Notaris Johannes de Louter

AT055l001           1842       15 Jan                   akte 8

Koop Mietje Peterse Boersen huisvrouw van Willem Klaasen Blank en consorten verkopers aan Teunis v.d. Hengel te Hamersveld koper van polderland in Bunschoten. [Achterveld]

AT055l001           1842       18 April               akte 48

Huurcontrakt v.d. Oud Hofstede. [Hoogland]

AT055l001           1842       10 Juni                 akte 72

Huurcontrakt van Klein Landaas. [Woudenberg]

AT055l001           1842       14 Juli                  akte 79

Verkoop koon gewas Geertje Peter wed. Evert Middelaar. [Leusden]

AT055l001           1842       26 Aug                  akte 90

Erfpacht op het Engeltje van Groot Hondhorst. [Stoutenburg]

AT055l001           1842       20 Okt                  akte 100

Koopcontrakt van het Erf de Grift, 1/6 gedeelte. [Leusden]

AT055l001           1842       16 Nov                 akte 113

Overeenkomst gebr. in zuster v.d. Lagemaat. [Leusden]

AT055l001           1842       18 Nov                 akte 114

Huurcontrakt Hondsgat. [Amersfoort]

AT055l001           1843       13 Jan                   akte 124

Huurcontrakt een perceel bouwland gen. Verbr. Hofstede groot 10 b 21 r 8 el. [Leusden]

AT055l001           1843       23 Juni                 akte 211

Hypotheek op het Erf Keut. [Hoogland]

AT055l001           1843       11 Juli                  akte 217

Hypotheek op de Mof en land. [Leusden]

AT055l001           1843       24 Nov                 akte 267

Koopcontrakt van land gedeelte van sect. F nr. 37. [Asschat]

AT055l001           1843       24 Nov                 akte 268

Koopcontrakt van een huis in aan Jacobus Smit staande op grenstr. van J. v.d. Hengel, E nr. 690, enz. [Hamersveld]

AT055l001           1843       27 Dec                  akte 281

Testament Gerrit Sa. Ravensloot en huisvrouw. [Leusden]

AT055l001           1844       5 Jan                     akte 287

Huurcontrakt  aan Lammert Gerritse Kaas van grond. [Leusden]

AT055l001           1844       12 Jan                   akte 291

Overeenkomst van kooppeningen Cornelis v. Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1844       22 Jan                   akte 299

Hypotheek Cornelis Smit betr. 3 woningen onder 1 dak J E 181-182-183 (Kleine Zwartesteeg). [Hamersveld]

AT055l001           1844       6 Maart               akte 328

Scheiding toebedeeld aan Isaak Scheltus 8° het Erf Princenhof groot 7 b 15 r 90 el, Groot Loevesijn, Klein Hoolhorst, Kattenbroekerbos. [Leusden/Stoutenburg]

AT055l001           1844       18 Maart             akte 329

Verhuur Tol Leusbroek en Amersfoort Stoutenburg.

AT055l001           1844       22 Maart             akte 337

Verhuur Klein Vlastuin. [Woudenberg]

AT055l001           1844       10 Mei                 akte 357

Hypotheek Hofstede Bosserdijk. [Hoogland]

AT055l001           1844       10 Sept                akte 401

Koopcontrakt Groot Loevesijn. [Leusden]

AT055l001           1844       27 Sept                akte 404

Testament Cornelis v. Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1845       21 Jan                   akte 430

Verkoop inboedel op Hofstede Lockhorst. [Leusden]

AT055l001           1845       25 Jan                   akte432

Obligatie t.l.v. Cornelis v. Kooij. [Leusden]

AT055l001           1845       3 Febr                  akte 435

Koopcontrakt v. Klein Voskuilen. [Woudenberg]

AT055l001           1845       6 Febr                  akte 436

Scheiding betr. Hofstede de Grift. [Leusden]

AT055l001           1845       1 Maart               akte 448

Koopcontrakt Hofstede de Burgwal. [Leusden]

AT055l001           1845       2 Mei                   akte 466

Huurcontrakt Klein Landaas. [Woudenberg]

AT055l001           1845       9 Mei                   akte 468

Hypotheek huis en grond. [Leusden]

AT055l001           1845       16 Mei                 akte 472

Huurcontrakt Klein Vlastuin. [Woudenberg]

AT055l001           1845       27 Mei                 akte 477

Scheiding Groot Hagenau. [Hamersveld]

AT055l001           1845       30 Mei                 akte 479

Scheiding vermeld de Kistenhoek E M 320 tot en met 323 met het huisje. [Leusden]

AT055l001           1845       7 Juni                   akte 487

Hypotheek onderpand de Boterkamp en huis. [Leusden]

AT055l001           1845       7 Juni                   akte 488

Hypotheek aan Cornelis van Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1845       27 Juni                 akte 496

Hypotheek Herberg de Mof. [Leusden]

AT055l001           1845       5 Aug                    akte 509

Boedelbeschrijving familie de Kruif. [Leusden]

AT055l001           1845       12 Aug                 akte 511

Scheiding toebedeeld een Hofstede ƒ 8000 (zie Hypotheek 2 september). [Leusden]

AT055l001           1845       3 Sept                  akte 517

Koopcontrakt Erf het Witje. [Leusbroek]

AT055l001           1845       3 Sept                  akte 518

Boedelbeschrijving Maas v. Kooij c.s. familie v.d. Eshof. [Stoutenburg]

AT055l001           1845       5 Sept                  akte 519

Scheiding en verdeling Erf de Hoef. [Hoogland]

AT055l001           1845       8 Sept                  akte 521

Koopcontrakt de Molensteen. [Hoogland]

AT055l001           1845       12 Sept                akte 522

Hypotheek L. Kaas aan C. v. Kooij Erf ’t Witje. [Leusbroek]

AT055l001           1845       22 Sept                akte 527

Testament Elbert Smit en Aaltje Ruitenbeek. [Leusden]

AT055l001           1845       26 Sept                akte 529

Huurcontrakt op Luttiqueweede. [Hoevelaken]

AT055l001           1845       31 Okt                  akte 531

Testament Jan en Evertje Ruitenbeek. [Leusden]

AT055l001           1845       21 Nov                 akte 549

Huurcontrakt van ’t Erf Lauwerenburg. [Hoogland]

AT055l001           1845       25 Nov                 akte 551

Hypotheek onderpand Erf de Driftakker. [Stoutenburg]

AT055l001           1845       13 Dec                  akte 559

Verkoop Erf in de Birkt. [Soest]

AT055l001           1846       1 of 7 Jan            akte 576

Testament Greetje Corn. v. Asch. [Hamersveld]

AT055l001           1846       2 Febr                  akte 593

Huwelijk Dirk Dirkse ook gen. Dirk Jansen Voskuilen en Jannetje Teunisse gen. Jannetje Willemse Zwanenburg. [Leusden]

AT055l001           1846       2 Febr                  akte 594

Testament Willem Zwanenburg. [Leusden]

AT055l001           1846       17 Febr                akte 601

Koopcontrakt Kattenbroekerbos. [Hoevelaken]

AT055l001           1846       24 Maart             akte 618

Hypotheek Hofstede Bosveld met kad. nummers. [Hamersveld]

AT055l001           1846       14 Mei                 akte 631

Hypotheek Hofstede de Mof. [Leusden]

AT055l001           1846       15 Mei                 akte 632

Huurcontrakt v.d. tweede Koedijk. [Stoutenburg]

AT055l001           1846       11 Juli                  akte 648

Koopcontrakt van het Grote Vliet. [Stoutenburg]

AT055l001           1846       22 Sept                akte 675

Hypotheek windmolen. [Hoogland]

AT055l001           1846       7 Okt                    akte 678

Hypotheek onderpand Grote Vliet en Kleine Vliet. [Stoutenburg]

AT055l001           1846       19 Okt                  akte 682

Testament Cornelis Horst. [Hamersveld]

AT055l001           1846       27 Nov                 akte 703

Koopcontrakt Hendrik Eshof verkoper, Wouter Koller koper van huis sect. C Nr. 639 gemeente Stoutenburg. [Achterveld]

AT055l001           1846       15 Dec                  akte 713

Verkoop inboedel t.v.v. Lammert Kaas onder Leusden op het End. [Leusbroek]

AT055l001           1847       14 Jan                   akte 726

Verkoop inboedel t.v.v. Gerrit Langelaar. [Amersfoort]

AT055l001           1847       29 Jan                   akte 734

Huurcontract van een Hofstede in Leusden en Leusbroek. [Leusden]

AT055l001           1847       16 Febr                akte 747

Verkoop inboedel t.v.v. Teunis v.d. Lagemaat. [Leusden]

AT055l001           1847       23 April               akte 782

Testament en voogdijstelling Hendrikus v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055l001           1847       24 April               akte 784

Huw. consent Reijer v.d. Hengel te Stoutenburg tot het huwelijk van Johanes v.d. Hengel. [Stoutenburg]

AT055l001           1847       26 April               akte 786

Testament Josef Schipper en Hendrika Teunisse Voskuilen echtel. [Stoutenburg]

AT055l001           1847       28 April               akte 789

Koopcontrakt huis aan Maria Voskuilen wed. Peter Smit. [Stoutenburg]

AT055l001           1847       8 Mei                   akte 794

Openbare verkoping v.d. Hofstede de Driftakker, koper v. Lilaar. [Stoutenburg]

