Notaris Eldert J. Wisseling

AT055b003                         1810      12 mei

Verkoop van Emiclaer gerecht Hoogland. Behoorende aan wijlen Jonkheer Jacob Casper Foeijt.

Hr. Cornelis Jacob Temminck wonende op het buitengoed de Zielhorst verhuurd aan Hendrik Meesen wonende op de Kleine Kneut 12 morgen land gelegen in de Duist.

AT055b003                         1810      31 oktober

Verkoop erf en heerengoed Wixeler in de ampte van Barneveld kerspel Voorthuisen buurtschap Seumeren. Uit de nalatingschap van wijlen den heer Johan Clerick en mejuffr. Wilhelmina v. Westrenen.

AT055b002                        1810      4 januari

Anthonie  v Logtenstein wonende in Soest leent van Jacobus de Groot in Hamersveld f 200

AT055b002                        1810      19 januari

Machtiging van Jozef Levie Schaap op Nicolaas Wilhelmus Buding (procureur vd Hove van Utrecht) in omnibus ad lites in communi forma in zaken van hem comparant jegens Rijk Boersen wonend in Hamersveld

AT055b002                        1810      22 februari.

Johan Franciscus vd Berg wonende in Amersfoort gemachtigde van mejuffr. Francisca Christina van Raalt verhuurd de Kopermolen in Stoutenburg

AT055b002                        1810      15 februari

Otto Scheltus als gemachtigde van den heer Jan Gerrit Bentink verhuurd aan Hendrik de Kruijff wonende in de Vlasakkers de Hofstede Vlooswijk onder Leusden achter de kerk 40 morgen bouwland aan de kerk en Appelweg en 8 morgen weiland aan de Beek 2 schaaphokken huis en verder postal. Nog in huure gebruikt door de wed. Hendrik Dirksen Kuus/Kuns? voor 6 jaren pacht f 220 jaarlijks

AT055b002                        1810      15 februari

Otto Scheltus als gemachtigde van Hr Daniel Cornelis de Leeuw wonende in de Haag verhuurd Grootwede aan Peter Lammertsen op Hoogland pacht f 350

AT055b002                        1810      20 februari

Hr C J Temmink verblijhoudende op het buitengoed de Zielhorst onder Hoogland verhuurd aan Hendrik Reyerse het Erf de Zielhorst en eenige gronden voor 12 jaren pacht f 725

AT055b002                        1810      8 januari

Kerkmeesteren van Leusden c.s. verkopen polderland in Zeldert Hoogland en in Leusden de Kerkakker groot 2 morgen strekkende vd Leusderweg tot het appelwegje

AT055b002                        1810      3 maart

Verkoop erf en goed Rollecoot gelegen in de Hoef gerechte Hoogland in Emicklaar

AT055b002                         1810     4 maart

Jacob Evertse Kok wonende op Hagenouwen onder de gerechte Asschat bekend schuldig te zijn aan Hendrik de Cruyf f 630 wegens een restant kooppenningen vd jare 1809 gekochte rogge.

AT055b002                        1810      5 april

Otto Scheltus als gemachtigde vd Heeren Matthias v. Oven. Jan vd Hengel en Hanna Hartman wed v. Wouter Theunisje Kuyer verhuuren publiek huizinge en landerijen onder de gerechte v Hoogland op Vineknhoef. Een huizinge en 4 morgen land genaamd de 4 morgen ingezet bij Teunis Huurdeman voor f 102 niet verhoogd.

AT055b002                        1810      8 mei

Jacob Evertsen Kok en Grietje Gerritsen echtl wonende op Hagenouwen in gerecht Asschat leenen f 1100 van vrouwe Sara v Spall wed van Hr Willem Methorst. Borg Willem Gerritsen wonende op Hoogland

AT055b002                        1810      17 mei

Testament van Berendina v Lintelo en Jan vd Heiden. Huisvrouw van Jan vd Heiden (overleden 18 juni 1821) wonende op Rollecoot gerecht Hoogland.

AT055b001                         1809      9 mei

Huwelijk Otto Scheltus en mejuffr Catharina v Velp wed van Not Gerrit Vogelsang

AT055b001                         1809      20 mei

Gerritje Helmisje wed wijlen Albert ten Bosch wonende in Stoutenburg leent van Jacob Jansen Tolboom wonende op Hamersveld f 500

AT055b001                         1809      25 mei

Jan Schothorst wonende te Stoutenburg leent f 600 van de Heer Gerrit v. Deth.

