Notaris Jan Gijsbert Methorst

AT038a001          1743 – 2 April

Juffr. Gerarda Freis van Dolre, wed. van de heer Theodorus van Lilaar, brouwers binnen Amersfoort, verkopen aan Steven den Brinkensteijn het erf en goed genaamd Klein Wijnbergen, voortijds geheten.

Bestaande uit een boerenhuizing, aparte woningen, bakhuis en schuurtje daarachter en met de landerijen gelegen in Asschat. Strekkende van de Asschatterweg tot aan de Moorsterbeek. Zo aan de ene zijde het erf Groot Wijnbergen en aan de andere zijde de hofstede Brinkensteijn.

Koopsom 1500 gulden; in huur bij Aelbert Gerritsen.

AT038a001          1743 – 5 April

Huurcontract Klein Wijnbergen: Aelbert Geritsen huurder en Steven van Brinkensteijn eigenaar. Dit contract voor 5 jaar ingegaan Petri 1741 tot Mei 1746. 5 jaar a 145 gulden jaars.

AT038a001          1744 –

Teunis Willemse huurt weer in van juffr. Yda van Lilaar, bejaarde dochter, de hofstede met landerijen genaamd De Lindeboom, gelegen op Hoogland en Zevenhuizen.

6 jaren a 190 gulden sjaars en 2 paar jonge hoenderen.

AT038a001          1744 – 23 Maart

Testament met machtiging van het vruchtgebruik op de langstlevende van Cornelis Warneke en Adirana Mattelaagen, echtelieden en burgers van A’foort.

AT038a001          1744 – 26 Juni

Hendrik Aartsen Boersen en Cornelia Jans van Lockhorst echtl. wonende op Klein Schuttershoef onder Amersfoort, huren van juffr. Hubertha van Brinkensteijn meerdj.ongeh.dochter, het erf en goed met de landerijen genaamd Brinkensteijn gelegen in de Heerlijkheid van Asschat, tegenwoordig nog in huur gebruikt bij Bart Sandertse van Zijll.

6 jaren ingaande 1745 a 145 gulden sjaars en moet de juffr. tweemaal per jaar met zijn wagen uithalen.

AT038a001          1745 – 23 Jan

Zeger Hendriksen wonende in Soest huurt van het convent Mariënhof het erf Het Langehuis, voor 395 gulden; de Hardevelthsmaat voor 18 gulden, alsmede 4 danmaten en 53roeden. maatland voor 50 gulden en nog een maats land groot 3 danmaten en 80 roeden voor 47 gulden, gelegen in de Hoge en Nederbirkt onder Soest. 6 jaren tezamen voor 510 gulden sjaars. Condities het weiland om het andere jaar hooien, schouwen, de waterlozing van de bovenbirktse landen tot in de Rijnsloot alsmede de voorzegde Rijnsloot.

AT038a001          1745 – 19 Maart

Jan Breunissen van Wolfswinkel wonende op het erf Vlastuijn huurt dit erf van convent Mariënhof. 6 jaren a 215 gulden sjaars.

AT038a001          1745 – 18 Juli

Saar Gerritsen wonende in Leusderbroek en Dirk Gerritsen wonende bij Heiligenberg, geven te kennen dat in vorig jaar 1744 in Hoogland is overleden hun broeder Aris Gerritsen. Zij machtigen not. Abrahan van Bemmel om het erfdeel van hun overleden broeder op te eisen daar de andere 3 broers (Willem,Evert,Geurt) en hun zuster Dirkje het nog onder hun beheer hielden.

AT038a001          1745 – 27 Dec

Cors Hermsen huurt van de conventen Mariënhof en St.Agatha weer in het erf Hilhorst met de landerijen daarbij behorende. 6 jaren a 225 gulden sjaars.

AT038a001          1746 – 25 Maart

Lijsje Thijssen wed. van Gerrit Thijmensen wonende onder Hoogland heeft weer ingehuurd van de heer Fred. Lod. Abresch de hofstede De Pijpenkamp gelegen bij de Vudijk onder Hoogland: 7,5 danmaten land en de polder Nederzeldert en nog omtrent 15 danmaten polderland. 6 jaren a 199 gulkden-15 st. sjaars en drie jonge hoenders.

AT038a001          AT038a001          1746 – 13 Mei

Wed. Laas Cornelisse huurt weer in van convent St. Agatha de hofstede Kleijn Dashorst ger. Renswoude. 6 jaren a 125 gulden sjaars.

AT038a001          1746 – 13 Mei

Jan Jansz. Tolboom huurt van convent St.Barbara 10 danmaten polderland in de Duijst

6 jaren a 54 gulden sjaars.

AT038a001          1746 – 18 Juli

Rensje Jans wed. van Hermen Hendriksen in ’t Veld en Jan Hermensen in ’t Veld, huren van convent St. Jan het erf De Hoef, laatst gebruikt bij Aart Volguertsen.

6 jaren a 315 gulden sjaars (niet vermeld waar dit erf is gelegen!!).

AT038a001          1746 – 30 Sept

Jannetje  Morre, wed. van Jan Gerrit Hendriksen huurt weer in van convent St. Agatha het erf in Leusbroek groot 40 mergen. 6 jaren a 120 gulden sjaars.

AT038a001          AT038a001          1746 – 21 Okt

Harman Jansen huurt weer in van de conventen St. Agatha en St. Barbara: De Streep van het erf Onstede, alsmede het erf De Bieshaar, ger. Hoogland. 6 jaren a 100 gulden sjaars tezamen.

AT038a001          1746 – 21 Okt

Wouter Hendriksen huurt van convent St. Agatha huis, hof en hofstede met kampje land terzijde van de steeg van het erf Onstede, alsmede de 6 mergen aan de Zeldertseweg en de 2 mergen achter Couwenhoven, en de 3 mergen voor het huis. 6 jaren a 75 gulden sjaars.

AT038a001          1746 – 22 Okt

Verhuur van land op De Koop ger. Hoogland

AT038a001          28 Okt

Verhuur van weiland in De Gooren, ger. Hoogland.

AT038a001          1746 – 11 Nov

Jacobje Willems wed. van Hendrik Dirksen wonend op de hofstede genaamd Oude Gort, in Stoutenburg huurt van het convent St. Agatha de Bredekamp van het erf Groot Honthorst.

6 jaren a 50 gulden sjaars.

AT038a001          1746 – 25 Nov

Jan Goosense wonende op het erf Honthorst in Stoutenburg huurt van convent St. Agatha de huijsstede met een kampje terzijde; de huijsstede item 6 mergen `Driesland en 4,5 mergen plaggenveld van het erf Honthorst door de huurder nog gebruikt. 6 jaren a 55 gulden sjaars.

AT038a001          1746 – 25 Nov

Jan Dirkse Boersen huurt weer in van convent St. Agathede hofstede Kleijn Middelaar onder Stoutenburg. 6 jaren a 100 gulden sjaars.

AT038a002          1747 – 20 Jan

Gerrit Cornelis Duijst, hospes aan De Ham, huurt van Vrouwe van der Horst en de erfgenamen van de wed. Lilaar, 3 mergen land genaamd De Biezenmaath; 2 mergen genaamd de Haverkampen; deze percelen gelegen zijn ofte aan het erf Kleijn Wede onder Hoogland.

12 jaren a 50 gulden.

AT038a002          1747 – 8 Febr

Houtverkoop op Weerhorst en de Vudijk.

AT038a002          1747 – 10 Febr

Aalbert Gerritsen huurt weer in van de heer Steven van Brinkensteijn de hofstede Klein Wijnbergen gelegen in Asschat. Strekkend van de Asschatterweg tot aan de Moorsterbeek, bestaande uit een boerenhuizing en nog een aparte woning, bakhuis en schuur daarachter.

Item twee korenbergen, schuur en landerijen. 5 Jaren a 145 gulden sjaars, en twee paar jonge hoenderen; en de landheer met zijn waren en paarden zo veel maal moeten uithalen en thuisbrengen als het hem goeddunkt.

AT038a002          1747 – 7 April

Jan Barten huurt weer in van de heer Gijsbertus Oudendoelen, burger en brouwer alhier, het erf en goed genaamd Valkenhof gelegen onder Hoogland Emiclaar. 4 jaren 180 gulden sjaars en toepacht.

AT038a002          1747 – 28 April

Jan Willemse huurt weer in van het convent Mariënhof het erf Ronselaar onder ger. van Woudenberg. 6 jaren a 200 gulden sjaars.

AT038a002          1747 – 20 Juni

Rutger Hermsen wonende op de Hoogesteeg, doet zijn goederen, have en vee, tabak, koren en stoy over aan zijn landheren wegens pachtschuld aan de huur van het erf De Hoogesteeg, competerende aan de Vrouwenconventen.

AT038a002          1747 – 23 Juni

Gijsbert Willemse wonende op Coelhorst huurt van het convent St. Agatha een stuk land van het erf Onstede. 6 jaren a 11 gulden sjaars.

AT038a002          1747 – 14 Juli

Jan Evertsen wonende in Gelderland in de Achterhoek, huurt van het convent van St. Agatha 23 danmaten land met huis en hofstede in de Duist genaamd De Hoogesteeg, gebruikt geweest bij Rutger Hermsen. 4 jaren a 130 gulden sjaars boven gemaal buurlasten en logijsgelden en het arbeidsvolk dat op het erf komt werken kost en drank te geven.

AT038a002          1747 – 29 Juli

Boedelscheiding en taxatie i.v.m. overlijden van Mighiel van de Bergh, nalatende een zoon Jacobus van de Berg en dochter, genaamd Wilhelmina, w.o. diverse goederen o.a. De Tinnenburg; het erf en goed genaamd Amendijk.

AT038a002          1747 – 24 Aug en 31 Okt

Verhuur van gronden op De Koop door het convent St. Barbara.

AT038a002          1748 – 25 Jan

Herman Jansen wonende op het Erf en goed De Bieshaar ger. Hoogland, heeft pachtschuld. Dit erf behoort aan vrouwenconventen.  De rentmeester de heer Willem Jacob van Steenbergh legt arrest op huurders have en vee, en korengewassen om publiekelijk te verkopen om daarmee de huurpenningen te betalen aan de heer Hofman, schout van het Hogeland; alle zodanige ongelden zoals gemaal, buurlasten en logijsgelden en verder de pachtpenningen.  

AT038a002          1748 – 2 Febr

Elbert Geurtsen huurt weer in van het convent Mariënhof het 2e erf in De Birkt met nog diverse landerijen. 6 jaren a 460 gulden sjaars.

Dito verhuur van 3e erf in De Birkt met diverse landerijen aan Peter Jacobsen door het convent Mariënhof. 6 jaren a 360 gulden sjaars.

AT038a002          1748 – Febr !

Diverse akten omtrent de opgave van bezittingen volgens het plakaat van de Staten van Utrecht van 8 November 1747.

AT038a002          1748 – 8 April

Wouter Hermsen huurt weer in van het convent van St. Jan voor de ene helft en de regenten van de Poth voor de andere helft, het erf en goed Groot Middelaar onder ger. Stoutenburg.

6 jaren a 240 gulden sjaars.

AT038a002          1748 – 16 Juni

Verhuur van Huis Tinnenburg voor 3 jaren; Verhuurder is Jacoba van de Bergh inwoner hier ter stede; de huurder is de heer Turbanus Emanuel Dreijer. 3 jaren a 110 gulden sjaars.

AT038a002          1748 – 16 Aug

Verhuur van het erf Kolverschoten onder Scherpenzeel door het convent Mariënhof aan Willem Thijmensen, reeds huurder. 6 jaren a 180 gulden sjaars en ongelden en thiend aan de rentmeester van de Domeinen Land van Utrecht.

AT038a002          1748 – 25 Okt

Jan Jordense wonend op het erf De Beekerskamp onder Stoutenburg, verkoopt aan Hendrik Lammertsen wonende op De Swarte Goor onder St’burg 90 stokken bijen; tegenwoordig staande op De Oudenrijst onder dezelfde gerechte. Koopsom 200 gulden.

