Notaris Hendrik Willem van Werkhoven

AT056f001          1832, 9 April                     akte 9

Hypotheek door Teunis Woutersen van de Burgwal, landbouwer en Aaltje Jacobse van Zuilen ten behoeve van Cornelis van de Groep, onderpand het erf en goed De Broedheuvel, voor de helft, hypotheek groot  f. 800,– Hoogland

AT056f001          1832, 3 Mei,                      akte 10

Testament Willem Evertse van de Lodijk, Hoogland

AT056f001          1832, 31 Juli,                     akte 28

Testament Hendrikus Haan daggelder, wonende onder Boerenberg Amersfoort

Aaltje en Heiltje, wonende onder Boerenberg Amersfoort

AT056f001          1832, 10 Augustus,         akte 34

Testament bestaande, door vrouwe Frederica Josepha Henriette Bueckevoort, weduwe van Theodorus Johannes Lilaar, Amersfoort

AT056f001          1832, 9 November,        akte 71

Huurcontract van de hofstede Langerijst door Jan de Wolf, koopman en Carel Diepenheim Scheltus aan Jan Kuijer landbouwer en Evertje Teunisse Voskuilen echtelieden, en land in de Neerduist alles

 f. 400,– te Hoogland

AT056f001          1832, 23 November,      akte 72

Testament Martinus van Kleinwee, Hoogland

AT056f001          1833, 15 Februari,          akte 95

Testament Cornelis Kleinwee en Metje van Heijendaal echtlieden, Hoogland

AT056f001          1833, 1 Maart,                  akte 99

Proces door Willem Teunissen, landbouwer op Teunis Teunissen Voskuilen, Leusden

AT056f001          1833, 13 Maart,               akte 99

Inventaris ten sterfhuis van Jan Thomassen van den Hoven ten bate van Aartje Hendrikse van de Wolfshaar, Hoogland

AT056f001          1833, 15 Maart,               akte 106

Huur, hofstede de Mossel groot 5 ha, 87 a, 58 ca, verhuurd Josephus Elbrink, 1 huurder Gerrit Meerveld, f. 285,–

AT056f001          1833, 18 Maart,               akte 107

Proces, door Cornelis Teunissen  landbouwer, op Jan Voskuilen landbouwer, Leusden

AT056f0011833, 6 April,                              akte 110

Hypotheek, door Reijer van den Hengel, smid ten behoeve van de weduwe H. de Jong te Amersfoort

AT056f001          1833, 28 juni,                    akte 133

Hypotheek, door Hendrik Penteman, timmerman en huisvrouw Geertruij van den Belt, ten behoeve van Aart Steenbreek, groot f. 500,–. Onderpand , huis en grond groot 3 ha, 40 are. Hoogland

AT056f001          1833, 23 juli,                     akte 138

Verkoop van goed door Gerrit Hoksberen, e.s. van huis en erf en goed met 2 ha, 15 are grond genaamd Blankeveen of Spijkersdijkje aan Kaatje Herschel weduwe van Visser om f. 830,–

AT056f001          1833, 2 Augustus,           akte 143

Huur van Blankeveen aan Gerrit Hoksbergen voor 3 jaar om f. 75,– jaarlijks, borg Toon Voskuilen van Kouwenhoven en Teunis Wouterse van de Burgwal. Hoogland

AT056f001          1833, 1 Oktober,             akte 159

Radiatie hypotheek door Willem van Scham Stoutenburg

AT056f001          1833, 7 Oktober,             akte 162

Testament Pieter de Goede in Duist, de Haar, Zevenhuizen Hoogland

AT056f001          1833, 22 Oktober,           akte 168

Toestemming huwelijk door Japik van Kooij voor zijn dochter Hendrijntje met Gerardus Philippus van Oven ter Amersfoort

AT056f001          1833, 19 November,      akte 172

Decharge door H. Gijbels als voogd over de geïnteresseerde Justus Frederik Hooft van Huisduinen aan vrouw Frederica Josephina Henrietta Bueckevoort, weduwe Theodoor Jan van LiLaar, voogderesse van haar 5 minderjarige kinderen Amersfoort

AT056f001          1834, 24  Januari,            akte 182

Hypotheek door Jan Jansen, landbouwer en Wilsje Jansen ten behoeve van Hendrik Gijbels in relatie als voogd ( zie hierboven) groot f. 7.000,– onderpand de hofstede Klein Calveen groot 4 ha, 25 are, 45 centiare Hoogland

AT056f001          1834, 20 Februari,          akte 198

Testament Harmen van Egdom, landbouwer, wonende op de Hofstede Egdom, Woudenberg

AT056f001          1834, 24 Februari,          akte 201

Testament Willem Schram, landbouwer en eigenaar Stoutenburg

AT056f001          1834, 5 en 6 Maart,        akte 203

Erfpacht in b , haaf en vee door Willem Gijsbertse van de Hoven op de hofstede de Wetering

AT056f001          1834, 20 Maart,               akte 205

Erfpacht, van in ten bate van Wilsje Jansen Krol landbouwster wonende op de hofstede

 “De Klapmuts” Hoogland

AT056f001          1834, 24 April,                  akte 216

Erfpacht ten behoeve van Rijkje Wulfse Schuur, weduwe van Jacob Tolboom, Hoogland

AT056f001          1834, 17 Mei,                    akte 222

Huwelijkse voorwaarde van Gerrit Hubertse Westerveld , landbouwer en Willemijntje Boersen, dienstmeid. Hamersveld

AT056f001          1834,  6 Juni,                     akte 230

Hypotheek door Antje Cornelia Botterblo (e)m, weduwe van Aard Maassen en de gebroeders Kleinwee aan Gerrit Beek, kapitaal f. 600,–. Onderpand erf “Het Nieuwland”, groot 4 ha, 20 are, 90 centiare. Hoogland

AT056f001          1834,  12 Juni,                  akte 234

Erfpacht op de hofstede “Klein Wolfshaar” ten bate van Andries Elders. Hoogland

AT056f001          1834,  18 Juni,                  akte 236

Verkoop door Evert Boon, landbouwer aan Jan Hartman, een perceel bouwland (van Wolfshaar), boerenhofstede, groot, 6 ha, 20 a, 28 ca om f. 2.920,– Hoogland

AT056f001          1834,  11 Juli,                    akte 243

Huwelijkse voorwaarde van Jan Heijendaal en Maria Wulferse Tolboom

AT056f001          1834,  15 Juli,                    akte 244

Hypotheek Willem Merhorst, Gerrit Pieterszoon, wonende te Hoogland aan Maria Schuller weduwe van Arris van de Roemer. Amersfoort, kapitaal groot, f. 2.000,–. Onderpand een herenhuis en grond 21 are, 27 ca, 3 woningen onder een dak enz. Hoogland

AT056f001          1834,  25 Juli,                    akte 249

Verkoop door Hendrik Voskuilen, landbouwer, als gemelde van Petronella Cornelisse Schothorst, weduwe van Willem Hartman te Stoutenburg aan Jan van den Hengel notaris, 1: 2 huizen aan de Zwarte Steeg kadastraal sectie F nummers 130, 132, met 2 ha land aan de Hamersveldse weg sectie E nummer 213 tot 227. 2: een perceel  land “De Thiendvrij” 6 ha, 37 roeden op Hamersveld sectie F nummers 157 tot 159. 3: een perceel ruigland genaamd “De Torenakker” en Kerkakker op Hamersveld groot 8 ha, 49 a, voor f. 6.000,–

AT056f001          1834,  13 Augustus,        akte 258

Testament Andries Elders, landbouwer op Klein Wolfshaar Hoogland

AT056f001          1834,  16 September,   akte 265

Veiling door Bart ??? gemachtigde van Rijk Heijmen Steenbeek, landbouwer en zijn huisvrouw Maria Hesselse van Valkenhoef op Hoogland van de hofstede “De Geer” groot 8 ha, 52 a, 50 ca, aan mevr Alijda Johanna Vermolen, weduwe Hubertus A. Vlieck, f. 3.725,–

AT056f001          1834,  29 September,    akte 270

Hypotheek door Jacoba Jansen, weduwe Peel Jacobse van Zuilen en Jan Peelen van Zuilen, landbouwers op Hoogland aan Aart Roest, landbouwer te Soest  á f. 700,–, onderpand ¾ van onverdeelde gedeelte van de hofstede “ ’t Zandhuisje” en verder een perceel grond Hoogland

AT056f001          1834,  13 November,     akte 274

Memorie van Lasten door Gerrit en Jan Voskuilen uit de nalatenschap van Willem van Schram Leusden en Stoutenburg

AT056f001          1834,  21 November,     akte 287

Huur, weduwe Frederica Josephina Henrietta Bueckevoort, weduwe Theodoor Jan van LiLaar, aan Jacob Schoonderbeek van de hofstede “De Boomen” Hoogland

AT056f001          1834,  30 December,     akte 298

Hypotheek door Jacob  Gerritse  Kok, landbouwer en Maria Gerritse Kok, onderpand hofstede “Groenendaal” In Duist de Haar, Zevenhuizen Hoogland

AT056f001          1835, 9 Januari,               akte 301

Akte van bekendheid door Dirk Voskuilen, Dirk Huurdeman, landbouwer  in verband met overlijden van Maria Ottenhof huisvrouw van Cornelis Geurtse van Westerlaak overleden 6-5-1821, had 5 kinderen nog in leven, Hoogland

AT056f001          1835, 20 Januari,             akte 305

Veiling meubilair ten bate van Aaltje Teunisen van Dijk, weduwe Cornelis Reijerszoon van den Hoef

AT056f001          1835, 7 Februari,             akte 309

Procuratie door Frederica Josephina Henrietta Bueckevoort weduwe Theodoor Jan van LiLaar,

Amersfoort

AT056f001          1835, 17 t/m 19 Februari, akte 312

Veiling meubelen, goederen op de hofstede Scham van wijlen Willem Scham voor f. 5.781,35, Stoutenburg

AT056f001          1835, 7  April,                   akte 333

Veiling meubels t.b.v. Peter van de Grift, Hoogland

AT056f001          1835, 17 April,                  akte 336

Memorie van Lasten van 3 percelen vastgoed door Aart Tijmense Kaas, Hoogland

1 AT056f001       835, 23 April,                    akte 338

Veiling vastgoed door door Aart Tijmense Kaas, Landbouwer te Nijkerk, 1 hofstede de Pol, landbouwergroot 6 bunder, 6 roeden, 30 ellen, kadastraal sectie E nummer 111, t/m 119, koper Peter Schouten, landbouwer te Soest,  f. 2.000,– . En nog wat land aan Jacob Tolboom. Hoogland

AT056f001          1835, 29 Mei,                    akte 355

Huur, Peter Schouten hofstede de Pol aan Cornelis van de Coterlet, Hoogland

AT056f001          1835, 17 Juni,                   akte 359

Veiling van rogge te veld op ’t Schram, Stoutenburg

AT056f001          1835, 3 Juli,                       akte 365

Cessie in de nalatenschap van Evertje van de Wetering door Neelje van Kooij, Leusden

Erfrechten Z.B. aan Cornelis van Kooij, landbouwer om f. 1.000,– Leusden

AT056f001          1835, 5 September,       akte 389

Veiling vastgoed, door Henricus Anthonius ter Brink, apotheker, een hofstede de Lindeboom,

 groot 7 bunder, 31 roede 50 ellen, sectie A nummer 2 t/m 9 . 2e . 7 bunder, 21 roeden, 20 ellen weiland, aldaar gelegen sectie B 139, 140 tesamen voor f.4.415,–  aan Jannetje Faber, weduwe van Cornelis Vormer te Amersfoort (Hoogland, Duist en Zevenhuizen)

AT056f001          1835, 31 Oktober,           akte 401

Veiling, vastgoed, door Maria Francisca Hooft van Huisduinen, weduwe van Meester Peter Josephus van de Lisse , diverse bouw- en weilanden, Amersfoort

AT056f001          1835, 2 December,         akte 409

Testament bestaande, door vrouw Frederica Josepha Henriette Bueckevoort, weduwe van Theodorus Johannes Lilaar, Amersfoort

AT056f001          1836, 9 Januari,               akte 431

Veiling, vastgoed Gerrit Jan, door Godefriedus van Bockum Maas, 1e het erf Klein Westerveld, groot, 18 bunder, 28 roeden, 40 ellen. Barneveld.  2e de tiend uit 12 bunder, 34 roeden bouwland genaamd middel Achterveld

AT056f001          1836, 28 Januari,             akte 440

Inventaris, ten sterfhuis van vrouw Frederica Josepha Henriette Bueckevoort, weduwe van Theodorus Johannes Lilaar, Amersfoort. Zie ook 454 en 8,9,10 maart

AT056f001          1836, 4 Februari,             akte 443

Testament door Jannetje van Roomen, huisvrouw van Jan Schimmel te Baarn

AT056f001          1836, 17 Februari,          akte 448

Testament Christina Cornelia Schothorst, weduwe van Willem Tomassen van den Hoven, landbouwer te Hoogland

AT056f001          1836, 10 Mei,                    akte 475

Scheiding der nalatenschap van Willem Scham door Gerrit en Jan Voskuilen te Leusden, Wulfert van de Tweel  te Stoutenburg

AT056f001          1836, 10 Mei,                    akte 476

Radiatie, der nalatenschap van Willem Scham door Gerrit en Jan Voskuilen te Leusden, Wulfert van de Tweel te Stoutenburg

AT056f001          1836, 10 Mei,                    akte 478

Radiatie, hypotheek door Albert Teunisse Voskuilen Leusden

AT056f001          1836, 10 Mei,                    akte 479

Hypotheek door Jan Steenkamp, landbouwer aan Adrianus Otten, pastoor te Hamersveld en familie Voskuilen, groot f.1.800,–  onderpand de hofstede ’t Beekhuisje en 16 bunder, 98 roeden land en 4 bunder, 29 roeden land, alles in Leusden

AT056f001          1836, 3 Juni,                      akte 483

Memorie van lasten der nalatenschap van Peter de Goede te Duist te Hoogland en Zevenhuizen

AT056f001          1836, 9 Juni,                      akte 487

Inventaris ten sterfhuize van Hijntje Cornelia Schothorst, weduwe van Willem Tomasse van den Hoven

AT056f001          1836, 10 Juni,                   akte 488

Volmacht op het grootboek door Willempje van Scham, weduwe van Jacob van Asch te Leusden

AT056f001          1836, 10 Juni,                   akte 489

Testament Gebrand Hannesse van ’t Klooster, landbouwer en Teunisje Peters van Roomen, huisvrouw van Gerbrecht van ’t Klooster Hoogland

AT056f001          1836,  11 Juni,                  akte 492

Veiling vastgoed door van Bockum Maas uit de nalatenschap van Peter de Goede van de hofstede de Laak te Duist, de Haar, Zevenhuizen. Hoogland

AT056f001          1836,  24 Juni,                  akte 495

Radiatie door Antonius Fransiscus van Beek ten laste van Lambertus Huurdeman en Jannetje van Asch te Stoutenburg

AT056f001          1836,  23 Juli,                    akte 510

Veiling van goederen door familie Van De Hoven, landbouwer  van de hofstede den Ouden Hoven, 41 bunder, 3 roeden, 50 ellen. Koper Hubertus Gerardus van den Berg voor f. 11.910,–

AT056f001          1836,  29 Juli,                    akte 513

Testament Aart Velthuizen en Rijkje van den Hoven Hoogland

AT056f001          1836,  5 Augustus,          akte 516

Huwelijkse voorwaarde door Cornelis van Kooij, landbouwer  te Leusden en Gerritje Wouterse Kuijer te Soest

AT056f001          1836,  5 September,      akte 528

Toestemming aan Peter de Goede en Geertje Breunessen te Zevenhuizen (zie ook 536)

AT056f001          1836,  21 Oktober,         akte 542

Memorie van Lasten op een perceel vastgoed, hoogland

AT056f001          1836,  25 en 26 Oktober,             akte 544

Veiling ten sterfhuize van Stijntje Cornelisse Schothorst om f. 2414,43

AT056f001          1836,  25 November,    akte 559

Hypotheek door Antonius Hendrikus van de Wolfshaar, landbouwer en Wilsje van Weerhorst aan Aart Velthuizen, onderpand 5 percelen vastgoed ( zie ook 564 en 580)

AT056f0011836,  28 November,              akte 565

Veiling van bomen op de Zielhorst door Hendrikus Antonius ten Brink Hoogland

AT056f001          1836,  5 en 8 December, akte 568

Inventaris van de nalatenschap van Hendrik Albertus van Brinkensteijn Hoogland

AT056f001          1837,  13 Januari,            akte 586

Memorie van lasten ten bate van Jan Brinkensteijn Hoogland

AT056f001          1837, 21 Januari,             akte 590

Veiling vastgoed ten bate van Jan Brinkensteijn, landbouwer van een hofstede “De Geer” groot, 16 bunder, 62 roeden, 10 ellen  ( zie 24 en 25 januari) veiling meubelen.

