Notaris Hendrik Drijfhout van Hooft

AT051h001         1873       13 sept                akte 1

Hypotheek J. van Dijk te Baarn tbv Jan van de Grooteveen. 1500 gulden a 5%.

AT051h001         1873       19 november    akte 8

Inventaris van Gerrit Wulven Meerveld en wijlen Gosina van Beek te leusden.

AT051h001         1874       23 oktober         akte 108

Verkoop van onroerend goed te Hoogland.

AT051h001         1875       17 februari         akte 129

Hypotheek Peter van Burgsteden Cornz. te Stoutenburg.

AT051h001         1875       20 maart             akte 136

Koop van tiend percelen te Hoogland.

AT051h001         1875       30 april                akte 151

Koop van weiland. Evert Hartman van Teunis van Eijden te Hoogland.

AT051h001         1875       1 juni                    akte 165

Huur van weiland. Evert Hartman van Teunis van Eijden te Hoogland.

AT051h001         1875       21 juni                 akte 174

Publieke verkoop door Dina Efrahim Visser van een huis en grond. B 1 t/m 8 en C 1/tm 8 te Stoutenburg. A 92 en 92 bis en 922 te Amersfoort. Groot 6 bunder 41 roeden 80 el aan Mr Joh Bosch van Drakensteijn te Utrecht voor 8500 gulden.

AT051h001         1875       31 augustus       akte 199

Publieke verkoop door Jacob Berg aan Willem van de Bedum van een huis B 530 – 544, 545 en 546, gedeeltelijk 532, 671, 531. Groot 96 are en 50 ca. te Stoutenburg.

AT051h001         1875      15 oktober         akte 208

Benoeming boedelredder door Jacob Berg te Stoutenburg.

AT051h001         1876       12 mei                 akte 268

Hypotheek door Willem Kaas te Hoogland. Groot 6000 gulden.

AT051h001         1876       23 september   akte 309

Hypotheek door Willem Kok. 560 gulden. Te Hoogland.

AT051h001         1877       18 januari           akte 346

Inventaris van de boedel van Elbertus van Achteveld.

AT051h001         1877       23 januari           akte 388

Scheiding van de boedel van Gerrit Wulven Meerveld te Leusden.

AT051h001         1877       10 februari         akte 355

Inventaris. Met vermelding van Gerardus Langelaar gehuwd met Teunisje Heinen. Te Leusden.

AT051h001         1877       13 november    akte 431

Testament Teuntje Budding, echtgenoot van Rikken Wijnands te Stoutenburg.

AT051h001         1877       15 november    akte 433

Hypotheek Reijer Bouman. Groot 500 gulden.

AT051h001         1877       21 december    akte 440

Royement door Joh. Van de Wolfshaar, Hendrika, Aartje en Maria van de Wolfshaar te Hoogland.

AT051h001         1877       21 december    akte 441

Hypotheek Johannes Walet. 2500 gulden te Leusden.

AT051h001         1878       4 maart                akte 457

Testament Bartha van Dijk, wed van Johannes Huiskens te Hoogland.

AT051h001         1878       12 juni                 akte 498

Hypotheek Teunis Hooft. 1000 gulden. Te Hoogland.

AT051h001         1878       28 september   akte 529

Testament Willem Veen en Wilhelmina Otter te Hoogland.

AT051h001         1879       1 augustus         akte 616

Hypotheek door Willem Hartman aan Gerritje Hooft. 1400 gulden te Hoogland.

AT051h001         1879      21 oktober         akte 633

Hypotheek door Gerrit Veldhuizen groot 2000 gulden te Leusden.

AT051h001         1879       21 november    akte 655

Hypotheek door Hendrik Zwanenburg, 150 gulden te Stoutenburg.

AT051h001         1879       25 november    akte 659

Hypotheek door Aart van Bekkum te Soest en Jan van Bekkum cs te Hoogland, 1000 gulden.

AT051h001         1879       27 november    akte 660

Verkoop van inboedel tvv Gerrit Koenen te Hoogland.