AT038a002          1748 – 22 Nov

Theunis Dirksen huurt weer in van het convent Mariënhof het erf Dashorst met Het Goor en 1 mergen land van Den Eng, gelegen onder Woudenberg. 6 jaren a 180 gulden sjaars.

AT038a002          1748 – 16 Dec

Verhuur van gronden op De Koop, gelegen op Hoogland door het convent St. Barbara.

AT038a002          1749 – 16 Jan

Sr. Jacobus van den Berg borger en inwoner dezer stad, verhuurt aan Aart Wouterse wonende onder Hoogland een zeker huis, erf en goed met 5 mergen land onder Hoogland, reeds door hem gebruikt. (Zie ook 20 april.) 12 jaren a 40 gulden sjaars en als het veentje droog is mag huurder 3 voeders turf steken.

AT038a002          1749 – 27 Jan

De kinderen erfgenamen van Matheus Scheerder en Geertruid van Roomen, in leven echtelieden, verhuren aan Heymen Hendriksen-Verhey en Grietje van Mispelaar, wonende onder Stoutenburg, het erf en goed genaamd De Ruijter met aanhorige landerijen gelegen onder Stoutenburg, reeds door hen enige jaren gebruikt. 7 jaren, ingaande 1746 tot 1753 a 123 gulden sjaars.

AT038a002          1749 – 16 Maart

Hendrik Heijmense Verhey en Besseltje Jans, echtelieden, wonende op Daatselaar onder ger. van Stoutenburg, huren van de heer Fred. Lod. Abresch gehuwd met Abigaal Wilh. Thiens wed. van Padtbrugge, de huizing, hof en hofstede genaamd Honthorst of Kopermolen, onder Stoutenburg. Laatst in huur gebruikt geweest bij Hendrik Eylink. 6 jaren a 70 gulden sjaars en verdere condities als boven.

AT038a002          1749 – 20 April

Christina van Wel, wed. van Jacobus van den Bergh, verkoopt publiek een zeker erf en goed met 5 mergen bos vanouds genaamd Amendijk, gelegen aan de veenweg onder Hoogland.

Het erf gebruikt bij Aart Woutersen die daar nog 12 jaar huur aan heeft.

Gekocht door de heer Jan van Lilaar over 610 gulden.

AT038a002          1749 – 17 Okt

Theus Willemse wonende onder ger. Hoogland huurt weer in van juffr. Yda van Lilaar de hofstede met landerijen genaamd De Lindeboom, met de landerijen gelegen op Hoogland, Nieuweland en in Zevenhuizen. 6 jaren a 190 gulden sjaars boven twee paar jonge hoenderen.

AT038a002          1749 – 7 Nov

Thijs Cornelissen huurt van het convent St. Agatha de hofstede Klein Middelaar onder Stoutenburg, laatst gebruikt door Jan Dirksen Boersen. 6 jaren a 95 gulden sjaars.

AT038a002          1749 – 21 Nov

Aalbert Jansen wonende op het erf en goed Daatselaar (Ommerens) onder ger. Stoutenburg verhuurt aan Hendrik Aartsen Boersen, wonende onder Asschat 4 kampjes bouwland met het schaapschot. Strekkende dit land van de Asschatterweg tot aan de dwarsdijk of retranchement, door hem reeds gebruikt; alsook dit land liggende naast het erf van juffr. Brinkensteijn door hem huurder, bewoond en gebruikt. 9 jaren a 80 gulden sjaars.

AT038a002          1750 – 8 Febr

Manus Hendriksen wonende onder Stoutenburg, huurt van het convent St. Agatha zeker groot danmaat meentland in Stoutenburg. 12 jaren a 1 gulden, eerste drie jaren behoeft de huurder geen pacht te betalen maar moet rondom het gehuurde een sloot graven van acht voeten.

AT038a002          1750 – 28 Maart

Geert van Doornik huurt weer in van de heer Fred. Lod. Abresch enz. een stukje land genaamd Het Polletje of Polkampje, gelegen onder Stoutenburg onder het erf en goed De Kopermolen, of Klein Honthorst. 6 jaren a 13 gulden sjaars.

AT038a002          1750 – 10 April

Rijk Wulfertsen wonende in Zevenhuizen huurt van de Maalen onder Hoogland een hoek land vanouds geheten de Hairkamp, groot 1 mergen-488 roeden; maalen zie kaart nr.7 alsmede de Geerkamp 2 morgen-122 roeden: kaart nr.8. 6 jaren a 48 gulden jaars.

AT038a002          1750 – 21 Dec

Jacobus van den Bergh wonende in Amsterdam verhuurt weer voor 2 jaren aan Turbantius Emanuel Dreijer, koopman, het huis De Tinnenburg in Amersfoort.

AT038a003          1751 – 18 Maart

Verhuur van percelen land op De Koop onder Hoogland door convent St. Barbara.

AT038a003          1751 – 25 Juni

Hessel Cornelisse huurt weer in van de erfgenamen van de heer Gijsbertus Oudendoelen in leven brouwer in A’foort het erf en goed genaamd Valkenhoef onder Emiclaar en Hoogland. Uitgezonderd de boomgaard en de duivenhuizen.

4 jaren a 180 gulden sjaars en als lasten 3 spint rogge aan de predikant van Hoevelaken.

AT038a003          1751 – 23 Juni

Thijs Faasse huurt van convent St. Agatha het erf Kleijn Dashorst onder Renswoude.

6 jaren a 125 gulden sjaars.

AT038a003          1751 – 20 Aug

Jan Evertsen wonende in de polder De Duist huurt weer in van convent St. Agatha zekere 23 danmaten land met huizing, hof en hofstede gelegen in de Duist, genaamd de Hoogesteeg.

4 jaren a 130 gulden sjaars. Verder geconditioneerd dat de huurder zijn eigen lasten moet betalen asse gemaal, buurlasten en logieslasten en ook zal de huurder gehouden zijn het arbeidsvolk als het op de plaats komt werken, kost en drank te geven.

AT038a003          1751 – 24 Sept

Reyer Aartsen en Hendrikje Cornelis huren weer in van de regenten Armen de Poth, het erf en goed gelegen op Ekris onder Woudenberg, waaronder de 4 mergen gekomen van de heer van Geeresteijn; niet inbegrepen de 10 mergen op Neder Ekris bij Groenewoude, noch de 2 mergen land door opgemelde heren verhuurders met boseik bepoot.

6 jaren a 90 gulden sjaars boven rantsoen en pachthoenderen.

AT038a003          1751 – 8 Okt

Cors Hermsen wonende op het erf Hilhorst huurt dit erf weer in van het convent Mariënhof.

6 jaren a 279 gulden en 7 stuivers sjaars.

AT038a003          1751 – 15 Okt

Jan Gerritsen wonende op Voskuijlen onder Woudenberg huurt weer in van het convent St.Barbara de halve Hoef mitsgaders het erf op Voskuijlen tegenwoordig door hem (tezamen?) gebruikt en bewoond. 6 jaren a 155 gulden sjaars.

AT038a003          1751 – 19 Okt

De regenten van de Poth verkopen aan Rijk Jansen en Steventje Flipse, echtl., wonende op het erf Leijdenhorst in Hoevelaken een zeker huizing en verder opstal, staande op de Broodheuvel op het Hoogeland ger. Emiclaar, zo in dier voege als het verkochte laatst door Coenraad Claasen aan is gepossideerd is geweest. Wezende het verkochte vrij van lasten of plichten behalve s’heren ongelden enz. Verkocht voor 60 gulden.

Kopers nemen tevens in erfpacht aan de landen behorende aan het voorn. erf De Broodheuvel groot 9 mergen, 366 roeden (hiervan de kaart aanwezig in de kas van de Poth).

Alsmede het  thiendje gaande uit 5 mergen land in De Duist. Alles gebruikt geweest bij bovengen. Coendert Claasen: dit voor jaarlijkse erfpacht van 55 gulden.

AT038a003          1751 – 29 Okt

Lijsje Thijsen wed. en boedelhoudster van Gerrit Thijmensen, wonende op Hoogland, huurt weer in van de heer Frederich Lodewijk Abresch gehuwd met Abigaal Wilhelmse Thiens, wed. Padtbrugge, de hofstede genaamd De Pijpenkamp gelegen bij de vudijk op Hoogland en 7 danmaten in Nederzeldert, nog 5 danmaten en nog 5,5 danmaten in Zeldert.

6 jaren a 225 gulden sjaars en drie jonge hoenders.

AT038a003          1751 – 4 Nov

Verhuur van gronden op De Koop ger. Hoogland.

AT038a003          1751 – 22 Nov

Thomas Wantenaar wonende op het erf Langhuijs huurt dit erf met diverse kampen land,

alles gelegen in De Birkt ger. Soest, van het convent Mariënhof.

6 jaren tezamen 574 gulden sjaars.

AT038a003          1751 – 25 Nov

Hermanus Hendriksen wonende op de keuterstede van het erf Groot Honthorst genaamd het Vinkennest, huurt dit weer in van het conent St.Agatha. 6 jaren a 12 gulden sjaars.

AT038a003          1751 – 26 Nov

Jacobje Willems wed. van Jacob Schothorst huurt weer in van het convent Mariënhof het erf Bloemberg aan de Eemsendijk. 6 jaren a 12 gulden sjaars.

AT038a003          1751 – 10 Dec

Verhuur aan Hendrik Fransen door de regenten van de Poth, het erf Kleijn Vlastuijn onder Woudenberg. 6 jaren a 120 gulden sjaars.

AT038a003          1751 – 10 Dec

Verhuur aan Rijk Arrissen door de regenten van de Poth en erf gelegen in Overzeldert groot 15-3/4 danmaten; reeds huurder. 6 jaren a 130 gulden sjaars boven een 1/2 viertel boter.

AT038a003          1751 – 17 Dec

Verhuur aan Jan Breunissen Wolfswinkel door het convent Mariënhof, het erf Vlastuijne, onder ger. Doinkelaar. 6 jaren a 215 gulden sjaars.

AT038a003          1751 – 18 Dec

Verkoop door de respectieve erfgenamen Thiens; conditien en voorwaarden waarnaar de heer Weijer Jan van Overmeer te Utrecht als gestelde curator over de persoon en goederen van Mr. Gerard Thiens, de heer Isaak Munnicks wedn. en boedelhoudster van zijn overleden vrouw Anna Hildegonde Thiens en als vader en voogd over zijn onmondige zoons; mitsgaders gemachtigde van de heer Fred. Lod. Abresch professor te Zwolle, gehuwd met vrouwe Abigaal Wilh. Thiens, tevens gevolmachtigde van de heer Dionisius van de Wijnparsche, bedienaar des goddelijken woords te Zierikzee, gehuwd met Anne Didericka Thiens, benevens juffr. Anthonia Catharina Thiens.

Tezamen kinderen en kindskinderen van de heer Jeremias Thiens, en dan nog de voorn. Heer Isaak Munnicks als executeur van het testament van de heer Jan Thiens, voornemens te verkopen de hofstede en landerijen Sniddelaar onder ger. Donkelaar, carspel van Leusden omtrent Scherpenzeel. De koper van dit perceel zal te zijner voordeel hebben zodanige afgeldingen als er gedaan staat te worden de afgravingen ter occasie van het graven en maken van de linie of retranchement door het land van de voorn. hofstede lopende en veroorzaakt en genoodzaakt zijn aan de bruiker Jan Gijsbertsen van de Haar uit te houden de huur tot Corsmis 1754 en huis tot 1755.

Ingezet bij Jan Jansen van Wittenberg voor 2000 gulden. Bij de slag verhoogd door Rijk Gerritsen om 2010 gulden, dus koper. 

Dan nog verkocht de helft in 4 mergen land genaamd de gemene Gooren van het erf Oost Liendert onder Emiclaar.

AT038a003          1752 – 10 Maart

Rijk Gerritsen wonende op Couwenhoven onder Woudenberg huurt dit erf van het convent Mariënhof laatst gebruikt bij Lambert Cornelisse. 6 jaren a 170 gulden sjaars.

AT038a003          1752 – 11 Maart

Verhuur van landerijen bij de Tweede Steeg door de heren Fred. Lod. Abresch wonende te Zwolle en Mr. Izaak Munnicks.