AT055b001                         1809      12 juli

Testament Petronella Arrisjen  meerdj jonge docher wonende op Groot Daatselaar in Stoutenburg ditto van Teunis, Jan, Evert en Janmaatje Arrisjen

AT055b001                         1809      30 juli

Lening van f 3000 van mejuffr Johanna v Veersen aan Maria Hannisjen vd Wetering wed van Gerrit Jansen v Ruitenbeek wonende in Leusbroek. Borgen Pieter Hanisje en Evert Hanisje vd Wetering

AT055b001                         1809      10 augustus

Verhuur vd Zielhorst onder de gerechte Hoogland

AT055b001                         1809      28 september

Lening van f 2100 van Nicolaas de Roemer aan Theunis, Evertje en Dirkje Kok wonende op Gr Calveen ger Hoogland. Borgen Hendrik Kok wonende op Hoogland Cornelis Breeland wonende op Hooglans en Hendrik Kok wonende op Stoutenburg

AT055b001                         1809      17 oktober

Akte van borgstelling op Cornelis Hendrikus v Hamersveld onder Stoutenburg wegens huur over de Jaren 1806 – 1807 – 1808 en 1809 ten behoeve vd landen der Vicareye in Amersfoort. Borgen Harman Gerritsen wonende op t erfgoed Groot Zandbrink onder Leusden en Klaas Kaas inw v Amersfoort.

AT055b001                         1809      16 decmber

Evert Jansen wonende t erf Voskuijlen (Leusden niet genoemd) huurt van Franc. Xaverius vd Berg wonende in Amersfoort de halve Hoef groot 8 morgen gelegen a.d. Voskuylerdijk gerechte Woudenberg pachttijd 6 jaren jaarlijks f 64

AT055c001                          1810      12 Juni

AT055c001          1810       12 Juni

Verkoop condities Corn. Toonen Voskuilen, Jan Dirks Botterbloem. [Hoogland]

Dito (verkoop condities Corn. Toonen Voskuilen, Jan Dirks Botterbloem) executeurs van Jaques Casper Foeijt. [Hoogland]

AT055c001          1810      21 Nov

Publieke verkoop Ruitenbeek (naam of de boerderij ?).

AT055c001          1811       18 April

Obligatie Jan Abrahamse van Asch Leusden. [Hamersveld]

AT055c001          1811       14 Juni

Bail de Sixans (pacht) O.L.V. te Amersfoort aan Willem Jansen. [Hoogland]

AT055c001          1811       10 Aug

Transaction Corn. Brouwer te Naarden. [Hamersveld]

AT055c001          1811       28 Aug

Debiteur Gijsbertje Toonen Voskuijlen wed. Hendrik Jansen v.d. Wolfshaar. [Hoogland]

AT055c001          1811       11 Sept

Overeenkomst familie Methorst (scheiding ?).

AT055c001          1811       20 Sept

Obligatie Teunis Cornelissen. [Leusden]

AT055c001          1811       22 Sept

Remplacement Evert Kok op Hagenauwen. [Hamersveld]

AT055c001          1811       27 Sept

Obligatie Peel Jacobse v. Zuilen. [Asschat/ Hoogland]

AT055c001          1811       4 Okt

Obligatie Bernard de Wijs Emiclaar. [Hoogland]

AT055c001          1811       11 Okt

Obligatie Jan Maasen. [Hoogland]

AT055c001          1811       20 Okt

Proc. Evert Kok. [Asschat]

AT055c001          1811       1 Nov

Obligatie Cornelia Mari Voskuilen. [Leusden]

AT055c001          1811       8 nov

Obligatie Cornelis Schimmel. [Hoogland]

AT055c001          1811       8 Nov

Obligatie Geurt Geurtsen v. Westerlaak. [Hoogland]

AT055c001          1811       20 Dec

Obligatie Ant. van den Hengel (?).