AT056f001          1837, 3 Februari,             akte 592

Verkoop door Teunis van Zandbrink, landbouwer te Leusden en Evert Boersen, aan Evert van Zandbrink en Jannetje van Zandbrink de helft van de hofstede “Klein Zandbrink” met 29 bunder, 90 roeden, 2 ellen om f. 1.650,– en de helft van de roerende goederen om f. 650,–

AT056f001          1837, 17 Maart,               akte 612

Huur door Lanbertus van de Brink, grondeigenaar aan Jan Wouterse van de Burgwal op hoogland de hofstede Morgen Haard  groot, 3 bunder, 25 roeden, 60 ellen en weiland om f. 350,–

AT056f001          1837, 18 April,                  akte 638

Testament door Albert Teunis Voskuilen Hamersveld

AT056f001          1837, 22 April,                  akte 641

Hypotheek door Jan en Maria van Brinkensteijn, wonende te Hoogland, groot f. 700,– ȧ 5 % aan Hendrika van de Tweel te Nijkerk, onderpand  hofstede De Geer, groot 16 bunder, 62 roeden, 10 ellen en nog bouwland

AT056f001          1837, 10 Mei,                    akte 645

Testament door Michiel Dijkman, landbouwer en Stijntje Beer, Stoutenburg

AT056f001          1837, 17 Juli,                     akte 667

Hypotheek door Aart Steenbeek, tabaksplanter aan Jan van Hamersveld, landbouwer

van een schuldvordering groot f. 500,– ȧ 5% ten bate van Hendrik Penteman, onderpand huis en boedel groot 19 roeden 85 ellen. Hoogland

AT056f001          1837, 18 Juli,                     akte 668

Veiling van granen ten bate van Hendrik Cornelis Schothorst te Hoogland

AT056f001          1837, 18 Juli,                     akte 669

Veiling van granen ten bate van Wilsje van Zuilen weduwe Barend Zonneman te Hoogland

AT056f001          1837, 19 Augustus,         akte 686

Veiling van een huis en tuin aan de Ham sectie E nummers 849, 850 en sectie F nummer 390. Hoogland

AT056f001          1837, 10 September,     akte 692

Benoeming voogd door Gijsbert Frederikse van de Hoven, landbouwer over zijn minderjarigen kinderen geboren uit wijlen Neeltje Peteren Mispelaar

AT056f001          1837, 30 Oktober,           akte 714

Veiling van haaf en vee ten bate van Hendrik Peters f. 282.25. Hoogland

AT056f001          1837, 15 December,      akte 732

Hypotheek door Jan en Maria Brinkensteijn aan Andries Chris Oortman te Utrecht, onderpand de hofstede “De Geer” groot f. 2500,–

AT056f001          1838, 3 Januari,               akte 740

Veiling van haaf en vee door Jan en Hendrika van Ruitenbeek om f. 1.428,90. Leusden

AT056f001          1838, 10 Januari,             akte 743

Scheiding tussen Jan en Hendrika van Ruitenbeek, van de nalatenschap van hun ouders Gerrit Jan van Ruitenbeek en Maria van de Wetering. Leusden

AT056f001          1838, 22 Januari,             akte 750

Inventaris ten sterfhuis van Aalbert Teunisse Voskuilen en familie Voskuilen Leusden

AT056f001          1838, 31 Januari,             akte 751

Verkoop Jan Jansen en Wilsje Jansen aan Johan Niepoort van een hofstede Klein Calveen op Hoogland groot 6 bunder, 10 roeden, 90 ellen, kadastraal B nummers 21 t/m 31 om f. 1.800,–

 zie ook 753

AT056f001          1838, 21 Februari,          akte 763

Veiling van vee en rogge ten bate van Gerritje Ruitenbeek weduwe Pieter Tesselhof. Zie 755

Hoogland

AT056f001          1838, 15 Maart,               akte 775

Hypotheek door Gijsbert Dijkman en Petronella Schoonderbeek echtlieden, groot f. 1.4000,–

ȧ 4% op de hofstede met 21 bunder, 82 roeden, 30 ellen bouw- en weiland in Overzeldert. Hoogland

AT056f001          1838, 16 Maart,               akte 776

Hypotheek door Hendrika van Ruitenbeek, landbouwster te Leusden aan vrouw Cornelia Anna van Westrenen, weduwe van Meester Willem Hendrik de Beaufort. Groot f. 5000,– ȧ 5% onderpand hofstede ’t Erf met 45 bunder, 64 roeden, 10 ellen gelegen op Leusbroek

AT056f001          1838, 4 Mei,                      akte 792

Memorie van lasten , ten lasten van Lambertus Voskuilen en verder familie Voskuilen van een hofstede te Leusden en 2 percelen weiland in de Haar

AT056f001          1838, 4 Mei,                      akte 793

Volmacht zie bovenstaande akte Leusden, ten lasten van

AT056f001          1838, 4 Mei,                      akte 795

Verkoop door Willem van den Hoven en verder familie van den Hoven

aan Willem Tolboom en zijn huisvrouw Martje van den Hoven,

1 de hofstede de Wetering 25 bunder, 73 roeden, 90 ellen

2 polderland. Som f. 6.000,– Hoogland

AT056f001          1838, 12 Mei,                    akte 798

Veiling door Lambertus Voskuilen, landbouwer te Stoutenburg, Hendrik Voskuilen, landbouwer Leusden, een hofstede Taaijland onder Hamersveld, groot 23 bunder, 33 roeden, 28 ellen aan Anthonij Luden grondeigenaar te Amsterdam om f.3600,– en polderland aan Dirk Willem Pater, landbouwer  te Maasbergen en Renswoude en aan Gerrit Koller te Barneveld

AT056f001          1838, 15 Mei,                    akte 799

Hypotheek door Gijsbert Koller, landbouwer en Rijkje Boersen echtlieden te Leusden aan Hendrik van Ommeren notaris , heren Ootman en Rees onderpand de hofstede Schuttershoef. 61 bunder, 19 roeden, 18 ellen, voor f. 6000,– onder Amersfoort

AT056f001          1838, 18 Mei,                    akte 802

Quitantie door Lambertus Voskuilen, landbouwer te Stoutenburg en Hendrik Voskuilen, landbouwer te Leusden aan Gijsbertus Koller en Rijkje Boersen echtlieden groot f. 200,–

AT056f001          1838, 18 Mei,                    akte 802

Bekendheid door Hendrik Voskuilen, landbouwer te Leusden, Lambertus Voskuilen, landbouwer te Stoutenburg, Jan Voskuilen en Willem Voskamp te Leusden

Dat Teunis Aalbertsen Voskuilen in gemeenschap gehuwd is geweest en tot zijn eenige erfgenaam heeft nagelaten zijn zoon Aalbert Teunissen Voskuilen ( zie ook 811)

AT056f001          1838, 1 Juni,                      akte 811

Bekendheid  zie 807 betreft Maria en Rijnalda Voskuilen Hamersveld

AT056f001          1838, 6 Juli,                       akte 832

Voogd door Jan van Ruitenbeek Leusden

AT056f001          1838, 18 Juli,                     akte 838

Voogd door G. Driftakker over minderjarigen zoon Cornelis, weduwnaar van wijlen Maria Tolboom, Leusden

AT056f001          1838, 14 Augustus,         akte 849

Arie Westerveld Hoogland

AT056f001          1838, 14 September,     akte 867

Hypotheek door Hendrik Janszoon van Ruitenbeek, landbouwer  gehuwd met Geertje Jacobsdochter aan Meester W.J. Both  Hendrikse groot f. 4000,– op hofstede groot 36 bunder, 81 roeden, 30 ellen in Leusbroek zie ook 869

AT056f001          1838, 21 September,     akte 872

Radiatie Lambertus Voskuilen, landbouwer te Stoutenburg en Hendrik Voskuilen te Leusden

AT056f001          1838, 12 Oktober,           akte 878

Radiatie Lambertus Voskuilen, landbouwer te Stoutenburg tegen Jan Voskuilen Leusden

AT056f001          1838, 19 Oktober,           akte 878

Bekendheid door Jan Voskuilen, Cornelis van Kooij, Wouter Hubertus en Gerrit Hubertus Westerveld, landbouwers dat de familienaam van Gerrit Jansen zijn van Ruitenbeek en van Mietje Hannesse van de Wetering Leusden

AT056f001          1838, 26 Oktober,           akte 896

Huur Reijer van de Hoef Teuniszoon en Heintje van Ruitenbeek, landbouwers te Leusden

AT056f001          1838, 13 November,      akte 904

Testament Hendrik Schothorst Hoogland

AT056f001          1838, 21 November,      akte 906

Inventaris van Ruth Wijntjes wijlen Maria van den Hoven Soest

AT056f001          1838, 29 November,      akte 909

Testament Jan van Ruitenbeek, landbouwer en Neeltje Smit Leusden

AT056f001          1838, 29 November,      akte 913

Veiling van hakhout door Baron van Tuyll van Serookerken op Hoogland

AT056f001          1838, 7 December,         akte 918

Radiatie door Aart Kuijer te Hoogland en Wulfert van de Tweel te Stoutenburg aan Ruth Bouwmeester, landbouwer te Hoogland

AT056f001          1838, 18 December,      akte 919

Testament Willem van de Heuvel en Aaltje Peters Mispelaar Hoogland zie ook 920

AT056f001          1838, 19 December,      akte 922

Huur van een huis bouw- en weiland groot 7 bunder aan Thijs van Middelaar Hoogland zie ook 934 en 935

AT056f001          1839, 16 januari,             akte 942

Testament Willem Evertse van de Lodijk, landbouwer te Hoogland

AT056f001          1839, 1 Februari,             akte 947

Testament Wilhelmus van Beek, landbouwer en Elisabeth Beeking

AT056f001          1839, 14 en 21 Februari,              akte 954

Inventaris van de nalatenschap van Evert Boor Hoogland

AT056f001          1839, 19 en 20 Februari,              akte 955

Inventaris van de nalatenschap Jan Ijsbrands van de Heiden Hoogland

AT056f001          1839, 22 Februari,          akte 958

Testament door Gerritje Dirksen de Heer huisvrouw van Roelof Jansse van Beek, Hoogland

AT056f001          1839, 4 April,                    akte 974

Testament door Aart Steenbeek gehuwd met Grietje Tomas van den Hoven te Hoogland

AT056f001          1839, 18 April,                  akte 975

Inventaris ten sterfhuis van Hendrik Schothorst Hoogland

AT056f001          1839, 29 April,                  akte 980

Erfpacht Christiaan van Kooij Amersfoort

AT056f001          1839, 17 Mei,                    akte 983

Testament Peter van de Tweel gehuwd met Aaltje Huurdeman Hoogland

AT056f001          1839, 24 Juli,                     akte 1005

Volmacht door Jacob, Hendrik en Wouter Rossenberg Stoutenburg

AT056f001          1839, 6 Augustus,           akte 1013

Veiling te velde staande gewassen onder Stoutenburg

AT056f001          1839, 18 Oktober,           akte 1041

Scheiding van de nalatenschap van Evert Boon Hoogland

AT056f001          1839, 18 Oktober,           akte 1053

Radiatie door Gijsberta van den Heuvel, weduwe van Dirk Hartman, Hanna Hartman gehuwd met Anthony van den Hengel, smid te Hamersveld. Rigarda Hartman, gehuwd met Evert Kaas, landbouwer te Hoogland. Johannes Hartman pastoor te Utrecht tegen Johannes ?? Hoogland

AT056f001          1839, 27 December,       akte 1069

Hypotheek door Bastiaan van de Heiden, landbouwer  te Hoogland groot f. 1300,– aan Pieter Hilhorst, landbouwer  te Soest, onderpand de hofstede in Over en Neerendeel groot 6 bunder, 60 roeden, 50 ellen Hoogland

AT056f001          1840, 7 Februari,             akte 1093

Huur door Hubertus Gijsbertus van den Berg aan Evert Willemse Kaas, landbouwer met borgt: van Cornelis Hartman landbouwer te Hoogland en Anthony van den Hengel, smid te Hamersveld van de hofstede den Ouden Hoof, groot 26 bunder, 60 roeden met de thiend 6 jaar om f 750,–

AT056f001          1840, 20 Februari,          akte 1104

Veiling van inventaris, vee, haaf ten behoeve van Hendrik Wel Hoogland

AT056f001          1840, 22 Februari,          akte 1110

Veiling van een huis en grond sectie A nummers 52, 55, 56, 251 en 256, Leusden

AT056f001          1840, 5 Maart,                  akte 1115

Testament door Johan Schothorst daghuurder. Stoutenburg

AT056f0011840, 31 Maart,                        akte 1134

Hypotheek door Toon Velthuizen groot f. 6000,– onderpand de hofstede Hilhorst, sectie A 1-9 t/m 14 in Stoutenburg sectie A 108- 116- 118- 136 groot 39 bunder, 49 roeden, 48 ellen, Stoutenburg en Amersfoort

AT056f001          1840, 16 April,                  akte 1152

Inventaris ten bate van Dirkje Gijsbertse, weduwe Wouter Beijer Amersfoort, Hoogland ( zie ook 1160)

AT056f001          1840, 24 April,                  akte 1155

Hypotheek door Jan Vrijhoef gehuwd met Antonia van Asch, aan Gijsbert Cornelis van den Driftakker, groot f. 2000,–  ȧ 3,90%, onderpand hofstede Noordwijk, groot 13 bunder, 89 roeden, 60 ellen, kadastraal sectie E 283, 286, 288, 293, 393 bis. Sectie F nummers 221, 233, 375, 379, 436, 437. 2 op een perceel weiland groot 9 bunder, 24 roeden, 30 ellen, kadastraal sectie E nummers, 266 t/m 271 onder Hamersveld

AT056f001          1840, 1 Mei,                      akte 1162

Testament door Jan Voskuilen, landbouwer en Evertje van de Kamp Leusden

AT056f001          1840, 5 juni,                      akte 1182

Testament Heijmen Brouwer Hamersveld

AT056f001          1840, 10 juni,                    akte 1183

Nalatenschap wijlen Claasje Sanders in leven gehuwd met Heijmen Brouwer Hamersveld

AT056f001          1840, 11 juni,                    akte 1184

Openbare aanbesteding van het vergroten van de kerk en een pastorie om f. 12.500,– Hoogland

AT056f001          1840, 12 juni,                    akte 1185

Testament Herman van de Hengel burgemeester en Jannetje Stevens Stoutenburg

AT056f001          1840, 30 juni,                    akte 1194

Inventaris van wijlen Beatrix van den Tweel ten bate van Gijsbertus Jan van de hoven Hoogland

AT056f001          1840, 18 juli,                     akte 1203

Veiling van Rogge, weit op Hoogland ten, Hendrik de Wit Hoogland, Stoutenburg

AT056f001          1840, 11 Augustus,         akte 1215

Testament Gijs Hoogenboom en Aaltje Peelen, landbouwers te Hoogland

AT056f001          1840, 22 September,     akte 1235

Bekendheid, Aleida en Francisca enz en wijlen Frederika Josephina

Henrietta van Bueckevoort, kinderen van Reinerus Canisius Bueckevoort

en Johanna Geertruida Alouisa van Erckelens te Doesburg overleden ( 20-12-1828)

AT056f001          1840, 30 Oktober,           akte 1247

Verkoop door Aloidius Jordanus Evaristus Hooft van Huijsduynen van bos in Leusden kadastraal

sectie A nummer 26, groot 33 roeden, 40 ellen

AT056f001          1840, 19 December,       akte 1266

Veiling van onroerend goed door Hendrika Cornelis van Westerlaak, weduwe van

Gijsbert Frederiks van den Hoven en verdere familie, aan Johannes Niepoort te Amersfoort,

van een hofstede de Bieshaar op Hoogland, groot 17 bunder, 70 roeden, 50 ellen, om f. 7.460,–.