AT038a003          1752 – 14 Maart

Verhuur van het voorste van de Grote Eng op De Koop onder Hoogland door convent St. Barbara.

AT038a003          1752 – 9 Juni

Jannetje Morre wed. van Gerrit Hendriksen huurt weer in van het convent St. Agatha het erf in Leusbroek groot omtrent 40 mergen. 6 jaren a 140 gulden sjaars.

AT038a003          1752 – 7 Juli

Oth Theunissen wonende op het erf Alandsbeek gelegen in Hamersveld, heeft een pachtschuld groot 890 gulden aan zijn landheren Hendrik en Jordanus Hooft van Huijsduijnen. Zij leggen arrest op zijn inboedel, have, vee en gewassen.

AT038a003          1752 – 14 Juli

Jacobje Hendriks wed. van Reyer Goosense wonende op de Koedijk, huurt weer in van de regenten van de Armen de Poth, de huizing, hofstede door haar bewoond met de landerijen daaraan behorende. 6 jaren a 182 gulden sjaars.

AT038a003          1752 – 23 Aug

Rijk Aartsen wonende in Overzeldert huurt van het convent St. Agatha de Eng van het erf Onstede laatst gebruikt bij Reyer Barten en Cornelis Gerritsen, op conditie dat er geen schapen op mogen weiden op verbeurte van 25 gulden. 6 jaren a 75 gulden sjaars.

AT038a003          1752 – 13 Okt

Verhuur van de regenten van de Armen de Poth van percelen land op Hoogland waaronder het land op Wede, genaamd De Oude Hofstad.

AT038a003          1752 – 27 Okt

Hendrik Lammertsen wonende op het erf Groot Hoolhorst onder ger. Stoutenburg;

Cornelis Jordensen (ondertekend Coen Jor Brouwer), wonende op Groot Wijnbergen in Asschat.

Cors Hermsen, bruiker en bewoner van het erf Hilhorst, gelegen op de Koedijk binnen de vrijheid van A’foort.

Zij stellen zich borg voor de pachtschuld die 1. Hermen Woutersen en 2. Geertje en Annetje Wouters wonende in Stoutenburg op het erf en goed Groot Middelaar schuldig waren aan de Armen de Poth en de mansconventen, alsmede voor zulke reëele en ersonele ongelden als voornoemde drie kinderen van Wouter Hermsen aan de schout Pannekoek schuldig waren.

De pachtpenningen moeten op Corsmes 1752 voldaan worden.

AT038a003          1752 – 22 Dec

Wouter Dirksen huurt weer in van convent St. Agatha, huis, hof en hofstede met het kampje land terzijde van het erf Onstede alsmede de 6 mergen langs de Zeldertseweg en de 2 mergen achter Kouwenhoven en de 3 mergen voor het huis. 6 jaren a 80 gulden sjaars.

AT038a004          1753 – 19 Jan

Dirk Jacobussen van de Bergh wonende in Hoogland neemt in eeuwige erfpacht aan van de superintendenten van het convent St. Agatha een stuk heetveld groot twee mergen van het erf Onstede op Hoogland; voor jaarlijks 10 gulden.

AT038a004          1753 – 4 Maart

Willem Dirksen Boon, schaapherder wonende op Hoogland huurt van het convent St. Agatha de kamp weiland langs de Zeldertseweg op het erf Onstede. 6 jaren a 30 gulden sjaars.

AT038a004          1753 – 6 Maart

Akte van kennisgeving door de fam. Hooft van Huijsduijnen van het overlijden hun comp. Moeije maternel juffr. Cornelia de Leeuw.

AT038a004          1753 –16 Maart

Akte van verklaring aan de Hove van Utrecht door de voogdessen en voogd van Hendrik Benedictus van Lilaar te Amsterdam, dat hij 21 jaar geworden is. Hij was zoon van de voogdessens broeder Theodorus van Lilaar en juffr. Gerarda Preijs van Dolre, in leven echtelieden hier ter stede.

AT038a004          1753 – 30 Maart

Hendrik Theunissen wonende in Leusderbroek huurt van het convent van St. Jan voor de ene helft en van de Armen de Poth voor de andere helft het erf en goed genaamd Groot Middelaar gelegen in Stoutenburg in dier voege als het gebruikt is geweest door de kinderen van Wouter Hermsen. 6 jaren a 320 gulden sjaars.

AT038a004          1753 – 16 Juli

Huurcontract erf Wildenburg gelegen in Hamersveld verhuurd aan Elbert Brandsen door Hendrik Camps voor zich en zijn zusters Elsebé, Hubertha en Maria Camps, reeds enige jaren huurder. 3 jaren a 110 gulden sjaars.

AT038a004          1753 – 5 Okt

Hendrik Jansen wonende op het erf De Bieshaar onder Hoogland, huurt weer in van het convent St. Agatha de Strijp van het erf Onstede. 6 jaren a 30 gulden sjaars.

AT038a004          1753 – 5 Okt

Hendrik Jansen wonende op Hoogland huurt weer in van het convent St. Barbara het erf De Bieshaar gelegen op Hoogland. 6 jaren a 95 gulden sjaars.

AT038a004          1753 – 12 Okt

Verhuur van stukken land gelegen op De Koop onder Hoogland.

AT038a004          1753 – 28 Dec

Gijsbert Hendriksen wonende op Coelhorst huurt weer in van het convent St. Agatha de stukjes land van het heetveld van het erf Onstede. 3 jaren a 9 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 25 Jan

Saar Derkse van de Wetering huurt weer in van de regenten De Poth de verbrande hofstede gelegen in Leusbroek (anno 1673 is het huis afgebrand).

6 jaren a 60 gulden sjaars. Boven het mergen, slaperdijkse gelden en thiend van 6 gulden.

AT038a004          1754 – 26 April

Jacob Jansen wonende op Ekris, huurt van de regenten van De Poth het erf en goed op Ekris onder Woudenberg met 2 kampen apart liggend en nog 4 mergen, gekomen van de heer van Geerensteijn – niet onder de huur begrepen de 10 mergen op Neder Ekris – nog 2 mergen door de verhuurders met hout beplant. Vorige bruiker Reyer Aartsen. 6 jaren a 160 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 10 Mei

Verklaring van schulden van Steventje Hips wed. van Rijk Jansen (overl. 29 okt.1751) wegens kooppenningen van de opstal en getimmerte op de Broodheuvel onder Hoogland en erfpacht aan de regenten van De Poth.

AT038a004          1754 – 24 Mei

Verkoop van de korengewassen op de Broodheuvel door de regenten van De Poth.

AT038a004          1754 – 13 Juni

Verhuur van de hofstede met 10 mergen land bij de Bavoortse brug door Anthony van Brinkensteijn aan Hendrik Hendrikse; vorige bruiker Gerrit Goossense.7 jaren a 110 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 4 Juli

Erfpachtbrief gepasseerd bij Maas Jansen op De Broodheuvel t.b.v. de regenten van de Armen de Poth.

AT038a004          1754 – 26 Juli

Jan Gerritsen wonende op een erf in Leusbroek huurt dit erf van het convent van St.Agatha in dier voege als het is gebruikt bij zijn moeder Jannetje Morre, wed. van Gerrit Hendriksen.

6 jaren a 140 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 2 Aug

Sander van Zijll wonende op het erf De Ruijf onder Stoutenburg en Bart Fransen wonende op Strijdhorst mede in St’burg, huren van het convent St. Agatha het bouwland genaamd De Russenkamp op Honthorst. 6 jaren a 42 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 7 Aug

Aalt Evertsen wonende op Het Vliet in Stoutenburg had voor 12 jaren gehuurd het bouwland groot 5 mergen gelegen bij ’t Vliet. Had pachtschulden en doet afstand van verdere huur en geeft het land met het gewas terug aan de landheer Anthony van Veersen.

AT038a004          1754 – 30 Aug

Jacobje Willems wed. van Hendrik Derksen wonende in de Oude Gort, huurt weer in van convent St.Agatha de 4 mergen land over de weg van het erf Honthorst genaamd Het Bosland, in Stoutenburg. 6 jaren a 62 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 30 Aug

Zij, Jacobje Willems huurt ook het erf vanouds genaamd De Eng van convent St. Agatha.

6 jaren a 110 gulden sjaars.

Huurt ook Het Engetje langs de Barneveldseweg op Honthorst. 6 jaren a 38 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 27 Sept

Geertje Hendriks wed. van Gerrit van Maanen huurt weer in van het convent Mariënhof het erf Vlastuijnen onder Donkelaar. 6 jaren a 224 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 4 Okt

Hendrik Dirksen huurt van Anna Maria Gabrey, wed.van Steven van Brinkensteijn een erf en hofstede tussen de Boven- en Nederduist. 4 jaren a 190 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 4 Okt

Verhuur van het land genaamd De Winkel onder Hoogland aan Bart Roelen door het convent St. Agatha. 6 jaren a 60 caroliguldens sjaars.

AT038a004          1754 – 27 Okt

Verhuur van het erf Ronselaar onder Woudenberg aan Gijsbert Aartsen reeds bruiker, door het convent Mariënhof. 6 jaren a 296 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 31 Okt

Willem Tijmensen wonende op het erf Kolverschoten onder Scherpenzeel huurt dit erf weer in van het convent Mariënhof. 6 jaren a 254 gulden sjaars.

AT038a004          1754 –1 Nov

Jan Jansen Tolboom wonende in de Duist huurt weer in van convent St.Barbara 10 danmaten gelegen in De Duist. 6 jaren a 54 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 22 Nov

Besseltje Jans wed. van Hendrik Heijmensen -Verhey en boedelhoudster wonende op Hondhorst of de Kopermolen onder Stoutenburg, huurt dit erf weer in van Frederich Lodewijck Abresch, gehuwd met Abigeal Wilhelmina Thiens en nu nog lijftochteresse en wed. van Jan Carel Padtbrugge, met zijn boomgaard en moestuinen mitsgaders twee stukken weiland, daaraan en onder behorende, waarvan het ene verdeeld is in drie kampjes; huurderesse al reeds zes jaren bewoont en gebruikt.

6 jaren a 80 gulden sjaars; boven het dubbele huisgeld, half haardstedegeld, logiesgeld en de reeële en personele ongelden en 4 zakken appelen en peren van twee perenbomen door de heer verhuurder of zijn edelens ordre jaarlijks te verkiezen van de heer verhuurder, blijft half haardstedegeld en de erfpacht van 45 gulden ten behoeve van de vrouwe conventen alhier uit het erf gaande.

AT038a004          1754 – 29 Nov

Huurcedulle van 6 percelen waaronder het tweede erf in De Birkt gehuurd bij Elbert Geurtsen wonende in de Bovenbirkt ger. Soest van convent Mariënhof. 6 jaren a 532 gulden sjaars.

AT038a004          1754 – 6 Dec

Huurcedulle gepasseerd bij Barend Jansen wonende in Soest, hurende van de Mansconventen, zeven percelen land w.o. het derde erf in De Birkt. 6 jaren a 400 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 26 Jan

De heer Johan Diderik van Blokland, Heer van Ooievaarshorst, huurt weer in van het convent St. Agatha het land genaamd De Veldschoren. 6 jaren a 14 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 4 Maart

Aart Evertse wonende op Het Vliet onder Stoutenburg huurt weer in omtrent 5 mergen bouw- en weiland, gelegen in Stoutenburg bij ’t Vliet van Anthony van Veersen.

3 jaren a 30 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 7 Maart

Rijk Cornelisse huurt een perceeltje land van de Armen de Poth met de 10 mergen op Neder Ekris onder Woudenberg.

AT038a005          1755 – 28 Maart

Hendrik Arisse wonende op het erf Kleijn Ronselaar onder Woudenberg huurt de helft van dit erf weer in van de Armen de Poth; andere helft behoort aan hemzelf. 6 jaren a 70 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 1 Juni

De heer Anthony van Brinkensteijn machtigt de heer Willem Luttikenhengel, meestertimmerman wonend op Hoogland om uit zijn naam te verschijnen voor de Leenhove van IJsselstein ten verzoeke voor een nieuwe leen van een halve hoeve lands met zijn toebehoren, gelegen in Asschat, strekkende van de Vlietsebeek tot aan het erf van John Pieter van Cuylenborgs erf, genaamd Hagenouw. Alles in dier voege zijn vader Steven Brinkensteijn op de daarmede is beleend geworden (St.B. is overleden 16 aug 1754)

AT038a005          1755 – 7 Juli

Juffr. Geertruida van Lilaar meerdj. ongehuwd, verhuurt aan Lammert Goosense een erf en goed, huis en hofstede met 27 danmaten land, gelegen in Over- en Nederzeldert.

