden den verhuurder en sijn familie eens sullen moeten uithalen op een ham, alsmede de huurder de schouwen van de Keut mede sullen moeten maken en dat sij de Nieuwe Camp (van ’t bos afgegraven) ten haren kosten tot weiland sullen moeten aanmaaken en in weiland moeten opleveren en niet mogen hoijen.

AT037a010          1742       19 aug

Brand Jansen van Ginkel en Antonia Franken huurt van de Lieve Vrouwe Capel het Erf Veldorp met het land in de veldschoor soo het selven in huure is gebruikt door Frank Teunissen die ook mede compareerde en de verklaarde van de 3 jaren huur hem tot Corsmis 1745 daaraan competeerde ten behoeve van den eersten comparant te desisteren.

9 jaren à ƒ70 boven een paar jonge hoenders tot toepacht en ’t rantsoen van ’t eerste jaar.

AT037a010          1742       19 aug

Overdracht van den inboedel van Fran Teunissen op Veldorp.

AT037a010          1742       27 aug

Akte van borgtocht voor Gerrit Meertense en Cornelia Everds echtel. borgen Aard Jansen wonende op ’t Erf Calveen en Hendrik Meertense wonende op Holk onder Nijkerk dit voor soo wegens misbruik van ’t land als zeventien gulden perrest van de pagt van sijn Eds (?) Hofstede en landerijen bij den Haarsebrug (zie 15 mei 1742).

AT037a010          1742       10 okt

Cornelis Houwert (gewesen Capitaijn) verhuurt aan Cornelis Jansen van Leeuwen en Grietje Peters echtelieden wonende in Speugen (of Sprengen) een huis met berg en schuur met 28 mergen land soo hooi weij al hennep land (niet beschreven waar ’t Erf is gelegen). 6 jaren à ƒ400.

AT037a010          1742       26 okt

Brand Cornelissen wonende op de Cromestaart aan ’t einde van Leusbroek huurt weer in van den Regenten van de Poth seker 4 mergen land met het plaggenveld gelegen aan de Steert van Leusbroek laatst in huure gebruikt door Hendrik Teunissen. 6 jaren ƒ12.

AT037a010          1742       26 okt

Hannes Willems wonende op de Suijdwind in Hamersveld huurt van den Regenten van de Poth 6 mergen 195 roeden met het plaggenveld in Leusbroek tevoren door Hendrik Gijsberts in Leusbroek gehuurd en aan comparant overgedaan. 6 jaren à ƒ20 sjaars.

AT037a010          1742       27 dec

Houtverkoping door Juffr. Maria de Wijse wed. wijlen den Heer Johan de Goeije voor 1/3 part en Francina van Borgereijen meerderjarig dogter voor de 2/3 parten op de Hofstede Liendert onder gerechte Emiclaar beginnende aan het Goorse Steegje.

En door Juffr. Francina van Borgereijen wed. Daniel Sas verkopen het houtgewas op haar Erf genaamd den Ouden Hoven onder ger. Emiclaar.

AT037a009          1741       6 jan

Houtverkoop door den Heer Reijnier van Coevorden op de Wolfshaar. Opbrengst 781-19-4.

AT037a009          1741       8 jan

Contract over den uijtweg van ’t Erf Swartuijne tussen de executeurs van den testamente (de Heeren Simon Theodorus van Daal mede docter en Johan Dalenkamp wijncooper) van Pieter Dirksman ten eenre en Meeuw Willemsz. wonende op Hoogerhorst ten andere sijde.

Den eerste comprnt. als eigenaars en administrateurs van den hofstede en landerijen Swartuijne gelegen in Overseldert als requiranten different ten opzichte van den Hove van Utrecht was ontstaan. Op den laatste comparant in desen als eijgenaar van de Hofstede en landerijen genaamd de Pol gelegen tussen den Over en Nederseldertseweg ter sake den laatste comparant de Nieuwe of Overseldertseweg hadde getrokken aan sijn laatste perceel land gelegen naast het Erf van den Heer Schoon en ’t land van den heer advocaat Wolterus Meijnders over het te dempen van de Scheijsloot en het setten van een hek (en) inplaats van op zijn laatste comparants land en grond. Op den voorschreven Overseldertseweg geplaatst over welke weg het Erf Swartuijne egter altijd een vrije en onbelemerde over en uijtweg heeft gehad, waartegen den eersten comparanten hadden tegen geprotesteerd, maar in nieuwe en vriendschap over een zijn gekomen als volgt:

Eerstelijk dat de twee eerste compr. goed vinden dat de weg die de laatste compr. aan sijn camp land gelegen tussen het land van voor bij heer Meijnderts en ’t Erf van den heer Simon Schoon heeft getrokken soolang de laatste comprnt en sijn huijsvrouw Evertjen Teunissen in leven sijn zal het blijven zooals die tegenwoordig is sonder dat die met een sloot van sijn land sal behoeven gesepareert te worden.

Dat ook het hek staande op ’t gessheij van ’t Erf van den heer Schoon door den laatste comprnt al daar doen stellen soolange hij en zijn huijsvrouw sullen leven. Er mag geen slot aangemaakt worden alleen gesloten met een losse houten pin.

Na overlijden van den laatste comprnt en zijn vrouw moeten den erfgenamen of successeuren op simpele deverentiatie (?) ook het hek te amoveren in het te plaatsen op laatsten comparants land, den sloot doen graven tussen het land van hem laatste comparant en de Overseldertseweg en den weg weer te maken zooals die tevoren is geweest ten haren kosten.

AT037a009          1741       9 jan

Arrest door den heren superintendenten van den vrouwen conventen op den inboedel, have en vee van Roelofje Cornelisse wed. Anthony Stevens wonende op de Bieshaar op ’t Hogeland.

AT037a009          1741       13 jan

Houtverkoping door de Lieve Vrouwe Capel op den erven Hardeveld, Voskuijlen, de Bruijnhaar, Calveen en boven Splintershoef:

Hardeveld, bruiker Jan Aardsen;

Voskuijlen, bruiker Jan Gijsbertsen;

Bruijnhaar, bruiker Jacob Jansen;

Calveen, bruiker Hendrik Theunissen;

Splintershoef bij de Diefweg.

Door Anthony Methorst:

op het Erf de Vrijehoef, bruikster wed. Wouter Gerritsen.

PS – In den akte No. 8 een boedelcedulle dato 26 januari 1741, wordt genoemd een halve hoeve land genaamd Smeedeshoeve nu Splintershoeve buiten de Utrechtsepoort bij het Appelwegje (ook akte No. 14).

AT037a009          1741       24 febr

Jacobjen Hendriks wed. Reijer Goosense woonende op de Coedijk huurt weer in dit Erf en Goed met de landerijen gelegen in de Derde Steeg van den Regenten van de Poth zooals het laatst door haar overleden man is gebruikt. 6 jaren à ƒ182.

AT037a009          1741       28 maart

Jan Aardsen wonende op Schutterhoef verkoopt publiek zijn have, vee, paarden, beesten, melk en bouwgereedschap.

AT037a009          1741       14 april

Geertjen Everts wed. Roelof Woutersen wonende op Schothorst ger. Hoogland huurt polderland van de Poth.

AT037a009          1741       14 april

Hendrik Gijsbertsen wonende in Leusbroek huurt van den Poth 6 mergen en 195 roeden land gelegen in Leusbroek, vorige bruiker Teunis Albertsen. 6 jaren à ƒ20 jaars.

AT037a009          1741       5 mei

Huwelijkse voorwaarden Hendrik Pietersen en Johanna van Dompselaar (zie ook 8 mei 1741).

AT037a009          1741       8 mei

Magenscheid en contract Tomas en Hendrik Pietersen betreffende den Hamsemolen.

AT037a009          1741       25 juni

Arrest op den coorngewassen van Gijsbert Jansen Suijdwind en Neeltje Sijmens echtelieden woonende op Cleijn Calveen (doorgehaald) staat de Sand op Hoogland door Erasmus van Goudoever wegens zijn zuster Dirkje van Goudoever.

AT037a009          1741       16 juli

Verkoop van den koorngewassen door Jan Aardsen op Groot Schutterhoef – 16 perceelen.

AT037a009          1741       23 juli

Scheiding van goederen tussen de heeren Crusmus van Goudoever en Reijnier van Coevorden hierin over de thiend van Groot Hoolhorst (akte No. 63 – zie ook No. 64).

AT037a009          1741       28 juli

Verkoop van de koorngewassen van Gijsbert Jansen Zuijdwind wonende op Hoogland volgens proceratie van 1740.

AT037a009          1741       9 aug

Arrest op den koorngewassen van Hendrik Rijksen van Groenestijn staande op de halve vierel genaamt de Doorn(heg) kamp aan de Lageweg.

AT037a009          1741       14 aug

Verkoop van de koorngewassen van Hendrik Rijksen van Groenensteijn door Reijnier van Coevorden als gemachtigde van zijn moeder Jufr. de wed. Cornelis van Coevorden.

AT037a009          1741       2 sept

Elbert Buijssen wonende op de Wolfshaar onder ger. Hoogland huurt dit Erf weer in van Juffr. Geertruijd van Birkhoven wed. Cornelis van Coevorden. 3 jaren à ƒ200 sjaars.

AT037a009          1741       8 sept

Meeuws Willemse wonende op Hoogerhorst onder Hoogland voor zich en als man en voogd van zijn huijsvrouw Evertje Teunis ten eenre en Hendrik Geurtsen Kuijer wonende op de Vudijk mede op Hoogland ten andere zijde.