Aan Willem Tolboom om f. 2.760,– (zie ook 1268 en 1277)

AT056f001          1841, 16 januari,             akte 1280

Verhuur van een hofstede de Vierakker, groot 1 bunder, 70 roeden aan Rijk Westerlaak Hoogland

AT056f001          1841, 13 Februari,          akte 1305

Veiling van goederen ten behoeve van Geurt Blank, boerenknecht te Stoutenburg en verdere familie Blank van 3 bunder, 85 roeden, 40 ellen, van 2 bunder, 77 roeden, 80 ellen aan Peter Kok, en van 4 bunder, 11 roeden, 10 ellen aan Johanna Blank, huisvrouw van Hendrik Eshof

AT056f001          1841, 17 Februari,          akte 1310

Hypotheek door Gerrit van den Berg , landbouwer en zijn huisvrouw Aaltje van Beek te Leusden, aan Pieter Hilhorst, landbouwer te Soest, groot f. 1.500,–, onderpand 7 bunder, 92 roeden, 40 ellen bouwland in sectie F nummers 630 t/m 635 en 723 t/m 728

AT056f001          1841, 13 Maart,               akte 1328

Veiling van goed van de hofstede de Beeckekamp, kadastraal sectie C nummers 253 t/m 261 en 265, groot 3 bunder, 36 roeden, 40 ellen, aan Lambertus Huurdeman, landbouwer  te Stoutenburg om

f. 2.500,–

AT056f001          1841, 23 April,                  akte 1344

Huur, door Gerbrand Hanesse van ’t Klooster aan Gerbrand van ’t Klooster, wonende te Hoogland van de hofstede Breevoort, groot 35 bunder, voor 20 jaar om f. 900,–

AT056f001          1841, 24 April,                  akte 1345

Veiling van vastgoed ten bate van Hendrikus Schimmel, landbouwer  1 een hofstede Hoogerhorst onder Hoogland met bomen en een perceel maasland kadastraal sectie A nummers 642 t/m 646 en 649, groot 4 bunder, 94 roeden, 40 ellen en nog diverse percelen aan de verkoper Hendrikus Schimmel, Peter Hilhorst en Jacob Stalenhoef, landbouwers te Soest ( zie ook 1354, 5,6 mei)

AT056f001          1841, 7 Mei,                      akte 1355

Testament Jan van Middelaar gehuwd met Elisabeth Pisa, landbouwers te Hoogland

AT056f001          1841, 28 Mei,                    akte 1369

Testament, Leentje Mossel, huisvrouw van Tijmen Tijmense Bouwman, Leusden

AT056f001          1841, 2 Juli,                       akte 1382

Testament Gijsbert Jansen van de Hoven en Gijsberta van de Wolfshaar, Hoogland

AT056f001          1841, 23 Juli,                     akte 1403

Testament Wilhelmus Schimmel en Aaltje Huurdeman, Hoogland

AT056f001          1841, 2 Augustus,           akte 1411

Veiling van Haaf en vee enz, door Aart Kuijer, Hoogland

AT056f001          1841, 3 September,       akte 1429

Hypotheek door Gijsbert Hoogenboom en Aaltje Peelen, onderpand ½ van de hofstede, 3 bunder,

24 roeden, 20 ellen, kadastraal sectie A nummers 74 t/m 80 en kadastraal sectie E nummer 325, Hoogland

AT056f001          1841, 25 September,     akte 1440

Huur door Aleijda van Posthoorn, weduwe Albertus Stuivenberg, aan Hannes van de Velde, landbouwer van een hofstede de Duist, groot, 5 bunder, 10 roeden, voor 6 jaren om f. 140,–

jaarlijks. Hoogland

AT056f001          1841, 8 Oktober,             akte 1448

Huur door Gerbrand Hannesse van ’t Klooster, landbouwer te Soest aan Hannes van ’t Klooster, landbouwer te Hoogland van de hofstede Sluisdijk met 16 bunder land voor 20 jaren om f. 340,– jaarlijks

AT056f001          1841, 22 Oktober,           akte 1455

Huur door Gijsbert Kronenburg als gemelde van Arnoud Willem Baron van Brienen, van de Groote Lindt te Amsterdam, aan Jan Kok, landbouwer van de hofstede Klein Emiclaar, groot 20 bunder, voor 6 jaren om f. 300,– jaarlijks

AT056f001          1841, 22 Oktober,           akte 1457

Huur door Gijsbert Kronenburg als gemelde van Arnoud Willem Baron van Brienen, aan Jan Kleinveld, landbouwer van 5 bunder 92 roeden in Stoutenburg voor 6 jaren , om f.150,–

AT056f001          1841, 22 Oktober,           akte 1458

Huur door Gijsbert Kronenburg als gemelde van Arnoud Willem Baron van Brienen, aan Bart van de Broek, 3 bunder 4 roeden onder Stoutenburg voor 4 jaren om f. 42,–

AT056f001          1841, 15 November,      akte 1465

Testament Klaas Wijntjes, timmerman en zijn zusters. Stoutenburg

AT056f001          1841, 4 December,         akte 1482

Veiling van Jan Wouterse van Dijk, landbouwer en familie van de hofstede De Kneut  te Hoogland, 11 bunder, 89 roeden, 70 ellen, kadastraal sectie B nummers 264 t/m 274, en nog een perceel weiland van 8 bunder. Alles aan Evert Gijsbertse van de Tweel te Nijkerk voor f. 6.000,– ( zie ook 1486 veiling)

AT056f001          1842, 18 Februari,          akte 1508

Volmacht door Margaretha Wolters, buiten beroep te Stoutenburg op Antonius Ludovicus van Blockland, priester en kapelaan te Megen, Stoutenburg

AT056f001          1842, 4 Maart,                 akte 1515

Verkoop door Hendrikus Schimmel, landbouwer aan Pieter Hilhorst, landbouwer, beide te Soest van de onverdeelde derde gedeelte van de hofstede Hoogerhorst met daarbij behorende maasland. Alles voor f. 6.390,–

AT056f001          1842, 12 Maart,               akte 1523

Veiling vastgoed ten bate van Johannes Franciscus Posthoorn, koekenbakker te Amersfoort, een bos, hofstede De Duist, groot 9 bunder, 48 roeden, 60 ellen, kadastraal sectie B nummer 499 t/m 504, 506 t/m 517 en 847. Aan de verkoper voor f. 5000,– ( de hofstede was in erfpacht uitgegeven) en verdere landerijen. Hoogland

AT056f001          1842, 15 April,                  akte 1542

Verkoop door Aaltje Meesen, huisvrouw van Otto van Wijk, daggelder. Aan Jannetje Meesen huisvrouw van Cornelis van de Grift de hofstede de Vierakker gelegen op Hoogland, kadastraal sectie B nummer 157, 161, groot 1 bunder, 57 roeden, 40 ellen, om f. 300,–. Zie ook nummer 1565

AT056f001          1842, 29 April,                  akte 1549

Huur van de hofstede Delwijk in Duist de Haar en Zevenhuizen, notaris Vlieck ( de weduwe van) aan Hannus van Kampen, kadastraal sectie B nummer 196, 207, groot 7 bunder, 24 roeden, 60 ellen, voor 9 jaren, voor f. 200,– Hoogland

AT056f001          1842, 3 Mei,                      akte 1552

Verkoop van een perceel land in Zevenhuizen door Lammertje Gijsbertsen, weduwe van Aart Tijmensen, landbouwster aan Niesje de Bruin, weduwe van Teunis Janse Voskuilen te Leusden

AT056f001          1842, 23 Mei,                   akte 1558

Hypotheek door Toon van Velthuizen aan Anthony  van Luden, groot f. 8.500,–, onderpand de hofstede Hilhorst, groot 39 bunder, 49 roeden, 98 ellen. Amersfoort en Stoutenburg

AT056f001          1842, 27 Mei,                    akte1561

Afstand huur door Aalbert van Voorst , landbouwer en van Oetje van Oostrom in Stoutenburg, aan Meester Johannes Luden, van de hofstede Groot Emelaar

AT056f001          1842, 20 Juni,                   akte 1570

Verkoop door Aart van de Broek, aan Dirk Boersen, landbouwer van een hofstede Middelbroek, groot 16 bunder, 41 roeden 3 ellen, kadastraal sectie D nummer 333,336, 338, 341 en 476, 490, en van 4 bunder 98 roeden, 80 ellen onder Woudenberg, kadastraal sectie B nummer 869, 869 a, en 870 t/m 874. Tezamen voor f.6.900,–.

AT056f001          1842, 21 Juli,                     akte 1584

Scheiding door 1 Johannes Franciscus Posthoorn en verdere familie. Amersfoort

AT056f001          1842, 6 Augustus,           akte 1595

Veiling onroerend goed ten behoeve van Reijer van de Kamp, landbouwer te Stoutenburg, Evertje van de Kamp, huisvrouw van Jan Voskuilen, landbouwer te Leusden enz van de hofstede Oude Gort kadastraal Sectie B 73 t/m 76, Sectie C nummers 280, 281, groot 4 bunder, 40 ellen aan Johannes Meijjer te Amersfoort voor  f. 1.910, Gelderland

AT056f001          1842, 9 September,       akte 1605

Bekendheid door Jan Kok enz. allen te Hoogland, dat Hendrik Aalbertse van Brinkensteijn en zijn huisvrouw Reijertje Jans zijn overleden, aldaar nagelaten kinderen Maria, Jan en Aaltje en 3 kleinkinderen Reijertje, Jaantje en Hendrik van Valkenhoef. Stoutenburg

AT056f001          1842, 17 September,     akte 1610

Veiling onroerend goed ten behoeve van Martin Jean van Oven van het buitegoed Zwanenburg aan Ernst Louis Baron van Hardenbroek. Alles gelegen in Hamersveld voor f. 25.020,–

AT056f001          1842, 8 Oktober,             akte 1621

Veiling van goederen aan Cornelis Hartman, landbouwer te Hoogland, Antonius van den Hengel, landbouwer te Hamersveld, Rijkje Hartman weduwe van Evert Kaas, verkopen de hofstede Amendijk, 5 bunder, 76 roeden, 30 ellen. Kadastraal sectie B nummer 348, 348 bis, 349 t/m 359 nevens een huis en hof kadastraal sectie B nummer 346 aan Michiel Lagerweij, koopman, voor f. 2.855,– verder nog land en een hofstede in Voorthuizen genaamd Ketelaarshoef, groot 22 bunder, 60 roeden, 50 ellen, kadastraal sectie B nummers 85, 189 t/m 194, 208, 224 t/m 233, 201 t/m 265, 281, 282 opgehouden voor f. 5.300,–

AT056f001          1842, 19 Oktober,           akte 1623

Inventaris, ten behoeve van Antje Everts van de Heijsteeg, weduwe Cornelis van Hamersveld. Hoogland

AT056f001          1842, 3 November,        akte1626

Veiling ten behoeve van Dirk van den Brink te Amersfoort, Hendrikus van den Brink, kapelaan te Utrecht enz, van haaf en vee enz

AT056f001          1842, 8 November,        akte 1628

Veiling van haaf en vee ten behoeve van Martin Jean van Oven over f. 1.424, 05. Hamersveld

AT056f001          1842, 10 November,      akte 1629

Veiling van haaf en vee ten behoeve Aalbert van Voorst, landbouwer te Stoutenburg om f. 1.397 op het erf Emelaar

AT056f001          1842, 18 November,      akte 1634

Radiatie betreft Dirkje van de Koedijk, weduwe Willem van de Kamp. Stoutenburg

AT056f001          1842, 6-19 en 21 december,      akte 1641

Inventaris ten behoeve van Neeltje Geurtse van Weerhorst, weduwe van Toon Cornelise Voskuilen, Aaltje Voskuilen, huisvrouw van Reijer Schoonderbeek en broer en zus Dirk Voskuilen.

Hoogland

AT056f001          1843, 4 Januari,               akte 1649

Veiling van haaf en vee ten behoeve van Reijer van de Kamp, Evertje van de Kamp, huisvrouw van Jan Voskuilen (Taailand) te Hamersveld voor f. 1.467,85

AT056f001          1843, 8 Januari,               akte 1652

Testament, Bastiaan van der Heijden, Hoogland

AT056f001          1843, 11 Januari,             akte 1655

Testament Jannetje van de Wetering, landbouwster te Hamersveld

AT056f001          1843, 30 Januari,             akte 1663

Huurcontract, Johanna Meijjes aan Petrus Horst, landbouwer te Leusden. De hofstede de Oude Gort in Stoutenburg, 4 bunder, 6 roeden, 40 ellen voor 6 jaar om f.125,– het jaar.

AT056f001          1843, 15 Februari,          akte 1672

Radiatie familie Martje Aartse Ruiter, weduwe van Gerbrand van ’t Klooster. Cornelis Schoonderbeek, Gerrit Jansen van Weerhorst. Hoogland

AT056f001          1843, 7 Maart,                 akte 1685

Scheiding familie ten Brink Amersfoort

AT056f001          1843, 21 Maart,               akte 1693

Hypotheek door Jan van Eijden, landbouwer gehuwd met Teunisje Lakenman, wonende te Stroutenburg aan Wouter van Brinkensteijn te Amersfoort, groot f. 1700,–, onderpand de hofstede De Rijst of Kwade Gat in Stoutenburg, kadastraal sectie C nummer 242 t/m 248, 325 t/m 331, 335 t/m 346 en 643 t/m 648, groot 29 bunder, 90 roeden, 80 ellen

AT056f001          1843, 24 Maart,               akte 1696

Bekendheid in verband met overlijden van Gerbert van ’t Klooster over diens kinderen Hoogland

AT056f001          1843, 5 April,                    akte 1699

Scheiding door Cornelis Hartman, Johanna Hartman van de Hengel, Rijkje Hartman, Kaas, betreffende

de nalatenschap van hun ouders Dirk Hartman en Gerbrand Cornelisse van den Heuvel, beide te Hoogland overleden

AT056f001          1843, 22 April,                  akte 1708

Veiling onroerend goed ten bate van Neeltje Geurtse van Weerhorst, weduwe van Toon Cornelisse Voskuilen en familie, allen te Hoogland van de hofstede Emiclaar kadastraal sectie B nummers 278 t/m 281. Sectie D nummers 110, 142 t/m 145, 151 t/m 153, 180, 190, 193, 194 en 197 t/m 201,

Groot 25 bunder, 56 roeden , 80 ellen. Een tabaksschuur met 4 bunder, 62 roeden, 50 ellen grond naast het vorige perceel, kadastraal sectie D nummer 148, 149, 150 en 628, tezamen aan Arnold Willem Baron van Briemen van de grote Lindt te Amsterdam voor f. 15.670,–

AT056f001          1843, 22 April,                 akte 1709

Veiling van vastgoed door Neeltje Gerritse van Weerhorst, weduwe van Toon Cornelis Voskuilen, diverse percelen grond. Hoogland

AT056f001          1843, 28 April,                  akte 1711

Hypotheek door Gerrit Jansen van Weerhorst, landbouwer gehuwd met Woutertje Gerbranda van ’t Klooster aan Johan Adriaan van de Ven, groot f. 1000,– á 4%, onderpand de hofstede Weerhorst op Hoogland, kadastraal sectie E nummers 105, 706, 709, 710, 714, 723 t/m 728, 748, 750, 750 bis,

751 t/m 756, 758, 759 en 760, tezamen groot 23 bunder, 19 roeden, 10 ellen. Nog 3 bunder, 77 roeden, 30 ellen gelegen als even ( was onverdeelde boedel gerechtigd in de helft) en nog polderland.

AT056f001          1843, 9 Juni,                      akte 1723

Huur door Bastiaan van de Heiden aan Cornelis van de Grift, van een hofstede groot 6 bunder 6 jaren om f. 160,– jaarlijks. Hoogland

AT056f001          1843, 26 Juli,                     akte 1740

Veiling onroerend goed ten behoeve van Peter Michiels Dijkman, landbouwer  te Soest, Teunis van Roomen, landbouwer te Leusden en Michiel Dijkman, landbouwer te Stoutenburg voor f. 3.920,– aan weiland in Soest.