3 jaren a 215 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 18 Juli

Jan Evertsen wonende op een hofstede met 23 danmaten in De Duist, huurt deze hofstede weer in van het convent St.Agatha. 6 jaren a 130 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 15 Aug

Juffr. Sophia Gabrey wed. van Reynier van Coevorden, verhuurt aan Theunis Jansen meerdj.j. onder Hoogland; en Hannes Willemsen als vader en voogd van zijn dochter Willempje Hannessen (met wie voorn. Theunis Jansen in de echt. staat te treden) de hofstede De Wolfshaar gelegen onder ger. Hoogland in dier voege zoals Meng Goossens het erf in huur is gebruikende, mitsgaders de Pompemakerskamp en het Blankeveen, zijnde tot een kamp gemaakt. 3 jaren ingaande 1756 – a 200 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 15 Aug

Verhuur van Kleijn Landaas aan Lambert Jansen onder Woudenberg door De Poth.

6 jaren a 135 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 2 Nov

Akte over een erfpacht van de helft van 4 mergen meentland naast het Buijkhuisje.

Personen Gijsbert Hermsen Bos. Erfpacht van 25 aug 1720 van Jan Dirkse en genoemd de wed. van R. van Coevorden.

AT038a005          1755 – 14 Nov

Aart Claasen wonende op het erf De 1e Koedijk, huurt dit erf weer in van de regenten van De Poth, met het land genaamd Hoogburgh. 6 jaren a 325 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 16 Nov

Verhuur van het land aan Sander Joosten van de Meent, van het erf Groot Honthorst in Stoutenburg door convent St. Agatha; reeds lange jaren huurder. 6 jaren a 8 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 21 Nov

Thijs Cornelissen huurt weer in van het concent St. Agatha de hofstede Klein Middelaar.

6 jaren a 95 gulden sjaars.

AT038a005          1755 – 26 Nov

Verhuur van 6 mergen land gelegen op De Koop onder Hoogland, genaamd Het Gagelveld door Jan Franc. van Lilaar.

AT038a005          1755 – 28 Nov

Peter Aartsen Kuijer huurt van het convent Mariënhof het erf Bloemberg onder ger. Eembrugge door zijn moeder reeds gebruikt.

6 jaren a 500 gulden sjaars, te betalen in zilvergeld of gouden Rijders.

AT038a005          1756 – 20 Febr

Hendrik Benedictus van Lilaar thans in St. Petersburg verhuurt (bij publieke verhuring) 2 mergen land van het Claverenblad in Hamersveld.

Ingezet bij Anthony Cornelisse om 19 gulden. Verhoogd door Cornelis van Asch met 6 gulden, dus 25 gulden. Borgen Abraham van Asch en Thijs Comby.

Item 4 percelen van 8 mergen schuin tegenover het even genoemde erf Claverenblad zijnde de twee laatste jaren gebruikt geweest bij Abraham en Cornelis van Asch mitsgaders Thijs Comby zullende deze percelen niet gebroken mogen worden maar driest gelaten moeten worden en met schapen beweid.

No.1. aan de Hamersveldseweg gebruikt bij Cornelis van Asch; ingezet bij Anthony Cornelisse voor 10 gulden; verhoogd door Peter Jansen op Nimmerdor met 5 gulden dus voor 15 gulden.

No.2. teneinde de steeg gebruikt bij dezelve van Asch, ingezet bij Anthony Cornelis voor 8 gulden; verhoogd door Cornelis van Asch met 4 gulden, dus om 12 gulden.

No.3. Aan de zijde van de heer Hendriksen gebruikt bij Abraham van Asch; ingezet door Anthony Cornelisse voor 9 gulden; verhoogd door Peter Jansen op Nimmerdor met 1-10 dus 10 gulden, 10 stuivers.

No.4. Over de Weteringen en naast de Steeg: ingezet bij Arien van de Haar om 9 gulden, verhoogd door niemand, dus 9 gulden.

AT038a005          1756 – 4 April

Verhuur aan Aart Hannisen van een klein morgen heiveld van het erf Omstede door het convent St.Agatha voor 35 jaren a 4 gulden sjaars, ingaande 1754 tot 1788.

AT038a005          1756 – 30 April

Geertruid en Nelletje Goosens gezusters, huren weer van de heer Mr. Adriaan van Bronkhorst advocaat van de Heren van Utrecht omtrent 9 mergen land in De Goor, onder gerechte Hoogland. Voor 6 jaren a 117 gulden sjaars.

Schuldbekentenis gemaakt van 411 gulden 5 st., betreffende huurschuld over 1751-1752- 1753-1754.

AT038a005          1756 – 9 Juli

Verhuur van het erf Couwenhoven onder Woudenberg dor convent Mariënhof aan Jan Hermsen en Beatrix Theunisse echtl. wonende op dit erf. Laatst gebruikt bij Rijk Gerritsen.

6 jaren a 247 gulden sjaars; betalen in zilvergeld of gouden rijders.

AT038a005          1756 – 17 Juli

Verkoop van de hofstede Leijdenhorst gelegen in Hoevelaken.

Verkocht door Helena Verschuur gesepareerde huisvrouw van Anthony Korendijk, haar 1/3 part in de helft van het erf Leijdenhorst. Mede onder dit perceel voor 1/3 en erfpacht van 8 gulden, gaande uit de herberg Het Veenhuisje, staande op grond van het erf aan de Nijkerkerweg wordende de overige 2/3 parten in de helft van dit erf bezeten bij Hendrik en Gerrit Verschuur. Ingezet bij Arnoldus Vlugh voor 35 gulden.

Tot koper genomineerd Nicolaas van de Sandt. De andere helft verkocht op 17 juli; koper Nicolaas van der Sandt: de koopsom 1130 gulden.

AT038a005          17 Juli

Ook verkocht de Sompjens Eng onder Emiclaar tegenover de Doorneheg.

Ook verkocht de thienden grof en smal van 5/4 tellen land bij de Stenenbrug, wordende deze thienden tegenwoordig gevorderd en getrokken uiteen gedeelte van het erf Leijdenhorst, uit het erf Lievensteijn en een gedeelte uit het erf De Glindt. Leenroerig aan de heer Nijvelt.

AT038a005          1756 – 20 Juli

Verhuur van een stuk land bij de Kopermolen in Stoutenburg genaamt Het Polletje door de heer Lodewijk Abresch wonende in Zwolle gehuwd met Abigaal Wilhelmina Thiens wed. van de heer Jan Carel Padbrugge  aan Hendrik en Rijmert van Doornik koopman in houtwaren.

6 jaren a 56 gulden sjaars.

AT038a005          1756 – 23 Juli

Cornelis Jacobus van Asch wonende in Hamersveld huurt weer in van de heer H. B. Lilaar, 4 mergen van het erf Het Klaverenblad en nog 1,5 mergen naast Het Plaatje van Jacob van Asch (den Akker). 3 jaren a 55 gulden sjaars.

AT038a005          1756 – 8 Okt

Cors Hermensen wonende op het erf Hilhorst onder A’foort huurt dit erf weer in van de conventen Mariënhof en St. Agatha, reeds langer bruiker. 6 jaren a 289 gulden sjaars.

AT038a005          1756 – 29 Okt

Hessen Cornelissen wonende op het erf Valkenhoef gelegen onder Emiclaar, huurt dit erf weer in van Gijsbertus Oudendoelens erfgenamen.

6 jaren a 180 gulden sjaars boven 22 gulden 13.st-8 p. en de bruikerslasten.

AT038a005          1756 – 8 en 11 Dec

Verhuur van het 2e kampje in het nieuwe land op De Koop

Verhuur van het 2e Molenhoek liggen op de Koop, ger. Hoogland.

AT038a006          1757 – 21 Jan

Tomas Wantenaar wonende in Soest op het er Het Langehuis huurt dit erf van het convent Mariënhof voor 450 gulden; Het Hardeveldmaatje voor 28 gulden, Een maat groot 3 danmaten-80 r. voor 49 gulden, Alle gelegen in de Hoge-  en Nederbirkt.

6 jaren tezamen voor 574 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 22 Febr

Verhuur door convent St. Agatha van het land in De Gooren onder Hoogland aan Hendrik Andriesen  Meyer, wonende in De Gooren. 6 jaren a 25 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 24 Febr

Verhuur van de Strijp van het erf Onstede door convent St.Agatha aan Gerrit Cornelissen laatst gebruikt bij Hendrik Jansen Ruijtenbeek. 6 jaren a 30 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 24 Febr

Gerrit Cornelissen huurt van convent St.Barbara het erf en goed De Bieshaar onder Hoogland laatst gebruikt door Hendrik Jansen van Ruijtenbeek. 6 jaren a 100 caroligulden sjaars en de thiend met dit erf.

AT038a006          1757 – 3 Juni

Thijs Janse Combij wonende in Hamersveld verklaart wederom ingehuurd te hebben van de heer Hendrik Benedictus van Lilaar een huizing en stal daarachter met het kamertje en schuurtje daarnaast. Item het akkertje of hofje langs de hofstede van vrouwe de weduwe Montauban, en de brink voor en achter het huis; met de boomgaard aan de westzijde naast de heer burgemeester Loogen, staande en gelegen in Hamersveld en voor een gedeelte uitmakende de hofstede Het Klaverenblad.

3 jaren a 63 gulden sjaar. De vruchten blijven ten voordele van de huurder, uitgenomen twee schepelen van de beste appels, 1 mandje kersen en wat grote noten welke hij aan de administrateurs van de heer verhuurder zal moeten leveren.

AT038a006          1757 – 17 Juni

Willem Tijmensen wonend op het erf Kolverschoten, huurt van het convent Mariënhof een streek land genaamt Het Goor en het Goorse kampje, omtrent 1,5 mergen weiland en plaggenveld onder Scherpenzeel, behoord hebbende onder het erf Dashorst

4 jaren a 9 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 17 Juni

Theunis Teunissen huurt een zeker hoekje land van het erf Dashorst onder Woudenberg, groot 1 mergen. 4 jaren a 11 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 21 Juni

Rijk Wulfertsen wonende in Zevenhuizen huurt van het convent St. Agatha de 29 danmaten met huis, hof en hofstede, gelegen in Zevenhuizen, reeds bruiker. 6 jaren a 210 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 17 Aug

Vrouwe Margaretha Duurkant wed. van Jacob Schutte, verhuurt aan Isaak Otten en Steijntje Hendrik echtl. de huizing en hofstede Den Hoogenhaard, zijnde een herberg vanouds geheten Rustenburg, met 4 morgen land, alles onder Hoogland. 6 jaren a 150 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 30 Sept

Verhuur van Kleijn Vlastuijn aan Grietje Hendriks wed. van Hendrik Fransen. Eigenaars De Poth.

AT038a006          1757 – 6 en 14 Okt

Verhuur van diverse kampen land op de Koop ger. Hoogland.

AT038a006          1757 – 28 Okt

Manus Hendriksen huurt weer in van het convent St. Agatha de Keuterstede van het erf Honthorst ofwel Het Vinkennest. 6 jaren a 12 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 11 Nov

De heer Hendrik Hooft van Huijsduijnen en juffr. Maria Vernooy echtl. verhuren aan Johannes Gerritsen en Maritje Hendriks echtl. wonende op het erf en goed Steenbeek dit erf weer met huis en landerijen reeds door hen gebruikt.

Behalve het huisje en erfje Klein Steenbeek gebruikt door Anthony Migelsen met de uitweg over hun land. 6 jaren a 175 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 11 Nov

Maas Jansen en Treijntje Maartens echtl. huren weer in van de heer Hendrik Hooft van Huijsduinen en Maria Vernooy het erf en goed genaamd De Geer onder Hoogland.