AT051h001         1880       2 januari             akte 679

Testament Wilhelmina Otten, wed van Willem Veen te Hoogland.

AT051h001         1880       3 februari           akte 692

Hypotheek door Tomas van Hamersveld 2900 gulden te Hoogland.

AT051h001         1880       6 februari           akte 694

Verkoop Gerrit Koenen cs. Aan Hermanus Koenen van 13/14 in een huis en erf te Hoogland.

AT051h001         1880       6 februari           akte 695

Verkoop door Cornelis van Kooij en Geurt Voskuilen van Bouwland aan Frans Pommer te Hoogland.

AT051h001         1880       19 maart             akte 720

Hypotheek door Jacobus de Bruin, 300 gulden te Stoutenburg.

AT051h001         1880       30 april                akte 734

Hypotheek door Aalbert Budding 1100 gulden te Stoutenburg.

AT051h001         1880       30 april                akte 735

Royement door Anthonis van Daatselaar te Hamersveld.

AT051h001         1880       22 juli                   akte 782

Verkoop van tiendgewassen door jonkheer Eduard van Weede van Dijkveld aan Jan Huurdeman te Stoutenburg.

AT051h001         1881       5 augustus         akte 957

 Afgifte van een legaat door Jurden de Kruijff te Amersfoort, executeur testamentair van Neeltje Hienekamp te Leusden, aan Aaltje Hienekamp. Huis en land onder Leusden E 585, 586, 590 t/m 593, 704 en 707 groot 2 ha, 15 a en 40 ca.

AT051h001         1881       12 augustus       akte 962

Testament Jannetje of Johanna van Zuilen te Hamerveld.

AT051h001         1881       26 december    akte 993 en 994

Testament Bart Bransen en Geertruida Kuijer, echtlieden te Hoogland.

AT051h001         1882       11 januari           akte 1001

Testament Willem Manten en Gijsbertha de Bruin, echtlieden te Hoogland.

AT051h001         1882       20 januari           akte 1009

Publieke veiling door Jacobus de Bruin van een huis en erf B 632, groot 1 are en 70 ca met het huurrecht van de bijgelegen gronden B 753, 481, 754, 632, 746, 747, 748 en 751 om 200 gulden per jaar tot het jaar 1900 aan Brand Boersen te Stoutenburg.

AT051h001         1882       24 januari           akte 1010

Inventaris van de boedel van Bart Bransen te Hoogland en wijlen Geertruida Kuijer te Hoogland.

AT051h001         1882       1 februari           akte 1017

Verkoop door Johannes Huurdeman te Hoogland aan Albertus Schimmel te Amersfoort van de hofstede Boschveld te Hamerveld F 643, 644, 645, 647, 648, 650 t/m 654, 659 t/m 665, 667, 825, 826, 832, 833, 880 en 911, groot 13 ha 70 are en 96 ca voor 11300 gulden.

AT051h001         1882       24 februari         akte 1033

Verkoop door Gerrit Botterbloem qq, Geertje Hoefsloot en Jan Meesen aan Wulfert, Dirk, Aaltje, Geertje en Gerrit Hoefsloot van 3/8 deel in huis en grond te Hoogland, F 98 t/m 103, G 264 t/m 267 en 292, groot 10 ha 38 are en 24 ca en in huis en grond te Hoogland B 983, 984 en 985 groot 22 are en 90 ca.

AT051h001         1882       21 april                akte 1058

Hypotheek door Gerrit Botterbloem groot 1300 gulden. Te Hoogland.

AT051h001         1882       5 mei                    akte 1066

Scheiding Bart Bransen enz. zie ook akte 1010. Te Hoogland.

AT051h001         1882       16 mei                 akte 1069

Testament Frans Lokhorst en Jannetje van Ede, echtlieden te Stoutenburg.

AT051h001         1882       7 september     akte 1091

Hypotheek door Andries van de Berg 250 gulden te Stoutenburg.

AT051h001         1882       21 september   akte 1095

Koopcontract Hendrik de Bree cs van een huis en grond E 109 en 110 mogelijk te Hamersveld.