AT055l001           1847       14 Mei                 akte 797

Koopakte Steenbeek verkoper Hofstede Groot Calveen, Groot Nieuwland en Klein Nieuwland. [Hoogland]

AT055l001           1847       9 Juni                   akte 812

Verk. Klaver: Hermanus v.d. Hengel. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1847       23 Juli                  akte 832

Verk. tiend gew. H. v. Ommeren. [Hoevelaken/Leusden]

AT055l001           1847       13 Sept                akte 864

Koop met hypotheek Cornelis v. Kooij verkoper en Corn. Smit koper, huis bij de Zwarte Steeg. [Hamersveld]

AT055l001           1847       16 Sept                akte 868

Hypotheek op Hofstede Winsenburg. [Hoogland]

AT055l001           1847       4 Okt                    akte 898

Koopcontrakt Herm. v.d. Hengel verkoper, Geertje Boersen wed. Peel Goos Hendr. Steenkamp koopster huis in H G sect. 303. [Stoutenburg]

AT055l001           1847       11 Dec                  akte 919

Huurcontrakt Maria Smit wed. Simon Huurdeman aan Arie Poth, stukje land op Groot Krakhorst. [Hamersveld]

AT055l001           1847       23 Dec                  akte 925

Openbare verkoop van het erf en goed Ter Burg. [Hoogland]

AT055l001           1848       7 Jan                     akte 946

Testament Maas v. Kooij. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1848       12 Jan                   akte 952

Testament Corn. v.d. Geert op Ravenhorst. [Leusden]

AT055l001           1848       31 Jan                   akte 965

Testament Jacob Boersen. [Achterveld]

AT055l001           1848       2 Febr                  akte 966

Koopacte wed. Simon Huurdeman c.s. verkoper,  Groot Krakhorst aan J. v. Walcheren 41 b 24 r 93 el  ƒ 15000. [Hamersveld]

AT055l001           1848       25 Febr                akte 987

Testament Arie Kolfschoten op Prinsenhof. [Hamersveld]

AT055l001           1848       12 Mei                 akte 1062

Hypotheek Jacob Maasen Buitenhuis Westerveld. [Barneveld]

AT055l001           1848       14 Juli                  akte 1102

Tiendverpachting v. Ommeren.

AT055l001           1848       24 Okt                  akte 1166

Verkoop inboedel wed. Hermanus v.d. Hengel (zie 1190 testament Steventje Bitterling). [Stoutenburg]

AT055l001           1848       26 Okt                  akte 1168

Huur land gen. de Verbrande Hofstede. [Leusbroek]

AT055l001           1848       10 Nov                 akte 1176

Huur van het land de Oude Hofstad. [Hoogland]

AT055l001           1848       5 Dec                    akte 1193

Testament Hentje Geurts v. Weerhorst en hoeder. [Hoogland

AT055l001           1849       25 Jan                   akte 1220

Voogdij Martijntje v. Oostrum wed. Hermanus v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055l001           1849       1 Febr                  akte 1224

Hypotheek onderpand Hofstede in de Birkt. [Soest]

AT055l001           1849       15 Febr                akte 1238

Royement Cornelis v. Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1849       3 Maart               akte 1249

Koopakte Maria Voskuilen wed. Peter Jansen Smit c.s. verkopers voor 9/10 gedeelte aan Bart v. Zijl v.d. Hofstede Hondhorst. [Stoutenburg]

AT055l001           1849       31 Maart             akte.1269

Hypotheek onder Huisje sectie C 125 en 126. [Stoutenburg]

AT055l001           1849       19 April               akte 1283

Hypotheek Cornelis v.d. Berg ook gen. Corn. Borg aan Dina Vonk onderpand land. [Hamersveld]

AT055l001           1849       24 April               akte 1290

Boedelbes. v.d. nala. van Hermanus v.d. Hengel – Zwarte Steeg. [Hamersveld]

AT055l001           1849       10 Mei                 akte 1298

Boedelbes. v.d. nala. van Maas v. Kooij – overleden. [Leusden]

AT055l001           1849       11 Mei                 akte 1300

Hypotheek onderpand Hofstede Hogesteeg. [Hoevelaken]

AT055l001           1849       19 Mei                 akte 1309

Boedelbes. t.v.v. Hendrikus v.d. Hengel, Klasina v. Leusden, Arie v. Leusden. [Hamersveld]

AT055l001           1849       14 Juni                 akte.1334

Verkoop graan op Hofstede Vlooswijk. [Leusden]

AT055l001           1849       19 Juni                 akte.1337

Verkoop klederen t.v.v. Jan v. Oostrum. [Hamersveld]

AT055l001           1849       20 Juni                 akte 1339

Verkoop granen G. T. Vonk en Hendrik v. Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1849       23 Juni                 akte 1345

Openbare verkoop Neeltje v. Kooij enz. v.d. Hofstede Klein Wijnbergen de tiend uit Groot Brinkenstein. [Asschat]

AT055l001           1849       13 Juli                  akte.1353

Huurcontrakt v.d. Zuidwint. [Hamersveld]

AT055l001           1849       14 Juli                  akte 1355

Verkoop v.d. Zuidwint. [Hamersveld]

AT055l001           1849       7 Aug                    akte 1374

Verkoop granen door Hendrik v. Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1849       12 Okt                  akte 1417

Testament Neeltje v. Kooij wed. G. Langelaar Amersfoort. [Hamersveld]

AT055l001           1849       24 Okt                  akte 1427

Boedelverkoop erven Maas v. Kooij. [Asschat]

AT055l001           1849       15 Okt                  akte 1446

Boedelbes. nala. van Cornelis Hartman. [Hoogland]

AT055l001           1849       23 Nov                 akte 1449

Boedelbes. vermeld het Erf Vrijberg. [Leusden]

AT055l001           1849       23 Nov                 akte 1450

Overeenkomst Teunis enz v.d. Lagemaat t.e. en Cornelis Berg, Maria Smit, Hendrica en Maria Huurdeman en Klaas Wijntjes qq betr. land in Stoutenburg. [Leusden/Stoutenburg]

AT055l001           1849       20 Nov                 akte 1459

Hypotheek op Erf Vrijberg. [Leusden]

AT055l001           1850       2 Febr                  akte 1492

Hypotheek Oudhuizen geldnemer Corn. v. Kooij geldgever. [Hoevelaken/Hamersveld]

AT055l001           1850       22 Maart             akte 1544

Koop Jan Steenkamp verkoper, Gerrit v. Veen koper v.d. Kleine Krommestaart kad. sectie N 111 t/m 117 groot 3 b 69 r 30 el ƒ 1300. [Leusden]

AT055l001           1850       12 April               akte 1562

Koop Sander Mellisse v.d. Bonk te Amersfoort verkoper, Cornelis Broekhuizen koper van het Erf het End Leusbroek sectie D 78, 180, 189 t/m 195, 531 t/m 537, 543, 544, 545, 556 en 557 groot 3 b 85 r 13 el ƒ 3950. [Leusbroek]

AT055l001           1850       10 Mei                 akte 1583

Hypotheek Bartje v. Nimwegen wed. H. Rademaker op Hofstede sect. E 505, 5-9 en 968. [Hoogland]

AT055l001           1850       11 Mei                 akte 1587

Scheiding diverse percelen land. [Hoogland]

AT055l001           1850       17 Mei                 akte 1589

Scheiding betreffende de Oude Tolick – huisstuk. [Hoogland]

AT055l001           1850       18 Mei                 akte 1592

Verkoop Houten Huisje kad. sectie C 125-126. [Stoutenburg]

AT055l001           1850       14 Juni                 akte 1615

Koopakte Jansje v.d. Broek verkoper, Corn. Voskuilen koper, de helft van ’t Vliet kad. C 201, enz. [Stoutenburg]

AT055l001           1850       19 Juli                  akte 1630

Koopakte Maria Smit wed. S. Huurdeman enz. Hubers weiland de Kronkels sectie F 845 Stou C 691-692. [Stoutenburg/Leusden]

AT055l001           1850       16 Aug                 akte 1649

Hypotheek Aart Beukhof g.l. op hofstede aldaar. [Leusden]

AT055l001           1850       6 Sept                  akte 1656

Hypotheek Hendrik Rossenberg te Leusden, Willem + Kors Rossenberg g.l., Corn. v. Kooij g.s. op huis en land sectie  G 134 t/m 139 groot 3 b 91 r 50 el. [Hamersveld]

AT055l001           1850       31 Okt                  akte 1680

Hypotheek Evert v.d. Pol l.b. te Leusden g.l.,  Maria Hartman g.s. Kad. IV 823-824. [Leusden]

AT055l001           1850       9 Dec                    akte 1710

Testament Adrianus Otten pastoor. [Hamersveld]

AT055l001           1850       12 Dec                  akte 1714

Hypotheek v.d. Lagemaat g.l., Daniel Hoofs g.s. op vastgoed Kad. D 473 t/m 475, 378, 379, 380 onder Leusden verders onder Woudenberg. [Leusden]

AT055l001           1850       15 Dec                  akte 1715

Scheiding v.d. Lagemaat enz. [Leusden]

AT055l001           1850       16 Dec                  akte 1719

Testament Cornelis v. Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1850       27 Dec                  akte 1724

Hypotheek Mees v. Essen op huis Kad. D 410, 417, 418. [Leusden]