6 jaren a 120 gulden sjaars en jaarlijks de eigenaars uithalen op een hammetje en weer thuis brengen.

AT038a006          1757 – 18 Nov

Herman Gerritsen wonende in deze stadsjurisdictie op  Het Hoogje, huurt weer in van het burgerweeshuis 2 mergen land genaamd Het Hondsgat, gelegen buiten de Kleine Koppelpoort aan de Wolversteeg. Reeds 8 jaren bruiker. 6 jaren a 29 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 25 Nov

Thijs Janssen huurt weer in het erf Kleijn Dashorst van convent St. Agatha, gelegen in Renswoude. 5 jaren a 125 gulden sjaars.

AT038a006          1757 – 22 Dec

Verkoop van een hofstede met 23 danmaten gelegen in Zevenhuizen, bestaand uit landerijen inde volgende asse;

De hofstede in 12 danmaten daar ten oosten de Zevenhuizenseweg, ten westen de Bunschoterweg, ten noorden de wed. van Roomen en ten zuiden Cornelis Hendrik Kolder.

Item in 3 danmaten genaamd Hagens Kampje.

Item 2,5 danmaten en nog 5,5 danmaten. Eneindelijk een kampje genaamd Het Polletje, ten westen Zevenhuizerweg, ten noorden Aart Jansen van Roomen enz. In huur bij Dirk Wulfertse tot Petri mei 1758 in huur. Ingezet bijArnoldus Bor voor 1448 gulden.

Deze verkoop is gedaan door de erfgenamen van Sr. Geurt Bosch en juffr. Margaretha Snoek in leven echtelieden.

AT038a007        1758 – 22 Jan

Regeling geldleningen tussen Jonkheer Hendrik Foeijt wonende op Emiclaar Hoogland, luitenant-kolonel ten dienste van dit land, Groot Majoor van Venlo, enz.enz. en vrouwe Barbara van de Pegh echtl. en de heer Johan Huijssch wonende bij Den Bosch

AT038a007        1758 – 22 Jan

De heer Foeijt verkoopt goederen.

AT038a007        1758 – 12 Febr

Willem Jansen Wijnen wonende op Hoogland huurt weer in van De Poth, het land De Oude Hofstad Wede onder Hoogland. 6 jaren a 70 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 21 Febr

Lijsje Thijsen wed.van Gerrit Thijmensen, wonende op het erf De Pijpenkamp gelegen bij de Vudijk onder Hoogland huurt dit erf weer in van de heer Frederik Lodewijk Abresch en vrouwe Abigaal Wilhelmina Thiens, echtl., eerder weduwe van Jan Carel Padbruggen, met nog enige kampen polderland. 6 jaren a 225 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 21 Maart

Jan Gerritsen wonende op het erf Voskuijlen onder Woudenberg, huurt weer in van het convent St. Agatha de halve hoef op Voskuijlen. 6 jaren a 30 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 31 Maart

Rijk Arissen huurt weer in een zeker erf en goed met 15 3/3 danmaten land in Overzeldert van de regenten van de Poth. 6 jaren a 128 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 7 April

Jan Gerritsen huurt weer in 6 mergen-195 roeden met het plaggenveld in Leusbroek van de Armen de Poth. En op te leveren met de helft van het bouwland met welgemeste rogge en de wederhelft met boekweit en stoppelen. 6 jaren a 36 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 6 Juni

Sander Joosten wonende onder Stoutenburg huurt weer in van convent St. Agatha één half mergen land van van de meent op Honthorst. 6 jaren a 8 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 12 Juni

Cornelis Jacobse van Asch wonende op Hamersveld, huurt weer in van de heer Benedictus van Lilaar thans zich bevindende te Riga, mist St.Petersburg, zeker 4 mergen land van het erf Her Klaverenblad. Strekkende van de Grift tot het mergen door de heer burgemeester Wijborg tot tabaksland gemaakt met nog 1,5 mergen over de weg naast Het Plaatsje van Jacob van Asch, beginnende van de weg tot aan de keursloot op last van op de Modderbeek een slag te maken in de respectieve schouwdagen. 2 jaren a 60 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 16 Juni

Publieke verkoop van vaste goederen door Jan Francois van Lilaar als gemachtigde volgens procuratie op de 31e Juli 1757 voor Not. Johan Perquin in St. Petersburg voor zijn broer Hendrik Benedictus van Lilaar, waaronder geveild de hofstede Het Klaverenblad in Hamersveld, doch opgehouden. Deze hofstede wordt gebruikt volgens huurcedulle jaarlijks om 63 gulden bij Thijs Combij. Verder werden de landererijen aan diverse personen verhuurd.

AT038a007        1758 – 14 Juli

Herman van Bellinkhoven wonende op de Driftakker huurt van de heer Frans van Goudoever een stuk land gelegen onder Stoutenburg, voor hem gebruikt bij Aalt Evertsen. 6 jaren a 16 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 14 Juli

Hendrik Theunissen wonende op het erf Groot Middelaar, gelegen in Stoutenburg, huurt dit erf weer in voor de ene helft van het convent St. Jan en de andere helft van de Armen de Poth.

6 jaren a 356 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 28 Juli

Wouter Hendriksen huurt weer in van het convent St. Agatha het huis, hofstede met het kampje terzijde de steeg van het erf Onstede en 6 mergen langs dezelfde weg en 2 mergen achter Kouwenhoven en 3 mergen voor het huis.   6 jaren a 85 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 15 Aug

Evert Jansen Roelen huurt van het convent van St. Barbara het huissteedje op het erf De Koop onder Hoogland, laatst gebruikt door Hendrik Andriessen. 6 jaren a 10 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 15 Aug

Ook verhuur van de Haverkamp op de Koop aan Jan Hendriksen. 6 jaren a 30 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 29 Aug

Verhuur van het onderste gedeelte van de St. Aagten kerk aan de heer Hendrik Hooft van Huijsduijnen voorheen gebruikt bij burgemeester Goudoever. 12 jaren a 20 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 4 Sept

Verhuur van het erf Klein Vlastuinen onder Woudenberg aan Hannes Jansen van Maanen door de regenten van De Poth, laatst gebruikt door de wed. Hendrik Fransen.

6 jaren a 120 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 17 Nov

Rijk Aartsen wonende in Overzeldert huurt weer in van het concent St. Agatha Den Eng van het erf Onstede. 6 jaren a 75 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 17 Nov

Willem Dirksen Boon, schaapherder huurt weer in van convent St. Agatha de kamp weiland langs de Zeldertseweg op het erf Onstede. 6 jaren a 30 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 17 Nov

Elbert Hendrikse en Maria de Goede echtl. wonende op Dashorst onder Woudenberg, huren dit erf van het convent van Mariënhof laatst door de heren verhuurders zelf gebruikt geweest; nevens het Goor door Willem Thijmensen gebruikt geweest en een hoekje bouwland terzijde van de hof door Theunis Theunisse gebruikt geweest. 6 jaren a 240 caroliguldens sjaars.

AT038a007        1758 – 24 Nov

Jacobje Hendriks wed. van Reyer Goossens huurt weer in van de Armen de Poth het erf De Koedijk. 6 jaren a 182 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 29 Dec

Jan Goosense wonende op het erf Hondhorst onder Stoutenburg huurt weer in van convent St.Agatha, land genaamd Het Wilde/Woeste land, gelegen op Hondhorst. 3 jaren a 50 gulden sjaars.

AT038a007        1758 – 29 dec

Reyer Jansen wonende in De Oude Gort onder Stoutenburg huurt weer in van het convent St. Agatha het land liggende op Hondhorst genaamd De Bredekamp onder St’burg.

6 jaren a 40 gulden sjaars. De thiend uit dit land gaande zal de huurders aan de erfgenamen laten volgen, zonder korting van pachtpenningen.

AT038a008          1759 – 3 Jan

Jan Haverkamp burger en koeienhouder binnen A’foort huurt van Jan Francois van Lilaar koopman binnen Amsterdam, het land genaamd het Gagelveld gelegen onder Hoogland op de Koop. 6 jaren a 170 gulden sjaars

AT038a008          1759 – 12 Jan

Huurcontract van het erf en goed Brinkensteijn gelegen in Asschat. Huurder Hendrik Aertsen Boersen al verscheidene jaren huurder; verhuurder eigenaar Anthony van Brinkensteijn.

3 jaren a 145 gulden sjaars

AT038a008          1759 – 2 Febr

Verhuur van de Biezenmaath en nog twee mergen genaamd De Haverkamp, gelegen bij of aan het erf Klein Wede onder Hoogland aan Gerrit Cornelisse Duijst, hospes aan de Ham, door de vrouwe van de Horst en de erven Theodorus van Lilaar. 6 jaren a 60 gulden sjaars.

AT038a008          1759 – 27 Febr

Anthony Cornelissen gewoond hebbende in Hamersveld doch thans binnen deze stad, als gevolmachtigde (machtiging gepasseerd 10 Dec 1758 voor Not. Johan Perquin in St. Petersburg) van de heer Hendrik Benedictus van Lilaar, verkoopt het erf en goed genaamd Het Klaverenblad met huizing annex kamer, bergen en schuur enz. en landerijen gelegen op Hamersveld. Strekkend van de zgn. Modderbeek tot aan de Hamersveldse Grift gelegen aan weerszijden van de weg; aan de ene zijde Joan van der Wrigt en aan de andere zijde de heer Dirk Loogen, burgemeester.

Item nog een stuk land genaamd De Akker groot 1,5 mergen gelegen aan de overzijde van de Hamersveldseweg, strekkende van die weg af tot aan het land voorheen of nog behorende aan de weduwe van Jan Gerritsen, daar aan de ene zijde (naar de Zwarte Steeg; noordwaarts) dezelve weduwe en aan de andere zijde het plaatsje van Jacob van Asch.

Koper de heer Jan Francois van Lilaar, heer van Stoutenburg voor 3600 gulden.

AT038a008          1759 – 4 Maart

Verhuur van het erf De Wolfshaar op Hoogland met de Pompemakerskamp en het Blankeveen door mejuffr. Sophia Gabrey wed. van R. Coevorden aan Theunis Jansen.

3 jaren a 200 gulden sjaars.

AT038a008          1759 – 10 Juli

Maas Jansen wonende op ‘t Hogeland is schuldig aan de Armen de Poth erfpacht over zekere percelen land behorende bij de Broodheuvel som groot 193 gulden. Hiervoor geeft hij over aan de regenten van de Pot zijn have en vee om publiek te verkopen; eventueel ook zijn huizing en opstal, gelegen op Hoogland of Emiclaar voor een som van 50 gulden.

AT038a008          1759 – 27 Aug

Publieke verkoping uit de goederen van Willem Kreijkamp en Jannetje de Waal o.a. 5 mergen land met huizing, berg en verdere opstal genaamd Het Bredeland onder Hoogland. Strekkende voor van de Zevenhuizerweg, daar oostwaarts Willem Jacobsen en westwaarts de vrouwe van Muilwijk, gebruikt en bewoond bij de eigenaar zelf.

Dit perceel belast met plicht a 500 gulden de heer Gabrey en nog een van 200 gulden juffr. Catharina Gabrey competerende, op welke last dit perceel zal worden verkocht.

Dit geveild met de publieke veiling van de erfgenamen van Jan van Raalt.

AT038a008          1759 – 7 Sept

Jan Jacobsen wonende in Leusbroek huurt van de Poth 4 mergen land met plaggenveld in de staart van Leusbroek laatst bij hem voor Hendrik Theunisse in huur gebruikt.

6 jaren a 20 gulden sjaars.

AT038a008          1759 – 18 Sept

Regeling betreffende pachtschuld van Rijk Ariesen wonende op het erf en goed in Overzeldert, behorende aan de Armen van de Poth.

AT038a008          1759 – 14 Dec

Huurcontract van het erf Ronselaar onder Woudenberg. Huurder Gijsbert Aartsen, reeds bruiker. Verhuurders eigenaren het convent Mariënhof. 6 jaren a 310 gulden sjaars

AT038a008          1759 – 28 Dec

Saar Dirksen van de Wetering wonende in Leusbroek huurt weer in van de regenten van Armen de Poth de verbrande hofstede gelegen in Leusbroek waarvan het huis is afgebrand in 1673. 6 jaren a 90 gulden sjaars; boven het mergengeld, slaperdijk en jaarlijks thiend van 6 gulden.

