Notaris Georg Albert van Werkhoven

AT056i001           1866       4 dec.

Testament: Evert Kok en Anna van den Hengel te Hamersveld.

AT056i001           1866       12 dec.

Testament: Evert van Asch te Asschat.

AT056i001           1867       9 jan.

Hypotheek: Aart Weerhorst. Onderpand hofstede Weerhorst te Hoogland

AT056i001           1867       22 jan.

Publieke verkoop van hakhout door Hr Luden te Stoutenburg.

AT056i001           1867       2 april

Hypotheek aan Aalbert Voskuilen te Leusden

AT056i001           1867       4 april

Testament door Jozephus Hendrikus Aloisius Schmedding, RK priester en pastoor te Amersfoort.

AT056i001           1867       25 april

Hypotheek Richardus van de Grooteveen. Onderpand hofstede de Ganzekuil gr. 9.12.50 ha. te Hoogland.

AT056i001  1867  25 april

Scheiding: wed Hendrik van Valkenhoef te Hoogland.

AT056i001           1867       30 april

Hypotheek: HendrikMarkhof, landbouwer. Onderpand het Beeland, 3.83.95 ha. te Hoogland

AT056i001           1867       10 mei

Testament van Gijsbert Jansen van Hoven te Hoogland.

AT056i001           1867       22 juli

Scheiding door Willem van Hamersveld te Hoogland.

AT056i001           1867       8 aug.

Hypotheek door de wed Hendrik Steenkamp landbouwer, aan pastoor Schmedding. Onderpand hofstede Beekhuis te Hamersveld.

AT056i001           1867       16 aug.

Verkoop hofstede den Akker gr. 3.24.20 ha f 2400,00 te Hoogland.

AT056i001           1867       3 okt.

Testament Aart van Middelaar, veearts, en huisvrouw te Hoogland.

AT056i001           1867       4 okt.

Testament Maria Hartman te Hamersveld.

AT056i001           1867       8 nov.

Hypotheek Jan Bern. Smal lb. En Johanna Maria Evers op erfpachtgrond te Hoogland.

AT056i001           1867       14 nov.

Testament Nicolaas Wijntjes te Hamersveld.

AT056i001           1867       27 nov.

Testament Willem en Cornelis van Hamersveld wonende op hofstede de Oude Hoof te Hoogland.

AT056i001           1867       10 dec.

Testament Hendrik Smink te Hoogland.

AT056i001           1867       19 dec.

Openbare Veiling roerende goederen door de wed. van Jan Kok te Hoogland

AT056i001           1868       13 mrt.

Testament: Rut Veenendaal, smid, en Hannisje Landman

AT056i001           1868       17 mrt.

Publieke verkoop door Hendrik Koller te Hamersveld.

AT056i001           1868       26 mrt.

Testament: Willem van Hamersveld te Hoogland.

AT056i001           1868       1 mei

Hypotheek: Aart Renkers. Onderpand een hofstede te Hoogland.

AT056i001           1868       20 mei

Testament: Willem Theunissen Voskuilen te Hamersveld.

AT056i001           1868       2 juni

Inventaris: tvv Johannes van Klooster en fam. Landbouwer te Hoogland.

AT056i001           1868       11 juni

Hypotheek: Willem Kok te Hoogland.

AT056i001           1868       2 juli

Testament: Willemijntje van Zuilen, wed Arie van Droffelaar te Hoogland.

AT056i001           1868       31 juli

Verkoop aan Wulf Tolboom Gerritsz. De hofstede Groenendaal te Hoogland.

AT056i001           1868       29 okt.

Scheiding tussen Johannes van Klooster en A. van Hamersveld te Hoogland.

AT056i001           1868       17 nov.

Verkoop van Haaf en inboedel van Cornelis Kaas te Hoogland.

AT056i001           1868       23 nov.

Testament: Aalbert Voskuilen te Hamersveld.

AT056i001           1869      19 april

Schuldbekentenis en hypotheek: Wed Hendrik Steenkamp op hofstede Beekhuis te Hamersveld, gr. 21.56.55 ha.