AT051h001         1883       5 januari             akte 1150

Hypotheek door Gerarda Breeland, wed van Willem Boersen te Stoutenburg tbv Gijsbertus Staal te Soest. Groot 2000 gulden. Onderpand te Stoutenburg.

AT051h001         1883       19 januari           akte 1156

Teunis de Kruijf te Zeist verkoop aan Nicolaas Wolfwinkel te Amersfoort van de onverdeelde boedel de helft in huis en grond te Leusden E 585, 586, 590 t/m 593, 704 en 707 groot 5ha 15a en 40 ca. belast met vruchtgebruik. Voor 1100 gulden.

AT051h001         1883       6 juli                     akte 1199

Joh. Timmer te Amsterdam verkoop gras te Leusden.

AT051h001         1884       12 februari         akte 1286

Publieke verkoop van inboedel, have en vee door Gijs van de Tweel te Hoogland.

AT051h001         1884       1 april                  akte 1303

Hypotheek door Hendrik Tolboom aan mr. de Louter. Groot 4000 gulden.

AT051h001         1884       7 april                  akte 1305

Scheiding van de boedel van Dirk Huurdeman en Willempje van de Hoef. Aan de minderjarige kinderen toegescheiden de hofstede de Hoef te Hoogland, C 69, 70, enz. 19 ha 32 are78 ca voor 16.125 gulden. Verder goederen en namen van de erfgenamen vermeld.

AT051h001         1884       10 april                akte 1308

Hypotheek door Jan Huurdeman groot 3500 gulden. Onderpand te Hoogland.

AT051h001         1884       10 april                akte 1309

Hypotheek door Teunis Huurdeman groot 3000 gulden. Onderpand te Hoogland.

AT051h001         1884       10 april                akte 1310

Hypotheek door Willem Kaas groot 2000 gulden. Onderpand te Hoogland.

AT051h001         1884       17 Juli                  akte 1345

Verkoop van tiendgewassen door Jhr. Everard van Weede van Dijkveld aan Jan Huurdeman te Stoutenburg en Gijs van de Tweel te Hoogland.

AT051h001         1884       22juli                    akte 1347

Verkoop van inboedel have en vee te Hoogland. Opbrengst 1523, 35 gulden.

AT051h001         1884       30 september   akte 1374

Royement van hypotheek groot 1000 gulden Anthonius van Westerlaak.

AT051h001         1884       3 november      akte 1376

Koop van een huis voor 1500 gulden te Hoogland D 939.

AT051h001         1885       10 januari           akte 1403

Hotverkoping door mr. Johannes van Luden te Stoutenburg.

AT051h001         1885       26 januari           akte 1413

Veiling door Antonius van Westerlaak van huis en grond aan W.G Poort te Hoogland C959 en 960 voor 1030 gulden. Groot 14 are en 20 ca.

AT051h001         1885       3 maart                akte 1472

Verkoop van huis en grond te Hoogland D 692, 693 en 694. Groot 34 are en 39 ca. voor 1300 gulden.

AT051h001         1885       24 september   akte 1516

Verkoop van huis en grond te Hoogland voor 3000 gulden.

AT051h001         1885       16 oktober         akte 1524

Hypotheek door Aalt van de Kamp te Leusden aan Gerrit Lasseur te hoevelaken.

AT051h001         1885       11 deceber        akte 1545

Koop van huis B 769 en 719bis te Hoogland groot 4 are en 80 ca. voor 50 gulden.

AT051h001         1886       2 maart                akte 1586

Hypotheek door Jacobus Voskuilen aan Willem Muis groot 4000 gulden, onderpand onder Hamersveld.

AT051h001         1886       24 maart             akte 1608

Publieke veiling door Woutertje van Lokhorst, wed van Jan Bitterling cs. Van huis bouw- en weiland Hoogland F 41, 41a, 42, 43 en 41b groot 2ha,52are en 80 ca aan Willem Kruiswijk te Nijkerk voor 2000 gulden en aan Albert Kuijer F 332 groot 42 are en 30 ca voor 340 gulden.