AT056f001          1843, 18 Augustus,         akte 1754

Verkoop door Klaas Wijntjes te Stoutenburg en de weduwe van notaris Vlieck aan Johan Meijjes,

 4 bunder, 93 roeden, 30 ellen. Kadastraal sectie C nummer 33, 34 en 35 voor f. 2.600,–

AT056f001          1843, 31 Augustus,         akte 1756 en 1779

Volmacht door de weduwe Lambertus Jordanus Hoolhorst op Simon Huurdeman. Hamersveld

AT056f001          1843, 10 Oktober,           akte 1788

Testament door Gijsbert Anton Vermeulen onder aarts priester van Utrecht. Amersfoort

AT056f001          1843, 14 Oktober,           akte 1789

Veiling van vastgoed ten behoeve van Wenceslaus Hendrikus Johannes Vermolen als in gemachtigde van Rijnilda ten Brink, weduwe van Thomas Franciscus Vermolen, winkelierster te Amersfoort, van de hofstede De Geer, kadastraal sectie B nummers 317 t/m 323, 338 t/m 341 en 493 t/m 498, groot 21 bunder, 31 roeden, 80 ellen aan Martinus Frederik Alewijn voor f. 5.800,– en nog eenige landerijen

AT056f001          1843, 21 Oktober,           akte 1794

Verkoop door de kerkvoogden van de hervormde gemeente Hoogland aan Willem René Baron van Tuyll van Serookerken van Coelhorst, de Kapel of kerkgebouw staande op Coelhorst, zijnde een gedeelte van nummer 588, sectie E voor f. 800,–

AT056f001          1843, 7 November,        akte 1799

Testament Petrus Horst en Johanna van de Kamp, Stoutenburg

AT056f001          1843, 8 en 9 November,              akte 1801

Veiling van haaf en vee en roerende goederen ten behoeve van Neeltje Gerrits van Weerhorst, weduwe van Toon Cornelis Voskuilen en familie voor f. 5.209,35 Hoogland

AT056f001          1843, 10 November,                     akte 1802

Verkoop door Petrus Leonardus Aloisius van Erkelens aan Susanna Christina Luden, weduwe Anton Luden van de hofstede Groot Vincelaar gelegen in Stoutenburg en Barneveld, kadastraal Stoutenburg sectie A nummers 247 t/m 268, groot 22 bunder, 38 roeden, 90 ellen en van Barneveld sectie A nummers 67, 75 t/m 96, groot 15 bunder, 52 roeden, 50 ellen, zulks met de thienden voor f. 11.000,–

AT056f001          1843, 28 en 29 November,         akte 1806

Veiling van haaf en vee ten behoeve van Maria de Wit gehuwd met Cornelis Voskuilen Barneveld

AT056f001          1843, 22 December,                      akte 1817

Testament Maas Kleinwee en Hendrika van de Zuidewind echtlieden Hoogland

AT056f001          1844, 17 Januari,                             akte 1829

Aanbestedeing ten behoeve van Willem van Gein, pastoor, Willem van Zandbrink, Hendrik Westerveld, Rijk Voskuilen te Barneveld. Machiel Dijkman te Stoutenburg, kerkmeester van de RK pastorie te Achterveld in het bijzijn van Leonardus van de Kasteli adjuct ingenier van de waterstaat te Utrecht voor het afbreken (bestek) van het oude en het bouwen van een nieuwe kerk te Achterveld. Hermanus Hoorneman, meester timmerman, aannemer voor f. 18.249,– ( uitvoerig bestek)

AT056f001          1844, 9 Februari,                            akte 1840

Hypotheek door Rijk Hoefsloot, landbouwer wonende Duist de Haar en Zevenhuizen, aan de heer Hendrik Luden, onderpand de hofstede in de Duist, groot 10 bunder, 45 roeden, 70 ellen, kadastraal sectie A, nummers 98 t/m 103 en sectie B 263 t/m 267

AT056f001          1844, 20 Februari,                          akte 1841

Testament Cornelis Hartman en Anna Roelofsen, wonende op de hofstede de Tolick Hoogland

AT056f001          1844, 1 Maart,                                 akte 1854

Scheiding en nalatenschap van Hendrik Tijmensen de Wit en Geertje van den Tindel en Gijsbert Tijmensen de Wit overleden te Hamersveld.

AT056f001          1844, 22 Maart,                               akte 1864

Hypotheek door Jan Kok gehuwd met Antonia de Wit en Jacobus Brunnij ?? te Amersfoort groot f.1.600,–, onderpand een hofstede en landerijen in Hamersveld als inventaris nummer 1854. Hamersveld

AT056f001          1844, 26 Maart,                               akte 1865

Aanbesteding en vergunning voor bouw van de RK kerk in Achterveld.

AT056f001          1844, 1 April,                                    akte 1869

Testament Cornelia van Dijk, weduwe van Aart Hendrikse Horst, wonende na bij de Morgen Haard ??

Hoogland

AT056f001          1844, 4 Mei,                                     akte 1879

Openbare Veiling ten behoeve van Philips Willem Gerard Jozef van Baerle, oud majoor te Groningen.

Van de hofstede Schoonoord groot 18 bunder, 23 roeden, 90 ellen Hoogland, en nog diversen percelen grond, tezamen gekocht door Evert Kaas te Hoogland voor f. 11.300,–

Verdere percelen genaamd de Bergkuil, de Lage Randkamp de Hoge Randkamp (uitgebreide veilingakte)

AT056f001          1844, 7 Mei,                      akte 1880

Huur Gijsbert Kronenburg als gemachtigde van de heer Arnold Willem Baron van Brienen aan Neeltje Geurtse van Weerhorst, weduwe van Toon Cornelisse Voskuilen van de hofstede Emiclaar, groot 30 bunder, 19 roeden, 30 ellen, voor 6 jaren voor f. 800,– jaarlijks

AT056f001          1844, 18 Mei,                    akte 1886

Veiling de weduwe van Jan Wouterse Lockhorst. Zij veilen de hofstede de  Ganzenkuil, kadastraal sectie B nummers 222 t/m 232, 248 t/m 252, groot 9 bunder, 32 roeden, 10 ellen, kopers Hendrik Kleinhoven en Jan van Hamersveld te Hoogland

AT056f001          1844, 18 Mei,                    akte 1887

Veiling erfpacht. Hoogland

AT056f001          1844, 27 Mei,                    akte 1889

Testament door Jan Kok en Antonia de Wit. Hoogland

AT056f001          1844, 2 September,       akte 1932

Verkoop door Frans Bakkenes, wonende te Leusden, aan de weduwe van Antony Luden van de hofstede de Beekdijk kadastraal sectie A nummers 269 t/m 281, groot 5 bunder, 70 roeden, 10 ellen voor f. 4.000,–. Hoogland

AT056f001          1844, 7 Oktober,             akte 1944

Voogdij door Gerrit Kuijerlandbouwer, wonende te Duist de  Haar en Zevenhuizen van Gerrit Voorburg, landbouwer aldaar tot voogd over zijn minderjarigen kinderen. Hoogland

AT056f001          1844, 14 Oktober,           akte 1946

Hypotheek door Jan Aartze Kraan aan Antony Luden Johanneszoon, groot f. 1.300,–, onderpand een hofstede in Hoogland, groot 1 bunder, 34 roeden, 70 ellen

AT056f001          1844, 26 Oktober,           akte 1949

Openbare veiling ten bate van Gijsbert Wouterse Koller, landbouwer te Woudenberg, Hendrik Westerveld, landbouwer te Barneveld, Wouter Westerveld te Amersfoort, Hendrik Koller te Woudenberg van de hofstede Schuttershoef onder Amersfoort met bouw en weiland en heide, groot 61 bunder, 19 roeden, 18 ellen. Koper is Meester Simon Walckeren voor f. 1.5000,–

AT056f001          1844, 30 Oktober,           akte 1951

3- en 31 Oktober Veiling; Verkoop van weiland in de Haag, vermeld Neeltje van Kooij, gehuwd met Gerrit Langehaar, landbouwer onder Amersfoort

30 en 31 Oktober, Veiling van haaf en vee en inboedel, ook vermeld Neeltje van Kooij te Hamersveld

AT056f001          1844, 5 December,         akte 1961

Inventaris ten behoeve van Aaltje Schipper, weduwe Gerrit Kuijer, Geurt Voorburg, Jozef Schipper, landbouwer te Stoutenburg van de nalatenschap van Gerrit Kuijer

AT056f001          1844, 10 December,       akte ??

Openbare Veiling ten behoeve van Aaltje Schipper wonende te Duist , De Haar, Zevenhuizen, van inboedel haaf en vee  f. 77.310,– te Hoogland

AT056f001          1844, 17, 18 December,               akte 1966

Openbare veiling ten behoeve van Geertje van de Coterlet weduwe Gerrit van de Brand van haaf en vee voor f. 21.25,75 Hoogland

AT056f001          1845, 24 Januari,                             akte 1979

Testament door Hendrik Boersen gehuwd met Hadewig de Wit te Hamersveld

AT056f001          1845, 28, 29 Januari,                     akte 1982

Veiling van haaf en vee, door David Frederik Ernst Davidis  te Hoogland voor f. 2.096,15

AT056f001          1845, 10 Februari,                          akte 1985

Veiling van goed door Aaltje Schipper, weduwe van Gerrit Kuijer van de hofstede genaamd Bouwlust gelegen in de Duist de Haar Zevenhuizen, kadastraal sectie A nummer 157 t/m 166, groot 4 bunder, 56 roeden, 61 ellen, aan Cornelis Botterblom, Jacobuszoon voor f. 1.710,–

AT056f001          1845, 25 Februari,                          akte 1991

Aanbesteding door David Frederik Ernst Doudis van het herbouwen van een afgebrand herenhuis Hoogland

AT056f001          1845, 25 Februari,                          akte 1993

Verkoop door Jan van Ruitenbeek, landbouwer te Leusden, Heintje van Ruitenbeek gehuwd met Reijer van de Hoef, landbouwer te Leusden en Neeltje van Kooij gehuwd met Gerrit Langelaar, landbouwer te Amersfoort, aan Willem Koller en zijn huisvrouw Heintje Ruitenbeek van ¾ gedeelte van de hofstede De Wetering kadastraal sectie F nummers 517, 519, 522 en verder Hamersveld, groot in het geheel 22 bunder, 69 roeden, 50 ellen met de thienden, uitmakende een gedeelte van het 2de blok van de grote kramerij op Hamersveld van de Paulusabdij, voor f.4.650,–

AT056f001          1845, 14 Maart,                               akte 1997

Verkoop door Theodorus van het Zwarteland wonende in  Haarlem, aan Klaas Wijntjes, timmerman te Stoutenburg als gemachtigde van de weduwe Luden . van een huis en erf te Stoutenburg, kadastraal sectie C nummer 298 t/m 301, groot 1 bunder, 3 roeden, 10 ellen voor f. 1.050,–

AT056f001          1845, 29 April,                                 akte 2008

Veiling, afbraak ten bate van Hendrik Kleinhoven en Jan van Hamersveld, Hoogland

AT056f001          1845, 6 Mei,                                      akte 2013

Scheiding door Rutje van ’t Klooster gehuwd met Cornelis Schoonderbeek. Zeger van ’t Klooster enz van de nalatenschap van Gerbrandt van ’t Klooster en Martje Aartse de Ruijter. Hoogland

AT056f001          1845, 9 Mei,                                      akte 2016

Verkoop door Hendrikje Walet, weduwe van Hermen de Groot, landbouwer te Leusden en Heintje de Groot, aan Maria de Groot gehuwd met Evert Evertse, landbouwer te Leusden ¾ gedeelte van een huis, schuurberg te Leusden kadastraal sectie F nummers 68, 69, 70, groot 53 roeden, 76 ellen voor

 f. 150,–

AT056f001          1845, 11 Juni,                                   akte 2029

Testament door Adrianus Otten RK Priester in Hamersveld

AT056f001          1845, 13 Juni,                                   akte 2030

Scheiding door Hendrik Kleinhoven en familie van Hamersveld, van de hofstede de Ganzenkuil kadastraal sectie B nummers 222 t/m 232 en 248 t/m 252, groot 9 bunder 3 roeden, 10 ellen in gelijke delen . Hoogland

AT056f001          1845, 25 Juni,                   akte 2033

Veiling van Rogge en weit te veld door Heintje van Ruitenbeek gehuwd met Wouter Koller, Neeltje van Kooij enz. Hamersveld

AT056f001          1845, 1 Juli,                       akte 2040

Veiling door Antonius Josephus Baron van Blockland, RK priester te Megen van 1 bunder, 19 roeden, gelegen in Neerzeldert te  Hoogland

AT056f001          1845, 8 Juli,                       akte 2045

Veiling van rogge ten bate van Wouter Koller. Leusden

AT056f001          1845, 8 Augustus,           akte 2064

Hypotheek door Willem Hooft, landbouwer te Hoogland aan Heijmen Brouwer, rentenier , wonende te Leusden, groot  f. 2.400, — onderpand een hofstede op Hoogland kadastraal sectie B nummers 609, 637,  groot 13 bunder, 23 roeden, 54 ellen

AT056f001          1845, 20 september,     akte 2082

Veiling onroerend goed door notaris Gerardus van de Heijden te Ravensteijn als gemachtigde van Antonius Ludovicus Baron van Blockland, kapelaan te Megen, van een hofstede gelegen in Hoogland en Amersfoort, Hoeflust. Kadastraal Hoogland sectie C 218, 219, 226, 236, t/m 239, 269, 270, 274 t/m 279, 281 t/m 303. Kadastraal Amersfoort sectie A nummer 261 t/m 264, groot 43 bunder, 39 roeden, 10 ellen, aan Hendrik en Teunis Voskuilen, landbouwer te Hoevelaken voor f. 14.650,–, en verdere landerijen

AT056f001          1845, 10 Oktober,           akte 2093

Verkoop ¾ gedeelte van de hofstede, groot 1 bunder, 57 roeden, 40 ellen aan Gerrit Geurtse  voor

f. 900,– in Duist , de Haar en Zevenhuizen. Hoogland

AT056f001          1845, 8 November,        akte 2100

Testament Evertje Voskuilen Hamersveld

AT056f001          1845, 20 November,      akte 2102

Hypotheek door Hendrik en Teunis Voskuilen, landbouwer te Hoevelaken aan Antonius Ludovicus Baron van Blockland, kapelaan te Megen, onderpand de hofstede Hoeflust, door hen gekocht op 20 septenber ( zie 2082). Groot f. 1.000,–

AT056f001          1845, 18 December,       akte 2114

Verkoop door Johanna Hartman, weduwe van Willem Dirkse Zieltjes aan Dirk Zieltjes, de hofstede de Bloemheuvel te Soest op de Berg, groot 48 bunder, 52 roeden, 50 ellen voor f. 3.800,–

AT056f001          1846, 3 en 4 Februari,   akte 2134

Veiling van haaf en vee ten behoeve van Jan Logtensteijn voor f. 38.75,25 Hoogland

AT056f001          1846, 10 Februari,          akte 2138

Veiling van haaf en vee ten behoeve van Hendrik Horst voor f. 12.05,95. Hoogland

AT056f001          1846, 13 Februari,          akte 2139

Voogdij benoeming door Geertje Jansen Boersen, weduwe van Peel Hendrikse Steenkamp, landbouwer te Stoutenburg, van Helmus Boersen, landbouwer te Barneveld over haar minderjarigen kinderen en bij vooroverlijden van dien Jan Boersen te Voorthuizen

AT056f001          1846, 13 Februari,          akte 2140

Verhuring door Gerrit Gerritse en Jan Meezen  aan Gerrit van Asch, landbouwer te Duist en de Haar en Zevenhuizen van een hofstede voor 6 jaren á f. 100,– jaarlijks. Hoogland

AT056f001          1846, 17 April,                  akte 2166

Verkoop door Jan Horst, landbouwer Maria Horst, gehuwd met Gerrit van Wee, Cornelis Horst enz, aan Hendrik Horst van 5/6 gedeelte van een hofstede in Hoogland kadastraal sectie E nummer 285 t/m 290, groot 2 bunder 85 roeden, 30 ellen voor f.1.500,–

AT056f001          1846, 17 April,                  akte 2167

Voogdij door Hendrika Aartsen van ’t Klooster, weduwe van Tomas Wantenaar, landbouwer Willem Wantenaar, landbouwer als voogd over haar minderjarige zoon Aart Wantenaar. Soest

AT056f001          1846, 1 Mei,                      akte 2171

Verkoop door Cornelis Botterblom, Jacobuszoon, aan Gerrit Voorburg, beide wonende te Duist de Haar, Zevenhuizen. De hofstede Bouwlust aldaar gelegen kadastraal nummers 157 t/m 166 , groot 4 bunder 56 roeden, 61 ellen voor f. 1.600,–

AT056f001          1846, 1 Mei,                      akte 2172

Hypotheek door Hendrik Horst, gehuwd met Gijsberta Botterblom aan Johannes ten Brink te Amersfoort, groot f. 1300,–, onderpand de hofstede de Hoge Huiskamp , groot sectie E nummer 285 t/m 290, groot 2 bunder 85 roeden, 30 ellen (zie 2166)

AT056f001          1846, 27 Mei,                    akte 2178

Openbare verkoping door de gemachtigde van de erven van Pieter Craandijk , de hofstede het Bunsemsgat gelegen in Amersfoort, groot 9 bunder, 65 roeden, 70 ellen en landerijen daarbij gelegen. Toegewezen aan Herbertus Gerardus van den Bergh, grondeigenaar te Amersfoort. Verder nog diverse landerijen, het erf Schuilenburg, te Amersfoort, groot 4 bunder, 53 roeden, 60 ellen aan Carel Christriaan Tomas voor f. 3.950,– Te Stoutenburg de hofstede Het Scham of Egdom, groot 45 bunder, 23 roeden, 69 ellen, kadastraal sectie E, nummers 77 t/m 97, 104 t/m 120 en 158, aan jonkheer Jan Francois Leonard Coenen, controleur der belastingen te Amersfoort voor f. 21.625,–

AT056f001          1846, 27 Mei,                    akte 2179

Openbare verkoping door gemachtigde van de  erven Pieter Craandijk. 1 Soest, hofstede groot 41 bunder, 41 roeden, 11 ellen gelegen Soest en Amersfoort

2 de hofstede Het Lange huis te Soest, groot 49 bunder, 94 roeden, 20 ellen, met 29 bunder, 63 roeden, 90 ellen heide. Een hofstede getekend nummer 4, groot 55 bunder, 99 roeden, 60 ellen in massa toegewezen aan Alida Elisabeth Craandijk te Amsterdam voor f. 70.060,–

AT056f001          1846, 16 Juni,                   akte 2186

Inventaris  ten behoeve van Willem Wantenaar van de nalatenschap van Tomas Wantenaar en Hendrica Aartsen van ’t Klooster, Soest

AT056f001          1846, 26 Juni,                   akte 2188

Verkoop door Arrisje van Brinkensteijn, gehuwd met Pieter van Burgsteden, landbouwer te Stoutenburg, aan de weduwe Antony Luden, de hofstede Groot Daatselaar kadastraal sectie B enz: groot 48 bunder, 26 roeden, 70 ellen voor f. 13.400,–

AT056f001          1846, 2 Juli,                       akte 2189

Aanbesteding voor vergroten en verbouwen van de  Lieve Vrouwekerk te Amersfoort aan Johannes de Bruin voor f.19.800,–

AT056f001          1846, 3 Juli,                       akte 2191

Verkoop van de hofstede De Akker te Hoogland, kadastraal sectie A nummers 74 t/m 80, groot 3 bunder, 24 roeden, 20 ellen voor f. 2000,–

AT056f001          1846, 1 Augustus,           akte 2205

Verkoop door Peter Smit , aan Burgemeester Scheltus van Leusden 9/10de gedeelte van het huis in Leusden kadastraal sectie F 263, groot 56 ellen voor f. 270,–

AT056f001          1846, 18 September,     akte 2230

Testament door Hendricus Schoonderbeek en Petronella Kok echtelieden te Stoutenburg

AT056f001          1846, 12 November,      akte 2248

Verkoop door Alida Elisabeth Craandijk aan Willem Wantenaar van bos in Soest, groot 18 bunder, 23 roeden, 90 ellen

AT056f001          1846, 13 November,      akte 2249

Verkoop door Jacob Stalenhoef, landbouwer aan Pieter Hilhorst te Hoogland ⅓ gedeelte van de hofstede “Hoogerhorst” groot 8 bunder, 44 roeden, 60 ellen, kadastraal sectie A nummers 642 t/m 649 en 2 in 14 bunder, 90 roeden, 80 ellen. Alles in Hoogland voor f. 6000,–

AT056f001          1846, 19 December,       akte 2259

Openbare veiling vastgoed t.b.v. 1 Klaas Wijntjes, timmerman te Stoutenburg, 2 Franciscus Gerarda

Reinerus Hubertus van Lilaar, student te Leiden. Amersfoort.