AT038a009          1760 – 2 Febr

Publieke verkoop in de stadsdoelen door de heer Floris Jacob Bekkers (kapitein) in het 2e Bataillon van de heer Gen. Maj. Croyen, wonende in Utrecht en vrouwe Everdina Schippers echtl. voor de ene helft en de Heer Paulus Ignatius van Sluijterman en vrouwe Abigael Bekker echtl. wonende te Balk provincie Friesland.

Een hofstede met 22 danmaten zeer goed weiland en hooiland, gelegen in Zevenhuizen en 3 mergen bouwland op Sneulse Eng onder Emiclaar. Dit erf in huur gebruikt bij Geurt Petersen

Nog 3 jaren huurlasten der ongelden en 3 schepel rogge aan de pastorie van Hoevelaken.

Opgehouden voor 1500 gulden.

AT038a009          1760 – 2 Febr

Gerrit Cornelissen wonende en pachter van het erf De Bieshaar op Hoogland, heeft 210 gulden pachtschuld, restant jaarpacht van 80 gulden over 1757, alsmede de gehele pacht a 100 gulden over 1758 en nog 30 gulden van de strijp van Onstede, specterende aan convent Agatha. Hij verklaart onder borgstelling om met mei 1760 de schulden te voldoen; borgen zijn broer Maas Cornelissen wonende in de Bovenbirk en zwager Dirk Jansen wonende in het district Emiclaar.

AT038a009          1760 – 4 Febr

De heer Floris Jacob Becker voor de ene helft en Paulus Ignatius Sluyterman, verkopen de hofstede met de landerijen 22 danmaten, gelegen in Zevenhuizen aan juffr. Cornelia van Dompselaar geassisteerd met haar man Cornelis Pannekoek, raad en oud schepen dezer stad. Zie ook 2 februari. Koopsom 1450 gulden; Huurder Geurt Petersen.

AT038a009          1760 – 12 Mei

Juffr. Wilhelmina de Leeuw machtigt de heer Hendrik Hooft van Huijsduijnen wegens haar hoge leeftijd om alle haar zaken te verrichten en waar te nemen.

AT038a009          1760 – 23 Mei

Regent van de Armen de Poth geven opnieuw in erfpacht uit aan Peter Cornelissen wonende onder Gelderland diverse kampen land, behorende aan de Broodheuvel op Hoogland.

Volgens de kaart daarvan zijnde in de Poth-kas samen groot w.o. de hofstede met de weg, 9 morgen en 366 roeden. Laatst in erfpacht gebruikt bij Maas Jansen.

Jaarlijkse erfpacht van 55 gulden.

AT038a009          1760 – 26 Mei

Successie memorie van Jan van Raalt overleden 12 juni 1759. Interessant om na te lezen.

AT038a009          1760 – 20 Juni

Huurcontract aan Jan Jordensen van het erf Waterdaal door Jacobus van Bemmel.

6 jaren a 50 gulden sjaars.

AT038a009          1760 – 11 Juli

Aart Wouterse wonende op het erf Amendijk onder Hoogland huurt dit erf weer in van juffr. Geertuida van Lilaar, groot 5 mergen en Het Veentje, en de huurder mag als het droog is drie voerden turfsteken voor zijn eigen brand. 6 jaren a 85 gulden sjaars.

AT038a009          1760 – 12 Sept

Willem Tijmensen wonende op het erf Kolverschoten onder Scherpenzeel huurt dit erf weer in van het convent Mariënhof A’foort. 6 jaren a 264 gulden sjaars.

AT038a009          1760 – 1 Okt

Uit deze akte van machtiging aan Not. Anthony Methorst blijkt dat de heer Everard Joan Montauban schepen en raad dezer stad, en juffr. Maria van der Hout echtl., geheel failliet zijn. Not. Anthony Methorst wordt gemachtigd om alle goederen vaste en roerende vrijwillig uit de hand of publiek te verkopen. Zie ook 27 november.

AT038a009          1760 – 3 Okt

Barend Jansen wonende op het derde erf in De Birkt huurt van het convent Mariënhof diverse kampen land waaronder de Grote Eng van het Lange Huis. 6 jaren a 532 gulden sjaars.

AT038a009          1760 – 10 Okt

Verhuur van de tolboom aan de nieuwe weg bij het Vliet aan Hendrik Hendrikse wonende op Elk sijn Plaisier onder ger. Hamersveld op de condities van 28 oktober 1740.

Verhuurders mejuffr. Elisabeth van Oosten wed. van de Bruijn voor 2/3 en voor de heren geërfden voor de laatste 1/3 part.

AT038a009          1760 – 24 Okt

Verhuur van de boerenwoning, landerijen enz. van Engendaal onder Soest door de gesusters Elisabeth en Margaretha Methorst aan Melis Terbrugge. 6 jaren a 140 gulden sjaars.

AT038a009          1760 – 31 Okt

Jan Gerritsen wonende in Leusbroek huurt weer in van het convent St. Agatha het erf in Leusbroek door hem nog gebruikt (erf Voskuijlen) zie ook 1758 – 24 maart.

Voor 6 jaren a 150 gulden sjaars.

AT038a009          1760 – 14 Nov

Jorden Gijsbertsen en Annetje Jans echtl. huren weer in van juffr. Sophia Gabrey wed. van R. van Coevorden de hofstede Klein Hoolhorst onder Stoutenburg. Niet inbegrepen de nieuwe kamer, het boomgaardje en de gegraven kom, en de vruchtbomen.

6 jaren a 295 gulden sjaars, mede de thiend uit dit erf.

AT038a009          1760 – 14 Nov

Jan Jansen hospes in de herberg De Gort huurt van he convent st. Agatha het bouwland op Honthorst onder Stoutenburg, laatst door Hendrik Oudbeek gebruikt. 6 jaren a 80 gulden sjaars.

AT038a009          1760 – 27 Nov

Publieke verkoop van de goederen van J. Montauban w.o. omtrent vier mergen nieuw gepoot essen- en elzenbos omtrent in het middden van Hamersveld ter weerszijden van de linie.

Aan de zuidzijde Jan Albertse of zijn successeuren, westwaarts de heer Craanen en achter de linie Heijmen Haan. Strekkende van de wetering tot aan het Alandswegje toe.

Opgehouden op 20 gulden.

AT038a009          1760 – 19 Dec

Huurcontract van Rozenburg (Rozendaal) op Hamersveld; verhuurderesse mejuffr. Sophia Gabrey wed. van R.v an Coevorden. Huurders Peel Evertsen en Geertje Jans.

6 jaren a 212 gulden sjaars.

AT038a010        1761 – 6 Jan

Verhuur door het convent Mariënhof van het erf en goed met landerijen genaamd Vlastuijn onder ger. Donkelaar aan Geertje Hendriks wed. van Gerrit van Maanen.

6 jaren a 224 gulden sjaars, reeds huurderesse.

AT038a010        1761 – 9 Jan

Hessel Cornelissen en Cornelia Barten echtl. huren van juffr. Maria van Dijk wed. van Jacobus Oudendoelen, in leven brouwer, het erf en goed met landerijen vanouds genaamd Valkenhoef gelegen onder Emiclaar. 5 jaren a 180 gulden sjaars, boven 22 gulden 13 st. en 8 pen. en de bruikerslasten en 3 spint rogge aan de predikant in Hoevelaken (reeds huurders).

AT038a010        1761 – 10 Jan

Jan Jansen Tolboom wonende in De Duist huurt van het convent St. Barbara 10 danmaten land in de Duist; reeds door hem gebruikt.

6 jaren a 60 gulden boven 1 schildgeld hetwelk de huurder zal betalen als vanouds.

AT038a010        1761 – 26 Jan

Cornelis Jacobsen van Asch wonende in Hamersveld huurt van de heer Jan Francois van Lilaar, heer van Stoutenburg de navolgende percelen land van het erf Klaverenblad in Hamersveld gelegen: asse 2,5 mergen tussen de steeg en de heer Hendriksen aan de weg over het erf tot aan het bos. Item een stuk land achter het tabaksland door de heer Loogen gebruikt, strekkende tot aan de Grift; en 2,5 mergen gelegen naast des huurders erf.

En nog 2 kampen ten einde vd steeg tot aan de wetering tussen de heer Hendriksen en van der Wigt. 5 jaren a 115 gulden sjaars: 1e perceel” 20 gulden, 2e perceel 40 gulden, 3e perceel 25 gulden en de twee laatste om 30 gulden.

AT038a010        1761 – 13 Febr

Bart Haan thans wonende op Strijdhorst ger. Stoutenburg huurt weer in van het convent van St.Agatha de Ruijffekamp op Hondhorst.6 jaren a 42 gulden sjaars.

AT038a010        1761 – 13 Maart

De heer Anthony van Brinkensteijn verhuurt aan Aert Jacobsen van Laar wonende onder Maarsbergen een huijzing, hof en hofstede met 10 mergen land gelegen onder Leusden bij de Bavoortsebrug, in dier voege als het gebruikt wordt bij Hendrik Hendrikse. 6 jaren a 100 gulden.

AT038a010        1761 – 18 Maart

Uitgifte van een erfpacht van een stuk heiveld bij Groot en Klein Wede, ger. Hoogland.

AT038a010        1761 – 27 Maart

Verhuur door het convent St. Agatha van ’t Engetje langs de Barnevelderweg op Honthorst aan Willem Hendriksen en Aaltje Hendriks, zoon en dochter van Jacobje Willems, wonende in de Oude Gort onder Stoutenburg. 6 jaren a 38 gulden sjaars.

Dito 4 mergen over de weg van het erf Hondhorst genaamd Het Bosland. 6 jaren a 62 gulden sjaars.

Dito van St. Agatha het erf vanouds genaamd De Eng onder Stoutenburg, laatst door hun moeder nog in gebruik geweest. 6 jaren a 110 gulden sjaars.

AT038a010        1761 – 10 April

Jan Dirksen neemt in erfpacht van de superintendenten van het convent St. Agatha, een stuk heetveld van het erf Onstede, groot 2 mergen op een canon van 10 gulden eeuwigdurend.

AT038a010        1761 – 23 Juni

Hendrik Arrissen wonende onder Woudenberg en Arris Hendrikse mede woonachting aldaar, huren van de regenten van De Poth de helft van het erg Klein Ronselaar waarvan de wederhelft aan de eerste comparant is competerende; bij de eerste huurder lange jaren gebruik geweest. 6 jaren a 70 gulden sjaars.

AT038a010        1761 – 7 Sept

Rijk Arrissen wonende op een erf in Overzeldert competerende aan de armen De Poth, heeft pachtschuld (verkoop van have en vee).

AT038a010        1761 – 8 Sept

Dito Rijk Arrissen heeft ook pachtschuld aan de Eng van het erf Onstede.

AT038a010        1761 – 11 Sept

Thijs Cornelisse huurt weer in van convent St. Agatha de hofstede Klein Middelaar onder Stoutenburg. 6 jaren a 100 gulden sjaars.

AT038a010        1761 – 18 Sept

Jan Evertsen wonende in De Duist huurt weer in van het convent St. Agatha de 23 danmaten met huis en hofstede gelegen in de polder De Duist. 6 jaren a 130 gulden sjaars.

AT038a010        1761 – 20 Nov

Reyer Jansen en Jan Goossense wonende op Hondhorst huren van het convent St. Agatha het land genaamd Het Wilde of Woeste land, gelegen op Hondhorst. 6 jaren a 50 gulden sjaars.

AT038a010        1761 – 22 Nov

Jacob Gerritsen en Willemijntje Brans, echtl. wonende op het erf Haakhorst gelegen in Hamersveld huren dit erf van de heer Hendrik Hooft van Huijsduijnen in als executeuren van wijlen juffr. Wilhelmina de Leeuw, alles in dier voege als het door Jannetje Willems wed. van Brand Melissen is gebruikt geweest. 5 jaren a 210 gulden sjaars en toepacht.