AT055l001           1851       16 Jan                   akte 1747

Royement Corn. v. Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1851       28 Febr                akte 1781

Testament Arie Hendriks op Vrijberg. [Leusden]

AT055l001           1851       28 Maart             akte 1811

Koop B. de Kruif verkoop Hofstede op Voskuilen. [Leusden/Woudenberg]

AT055l001           1851       25 April               akte 1826

Testament Gijsbertje Stevense ook genaamd Monfrans. [Stoutenburg]

AT055l001           1851       9 Juni                   akte 1845

Scheiding Simon Ephraim c.s. w.o. de plaats ’t Valkengoed om ƒ 4000. [Hoogland]

AT055l001           1851       2 Aug                    akte 1887

Hypotheek F. v. Zeijl op huis en land. [Leusden]

AT055l001           1851       22 Sept                akte 1918

Scheiding familie v. Eeden v.g. w.o. het Snoekenbos huis te Stoutenburg kad. C 182-187 om ƒ 850, aan Petronella van Eeden de Hofstede de Brink kad. F 94 t/m 106 en bouwland en bos E 141-145, 133-140. [Stoutenburg/Hamersveld]

AT055l001           1851       10 Okt                  akte 1935

Testament Rikje v. Stralen. [Hamersveld]

AT055l001           1851       20 Okt                  akte 1937

Testament Jan v. Eijden. [Stoutenburg]

AT055l001           1851       21 Nov                 akte 1953

Testament Peel v.d. Hoef op Krakhorst en Neeltje v. Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1851       30 Dec                  akte 1974

Verdeling v.g. van 71 b 43 r 40 el (ha) onder Woudenberg.

AT055l001           1852       10 Jan                   akte 1983

Hypotheek Peel v.d. Wolfhaar op een plaats kad. sectie E 707, 708, 720, 729-736, 982, 983 en 986. [Hoogland]

AT055l001           1852       20 Febr                akte.2003

Hypotheek Peter v. Burgsteden g.l. op huis en grond kad. C 497, 505, 507, 641, 642. [Stoutenburg]

AT055l001           1852       18 Maart             akte 2015

Arie Boekhout koper huis en grond kad. sectie D 450 t/m 453 groot 11 r 28 ellen ƒ 2000. [Hoogland]

AT055l001           1852       18 Maart             akte.2016

Veiling van gronden  en molen. [Hoogland]

AT055l001           1852       19 Maart             akte 2017

Hypotheek Ruth Aardse de Bruin g.l. op huis en land kad. sectie F 455, 643-648, 650-654, 659-665, 667, 825, 826, 832 en 833. [Hamersveld]

AT055l001           1852       29 Maart             akte 2022

Testament Gerrit Voskamp en Willem Voskamp. [Hamersveld]

AT055l001           1852       30 April               akte 2045

Hypotheek Arie Boekhout op huis en grond. [Hoogland]

AT055l001           1852       4 Mei                   akte 2050

Koop Pakhuis “De Spijker”. [Amersfoort]

AT055l001           1852       4 Mei                   akte 2051

Koop Gerardus Poort huis en pakhuis. [Hoogland]

AT055l001           1852       6 Mei                   akte.2052

Testament Elisabeth Voskamp. [Hamersveld]

AT055l001           1852       11 Juni                 akte 2076

Koop Pieter Steenkamer verkoper en Hendrik Ebbenhorst koper van de Hofstede “De Pol” in Overzeldert kad. E 111-119 voor ƒ 3800. [Hoogland]

AT055l001           1852       5 Juli                     akte 2094

Testament Jan Kerkhof. [Stoutenburg]

AT055l001           1852       17 Aug                 akte 2111

Boedelbeschrijving t.v.v. Hendrik v. Kooij en Jan Vrijhoef in tegenwoordigheid van Neeltje Kooij v,d, nala. van Cornelis v. Kooij. [Hamersveld]

AT055l001           1852       24 Aug                 akte.2113

Hypotheek Pieter Winterse van Dijk kad. E 838, 839, 903, 957 en 958. [Hoogland]

AT055l001           1852       31 Aug                 akte.2118

Verkoop meubelen t.v.v. Gerritje Wouterse Kuijer wed. Corn. v. Kooij ƒ 267,20. [Hamersveld]

AT055l001           1852       4 Sept                  akte.2121

Veiling huis in Stoutenburg kad. B 207 om ƒ 386 (wed. Peter Smit). [Stoutenburg]

AT055l001           1852       12 Nov                 akte.2149

Testament Hendrik Klinkenbos. [Leusden]

AT055l001           1852       15 Nov                 akte 2152

Hypotheek vermeld kad. D 236-239 enz. en G 823-827. [Barneveld]

AT055l001           1853       7 Jan                     akte.2187

Scheiding tussen Gerritje Wouters Kuijer wed. Corn. Kooij, H. v. Kooij, enz. [Hamersveld]

AT055l001           1853       21 Jan                   akte 2197

Hypotheek op huis en land te sectie D . . . ƒ 300. [Leusden]

AT055l001           1853       25 Jan                   akte.2198

Voogdij Gerritje Wouterse Kuijer. [Hamersveld]

AT055l001           1853       16 Maart             akte 2234

Hypotheek op huis en grond te Amersfoort en . . . [Stoutenburg]

AT055l001           1853       6 April                  akte.2252

Koopakte Neeltje Hendrikse Stalenhoef wed. Cornelis v.d. H . . . verkoper, koper Anthony van ’t Klooster Hofstede. [Soest]

AT055l001           1853       25 Mei                 akte 2287

Veiling inboedel Toon v.d. Hengel (t.v.v.) ƒ 294,55. [Leusden]

AT055l001           1853       20 Juni                 akte 2302

Inventaris t.v.v. Hendrika Huurdeman wed. Hendrik Voskuilen. [Leusden]

AT055l001           1853       29 Juni                 akte.2327

Tiend verp. te Leusden + Hoogland ƒ 3061. [Leusden/ Hoogland]

AT055l001           1853       26 Aug                 akte 2337

Koopakte van het Vagevuur te Amersfoort. [Amersfoort]

AT055l001           1853       2 Sept                  akte2340

Koopakte v.d. Hofstede de Hemel G. v.d. Berg verkoper, So. Walcheren koper sektie E 418-432 en F 630-635, 723, 728 en 919 som ƒ 10000. [Hamersveld]

AT055l001           1853       21 Sept                akte.2350

Huur van een gedeelte van Prinsenhof Izaak Scheltus verhuurder en Arie Kolfschoten huurder, 6 jaren ƒ 140 sjaars. [Hamersveld]

AT055l001           1853       22 Sept                akte.2352

Koop huis in Hoogland E 479, 480 om ƒ 200. [Hoogland]

AT055l001           1853       26 Sept                akte.2354

Testament Evert Kaas. [Hoogland]

AT055l001           1853       17 Okt                  akte 2367

Hypotheek onderpand huizen en land kad. D 448, 270, 271 en G 1001-1003, 1004-1011 en 1012. [Bavoort]

AT055l001           1853       1 Nov                   akte 2376

Hypotheek Josef Boersen en Neeltje v.d. Hoef op huis in Amersfoort. [Amersfoort/Achterveld ?]

AT055l001           1853       9 Nov                   akte.2378

Verkoop inboedel t.v.v. Gerrit v.d. Berg en consorten v.d. inboedel, have en vee van Cornelis v.d. Berg en Neeltje v. Beek ƒ 2316,85. [Hamersveld]

AT055l001           1853       26 Nov                 akte 2387

Hypotheek t.v.v. Arie L. (?) te Stoutenburg geldnemer op huis en goed te Stoutenburg kad. B nr. 635 + 634. [Stoutenburg]

AT055l001           1853       6 Dec                    akte 2400

Hypotheek J. v. Kuik op huis en grond kad. B nr. 381, 383 + 384 ƒ400. [Hoogland]

AT055l001           1853       16 Dec                  akte 2406

Testament Hannes v. Moorst en Geertje Kok te Hamersveld.

AT055l001           1853       20 Dec                  akte 2410

Boedel verkoop t.v.v. Teunis Kuijer op Schutterhoef van haaf en vee ƒ 737,40. [Leusden]

AT055l001           1853       31 Dec                  akte 2422

Verkoop van huis, erf en grond kad. D 345, 346, 356, 357, 515 en 516 (huis bij de Moffenbrug). [Leusden]

AT055l001           1854       4 Febr                 

A. J. de Beaufort koopt hofstede in Leusbroek.

AT055l001           1854       24 Maart             akte. 2480

Koopakte Gerrit Willemse Kaas l.b. te Leusden verkoper en Hendrik van Asch aldaar koper van huis met grond kad. sectie F nr. 251 en 252 om ƒ 800. [Hamersveld]

AT055l001           1854       12 April               akte 2495

Openbare verkoping w.o. de windkoornmolen, 2 huizen en grond kad. sect. D 456, 456a, 457 t/m 460 en 698 aan Jan Hartman om ƒ 5580. [Hoogland]

AT055l001           1854       21 April               akte 2498

Huwelijkse voorw. Teunis van Eijden te Amersfoort en Hendrika Huurdeman wed. Hendrik Voskuilen en testamenten ins n ƒ 2499-2500. [Leusden]

AT055l001           1854       22 April               akte 2504

Openbare verkoping w.o. huis en grond kad. B nr. 870, 276, 276a, 276b, 277. [Hamersveld]

AT055l001           1854       2 Mei                   akte 2512

Boedelbes. van wijlen Arie Kolfschoten te Leusden.