1. een huis in Amersfoort aan Gerrit van Eijken, muziekmeester

2. Stal en Koetshuis

3. de hofstede “De Boomen” gelegen in Overzeldert te Hoogland kadastraal sectie E nummer 213 t/m 231, groot 22 bunder, 51 roeden, 20 ellen aan voornoemde F.G.R.H. van Lilaar voor f. 7410,–

4. het erf en goed Emiclaar in Hoogland kadastraal sectie B nummers 111 t/m 121, 121a en 122 t/m 127, groot 7 bunders, 48 roeden, aan Arnold W van Brunen van de grote lint voor f. 5000,–

5 en 6. Wei- en hooiland

7 het huis en erf Elzijn Plezier, groot 5 bunder, 63 roeden, 60 ellen aan voornoemde  F.G.R.H. van Lilaar voor f. 2305,– te Hamersveld

1 AT056f001       846, 19 December,         akte 2260

Openbare veroping t.b.v Theodoor J.B. van Westervoort en 2 Franciscus Gerarda

Reinerus Hubertus van Lilaar, de hofstede de Katrijs kadastraal sectie E nummers 441, 442, 445, 446, 447, groot 4 bunder, 32 roeden, 10 ellen, aan Johannes van der Maath, broodbakker te Amersfoort. Hoogland

AT056f001          1847, 29 Januari,             akte 2283

Huur door Tijmen Tijmensen Kaas aan Willem Tijmensen Kaas, landbouwer te Leusden van 1 bunder, 70 roeden en een huis voor 15 jaar

AT056f001          1847, 30 Januari,             akte 2284

Inventaris t.b.v. Petronella Kletersteeg, weduwe Jan Schuur, Rijkje Schuur enz. Duist , de Haar en Zevenhuizen van de nalatenschap van Antje Janse, weduwe van Wulfert Schuur te Hoogland

AT056f001          1847, 2 Maart,                  akte 2291

Erfpacht door Maria Smit gehuwd met Simon Huurdeman aan Carel Diepenheim Scheltus, van

22 roeden, 22 ellen gelegen in Leusden voor 25 jaar voor f. 15 jaarlijks

AT056f001          1847, 2 en 5 Maart,        akte 2292

Inventaris t.b.v. Klaas Wijntjes, timmerman te Stoutenburg en in bijzijn van Jan Aartsen Kraan, van den boedel van Heijmen Brouwer en Klaasje Sanders, beide overleden. Hamersveld en Stoutenburg

AT056f001          1847, 24 Maart,               akte 2310,

Veiling van bijen en toebehoren door Hendrik Voskuilen, junior. Benoeming voogd door Maria Smit, weduwe Simon Huurdeman, van Hendrika Voskuilen tot voogd over haar minderjarige dochter. Hamersveld

AT056f001          1847, 30  Maart,              akte 2311

Veiling onroerend goed familie Schuur, van een hofstede en landerijen gelegen aan “De Boom” in

Zevenhuizen, groot 6 bunder, 64 roeden, 60 ellen aan voornoemde Willem en Rijkje Schuur voor

 f. 5210,–. (Veiling inboedel zie nummer 2320, 7 en 8 april)

AT056f001          1847, 15 April,                  akte 2324

Verkoop door Alida Elisabeth Craandijk aan Willem Wantenaar 30 bunder heidegrond voor f. 400,– Soest

AT056f001          1847, 15 Mei,                    akte  2339

Scheiding van de kinderen van Lilaar van de nalatenschap van hun ouders Theodoor Johann Lilaar en Frederica Hendrica Bueckevoort echtelieden, overleden Amersfoort

AT056f001          1847, 4 Juni,                      akte  2344

Cessie door Wouter van de Burgwal aan de weduwe Jan Schuur in Zevenhuizen

AT056f001          1847, 14 Juni,                   akte  2351

Verkoop door Lammertje Smit aan Burgemeester Scheltus van 1/10 gedeelte van een huis in Leusden sectie F nummer 263, groot 56 ellen voor f. 30,–

AT056f001          1847, 18 Juni,                   akte  2356

Hypotheek door Jan Schoonderbeek, kleermaker aan Willem Zandbrink, beide wonende te Stoutenburg, groot f. 300,–, onderpand een huis en schuurtje aldaar kadastraal sectie B nummer 517

AT056f001          1847, 26 Juni,                   akte  2364

Openbare veiling t.b.v Wouter Koller, landbouwer te Leusden en Hendrik Koller, Hendrik Westerveld te Barneveld, Wouter Westerveld te Amersfoort van een hofstede “Middel Moorst, groot 57 bunder, 87 roeden, 10 ellen aan Anna Maria Munster douaniere van Ernest Louis  Baron van Hardenbroek van Lockhorst voor f. 14.200,–

AT056f001          1847, 5 Juli,                       akte  2366

Verkoop door Jasper Hendrik Baron van Zuylen Nijevelt, wonende in Barneveld, aan Susanna Christina Luden, weduwe Antonie Luden van een hofstede “De Kleine Hof” te Barneveld, groot 31  bunder, 17 roeden, 70 ellen voor f. 9000,–

AT056f001          1847, 6 Augustus,           akte  2379

Hypotheek door Rijkje en Willem Schuur, groot f. 1800,– onderpand hun hofstede gelegen onder Duist de Haar Zevenhuizen, Hoogland

AT056f001          1847, 8 Oktober,             akte  2396

Scheiding door Wouter Koller, Landbouwer en Hendrik Koller, buiten beroep te Leusden, van de nalatenschap van Gijsbert Wouters Koller overleden te Leusden

AT056f001          1847, 5 November,        akte  2402

Verkoop door Cornelis Peter Hendrik Suijck, candidaat notaris, als gemachtigde van Antonius Ludovicus, Baron van Blockland, kapelaan, wonende te Megen aan Hendrik van Dijk de hofstede

 ’t Klooster, kadastraal sectie E 442 t/m 445 en gedeeltelijk van 442 bis en F 624 t/m 629 en 729 t/m 753, groot 34 bunder, 48 roeden , 10 ellen voor f. 6150,–

AT056f001          1847, 5 November,        akte  2403

Verkoop ( zie 2402) door kapelaan Antonius Ludovicus, Baron van Blockland aan Gerrit Hubertze Westerveld, landbouwer  te Leusden van 4 bunder, 58 roeden, 28 ellen bouw-, weiland, bos gelegen kadastraal sectie E nummer 433, een gedeelte van 482 bis, 434 t/m 441 voor f. 1600,– te Hamersveld

AT056f001          1847, 17 December,       akte  2414

Scheiding tussen Hendrik Voskuilen, landbouwer te Hoogland en Teunis Voskuilen, landbouwer te Hoevelaken waarbij aan de eerstgenoemde is toegewezen de hofstede Hoeflust sectienummers vermeld Hoogland en Amersfoort voor f. 15.000,– en polderland aan de laatstgenoemde de hofstede Leeuwensteijn in Hoevelaken sectienummers vermeld, groot 37 bunder, 35 roeden, 94 ellen voor

 f. 10700,– en verder nog losse landrijen

AT056f001          1848, 14 Januari,             akte 2425

Hypotheek door Lijsje Boelenkamp, weduwe Jacob Oudhuizen en verdere familie, inwoners van Hoogland aan Bartha van Nimwegen, weduwe van Hendrik de Jong, wonende te Amersfoort, groot

 f. 600,– ȧ 4½ % op de hofstede de Vuydijk , kadastraal sectie E nummer 41, 42, 47 t/m 51 en 58 t/m 65, groot 8 bunder, 28 roeden, 80 ellen

AT056f001          1848, 16 Februari,          akte 2442

Inventaris t.b.v Gijsbert van de Hoven c.s. van de nalatenschap van wijlen Willem Gijsbertse van de Hoven en Hendrika Gerritsen Hoogland

AT056f001          1848, 29 Februari,          akte 2446

Scheiding tussen Jacobus de Groot en Maria Smit, weduwe Simon Huurdeman en Hendrika Huurdeman gehuwd met Hendrik Voskuilen aan Johannes de Groot ?? bos , groot 2 bunder, 50 roeden, 90 ellen kadastraal sectie F 706 t/m 716 aan de overige bouwgrond kadastraal sectie F 257, groot  4 bunder Hamersveld

AT056f001          1848, 13 April,                  akte 2456

Inventaris t.b.v familie Middelaar van de nalatenschap van Aart Steenbeek en Grietje Tomasse van den Hoven echtelieden Hoogland

AT056f001          1848, 25 Mei,                    akte 2467

Testament Adrianus Otten, pastoor te Hamersveld

AT056f001          1848, 17 Augustus,         akte 2494

Verkoop door Johanna Maria van den Bergh, weduwe Joannes Gerardus Haakman aan Hubertus Gerardus van den Bergh van het erf Hoogenwel gelegen in Hoogland kadastraal sectie B 546, 553, 557 enz en sectie C 112 , 434 enz, groot 42 bunder 11 roeden, 15 ellen

Het erf genaamd Half Rollecoot gelegen in Hoogland, groot 7 bunder, 37 roeden, 18 ellen

Het erf de Vathorst, groot 22 bunder, 80 roeden, 50 ellen voor f. 26000,–

AT056f001          1848, 25 Augustus,         akte 2498

Veiling van de hofstede Klein Rumelaar, groot 79 bunder, 98 roeden, 60 ellen Woudenberg

AT056f001          1848, 28 November,      akte 2533

Veiling van haaf en vee enz t.b.v Maria Brinkesteijn, landbouwster te Hoogland voor f. 1.385,90

AT056f001          1849 ,5 Februari,             akte 2564
Verkoop door Maria van Brinkensteijn,  aan Jan van Hamersveld beide te Hoogland. De hofstede

De Geer kadastraal sectie B nummers 300 t/m 316, 342 t/m 344 en 447t/m 484, groot 18 bunder, 83 roeden voor f. 4.510,–

AT056f001          1849, 27 April,                  akte 2593

Hypotheek door Dirk van Kleinwee, landbouwer, wonende te Hoogland, groot f. 2000,– aan Quirijn van Ommen als onderpand de hofstede Nieuwland kadastraal sectie A nummers 39 t/m 46, groot 4 bunder, 20 roeden, 90 ellen

AT056f001          1849, 4 Mei,                      akte 2596

Testament Willem van de Kamp en Cornelia van de Broek echtelieden Achterveld

AT056f001          1849, 9 Mei,                      akte 2601

Inventaris t.b.v. Hendrik Koller wonende te Stoutenburg, voogd van Jan Westerveld in bijzijn van Jan van de Hoef, landbouwer in Duist, de Haar, Zevenhuizen. Toeziende voogd Amersfoort

AT056f001          1849, 23 Augustus,         akte 2644

Testament Anna Vonk, dienstbode in Hamersveld

AT056f001          1849, 12 Oktober,           akte 2668

Veiling vastgoed de gemachtigde van Arnold Hendrik Bor, geestelijke, wonende te Meerlo, de hofstede Huisstede gelegen in Hoevelaken kadastraal sectie E nummers 226 t/m 233, groot 4 bunder, 30 roeden, 50 ellen, aan Margaretha Baronesse van Lijnden , Douaniere van H. Schimmelpenningh van der Oye

AT056f001          1849, 25 Oktober,           akte 2676

Testament van Rijk Hoefsloot, landbouwer te Duist, de Haar, Zevenhuizen

AT056f001          1849, 5 November,        akte 2680

Inventaris t.b.v Gerrit van Dijk, boerenknecht van de nalatenschap van Antje Evertse van de Heijsteeg, weduwe van Rijk van Rossenberg, Laatst weduwe van Cornelis van Hamersveld. (Zie ook nummers 2710, 17 januari 1850 en 2772, 1 juli 1850)

AT056f001          1849, 30 November,      akte 2690

Overeenkomst tussen meester Johannes Luden, Antoniezoon, wonende te Amsterdam en Lambertus Huurdeman, landbouwer  te Stoutenburg en burgemeester van de gemeente en de gemachtigde van Jannetje Faber, weduwe Cornelis Vernier, over het maken van een brug over de Moosterbeek bij het erf De Horst.

AT056f001          1850, 1 Januari,               akte 2701

Nadere overeenkomst door de heer Luden en Lambertus Huurdeman over de richting van de te maken weg van den Hessenweg tot Hamersveldseweg, Stoutenburg

AT056f001          1850, 31 Januari,             akte 2714

Veiling t.b.v Cornelis van de Tweel, Gerrit van Dijk, boerenknecht enz. Nicolaas en Jan van Dijk de gemachtigde van Hendrika van de Heijsteeg ( zie 2680) een hofstede gelegen aan de Zeldertseweg kadastraal sectie A nummer 172, 175 en kadastraal sectie E 241, 264, groot 7 bunder, 31 roeden,

 90 ellen aan Aart Kaas te Hoogland voor f. 5. 975,– En verdere landerijen Hoogland

AT056f001          1850, 6 en 7 Februari,   akte 2717

Veiling van haaf en vee enz t.b.v Hendrik van de Heijsteeg voor f. 2.715,30 te Hoogland

AT056f001          1850, 25 Februari,          akte 2722

Veiling idem verkoop van Aart Kaas van de hofstede het Duisthuisje kadastraal sectie B nummers 485 t/m 492, groot 3 bunder, 77 roeden, opgehouden voor f. 2.810,– Hoogland

AT056f001          1850, 1 Maart,                 akte 2723

Testament door Willem van Zandbrink, landbouwer te Stoutenburg

AT056f001          1850, 8 Maart,                 akte 2726

Huur, Aart Kaas verhuurt het Duisthuisje aan Gerrit van Dijk Hoogland

AT056f001          1850, 8 Maart,                 akte 2727

Huur door David Frederik Ernst Davidis, wonende in Voorthuizen aan Wouter Westerveld te Hoogland De hofstede Nieuw Liendert en 5 bunder land voor 6 jaren voor f. 300,– , borger  Hendrik Wouters Westerveld te Barneveld en Hendrik van de Wetering te Stoutenburg

AT056f001          1850, 27 Maart,               akte 2730

Veiling vastgoed door David Frederik Ernst Davidis, van het buitengoed Den Engh gelegen in Hoogland kadastraal sectie D nummers 301, 302, 308, 311, 314, 294, 295, 624, 625, 670, 675, 669, groot 16 bunder, 47 roeden, 63 ellen opgehouden op f. 30.000

AT056f001          1850, 4 April,                    akte 2751

Verkoop door de gemachtigde van Pieter van Cranenburg aan meester Pieter Verloren van Themaat, raadsheer in de provincie Utrecht van het buitenverblijf Schothorst kadastraal sectie D nummers 371, 372, 588, 592, 601, 602, 604, 606 en 695, groot 5 bunder, 3 roeden, 23 ellen. De koepel en de daghuurderswoning aldaar. De huizinge Grootwede met annex  woning aldaar kadastraal sectie E 931, 932 en 933, groot 37 roeden, 9 ellen voor f. 10.000,– Hoogland