AT038a010        1761 – 25 Nov

Jacob Jansen wonende onder Woudenberg huurt weer in van de regenten van de Poth een erf en goed op Ekris, daarvan twee kampen apart liggen en nog vier mergen gekomen van de heer van Geerensteijn zijnde niet begrepen de 10 mergen op…….Ekris; nog de twee mergen met hout beplant; alles in dier voege als de huurder het reeds 6 jaren gebruikt.

6 jaren a 160 gulden sjaars.

AT038a010        1761 – 18 Dec

Publieke verkoop van vaste goederen door de executeuren de heer Cornelis Hooft van Huysduijnen, Hendrik Jordanus Hooft van Huysduijnen, mitsgaders Aloysius H.v.H., (omni usoonbus) en juffr. Aleida H.v.H. wed. van Christiaan van Rootselaar w.o. op Hamersveld en Stoutenburg (zie ook huurcontract 22.nov.) machtigen (zie ook 1760 – 12 Mei),

Ruim 12 mergen land, tabaks, weiland, bos en boomgaard, tabakschuur, een huizing, bakoven annex, zijnde hiervan negen mergen erfpachtgoed van het Domkapittel tot Utrecht.

(Zijnde deze 9 mergen bij Hendrik de Leeuw in 1708 aaangekocht mede op laste van 5-19 jaarlijks, indien dezelve N.B. nog te worden verschuldigd te zijn aan het erf De Horst, competerende aan het gemelde Kapittel, dan zijn dezelve penningen door deze kopers nog hare voorzaten nimmermeer voldaan of betaald liggende van de voorn. 9 mergen.)

Vier mergen gelegen onder Stoutenburg bij Het Vliet gebruikt bij Dirk van Sprenkelaar, het overige onder Hamersveld mitsgaders het tabaksland schuur enz., laatste in huur gebruikt bij Hendrik Hooft van Huysduijnen, nu de verkoper.

Het aparte huis met boomgaard bij Dirk Jansen van Druten, en de woning aan de schuur bij Hendrik Hendriksen bewoond en gebruikt, zijnde dit perceel genaamd Elk Sijn Plaisir, strekkende van het steegje van de Galecop af langs de Zwarteweg alwaar de tolboom staat en over de Hamersveldseweg tot aan het einde van het tabaksland in het Ruwe veld van mevrouw Bols erfgenamen.

Aan huur aan Hendrik Hendriksen aan het huis en hofje a.d. Tolboom volgens huurcedulle tot oktober 1762 ofte 1766 voor 24 gulden sjaars.

Ingezet bij niemand maar opgehouden bij de heer Hendrik H.v.H. voor 3075 gulden.

Onder Hamersveld

Een hofstede bergen en schuren, bakhuis, varkensschot, duijfhuis met de landerijen ten oosten burgemeester Methorst en de Moorsterbeek, ten westen de erfgenamen van mevr. Bol, ten zuiden de heer Ad. van Goudoever, ten noorden de heren Hendrik en Jordanus H.v.H. gebruikt en bewoond bij Brand Melissen of bij deszelfs erven. Jacob Gerritsen welke aan dit erf en goed genaamd Haakhorst, huur is hebbende tot Petri Mei 1765.

Ingezet bij niemand doch opgehouden bij Jordanus H.v.H. voor 3550 gulden.

Voor de heer Aloysius H.v.H. opgehouden 1375 gulden hoger dus 4925 gulden.

AT038a011          1762 – 10 Febr

Anthony v Brinkesteijn verhuurt aan Jan Maasen en Aertje Jans als echtgenoten, beiden wonende op Liendert, het erf en goed met de landerijen genaamd Brinkensteijn gelegen in de Heerlijkheid Asschat zo in dier voege als het gebruikt is geweest dor Hendrik Aertsen Boersen. 6 jaren a 145 gulden sjaars; ingaande Morsmis 1762

AT038a011          1762 – 19 Febr

Barend Hermsen en Lucas Hendriksen huren van het convent St. Agatha de Grote Eng van het erf Onstede. 6 jaren a 50 gulden sjaars

AT038a011          1762 – 23 April

De heer Johan Diderick van Blokland, heer van Ooivaarshorst huurt van het convent van St. Agatha het land genaamd De Veldschoren, gelegen bij Ooivaarshorst. 6 jaren a 14 gulden sjaars.

AT038a011          1762 – 10 Sept

Jannetje Hendriks wed. van Jan Willemsen wonende op Lockhorst, huurt weer in van de heer Willem Jacob Baron van Renesse, Heer van Lockhorst, het erf Lokhorst met landerijen en schaapsdriften, uitgezonderd de opkamer met een hoekje land naast de boomgaard met eigen beplant. 6 jaren a 440 gulden sjaars.

AT038a011          1762 – 24 Sept

Gerrit Cornelissen huurt weer in van het convent van St. Barbara het erf en goed genaamd De Bieshaar onder ger. van Hoogeland; door de huurder nog gebruikt. 6 jaren a 100 gulden en de thiend uit dit erf. Gerrit Cornelissen wonende op De Bieshaar huurt ook weer in van het Convent van St. Agatha De Strijp van het erf Onstede. 6 jaren a 30 gulden sjaars en de ongelden en thiend.

AT038a011          1762 – 22 Okt

Jannetje Hendrikse wed. van Jan Willemsen wonend op Lockhorst, en Hendrik Jansen haar zoon wonende op Schutterhoef als borgen voor haar schoonzoon en zwager Hendrik Aertsen Boersen, bruiker van het erf Brinkensteijn: deze heeft pachtschuld over de jaren 1759-1760 en 1761 en tot nov 1762; som groot tezamen 470 gulden –1 st – 12 p.

AT038a011          1762 – 30 Nov

Hendrik Hendriksen huurt van de regenten van de Poth te A’foort een erf en goed met de landerijen groot 15,3/4 danmaten gelegen in Overzeldert, laatst bij Rijk Arissen gebruikt

6 jaren a 140 gulden sjaars.

AT038a011          1762 – 3 Dec

Juffr. Sopia Gabrey wed. van R.v.Coevorden verhuurt aan Theunis Jansen het erf gen goed, huis en hofstede met de landerijen De Wolfhaar onder ger. Hoogland met de twee kampen de Pompemakerskamp en Blankeveen; reeds bruiker. 3 jaren a 200 gulden sjaars.

AT038a011          1762 – 17 Dec

Verhuur van het erf Bloemberg aan Peter Aartsen Kuijer gelegen aan de Eemsendijk door convent Mariënhof. 6 jaren a 535 gulden sjaars.

AT038a011          1762 – 17 Dec

Verhuur van land in de Goren ger. Hoogland door convent St. Agatha.

AT038a012        1763 – 24 Jan

Huurcontract van het erf Waterdaal door Jacobus van Bemmel aan Willem Jansen, bestaande uit de boerenwoning en 3 danmaten land op Waterdaal laatst door Jan Jordense v.d. Hersteeg gebruikt. 3 jaren a 54 gulden sjaars.

AT038a012        1763 – 4 Febr

Contract 9 Jan tussen Jonas en Benjamin Cohen, kooplieden binnen A’foort en Gijsbert Luijben en Johan Batist Criellaars kooplieden, bakker wonende in Waalwijk omtrent het leveren van brood aan de Engelse troepen in Tilburg.

AT038a012        1763 – 4 Maart

Thomas Wantenaar wonende in Soest huurt van het convent Mariënhof het erf Het Langehuijs voor 450 gulden; een kampje land genaamd Hardevelts Maatje voor 20 gulden alsmede maatland groot ? danmaten en 63 roeden voor 55 gulden en nog een maatl. groot 3 danmaten

en 80 roeden voor 49 gulden: alles gelegen in de Hoge en Nederbirkt onder ger.van Soest

6 jaren an 475 gulden samen.

AT038a012        1763 – 18 Maart

Coos Hermensen huurt weer in van de conventen Mariënhof en Aagten het erf Hilhorst gelegen in de vrijheid dezer stad. 6 jaren a 224 gulden 15 stuivers sjaars.

AT038a012        1763 – 27 Mei

Huw. voorwaarden Ellis Gerritsen meerdj.j. wonende op Hamersveld en Trijntje Jans wed. van Theunis Jacobsen wonende op Swanenburg in Hamersveld. Inbreng bruidegom 400 gulden.

AT038a012        1763 – 27 Mei

Boedelscheiding i.v.m. overlijden Theunis Jacobsen wonende op Swanenburg in Hamersveld, tussen Trijntje Jans en haar 3 kinderen Jacob, Aaltje en Lambertje alle onmondig.

Voogden Evert Hendriksen Kok wonende op Hoogland oom Paternel en Arien Gerritsen wonende op Groot Hagenauwen ger. van Asschat mede oom Paternel.

AT038a012        1763 – 15 Juli

Jan Hermensen en Beatrix Theunissen huren weer in van het convent Mariënhof het erf Couwenhoven onder ger. van Woudenberg. 6 jaren a 230 gulden sjaars.

AT038a012        1763 – 18 Juli

Verdeling en estimatie van de goederen uit de nalatenschap van mejuffr. Geertruidis Anna van Lilaar overleden.

Deze akte inhoudende al haar bezittingen w.o. een hofstede groot 38 danmaten in Neerzeldert ger. Hoogland geschat op 2000 gulden. Ondergetekende erfgenamen

Ida Theodora van Lilaar ;

Kinderen van 1e comp. broeder Theodoor van Lilaar:  Jan Francois van Lilaar van S’burg, Elbartha van Lilaar, Maria Agatha van Lilaar en Franciscus Josephus van Lilaar;

Kinderen van 1e comp. Zuster Aleijde van Lilaar geh. met Jonker Aloisius van Muijlwijk: Willem Frans van der Merwede van Muijlwijk, Angela Maria van M., gehuwd met mr. Philip Jan van Baerle en Anna Gerarda van M. gehuwd met mr. Pieter Frans van Erkelens.

AT038a012        1763 – 25 Juli

Akte van de toedeling aan de comp. erfgenamen van Lilaar.

AT038a012        1763 – 16 Sept

Rijk Wulfertsen huurt weer in van het convent St. Agatha de 29 danm. met huis en hofstede gelegen in Zevenhuizen. 6 jaren a 210 gulden sjaars condities als in voorgaande huurcontracten.

AT038a012        1763 – 23 Sept

1             Publieke verkoop van vaste goederen door Albertus Heshusius predikant; voor 1/3 deel  Daniel Craanen geh. met Francina Heshusius voor 1/3 deel, en de onmondige kinderen van Johanna Heshusius gehuwd geweest met Antony van Egdom mede voor 1/3, waaronder de hofstede Broek groot 35 mergen gelegen onder Woudenberg; in huur bij de erven van Willem Cornelissen tot Petri 1764. Ingezet bij Willem Renessen om 2025 gulden, maar hoger opgehouden door Daniel Craanen op 2240 gulden.

2             Een erf en goed, huis en hofstede met 18 danmaten + 100 r. land gelegen in de Neerduist: dit goed werd geveild door de heer Carel Gabrey raad en schepen van A’foort;

Belend zuid de schout Hogeveen, noord de heer van Geijn, oost de nieuwe of Zevenhuizerweg en west de Bunschoterweg, in huur tot Petri Mei 1764 gebruikt bij Arien Theunissen van de Pol. Niet geboden.

AT038a012        1763 – 30 Sept

Bovengenoemd erf is 30 sept gekocht door de huurder Arien T. vd Pol van de heer Gabrey, voor 1400 gulden.

AT038a012        1763 – 30 Sept

Huw. voorwaarden Rijk Brom meerdj.j. wonende onder Stoutenburg en Gijsbertje Everts Roelen wed. van Rut van de Berg inwonende buiten de Kleine Koppelpoort.

Inbreng bruidegom een huizing, hof en hofstede met landerijen vanouds genaamd Het Houten Huisje gelegen in Stoutenburg mitsgaders 200 gulden.

AT038a012        1763 – 2 Dec

Cornelis Stevensen huurt van het convent St. Agatha het erf Klein Dashorst onder Renswoude voorheen gebruikt door Thijs Claasen. 6 jaren a 125 gulden sjaars.