Meeuws Willemse verkoopt aan Hendrik Geurtsen Kuijer den Hofstede genaamd de Pol bestaand in huijsing, hoft, berg, schuur, Duijf en speelhuijs en omtrent 11 danmaten land met de bepotinge, enz. gelegen in de polder van Overseldert onder ger. Hoogland op de dijkscaarte getekend No. 474 strekende van de Overseldertseweg tot de Nederveldertseweg toe, aan de oostzijde Simon Schoon secretaris van het Hoogeland en aan de westzijde Woltherus Meijnderts.

Het verkochte Erf de Pol door verkoper gekocht 10 januari 1739.

Zie ook contract tussen 1ste comp. en der executeurs van den Heer Pieter Dirksman op den 8 januari 1741. Koopsom ƒ800.

AT037a009          1741       30 sept

Herman van Stemvoort wonende in . . . huurt weer in van den Armen de Poth het land genaamd Oude Hofstad Wede uitgezonderd de Hoogekamp. 6 jaren à ƒ60 sjaars.

AT037a009          1741       9 nov

Testament van Elbert Buijsen wonende op de Wolfhaar onder Hoogland. Hij bemaakt aan de kinderen van zijn halve zuster Geertuij dogter van zijn comparante moeder Aaltje Elberts sijn comprnt. goud en zilver tot sijn lijve behorende boven ieder een zilveren ducaton.

Universele erfgenamen de drie voor kinderen van sijn overleden huijsvrouw Jannetje Jansz. genaamd Jan Hendrikse wonende op Kolkrijst, Fransje Hendriks getrouwd met Willem Teunisz. waaronder de Hoogenkamp en Peel Hendriks wonende bij hem in op de Wolfhaar.

AT037a009          1741       15 dec

Bij publieke verkoping veilt Dirk Jansz. Suijdwind een huijsinge en verdere getimmerte met omtrent 4 mergen land staande en gelegen op de Horster Eng aan de Modderbeek onder Stoutenburg van ouds genaamt Teunis Willems Camp, ten oosten de vrouwen conventen binnen Amersfoort, ten zuiden ’t Erf de Oldenrijst en ten noorden ’t Erf de Horst, worden het huis en bouwland gebruikt bij Jan Gerritse en ’t weiland door Jan Boersen. Opgehouden op ƒ620).

AT037a008          1740       6 jan

Houtverkoping op de Zielhorst onder Hoogland door den Heer Cornelis Houwert Capitain ten dienste deser landen. (I) in de Gooren, (II) op de Hoge Zielhorst.

AT037a008          1740       29 jan

Den Heer Erasmus van Goudoever ten eenre en Hendrik Lambertsen Post wonende in Stoutenburg op ’t Erf de Swarte Goor. Den 1ste comprnt. renoveert en continueert met nog 3 jaren alles ingevolge den Huurcedulle den 8 februari 1732 ende in den akte van continuatie van den 15 april 1739 en sooals den 2e comparant ook bekende het kapitaal van ƒ500 daarbij vermeld onder hem op interest te hebben behouden.

AT037a008          1740       5 febr

Huurcontract van Wolbert Arisen en Hendrikje Cornelisse sij huren van de Armen de Poth het Erf en Goed gelegen op Ekris onder Woudenberg daarvan 2 campen apart leggen in vier mergen gekomen zijn van de Heer van Geerensteijn met nog 10 mergen op Neder Ekris tevoren door Dirk Dirksen gebruikt. 6 jaren à ƒ160 boven ’t rantsoen en toepacht hoenderen.

AT037a008          1740       5 febr

Gijsbert Jansen Suijdwind en Neeltjen Sijmens echtel. wonende op Hoogland verklaren schuldig te zijn aan Juffr. Dirkje van Goudoever meerderjarige dochter een som van ƒ127 + 5 stv. door haar verstrekt tot betaalinge van ongelden 40ste penning en kosten van vestenisse van seeckere plegt door ons op den 4 juni 1739 voor de ger. Hoogland gepasseerd.

AT037a008          1740       12 febr

Hendrik Teunissen wonende op Calveen huurt van de Regenten van de Lieve Vrouwe Capel ’t Erf Calveen op Hoogland in dier voege zooals door Gijsbert Cornelisse is gebruikt geweest.

6 jaren ƒ162 + 10 stv. boven rantsoen en toepacht.

AT037a008          1740       16 mei

Het aanbesteden van de afbraak van de vervallen St. Janskerk binnen Amersfoort met uitgebreide condities beschreven.

Ingezet bij Hendrik van ’t Hof voor ƒ6 (copie bij Mijnheer van Hoorn), verhoogd bij Hendrik de Ridder om ƒ3, coper voor ƒ9.

AT037a008          1740       26 juni

Verkoop perceel tabaksland van ouds genaamd Petevaers Camp groot 2 mergen gelegen aan de Liendertseweg buiten de Bloemendaalsepoort over ’t Watersteegje.

Nicolaas Methorst koopt dit land van Nicolaas Methorst Jnz. gehuwd met Aartje Nieuwenburg.

AT037a008          1740       8 juli

Jan Willemse van Lockhorst ten eenre en Coendert Tijssen wonende op de Treek ten andere sijde, hij huurt van den eersten comprnt. de hofstede met landerijen genaamd Groot Schutterhoef in dier voegen als zulks door Jan Arrisen als nu word bewoond en gebruikt.

6 jaren aangaande met Petri en de 3 april 1741 aanstaande à sjaar om ƒ155.

AT037a008          1740       19 juli

Arrest op de inboedel, huijsraad, have en vee, gras en hooi van Gerrit Evertsen wonende in het Dorstige Hert onder Hoogland door den Heer Willem van Geijn.

AT037a008          1740       22 juli

Hendrik Jacobsen van Coot Mr. smit en Jan Tijsen wonende op Hoogland stellen zich borg van Gerrit Evertsen voor het betalen van de pacht.

AT037a008          1740       22 juli

Akte van schuldbekentenis van Gerrit Evertsen aan bovengenoemde comparanten.

AT037a008          1740       12 aug

Verkoop van de tweederde garve van ’t wintercoorn staande op Calveen ger. Hoogland door de Lieve Vrouwe Capel.

AT037a008          1740       18 aug

Jan Gijsbertsen van Lambalgen (1) wonende op Voskuijlen en Peter Corsen (2) wonende op Ekris beide onder Woudenberg ten eenre en Hendrik Arrissen (3) wonende op Midden Ronselaar gelegen op Voskuijlen mede onder Woudenberg ten andere zijde.

Den 1ste en 2e comprnt. verkopen aan den 3e comparant 3 danmaten en 300 roeden polderland bij Bunschoten, dat land was belast met ƒ500 v.d. Lieve Vrouwe Capel.

Akte 47 – betaald ƒ300.

Akte 48 – akte van borgstelling Hendrik Arrissen tot de Lieve Vrouwe Capel over de laatste ƒ100.

AT037a008          1740       22 aug

In verband met de verschuldigde pachtpenningen over verscheidene jaren over het Erf Onstede aan de Vrouwen Conventen geven Heijmen Dirksen en Beatrijs Rutten echtel. wonende op Onstede ger. Hoogland hun inboedel, have en vee over aan ’t genoemde convent.

AT037a008          1740       24 aug

Arrest in verband met pachtschuld van Jan Aardsen wonende op Hardeveld onder Snorrenhoef over ’t Erf Hardeveld aan de Lieve Vrouwe Capel.

AT037a008          1740       31 aug

Erfhuis cedulle van Hardeveld gedaan door de Lieve Vrouwe Capel binnen Amersfoort uit akte van cessie door Jan Aardsen. Opbrengst ƒ1127, uitgebreide inboedel akte van 32 bladzijden.

AT037a008          1740       19 sept

Hendrik Jacobs van Coot Mr. smit alhier huurt weer in van vrouwe Cornelia van Castricum wed. borgemeester Thiens de helfte van de Eng op Nieuwenhorst onder Stoutenburg met 4 mergen land en 10 gebinten tabaksschuur. 6 jaren ƒ262.

AT037a008          1740       16 okt

Hendrik Hesselsen wonende op ’t Erf Swarttuijne huurt dit Erf weer in van de heren executeurs van de testamenten van de Heer Peter Dirksman. 3 jaren à ƒ225.

AT037a008          1740       18 okt

Trijntje Hendriks wed. van Jan Hendriksen wonende in Leusbroek op ’t Erf de Burgwal huurt dit Erf weer in van de Armen Noodhulp. 3 jaren à ƒ200 sjaars.

AT037a008          1740       18 nov

Testament Tomas de Leeuw beenhakker borger alhier en Jannetje Brese echtelieden.

AT037a008          1740       27 nov

Hendrik Lambertse Post wonende op ’t Erf de Swarte Goor Stoutenburg huurt dit Erf weer in van de Heer Erasmus van Goudoever. 2 jaren à ƒ250 sjaars verdere conditie in huurcontract van 1732.

AT037a008          1740       9 dec

Jan Aardsen wonende op ’t Erf Hardeveld huurt dit Erf weer in van den Regenten van de Lieve Vrouwe Capel. 6 jaren ƒ250 sjaars à 22 st. stuk het 1ste jaar en volgende jaren van 20 st. stuk.

AT037a008          1740       21 dec

Hendrik Hesselse wonende in Overseldert op ’t Erf Swartuijne geeft te kennen aan de executeurs van de testamente van Pieter Dirksman als eigenaar van de Hofstede (die al arrest hadden gelegd op zijn boedel), dat hij afziet van verdere huur en zijn inboedel, have en vee over doet om publiek verkogt te worden in verband met pachtschuld.