AT056i001           1869      6 april.

Verkoop van een perceel land genaamd Calveen te Hoogland.

AT056i001           1869      25 mei.

Erfpacht door Jan Vrijhoef te Hamersveld.

AT056i001           1869      15 juni.

Inventaris door Jan van de Brand, lb., en fam. te Hoogland.

AT056i001           1869      2 juli.

Testament Gerrit Berg te Hamersveld.

AT056i001           1869      29 jui.

Inventaris Gerrit van de Hoven enz. te Hoogland.

AT056i001           1869      17 sept.

Testament: Evert Kok en Maria Voskuilen, echtl. te Hamersveld.

AT056i001           1869      22 sept.

Verkoop met hypotheek: Hofstede de Brand te Hoogland.

AT056i001           1869      12 okt.

.Schuldbekentenis: door Corn. Schoonderbeek enz. te Hoogland.

AT056i001           1869      18 nov.

Scheiding: Jan Kok en Hendrik Zwanenburg te Leusden en Stoutenburg.

AT056i001           1869      23 nov.

Testament: Bartha Pas.

AT056i001           1869      26 nov.

Verkoop: Thiendrecht van daggelderswoning en hofstede Vendeloos Daatselaar aan Jan, Arie en Maria Steenkamp te Stoutenburg.

AT056i001           1869      29 nov.

Openbare veiling: Hout en Afbraak door Tuyl van Serooskerek te Hoogland.

AT056i001           1869      2 dec.

Verkoop: hofstede Landlust te Amersfoort en Haverkamp te Hoogland.

AT056i001           1869      8 dec.

Testament: Jan Kok en Bartha van de Zuidwind te Amersfoort.

AT056i001           1869      15 dec.

Testament: Jan Gerritsen van de Brand.

AT056i001           1869      22 dec.

Veiling: tvv Gijsbert van de Hoven, vader en voogd te Hoogland

AT056i001           1869      31 dec.

Veiling: tvv Gijsbert van de Hoven, vader en voogd fam Wolfshaar te Hoogland.

AT056i001           1870       20 Jan.

Openbare veiling van wijlen Bartha Pas te Hamersveld.

AT056i001           1870       27 jan.

Hypotheek: t.b.v Dirk Penteman. Onderpand bouwland Calveen te Hoogland.

AT056i001           1870       1 febr.

Verkoop: door J.B. Poort aan J. van den Hengel Hzn te Stoutenburg de hostede de Bieshaar gr 15.23.60 ha te Hoogland.

AT056i001           1870       5 april

Testament van Jan Boersen boerenknecht te Hamersveld

AT056i001           1870       11 april.

Scheiding: fam. Van de Hoven- Wolfshaar te Hoogland.

AT056i001           1870       22 april.

Legaat: Bartha Pas aan de RK Kerk Huisje sectie E nr. 201, 207 t/m 212 te Hamersveld.

AT056i001           1870       27 mei

Hypotheek: fam. Van Zuilen. Onderpand hofstede Buursdijk huis en grond gr. 3.15.10 ha te Hoogland.

AT056i001           1870       4 juli

Verkoop: door Jan Smit aan de RK Kerk van Huis en Schuur en Smederij staande op huurgrond van Jan van den Hengel. Sectie E 719 t/m 722. te Hamersveld.

AT056i001           1870       23 sept.

Testament: Fam Eggenkamp, rietdekker, te Hoogland.

AT056i001           1870       8 nov.

Testament: Heintje van Ruitenbeek, geh. met Reyer van de Hoef Theunisz. te Leusbroek.

AT056i001           1871       24 febr.

Testament: Willem Koller en Grietje van de Brug te Stoutenburg.

AT056i001           1871       2 maart.

Hypotheek: Fam. Steenkamp. Onderpand het Beekhuis, gr 21.50.55 ha te Hamersveld van pastoor Schmedding.

AT056i001           1871       14 april.