AT056f001          1850, 31 Mei,                    akte 2752

Testament Gerrit van Dijk en Jannetje Beijer Hoogland

AT056f001          1850, 30 Juli,                     akte 2784

Verkoop door Martinus Frederick Aleweijn, wonende te Soest aan meester Christiaan Willem Moors, griffier der staten van Utrecht van de hofstede De Geer kadastraal sectie B nummers 317 t/m 322, 338 t/m 341 en 493 t/m 498, groot 21 bunder, 31 roeden, 80 ellen voor f. 5800,–

AT056f001          1850, 2 Augustus,           akte 2785

Huwelijksovereenkomst tussen Willem Schuur, landbouwer en Jannetje Tolboom, wonende te Duist, de Haar, Zevenhuizen

AT056f001          1850, 8 Augustus,           akte 2787

Openbare Veiling van haaf en vee  t.b.v Gerritje Kuijer huisvrouw van Cornelis van Kooij, landbouwer en Antje Kuijer, huisvrouw van Gijs Nieuwenburg, landbouwer allen te Leusden. Dirk Zieltjes en Wouter Zieltjes te Soest voor f. 1219,50

AT056f001          1850, 17 September,     akte 2799

Verkoop door Aart Kaas aan Antonie van Beek de hofstede Het Duisthuisje kadastraal sectie B 485 t/m 491, 890, 891 en 892, tezamen groot 3 bunder 97 roeden, 10 ellen voor f. 2800,–

AT056f001          1850, 4 November,        akte 2813

Verkoop meester Pieter Verloren van Themaat aan Johannes de Roth, plattelandsgeneesheer te Hoogland van een huis Grootweide kadastraal sectie E 932 en tuin tezamen voor f. 1800,–

AT056f001          1850, 8 November,        akte 2815

Hypotheek door Dirk Zieltje aan Pieter Hilhorst, landbouwer te Soest, onderpand de hofstede de Bloemheuvel, groot 47 bunder, 44 roeden, 90 ellen

AT056f001          1850, 12 November,      akte 2817

Veiling van haaf en vee enz door Hannes van de Velde voor f. 1224,40  Hoogland

AT056f001          1850, 22 November,      akte 2820

Verhuur door Hubertus Gerardus van den Bergh aan Aaltje Berg, weduwe Jan Tijssen Middelaar, Jannetje Middelaar alle landbouwers te Hoogland aan de hofstede Hoogenwel voor 1 jaar voor f. 505,–

AT056f001          1851, 4 Februari,             akte 2851

Inventaris t.b.v Hendrik Voskuilen en Toon van den Hengel, landbouwers als executeur en in bijzijn van Cornelis Otten, alle wonende te Leusden van de nalatenschap van Adrianus Otten, RK pastoor te Hamersveld en aldaar overleden

AT056f001          1851, 25 Februari,          akte 2861

Openbare veiling van meubelen in t.b.v  , Cornelis Otten wonende in Hamersveld  f. 560,59

AT056f001          1851, 18 en 19 Maart,   akte 2873

Veiling van haaf en vee enz, t.b.v aaltje Peterse van Mispelaar, landbouwster, weduwe van Willem van de Heuvel en familie Kok en van den Heuvel in Hoogland voor f. 3514,10

AT056f001          1851, 20 Maart,               akte 2874

Veiling van bijen door Maria Smit, weduwe van Simon Huurdeman te Hamersveld voor f. 345,20

AT056f001          1851, 28 Maart,               akte 2877

Verkoop van 5/8 van het recht van erfpacht in Soest door Gerritje Kuijer huisvrouw Cornelis van Kooij, Hamersveld en Soest

AT056f001          1851, 4 April,                    akte 2882

Testament van Willem van Zandbrink, landbouwer te Stoutenburg

AT056f001          1851, 13 Juni,                   akte 2901

Hypotheek door Willem Hooft, landbouwer te Hoogland aan Klaas Wijntjes, timmerman te Stoutenburg, als voogd over de minderjarige Woutera en Heijmen Brouwer groot f. 500,– met onderpand de hofstede het Hateveen, kadstraal nummers 609 t/m 637, groot 13 bunder, 23 roeden, 54 ellen

AT056f001          1851, 4 Juli,                       akte 2906

Hypotheekstelling door meester Franciscus Gerardus Reinerus Hubertus Lilaar, adviseur, als curator over Jacoba Barbara Bor op een hofstede genaamd De Boomen in Hoogland, kadastraal sectie E 213 t/m 231, groot 22 bunder, 84 roeden, 10 ellen. Aangenomen door Teunis Kok, landbouwer te Soest als toeziende curator.

AT056f001          1851, 25 Juli,                     akte 2914

Verkoop door Willem van Zandbrink aan Willem van Geijn, RK pastoor te Achterveld en Willem Koller, landbouwer en kerkmeester van 5 bunder bouwland kadastraal sectie B 495, 556 en 580 voor f. 650,– en 13 bunder, 87 roeden, 90 ellen heideveld onder Barneveld kadastraal sectie G nummer 50 voor f. 550,–. Onder reserve van vruchtgebruik van de laatste perceel.

AT056f001          1851, 25 Juli,                     akte 2915

Verkoop door Willem van Zandbrink aan Willem van Geijn, RK pastoor te Achterveld en Gijsbert de Bruijn arm: van 2 bunder bouwland in Stoutenburg kadastraal sectie B 574 t/m 579 en een gedeelte van 580 voor f. 400,–

AT056f001          1851, 9 Oktober,             akte 2944

Inventaris t.b.v Willemijntje van Zuilen, weduwe van Aart van Droffelaar te Hoogland overleden

AT056f001          1851, 2 December,         akte 2968

Veiling van goederen door de voogden van de minderjarigen kinderen van Johannes de Roth in bijzijn van Elbert Prim, burgemeester van Hoogland. Zij verkopen het huis Grootwede aan Willem Frederik van Bouwdijk Bastiaanse, geneesheer te Hoogland voor f. 1.770,–

AT056f001          1851, 24 December,       akte 2980

Scheiding door Willempje van Zuilen, weduwe Arie van Droffelaar, Petronella van Droffelaar, huisvrouw van Jan Heuvel te Hoogland

AT056f001          1852, 9 Januari,               akte 2984

Hypotheek door Willempje van Zuilen, weduwe Arie van Droffelaar aan Maas van Kleijnwee, beide te Hoogland, groot f. 1000,–, onderpand de hofstede het Gagelveld, kadastraal sectie B 415, 457, groot 1 bunder 99 roeden 50 ellen en nog een stuk bouwland groot 3 bunder, 30 roeden

AT056f001          1852, 16 Januari,             akte 2986

Verkoop door Evertje Gerritse, huisvrouw van  Cors van Dijk, daggelder aan Geurtje Gerritse, huisvrouw van Evert van Asch, landbouwer te Leusden van ¼ gedeelte van de hofstede Alansbeek kadastraal sectie F 19, 21, 35, 148, 412, 421, 839, 846, 854, 855, 874 en 875, groot 18 bunder, 68 roeden, 40 ellen ( zie ook 2988 van 23 januari, verkoop gedeelte van sectie F, 412)

AT056f001          1852, 6 Februari,             akte 2003

Hypotheek door Jannetje Geerlofsen, weduwe van Evert van de Kerk, landbouwer te Leusden en Geurtje Gerritse, huisvrouw van Evert van Asch allen wonende te Leusden aan meester Johannes Luden, Anthoniuszoon voor f. 4000,– a 4 %, onderpand de hofstede Alansbeek te Leusden

AT056f001          1852, 16 Februari,          akte 2008

Verkoop door Toon Oudhuizen, landbouwer in Hoogland aan Klaas Wijntjes, timmerman in Stoutenburg als gemachtigde van meester Pieter Verloren van Themaat van de hofstede de Keut in Hoogland kadastraal sectie B 571, 575, 578, 582, 588, 880, 881 en kadastraal sectie C nummers 140, 170, tesamen groot 9 bunder, 44 roeden voor f. 5850,–

AT056f001          1852, 28 Mei,                    akte 3043

Verkoop door Elisabeth Schut, landbouwster, weduwe Hendrik Jansen Westerveld, landbouwster te Barneveld aan Wouter Schut, arbeider wonende te Stoutenburg van een huisje voor f. 300,– kadastraal sectie B 499 grond, 498, 500 en 501 voor f. 550,– in Stoutenburg

AT056f001          1852, 11 Juni,                   akte 3047

Testament Hendrik Kleinhoven ( zie ook 3170) Hoogland

AT056f001          1852, 30 Juli,                     akte 3075

Verkoop door Helmus van de Beek, landbouwer aan Maurits ten Brink van een hofstede met land te Leusden kadastraal sectie D nummers 371 t/m 377 en 381, 381 bis, groot 4 bunder, 5 roeden, 10 ellen voor f. 3000,–

AT056f001          1852, 1 Oktober,             akte 3101

Hypotheek door Jan Kok, landbouwer te Leusden aan Josephus H. Aloydius Smeeding RK priester te Amersfoort groot f. 2900,– ȧ 4 %, onderpand kadastraal sectie F 321, 328, 338, 707 t/m 712 en 717 en in sectie F 275, 282 landerijen groot 9 bunder, 17 roeden

AT056f001          1852, 14 December,       akte 3121

Veiling van haaf en vee t.b.v Helmus van de  Beek in Leusbroek voor f. 280,25. Leusden

AT056f001          1853, 11 Februari,          akte 3140

Hypotheek door Willem Hooft, landbouwer te Hoogland aan Klaas Wijntjes als voogd van de minderjarigen kinderen van Woutera en Heijmen  Brouwer, groot f. 600,–, onderpand de hofstede het Hateveen kadastraal sectie B nummers 609 t/m 636, groot 13 bunder, 22 roeden, 55 ellen. En nog eenige landerijen

AT056f001          1853, 18 Maart,               akte 3148

Huur door Bart Koenen, timmerman als gemachtigde van baronnesse Tuyll van Serookerken aan Bart Smink van een hoekje grond groot 42 roeden en 85 roeden weiland, 57 roeden bouwland en 4 roeden maasland gelegen in Hoogland voor 3 jaar ȧ f. 150,– jaarlijks, borgen Jan en Evert Smink,

Landbouwers te Hoogland

AT056f001          1853, 30 Mei,                    akte 3171

Huwelijk tussen Hendrik Kleinhoven, landbouwer en Aaltje Kok Hoogland

AT056f001          1853, 21 Juni,                   akte 3179

Verkoop door Jan van Eijden, Evert, Jan, Gerrit en Gerritje van Eijden alle landbouwers te Stoutenburg aan Johannes Anthonius Godefrida de Jong wonende te Amersfoort van de hofstede de Rijst of Kwade Gat gelegen in Stoutenburg sectie C nummers 242 t/m 248, 325 t/m 331, 335 t/m 346 en 643 t/m 648 voor  f.12,500,– groot 29 bunder, 90 roeden, 80 ellen te Stoutenburg

AT056f001          1853, 1 Juli,                       akte 3184

Huur door Johannes Anthonius Godefrida de Jong aan Jan van Eijden van de hofstede de Rijst of Kwade Gat te Stoutenburg voor 6 jaren voor f. 550,–

AT056f001          1853, 22 Juli,                     akte 3188

Verkoop door Hendrik Smink aan Willem Schimmel, landbouwers te Hoogland van de onverdeelde helfte genaamd het andere blok van de hoeftiend of de thienden van de Nieuwen Hoof in ongeveer 34 bunder, gelegen bij de Brand voor f. 1.850,–

AT056f001          1853, 20 Augustus,         akte 3193

Inventaris t.b.v Elisabeth Biesa, weduwe van Jan van Middelaar, landbouwer, 2 Jan en Aart van Middelaarlandbouwers te Hoogland

AT056f001          1853, 2 September,       akte 3195

Testament door Willem van Hamersveld en Rijkje Steenbeek te Hoogland

AT056f001          1853, 30 September,     akte 3205

Verhuring door Maria Voskuilen, weduwe Peter Jansen Smit, Reijertje Smit, gehuwd met Bart van Zijl, Jan Helmus, Hendrik, en Maria Smit alle landbouwers, aan Frederik en Gerrit Groenesteijn, daggelder te Stoutenburg van 40 roeden, 45 ellen heideveld te Stoutenburg, 20 jaar ȧ f. 12,– jaarlijks

AT056f001          1853, 22 December,       akte 3226

Openbare veiling van Mais staande aan de Hanzeweg te Hoogland ( zie ook 3243)

AT056f001          1854, 23 Februari,          akte, 3256

Hypotheek door Ruth Aartsen de Bruin, landbouwer te Leusden groot f. 3000,– ȧ 4 % voor 2 jaar aan Josephus H. Aloydius Smeding, pastoor te Amersfoort, onderpand de hofstede in Leusden kadastraal sectie F 643, 644, 645, 647, 648, 650 t/m 654, 659 t/m 605, 667, 825, 826, 832, 833, 880, en 911, groot 13 bunder, 70 roeden, 96 ellen

AT056f001          1854, 3 Maart,                  akte, 3259

Testament door Hendrikus van den Brink, RK pastoor te Hamersveld

AT056f001          1854, 28 April,                  akte, 3280

Veiling t.b.v David Frederik Ernst Dardis van het buiengoed Den Eng, kadastraal sectie D 301, 302, 308 t/m 311, 314. 294, 295, 624, 625, 670, 675 t/m 669, groot 16 bunder, 47 roeden, 63 ellen voor

 f. 28.520,– te Hoogland

AT056f001          1854, 3 Juli,                       akte, 3306

Verkoop door Maria Kuster van het goed genaamd Sandlust gelegen aan de Liendertseweg te Amersfoort, kadastraal sectie A 285 t/m 293 groot 4 bunder, 80 roeden, 70 ellen

AT056f001          1854, 4 Augustus,           akte, 3312

Verkoop door de gemachtigde van jonkheer J.G. Bosch van Drakensteijn van het tiendrecht genaamd het 1ste blok van den heer Leunistiend herkomstig van de St Paulusabdij gaande uit de landerijen gelegen in Leusden, als aan Teunis van den Hengel, landbouwer te Leusden het tiendrecht uit de onderscheiden stukken land kadastraal sectie E nummers 138, 145, 165, 173, 176, 177, 178, 197, 212, 184, 185, 222, 226, 228, 255, 689 en 690, voor . f1400,– aan Dirk Scheerenberg te Amersfoort als gemachtigde van Nicolaas Beets, predikant te Utrecht als voogd over Frederik Christiaan Hendrik  Baron Tuyll van Serookerken het thiendrecht uit een stuk land kadastraal sectie E nummer 146, 164 voor f. 800,– van Klaasje Wijntjes te Stoutenburg als voogd over Woutera en Heijmen Brouwer het tiendrecht uit kadastraal sectie E 256, 256, 537, 538, en 539 voor f. 358 aan Jan Vrijhoef , landbouwer te Leusden. Het tiendrecht uit kadastraal sectie E 266, 271 en 273 en 274 voor f. 675 aan Jan Pothoven als gemachtigde van Jeremius Meijjes en het tiendrecht uit kadastraal sectie E 712 en 713 voor f. 457,–

AT056f001          1854, 21 September,     akte, 3323

Verkoop door David Frederik Ernst Davidis aan Anthonij van Beek het buitengoed den Eng met de hofstede Nieuw Liendert in de Heetkamp gelegen in Hoogland kadastraal sectie D nummer 301, 302, 308 t/m 311, 314, 294, 295, 624, 625, 669 t/m 675 voor f. 27000,–

AT056f001          1854, 6 Oktober,             akte, 3333

Hypotheek door Cornelis van Burgsteden, landbouwer te Stoutenburg groot f. 400,– ȧ 5% aan Dirk Scheerenberg, onderpand de hofstede Klein Emiclaer gelegen in Stoutenburg kadastraal sectie B 460 t/m 473, 478 t/m 491, 493, 602, 603, 605, 606, 607, 611, 612, 613, 631, 632, 633, 654, 655 en 656, groot 34 bunder, 12 roeden, 40 ellen

AT056f001          1855, 17 en 18 Januari, akte 3375

Veiling van haaf en vee t.b.v Willem Koller, landbouwer te Stoutenburg, landbouwer Jan en Heintje Koller en Teunis Kuijer, Teunis Boersen, landbouwer te Woudenberg voor f. 7.512,28

AT056f001          1855,  18 Januari,            akte 3396

Inventaris t.b.v Grietje Voskuilen,, landbouwster,landbouwster, weduwe van Hendrik van de Hoef nu huisvrouw van Hendrik Voskuilen in Hoogland, er waren minderjarigen kinderen uit haar 1e huwelijk

AT056f001          1855,  8 Juni,                     akte 3409

Testament Wouter van de Fijnegeer en familie te Hoogland ( zie ook 3410, 3411, 3412)