AT051h001         1886       7 april                  akte 1627

Verkoop van inboedel, have en vee tvv Hendrik Tolboom voor 2719,09 gulden te Hoogland.

AT051h001         1886       25 juni                 akte 1648

Koop door Arie Boekhout aan Willem van Ginkel van huis en erf te Hoogland D 450, 451, 943, 944 en 945 groot 12are en 93 ca voor 1900 gulden.

AT051h001         1886       2 juli                     akte 1651

Hypotheek Jan Pommer 1000 gulden

AT051h001         1886       16 juli                   akte 1658

Publieke verhuur door Wouter Lauren Scheltus als gemachtigde van St Pieters en Bloklandgasthuis te Amersfoort van hofstede Schoonoord te hoogland D 32, 33, 398, 400 t/m 408, 410 t/m 416, 899 en E 1140, groot 17 ha, 3 are en 55 ca. Verhuurd aan Isaak Herder te Hoogland voor 352 gulden. Borgen Willem Herder te Hoogland en Jan van den Hengel te Stoutenburg.

AT051h001         1886       8 november      akte 1712

Huwelijkse voorwaarden en testament van Christiaan de Ridder en Wilsje Meintje van de Heuvel te Hoogland.

AT051h001         1886       12 november    akte 1718

Huwelijkse voorwaarden Willem Herder en Maria Hendrika Voskuilen te Hoogland.

AT051h001         1886       22 november    akte 1726

Erfpacht Aletta Willink, echtgenote van Joh de Louter aan Jan Kerkhof te Leusden van weiland G 147 groot 1 ha 3 are en 40 ca voor 30 gulden. Pachttijd 30 jaar.

AT051h001         1886       27 november    akte 1730

Koop van huis en boomgaard te Hoogland B 712, 713, 714 voor 550 gulden.

AT051h001         1887       4 januari             akte 1745

Publieke veiling hakhout tvv Johanna Doeff, wed van mr Johannes Luden.

AT051h001         1887       25 januari           akte 1758

Hypotheek door Arend Lijpman van Rees van 20000 gulden onderpand goederen te Amersfoort, Hoogland en Nijkerk.

AT051h001         1887       3 februari           akte 1767

Veiling door Maria Jansen, wed van Jan Pommer van twee huizen te Hoogland E 847 en 846.

AT051h001         1887       12 februari         akte 1773

Hypotheek Bart Houtveen van 950 gulden.

AT051h001         1887       18 maart             akte 1797

Veiling van woningen en grond te Hoogland, D 896 t/m 898 en 935 t/m 937 aan Gerbrand van ’t Klooster groot 49 are en 55 ca voor 2450 gulden.

AT051h001         1887       22 april                akte 1811

Koop aan Jan Kuijer van huis en grond te Hoogland.

AT051h001         1887       3 mei                    akte 1815

Koop aan Gerrit van de Tweel van huis en grond te Hoogland A 74 t/m 80 groot 3 ha 24 are en 20 ca voor 3650 gulden.

AT051h001         1887       1 augustus         akte 1860

Hypotheek door Andries van de Berg van 600 gulden onderpand goederen te Stoutenburg.

AT051h001         1887       5 september     akte 1877

Hypotheek door Jan Traa aan Maas Maasen groot 1300 gulden te Hoogland.

AT051h001         1887       17 november    akte 1892

Hypotheek door Gijsbert van de Bedum 300 gulden.

AT051h001         1888       17 januari           akte 1932

Veiling van een hofstede te Hoogland E 285, 285a, 286 t/m 290 aan Verloren van Themaet groot 2 ha, 85 are en 30 ca voor 4360 gulden.

AT051h001         1888       10 februari         akte 1941

Scheiding van boedel van Maas van Winsenburg en Cornelia Prins. Toebedeeld aan Corn van de Logt een huis en erf te Hoogland E 546, 900, 1113 enz. groot 44 are en 98 ca voor 1000 gulden.

AT051h001         1888       24 juli                   akte 2012

Hypotheek door Willen van Ginkel van 2000 gulden.