Verkoop: Polderland door Gerrit, Jan en Aaltje Voskuilen, geh met Herm. Ter Plaat te Hamersveld.

AT056i001           1871       17 nov.

Verkoop: Peter van de Heiden, een kamp land genaamd de Smalle Vathorst te Hoogland.

AT056i001           1871       30 nov.

Testament: Geurtje Bouman geh. met Hendrok Kok lb. te Hamersveld.

AT056i001           1871       1 dec.

Verkoop: aan Corn. Schimmel, bakker, huis en grond gr. 88 are en 90 ca. te Hoogland.

AT056i001           1871       30 dec.

Verkoop: Hofstede Katrijs gr 4.32.10 ha te Hoogland. Willem Kaas?

AT056i001           1872       5 jan.

Hypotheek: door Jan van den Hengel Wzn te Stoutenburg aan Hr Luden groot f 4000,00 a 41/2 %. Onderpand: hofstede Klein Emelaar sectie B nr; 460, 464 t/m 472. Gr 20 ha te Stoutenburg.

AT056i001           1872       12 jan.

Doorhalen hypotheek: Aart van Kooij buiten beroep te Hamersveld tlv Hendrik en Cors Rossenberg landbouwer te Leusden.

AT056i001           1872       24 jan.

Inventaris: Gerardus Voskuilen te Amersfoort/Hoogland.

AT056i001           1872       26 jan.

Scheiding: Jan, Hendrik Kok, lbs, en Antonia Kok te Hamersveld.

AT056i001           1872       5 febr.

Huwelijks consent: Willemijntje van Zuilen. Ivm huwelijk Jannetje en Jacobus Hooft te Hoogland.

AT056i001           1872       20 febr.

Verkoop: door Elisabeth Voskamp aan RK kerkbestuur van vier woningen. Sectie F nrs 195 t/m 199 en 938. F 4000,00 te Hamersveld.

AT056i001           1872       28 mrt.

Verkoop: Corn Schoonderbeek de Heetkamp en Haverkampen te Hootland.

AT056i001           1872       9 april

Hypotheek: Peter van Burgsteden Crn.zn lb, onderpand woning en grond sectie B 612 en 113. Gr 5.57 are te Stoutenburg.

AT056i001           1872       23april.

Huwelijkse voorwaarden: Theodorus van Keulen en Heiltje Middelaar te Hamersveld.

AT056i001           1872       1 mei.

Inventaris: fam. Kleinwee te Hoogland.

AT056i001           1872       19 juni.

Verkoop: Grond aan de Kerk door Geertje van de Hoef, wed van Dirk Voskuilen te Hoogland.

AT056i001           1872       5 juli

Testament: Aart Botterblom en Gerritje Kok te Hoogland.

AT056i001           1872       19 juli

Hypotheek: door Gerardus Voskuilen, onderpand 9.20.08 ha te Hoogland.

AT056i001           1872       19 sept.

Proces verbaal: door Geurt vd Grooteveen, betreffende scheiding van goed; 1 de hofstede Kattenbroek, gr 36.16.06 ha sectie B nrs 662, 36, 37 enz  2 een huis genaamd het nieuwe huis gr 29 are te Hoogland.

AT056i001           1872       27 sept.

Verkoop: door Evert van Zandbrink, lb, als gemachtigde Jannetje van Zandbrink de hofstede Klein Zandbrink gr 29.90.2 ha voor f 12000,00 te Asschat.

AT056i001           1872       25 okt.

Testament: Willempje van Zandbrink huisvr van Jan van de Eshof te Stoutenburg.

AT056i001           1872       12 nov.

Inventaris: tvv Hendrika van Eijden, wed van Hendrik Voskuilen, overl 11 sept 1872 te Hoogland.

AT056i001           1872       19 dec.

Cessie met hypotheek: de Leeuw als gemachtigde van Maria van Lagemaat, huisvr van huisvr van van Willem van Dijk aan Hendrikus ten Brink RK pastoor te Hamersveld f 1300,00. Onderpand de hofstede de Buzert sectie E nrs 307, 315, 315b en 316 gr 2.71.50 ha tlv Willem Bakker gehuwd met Dirkje Smit. Te Hamersveld.