AT037a008          1740       22 dec

Erfhuis Hendrik Hesselse op Swartuijne.

AT037a008          1740       23 dec

Peter Meeuwsen van B . . .  Dijk ten eenre en Simon van Daal med. dokte en Ir. Jan Dalenkamp wijnkoper als executeurs van de testamente van Pieter Dirksman ten andere zijde verhuren Swartuijne aan 1ste comprnt.

8 jaren à ƒ250 sjaars boven personeel mergengeld, te betalen ’t halve huijs en haardstedegeld en verdere personeele quotisatie en dat des huurders sullen setten een carnmolen soo dat doenlijk is mits den huurder de vragten sal doen.

AT037a007          1739       2 jan

Publieke verkoop van de Hofstede Loevesijn op ’t Heetveld ger. Leusden leenroerig aan de Domeinen ’s Lands Utrecht door Reijer Wels als man en voogd over Engeltje van de Wetering te vooren wed. van Cornelis van Loevesijn groot omtrent 30 mergen behalve (nog) de plaggenvelden, vrije bijsteede en schaapsweijde op de Leusderberg vrij van huur.

Ingezet bij Hendrik Cornelis Croese op ƒ310. Verhoogd bij de Heer Coenraad Temminck op ƒ5.

Koper voor ƒ315.

AT037a007          1739       9 jan

Jan Gosense wonende op ’t Erf Honthorst en de bekend van de wed. Wouter van Deventer opnieuw ingehuurd te hebben het voors Erf gelegen in Stoutenburg wesende Thiendvrij.

6 jaren à ƒ190 boven het outschild, personele, mergen geld geheel.

AT037a007          1739       16 jan

Publiek verkoop dor de Heer en Mr. Woltherus Meindarts en Wilhelmina Bosch echtel. voor de eenre helft en de Jufrouwen Maria en Aleijda Oudendoelen voor de andere helft den Hofstede de Pol bestaande in een huijzinge, Hoff en berg, schuur, duif en speelhuijs en omtrent 11 danmaten land gelegen in de polder Neerseldert ger. Hoogland dijkkaart No. 474 strekkende van de Over tot de Neerseldertveldertseweg toe, oostzijde de Heer Simon Schoon, westzijde de eerste verkopers.

Ingezet bij Meus Willems op ƒ670, niet verhoogd, dus koper voor hen of die binnen drie dagen zal nomineren. En nog worden 3 kampen polderland verkocht.

AT037a007          1739       6 febr

Steven Jordense huurt van de Heer Jacobus van Bemmel het Erf en Goed Brinkhorst gelegen in Asschat uitgesondert de Grashof naast de bogaard en ’t maatje welke den verhuurder aan zich behoud. 6 jaren à ƒ150.

AT037a007          1739       13 febr

Gijsbert Wouterse en Marritje Theunis echtel. wonende in Leusbroek huren van de heer Anthony van Goudoever oud Borgmeester des stad Amersfoort een seker Erf en Goed met sijn huijsinge, schotten (schuren), bergen en landerijen gelegen in Leusbroek onder Leusden en Geerensteijn groot omtrent 45 mergen strekkende van de Suijdwind tot aan de beek en over de beek tot Geeresteijn bij comparant in huur gebruikt. 6 jaren ingegaan 1736 à ƒ190 sjaars.

AT037a007          1739       27 febr

De Heer Cornelis Houwert capitain gehuwd met Elisabeth Looten tevoren wed. van Johan Cool in leven raad in de vroedschap in Amersfoort verhuurt de Hofstede Ruijtenbeek onder Leusden aan Roel Jansen, Jan Jansen en Willem Jansen Roelen gebroeders wonende op ’t Erf Hofstede Ruijtenbeek. De nieuwe boogaard en duijfhuijs blijft voor de heer verhuurder.

6 jaren ingaande 1737 à ƒ290 sjaars.

AT037a007          1739       7 april

Procuratie ad negotia door Gijsbert Jansen Suijdwind en Neeltje Zijmense echtel. op de heer Erasmus van Goudoever in verband met hypotheek van Jufr. Dirkje van Goudoever ter somme van ƒ1500 als onderpand hun Erf genaamd de Zandhaar of Kleijn Calveen, door hun bewoond en gebruikt groot omtrent 10 à 11 mergen onder ger. Hoogland.

AT037a007          1739       15 april

Verlenging huurcontract van 1732 van ’t Erf de Swarte Goor in Stoutenburg van 3 jaren.

Huurder Hendrick Lambertsen Post. Verhuurder Erasmus Goudoever.

AT037a007          1739       15 juli

Arrest op de boedel van Dirk Dirksen Overeem wonende op Ekris onder Woudenberg door de Armen de Poth als eigenaars van deze Hofstede in verband met pachtschuld.

AT037a007          1739       23 juli

Erfhuis op bovengenoemd Erf genaamd Ekris ger. Woudenberg in cragte van cessie.

Eigenaars de Poth. Opbrengst ƒ204.

AT037a007          1739       4 aug

Verkoop van de koorngewassen overgifte door Dirk Dirksen Overeem. Opbrengst ƒ298-14-8.

AT037a007          1739       7 aug

Huurcontract van ’t Erf Middelhoef (op Isselt) door Erasmus van Goudoever aan Helmert Aertse wonende in de Achterhoek onder Nijkerk. 12 jaren à ƒ350 sjaars.

AT037a007          1739       13 okt

Huurcontract van ’t Erf Veldorp onder Leusden door Regenten van de Lieve Vrouwe Capel aan Frank Teunissen uitgezondert het perceel bij Couthoorn. 6 jaren à ƒ70 sjaars 3 paar jongen hoenderen.

AT037a007          1739       27 nov

Hendrik Camp (1e comparant) raad en schepen der stad Amersfoort doet in Erfpacht uit aan Teunis Hendriksen (2e comparant) wonende bij de Swarte Steeg omtrent een mergen land met het getimmerte daar opstaande gelegen in Hamersveld, behoorende aan ’t Erf van den heer 1ste comparant genaamd Wildenburg strekkende aan de Alandsewetering toe daarvan voren de weg, van agteren de dwarssloot, aan de eene sijde Cornelis Gerritsen en aan de andere zijde de heer eersten comparant soo in dier voegen het selve door Gerrit Cornelissen in Erfpacht is bezeten geweest en door deselven is afgestaan. Dit voor een canon of Erfpacht van ƒ12 jaarlijks.

AT037a007          1739       3 dec

Houtverkoping door Dirk van de Ham bakker en borger binnen Amersfoort van 16 perceelen Eijken heghout staande bij Leusden op en om ’t land van Johannes Hendriksen van Hoefsloot aldaar woonachtig.

AT037a007          1739       21 dec

Verkoop van den inboedel krachtens akte van cessie door en van Gijsbert Cornelisse woonende op Calveen ten behoeve van den Heeren Regenten van de Lieve Vrouwe Capel. Opbrengst ƒ335.

AT037a006          1738       10 jan

Huurcontract Hannes Willemse huurder van den wed. Helmig Warnike van ’t Erf de Zuijdwind.

6 jaren ƒ200 voor de 5 laatste jaren en ƒ190 voor het eerste jaar.

AT037a006          1738       26 jan

De Heer Jacobus van Bemmel verhuurt aan Maas Hendrikse wonende op de Wetering (plaats van de Hofstede niet genoemd) Brinkhorst gelegen in Asschat onder andere het boerenhuis met zijn boomgaard en hoff en de brink met de vruchtboomen daarop alsmede een camp naast ’t land van Bart van Zijl en de IJpere Steeg strekkende van ’t huijs naar de weg toe, mitsgaders de Claverhof gelegen naast de brink en de bogerd en eindelijk de Sandheuvel tot de Dwarssloot voor den tijd van dit loopend jaar voor de som van ƒ54 en allen ongelden.

Conditiën het vee mag geen schade aan de vredinge als anders toebrengen, ook is geconditioneerd dat zoo wanneer den Heer 1ste comprnt. dese plaats en aanhoorige landerijen voor januari 1739 aan geen eene bruiker, maar aan kampen oft aan parceelen verhuurt dat dan 1ste comprnt. dit gehuurde weer zal verhuren aan de 2e comprnt. voor ƒ54 sjaars.

AT037a006          1738       26 jan

Jan Cornelissen wonende in de Heerlijkheid Stoutenburg op ’t Erf de Rijst met Aaltje Elberts Stump zijn huijsvrouw. Hij machtigd den Heer Erasmus van Goudoever raad in de vroedschap van Amersfoort om te compareren voor de heeren stadhouders en leenmannen van de Abdij van St. Pauls te Utrecht en te verzoeken dat de voorn Aaltjen Elberts Stump 2e comprnt. indezen in plaatse van haar overledene zusters Maria Elberts Stump mag worden verlijd en beland met een gedeelte van ’t Erf Lienlaar genaamd de Geer gelegen bij de stad Amersfoort soo in dier voegen als Maria Elberts Stump op den 21e maart 1698 daarmede is beleend geworden (zie kaart ’t Kwade Gat).

AT037a006          1738       26 jan

Verhuur van ’t Erf Brinkhorst in Asschat door Jacobus van Bemmel in verschillende campen.

Huurders Albert Gerritsen, Bart van Zijl (3 campen) en Cornelis Jordense.