AT055c001          1811       27 Dec

Obligatie Jan v. Willigenburg. [Hoogland]

AT055c001          1811       29 Dec

Verkoop Jan Willigenburg. [Hoogland]

AT055c001          1811       31 Dec

Verkoop Pieter Janse Smit. [Leusden/Stoutenburg]

AT055c001          1812       11 Maart

Verkoop meubels Ant. v.d. Vathorst. [Hoogland]

AT055c001          1812       11 Maart

Obligatie Ant. v.d. Vathotst. [Hoogland]

AT055c001          1812       17 Maart

Verkoop H. v.d. Wetering – Corn. Ant. Voskuilen. [Hoogland]

AT055c001          1812       17 Maart

Huur H. v.d. Wetering – Corn. Ant. Voskuilen. [Hoogland]

AT055c001          1812       20 Maart

Verkoop J. Willigenburg. [Hoogland]

AT055c001          1812       14 April

Obligatie wed. Jan Hendr. Kuijer. [Hoogland]

AT055c001          1812       16 April

Proc. Aaltje Teunissen. [Hoogland]

AT055c001          1812       17 April

Obligatie Aaltje Jansen wed. Gerritsen. [Leusden]

AT055c001          1812       17 April

Proc. Dirk Dirksen. [Hoogland]

AT055c001          1812       17 April

Proc. Arien Claasen. [Hoogland]

AT055c001          1812       23 April

Proc. Teunissen. [Hoogland]

AT055c001          1812       24 April

Bail de Sixans (pacht) Cornelis + Marie Voskuilen. [Leusden]

AT055c001          1812       24 April

Obligatie Henr. v.d. Wetering. [Hoogland]

AT055c001          1812       24 April

Pacht Corn. Voskuilen + Marie Voskuilen. [Leusden]

AT055c001          1812       1 mei

Verkoop Teunis Gijsbertus  – P. Gijsbertus en Boersen. [Hoogland]

AT055c001          1812       1 Mei

Pacht Arien Jansen, Jac v. Asch. [Leusden]

AT055c001          1812       4 Mei

Proc. Familie v. Lilaar. [Amersfoort]

AT055c001          1812       29 Mei

Pacht Corn. Claasen – Jansen Kok. [Hoogland]

AT055c001          1812       12 Juni

Pacht Gerrit Hoofd. [Hoogland]

AT055c001          1812       28 Juni

Obligatie Gijsbert de Kruijf. [Leusden]

AT055c001          1812       10 Juli

Betr. L. C. Blokland. [Amersfoort]

AT055c001          1812       28 Juli

Verkoop G. Methorst. [Hoogland]

AT055c001          1812       29 Juli

Parlage L. C. v. Blokland. [Hoogland]

AT055c001          1812       29 Juli

Pacht L. C. v. Blokland, Meegen. [Hoogland n]

AT055c001          1812       13 Aug

Obligatie Leendra ten Hove v.d. (?). [Amersfoort]

AT055c001          1812       14 Aug

Obligatie A. G. Elders. [Hoogland]

AT055c001          1812       21 en 22 Aug

Obligatie Cornelia en M. Voskuilen – ’t Warmig (?). [Leusden]

AT055c001          1812       14 en 15 Sept

Proc. v. Lilaar, Heilman, enz. [Amersfoort]

AT055c001          1812       14 en 15 Sept

Proc. v. Lilaar, Heilman, Evert Geurtse. [Hoogland]

Hoogland

AT055c001          1812       25 Sept

Testament Mietje Corn. v.d. Lodijk. [Hoogland]

AT055c001          1812       30 Sept

Quit. verm. Maurits Dreijer. [Amersfoort]

AT055c001          1812       5 Sept

Quit. verm. Maurits Dreijer. [Amersfoort]

AT055c001          1812       22 Sept

Location L. C. Blokland. [Amersfoort]

AT055c001          1812       23 Sept

Nomennation Antje Dirkse wed. Wulphert Reijers. [Stoutenburg]

AT055c001          1812       24 Sept

Obligatie L. C. Blokland – J. v. Nimwegen. [Hoogland]

AT055c001          1812       5 Sept

Location defentive (verhuring) Pieter en Bloklands Gasthuis. [Amersfoort]

AT055c001          1812       21 Sept

Geertje Giertse Boon. [Hoogland]

AT055c001          1812       23 Sept

Verkoop A. v. Zijst, P. L. Heilman Boon.