AT055l001           1854       12 Mei                 akte 2526

Testament Hendrik Voskuilen en Hendrika van Asch. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1854       17 Juni                 akte 2542

Openbare verkoping w.o. huis en grond kad. B nr. 692, 693 om  ƒ 420. [Hoogland]

AT055l001           1854       27 Juni                 akte 2547

Verkoop granen Teunis Kuijer ƒ 1469 [Hoogland]

AT055l001           1854       1 Juli                     akte 2550

Hypotheek op huis en tuin kad. D 188 en 189. [Barneveld]

AT055l001           1854       13 Juli                  akte 2555

Hypotheek A. v.d. Lagemaat te Leusden geldnemer en L. v. Loenen geldgever op huis en land te Leusden en Woudenberg. [Leusden]

AT055l001           1854       7 Aug                    akte 2568

Verkoop graan aan Teunis v.d. Hengel en Johannes van ’t Klooster te Leusden om ƒ 337. [Leusden]

AT055l001           1854       18 Aug                 akte 2574

Huur van Hofstede Prinsenhof Isaak Scheltus verhuurder en Willem Wolfswinkel huurder, 6 jaren om ƒ 420. [Hamersveld]

AT055l001           1854       29 Sept                akte 2598

Testament Dirkje en Geertje Groenenstein. [Hamersveld]

AT055l001           1854       5 Okt                    akte 2607

Boedelbeschr. v.d. nala. van Petrus Horst. [Stoutenburg]

AT055l001           1854       12 Okt                  akte 2614

Koop tiend Jhr. Ant. G. de Geer te Zeist qq verkoper en Ant. Dirk Methorst en Jan Huberts kopers v.d. tiend Asschat, Nederblok gaande uit de . . . Hagenauwen om ƒ 7000 [Hamersveld/Asschat]

AT055l001           1854       13 Okt                  akte 2615

Scheiding Hendrika v.d. Hengel e.v. familie toeges. het Erf Groenhouten aan de minderjarige Jan v.d. Hengel, verders land en werkhoven. (Clarina van Leusden overleden). [Hamersveld]

AT055l001           1854       13 Okt                  akte 2617

Hypotheek Jan en Petronella Hubbers g.l., Methorst g.s. onder verb. het Erf Klein Hagenauw kad. G 640 enz. [Hamersveld/Asschat]

AT055l001           1854       25 Okt                  akte 2624

Verkoop inboedel van wijlen Arie Kolfschoten (Prinsenhof ?). [Hamersveld]

AT055l001           1854       27 Okt                  akte 2625

Koopakte Neeltje v. Kooij huisvrouw v. Peel v.d. Hoef te Leusden verkopers en Jacobus v. Kooij te Leusden koper van 4/10 van een huisje aldaar kad. F 837 om ƒ 342,80. [Hamersveld]

AT055l001           1854       2 Nov                   akte 2634

Boedelscheiding t.v.v. Evert Kaas qq T.J. Hartman wed. Corn. Hartman. [Hoogland]

AT055l001           1854       28 Nov                 akte 2646

Verkoop inboedel t.v.v. Evert Kaas qq T.J. Hartman wed. Corn. Hartman. [Hoogland]

AT055l001           1854       5 Dec                    akte 2647

Boedelbeschrijving Evertje Voskuilen wed. Cornelis Tolboom. [Hamersveld/Leusbroek]

AT055l001           1855       26 Jan                   akte 2682

Koop Mathijs Middelaar l.b. te Leusden c.s. verk. aan Aart v. Ginkel het Beekhuisje kad. E 625, 630 om  ƒ 2500. [Leusden]

AT055l001           1855       2 Maart               akte.2709

Scheiding tussen Th. J. A. Hartman te Hoevelaken c.s. betreffende Hofstede de Tolick smidsmorgen huisstuk enz. [Hoogland]

AT055l001           1855       26 Maart             akte 2711

Testament Teunis v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055l001           1855       27 Juni                 akte 2726

Hypotheek van het rijk Wulfert Tolboom. [Hamersveld]

AT055l001           1855       3 Aug                    akte 2784

Scheiding familie Ravesloot betr. nalatenschap Gerrit Jeroen Ravesloot Hofstede de Nieuwe Bieshaar. [Leusden]

AT055l001           1855       15 Aug                 akte 2788/2789

Testament Aart Vennis en Everarda v. Esveld. [Soest]

AT055l001           1855       14 Sept                akte 2809

Royement Gerritje Wouterse Kuijer wed. Cornelis van Kooij te Soest en Jan Vrijhoef te Leusden voor Aaltje Petersen. [Soest/Hamersveld]

AT055l001           1855       20 Okt                  akte.2843

Hypotheek Cornelis Smit wed. Cornelis v. Asch huis kad. C 312a, 312b en 324. [Hamersveld]

AT055l001           1855       21 Okt                  akte 2844

Hypotheek betreffende de koornmolen en grond kad. D 715, 714. [Hoogland]

AT055l001           1855       26 Okt                  akte 2847

Voogdij Hendrikus v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055l001           1855       30 Okt                  akte.2870

Openbare verkoping w.o. land gebruikt bij Samuel en Gerrit Kaas groot 3 b 40 r. [Hamersveld]

AT055l001           1856       2 Jan                     akte 2889

Koop H. W. v.d. Vliert verkoper, G. Broekhuizen koper van huizen en grond kad. D 528, 529, 530 groot 31 r 60 el om ƒ 650. [Leusden]

AT055l001           1856       9 Jan                     akte 2897

Koop Klaas Wijntje voor van Hardenbroek (Ernert Larus) het erf en goed Elk zijn Plaizier kad. E 124-126, 133, 133bis, 134, 135, 137 groot 5 b 63 r 60 el om ƒ 4700. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1856       29 Jan                   akte 2917

Verkoop inboedel t.v.v. Reijer v.d. Hoef inboedel, haaf en vee om ƒ 4136,90. [Hamersveld]

AT055l001           1856       31 Jan                   akte 2918

Verkoop w.o. te Hoogland het Erf de Vossestaart, de Hofstede de Rosmolen bij Simon van Walcheren om ƒ 11750 e.v. [Hamersveld]

AT055l001           1856       14 Maart             akte 2938

Koop Corn. v.d. Driftakker verkoper, Jacobus de Groot koper van een huis, erf, tuin, enz. kad. F 718-721 en 918 groot 1 b 31 r 70 el voor ƒ 2000. [Hamersveld]

AT055l001           1856       20 Maart             akte 2943

Openbare verkoping huis kad. C 171a en 421 koper Ant. Penteman om ƒ 600. [Hoogland]

AT055l001           1856       20 Maart             akte 2944

Verkoop inboedel Gijsbert v.d. Tweel. [Hoogland]

AT055l001           1856       31 Maart             akte 2953

Koop Hendrik v. Druten verkoper, Jan Evers koper huis kad. E 287 om ƒ 300. [Hamersveld]

AT055l001           1856       31 Maart             akte 2955/2956

Testament Hendrik Voskuilen en Hendrika van Asch. [Hamersveld]

AT055l001           1856       22 April               akte 2972

Boedelbeschrijving t.v.v. Evertje v.d. Hoef wed. Hendr. v. Dijk bijgestaan door Reijer v.d. Hoef. [Hamersveld]

AT055l001           1856       16 Mei                 akte 2988

Openbare verkoop t.v.v. Hendrika v.d. Kerk c.s. van een Hofstede op de Bik kad. E 492-498, 675-679 groot 6 b 10 r 90 el bij Mathijs Middelaar te Hoogland om ƒ 3920. [Hoogland]

AT055l001           1856       23 Mei                 akte 3012

Koopakte Elbert Smit, Cornelis en Jacob Smit verkopers en Louw en Dirk Smit kopers van een huis b.s. in twee woningen kad. F 922, 923, 924 voor ƒ 875. [Hamersveld]

AT055l001           1856       2 Juli                     akte 3015

Verkoop veldvr. door Reijer v.d. Hoef. [Hamersveld]

AT055l001           1856       9 Juli                     akte 3016

Verkoop veldvr. door Gerrit v.d. Burg te Stoutenburg v.e. boedel voor ƒ 961,45, veldvr. ƒ 1809,50. [Stoutenburg]

AT055l001           1856       19 Juli                  akte3025

Openbare verkoping v.d. Hofstede Kouwenhoven voor ƒ 14000 aan Aart Kuijer, de Hofstede de Knoesthof opgehouden. [Hoogland]

AT055l001           1856       29 Aug                 akte 3057

Verkoop huisje in Hoogland kad. C 439. [Hoogland]

AT055l001           1856       2 Sept                  akte 3060

Erfpacht contract. [Hoogland]

AT055l001           1856       5 Sept                  akte 3063

Hypotheek Mathijs v. Middelaar op Hofstede. [Hoogland]

AT055l001           1856       5 Sept                  akte 3064

Koopakte Gerrit v.d. Burg te Stoutenburg verkoper en Lambertus Huurdeman koper van ’t Kleine Vliet kad. C 159, 161, 162, 173, 189, 194, 197 en 696 om ƒ 11000. [Stoutenburg]