AT037a006          1738       geen datum

Reijertje van Hungen wed. en boedelhoudster van Ir. Wouters van Borgereijen borgerresse alhier verhuurt aan Peter Aardsen wonende onder Emiclaar het Erf en goed Liendert met boerenhuis, bergen en waagen, schuurtje en de landerijen uitgezonderd de parceelen breeder omschreven, dit voors Erf in huure gebruikt geweest bij Jacob Willemse met nog 3 mergen land onder Schothorst genaamt Bloemendaal waarop den verhuurderesse het recht behoud van een vrije bijenstede, verder niet inbegrepen het Herenhuis, boomgaard en tabaksschuur en de perceelen op de kaart getekend met de letters J, B, C, X en Y. 6 jaren aanvang Petri 1739 à ƒ250 sjaars en toepacht hoenderen.

AT037a006          1738       4 maart

Magenscheid tussen Jacobus de Coning.

AT037a006          1738       8 maart

Jonkvrouwe Maria Elisabeth Agnes Foeijt vrouw van Emiclaar verkoopt aan Nicolaas Methorst borgmeester van Amersfoort 2 campjes Heetveld met de eijken wallen onder Emiclaar, oostwaarts de koper met de landerijen van Erf Schothorst, west den Regenten van de Poth, vrij allodiaal goed.

Koopsom ƒ300.

AT037a006          1738       5 juni

Verhuur van ’t Erf de Zielhorst door Cornelis Houwerd capitain deser landen gehuwd met Elisabeth Looten wed. van boedelhoudster van de Heer Mr. Johan Kool aan Hannes Cornelisse in huure uitgesonderd de aparte kamer met de hof, schuur, berg, een camp tabaksland genaamt de Hennepkamp, een camp tabaksland genaamt de Winkel met de tabakschuur en de kamp Aschaal, alsmede de enterije. 6 jaren à ƒ450 sjaars.

AT037a006          1738       24 juni

Executoriaale verkoop van koorngewassen op ’t Erf Middelhoef onder Amersfoort.

AT037a006          1738       3 juli

Den Heer Hendrik Camp raad in de vroedschap en schepen van Amersfoort doet in eeuwigen Erfpacht uit aan Gerrit Cornelissen 1 mergen land gelegen in Hamersveld behorende aan ’t Erf Wildenburg behorende aan den Heer H. Camp strekkende tot de Alandsewetering toe van voren de weg van achteren de dwarssloot, aan de eene sijde Cornelis Gerritse en aan de andere sijde den Heer verkoper, dit op een jaarlijkse erfpacht van 15 car. guldens à 20 st.

AT037a006          1738       11 juli

Verkoop van 2 perceelen koorngewas door de Regenten van ’t Pieters Gasthuis staande op ’t Erf Daatselaar in Stoutenburg door Cornelis Gosense gebruikt geweest.

AT037a006          1738       24 juli

Inventaris en boedelcedulle van Jacobus de Coning onder andere de Hof en hofstede Dorresteijn gelegen onder Amersfoort en de maat omtrent 4 mergen onder Leusden zijnde de maat leenroerig aan Lockhorst, bruiker Cornelis Lambertsen en nog huizen en landerijen in Amersfoort.

AT037a006          1738       28 juli

Arrest op de koorngewassen door de superintendenten van de Mans Conventen binnen Amersfoort van Gijsbert Jansen wonende op Vlastuijn onder ger. Donkelaar in verband met pachtschuld.

AT037a006          1738       5 aug

Publieke verkoop van den inboedel, have en vee, koorngewassen van Gijsbert Jansen op ’t Erf Vlastuin ger. Donkelaar onder carspelle Leusden. Opbrengst ƒ1266-18 stv.-12 pen.

AT037a006          1738       24 aug

Huwelijkse voorwaarden Engeltje van de Wetering wed. van Cornelis Loevesijn borgeressen van Amersfoort en Reijer Wells meerderjarige borger alhier.

Inbreng bruid het Erf en Goed met landerijen gelegen onder Leusden genaamt Loevesijn en verder nog eenige landerijen en huizen in Amersfoort. Schulden door de bruid is aan en ingebracht alle hare winkelwaren zoo van de ververije als cramerije met de gereedschappen daartoe behoorende.

Door de bruidegom ingebracht zijne cleederen linnen en wollen, goud en silver ten sijne lijve behorend niets daarvan uitgesondert (zie ook 24 augustus).

AT037a006          1738       24 sept

Vrouwe Maria Cornelia v.d. Burgh weduwe van den Heer Olivier Hackfort tot de Horst voor de eene helft en Jufr. Gerarda Preijs van Dolre wed. van de Heer Theodorus van Lilaar voor de andere helft verkopen aan de Heer Nicolaas Methorst 7 mergen soo weijland, plagge als gagelveld gelegen op Hoogland omtrent Schothorst genaamd de Goren. Soo in dier voege de vrouwe 1ste comprnt als oudste dochter van Hoogwelgeboren Heer Diederick van de Burg in leve Heere van de Ham op den 4e januari 1715 is beleend met nog andere parceelen van landerijen meede onder het Erf en Goed Weede behorende zijnde dit perceel leenroerig aan IJselsteijn. Koopsom ƒ1199.

AT037a006          1738       6 okt

Huwelijkse voorwaarden Everadus de Cooning en Maria Pieters.

AT037a006          1738       24 okt

Jan Gijsbertse van Lambalgen huurt weer in van de Regenten van de Lieve Vrouwe Capel het Erf en Goed Voskuijlen onder gerechte van Woudenberg op dezelve conditiën als zijn vader deze plaats lange jaren geleden heeft gehuurd uitgesondert dat de Heren verhuurders het dekwerk zelf zullen bekostigen. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT037a006          1738       25 nov

Arrest op de inboedel, have en vee van Hermen Everds op een Hofstede van de vrouwe conventen wegens pachtschuld.

AT037a006          1738       8 dec

Publieke verkoop van den inboedel, have en vee van Hermen Everds. Opbrengst ƒ832 + 17 stv.

AT037a006          1738       19 dec

Verhuur van de Hofstede de Bruijnhaar onder Leusden door de Lieve Vrouwe Capel aan Jacob Jansen Versteeg, alsmede de Smalle Thiend, de helft van de Veldschoor heelende aan de berg en nog twee kampjes land gekocht van Peter Hovert reeds huurder.

AT037a006          1737       8 febr

Huurcontract Teunis Dirksen wonende onder Woudenberg huurt van Willem Frogge borger alhier een Hofstede en Landerijen genaamt Ligtenhorst off de Beek gelegen onder Renswoude laatst gebruikt door Barend Janse. 6 jaren à ƒ129 sjaars.

AT037a006          1737       15 febr

Jan Teunisse wonende op Cleijn Wede onder Hoogland huurt van Ir. Johan Dalenkamp wijnkoper binnen deze stad 3 mergen bouwland gelegen op de Weer Eng genaamt Huisstuk gebruikt geweest door Teunis Tijssen. 6 jaren à ƒ 55 sjaars.

AT037a006          1737       5 april

Bart van Zijl als principaal en Tijs Jordense Brouwer als borg en mede principaal hebben in huure aangenomen van Willem Frogge 6 danmaten land in de polder de Haar. 6 jaren ƒ60.

AT037a006          1737       6 april

Verhuur van 7 parceelen van de landerijen van het Erf Brinkhorst in Asschat (Jacobus van Bemmel).

No. 1 (is het parceel waar het huis op staat) – Bouw en weiland met de twee maten gelegen aan iedere sijde van ’t Steegje leggende voor het huis, buiten huur de Claverhof ter sijde het heerenhuis en de Coolhof (huis, berg en getimmerte is doorgehaald).

Ingezet door niemand, opgehouden voor ƒ8. Bart van Zijl op ƒ-8-10-. Verkocht ƒ8-10-.

No. 2 – Beekland beginnende van No. 1 tot aan de Beek toe, aan de eene zijde het land gebruikt door Jan Boersen en andere zijde het land gebruikt door Bart van Zijl dit met de twee kampen genoemd de Bouw Driessen.

Ingezet bij Cornelis Jordensen op ƒ17–.

Verhoogd door Albert Gerritse met ƒ5–.

Verkocht ƒ22–. Borgen Cornelis Jordense en Everd Cornelisse.

No. 3 – ’t Land genaamt de Akker strekkende tot aan het Swarteland toe beneffens ’t land de Sandheuvel aan de eene sijde van Jan Boersen.

Ingezet bij Jan Jacobsen op ƒ20–.

Verhoogd door Albert Gerritsen met ƒ1–.

Verkocht ƒ21–.

No. 5 – De kamp langs de laan naast het land van Bart van Zijl.

Ingezet bij niemand, opgehouden ƒ7–.

Verhoogd door Jan Gerritse schaapherder ƒ-15-.

Verkocht ƒ7-15-.

No. 6 – De kamp langs de laan naast Jan Boersen.

Ingezet bij Aalbert Gerritse op ƒ7–.

Verhoogd door Gijsbert Jacobs op Schoonderbeek met ƒ-10-.

Verkocht ƒ7-10-.

No. 7 – De kamp over de weg naast Bart van Zijl.

Ingezet bij Aalbert Gerritse op ƒ16–.

Verhoogd door Jan Gerritse schaapherder met ƒ-15-.

Verkocht ƒ16-15-.

No. – De kamp naast Jan Boersen daar het schot op staat.

Ingezet door niemand, opgehouden ƒ11–.

Verhoogd door Jan Gerritse schaapherder ƒ-5-. Verkocht ƒ11-5-.