AT055c001          1812       26 Sept

Testament Jan Thomessen v.d. Hoven. [Hoogland]

AT055c001          1812       27 Sept

Proc. Fr. J. v. Lilaar – Heilman. [Amersfoort/Stoutenburg]

AT055c001          1812       28 Sept

Verkoop Lilaar Dreijer. [Amersfoort/ Hoogland]

AT055c001          1812       28 Sept

Pacht Serooskerken – Gijsb. Corn. Voskuilen. [Soest/ Hoogland]

AT055c001          1812       29 Sept

Obligatie de Wijs – Methorst. [Hoogland]

AT055c001          1812       11 Okt

Testament Mietje Jansen v. ’t Lagerhuis Westerlaak. [Hoogland]

AT055c001          1812       15 Okt

Obligatie Wouter v.d. Burgwal Methorst. [Hoogland]

AT055c001          1812       24 Okt

Akte Th. J. v. Lilaar. [Amersfoort]

AT055c001          1812       31 Okt

Verkoop Tijmen Hoofd, G. v.d. Glind. [Hoogland]

AT055c001          1813       20 Jan

Proc. (procuration – volmacht) T. J. Lilaar. [Amersfoort]

AT055c001          1813       22 Jan

Pacht Jan Wouterse v. Dijk – Fijnegeer. [Hoogland]

AT055c001          1813       19 Febr

Betr. St. Elisabeth Gast of Ziekenhuis. [Amersfoort/ Hoogland]

AT055c001          1813       26 Febr

Verkoop huis H. v.d. Wetering – Corn. T. Voskuilen. [Hoogland]

AT055c001          1813       5 Maart

Radiation (doorhaling – royement) Dirk Hartman. [Hoogland]

AT055c001          1813       15 Maart

Radiation Corn. Jansen Ravensloot. [Leusden]

AT055c001          1813       16 Maart

Akte notarieel  Francois Jozefh v. Lilaar. [Amersfoort]

AT055c001          1813       19 Maart

Verkoop P. de Ruiter, Hendr. Toonen Voskuilen. [Hoogland /Barneveld]

AT055c001          1813       20 Maart

Publieke verkoop P. de Ruiter, Hendr. Toonen Voskuilen. [Amersfoort]

AT055c001          1813       26 Maart

Pacht v. Lilaar aan Gerrit Aartsen v. Straalen. [Hoogland]

AT055c001          1813       2 April

Obligatie Jan W. van Dijk – 1050 Fr. [Hoogland]

AT055c001          1813       3 April

Akte notarieel v. Lilaar. [Amersfoort]

AT055c001          1813       16 April

Huwelijk Hendrik v. Beek weduwnaar van Trijntje Teunissen van ’t Hof en Maria IJsbrands v.d. Heijden. [Hoogland]

AT055c001          1813       23 April

Pacht Aart Maasen van Winsenburg. [Hoogland]

AT055c001          1813       30 April

Proc. Jan Hannese Hoefsloot. [Hoogland]

AT055c001          1813       7 Mei

Obligatie Gerrit Stalenhoef – 12600 Fr. [Soest]

AT055c001          1813       7 Mei

Obligatie Jacobus Corn. Botterbloem – 8400 Fr. [Hoogland /Bunschoten]

AT055c001          1813       18 Juni

Obligatie Aart Tijmense van Romen, enz. [Hoogland]

AT055c001          1813       19 Juni

Testament Cornelis v.d. Bogaard en zijn vrouw. [Hoogland]

AT055c001          1813       7 Juli

Obligatie Simon Hoefsloot. [Hoogland]

AT055c001          1813       23 Juli

Obligatie Bastiaan v.d. Heijden c.s. [Hoogland]

AT055c001          1813       21 Aug

Proc. Elisabeth Boterhoven wed. Evert Verschuur. [Hoogland]

AT055c001          1813       15 Okt

Testament Claasje Goosense Pothoven en Willem Brandsen v. Ginkel. [Leusden]

AT055c001          1813       25 Okt

Verkoop Evert Kolfschoten aan Hendrik Huurdeman  – 2100 Fr. [Hoogland]

AT055c001          1813       20 Nov

Obligatie Hendrik v.d. Heisteeg – 5250 Fr. [Hoogland]

Na 10 december 1813 zijn de akten geschreven in het Nederland.

AT055c001          1814       1 Jan

Plecht t.l.v. Grietje Aartse Kaas wed. Horst, St. Elisabeth Gast of Ziekenhuis. [Hoogland]

AT055c001          1814       6 Jan

Verkoop Snoekheuvel. [Amersfoort]

AT055c001          1814       7 Jan

Cessie door Jan Helmut en Peel Steenkamp van de Hofstede Klein Wijnbergen van enige tienden en een portie in ’t Erf Daatselaar en de Gort (gelegen in Hoevelaken in de Franse tijd), mitsg. den inboedel ter waarde ƒ 3000. [Asschat/Stoutenburg]

AT055c001          1814       14 Jan

Contrakt Willem Tolboom, dito Geurt Jansen v.d. Brand. [Hoogland]