AT056i001           1873       7 jan.

Scheiding: fam. Burgsteden, Koller, Vrijhoef enz. te Stoutenburg

AT056i001           1873       28 jan.

Testament: Bartje Hooft, huisvr van Joh Pommer,timmerman, te Hoogland

AT056i001           1873       25 febr.

Testament: Jordanus Bleijer, timmerman te Hamersveld

AT056i001           1873       18 april

Testament: Hendrik Eggenkamp, rietdekker, en Trijntje van Kleinwee, echtl. te Hoogland.

AT056i001           1873       26 mei

Inventaris: tvv Jan Westerveld. Hierin vermeld Gijsbert en Dirk Koller, lb te Leusden betreffende de nalatenschap van Hendrik Koller, overleden 9 mei 1873, te Stoutenburg. De scheiding vindt plaats op 12 november 1873.  Hamersveld, Hoogland en Leusden.

AT056i001           1873       14 no.

Scheiding: Wilhelmus en Gerarda van de Grooteveen. Hofstede Kattenbroek te Hoogland.

AT056i001           1873       15 dec.

Testament: Geurt van de Grooteveen te Hoogland.

AT056i001           1874       12 jan.

Verkoop: door Jan van de Grooteveen aan het RK kerkbestuur de hofstede Nieuw Kattenbroek, gr 17.84.70 ha. f 18000,00 Hoogland.

AT056i001           1874       28 jan.

Scheiding: Fam. Voskuilen, vd Tweel, van ’t Klooster enz te Hoogland.

AT056i001           1874       20 febr.

Radiatie: door Hendrika van ’t Klooster, geh. met Corn Kuijer te Hamersveld.

AT056i001           1874       10 mrt.

Testament: Corn. Eggenkamp, timmerman, en Johanna van Asch echtl. te Hamersveld.

AT056i001           1874       7 mei

Inventaris: tvv Grietje Voskuilen lbster, wed van Hendrik van de Hoef te Hoogland. De scheiding is op 30 juli 1874.

AT056i001           1874       13 aug.

Inventaris: tvv Goozen Wijntjes, timmerman te Stoutenburg, als vader en voogd over Peter en Cornelis Wijntjes. Gerbert Hartman toeziend voogd . wijlen Maria Hartman.

AT056i001           1874       20 aug.

Testament: Cornelis Schimmel en Mietje Voskuilen echtl te Hoogland.

AT056i001           1874       8 sept.

Hypotheek: Corn. Hooft jr. lber onderpand huis en grond te Hoogland.

AT056i001           1874       15 sept.

Hypotheek Peter Rutgers van de Heuvel te Hoogland.

AT056i001           1874       29 okt.

Verkoop: Reijer van de Hoef Teunisz. aan Jan Westerlaak een huis sectie B gr 80 ca. a f 1000,00 en huurt 1 ha bouwland om f 35,00 in Leusbroek.

AT056i001           1874       4 nov.

Verkoop: Haaf en vee tvv Martje Schoonderbeek, wed van E van Dijk te Hoogland.

AT056i001           1874       17 nov.

Testament: Maria Weerhorst huisvr. van J. van de Grooteveen te Hoogland.

AT056i001           1874       19 nov.

Testament: Reijer van de Hoef Teuniszn, Hamersveld

AT056i001           1874       18 dec.

Publieke verkoop: door Daniel Hamers als secr. Van het RK Kerkbestuur van de O.L. Hemelvaart te Amersfoort van de hofstede Boelenhof te Hoogland sectie G nrs 788 t/m 791 en 1031. Gr. 5.18.90 ha. f 8900,00.

AT056i001           1875       10 mrt.

Veiling: een perceel land genaamd de Grote Bergkuil te Hoogland.

AT056i001           1875       10 mrt.

Veiling: tvv RK pastoor Cornelis Vermolen te Hilversum van de hofstede Delwijk te Sevenhuizen. Toegewezen aan Frederik Botterblom voor f 6460,00.