AT037a006          1737       11 april

Verkoop van 1½ mergen land in Leusden bij het Swartebergje en de helft van het huis daar opstaande genaamd het Witte Bergje, de wederhelft behoudt den verkoper de Heer Willem van Dompselaar Mr. timmerman en koperesse Neeltje van Coedijk wed. en boedelhoudster van Bartholomeus van Garderen in zijn leven Mr. metselaar.

AT037a006          1737       21 juli

De Heer Erasmus van Goudoever ten eenre en Lambert Post woonende op ’t Erf Birkhoven in de vrijheid deser stad als bruiker van ’t voors Erf, eerste comparant legt arrest op 2e comparants have, vee en coorngewassen in verband met pachtschuld.

AT037a006          1737       2 aug

Anthony van Goudoever verhuurt aan Cornelis Jansen wonende op de Lodijk ger. Hoogland 19 danmaten land gelegen in Eemland genaamt Grimmesteijn. 3 jaren à ƒ125 sjaars.

AT037a006          1737       13 sept

Trijntje Hendriks wed. van Jan Hendriks wonende in Leusbroek op ’t Erf de Burgwal huurt dit Erf weer in van de Regenten de Armen Noodhulp. 3 jaren à ƒ125 sjaars.

AT037a006          1737       30 sept

Evert Hendrikse Boersen huurt van den Heer Anthony van Goudoever oud Borgmeester en schepen van Amersfoort het Erf en Goed, Huijzingen, Schotten, bergen en landerijen gelegen onder Leusbroek en Zuijdbroeck groot omtrent 38 mergen 370 roeden lands genaamt Kleijn Zandbrinck door den huurder in huure gebruikt. Huurder mag ieder jaar met drie maanden van tevoren opzegging de huur beëindigen.

6 jaren à ƒ170 caroli gulden sjaars, alle jaren een ½ vierel boter en . . . jonge hoenderen mitsgaders eens in ’t jaar uithalen op een ham met zijn toebehoren en thuisbrengen.

Als borg voor den huur zijn broeder Jan Boersen wonende in Asschat.

AT037a006          1737       20 okt

Arend Werneke borger en tabaksplanter alhier huurt van zijn moeder wed. Helmig Warneke weder om opnieuw de tabaksschuur staande op ’t Erf de Suijdwind met het tabaks, bouw en weijland alsmede de tabakskar en paard met hetgeen daaraan behoord.

6 jaren à ƒ600 met paard en kar anders om ƒ500.

AT037a006          1737       24 okt

Den Heer Frans Buurman Majoor ten dienste dezer landen verhuurt weer aan Geurt Peterse wonende in Zevenhuijzen een Erf en Goed met huijzinge, boomgaard en landerijen aldaar gelegen en nog 3 mergen bouwland op de Sneuldereng onder Hoogland dit gebruikt door Evert Jansen in Zevenhuijzen en Gerrit Willemse (hof). 6 jaren à ƒ160 het eerste jaar om ƒ128.

AT037a006          1737       28 okt

In dit huurcontract vermeld Jan van Gelder tabaksplanter huurt van den Heer Joan Mountaban president borgemeester deser stad soo voor zich zelve en voor zijn heer Swaager Joan van de Wigt een viertel tabaksland tussen de Hoge en Lageweg. 6 jaren à ƒ420.

AT037a006          1737       5 dec

Juffr. Francina van Borgerijen meerderjarige nagelaten dochter Leenvolgster van Wouterus van Borgerijen wordt door haare meerderjarigheid beleend met de Alingehouve ten Lienlaar met ’t huijs en gragten als dit daar inne begrepen is. Omschreven bij den Leenbrieve op de 4 november 1732 voor de heeren leenmannen van de St. Paulus Abdij binnen Utrecht. Comparantes overleden vader was er mede beleend den 12 oktober 1720.

AT037a006          1737       6 dec

Jan Arissen wonende op Groot Schutterhoef onder de vrijheid van Amersfoort huurt de Erf weer in van Jan Willems van Lockhorst. 5 jaren à ƒ150 sjaars.

AT037a006          1737       13 dec

Cornelis Lambertsen wonende op ’t Erf Dorensteijn huurt dit Erf weer in van de erfgenamen van Jacobus de Coning groot 18 mergen onder de stad gelegen en 4 mergen onder Leusden en met het recht van schaapsweijde en halen van plaggen op de Leusderberg. 6 jaren à ƒ140 sjaars.

AT037a006          1737       20 dec

Verkoop van ’t Erf en Goed Dorensteijn door den erfgenamen van Jacobus de Coning.

Omschrijving en belending Huijzinge, hoft en hofstede, berg, schuur en schaapschot en omtrent 9 mergen land gelegen buiten de Slijkpoort tussen de Leusbroekerweg en ’t Doresteijnsesteegje onder Amersfoort, langs het Lockhorster Heetveld strekkende uit de halve sloot, ten westen het steegje voor het huis en tuin doorgaans westerlijk op tot in de halve Leusbroekerweg toe. Daar ten zuiden het voorschreven Heetveld en ten noorden den Heer Diderick Cornelis Weijborg met de landerijen van Nimmersdor met nog 9 mergen bouwland gelegen in verscheidene kampen naast den andere onder de vrijheid deser stad gelegen over het voorschreven Erf en landerijen van Dorensteijn genaamd het Oudeland. Strekkende van de halve sloot aan de westzijde van ’t Doresteijnsesteegje daaronder mede begrepen tot in de Heijligerbergerbeek toe, zuidwaarts het Lockhorster Heetveld en ten noorden den genoemde heer Wijborg wesense den Hofstede en landerijen Thiendvrij, doch word voor vrijheidsgeld betaald eene . . . ?

En dan nog 4 mergen land van ouds genaamd de Weteringmaat waarvan den wederhelft behoord aan de Heer van Heijligenberg onder Leusden en leenroerig aan Lockhorst aan de eene zijde de Lockhorstereng en de andere sijde de Grift.

Huurder Cornelis Lambertse voor nog 5 jaren à ƒ140 met de last van ƒ1500 daarin t.b.v. Jufr. van Lilaar à 4%.

Ingezet bij Jacobus de Vries op ƒ2190.

Verhoogd door Meeus Willemse met ƒ10. Koper voor ƒ2200.

En nog verdere huizen en land in Amersfoort.

AT037a006          1737       27 dec

Cornelis Roelen huurt weer in van de wed. Helmig Warneke het Erf en Goed Bavoort.

4 jaren à ƒ115 sjaars.

AT037a006          1737       27 dec

Houtverkoping door heer Cornelis Houwert op de Zielhorst onder den gerechte Emiclaar.

De wed. Sasse verkoop het houtgewas op den Oudenhove.

AT037a005          1736       6 jan

Houtverkoping door de Lieve Vrouwe Capel op de Erven Voskuijlen, de Bruijnhaar, Calveen en Veldorp.

Bruikers:              Voskuijlen           Jan Gijsbertse;

                               Bruijnhaar           Jacob Janse;

                               Veldorp                Frank Teunisse.

AT037a005          1736       6 jan

Theunis Geurdsen huurt van Ir. Johan Dalenkamp wijnkoper ’t Erf en plaatsje Droevendaal op Hoogland nog gebruikt door Jacobus Dekker. 6 jaren à ƒ38 sjaars.

AT037a005          1736       6 jan

Teunis Gosense wonende op de Coedijk of Arragonshoeff huurt dit Erf weer in van de Poth met de vierel land genaamt Hoogbrug. 6 jaren à ƒ260 sjaars.

AT037a005          1736       26 febr

Erasmus van Goudoever koopt van de kinderen van Frans Zaal 1/3 part in ’t Erf Birkhoven voor ƒ399 en 18 stv.

AT037a005          1736       23 mei

Dirk Jans Suijdwind en Grietje de Goede echtelieden machtigen Erasmus van Goudoever om ontrent ossemerk publiek te verkopen hun Erf en goed met landerijen genaamt de Eng onder Stoutenburg voor de helft leenroerig aan IJsselstein en een plecht van ƒ1150 aan ’t Elisabeth Gast of Ziekenhuis.

AT037a005          1736       30 nov

De Regenten van de Lieve Vrouwe Capel verkopen een stukje Heij of plaggenveld van ’t Erf Hardeveld aan de Heer Johan Baron van Wijnbergen Heere van de Glinthorst. Koopsom ƒ150.

AT037a005          1736       21 dec

Houtverkoping op ’t Erf Liendert.

AT037a005          1736       29 dec

Akkoort en afrekening Everd Gerritse Kleijnveld en Jacob Teunisse, hadden samen genegotieerd coorntienden, landerijen en beesten geweid, beijde wonende op Hoogland.

AT037a005          1735       7 jan

Houtverkoping op de Zielhorst.

AT037a005          1735       14 jan

Huwelijkse voorwaarden Bart Lammertse Post en Jacoba Jansen Vonk, vader bruidegom Lambert Post wonende in de Birkt, vader bruid Jan Wouterse Vonk wonende in Baarn.

Bruid en bruidegom beide onmundig.

AT037a005          1735       1 febr

Huurcontract van een kampje land genaamd de Heetkamp gelegen op Hoogland (bij Erfje Droevendaal) aan Jacobus v.d. Bergh.

AT037a005          1735       4 febr

Gijsbert Cornelisse huurt van de Regenten van de Lieve Vrouwe Capel het Erf en Goed Calveen onder Hoogland, laats in huure gebruikt door Jan Aardse. 6 jaren à ƒ165 à 22 st. stuk.

AT037a005          1735       4 febr

Jan Aardse wonende op Calveen huurt van de Lieve Vrouwe Capel het Erf en Goed Hardeveld, laatst gebruikt door Hendrik Lubbertse. 6 jaren à ƒ250 tot 22 st. stuk.