AT055c001          1814       15 Jan

Contrakt Pieter Bart v.d. Bogaart. [Leusden]

AT055c001          1814       21 Jan

Verklaring Mathijs Brouwer, Jan Heijendaal enz. (?). [Hoogland]

Hoogland

1814      22 Jan

AT055c001          Verklaring Mathijs Brouwer en verder 7 personen. [Hoogland]

AT055c001          1814       22 Jan

Dito

AT055c001          1814       28 Jan

Pacht 6 jaren Th. J. Lilaar aan Teunis Aartse v.d. Hoven (Hoorn) van het Erf Groot Moorst. [Woudenberg]

AT055c001          1814       11 Maart

Pacht wed. Huisteen aan Jan Kool van het Erf de Klapmuts 9 jaren. [Hoogland]

AT055c001          1814       13 Maart

Proc. Willem Hartman c.s. [Hoevelaken/Stoutenburg]

AT055c001          1814       13 Maart

Verkoop van dezelve van een gedeelte van de Hofstede Daatselaar. [Hoogland /Stoutenburg]

AT055c001          1814       24 Maart

Quitancs v.w. roerend goed familie Hoolhorst. [Leusden]

AT055c001          1814       25 Maart

Pacht van ’t Erf Snoekheuvel – ƒ 375. [Amersfoort]

AT055c001          1814       1 April

Pacht van een Hofstede van N. Veldhuizen – ƒ 400 jaarlijks. [Leusden]

AT055c001          1814       1 April

Verkoop Teunis v.d. Breul aan Klaas Veenendaal de Hofstede Bruinenburg. [Woudenberg]

AT055c001          1814       8 April

Proc. Casper Hopman. [Leusden]

AT055c001          1814       29 April

Pacht van ’t Erf de Hoef Jan v. Goudoever (regent) aan Willem Cornelisse v.d. Heuvel en Aaltje Peterse Mispelaar voor 6 jaren om ƒ 675. [Hoogland]

AT055c001          1814       26 Mei

Plecht t.l.v. Clementia Corn. v.d. Berg – ƒ 1000. [Hoogland]

AT055c001          1814       11 en 13 Juni

Depot van de failliete boedel Nicolaas Christiaan Kolf. [Amersfoort]

AT055c001          1814       14 Juni

Inv. van de nalatenschap v. Johanna v. Veersen. [Amersfoort]

AT055c001          1814       17 Juni

Plecht t.l.v. Rijk v. Rossenberg. [Hoogland]

AT055c001          1814       27 Juni

Finale verkoop Nicolaas Ch. Kolf. [Amersfoort/ Hoogland]

AT055c001          1814       2 Juli

Plecht t.l.v. Antonia Prins wed. W. Hoefsloot – ƒ 1200. [Hoogland]

AT055c001          1814       12 Juli

Depot testament Johanna v. Veersen. [Amersfoort]

AT055c001          1814       22 Juli

Tiend verp. in Leusden en Hoogland. [Leusden]

AT055c001          1814       12 Aug

Plecht Teunis Voskuilen – ƒ 1200. [Woudenberg]

AT055c001          1814       6 Sept

Plecht ƒ 1400 Willem Gerritse Bieshaar. [Hoogland]

AT055c001          1814       8 Sept

Plecht ƒ 2000 t.l.v. Aart Janse Tolboom van Jacob Jan Tolboom. [Soest/Leusden]

AT055c001          1814       29 Sept

Plecht ƒ 1000 t.l.v. Anthonia Prins wed. Hoefsloot + royement. [Leusden/ Hoogland]

AT055c001          1814       14 Okt

Plecht ƒ 600 Simon Corn. Huurdeman. [Hamersveld]

AT055c001          1814       1 Dec

Verkoop van ’t Goed Birkhoven en Middelhoef – ƒ 32000. [Birkhoven/Amersfoort]

AT055c001          1814       9 Dec

Proc. Eldert Blank en Lammertje Koller. [Stoutenburg]

AT055c001          1814       15 Dec

Plecht ƒ 4200 Rik Heijmense v. Steenbeek. [Hoogland]

AT055c001          1814       23 Dec

Plecht ƒ 3500 Peter Janse Smit. [Hoevelaken of Stoutenburg]

AT055c001          1814       29 Dec

Verkoop van ’t Goed Randenbroek. [Amersfoort]

AT055c001          1815       6 Juni

Verkoop van de goederen van wijlen Johanna v. Veersen. [Hoogland /Amersfoort]

Scroll naar boven