AT055l001           1856       5 Sept                  akte 3065

Hypotheek Hofstede op Voskuilen. [Woudenberg]

AT055l001           1856       16 Sept                akte 3066

Huwelijk Willem Tolboom en Gerritje Kuijer. [Hoogland]

AT055l001           1856       26 Sept                akte 3068

Hypotheek Willem Hartman te Barneveld en Mr. Pieter Verloren van Themaat ƒ 1000 op Hofstede Westerveld onder Barneveld A 155 t/m 158. [Barneveld]

AT055l001           1856       3 Okt                    akte 3074

Scheiding Uppelschoten van Dijk betreffende huis op de Bik kad. E 537-542 voor ƒ 1800. [Hoogland]

AT055l001           1856       7 Okt                    akte 3078

Koopakte van het Erf de Tortuin op de Bik kad. E 487, 488, 489 en 491. [Hoogland]

AT055l001           1856       5 Nov                   akte.3111

Verkoop inboedel t.v.v. Pieter Heenkamer om ƒ 1358,05. [Hoogland]

AT055l001           1856       7 Nov                   akte 3113

Huwelijk Jan Voskuilen te Hamersveld tot zijn dochter Maria Voskuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1856       22 Nov                 akte 3122

Erfpacht van de Bergkuil bouw en weiland. [Hoogland]

AT055l001           1857       4 Jan                     akte 3159

Testament Coenraad Seijs te Hamersveld. [Hamersveld]

AT055l001           1857       30 Jan                   akte 3174

Testament Jan Voskuilen Teunisz buurtschap Voskuilen. [Leusden]

AT055l001           1857       11 Febr                akte 3183/84

Testament Maria de Groot huisvrouw Evert Evertse. [Hamersveld]

AT055l001           1857       13 Febr                akte 3185

Openbare verkoping t.v.v. Dirk Bokkers onder Alkemade van een huisje te kad. B 595, 596 en 597 gedeeltelijk om ƒ 1020 bij v.d. H. te Amersfoort. [Stoutenburg]

AT055l001           1857       2 April                  akte 3205

Koopakte Bartha v. Breukeleveen huisvrouw van Willem Brisee Gerarduszn verkoperesse en Hendrik Aartsen en Franciscus Voorneman de 1ste onder Amersfoort de 2 andere Zwolle van ’t Erf Nieuwenhorst kad. B 132, 560-562 voor ƒ 2300. [Stoutenburg]

AT055l001           1857       23 April               akte3218

Huwelijk Gerrit Kaas en Toontje v.d. Heuvel toestemming tot huwelijk van Jan Kaas onder de Haarlemmermeer. [Leusden]

AT055l001           1857       30 April               akte 3224

Boedelbeschrijving t.v.v. Maria Smit wed. Simon Huurdeman. [Hoogland]

AT055l001           1857       15 Mei                 akte 3238

Koopakte Jan Hak c.s. verkoper en Jannetje Johanna en Mees Hak kopers van 13/16 ged. van een huis en land te Leusden genaamd de Pol en de Hand (?) om ƒ 1300. [Leusden]

AT055l001           1857       . . .                         akte 3244/3245/3246/3247

Testament en huwelijk Cornelis Tolboom en Maria Huurdeman. [Hamersveld]

AT055l001           1857       22 Juni                 akte 3264

Hypotheek Jasper Hendr. Baron v. Zuijlen v. Nievelt enz. geldnemer en Herman v.d. Ham geldschieter beiden onder Barneveld op de Hofstede Schoonderbeek. [Bavoort/Achterveld]

AT055l001           1857       29 Juni                 akte 3272/3276

Testament Jannetje Dijkman huisvrouw van Teunis v. Roomen. [Hamersveld]

AT055l001           1857       30 Juli                  akte 3288

Boedelbeschrijving t.v.v. Evertje v.d. Kamp wed. Jan Voskuilen en Evert Voskuilen onder Leusden. [Hamersveld]

AT055l001           1857       31 Juli                  akte 3290/3299

Testament Teunis v.d. Lagemaat a/d Grift. [Leusden]

AT055l001           1857       24 Aug                 akte 3310

Koopakte van het Schippersbos tabaksland ƒ 5250. [Hoogland]

AT055l001           1857       26 Sept                akte 3324

Openbare verkoop w.o. 2 woningen E nr. 393, 394 bij Pieter van ’t Klooster e.v. [Hoogland]

AT055l001           1857       2 Okt                    akte.3328

Scheiding tussen Reijertje Smit huisvrouw van Bart v. Zijll v.d. nala. van Peter v. Zijll en Maria Voskuilen beide te Stoutenburg overleden toegescheiden aan Reijertje Smit een perceel in Stoutenburg kad. B 553, 554, 555, 257, 272 en een gedeelte van 230bis voor ƒ 1250 aan Helmus Smit aldaar de Hofstede Nieuw Hondhorst aldaar kad. C nr. 11-22 en van nr. 23, 24 gedeelte en 26-28 voor ƒ 6850 en een perceel plaggenveld of veen kad. B nr. 2(3)0 om ƒ 400 aan Hendrik Smit te Leusden een daggelders woning alhier kad. C 25 en 25bis en een gedeelte van 23 en 24 voor ƒ 1400. [Stoutenburg]

AT055l001           1857       29 Okt                  akte 3345

Huwelijk Hendrik Horst te Hoogland en Teuntje v. Kooij te Stoutenburg. [Hoevelaken/Stoutenburg]

AT055l001           1857       7 Nov                   akte 3355

Scheiding Jeremias Meijes Johz c.s. waaronder landerijen onder Hoogland en Leusden, enz. [Hoevelaken/Leusden]

AT055l001           1857       20 Nov                 akte 3363

Scheiding tussen Hermijntje Jansen wed. Reijer Smal, Bart Smal en Jan Smal te Stoutenburg waarbij aan Bart Smal wordt toegescheiden het Vinkennest kad. B nr. 5(4), 57, 65 en 67 groot 2 b 63 r en aan Jan Smal kad. B 68 en een gedeelte van 57 en 67 voor ƒ 275 en aan Bart Smal om ƒ 1750. [Stoutenburg]

AT055l001           1857       24 Dec                  akte 3376

Koopakte Hendrika v.d. Hoven c.s. en een perceel onder Barneveld. [Barneveld/Stoutenburg]

AT055l001           1858       11 Febr                akte 3411

Verkoop afbraak door Teunis Kuijer ƒ 176,20. [Hoogland]

AT055l001           1858       19 Febr                akte 3420

Hypotheek Bart Smal opnemen ƒ 1000, Willem Voskuilen Peterzn geldgever op huis in Stoutenburg. [Stoutenburg]

AT055l001           1858       19 Febr                akte 3422

Scheiding tussen Teunis Elberts en Gijsje v.d. Lagemaat en Willemijntje v.d. Lagemaat huisvrouw van Willem Geurtsen te Barneveld waarbij aan eerst gemelde (onduidelijk geschreven) wordt toebedeeld de Hofstede de Grift te Leusden. [Leusden]

AT055l001           1858       23 Febr                akte 3426

Verkoop inboedel t.v.v. Johanna Steenbeek wed. Jan Schouten voor ƒ 3116,09. [Hoogland]

AT055l001           1858       26 Febr                akte 3429/3430

Testament Jan Hutters en Dirkje v.d. Driftakker echtel. [Hamersveld]

AT055l001           1858       26 Febr.               Akte 3431

Koopakte Dirk Arie Verbeek te Leusden verkoper en Gesina de Kruif te Leusden koopster  van de huizinge en grond de Moffenbrug kad. D 356, 357, 515, 516, 345 en 346 voor ƒ 2010. [Leusden]

AT055l001           1858       10 Maart             akte 3447

Testament Evertje Voskuilen wed. Corn. Tolboom te Leusbroek. [Leusden]

AT055l001           1858       13 Maart             akte 3451

Scheiding Maria Smit wed. Simon Huurdeman, Hendrika Huurdeman huisvrouw van Teunis Eijden en Maria Huurdeman huisvrouw van Corn. Tolboom van de boedel van Teuntje Wouterse bestaan hebbende gemeenschap van Maria Smit en Simon Huurdeman en de nala. van laatst gemelde waarbij wordt toegescheiden de Hofstede de Kapel en aan Hendrika Huurdeman de Thiend Haakhorst of de Wetering (Langebeek) en grond langs de Jodensteeg (Smoussesteeg) eerst gemelde voor ƒ 18000 en laatst gemelde voor ƒ 5200 alles onder kad. bekend sectie E en F. [Hamersveld]

AT055l001           1858       19 Maart             akte 3452

Koopakte Gerrit v.d. Veen onder Nijkerk en Jac de Groot kopers van huis met recht van erfpacht kad. 675 en 678 groot 32 r genaamd de Boomgaard om ƒ 730. [Hamersveld]

AT055l001           1858       23 Maart             akte 3456

Boedelbeschrijving t.v.v. Geertje van Laar wed. Hendrik Steenkamp op Hoogenwel te Hoogland. [Hoogland]

AT055l001           1858       6 April                  akte 3467/3468/3469

Testament + huwelijk Mees v. Zuilen en Anthonia van Hamersveld. [Hoogland]

AT055l001           1858       9 April                  akte 3472

Hypotheek Jan Smal groot ƒ 325 op huis kad. nr. 68, 67 en 57 gedeeltelijk. [Stoutenburg]