AT037a005          1735       25 maart

Coenraad Claassen wonende op de Broodheuvel huurt van de Armen de Poth een parceel land groot 3½ mergen genaamt de Broodheuvel. 6 jaren à ƒ33 sjaars.

AT037a005          1735       25 maart

Teunis Albertsen wonende in Leusbroek huurt van den Regenten Armen de Poth 6 mergen 195 roeden land met het plaggenveld gelegen in Leusbroek tevoren door Claas Lambertse gebruikt.

6 jaren à ƒ20 sjaars.

AT037a005          1735       25 maart

Wouter Hermsen wonende op Middelaar huurt van de Regenten de Poth de helft van ’t Erf Groot Middelaar gelegen in Stoutenburg, de wederhelft behoort aan de Mans Conventen, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ100 voor de helfte.

AT037a005          1735       25 maart

Cornelis Barten wonende op Kleijn Vlastuijn huurt dit Erf weer in van de Regenten van de Armen de Poth. 6 jaren ƒ136 sjaars.

AT037a005          1735       1 april

Reijer Gosense wonende op de Coedijk huurt dit Erf genaamt de Coedijk in van de Regenten van de Armen de Poth. 6 jaren à ƒ160 sjaars.

AT037a005          1735       2 april

Verhuur van het land van de Ouden Hofstad Wede door den Regenten van de Armen de Poth aan Herman van Stemfort. 6 jaren à ƒ60 sjaars.

AT037a005          1735       16 april

Hendrik Teunisse wonende tot Hoevelaak huurt van de Regenten de Poth 4 mergen plaggenveld in de start van Leusbroek, laatst door Peter Kool gebruikt. 6 jaren à ƒ12 sjaars.

AT037a005          1735       17 juni

Cornelis Jansen wonende op de Lodijk onder Hoogland huurt van de Heer Anthony van Goudoever 90 danmaten land genaamd Grimmensteijn gelegen in Eemland, reeds bruiker. 2 jaren à ƒ125 sjaars.

AT037a005          1735       19 juli

Hendrik van Coot Mr. smit huurt weer in van juffr. Catharina van Castricum wed. Thiens het land met de ½ tabaksschuren op Nieuwenhorst onder Stoutenburg.

De eerste 2 jaren om ƒ235 en de lopende 6 jaren om ƒ266, onder voorwaarde dat hij den eerste 2 pachtjaren welke pacht hij nog schuldig is betaald.

AT037a005          1735       26 aug

Gijsbert van Gent ten eenre en Hendrik Jacobse van Coot ten andere zijde hadden sinds des 27 december 1730 tezamen gehuurd het land genaamt de Stadskamp gelegen aan de Flierbeek à ƒ125 sjaar. De eerste comparant doet afstand van het gebruik van het land en doet dit geheel over aan den tweede comparant.

AT037a005          1735       28 aug

Everd Gerritsen wonende bij den Ham huurt van den Heer Joan Mountaban als gemachtigde van Cornelis Blotenburg het land genaamt de Vagencamp onder Hoogland tevoren door Bart Bessels gebruikt. 6 jaren à ƒ36 sjaars.

AT037a005          1735       3 sept

Notarieele Relatie ten verzoeke van den Heer Jacob Hoffman Schout van ’t Hoogeland omtrent den vernielingen die zijn huis genaamt Molensteijn staande en gelegen buijten de Grote Koppelpoort waren aangericht.

AT037a005          1735       7 okt

Haersjen Willems wed. Jacob Cornelisz. en haar zoon Cornelis Jacobsen huren van de Heer Agges Scholten Heere van Asschat en Heijligenberg den Hofstede Vrijburg laatst door hun gebruikt wezende Thiendvrij. 6 jaren à ƒ250 sjaars.

AT037a005          1735       7 nov

Verhuur van den boerenwoning van Engendaal onder Soest aan Jan Geurtsen.

AT037a005          1735       5 dec

Huurcontract van een hoekje land buijten Driessenspoort door de Heer Johan Heereman wonende op Randenbroek.

AT037a005          1735       16 dec

Jacobus v.d. Berg wonende en huurder van ’t Erfje Droevendaal met een kamp land genaamt de Heetkamp doet afstand van verdere huur. Eigenaresse Juffr. Margaretha de Wijs wonende in Utrecht.

AT037a005          1735       23 dec

Houtverkoping op de Hofstede Zielhorst onder Hoogland door den Heer Cornelis Houwert.

AT037a004          1734       8 jan

Houtverkoping op ’t Erf Voskuijlen onder Woudenberg en Hardenveld en Calveen door Regenten van de Lieve Vrouwe Capel.

AT037a004          1734       5 febr

Huurcontract van ’t Erf Daatselaar groot omtrent 49 mergen gelegen in Stoutenburg den Heer Anthony van Goudoever aan Wouter Barten (Haan?) en Geertjen Hendriksen echtel., reeds bruikers.

6 jaren à ƒ140 caroli guldens een ½ vierel boter en 6 hoenders en eenmaal per jaar uithalen op een hammetje en toe behoren.

AT037a004          1734       1 juli

Gerrit Zaaren van Cleijnveld wonende in Leusderbroek bemaakt aan zijn 3 sonen Willem, Arris en Eevert Gerritsen wonende op ’t Hogeland uit dank voor het onderhoud wegens zijn ouderdom zijn zevende portie met de goederen van zijn overleden halfbroer Zaar Hendriks.

AT037a004          1734       14 juli

Regenten van de Lieve Vrouwe Capel leggen arrest op den inboedel van Hendrik Lubbertsen bruiker van ’t Erf Hardenveld in Snorrenhoef wegens pachtschuld.

AT037a004          1734       16 juli

Dirk Besselsz. wonende op Hoogland heeft pachtschuld aan Cornelis Blootenburg wonende tot ’s Hertogenbosch, was huurder van de Vaagenkamp, word arrest gelegd op ’t coorngewas.

AT037a004          1734       21 juli

Verkoop van de boedel van Hendrik Lubbertsen op Hardeveld. Opbrengst ƒ1007.

AT037a004          1734       1 aug

Verkoop Coorngewas van Dirk Besselse staande op de Vagenkamp.

AT037a004          1734       16 nov

Berend Jansz. wonende in ’t veen en Hendrik van Winterswijk huren van Willem Froger den Hofstede genaamt Leijtenhorst oft de Beek onder Renswoude, laatst gebruikt door Aard Geurtse.

6 jaren à ƒ177 sjaars toepacht 1/8 boter en twee vrachten hout.

AT037a004          1734       3 dec

Gijsbert van Gent en Hendrik Jacobse van Cool beijde wonende alhier huren tezamen weer opnieuw in van Juffr. van Castricum wed. Tiens 4 mergen tabaksland met schuur als mede de helft van den Eng op Nieuwenhorst, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ262 sjaars en onderhoud van de Schammerweg.

AT037a004          1734       27 dec

Houtverkoping op ’t Erf Liendert door den Heer Johan de Goeije raad in de vroedschap en schepen deser stad en de wed. Wouter van Borgereijen. Opbrengst ƒ199-15-4.

AT037a004          1734       27 dec

Houtverkoping op ’t Erf den Oudenhoef onder Emiclaar op ’t Hogeland door Francina van Borgereijen wed. Daniel Sasse.

AT037a004          1734       31 dec

Hendrik Teunisse woonende op Cattenbroek huurt weer in van den Regenten van de Poth het land genaamt het Bosch met de Heijkamp beijde gelegen in Cattenbroek met het houtgewas daarop staande. 6 jaren à ƒ24 sjaars.

AT037a003          1733       21 dec

Houtverkoping op ’t Erf Liendert.

AT037a003          1733       29 nov

Hermen Hendriksen wonende op ’t Hogeland huurt weer in van Ir. Johan van Dalencamp ’t Erf Boelenkamp gelegen op ’t Hogeland achter de Ham met de maat aan de drie sluijzen.

6 jaren à ƒ140 en een ½ vierel boter als toepacht.

AT037a003          1733       23 nov

Coopcedulle de Heeren Regenten van de Lieve Vrouwe Capel ten eenre en de Heer Diederick Cornelis Weijborg ten andere, 2e compr. koopt een parceel heijvelt met houtgewas groot 2½ mergen gelegen onder Leusden behoord hebbende aan de Hofstede Veldorp.

AT037a003          1733       23 nov

Ir. Erechiel Cohen coopman tot Amersfoort huurt van de Heer Jan Agges Scholte Heer van Asschat en Heiligenberg het tabbaksland, schuur en ’t huijsje daaraan door hen laast gebruikt samen met Rijk de Wijs en nog 3 mergen tabaksland laatst gebruikt door de wed. Romenbij tezamen gelegen onder Asschat. 3 jaren à ƒ825 sjaars.

Nog is wel expresselijk geconditioneerd dat den huurder niet in sal vermogen ’t huijsjen aan de schuur te verhuuren om tappersnering te doen of eenige dranken verkopen. En ook ter dispositie van de schout en gerechte van Asschat overlaten de sijde camer of ’t vertrek van ’t selve huijsje sonder daarvoor iets te genieten te weten wanneer het geregt bij den anderen is en anders niet verders het houtgewas rondom het gehuurde sonder speciaal consent van den Heer verhuurder niet mogen hakken of roijen ten sijnen kosten en profijte.

AT037a003          1733       6 nov

Procuratie ad negotie de Juffr. Emmerentia Sweers wed. Gerrit (of Geurt) van Asch op Steven van Moesberg gepasseerd (zie akte 2 oktober No. 58).