AT056f001          1855,  15 Juni,                  akte 3414

Verkoop door aaltje van de Hoven wonende te Duist, de Haar, Zevenhuizen in Hoogland, gehuwd met Cornelis van Botterblom aan Evertje van de Hoven gehuwd met Hendrikus van Beek, landbouwer en broodbakker te Stoutenburg van de helft in het tiendrecht genaamd de Hooge en Lage Hollotiend in Hoogland

AT056f001          1855,  15 Juni,                  akte 3415

Testament van Hendrikus van Beek en zijn vrouw te Stoutenburg

AT056f001          1855,  10 Juli,                    akte 3419

Veiling van tiendgewassen t.b.v Willem Koller te Stoutenburg voor f. 1.336,–

AT056f001          1855,  24 Augustus,        akte 3431

Verkoop door Hendrika van Zuilen, weduwe Aart Roest, landbouwer te Soest aan Jan van Zuilen, landbouwer te Hoogland van de helft in een hofstede met 6 bunder, 83 roeden, 10 ellen, kadastraal sectie B ,720, 721, 723, 724, 776, 777, 778, 792, 793, 794, 795 bis en 841 en 910 en een bos kadastraal sectie B nummer,  833, groot 1 bunder, 21 roeden, 50 ellen voor f. 1500,–

AT056f001          1855,  5 Oktober,            akte 3444

Hypotheek op de hofstede Bloemheuvel te Soest

AT056f001          1855,  6 Oktober,            akte 3448

Testament door Jan Voskuilen te Leusden

AT056f001          1855,  30 Oktober,          akte 3451

Hypotheek door Jan van Zuilen, landbouwer te Hoogland aan A.G.de Jong, groot f. 1950,– ȧ 4 % onderpand het Zandhuisje in Hooglanderveen groot 6 bunder, 83 roeden 10 ellen, kadastraal sectie B ,720, 721, 723, 724, 776 t/m 778, en 792 t/m 794, 795 bis, 840 en 910, en op de helft van 833 groot 1 bunder, 21 roeden, 30 ellen bos

AT056f001          1855,  11 December,     akte 3467

Scheiding door Jan en Aalbert Voskuilen, landbouwers in Hamersveld de laatste ook als gemachtigde van Peter Voskuilen, wonende te ( Munchenhauser, van de nalatenschap van hunne ouders Jacob Janse Voskuilen en Hendrikje Aalberts Voskuilen, beide te Hamersveld overleden

AT056f001          1856, 19 Februari,          akte 3495

Veiling van haaf en vee t.b.v Toon Oudhuizen, landbouwer te Hoogland voor f. 1.328,50

AT056f001          1856, 10 April,                  akte 3503

Veiling van haaf en vee t.b.v Gijsbert Jansen Kalveen voor f.707,65. Hoogland

AT056f001          1856, 16 April,                  akte 3503

Veiling van haaf en vee t.b.v Peter Kok, landbouwer te Hoogland voor f. 324,45

AT056f001          1856, 17 April,                  akte 3506

Inventaris t.b.v Maria van Nimmerdor, weduwe Willem Dirkse Walet te Stoutenburg

AT056f001          1856, 29 April,                  akte 3512

Veiling vastgoed t.b.v Aart Velthuizen, landbouwer gehuwd met Rijkje van den Hoven, Willem Schimmel, landbouwer gehuwd met Aaltje Huurdeman, allen te Hoogland van de hofstede de Lodijk kadastraal sectie A, 131, 228 t/m 231, 234, 244, 245 en 246 groot 6 bunder, 41 roeden, 40 ellen en nog 52 roeden, 30 ellen aan voornoemde Aart Velthuizen voor f. 7600,–

AT056f001          1856, 8 Augustus,           akte 3545

Verkoop door Willem zandbrink wonende in Stoutenburg aan Hendrikus Schouten, kleermaker te Barneveld van een stukje bouwland in Stoutenburg groot 8 roeden, 93 ellen kadastraal sectie E, ged: 604 en 605 voor f. 210,–

AT056f001          1856, 28 Augustus,         akte 3547

Openbare veiling van het buitengoed Huisstede in Woudenberg

AT056f001          1856, 3 Oktober,             akte 3552

Openbare verhuring door Bijlaar Fundatie en armen de Haar van de landerijen in Leusden en Hoogland

AT056f001          1856, 17 Oktober,           akte 3554

Huwelijk Hendrikus Schoonderbeek wonende te Stoutenburg en Jannetje Koller wonende te Leusden

AT056f001          1856, 14 November,      akte 3559

Verkoop Willem Zandbrink wonende te Stoutenburg aan Gerardus Esveld, landbouwer te Stoutenburg van een stuk bouwland groot 57 roeden onder Achterveld, kadastraal sectie C, 693 en 694 voor f. 700,– ( zie ook 3587 20 februari, G. van Esveld koopt nog 1 bunder, 20 roeden)

AT056f001          1857, 7 Februari,             akte 3585

Testament, Petrus Voskuilen en Rijkje van Maanen wonende te Soesterberg

AT056f001          1857, 20 Februari,          akte 3589

Testament door meester Franciscus Gerardus Reinerus Hubertus van Lilaar wonende te Amsterdam

AT056f001          1857, 28 Maart,               akte 3598

Openbare veiling van Domeinen van twee stalenhoeven Hoogland

AT056f001          1857, 17 April,                  akte 3602

Testament door Wouter van Rossenberg, landbouwer te Stoutenburg en Maria Berg echtelieden

AT056f001          1857, 29 Mei,                    akte 3613

Veiling van vastgoed vermeld en malen portie t.b.v Johanna Maria Geertruida Hooft van Huisduijnen wonende te Wijk bij Duurstede

AT056f001          1857, 1 Juli,                       akte 3618

Inventaris t.b.v Neeltje Cornelissen, weduwe Jan Jacobse Voskuilen,landbouwer, Jacobus Voskuilen, landbouwer, Jacobus Smit, smid, Geertje Voskuilen, Jan Voskuilen, Teuntje Voskuilen in Stoutenburg, Lammertje Voskuilen, Mietje Voskuilen, gehuwd met Jacobus de Groot, timmerman en Grietje Voskuilen te Leusden van de nalatenschap van Jan Jacobse Voskuilen

AT056f001          1857, 22 Oktober,           akte 3649

Veiling van roerende goederen t.b.v Neeltje Voskuilen, weduwe Lambertus van de Tweel Hoogland

AT056f001          1857, 10 November,      akte 3657

Testament door Aaltje Geerlofsen van Beek, weduwe van Reijer Jansen van de Wetering wonende te Hamersveld

AT056f001          1858, 10 Januari,             akte 3676

Hypotheek door Lutje Jansen Hilhorst, weduwe, Peter Peterse Dijkman, landbouwer te Soest, Wilhelmina Dijkman gehuwd met Helmus Smit, landbouwer te Stoutenburg aan Cornelis Dijkman te Stoutenburg, groot f. 1200,– Onderpand de Hofstede in Soest.

AT056f001          1858, 16 Maart,               akte 3701

Inventaris Jan Steenkamp, Arie en Maria Steenkamp allen landbouwers te Stoutenburg, Geertje van Laar, weduwe van Hendrik Steenkamp, landbouweresse te Hoogland als moeder en voogdese over haar dochtertje Geertje van de nalatenschap van Geertje Boersen en Peel Hendrikse Steenkamp beide overleden echtlieden

AT056f001          1858, 7 Mei,                      akte 3728

Hypotheek door Gerrit Tolboom, landbouwer gehuwd met Peeltje van Roomen wonende te Duist de Haar in Hoogland groot f. 2500,– ȧ 4% aan J.A.G. de Jong, onderpand een hofstede in Duist kadastraal sectie F, 68 t/m 70, kadastraal sectie G, 273 t/m 279, groot 8 bunder, 78 roeden, 70 ellen

AT056f001          1858, 27 Mei,                    kte 3738

Openbare veiling t.b.v Dominicus van Berkesteijn te Soest en comparanten van de hofstede Groot Hoolhorst met 54 bunder, 74 roeden, 30 ellen gelegen in Stoutenburg kadastraal sectie B 673 en 752, kadastraal sectie E 514, 548,, 549, 550, 550 bis, 541 en 552 en 1 bunder 27 roeden 26 ellen grond kadastraal sectie B  nummers 547, 548, 549, 550, 674, aan Hendrik Kuijer, banketbakker te Rijsenburg voor f. 22,360,– de hofstede Ommerens Daatselaar, groot 36 bunder, 60 roeden, 20 ellen, kadastraal sectie B, 313,gedeeltelijk , 322, 323, 324, 328, kadastraal sectie E, 454, 483, 496, 508, 512, aan Jan van Binsbergen, predikant te Arnhem voor f. 14.110,– . Het erf Watervoort groot 5 bunder, 36 roeden bouwland en heideveld, kadastraal sectie B, 313 gedeeltelijk  314, 321 aan Johannes Franciscus Lagerweij voor f. 2.680,– in Amersfoort o.a het  buitenplaatsje Landlust groot 6 bunder, 90 ellen, kadastraal sectie A, 784, 785 in Amersfoort en verder nog percelen in Amersfoort en Hoogland

AT056f001          1858, 27 Mei,                    akte 3739

Veiling door gemachtigde van Jordanus van de Posthoorn, bakker in Amersfoort van een huis en bouwland kadastraal sectie D nummers 247, 248, 616, groot 1 bunder, 73 roeden, 10 ellen genaamd het Voortse Steegje, opgehoogd f. 3900,–

AT056f001          1858, 2 Juli,                       akte 3748

Hypotheek door Jannetje Brandsen, weduwe Cornelis van Valkengoed wonende te Nijkerk aan J.A.G. de Jong, groot f. 2.000,–, onderpand een hofstede in Hoogland groot 5 bunder, 29 roeden, 50 ellen, kadastraal sectie F, 107 t/m 114

AT056f001          1858, 3 Juli,                       kte 3749

Inventaris Maas van Kleijnwee, landbouwer te Hoogland van de nalatenschap van Hendrika van de Zuidewind zijn overleden huisvrouw

AT056f001          1858, 12 Augustus,         akte 3767

Scheiding Jan, Arie en Maria Steenkamp, landbouwers te Stoutenburg en Geertje van Laar, huisvrouw van Willem Kaas, landbouwer te Hoogland als moeder en voogdesse van Geertje Steenkamp van de nalatenschap van Peel Hendrikse Steenkamp en Geertje Boersen echtlieden overleden te Stoutenburg

AT056f001          1858, 24 September,     akte 3782

Verkoop door gemachtigde van Antonius Ludovicus Baron van Blockland, priester te Megen aan Johannes van Bekkum, koopman te Amersfoort van een huis met weiland en bos op Hoogland kadastraal sectie E, 669 t/m 673 en 967, groot 1 bunder 74 roeden, 90 ellen voor f.1600,–

AT056f001          1858, 9 en 10 December,            akte 3798, 3799, 3800

Testament Jan en Arie en Maria Steenkamp te Stoutenburg

AT056f001          1859, 18 Maart,               akte 3823

Verkoop door Dirk Voskuilen aan Hendrik Kleinhoven, landbouwers te Hoogland van de tienden de derden omloop van Kattenbroek uit 3 bunder, 81 roeden land voor f. 400,–

AT056f001          1859, 5 Juli,                       akte 3850

Verkoop door Klaas Wijntje , timmerman te Stoutenburg aan meester Johannes Luden Antoniuszoon van de hofstede de Berkensteeg gelegen in Stoutenburg kadastraal sectie B nummers 133 t/m 143, groot 4 bunder, 7 roeden, 10 ellen voor f. 6000,– met voorbehoud van het vruchtgebruik voor zich en zijn zussen Christina en Elisabeth Wijntjes

AT056f001          1859, 9 Augustus,           akte 3863

Testament door Willem van Zandbrink te Stoutenburg

AT056f001          1859, 12 Augustus,         akte 3865

Hypotheek door Jan Claassen Breeland, Cornelis Voskuilen gehuwd met Lambertus Westerlaak, Clasina Claassen van Breeland, gehuwd met Doris Kaas allen te Hoogland en Gerritje Claassen Breeland gehuwd met Willem Boersen aan J.A.G. de Jong groot f. 1200,– ȧ 4½ % onderpand op 10 bunder, 44 roeden land en hofstede op Hoogland kadastraal sectie E 393, 394, 396 t/m 402, 443, 1068, 1069

AT056f001          1859, 23 Augustus,         akte 3868

Testament Jacobus Smit, meester smid en Gerritje van de Brug te Hamersveld

AT056f001          1859, 7 Oktober,             akte 3875

Verkoop door Johan van Beek te Leusden aan Jan Huberts, landbouwer te Leusden en Cornelis Hartman, landbouwer te Stoutenburg als armmeester van Leusden van een huis en grond groot

14 roeden, 15 ellen gelegen te Leusden kadastraal sectie D , 510 en gedeeltelijk 509 voor f. 500,–

AT056f001          1859, 15 Oktober,           akte 3879

Huur door Gerrit van Eijken , stadsklokkenist aan Willerm Kok, landbouwer te Leusden van het Willeborgje groot 31 roeden, 40 ellen voor 6 jaar f. 90,– jaarlijks

AT056f001          1859, 28 Oktober,           akte 3884

Testament door Evert en Jannetje van Zandbrink, landbouwers te Leusden

AT056f001          1859, 13 December,      akte 3892

Openbare veiling van haaf en vee door Evert en Jannetje van Zandbrink te Leusden voor f. 3.037,75

( zie ook 106/ 3910)

AT056f001          1860, 18 Januari,             akte 3909

Veiling door Jan Claasen van Breeland van haaf en vee voor f. 1.925 te Hoogland

AT056f001          1860, 19 Januari,             akte 3910

Volmacht Rijkje Boersen gehuwd met Johannes Grift, landbouwers, weduwe Evert Boersen, Jannetje en Evert Zandbrink te Stoutenburg Evert van Daatselaar op Tijmen de Wit onder Barneveld

AT056f001          1860, 26 en 27 Januari,                akte 3914 en 3917

Veiling huisraad, en inventaris van de nalatenschap van Willem van Zandbrink (zie ook 3914) Achterveld

AT056f001                          1860,  27 Januari,           akte 3915

Testament door Theodorus Sebus, rustend pastoor te Stoutenburg

AT056f001          1860,  13 April,                                akte 3938

Openbare Veiling vastgoed t.b.v  Kors van Daatselaar, landbouwer te Barneveld en van Tijmen de Wit, landbouwer te Barneveld en in tegenwoordigheid van Johannes van de Koedijk, landbouwer te Voorthuizen van de hofstede Groot Achterveld gelegen Stoutenburg en gedeeltelijk Barneveld en Leusden; kadastraal sectie ??? 594 t/m 603, 606 t/m 634, 640, 704, 706 en 707; sectie B ,665, groot 46 bunder, 93 roeden, 61 ellen in Leusden, Sectie G, nummer 147, groot 1 bunder, 3 roeden, 40 ellen. En onder Barneveld sectie E nummers 1188 en 1189, groot 4 bunder, 53 roeden en tezamen 52 bunder, 50 roeden aan Gerardus van Esveld, landbouwer te Stoutenburg voor f. 21.725 en 3 bunder, 32 roeden , 10 ellen bouwland en heide onder Barneveld sectie G, 1314 en de grond van 1293 aan Johannes Grift, landbouwer voor ¾ gedeelte en aan Heintje Geerling, weduwe Evert Boersen, dagloonster voor f. 250,–

AT056f001          1860,  23 Juni,                                  akte 3948

Hypotheek door Dirk Zieltjes onderpand de hofstede Den Bloemenheuvel te Soest, groot 30 bunder, 80 ellen

AT056f001          1860,  27 Juli,                                   akte 3961

Toestemming door Kors van Daatselaar, landbouwer te Barneveld doorhaling hypotheek tegen Jan Schoonderbeek, kleermaker te Stoutenburg

AT056f001          1860,  27 Juli,                                   akte 3962

Hypotheek door Gezina Sestrale, weduwe van Johannes Schoonderbeek te Stoutenburg, Josephus Schoonderbeek, Maria Schoonderbeek, allen landbouwers te Stoutenburg, Anthonius Schoonderbeek, daggelder te Barneveld en Antje Schoonderbeek gehuwd met Geurt van Bosterdijk, daggelder te Eemnes en Lambert de Bruin, landbouwer te Barneveld als armmeester te Achterveld, groot f. 350,– ȧ 4%  jaarlijks, onderpand een opstal van een huis, schuurtje te Stoutenburg kadastraal sectie B 517, groot 72 ellen

AT056f001          1860,  8 Augustus,                          akte 3967

Huwelijk tussen Hendik Maximiliaan Baron  Tuyll van Serookerken, wonende te Coelhorst en Josephine Maria Walpole in Londen