AT051h001         1888       31 augustus       akte 2023

Testament van Neeltje Pothoven te Hamersveld.

AT051h001         1888       8 september     akte 2025

Publieke veiling van huis in Hoogland D 709, 710 en 428.

AT051h001         1888       26 oktober         akte 2036

Hypotheek door Aalt van Dik te Hoogland.

AT051h001         1888

Testamen van Catharina van Westerlaak, wed van Dirk van de Hoven.

AT051h001         1889       19 maart             akte 2101

Scheiding van de boedel van Jan Pommer en Maria Jans waaronder een huis. Toebedeeld aan Johannes Pommer voor 1500 gulden.

AT051h001         1889       14 april                akte 2118

Hypotheek door Hendrik van Kooij te Soestaan Arnoldus van Nimwegen te Soest 400 gulden

AT051h001         1889       26 december    akte 2218

Scheiding van de gronden van de Leusderberg.

AT051h001         1890       8 mei                    akte 2285

Testament Maria Hendrika Voskuilen, echtgenote van Willem Herder te Hoogland.

AT051h001         1890       15 augustus       akte 2318

Hypotheek door Johannes Blom te Stoutenburg aan Maria Hendrikse Voskuien 900 gulden.

AT051h001         1890       26 september   akte 2335

Publieke veiling van huizen en gronden te Amersfoort en Hoogland.

AT051h001         1890       4 november      akte 2347

Hypotheek Gerrit van Dasselaar 2000 gulden te Hoogland.

AT051h001         1890                                      akte 2352 en 2353

Testament Cornelis Schipper en Reijertje van Esveld te Stoutenburg.

AT051h001         1890       11 november    akte 2368

Publieke verkoop door Teunis ter Plaat te Leusden van roerende goederen.

AT051h001         1891       19 februari         akte 2399

Inventaris van de boedel van wijlen Brand Brandsen en Geertje van de Burgwal te Hoogland

AT051h001         1891       27 februari         akte 2406

Publieke veiling door Johannes Fr. Xav. van de Berg te ’s Gravenhage van de hofstede den Oude Hoof C 376, 378 t/m 388, groot 7 ha, 70 are en 62 ca, aan Willem Kok voor 4800 gulden. Verder nog bouw- en weiland aan diverse mensen.

AT051h001         1891       17 maart             akte 2418

Inventaris Louw Smit te Asschat, overleden 5 maart 1891.

AT051h001         1891       19 maart             akte 2419

Schenking van ’t goed Weldam te Hoevelaken.

AT051h001         1891       21 maart             akte 2421

Hypotheek door Dirk van de Cotelet 600 gulden te Hoogland

AT051h001         1891       21 Maart             akte 2423

Verhuur van bouw- en weiland door Adr. J. Bos aan Teunis de Kruijff te Stoutenburg C98 t/m 103 groot 7 ha, 58 are en 70 ca. 6 jaar a 480 gulden.

AT051h001         1891       3 april                  akte 2425

Scheiding van de goederen van wijlen Brand Brandsen en Geertje van de Burgwal te Hoogland.

AT051h001         1891       8 april                  akte 2431

Hypotheek door Jacobus Kersbergen van 1800 gulden te Hoogland.

AT051h001         1891       10 april                akte 2435

Publieke veiling van vaste goederen en gronden te Amersfoort, Hoogland Hamersveld en Stoutenburg.

AT051h001         1891       17 april                akte 2442

Hypotheek door Jan en Hendrik Brandsen, 4000 gulden onderpand vaste goederen te Hoogland.

AT051h001         1891       25 april                akte 2447

Hypotheek door Teunis de Kruijff, 500 gulden onderpand vaste goederen te Leusden.

AT051h001         1891       1 mei                    akte 2454

Verkoop van weiland aan Teunis ter Plaat en Aaltje Voskuilen, wed van Hermanus ter Plaat. Te Leusden en Hoogland.

AT051h001         1891       4 mei                    akte 2459

Schenking door wed Schimmelpenning van de Oye te Paramaribo van het erf ’t Houteveen te Hoogland B 783 t/m 788 en 1166, groot 4 ha, 43 are en 68 ca. Bouwland de Ritshoek aldaar en ’t Zwaantje te Hoevelaken.