AT056i001           1875       11 juni.

Hypotheek: Frederik Botterblom te Hoogland.

AT056i001           1875       1 juli.

Hypotheek: Bart Hooft voor Huis en grond 2.49.40 ha. te Hoogland.

AT056i001           1875       24 sept.

Veiling: Gerrit van Dijk, voogd van Aalt van Dijk huis en grond f 3010,00 te Hoogland.

AT056i001           1875       28 sept.

Erfpacht: Peter van Burgsteden lbr Kad B nr 774 te Stoutenburg.

AT056i001           1875       12 nov.

Veiling: Boerenhofstede Clein Calveen 1.06.50 ha. te Hoogland.

AT056i001           1875       24 nov.

Inventaris: Jan van den Hengel, smid te Hamersveld. Scheiding op 30 dec 1875.

AT056i001           1875       13 dec.

Testament: Jan Geurtse van de Brand te Hoogland.

AT056i001           1875       22 dec.

Testament: Gerrit Gerritsen buiten beroep te Leusden.

AT056i001           1876       13 jan.

Scheiding: Petronella van Droffelaar, wed van Jan van de Heuvel te Hoogland.

AT056i001           1876       16 febr.

Scheiding: Maria ……. ,wed van Daniel van de Kooij te Stoutenburg.

AT056i001           1876       15 mrt en 30 aug.

Inventaris: Jannetje van de Vlasakkers, wed van Hendrik van Dijk op hofstede Aken te Hoogland. De scheiding is op 30 augustus.

AT056i001           1876       4 april.

Testament: Toontje van de Berg te Hamersveld.

AT056i001           1876       5 april

Veiling: Woning en grond van Jan Huiskus te Hoogland.

AT056i001           1876       3 juni

Hypotheek: op hofstede ’t Breed Land te Hoogland.

AT056i001           1876       3 juli.

Testament: Jannetje Smit te Hamersveld.

AT056i001           1876       23 juli.

Testament: Aart Tijmensen en Cornelia Hilhorst te Hamersveld.

AT056i001           1876       4 aug.

Verkoop: Hofstede de Lage Zandkamp te Hoogland.

AT056i001           1876       8 aug.

Inventaris: van de nalatenschap van Gerrit Berg. De scheiding is op 20 september. Te Hamersveld

AT056i001           1876       31 aug.

Verkoop: van de Vlasakkers aan de Staat der Nederlanden. Te Amersfoort

AT056i001           1876       12 sept.

Testament: Aart van Dijk te Hoogland

AT056i001           1876       17 sept.

Verkoop: door Aart, Everard, Anna Jacobus de Bruin van de hofstede Bosveld aan Johannes Huurdeman. Kad F 643,645 enz groot 13.70.6 ha. voor f 12180,00 te Hamersveld.

AT056i001           1876       30 okt.

Inventaris: van de nalatenschap van Antje van de Heijdente Hoogland.

AT056i001           1876       2 nov.

Verkoop: door Willem de Kruif cs. van een perceel grond in Leusbroek. Sectie D nr 466 gr 1.85 ha.

AT056i001           1876       22 nov.

Verkoop: door Theodorus Kaas van vastgoed van de kinderen Antje van de Heijden te Hoogland.

AT056i001           1877       5 jan.

Erfpacht?: nalatenschap van Peter Rutger van de Heuvel te Hoogland.

AT056i001           1877       24 jan.

Inventaris: fam van de Hoven-Westerlaak. Te Hoogland. Scheiding op 6 december 1877.

AT056i001           1877       12 febr.

Testament: Wulfert van de Heuvel en Huisvr. Te Hoogland

AT056i001           1877       22 febr.

Verkoop: Willem van Zandbrink aan Peter Kuit te Stoutenburg

AT056i001           1877       12 mrt.

Erfpacht door Peter van Burgsteden van Kad. Sectie B nr 774 te Stoutenburg.

AT056i001           1877       3 april.