AT037a003          1733       8 okt

Peter Gosense wonende op ’t Hoogje verkoopt in verband met pachtschuld van den huijzinge, berg en schuur genaamt ’t Hoogje aan Huijbert de Jong. Eigenaars van dit Erf met aanhorige landerijen zijn Heijmen Mattelagen en Cornelis Moesberg.

AT037a003          1733       26 sept

Sr. Erasmus van goudoever als vader en voogd over zijn minderjarigen zoon verkoopt aan hem een secker parceel zoo bouw als weijland groot 4 danmaten liggende in verscheijde campjes agter den ander tot aan ’t dwarsdijkje toe in den jaare 1599 aangebracht op de naam van Jan Aartsen op een danmaat 200 roeden dog zo groot en kleijn het selven gelegen is in de polder de Bovenduist gebruikt door Hendrik Jansen van de Hogensteeg belend ten oosten of Laakwaarts de Erfgenamen van Aart Gijsbertsen, west over den Hoogesteeg de Heer Theodorus van Lielaar brouwer alhier, ten zuijde Hendrik Jansen voorn, ten noorden de Vrouwe Conventen. Koopsom ƒ150.

AT037a003          1733       25 sept

Frank Teunissen wonende in Leusbroek heeft in huure aangenomen van de Regenten van de Lieve Vrouwe Capel ’t Erf Veltdorp onder Leusden met ’t land in de Veldschoor, laatst gebruikt door Jacobus Jansen. 6 jaren à ƒ70 en 3 paar jonge hoenders.

AT037a003          1733       2 aug

Verkoop door de Lieve Vrouwe Capel van den inboedel, have en vee, coorngewassen van Jacobus Jansen wegens akte van Cessie.

AT037a003          1733       27 aug

Arrest op de goederen van Jacobus Jansen op Veltdorp wegens pachtschuld.

AT037a003          1733       22 mei

Jan Tijssen wonende op Nieuwenhoeft huurt weer in van den Regenten van de Poth den helfte van 10 danmaten land genaamd de Zijlhaar. 6 jaren à ƒ26 sjaars.

AT037a003          1733       22 mei

Wouter Hermsen wonende op de Hofstede Groot Middelaar huurt deze weer in van de Regenten van de Poth. 3 jaren à ƒ125.

AT037a003          1733       17 april

Jan Gijsbertse van Lambalgen wonende op het Erf en Goed Voskuijlen ger. Woudenberg huurt dit Erf weer in van de Regenten Lieve Vrouwe Capel. 6 jaren à ƒ135 sjaars.

Huurder moet soo int gebruik als opleveren van dit gehuurde sig reguleren naar de conditiën door zijn overledene ouders voor desen met de Heeren verhuurders aangegaan en opgemaakt.

AT037a003          1733       3 april

Reijer Goosense wonende op de Hofstede de Coedijk huurt deze hofstede weer in van de Regenten van de Poth. 3 jaren à ƒ185 sjaars.

AT037a003          1733       27 maart

Teunis Teunisse Kuijer wonende op Isselt huurt van de Regenten van de Poth 9 danmaten land genaamt de Breedhaar, laatst gebruikt door Jan Janse tot Baarn. 6 jaren à ƒ54.

AT037a003          1733       27 maart

Meus Willemse wonende in ’t Dorstige Hert huurt van de Poth 6 danmaten in de Slaag.

6 jaren à ƒ50 sjaars.

AT037a003          1733       27 maart

Everd Hendrikse Kok wonende in Overseldert huurt van de Regenten van de Poth het Erf en Goed, hof en hofstede groot 13½ danmaat gelegen in Overseldert laatst gebruikt door Arien Aarts.

6 jaren à ƒ120 sjaars.

AT037a003          1733       27 maart

Lambert Jansen wonende op Kleijn Landaas huurt dit Erf weer in van den Regenten van de Poth.

6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT037a003          1733       27 maart

Maria Saaren wed. Peter Men (?) wonende in Leusbroek huurt weer in van de Regenten van de Poth het land van den Verbrande Hofstede, huis afgebrand anno 1673. 6 jaren à ƒ90 sjaars.

AT037a003          1733       20 maart

Jacob Jansen Versteegh wonende op ’t Erf de Bruijnhaar huurt dit Erf weer in van de Live Vrouwe Capel met de Smalen Thiend de helfte van ’t Veldschoor, ’t land aan de berg en de twee campjes gekocht van Peter Hovert. 6 jaren à ƒ120 sjaars.

AT037a003          1733       26 febr

Staat van den gemeene boedel van Johan van Asch en Gerbrecht van de Burgh.

Geschat met aftrek van schulden op 11.512-14-4.

AT037a003          1733       30 jan

Reijertjen van Hungen wed. en boedelhoudster van Ir. Wouterus van Borgerijen verhuurt weer aan Jacob Willems de Hofstede Liendert onder ger. Emiclaar. Niet in de huur begrepen het Herenhuis met de boomgaard en de tabaksschuur en nog eenige parceelen land (zie volgende huurcontract).

6 jaren à ƒ250 sjaars.

AT037a003          1733       26 jan

Hendrik Jansen van Mispelaar wonende onder Stoutenburg op de Ruijf huurt van Johan van Deventer 2 mergen tabak, bouw en weijland en huijzinge daarop staand genaamt Groenesteijn gelegen in de Groensteeg, laatst gebruikt door Willem Rijksen. 6 jaren à ƒ68 jaars.

Op den 12e januari was dit ingehuurd door Oth. Roelofsen die afziet van deze huur.

AT037a003          1733       11 jan

Willem Rijksen van Groenensteijn (zie 26 januari 1733) huurt van den Heer Johan Teschemaker den boerenwoning van Waterdaal met 7 danmaten lands daarbij behorende. Item 2 mergen en nog een groot mergen over de Waterdaalsesteegh, 3½ mergen weijland aan de beek onder de Wijnberg en nog 3 mergen genaamd het Bos bij Kouthoorn. Alles onder Amersfoort. 6 jaren à ƒ100 sjaars.

AT037a003          1733       8 jan

Willem Froge verhuurt aan Aard Geurtse wonende Agterberg de Hofstede Ligtenhorst onder Renswoude, laatst gebruikt door Aris Hendrikse.

6 jaren à ƒ199-15 stv. boven 3 jonge hoenders, 1/8 boter en 2 vimmen hout.

AT037a003          1733       2 jan

Houtverkoping door de Regenten van de Armen Noodhulp op ’t Erf de Burgwal en Engeltje v.d. Wetering wed. van Cornelis Soeverijn beneffens den Heer Hendrik Cornelis Croessen onder andere op Cleijn Oevelaar.

AT037a002          1732       8 febr

Hendrik Lammertse Post wonende in de Lage Birkt in de vrijheid deser stad huurt van Notaris Erasmus van Goudoever het Erf de Swarte Goor gelegen in Stoutenburg voor 3 jaren om ƒ215 sjaars 1/8 boter tot toepacht in plaatse van de pachthoenders. Bij voorgaande huurcedulle moet in de hongermaanden den duiven van den verhuurder ordentelijk voeren en de jonge de bekwaam zijn gegeten te worden aan verhuurders huis bezorgen, verder ongelden reëel als personeel. Uitgesondert het mergengeld, het dubbel huijsgeld, ’t halve haardstedegeld en tweederde part slaperdijksgeld dit ten laste van de verhuurder. Al het houtgewas buiten de huur, het haar van de knoten om de vier jaren gebruiken tot tuijningen en heijningen, maar geensins van het bedrijf afvoeren of verbranden. Het hout dat den verhuurder zelf nodig heeft moet den huurder thuis brengen, soals den huurder ook den verhuurder met zijn gezelschap viermaal sjaars met een wagen met vier paarden moeten uijthalen dog niet tracteren , maar alleenlijk dienen.

De duivenmest blijft ook aan den verhuurder als ook de enterijen, waartoe hij de noodige mest uit de vaalt zal mogen halen. Verdere condities als gewoonlijk.

Moet verders nog ƒ500 pacht van de tegenwoordige huurder Hendrik Rijksen overnemen.

Als borg zijn vader Lambert Hendrikse Post.

AT037a002          1732       18 mei

Jan Gosense wonende onder Hoeflaken huurt van Rutgera Methorst wed. van Wouter van Deventer het Erf en Goed genaamt Hondhorst met de landerijen gelegen onder Stoutenburg laatst gebruikt door Teunis Jansen weezende thiendvrij goed.

6 jaren à ƒ250, 3 voeren messe en wanneer de verhuurderesse of haar dochter met geselschap des sondags op dit Erf en Goed mogte komen dat hij huurder dezelve telkens wet zijn wagen en paarden sal moeten thuisbrengen. En de eenmaal sjaars de huurderesse met haar familie op een geheelen dag uijthalen en brengen daar ’t haar gelieft en als ook des avonds wederom ’t huijs leeveren.

AT037a002          1732       30 juli

Jan Brandsen wonende op de Hofstede Waterdaal heeft pachtschuld aan de Heer Joan Teschemaker en legt arrest op de boedel.

AT037a002          1732       10 aug

Everd Elbertsen wonende bij de IJzeren Haard huurt van de Heer Willem van Geijn 3 mergen land bijde IJzerenhaardse Eng. 2 jaren à ƒ45 sjaars.

AT037a002          1732       31 okt

Procuratie ad negotia door Gerrit Hendrikse wonende op de Rijst onder Stoutenburg (als in huwelijk hebbende Maria Jutphaas dochter van Willempje Claas die een dochter was van Claas Hesselsen) op Jan Willemsen in verband met een nalatingschap van Guirijn Otten van resant overleden in 1729 te Rotterdam.