AT051h001         1891       8 mei                    akte 2462

Legaat aan Louw Berg te Hamersveld van huis en erf F 923, 994 en 995 groot 38 are en 90 ca.

AT051h001         1891       15 mei                 akte 2468

Scheiding van de boedel van wijlen Cornelis van Apeldoorn en Maria Veenendaal te Leusden.

AT051h001         1891       12 juni                 akte 2478

Testament Antonius van de Hoef en Aaltje Herder te Hoogland.

AT051h001         1891       12juni                   akte 2481

Hypotheek door Willem Kok a 5000 gulden te Hoogland.

AT051h001         1891       16 juni                 akte 2485

Procuratie door Jacobus, Jan en Bartus Smit betreffende de nalatenschap van Louw Berg te Hamersveld.

AT051h001         1891       7 augustus         akte 2531

Scheiding van de boedel van wijlen Aalbert Budding te Stoutenburg.

AT051h001         1891       19 augustus       akte 2536

Inventaris van de boedel van wijlen Maas van Zeldert te Hamersveld en Hoogland.

AT051h001         1891       19 september   akte 2551

Publieke veiling door Cornelis Voskuilen van de herberg De Brandte Hoogland C 354, 360 en 361 groot 1 ha, 32 are en 30 ca. aan Gerrit Epskamp voor 2600 gulden.

AT051h001         1891       3 november      akte 2571

Hypotheek door Aart Horst 2000 gulden.

AT051h001         1891       4 december       akte 2580

Afkoop tiend door Gerrit van den Hengel Manusz te Hamersveld.

AT051h001         1891       4 december       akte 2581

Scheiding van de boedel wijlen Maas van Zeldert te Hoogland.

AT051h001         1892       2 februari           akte 2628

Inventaris van de boedel van wijlen Maas Maasen te Hoogland.

AT051h001         1892       8 april                  akte 2657

Publieke veilig van ’t Haartje te Hoogland B 1175 en 1176 groot 81 are en 50 ca aan Aart Renkers voor 1710 gulden.

AT051h001         1892       26 april                akte 2664

Scheiding en testamenten van de familie Hoefsloot te Hoogland.

AT051h001         1892       23 mei                 akte 2686

Inventaris van de boedel van Cornelis Renkers en Maria Kleinhoven te Hoogland.

AT051h001         1892       11 juni                 akte 2696

Testament Rijkje van Moorst, wed van Johannes Elders te Hamersveld

AT051h001         1892       25 juli                   akte 2720

Inventaris van de boedel van wijlen Cornelis van Kleinwee en Metje Hogendaal te Hoogland.

AT051h001         1892       30 september   akte 2739

Veiling van de hofstede de Vier Akkers te Hoogland.

AT051h001         1892       28 oktober         akte 2751

Huur hofstede Middelhoef te Amersfoort.

AT051h001         1892       4 november      akte 2759

Verkoop door Gerrit Veldhuizen aan Lambertus Looijen van de 1 hofstede de Oude Bieshaar te Leusden D 435 t/m 446 en C 522 t/m 525 en 746 te Hamerveld, groot 15 ha, 70 are en 85 ca. met uitzondering van een klein gedeelte van E 225.

2 Weiland hout en uitweg aldaar C 201, 203 t/m 205 en 663 groot3 ha, 01 are en 40 ca.

3 Heide B 189 groot 20 ha 12 are en 70 ca.

4 Grond C 200 en 202 groot 17 are en 75 ca in erfpacht tot 22 februari 1900 voor 7 gulden met van continuatie van 30 jaar. Koop voor 18000 gulden.

AT051h001         1893       13 januari           akte 2796

Scheiding tussen Peter en Niesje van Zeldert te Hoogland.

AT051h001         1893       16 januari           akte 2798

Publieke veiling door Lambertus Looijen van huis en land te Hoogland.

AT051h001         1893       16 juni                 akte 2874

Publieke veiling van huis en schuur koper Gijsbert Kok te Hoogland.