AT056f001          1860,  14 Augustus,                       akte 3968

Scheiding door Kors van Daatselaar, Johannes Grift, beide landbouwers, Hendrika Gieling, arbeidster, weduwe van Evert Boersen, Aalbertje Boersen, Teunis en Evertje Boersen, Jannetje en Evertje Zandbrink, Rijkje Geijtenbeek, landbouwster, weduwe van Anthonius van Zandbrink, Hendrik en Brand Boersen, z.b. Evert Daatselaar van de nalatenschap van Willem van Zandbrink overleden te Achterveld

AT056f001          1860,  7 December,                        akte 4000

Testament door Aalbert Voskuilen onder Leusden wonende te Hamersveld

AT056f001          1860,  7 December,                        akte 4001

Schuldbekentenis door Jan Steenkamp. Landbouwer en Josepha Cornelisse echtlieden te Leusden, groot f. 1600,– ȧ 3% aan Evert en Jannetje van Zandbrink te Barneveld

AT056f001          1860,  7 December,        akte 4002

Verkoop door Aalbert Voskuilen onder Leusden aan Jan Steenkamp de thiend uit de hofstede het Beekhuisje in de buurt Asschat voor f. 800,–

AT056f001          1861, 31 januari,             akte 4020

Veiling van vee ten behoeve van Gerritje van Nimmerdor, landbouwer te Stoutenburg, weduwe van Johannes Boersen

AT056f001          1861, 11 April,                  akte 4042

Verkoop door Jacob van den Berg en Tijmen van den Berg wonende te Stoutenburg aan Toontje en Hendrik van den Berg van een huis, schuur met 2/10 gedeelte van de grond gelegen in Stoutenburg kadastraal sectie B, 69, 72 en 72 bis, groot 1 bunder, 38 roeden, 70 ellen voor f. 1700,–

AT056f001          1861, 2 Mei,                      akte 4047

Scheiding door Woutera en Heijmen Brouwer, landbouwers te Hamersveld van de nalatenschap van hun ouders

AT056f001          1861, 24 Mei,                    akte 4056

Hypotheek door Helmus Bakker, schoenmaker, gehuwd met Dirkje Smit aan Reijer Voskuilen, landbouwer te Hamersveld groot f. 500,– ȧ 4% onderpand de hofstede de Busert gelegen in sectie E, 307, 315 en 315 bis en 316, groot 2 bunder, 71 roeden, 50 ellen

AT056f001          1861, 18 Juli,                     akte 4069

Testament pastoor Theodorus Sebus, RK pastoor te Achterveld

AT056f001          1861, 26 Juli,                     akte 4073

Veiling tiendgewassen onder Stoutenburg door Willem Lagerweij voor 2.387,– te Stoutenburg

AT056f001          1861, 2 Augustus,           akte 4073

Testament Willem van Zuilen en Jannetje Koller echtlieden te Stoutenburg

AT056f001          1861, 29 November,      akte 4116

Testament Lambertus de Bruin en Eldert de Bruin, landbouwers te Achterveld

AT056f001          1862, 20 Januari,             akte 4126

Huwelijkse voorwaarden Heijmen Brouwer en Hendrika van Tweel. Hamersveld

AT056f001          1862, 28 Januari,             akte 4134

Inventaris t.b.v. Evertje van Nimmerdor, weduwe van Jan van de Burgwal, voogd Maurits Sandbrink. Hoogland

AT056f001          1862, 4 Februari,             akte 4137

Verkoop door Jannetje Geerlofse, weduwe Evert van de Kerk, landouwer, Evertje Aardsen gehuwd met Evert van Asch, Geurtje Aardsen gehuwd met Cors van Dijk allen te Leusden aan Toon Daatselaar, Aart Tolboom te Leusden en Cornelis van de  Driftakker in Stoutenburg als armmeester van de parochie, 37 roeden, 70 ellen gelegen in Stoutenburg kadastraal sectie B 245, 248 voor f. 190,-

AT056f001          1862, 12 Februari,          akte 4143

Verkoop door Johannes Baptist Hubertus Vermolen en broeder aan Cornelis Richardus Vermolen, kapelaan te Utrecht van 2/3 van de hofstede Delswijk kadastraal sectie G nummer 196, 207, groot 7 bunder, 24 roeden 60 ellen. 2/3 in 4 bunder, 50 roeden, 40 ellen kadstraal sectie G, 220, 221, 222.

2/3 in 4 bunder, 55 roeden, 80 ellen alles in Hoogland voor f. 5000,–

AT056f001          1862, 20 Februari,          akte 4148

Huwelijk, Jacob Kok, landbouwer, wonende in Leusden en Maria van de Veen in Soest, weduwe van Dirk Zieltjes

AT056f001          1862, 28 Februari,          akte 4151

Testament, Wilsje van den Berg gehuwd met Hendricus Hooft te Hoogland

AT056f001          1862, 8 April ,                   akte 4164

Testament Gerritje van Maaren gehuwd met (IJs) Brand Zwanenburg, landbouwer te Leusden,

 (zie ook testament akte 4188)

AT056f001          1862, 15 April ,                 akte 4170

Huwelijk door Maas ( Martinus) van Kleinwee, weduwnaar van Hendrika van de Zuidewind, landbouwer en Maria van Westerlaak. Hoogland

AT056f001          1862, 15 Mei ,                  akte 4183

Hypotheek door Dirk Kleinwee, landbouwer aan Johannes Antonius Godefridus de Jong groot f. 1000,– ȧ 4% onderpand een hofstede in Hoogland kadastraal sectie A 39 t/m 46

AT056f001          1862, 17 Juni ,                  akte 4199

Hypotheek door Geurt van Ruitenbeek, landbouwer in Stoutenburg, groot f. 1200,–, aan Liesbeth Luden, weduwe Wilhelm Poel, onderpand hofstede de Ruif, groot 30 bunder, 79 roeden, 47 ellen, kadastraal sectie B 39, 40, 81 t/m 101, 104 t/m 110, 112, 113, 114, 232, 232 bis, 237,, 237 bis, 229, 643, 645, 583, 251, 252, 253, 254, 704 en71?

AT056f001          1862, 17 Juni ,                  akte 4200

Verkoop, Geurt van Ruitenbeek Verkoopt aan Johannes van Luden, Antoniuszoon 1 bunder, 81 roeden, 10 ellen gelegen in Stoutenburg kadastraal sectie B 716 en 717 voor f. 1000,–

AT056f001          1862, 14 Augustus ,        akte 4213

Testament Dirk Kleinwee en Geertje Schothorst echtelieden Hoogland

AT056f001          1862, 9 Oktober ,            akte 4224

Huurcontract, Witte Bergje aan Willem Kok voor 3 jaar f. 100,– jaarlijks Leusden

AT056f001          1862, 17 Oktober ,          akte 4227

Hypotheek door Aart de Goede aan Hendrikus van Beek, bakker te Stoutenburg, groot f. 1000,– ȧ 4%, onderpand een hofstede te Hoogland kadastraal sectie E 413 t/m 422, groot 4 bunder, 37 roeden, 80 ellen

AT056f001          1862, 19 December ,      akte 4240

Hypotheek door Cornelis van Dijk, landbouwer te Hoogland aan Wilhelmina van Uppelschoten, dienstbode te Amersfoort groot f.650,–, onderpand huis en erf ?? in Hoogland kadastraal sectie E 537 t/m 542, groot 1 bunder, 39 roeden, 80 ellen

AT056f001          1863, 22 Januari,             akte 4257

 Toestemming door Evertje van de Hoef, weduwe van Hendrik van Dijk tot doorhaling hypotheek tegen Gerrit Willem Kaas beiden te Leusden

AT056f001          1863, 31 Januari,             akte 4267

Hypotheek door Klaas van Valkengoed, landbouwer te Nijkerk. 24 bunder, 44 roeden, 82 ellen kadastraal sectie H 140 t/m 148, 905 t/m 908, 910 t/m 920, 954 en 953

AT056f001          1863, 10 Februari,          akte 4269

Veiling van haaf en vee t.b.v Jan Middelaar, landbouwer te Hoogland voor f. 3.607,20

AT056f001          1863, 9 Mei,                      akte 4300/ 4301

Testament door Hendrik en Toontje van den Berg Stoutenburg

AT056f001          1863, 29 Mei,                    akte 4304

Testament Maria Hartman, buiten beroep, wonende te Hamersveld

AT056f001          1863, 31 Juli,                    akte 4315

Veiling onroerend goed van de boerenhofstede Groenendaal, kadastraal sectie F , 137, 147, 147 bis, 148, 149, groot 12 bunder, 80 roeden, 50 ellen. (niet vermeld waar gelegen), verdere percelen allen onder Hoogland. Pieter Hilhorst en Willem Schimmel koper een perceel land

AT056f001          1863, 30 Augustus,         akte 4320/ 4321

Testament Cornelia en Maria Koller te Achterveld

AT056f001          1863, 4 November,        akte 4341

Hypotheek door Cornelis Schoonderbeek, landbouwer, gehuwd met Rutje van ’t Klooster aan Cornelis Brom te Amersfoort, groot f. 1800,–, onderpand huis en bouwland, groot 1 bunder, 78 roeden, 50 ellen kadastraal nummer 1084, 1085 enz. Hoogland

AT056f001          1863, 24/25 November, akte 4351

Veiling roerend goed haaf en vee t.b.v Hendrik Koller, koster

Ten sterfhuize van Elisabeth Wijntjes Achterveld voor f. 3129,72½

AT056f001          1863, 26 November,      akte 4352

Veiling haaf en vee t.b.v Teunis Schouten voor f. 1759,74½. Hoogland

AT056f001          1864, 15 Januari,             akte 4372

Verkoop door Aart Berendse te Amersfoort aab Arie van de Haar, landbouwer te Stoutenburg van huis en schuur, tuin kadastraal sectie F 840, 841 en 842, groot 12 roeden, 90 ellen voor f. 1100,–.

Hamersveld

AT056f001          1864, 15 februari,           akte 4387

Testament Johannes de Bruin, boerenknecht te Leusden

AT056f001          1864, 15 februari,           akte 4392

Testament Wilhelmus Geijn, pastoor te Achterveld

AT056f001          1864, 15 Maart,               akte 4396

Veiling van Bijen t.b.v Gijsberta Bitterling, weduwe van Geurt ( Gerrit) Verhoef voor f. 395,40 Stoutenburg

AT056f001          1864, 17 Mei,                    akte 4412/13

Testament Wouter Rossenberg en Maria Haan echtlieden Stoutenburg

AT056f001          1864, 7 Oktober,             akte 4456

Huwelijk door Nicolaas Valkengoed, landbouwer, weduwnaar van Cecilia Petronella Pen en Woutera Brouwer te Leusden

AT056f001          1864, 7 Oktober,             akte 4463

Hypotheek door Cornelis van Burgsteden, landbouwer te Stoutenburg aan Dirk Scheerenberg, notaris te Amersfoort, groot f. 800,–, onderpand de hofstede Klein Emiclaer in Stoutenburg, kadastraal sectie B 460 t/m 473, 478 t/m 491, 494, 602 t/m 607, 611, 613, 631, 633, 669, 670, 632, 655 en 656, groot 34 bunder, 12 roeden, 40 ellen

AT056f001          1864, 8 November,        akte 4464

Inventaris t.b.v Hendrik Schuttershoef c.s., Johanna van ’t Klooster van de nalatenschap van Willem Schuttershoef en Adriana Rossenberg echtlieden te Hoogland overleden (scheidingsakte nummer 4487 2 maart 1865)

AT056f001          1864, 16 November,      akte 4465

Inventaris van de nalatenschap van Johannes van de Maath en Jannetje Jansen beide te hoogland overleden ( 8 december de veiling)

AT056f001          1864, 21 December,       akte 4470

Veiling roerend goed t.b.v Goosen Wijntjes, timmerman te Stoutenburg excuteur van de testament van Aaltje Sanders, weduwe Meinardus Jonker te Leusden overleden

AT056f001          1865, 2 Februari,             akte 4483

Hypotheek door Hendrik Harkhof, landbouwer te Hoogland aan Michiel van Beek als voogd over Cecilia van der Maath, groot f. 500,– ȧ 5% onderpand de hofstede ’t Breedland te Hoogland, groot 3 bunder, 83 roeden, 95 ellen, kadastraal sectie E 389, 391, 395, 1074, 1075, 1094 en 1096. Volgende hypotheek zie 4521 1 juli 1866

AT056f001          1865, 5 Mei,                      akte 4504

Verkoop door Cornelis van Dijk, landbouwer te Hoogland gehuwd met Johanna Uppelschoten, Wilhelmina Uppelschoten aan Dirk Scheerenberg van de hofstede Groenendaal onder Hoogland, kadastraal sectie F 137 t/m 147, 147 bis, 148 en 149, groot 12 bunder, 80 roeden, 50 ellen voor f. 6500,–

AT056f001          1865, 30 Mei,                    akte 4510

Testament Hendrik Smink, landbouwer, weduwnaar Brand ?? Hoogland

AT056f001          1865, 4 Oktober,             akte 4536/37

Testament Johannes Huiskens, schoenmaker en Maria Berg echtlieden Hoogland

AT056f001          1865, 6 Oktober,             akte 4538

Testament Nicolaas van Valkengoed en Woutera Brouwer te Hamersveld ( zie ook 4569 15 januari 1866, testament Woutera Brouwer

AT056f001          1865, 13 Oktober,           akte 4540

Veiling vastgoed van de hofstede Isselt groot 16 bunder, 26 roeden, 20 ellen gemeente Soest? Kadastraal sectie B 235 enz. Koper Pieter van ’t Klooster, landbouwer te Hoogland voor f. 1.0200,–

AT056f001          1865, 19 Oktober,           akte 4541

Scheiding door Evert van Asch, landbouwer, gehuwd met Geurtje Gerritse van de nalatenschap van hunne moeder, Jannetje Geerlofse vroeger weduwe van Gerrit Gerritse, ook genaamd Gerrit Aardse, later weduwe van Evert van de Keek ?? beide te Leusden overleden

AT056f001          1865, 24 November,      akte 4551

Testament door Willem Voorburg, landbouwer in Zevenhuizen Hoogland

AT056f001          1866, 2 Februari,             akte 4590

Hypotheek door Reijer Kleinveld, tapper en winkelier te Achterveld aan Michiel van Beek, groot f. 600,– ȧ 5% onderpand een huis in Stoutenburg kadastraal sectie B 720 groot 3 roeden, 30 ellen

AT056f001          1866, 9 Februari,             akte 4594

Verkoop door Lambertus Wesseling aan Arie en Maria Steenkamp, landbouwers te Stoutenburg van een huis en recht van erfpacht aan 56 roeden, 60 ellen gelegen in Stoutenburg kadastraal sectie B 572, groot 1 roede, 40 ellen en nummer 573 voor f. 1.500,–

AT056f001          1866, 12 Februari,          akte 4596

Hypotheek door Hermanus van de Koedijk, landbouwer te Stoutenburg aan Meester Johannes de Louter, groot f. 1500,– ȧ 5% onderpand de hofstede in Stoutenburg groot 3 bunder, 53 roeden, 20 ellen kadastraal sectie B 635, 662 en 663

AT056f001          1866, 19 April,                  akte 4627

Inventaris t.b.v Willem Schuur, landbouwer te Hoogland i.v.m ovelijden van zijn vrouw Jannetje Tolboom Hoogland

AT056f001          1866, 26 April,                  akte 4630

Verkoop voor levensonderhoud door Willem Schuur en Aart Renkers, landbouwers te Hoogland een hofstede de Boomen in Zevenhuizen, groot 6 bunder, 64 roeden, 60 ellen, kadastraal sectie FD 225 t/m 233 en verdere percelen land. Te Hoogland

AT056f001          1866, 15 Mei,                    akte 4641

Hypotheek door Lambertus Hartman, vrachtrijder aan Johannes de Louter groot f. 1000,– onderpand 1 bunder, 34 roeden, 40 ellen bouwland en bosch en een hofstede aldaar gelegen kadastraal sectie E nummer 1036, 696, 1135, 1126 groot 1 bunder, 62 roeden, 60 ellen Hoogland

AT056f001          1866, 25 Mei,                   akte 4645

Hypotheek door Aart Renkers, landbouwer te Hoogland aanJ.A.G. de jong f. 900,– ȧ 4% onderpand hofstede met bouwland en weiland in Hoogland groot 6 bunder, 64 roeden, 60 ellen en nog 2 percelen grond

AT056f001          1866, 3 Augustus,           akte 4663/64

Testament Gerardus Voskuilen en Maria van der Kooij echtelieden

AT056f001          1866, 3 Augustus,           akte 4671/72

Testament Teunis Voskuilen en Cecilia Schoonderbeek, landbouwers te Leusden echtelieden

AT056f001          1866, 14 September,     akte 4674

Hypotheek door Jan Smal, landbouwer te Stoutenburg aan Johannes de Louter, notaris, groot f. 200,-

ȧ 5% onderpand een huis en erf bouw en weiland in Stoutenburg kadastraal sectie B 68, 675, 676 en 679 groot 53 roeden

Scroll naar boven