AT037a002          1732       4 dec

Verklaring over eigendom een wal eikenhout bij ’t Erf en Goed Liendert.

AT037a002          1732       27 dec

Houtverkoping door de Heer Houwert op de Zielhorst.

AT037a001          1731       3 febr

Meeuws Willemsen en Evertje Aarts huren van de Heer Willem van Geijn den Hofstede genaamt het Dorstige Hert met berg en schuur en 4 danmaten in de Slaag nevens nog 11 danmaten in Overseldert onder Hoogland. 7 jaren à ƒ220 sjaars.

AT037a001          1731       28 mei

Rutgera Methorst weduwe van Wouter van Deventer houtcooperesse binnen deze stad. En de verklaarde de comprnt. te constinueeren en machtig te maken den Heer Anthony van Goudoever borgmeester deser stad om voor haar te compareeren voor de Heeren leenmannen van de Baronije en Leenhove van IJsselsteijn. En de aldaar op haar comparente te te doen laaten verheffen het leen van seeker Erf en Goed genaamt Kleijn Honthorst gelegen onder de gerechte van Stoutenburg door de comparante op de 19e januari deser jaars 1731 van de heer Dirk Loogen oud-burgemeester deser stede als gemachtigde van de heeren Hendrik en Franciscus van Beeftingh kinderen en erfgenamen van haar overledenen ouders de heer Gerard van Beefting en Jufr. Reijnera Craanen gekogt; ten dien zijnde uijt haar comparantes name in handen van stadhouder en leenmannen voorn gewoonlijk hulde manschap en Eed van trouwe te doen soo als het behoort en de naar costuijne locaal gebruikelijk. En voorts daar omtrent alles meede doen en verrigten wat gerequireerd worden en sal ’t geene comparantes selfs present sijnde eenig sinds soude kunnen off mogen doen alwaart schoon dat daartoe eenige nadere last (als dese) wierde gerequireerd die de comparante houdende is voor in deese geïnsereerd.

Vervolgens machtigd zij haar zoon Gijsbert van Deventer om voor haar alle zaken soo binnen als buijten dese stad en provincie alle handelingen en coopmanschappen te doen en verrichten, enz.

AT037a001          1731       18 juni

Maagenscheijd tussen Borg Loogen en Johan van Harderwijk. Was overleden Judit van Donseler nalatende hare weduwnaar en boedelhouder Anthony Loogen die hertrouwd zijnde aan Maddelena van Ruijven meede is overleden. Hij laat twee kinderen na Dirk Loogen en Anne Elisabeth Loogen getrouwd aan Johan Harderwijk int eerst gemelde huwelijk verwekt Magdeleena van Ruijven scheidt den boedel met de twee kinderen bestaande uit 18 danmaaten weij en hooiland gelegen in Bunschoten, dit land word aan de kinderen toegescheiden.

AT037a001          1731       28 sept

Huurcontract van ’t Erf de burgwal gelegen in Leusbroek groot volgens de kaart 46 mergen 18 roeden soo bouw als plaggenveld aan Jan Hendrikz. die dit Erf huurt van den Regenten den Armen Noodhulp. 6 jaren à ƒ210 sjaars.

AT037a001          1731       28 sept

Contract tussen Rutgera Methorst wed. Wouter van Deventer als tegenwoordige eigenaresse van ’t Erf en goed genaamd (Kl.) Honthorst ten eenre en Teunis Janse als bruiker van ’t voors Erf ten andere sijde.

Bruiker moet dese winter bouwen minstens 10 en ten meeste 12 mergen winterkoorn en als den 2 comp. het Erf met sijn goederen verlaat word het coorn geschat tot korting van de pacht (en eventueel worden verkocht).

Mede compareerden hier de bruiker broeders Jan Janse op Droffelaar en Rijk Janse wonende Langelaar.

AT037a001          1731       9 nov

Accoord tussen Willem Froge gehuwd met Francina v.d. Hoeff als eigenaar van ’t Erf en Goed Ligtenhorst onder Renswoude en Aris Hendrikse als bruiker van ’t voors Erf. Den Bruiker wordt ontslagen van soodanige jaar huur als hij op Petri 1732 aan ’t voors Erf nog heeft.

Verder een regeling over ’t zaaien en oogsten van ’t winterkoren wat door den bruiker gezaaid is op de Ubbelschoter Eng.

Bruiker tekent Arris Hendriksen Verbrugen en de borgen Gijsbert Roelofsen Methorst en Thijs Cornelissen Olderoord.

AT037a001          1731       7 dec

Aard Willemsen wonende op ’t Hogeland huurt van den meerderjarige kinderen van Albert Caan en huijsinge, hof en Hofstede met berg en boomgaard en aanhoorige landerijen gelegen op Hoogland aan de Bunschoterweg bij de Spiketdijk genaamt Blankeveen laatst gebruikt in huure door Teunis Breunissen. 6 jaren beginnen Petri mei 1732 à 50 coroli guldens sjaars en toepagt.

Mede ondertekend door Richarda Caan.

AT037a001          1731       20 dec

Boedelscheiding tussen de twee kinderen van Anthony Matlaagen en Geertruijd Overhorst genaamd Heijmen Matlaagen en Adriana Matlaagen gehuwd met Cornelis Warneke (alle goederen onder Amersfoort).

AT037a001          1730       20 jan

In deze Akte van Cessie en overgift betreffende Rutger Aards Glashorst overleden in Eemenes wordt beslag gelegd op den boedel. Deze Rutger was een zoon van Jannitje Willems wed. van Aard Gerrids Glashorst wonende op Donkelaar ger. Leusden.

AT037a001          1730       3 febr

Verkoop van twee zwaare pappelenboomen op ’t Erf de Burgwal gelegen in Leusbroek waarvan de eene staat op de kant van de sloot langs de Leusbroekerweg ter zijde de boerenwoning en den andere achter de berg aan de andere sijde van den voors huijsinge.

Opbrengst ƒ10-10 stv. En nog 5 zware eijkenboomen opbrengst ƒ96.

AT037a001          1730       9 febr

Huwelijksen voorwaarden geslooten tussen Willem Froge minderjarige jongeman toekomende bruidegom geassisteerd met zijn moeder Anna Schutter en Francijna van de Hoeff meerderjarigge dochter.

Inbreng van de bruidegom ƒ400 aan contant geld en kleren ten zijnen lijve behoorende.

Inbreng bruid ƒ2000 en den volgende parceelen goederen: een huis aan de Langenstraat; een huis in de Cromestraat; 3 mergen land genaamd de Molenkamp gelegen buijten de Bloemendalsepoort; nog 2 mergen genaamt de Doornkamp tussen den Lagenweg en de Groenesteeg alles onder Amersfoort.

En eijndelijk seker Erf en Goed gelegen onder Renswoude genaamt Ligtenhorst met de landerijen, bepootinge en beplantinge daarop en omme staande, soo als deselve hofstede en landerijen tegenwoordig in huure wordt gebruikt bij Arris Hendrikse en verders eene vrije bruid gereed en de gekleed na haren staat.

AT037a001          1730       26 maart

De Heer Joan Tesschemaker oud borgmeester en schepen verhuurt aan Jan Brandsen wonende op Waterdaal het boerenhuis, schot en berg op Waterdaal met 7 danmaten land en nog 2 mergen en een groot mergen over het Waterdaalsesteegje en 3½ mergen aan de beek onder de Wijnberg en 3 mergen genaamt het Bos. 6 jaren à ƒ125 sjaars.

AT037a001          1730       14 april

Huurcontract van den boerenwoning en landerijen van Engendaal in Soest.

AT037a001          1730       1 mei

Procuratie ad Negotia door den Heeren Regenten van den Armen Noodhulp binnen de stad in dier qr. als eigenaars van ’t Erf de Burgwal op den Heer Joan Tesschemaker als mede regent.

AT037a001          1730       1 aug

Procuratie ad Lites door Jan Hendrikse wonende op ’t Erf de Burgwal onder Leusbroek op Jacob van den Doorslag proc. voor den Hove van Utrecht, den 6de september wordt deze procuratie weer ongedaan gemaakt.

AT037a001          1730       3 sept

Notarieele Attestatie van Jan Hendriksen oud 75 jaren en Steven Wulven oud 66 jaren beijde wonende onder Stoutenburg en Meeuwis Wouters ter requisitie van de erfgenamen van Willem en Crijn Otten van Resant.

Hierin komen diversen personen voor uit Stoutenburg, Hoevelaken en Hoogland.

Opmerkelijk Jan Hendriksen teken I H zelfde merk onder Huurcontract van Jan Hendriksen op de Burgwal in Leusbroek (zie ook akte No. 22).

AT037a001          1730       8 sept

Huurcedulle van ’t Erf en landerijen genaamt Bavoord onder Leusden opgericht tussen Arnalda van Veenhuijsen wed. Helmig Warneke en Cornelis Roelen wonende op Rumelaar ger. Woudenberg als huurder, vorige huurder Hannes Willems. 6 jaren à ƒ148 sjaars.

AT037a001          1730       18 okt (folio 35)

Coopcedulle van 2/5 parten in 1/3 part van de Hofsteden en landerijen Birkhoven opgericht tussen de heer en mevrouw Peter Schade en vrouwe Cornelia Elisabeth Schoorl echtel. ten eenre en Erasmus van Goudoever als kooper.

Scroll naar boven