AT051h001         1893       30 juni                 akte 2879

Publieke veiling van huis en land. Koper Hendrik Berg te Hoogland

AT051h001         1893       7 juli                     akte 2884

Hypotheek door Dorus Kaas aan Jan, Jacobus, Gijs en Gerritje van Asch a 900 gulden te Hamersveld.

AT051h001         1893       28 juli                   akte 2892

Publieke veiling waaronder een hofstede te Hoogland D 237 en 852 groot 2ha 51 are en 88 ca.

AT051h001         1893       21 augustus       akte 2896

Inventaris van de boedel van Gerbrand van ’t Klooster en Anna Kuijer te Soest.

AT051h001         1893       22 augustus       akte 2897

Testament van Dirk Voskuilen en Elisabeth Koenen te Hoogland.

AT051h001         1893       25 oktober         akte 2921

Publieke verkoop van roerende goederen van Anna Kuijer te Soest.

AT051h001         1893       24 november    akte 2930

Hypotheek Louw berg a 600 gulden.

AT051h001         1894       5 januari             akte 2955

Testamenten van Nicolaas, Aaltje en Jan Lokhorst te Stoutenburg.

AT051h001         1894       26 januari           akte2970

Hypotheek door Jacobus van de Brink a 300 gulden.

AT051h001         1894       8 februari           akte 2979

Inventaris van de nalatenschap van Hendrika Huurdeman, wed van Teunis van Eijden te Hamersveld. Requiranten Simon Voskuilen te Hilversum, Bart van Veldhuizen te Hoogland, Maria Voskuilen, wed van Evert Kok te Hamersveld, Gerbrecht Schothorst te Stoutenburg en Richardus van Eijden te Hamersveld.

AT051h001         1894       2 maart                akte 2996

Hypotheek door Dorus Kaas á 1500 gulden te Hamersveld.

AT051h001         1894       28 maart             akte 3006

Koop van bos en bouwland groot 16 ha, 64 are en 80 ca te Leusden A 1, 2, 3 aan Hermanus van Manen en van’t Hof. Voor 5000gulden.

AT051h001         1894       28 maart             akte 3008

Hypotheek aan Hermanus van Manen á 4000 gulden

AT051h001         1894       12 april                akte 3020

Scheiding van de nalatenschap van wijlen Hendrika Huurdeman, wed van eerst Hendrik Voskuilen later van Teunis van Eijden te Hamersveld.

AT051h001         1894       16 april                akte 3026

Huwelijk van Hendrik Schoonderbeek en Maria Voskuilen, wed van Evert Kok. Eveneens de testamenten te Hamersveld.

AT051h001         1894       17 mei                 akte 3052

Testament Geurt Kuijer en Wilsje van Betlehem, echtlieden.

AT051h001         1894       22 juni                 akte 3073, 75, 76

Testamenten van Reijer, Jacoba en Johan Blom te Hamersveld.

AT051h001         1894       13 juli                   akte 3087

Testament van Gijsbertha Winkelhuizen, wed van Arie Kraan.

AT051h001         1894       9 augustus         akte 3108

Verkoop van Cornelis van Esveld en Jannetje Beijer, wed van Peter van Esveld aan Jean David Henry Soulier te Stoutenburg B 237, groot 1 ha, 46are en 20ca voor 1800 gulden.

AT051h001         1894       14 september   akte 3118

Verkoop van Gerrit van den Hengel te Hamersveld aan Louw Huigen te Spakenburg van wei- en hooiland A580 voor 3000gulden.

AT051h001         1894       20september    akte 3121

Inventaris van de familie Lokhorst te Stoutenburg.

AT051h001         1894       9 november      akte 3152

Scheiding van de familie Lokhorst te Stoutenburg.

AT051h001         1894       24 november    akte 3162

Verkoop door Teunis Kleinveld te Stoutenburg aan Joh. Knoppers van veengrond B 231 en gedeeltelijk 231bis groot 1 ha, 22 are en 10ca.