Inventaris: Dina Vonk te Hamersveld overleden 29 dec 1876.

AT056i001           1877       5 april

Verkoop: door Willem Vrijhoef aan Jacobus de Bruin van bouwmanswoning nr 632 en bouw en weiland gr 5.38.20 ha te Stoutenburg.

AT056i001           1877       27 april

Verkoop: Aart Kaas 1.08.10 ha grond aan RK kerkbestuur te Hoogland.

AT056i001           1877       21 juni.

Verkoop: Aart Kaas aan Albertus Kleinhoven van een hofstede te Hoogland kad. Sectie A nrs 172 t/m 173 enz groot 7.31.90 ha en verdere gronden om f 15000,00.

AT056i001           1877       15 sept.

Hypotheek: Mr de Louter als adm. Van de st Joris te Amersfoort aan Reijer van de Hoef op hofstede de Olden Rijst te Stoutenburg van f 14000,00.

AT056i001           1877       28 sept.

Verkoop: Door Cornelis van Burgsteden aan J. Schoonderbeek Jzn. Lbr te Stoutenburg van een perceel land sectie B 764. groot 15.10 ca.

AT056i001           1877       5 okt.

Verkoop: Door Jan van den Hengel Wzn. aan Aart Schoonderbeek van 28 are bouwland in sectie B nr 763 te Stoutenburg.

AT056i001           1877       15 okt.

Hypotheek: door Aart Weerhorst aan pastoor te Didam gr f 4000,00 op hofstede Weerhorst groot 21.89.30 ha te Hoogland.

AT056i001           1877       25 okt.

Testament: Johannes Smit en Everarda de Bruin echtl. te Hamersveld.

AT056i001           1877       26 okt.

Hypotheek door Dirk van Hamersveld dagg. in Stoutenburg aan Jan van den Hengel  lbr aldaar. Onderpand Huis kad. Sectie B nr 800 en 801.

AT056i001           1877       19 dec.

Verkoop: Ari Steenkamp aan Wouter Zandbrink van een huis op erfpacht te Stoutenburg sectie B nr 572 enz. verkoop van haaf en vee op 19 december f 2449,10.

AT056i001           1877       20 dec.

Verkoop: Door Hendrik Kok aan Jan Evers, bakker, van een perceel grond te Hamersveld sectie F 707,708 enz. voor f 3000,00 groot 3.79.80 ha.

AT056i001           1878       2 jan.

Testament: Aart Veldhuizen en Heiltje van V…… te Hoogland. Inventaris op 23 april 1878.

AT056i001           1878       26 febr.

Inventaris: nalatenschap van Jan van de Grooteveen en Maria Weerhorst te Hoogland.

AT056i001           1878       26 febr.

Testament: Reijer van den Hengel en Johanna Vonk te Hamersveld.

AT056i001           1878       8 mrt.

Hypotheek: door Goosen Wijntjes te Stoutenburg aan A Kamerbeek. Onderpand grond in Stoutenburg setie B nr 525.

AT056i001           1878       1 april.

Verkoop: door Joh van de Tweel Hzn aan Corn. Schimmel Wzn van een bos …… groot 14.71.40 ha te Hoogland voor f 17000,00

AT056i001           1878       3 april.

Scheiding: nalatenschap van Jan Kok en Gerritje Hoksbergen te Hoogland.

AT056i001           1878       15 april

Verkoop: door Jacobus de Bruin van woning, bouw- en weiland te Stoutenburg sectie B 357,642, 791, 792, 355 en 356 groot 5.86.80 ha. Toegewezen aan Jan van Eijden, kastelijn.

AT056i001           1878       24 mei

Hypotheek: Gebroeders en zusters van Zuilen. Onderpand de hofstede Buursdijk, groot 11 ha en 84 are te Hoogland.

AT056i001           1878       7 juni

Testament: Willem Hooft en Antonia Kok echtl. te Hamersveld.

AT056i001           1878       14 aug.

Verkoop: van de Faam. Groot 25 are voor f2625,00.