AT055l001           1858       13 April               akte 3478

Boedelbeschrijving van de nala. van Jan van Hamersveld en Aaltje v. Brinkensteijn. [Hoogland]

AT055l001           1858       26 April               akte 3485

Huwelijk Gerrit v.d. Lagemaat en Gesina de Kruif. [Leusden]

AT055l001           1858       14 Juni                 akte 3525

Hypotheek Jasper Hendr. baron van Zuijlen Nijvelt geldlener en Herman v.d. Ham geldgever ƒ 8000 onderpand de hofstede “Schaffelaar”. [Bavoort/Achterveld]

AT055l001           1858       16 Juni                 akte.3528

Scheiding Gijsbertje Kuijer gehuwd met Jan Jansen c.s. in den boedel genoemd “De Ganse Kuil” en de Hofstede “De Geer”. [Hoogland]

AT055l001           1858       18 Juni                 akte.3530

Scheiding tussen Corn. Jacob Louw en Dirk Smit van de nala. van Elbert Smit en Aaltje Ruitenbeek benevens Alijde Smit waarbij aan Louw Smit wordt toegescheiden de Hofstede Groot Brinkensteijn in Asschat kad. G 543 t/m 569 en 767 om ƒ 8950. [Asschat]

AT055l001           1858       18 Sept                akte 3571/3572

Testament Hendrik Ruitenbeek en Gerritje Voskuilen. [Stoutenburg]

AT055l001           1858       21 Sept                akte 3575

Cessie bij scheiding Lambertus Huurdeman,  Gerrit v. Weerhorst en Jan Hartman, Hendrik Voskuilen betr. kad. H 102bis en 224bis. [Stoutenburg/ Hoogland]

AT055l001           1858       22 Okt                  akte 3609

Koopakte van het Erf de Zwarte Ruiter, koper Jan Kok ƒ 4800 kad. B 253 t/m 259, 870, 923-926. [Hoogland]

AT055l001           1858       5 Nov                   akte 3628

Huwelijk Teunis v. Laar te Hoogland en Hendrika van Hamersveld wed. Cors v. Dijk. [Hoevelaken/Amersfoort]

AT055l001           1858       6 Nov                   akte 3632

Openbare verkoop t.v.v. Lambertus Hartman. [Hoogland]

AT055l001           1858       3 Dec                    akte 3654

Koopakte Mietje Jansen gehuwd met Peter Nieuwenburg verkoopster en M . . .  en Jannetje Jans kopers van 1/3 van huis en land sect. 35-38 om ƒ 1200. [Hoogland]

AT055l001           1858       31 Dec                  akte 3664

Hypotheek Jan Kok op Hofstede de Zwarte Ruiter (ƒ 300). [Hoogland]

AT055l001           1859       10 Febr                akte 3716

Hypotheek op huis C nr. 363 en 364. [Hoogland]

AT055l001           1859       14, 15 en 16 Febr            akte 3721 en 3754

Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Wilhelmina Maria Hooft van Huisduinen wed. Willem van Werkhoven. [Amersfoort]

AT055l001           1859       18 Febr                akte 3724

Koop van huis en grond G nr. 921 en gedeelte van 119, 136, 140, 139 om ƒ 800. [Leusden]

AT055l001           1859       28 Maart             akte 3744

Verkoop van een huis genaamd Droevendaal E nr. 935 en 936 groot 11 r 20 el om ƒ 555. [Hoogland]

AT055l001           1859       1 April                  akte 3750

Testament Willem Tolboom en Martje v.d. Hoven. [Hoogland]

AT055l001           1859       5 April                  akte.3755

Scheiding Hofstede de Pol. [Woudenberg]

AT055l001           1859       5 Mei                   akte 3781

Testament Lambertus Huurdeman en Jannetje v. Asch. [Stoutenburg]

AT055l001           1859       13 Mei                 akte 3788

Openbare verk. w.o. de Hoogensteeg. [Hoogland]

AT055l001           1859       18 Juni                 akte 3807

Openbare verkoping van het erf en goed Molensteijn kad. E nr. 893, 962-964 en 1067 gedeeltelijk. [Hoogland]

AT055l001           1859       12 Aug                 akte 2838

Hypotheek Theodorus Joh. Hartman groot ƒ 7000 onderpand Hofstede de Tolick. [Hoogland]

1 AT055l001       859         12 Okt                  akte 3884

Koop Elbert v.d. Goede en Aaltje Aartse Kaas verkopers en Aart van de goede koper van huis en grond kad. N 443-422 om ƒ 1600. [Hoogland]

AT055l001           1859       24 Okt                  akte 3895

Hypotheek Hendrikus Schouten geldl. en Jan Evers te Hamersveld gelds. op huis kad. 722 en 723 groot ƒ 820. [Stoutenburg]

AT055l001           1859       5 Nov                   akte 3913

Koop Hendrik Voskuilen verkoper en Arie Jan en Evertje Tolboom kopers v.e. tiend kad. F 220 om ƒ 325. [Hamersveld]

AT055l001           1860       11 Febr                akte 3985

Openbare verkoop van de Hofstede de Lindeboom. [Hoogland]

AT055l001           1860       29 Febr                akte 3994

Hypotheek Louw en Dirk Smit geldl. en de heer de Jong geldsch. groot ƒ 3000 onderpand Hofstede Brinkensteijn. [Asschat]

AT055l001           1860       20 April               akte 4024

Scheiding tussen Johanna Hartman (wed.) Teunis v.d. Hengel, Theodorus Hartman beide te Hamersveld en Maria v.d. Hengel gehuwd met Teunis Kuijer te Baarn betreffend polderland, grond te Leusden en gedeelte van Rozendaal een thiend en de Kleine Riet (zeer slecht te lezen). [Hamersveld]

AT055l001           1860       16 Mei                 akte 4048

Scheiding vast goed onder Leusden en Stoutenburg. [Leusden/Stoutenburg]

AT055l001           1860       29 Mei                 akte 4053

Boedelbeschrijving t.v.v. Gradus van Esveld i.v.m. overlijden van Geertje Blank. [Achterveld]

AT055l001           1860       6 Juli                     akte 4073

Koop W. v. Wisselingh qq verkopers en E. L. Baron v. Harderbroek v. Lockhorst koper tiend de Wetering maat gaande uit Made Lage (?) en nabij gelegen landen ƒ 550. [Leusden]

AT055l001           1860       6 Juli                     akte. 4075

Openbare verkoping t.v.v. Gradus v. Esveld te Stoutenburg van de Hofstede en herberg de Ruiter C nr. 484, 494 en B 563-567 en de grond van nr. 564 tezamen bij Hendrik van Ruitenbeek l.b. te Stoutenburg om ƒ 8510 en een woning als bakkerij, opgehouden, aldaar. [Stoutenburg]

AT055l001           1860       24 Aug                 akte 4106

Koop H. Ossendrijver verkoper en Ant. Ossendrijver koper 3/5 gedeelte van huis, schuur C nr. 403 t/m 405 om ƒ 500. [Bavoort/Stoutenburg]

AT055l001           1861       14 Febr                akte 4174

Boedelverkoop t.v.v. Wulphert v.d. Tweel ƒ 1876,55. [Stoutenburg]

AT055l001           1861       15 April               akte 4218

Scheiding land onder Woudenberg en aan Jannetje G v.d. Pol de plaats Oud Voskuil aldaar sectie A nr. 497 t/m 503, 505 t/m 518 en 382 gedeeltelijk om ƒ 12000. [Woudenberg/Leusden]

AT055l001           1861       3 Mei                   akte 4233

Openbare verkoping t.v.v. Willem v.d. Brug te Amersfoort van huis, tuin, erf en grond B 304, 305 en 306 gekocht bij Dirk Kollen aldaar om ƒ 1600. [Stoutenburg]

AT055l001           1861       8 Juni                   akte 4258

Openbare verkoping huis, grond kad. L D 322-325 gekocht bij Arie Vennis ƒ 3810. [Hoogland]

AT055l001           1861       21 Juni                 akte 4268

Koop Peter van Zeldert huis met grond E nr. 968 voor ƒ 1400.

AT055l001           1861       9 Aug                    akte 4291

Koop Gradus van Esveld verkoper en Goosen Wijntjes koper van huis B nr. 525 ƒ 1800. [Stoutenburg]

AT055l001           1861       9 Okt                    akte 4310

Hypotheek Arie Vennis huis D 322-325 W. v. Zomeren koper huis voor ƒ 700, geen kad. nummers. [Hoogland]

AT055l001           1861       . . .                         akte 4331

Hypotheek Jan Pommer ƒ 400 huis en land B 1011 en 1012. [Hoogland]

AT055l001           1861       22 Okt                  akte 4338

Koop Evertje Voskuilen wed. Cornelis Tolboom verkoopster en Teunis Voskuilen te Hamersveld kopers van de helft van de Hofstede “De Pol” in Leusbroek met de helft in een tiend voor ƒ 7500. [Hamersveld]

AT055l001           1861       23 Okt                  akte 4339

Boedelbeschrijving Neeltje Donkersteeg en Teunis Lagemaat (nalaters). [Leusden]

AT055l001           1861       15 Nov                 akte 4373

Koop Bartje Peterse wed. J. v. Hoeij van 3/4 huis en grond sectie B 249 ƒ 300. [Stoutenburg]

AT055l001           1861       14 Dec                  akte 4397

Testament Evertje Voskuilen wed. Cornelis Tolboom te Leusden.