AT051h001         1895       10 januari           akte 3184

Verkoop door Riken Wijnands te Stoutenburg aan Rijkert van de Bunt van een huis en grond B651 en 652 groot 29 are en 50 ca voor 500 gulden.

AT051h001         1895       11 januari           akte 3185

Hypotheek Rijkert van de Bunt van 500 gulden.

AT051h001         1895       15 januari           akte 3190

Testament Richarda of Rijkje van Moorst, wed van Joh Elders te Hamersveld

AT051h001         1895       21 januari           akte 3194, -95,-96 en-97

Testamenten van Evert, Willem, Johanna en Evertje Voskuilen te Hamersveld.

AT051h001         1895       8 februari           akte 32 06

Verkoop door Cornelis Tolboom aan Jan van Asch van een erf met pachtrecht op de grond te Hamersveld F 263 t/m 265 en 843, groot 21 are en 52 ca. en land aldaar F 268, 269 en 844 groot 72 are en 80 ca voor 600 gulden.

AT051h001         1895       17 mei                 akte 3267

Verkoop door Gerrit van den Hengel Hrn aan Johannes van Moorst van een woning en erf te Hamersveld E 173 en 766 groot 21 are voor 500 gulden.

AT051h001         1895       8 november      akte 3331 en 3332

Testamenten van Willem en Maria van Lodijk te Hoogland.

AT051h001         1895       22 november    akte 3341

Hypotheek door Dorus Kaas te Hamersveld aan Arrisje Lokhorst te Stoutenburg groot 200 gulden, vastgoed te Hamersveld.

AT051h001         1895       21 december    akte 3357

Verkoop door de Armen van de Poth aan mr. Arnoud Jan de Beaufort van bouw- en weiland en hakbos te Leusden D 365t/m 370 en 467 t/m 470 groot 13 ha, 60 are en 30 ca voor 15000 gulden.

AT051h001         1896       2 januari             akte 3361

Hypotheek Gijbertha Dijkman te Hoogland aan de spaarbank te Nijkerk groot 12000 gulden onderpand vastgoed te Hoogland.

AT051h001         1896       17 januari           akte 3369

Testament Neeltje Pothoven te Hamersveld.

AT051h001         1896       24 maart             akte 3402

Verkoop door Joh Knoppers aan Clasina van den Hengel van de hofstede d Honthorst te Stoutenburg B 9 t/m 14, 20 t.m 22, 25 t/m 27, 29 t/m 32 815 en 816 969, 970 en 973 groot 22 ha 89 are en 90 ca. voor18000 gulden.

AT051h001         1896       2 april                  akte 3405

Verkoop van een landbouwerswoning te Hoogland B811, 811bis en 812 groot 58 are 70 ca voor 5000 gulden.

AT051h001         1896       11 mei                 akte 3436

Hypotheek Louw Berg van 250 guldenonderpand vastgoed te Leusden.

AT051h001         1896       18 mei                 akte 3441

Hypotheek van Clazina van den Hengel te Stoutenburg van de hypotheekbond te Den Haag ad 12000 gulden.

AT051h001         1896       22 mei                 akte 3445

Hypotheek van Clazina van den Hengel te Stoutenburg groot 7145 gulden geleend van haar broers en zussen.

AT051h001         1896       23 juni                 akte 3459

Hypotheek door Pietje, Gijsbrtha en Mijntje Huurdeman te Hoogland groot 3000 gulden.

AT051h001         1896       26 juni                 akte 3464

Vermelding van de hofstede Bloemendaal te Amersfoort.

AT051h001         1896       10 augustus       akte 3496

Inventaris familie Ipenburg te Leusden.

AT051h001         1896       22 augustus       akte 3509

Inventaris familie Vastenburg te Hoogland.

AT051h001         1896       20 november    akte 3555

Scheing van de boedel van Gerbrand van ’t Klooster en Anna Kuijer te Hoogland.

AT051h001         1897       19 januari           akte 3583

Publieke verkoop van roerende goederen tvv Gijsje Veenendaal, wed van Anthony Lokhorst te Stoutenburg.

Scroll naar boven