AT056i001           1878       12 sept.

Inventaris: Heintje van Zuilen, wed van Bart Hooft te Hoogland. Heintje trouwt op 29 september met Hendrik van Dummelen te Hoogland.

AT056i001           1878       25sept.

Scheiding: tussen Corn. Schimmel en Peter Hilhorst te Hoogland.

AT056i001           1878       30 sept.

Openbare veiling: van de hofstede de Nieuwe Hooft-de Lodijk en landerijen te Hoogland.

AT056i001           1878       16 okt.

Testament: Jan van Westerlaak, kastelein en zijn huisvrouw te Hoogland.

AT056i001           1878       19 okt.

Inventaris: van de nalatenschap van Hendrik Ebbenhorst en Maria Schouten.

AT056i001           1878       22 okt.

Overeenkomst: tussen Wouter van de Burgwal en Aart Kaas omtrent de verdeling van de hofstede de Doornhaag, groot 4.15.60 ha te Hoogland.

AT056i001           1878       8 nov.

Verkoop: Gerrit van de Hengel een Cornelis Eggenkamp van Huis? En grond te Hamerveld.

AT056i001           1878       19 nov.

Verkoop: haaf en vee door Aart Velthuizen voor f 2357,35 te Hoogland.

AT056i001           1878       30 nov.

Testament: Arie van Groenesteijn, daggl en Woutertje Doornekamp echtl. te Stoutenburg.

AT056i001           1879       22 jan.

Scheiding: Aart Velthuizen, Evert Hartman enz. te Hoogland.

AT056i001           1879       27 jan.

Huwelijkse voorwaarden: Wulfert van de Heuvel, lbr, en Teuntje van Kooij, wed van Hendrik Horst. Te Hoogland

AT056i001           1879       21 febr.

Verkoop: Door Corn. Hooft jr. aan Gerritje Schoonderbeek, wed van Gerrit Botterbloem Faaszn. Een perceel land en getimmerte aan de Lodijkseweg voor f 2600,00. Te Hoogland

AT056i001           1879       2 april

Inventaris: Johanna Nieuwburg, wed van Jan van Ruitenbeek, te Hamersveld.

AT056i001           1879       5 april

Verkoop: van Huis Hooft aan AartMispelaar sectie E nr 959 en 960 te Hoogland.

AT056i001           1879       7 april

Hypotheek: door Hendrik Ebbenhorst jr. aan Mr. Hendrik Verloren van Theemaath? Groot f 16000,00 a 4% onderpand de hofstede Lauerenburg, groot 16.60.30 ha te Hoogland.

AT056i001           1879       23 april

Veiling: fam. Van de Heuvel de hofstede Broodheuvel, groot 3.95.50 ha aan Cornelia Maria ten Brink, wed van Bort om f 2980,00.

AT056i001           1879       25 april

Hypotheek: Ant. Van de Hoef aan H.P. Brom. Onderpand een hofstede sectie A nr 47, 48, 49 en 708 te Hoogland.

AT056i001           1879       25 april

Verkoop: door Aart Botterbloem en Geertje Kok, echtl. van wei- en bouwland Calveen aan  de Heisteeg sectie B nr 162 en 163 groot 3.12 ha om f 3000,00.  Te Hoogland. Koper Gerrit Epskamp koopman te Amersfoort.

AT056i001           1879       2 mei

Erfpacht: Peter van Burgsteden, lbr. Aan Gijs van de Bedem sectie B nr 804 te Stoutenburg.

AT056i001           1879       4 juli

Testament: Willem en Aart de Groot te Hamersveld.

AT056i001           1879       16 juli

Verkoop: Reijer van de Hoef Teuniszn, lbr te Leusbroek aan RK Kerkbestuur te Hamersveld een hofstede sectie D? nr 49-54-68-73 enz. 45.64.01 ha. en twee percelen weiland te Hoogland.

AT056i001           1879       28 aug.

Inventaris: nalatenschap Jacobus Botterbloem en Aaltje Aarts te Hoogland.

Scroll naar boven