AT055l001           1862       9 Jan                     akte 4414

Verkoop inboedel t.v.v. Lambertus Voskuilen te Leusden van inboedel, vee, enz. ƒ 1425. [Leusden]

AT055l001           1862       22 Jan                   akte 4424

Testament Willem v. Roomen en Antje Voskuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1862       28 Febr                akte 4428

Huwelijkse voorwaarden Theodorus v.d. Hengel en Maria Voskuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1862       4 Febr                  akte 4442

Testament Jan Berg of Jan van den Berg gehuwd met Maria Voskuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1862       6 Febr                  akte 4445

Verkoop inboedel t.v.v. Johannes van ’t Klooster voor ƒ 18. [Hamersveld]

AT055l001           1862       21 Febr                akte 4454

Boedelscheiding Martha, Teunis, Jacobus en Maria Voskuilen toegescheiden aan Martha vaste goederen onder Hamersveld ƒ 5040, 1/3 van een bos over de linie ƒ 348 en 2 kampen polderland ƒ 1800. Aan Jacobus Voskuilen de Hofstede Groot Rossenberg voor ƒ 13480, erfpacht voor ƒ 575, 1/3 gedeelte bos over de linie voor ƒ 348 en polderland om ƒ 2200. Aan Maria Voskuilen gehuwd met Jan van den Berg de Hofstede Klein Rossenberg voor ƒ 10500 en 1/3 van het bos over de linie ƒ 348 en polderland voor ƒ 2200. [Hamersveld]

AT055l001           1862       7 Maart               akte 4466

Testament Teunis Voskuilen en Cecilia Schoonderbeek. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1862       17 April               akte 4489

Koop wed. Ruth v.d. Driftakker c.s. verk. en Cornelis v.d. Driftakker koper van 11/12 gedeelte van een Hofstede aldaar kad. sectie (A) nr. 37 t/m 77 om ƒ 11000. [Stoutenburg]

AT055l001           1862       5 Mei                   akte 4503

Koop wed. Hendr. Peele v.d. Wolfhaar c.s. verk. en Heintje en Peter v.d. Wolfhaar kopers van een gedeelte van de Hofstede “De Kuilen” (Keulen) kad. A en E 13 b 52 r 60 el voor ƒ 6945. [Hoogland]

AT055l001           1862       27 Mei                 akte 5420

Huur Johannes Wisseling te Hoogland verhuurder en Evert Berg huurder van de Oude Gort voor 1 jaar om ƒ 300. [Stoutenburg]

AT055l001           1862       25 Juni                 akte 4533

Testament Maria Westerveld wed. Wouter v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055l001           1862       4 Juli                     akte 4543

Scheiding en verdeling Willemijntje van den Hoef gehuwd met Dirk Huurdeman te Hoogland en Teunis van den Hoef mede aldaar van de Hofstede “De Hoef” ieder voor de helft à ƒ 14000 te samen ƒ 28000. [Hoogland]

AT055l001           1862       11 Juli                  akte 4549

Hypotheek Wilhelmina Ch. Poort te Amersfoort gelds. en Jacob v.d. Burgwal Teuniszn geldl. van ƒ 2000 verband Hofstede “Het Hoekveen”. [Hoogland]

AT055l001           1862       8 Sept                  akte 4566

Openbare verkoop van de Hofstede “Groot Middelaar” onder Stoutenburg. [Stoutenburg]

AT055l001           1862       13 Sept                akte 4567

Boedelbeschrijving van Neeltje Smit en Jan Ruitenbeek beiden overleden. [Hamersveld]

AT055l001           1862       22 Sept                akte 4571

Testament Maria Smit wed. Simon Huurdeman. [Hamersveld]

AT055l001           1862       27 Sept                akte 4573

Scheiding huis B nr. 718-719. [Hoogland]

AT055l001           1862       2 Okt                    akte 4598

Hypotheek Jan Hubber geldn. en H. A. Smeeding gelds. van ƒ 4000, huizen te Amersfoort en land te Leusden. [Hamersveld]

AT055l001           1862       23 Okt                  akte 4617

Boedelbeschrijving t.v.v. Cornelis Tolboom en Jan Hubbers betr. de boedel tussen C. Tolboom en Maria Huurdeman. [Hamersveld]

AT055l001           1862       1 Nov                   akte 4633

Huw. consent Maria Westerveld wed. W. v.d. Hengel tot het huw. van haar dochter Anna met Evert Kok. [Hamersveld]

AT055l001           1862       3 Nov                   akte 4636

Hypotheek Matthijs Middelaar geldn. en Joh. G. A. de Jong gelds. ƒ 1500 op huizen en land te Hoogland E 492 t/m 498 en 675-679. [Hoogland]

AT055l001           1862       10 Nov                 akte 4641

Hypotheek Mees v. Zuilen geldn. voor ƒ 2500 op vast goed B 303-316, 342 en 477-484. [Hoogland]

AT055l001           1862       15 Nov                 akte 4646

Huwelijkse voorwaarden Gradus van Esveld en Anthonia Voskuilen. [Hamersveld/Stoutenburg]

AT055l001           1862       21 Nov                 akte 4656

Hypotheek Jan v.d. Berg en Maria Voskuilen geldl. en Smeeding gelds. ƒ 1600 – verband polderland. [Hamersveld]

AT055l001           1862       21 Nov                 akte 4657

Hypotheek Jacobus Voskuilen geldl. en Smeeding gelds. ƒ 1000 – verband polderland. [Hamersveld]

AT055l001           1862       28 Nov                 akte 4667

Hypotheek . . . te Hoogland geldn. voor ƒ 1109 op huis en grond D 622, 621, 301 en 302 gedeeltelijk. [Hoogland]

AT055l001           1862       26 Dec                  akte 4687

Koop Willem v. Hoeij koper, Peter van Hoeij verkoper 1/10 gedeelte van huis B 249 voor ƒ 66. [Stoutenburg]

AT055l001           1862       29 Dec                  akte 4690

Hout verkoop door Gerardus van Esveld in Bunschoten en Stoutenburg. [Stoutenburg]

AT055l001           1863       10 Jan                   akte 4703

Testament Cornelis Tolboom. [Hamersveld]

AT055l001           1863       6 Maart               akte 4744

Testament Maria Voskuilen gehuwd met Jan v.d. Berg. [Hamersveld]

AT055l001           1863       31 Maart             akte 4760

Koop huis B 1011 en 1012 om ƒ 1120. [Hoogland]

AT055l001           1863       31 Maart             akte 4761

Hypotheek Theodorus Joh. Hartman  geldl. en Jan van Oostrum te Tull en Twaal gelds. voor ƒ 6000 op de Hofstede de Tolick. [Hoogland]

AT055l001           1863       10 April               akte 4771

Scheiding Aart Zwart te Leusden en Evert van der Veen te Stoutenburg van de boedel van en nalatenschap van Claasje v.d. Broek te Leusden word toegescheiden aan A. Zwart het Erf de Krommestaart D 111-117 voor ƒ 1600. [Leusden]

AT055l001           1863       26 Mei                 akte 4795

Testament Teunis van Zuilen + Grietje v. Kalveen. [Hoogland]

AT055l001           1863       23 Juni                 akte 4808

Scheiding Hendrika Huurdeman gehuwd met Teunis v. Eijden en bijgestaan door Jacobus Voskuilen. Aan haar toegescheiden 1) een tiend uit Hakhorst of de Wetering voor ƒ 2500;  2) een bos met water en landen aan de Jodensteeg voor ƒ 2100; 3) een huis met bouwland en bomen naast het vorige ƒ 1800. Alles te Hamersveld. [Hamersveld]

AT055l001           1863       3 Juli                     akte 4814

Testament Teunis Huppelschoten en Klaasje Droffelaar echtel. [Hoogland]

AT055l001           1863       10 Juli                  akte 4819

Testament Hendrik de Kruif en Jannetje v. Ginkel echtel. [Leusden]

AT055l001           1863       10 Juli                  akte 4822

Testament Cornelis v.d. Munt en Leentje Overvest. [Leusden]

AT055l001           1863       18 Aug                 akte 4838

Testament Antonia Voskuilen gehuwd met Gerardus van Esveld (Achterveld). [Stoutenburg]

AT055l001           1863       21 Aug                 akte 4841

Testament Gerardus van Esveld (Achterveld). [Stoutenburg]

AT055l001           1863       9 Okt                    akte 4867

Scheiding toegescheiden aan Willem v.d. Bedem uit den boedel van Petronella v.d. Wolfshaar de Hofstede de Kooij Bunschoten. [Hoogland]

AT055l001           1863       27 Okt                  akte 4884

Testament Maria Smit wed. Simon Huurdeman. [Hamersveld]

AT055l001           1863       30 Okt                  akte 4887

Koop Peter v. Drie en Coenraad van Drie koper huizen in B 750-751 en 879 voor ƒ 950. [Hoogland]

AT055l001           1864       15 Jan                   akte 4926

Openbare verkoping t.v.v. (Richardus) Johannes Poort in privé en qq van Gerrit van den Burg:

1) de Hofstede Bosserdijk op Hoogland bij Dirk Botterbloem om ƒ 16120;

