Notaris Gerardus van Kleeff

AT054a004                        1810      6 december

Hendrikus vd Wetering en zijn zuster Aaltje verkopen aan Wilhelmus Thysen v Middelaar en huis en schuurtje met een streekje land a.d. Heisteeg ger Hoogland genaamd het Heiveld voor f 700

AT054a004                        1810      6 december

Akte van machtiging van Florus Hartman wonende aan de Brand ger Hoogland op Nicolaas Wilh Budding procureur v.h. gerechtshof van Utrecht om zijn recht waar te nemen inzake de procedure met de C. Hoogeveen (eiser) zie ook akte no 4 van 9 december 1810

AT054a004                        1810      9 december

Lening van Dirk Huurdeman van f 100 aan Hendrik Caspersen beide wonende in Hoevelaken

AT054a003                        1810      19 april

Rijk Hendrikse v Esveld hurt van Franciscus Josephus v Lilaar het erf en goed de Brink in Hamersveld voor 6 jaren pacht jaarlijks f 290 Vorige pachter Rijk Heimense

AT054a003                          1810      1 mei

Lening van f 1000 van ieder Teunis , Janna , en Jan Aartse van Gr Daatselaar gerecht Stoutenburg en f 500 van Evert v Gr Daatselaar

AT054a003                          1810      3 mei

In deze akte vermeld dat Dirk Huurdeman gehuwd geweest is met Aaltje Esveld

AT054a003                          1810      11 mei

Executeurschap Jacob Cohen won in Amersfoort

AT054a003                          1810      16 augustus

Isaak Stalenhoef huurt de Hofstede Brinhorst in de Birkt (Soest) van Theodorus Jan v Lilaar als gemachtigde van Maurits Dreijer 

AT054a003                          1810      29 september

Verkoop buitenplaats Hofslot in Soest behorende aan Frederick Lodewijk Krebs (uitgezonderd het herenhuis) waaronder 8 morgen land genaamd Kostverloren en 3 kampen hooiland gr 6 Danmaat aan het Sprikkel of Hooiwegje tussen de landerijen van A Wantenaar en Rijk Stalenhoef. Huurder was Peter Gerritsen Hofslot

AT054a003                          1810      15 november

Aart Thomas Wantenaar huurt de Hofstede Het Lange Huis in de Birkt van Theodorus Jan v Lilaar als gemachtigde van Maurits Dreijer voor 6 jaren pacht jaarlijks f 625

AT054a003                          1810      29 november

Peter Gerritse Hofslot leent f 3000 van de Heeren de Vries v Binsbergen. Borgen rijk Jacobse Jacobse Stalenhoef en Aart Wantenaar

AT054a002                          1809      28 december

Willem Gijsbertse vd Hoven wonende op t erf de Wetering ger Hoogland huurt vd malen een kamp land groot 3,5 morgen. Rentmeester vd Malen Theodorus Jan v Lilaar

AT054a002                          1809      28 december

Hendrik Evertse vd Heisteeg wonende op t erf Valkengoed te Hoogland huurt vd Malen 5 morgen 290 roeden.

AT054a002                          1809      28 december

Jan Jansen wonende op Klein Calveen te Hoogland huurt 6 morgen genaamd de Grote lage male Eng en nog 2 morgen genaamd de Kleine lage male Eng en er wordt nog meer malen land verhuurd

AT054a001                          1809      2 januari

Arend Werneke Hijmensz wonende in Amersfoort geeft te kennen dat comparant vader en moeder Hymen Warneke en Joahnna Warneke bij testament 12 september 1806 voor notaris Anth. Voskuyl aan hem hebben gelegateerd hun huizinge tabaksschuur en weilanden genaamd Mattelagen onder den gerecht Asschat bij Heiligenberg geschat op f 8.250 Schatter Dirk Teer en Cors Kok inwoners van Amersfoort en Dirk Huurden inwoner van Hoevelaken

AT054a001                          1809      18 februari

Uit de akte blijkt dat op t erf Krachtwijk onder Hoogland Albert Steenkamer woont is schepen v t Hoogeland

AT054a001                          1809      26 maart

Bewijs van legitieme portie van Willem v Asch wonende in Hamersveld zijn vrouw Willemijntje Hendriksen overleden 28 juli 1806 zij hadden 2 minderjarige kinderen Cornelis oud 10 jaar en Hendrikus v Asch oud 4 jaar Dit ivm zijn 2e huwelijk

AT054a001                          1809      12 april

Dirk Wouterse Keyser wonende in Asschat huurt Groot Steenbeek onder ger Asschat vd erven Franciscus Josephus v Lilaar voor 6 jaar pacht jaarlijks f 425

Vorige huurder Theunis Jansen vd Heuvel

Scroll naar boven