AT038a012        1763 – 13 Dec

De heer Franciscus Josephus van Lilaar meerdj.j. verhuurt aan Evert Geurtsen Schimmel wonende op Hoogland een erg en goed, huis en hofstede groot 30 danmaten, gelegen in Neerzeldert, laatst in huur gebruikt bij Cornelis Evertsen. 6 jaren a 225 gulden sjaars.

AT038a012        1763 – 14 Dec

Scheiding van vaste goederen tussen Elbertha van Lilaar meerdj. ongeh. d. en Franciscus Josephus van Lilaar meerdj. ongehuwde j. aanbedeeld in akte dat 25 Juli 1763.

Franciscus J.van Lilaar krijgt de bovengenoemde hofstede.( zie dd 13 dec.)

AT038a013        1764 – 18 Febr

Juffr. Anna Maria Gabrey wed.van not. St. van Brinkensteijn verhuurt aan Reyer Hendriksen een hofstede in Zevenhuizen groot 20 danmaten tussen Boven- en Nederduist gebruikt geweest bij Hendrik Dirksen. 3 jaren a 170 gulden sjaars.

AT038a013        1764 – 22 Febr

Verhuur van de huisstede op het erf De Koop door convent St. Barbara.

AT038a013        1764 – 30 Maart

Huw. voorwaarden Justus Hooft van Huysduijnen meerdj.j., bruidegom geassisteerd met zijn vader Hendrik H.v.H. en mejuffr.Maria Agatha van Lilaar meerdj.d. .Inbreng bruidegom 8000 gulden. Inbreng bruid huis in Amersfoort naast de gevangentoren, diverse landerijen een eikenbos bij Leusden a.d. North. De helft van een afgebrande hofstede genaamd Kleijnwede onder Hoogland. De wederhelft behoort aan de Heer van Hackfort van der Horst.

Het erf en goed genaamd Amendijk onder Hoogland.

AT038a013        1764 – 4 Mei

Akte ter requisitie van mr. Jacobus Bonifacius van Halteren, advocaat, Geertrudis Clara van Halteren omtrent een verklaring van zijn vader Hendrik van Halteren kort voor zijn overlijden op 25 april dezes jaars gedaan betreffende een zeer eriante en beruchte zaak in den jare 1733 tot Leijden tussen de gerechte aldaar en hem patiënt, verklarende hij geheel onschuldig te zijn.

AT038a013        1764 – 11 Mei

Arien van de Haar wonende op het erf op Voskuijlen, huurt dit erf van het convent van St. Barbara verscheidene jaren gebruikt geweest door Jan Gerritsen. 6 jaren a 140 gulden sjaars.

AT038a013        1764 – 22 Juni

Aart Klaasen wonende op de eerste Koedijk genaamd Arragonshoeff, huurt dit erf weer in van de Armen de Poth met het land genaamd Hoogbrug. 6 jaren a 30 gulden sjaars

AT038a013        1764 – 29 Juni

Arien van de Haar huurt van het convent St. Agatha de halve hoef op Voskuijlen onder ger. Woudenberg op conditie als vele jaren door Jan Gerritsen is gebruikt. 6 jaren a 30 gulden sjaars.

AT038a013        1764 – 3 juli

Jacobje Hendriks wed. van Reyer Goosense wonende op het erf De Tweede Koedijk, huurt dit erf weer in van de Armen de Poth. 6 jaren a 176 gulden sjaars

AT038a013        1764 – 13 Juli

Lijsje Thijsen wed. van Gerrit Thijmensen en haar zoon Thijs Gerritsen wonend op het erf De Pijpenkamp bij de vudijk ger. Hoogland, huurt dit erf weer in van de heer Frederich Lodewijk Abresch gehuwd met vrouwe Abigach Wilhelmina (Thiens?) tevoren wed. van de heer Jan Carel Padbrugge. 6 jaren a 225 gulden sjaars; in deze huur inbegrepen enige kampen polderland.

AT038a013        1764 – 24 Aug

Mr. Jac. Bonifacius van Halteren en zijn zuster C.G.v.H. verhuren aan Jan van Lingh en Bartha vd Pegh echtl., het erf en goed Kleijn Weerhorst gelegen op Hoogland op heden door de huurders aan de verhuurders verkocht; bestaande uit huizinge, berg, boomgaard, tabakschuur, kamers en tabakskisten en daarbij behorende landerijen.

6 jaren a 320 gulden sjaars.

AT038a013        1764 – 24 Aug

Koopcontract Kleijn Weerhorst bestaande uit huizing, berg, boomgaard, tabakschuur, kamers en tabakskisten van 36 luijken en verder opstal mitsgaders 15,5 mergen land zodanig als dit goed gekomen is aan de verkopers de 31e juli 1733 uit de boedel van Wouter Rijkse van de Pegh en Beatrix van der Maaths is aanbedeeld.

Verkopers Jan van Lingh en Bartha van de Pegh, koper mr. Jacobus Bonf vanHalteren en zijn zuster Clara. Koopsom 4000 gulden; boven een plicht van 2500 gulden t.b.v. Pieter Crommelin.

AT038a013        1764 – 9 Sept

Verhuur van een hofstede groot 10 mergen bij de Bavoortseweg door de heer Anthony van Brinkensteijn aan Jan Theunissen van Aelten wonende op Hamersveld gebruikt geweest bij Aert Jacobse van Laar. 3 jaren a 100 gulden sjaars.

Borgen Willem Hienecamp molenaar aan Bavoort, Jorden Willemse wonende op De Bieshaar en Aert Jacobse van Laar wonende op het voorn. verhuurde.

AT038a013        1764 – 14 Sept

Verhuur van het erf Alandsbeek aan Elis Gerritsen door de heren Hendrik en Jordanus Hooft van Huysduijnen. Hofstede groot 22 mergen, gebruik geweest bij Hendrik Theunisse.

6 jaren a 180 gulden sjaars.

AT038a013        1764 – 28 Okt

Boedelopgave en taxatie na overlijden van de heer Samuel Heshusius en juffr. van Wolswinkel in leven echtelieden. Testament 23 Febr. 1733 van not. Anthony van Veersen. Hier in deze akte genoemd het erf Broek onder Woudenberg.

AT038a013        1764 – 3 Nov

Huurcontract van het erf Broek ger. Woudenberg door Daniel Craanen en juffr. Francina Heshusius echtl. aan Anthony van Daatselaar, vorige huurder Cornelis Willemse.

12 jaren a 180 gulden sjaars

AT038a013        1764 – 21 Dec

Verhuur van Kleijn Landaas door de Armen de Poth aan Lambert Jansen.

6 jaren a 135 gulden sjaars.

AT038a014          1765 – 18 Jan

Jonkhr. Willem Frans van de Merwede van Muijlwijk verhuurt aan Breunis Willemse de boerenwoning op Schoonoort gelegen op Hoogland met enige kampen land.

6 jaren a 112 gulden sjaars

AT038a014          1765 – 1 Febr

Akte omtrent een erfeniskwestie van de familie Lilaar. Hierin genoemd 1. juffr.Elbertha Maria Barbara van Lilaar meerdj.d. wonende in A’foort en 2. Francois Josephus van Lilaar metterwoon zich houdende op Groot Wijnbergen in ger. Asschat

Betreffende hun beider tante Paternel Yda Theodora van Lilaar (testatrice) en

3. Hendrik Benedictus van Lilaar en juffr.Gerarda Freys van Dolre, ouders van comparanten 1, 2 en 3.

AT038a014          1765 – 6 Febr

Jonkhr. W.Fr.van der Merwede van Muijlwijk verhuurt aan Hendrik Andries Meyjer wonende in De Goor op het Hoogland 3 mergen england van het erf en goed Schoonoort.

6 jaren a 46 gulden sjaars.

AT038a014          1765 – 13 Febr

De heer Johannes Ravensberg als gemachtigde van de heer Pieter van de Ende, verhuurt aan Jan Aartsen wonende in de hoge buurt op de Heerlijkheid Het Loo, erf en goed Klein Krakhorst groot 6 mergen en 2 percelen land groot omtrent 6 mergen naast het voorn.erf onder carspele van Leusden. 6 jaren: 3 jaren voor 110 gulden en 3 jaren voor 120 gulden.

AT038a014          1765 – 1 Maart

Willem Hendriksen wonende in De Oude Gort ger. Stoutenburg huurt weer in van het convent van St. Agatha, het land liggende op Hondhorst vanouds genaamd De Bredekamp.

6 jaren a 45 gulden sjaars

AT038a014          1765 – 7 Maart

In deze akte vermeldt het overlijden van de heer Hendrik van Halteren op de 27e april 1764, weduwnaar van Maria Wijnanda van Sonsbeek.

AT038a014          1765 – 15 Maart

Vrouwe Maria Cornelia van der Bergh douairiere Hackfort cs en de heer Justus Hooft van Huysduijnen verhuurt aan Theunis Geurtsen de landerijen namelijk het huisstuk groot 3 mergen, de Hogenkamp groot 3,5 mergen en de Hogenbree mede groot omtrent 3 mergen, zijnde een gedeelte van het erf Kleijnwede onder gerecht van het Hogeland. 6 jaren a 146 sjaars.

AT038a014          1765 – 5 April

Mannus Hendriksen wonende in Stoutenburg huurt weer in van het convent van St. Agatha de keuterstede van het erf Groot Hondhorst of het Vinkennest, gelegen onder Stoutenburg.

6 jaren a 12 gulden sjaars.

AT038a014          1765 – 10 Mei

Gerrit Cornelisse Duijst, hospes aan De Ham, huurt weer in van de erfgenamen van de Vrouwe van de Horst en de heer Justus Hooft van Huysduijnen, de volgende kampen land: De Dibitsemaat, de Haverkamp, De Boelenhoef en de Vetkamp gelegen bij het erf Kleijn Wede onder ger. Hoogland. 6 jaren a 89 gulden sjaars

AT038a014          1765 – 7 Juni

Verhuur van het huis, hof en hofstede met een kampje land terzijde de steeg van het erf Onstede, en nog enige kampen land van het convent St. Agatha aan Wouter Hendriksen onder ger. Hoogland.

AT038a014          1765 – 11 Okt

Geurt Cornelisse wonende in Leusbroek huurt van juffr. Geertruijd Heereman wed. van de heer Willem Corton, het erf en goed met landerijen Krakhorst gelegen op Hamersveld, gebruikt bij Jacob Jansen. 6 jaren: 2 jaren voor 215 gulden en de laatste 4 jaren voor 280 gulden sjaars. Get. Geurt Cornelissen van der Voort.

AT038a014          1765 – 22 Nov

Ruth Jansen huurt van de regenten van de Poth 4 mergen land met het plaggenveld gelegen in de staart van Leusbroek, gebruik geweest bij Jacob Jansen. 6 jaren a 20 gulden sjaars.

AT038a014          1765 – 29 Nov

Cornelis Petersen wonende op het erf Dashorst onder ger. Woudenberg, huurt dit erf van het convent Mariënhof, nevens Het Goor en de hof met een hoekje bos en land terzijden van de hof; vorige bruiker Elbert Hendriksen. 6 jaren a 200 gulden sjaars.

AT038a015          1766 – 31 Jan

Maas Jansen wonende onder Emiclaar op het erf en goed genaamd De Geerhuurt dit erf weer in van de heer Hendrik Hooft van Huysduijnen. 6 jaren a 120 gulden sjaars en eenmaal in het jaar de eigenaar(s) uithalen op een hammetje en wederom thuis brengen.

AT038a015          1766 – 7 Maart

Verhuur van diverse kampen land gelegen op de Koop onder ger. Hoogland.

AT038a015          1766 – 10 Maart

Gijsbert Aartsen wonende op het erf Ronselaar onder ger. Woudenberg huurt dit erf weer in van het convent Mariënhof. 6 jaren a 300 gulden sjaars.

AT038a015          1766 – 10 Juni

Verkoop van het erf staande op de Grift onder Leusden aan Anthony Methorst, Christina van Deventer en Jan Staal. Koopsom 3400 gulden.

Scroll naar boven