2) een perceel weiland;

3) dito;

4) de Hofstede het Bredeland aldaar bij Willem v. Wisseling ƒ 4350;

5) een hofstede in Amersfoort. [Hoogland]

AT055l001           1864       19 Jan                   akte 4927

Koop en verkoop Dirk van den Hove koper van een huis genaamd Groot Weede voor ƒ 2000. [Hoevelaken]

AT055l001           1864       26 Jan                   akte 4931

Hypotheek Cornelis van Kleinwee geldl. ƒ 1000 op huis en land B 1013 en 1014. [Hoogland]

AT055l001           1864       3 en 4 Febr         akte 4948

Verkoop inboedel, have en vee t.v.v. Dirk Reijnder ƒ 2376,30. [Hoevelaken]

AT055l001           1864       3 Maart               akte 4977

Verkoop inboedel t.v.v. Jan Vrijhoef qq ƒ 134,85. [Hamersveld]

AT055l001           1864       15 Maart             akte 4984

Verkoop inboedel t.v.v. Peter Hoogland om ƒ 365,35. [Stoutenburg]

AT055l001           1864       24 Maart             akte 4989

Koop t.v.v. Peter Hoogland van huis en grond B nr. 547, Cornelis Hoogland koper ƒ (1)540. [Stoutenburg]

AT055l001           1864       25 Maart             akte 4990

Openbare verkoop t.v.v. Jan Vrijhoef qq, Steven en Thijmen Vonk de 1ste te Soest 2de te Amersfoort van een huisje op huurgrond aan de Asschaterweg F nr. 139 om ƒ 260 bij Theodorus v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055l001           1864       31 Maart             akte 4993

Koop Rudolf Joh. Poort verkoper en Hendrik Markhorst (?) koper van de Hofstede het Bredeland om ƒ 4350. [Hoogland]

AT055l001           1864       31 Maart             akte 4994

Koop Hendrik Markhof (?) en Petronella v.d. Kletersteeg verkopers en Jan Jansen Voskuilen te Leusden koper van de Hofstede de Hoogensteeg in de Duist om ƒ 8000. [Hoevelaken/Hamersveld]

AT055l001           1864       3 Mei                   akte 5028

Testament Gerrit van Weerhorst. [Hoogland]

AT055l001           1864       2 Juli                     akte 5065

Testament Johanna Sanderse. [Hamersveld]

AT055l001           1864       22 Juli                  akte 5073

Tiend verp. (?) te Hoogland, Hamersveld en Leusden van granen. [Hamersveld/ Hoogland]

AT055l001           1864       22 Juli                  akte 5074

Koop Peter Gerritsen v.d. Heuvel verkoper en Mans Mansen ook genaamd Mans Jansen v. Kleinwee koper van een huis en grond sectie B nr. . . . 4 b 6 r en een hoek bouwland om ƒ 5000. [Hoogland]

AT055l001           1864       30 Juli                  akte 5081

Open verkoping  t.v.v. Mathijs Middelaar van een Hofstede op de Bik sectie E groot 6 b 16 r 90 el om ƒ 5120. [Hoogland]

AT055l001           1864       1 Aug                    akte 5082

Hypotheek Hendrikus Schouten geldl. van ƒ 250 op huis en erf C nr. 722 en 723. [Stoutenburg]

AT055l001           1864       12 Sept                akte 5090

Testament Peter en Catharina Hoogland. [Stoutenburg]

AT055l001           1864       26 Sept                akte 5096

Testament Arie v.d. Haar en Jannetje Ravensloot. [Stoutenburg]

AT055l001           1864       24 Okt                  akte 5105

Koop Dirkje v. Eijdom en Gerrit Bakker te Hoevelaken verkopers en Gerrit Gerard van Altena koper van de Bavoortse molen C nr. 1-5 om ƒ 5000. [Leusden]

AT055l001           1864       27 Okt                  akte 5126

Testament Theodora van Doorn huisvrouw van Coenraad Draaijer. [Achterveld/Stoutenburg]

AT055l001           1864       21 Nov                 akte 5137

Scheiding tussen Evert Kaas c.s. van de boedel en nala. van zijn echtgenote Richarda Hartman toegescheiden aan Theodorus Kaas de Hofstede Groot Schoonoort voor ƒ 10100. Aan Willem Kaas de Hofstede Nieuw Schoonoort voor ƒ 9000. Aan Cornelis Kaas land in de Haar om ƒ  3200 alles te Hoogland. [Hoogland]

AT055l001           1864       7 Dec                    akte 5150

Koop Hendrik en Wijmpje Kleinhoven kopers van een huis op huurgrond van de Malen om ƒ 600. [Hoogland]

AT055l001           1864       7 Dec                    akte 5153

Verkoop inboedel t.v.v. Carel v. Dijk om ƒ 1292,30. [Hoogland]

AT055l001           1864       20 Dec                  akte 5161

Verkoop inboedel t.v.v. Reijer Voskuilen ƒ 2663,91. [Hamersveld]

AT055l001           1864       20 Dec                  akte 5162

Verkoop inboedel t.v.v. Peel v.d. Wolfhaar ƒ 2140,50. [Hoogland]

AT055l001           1865       1 Jan                     akte 5169

Testament Teuntje Aris en Evert van der Veen. [Stoutenburg]

AT055l001           1865       3 Jan                     akte 5173

Verkoop inboedel, have en vee t.v.v. Peter en Evertje Ravensloot ƒ 3157,55. [Leusden]

AT055l001           1865       11 Jan                   akte 5183

Koop Maas Maasen of Maas Jansen van Kleinwee verkoper en Maria van der Veen huisvrouw van Jacobus Kok koper v.e. huis met regt van erfpacht en een hoek bouwland groot 5 b 31 r om ƒ 5000. [Hoogland]

AT055l001           1865       19 Jan                   akte 5193

Boedelbeschrijving Gerrit Tolboom van wijle zijn echtgenote Petronella Jansen van Roomen. [Hoevelaken/Ze]

AT055l001           1865       20 Jan                   akte 5195

Verkoop goederen t.v.v. Willem Wisselingh te Amersfoort c.s. van een Hofstede

1) gekocht bij Cornelis Botterbloem om ƒ 2600;

2) bij dezelve;

3) Willem Wisselingh;

4) de RK Armen om ƒ 225. [Hoogland /Ze]

AT055l001           1865       31 Jan                   akte 5202

Huwelijkse voorwaarden Wulfert Houtveen en Wilsje v.d. Wolfshaar. [Hoogland]

AT055l001           1865       6 Maart               akte 5236

Koop Peel v.d. Wolfhaar verkoper en Tijmen en Jannetje Meeling (?) kopers van de Hofstede “Weerhorst” sectie E nr. 722, 729-736 groot 8 b 22 r 10 el, landen (?) en E nr. 982, 983 en 986 groot 3 b 5 r om ƒ 1000. [Hoogland]

AT055l001           1865       10 Maart             akte 5242

Verkoop t.v.v. Jan Riksen v.d. Grooteveen en Willem v. Zomeren van een Hofstede onder Hoevelaken kad. A nr. 25, 27, 30, 229, enz. groot 4 b 74 r 88 el bij Jan v. Zuilen te Hoogland om ƒ 2500. [Hoogland]

AT055l001           1865       16 Maart             akte 5252

Koop  Heijmen Brouwer verkoper, Willem en Elisabeth Voskamp kopers van 22 roeden grond, een gedeelte van nr. 819 sectie F om ƒ 300. [Hamersveld]

AT055l001           1865       28 Maart             akte 5261

Koop Willemz Zomeren verkoper en Pieter van ’t Klooster koper van een huis B nr.953 en 954 groot 35 r 20 el om ƒ 500. [Hoogland]

AT055l001           1865       7 April                  akte 5273/5274

Testament Peter en Peel v. Mispelaar te Leusden. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1865       11 April               akte 5279

Scheiding tussen Dirk, Willem en Jacobus Boersen, Jan en Aaltje Huurdeman huisvrouw van Teunis of Anthony Voskuilen wonende 1) te Leusden, 2) te Nijkerk, 3 + 4 te Stoutenburg en de laatste te Hoevelaken van de boedel van Lambertus Huurdeman en Jannetje van Asch toegescheiden aan Dirk Boersen weiland in de Duist om ƒ 2000. Aan Willem Boersen de Hofstede Beekenkamp te Stoutenburg voor ƒ 13000. Aan Jacobus Boersen de Hofstede Groot en Klein Vliet om ƒ 10000. Aan Jan Huurdeman de Hofstede de Horst om ƒ 25000 en land in de Haar om ƒ 3000. En aan Neeltje Huurdeman land in de Duist om ƒ 3000. [Stoutenburg]

AT055l001           1865       14 April               akte 5281

Testament Meintje Smit huisvrouw van Reijer v. Keulen (?). [Leusden]

AT055l001           1865       25 April               akte 5292

Koop Willem Veldhuizen verkoper en Ant. Veldhuizen koper van een huisje op erf pachtgrond om ƒ 100. [Leusden]

AT055l001           1865       16 Juni                 akte 5316

Hypotheek Jan v. Zuilen geldl., de Vrouwe van Hoevelaken gelds. op huis om ƒ 2000. [Hoogland]

AT055l001           1865       26 Juni                 akte 5322

Hypotheek Peter Wouters v. Dijk schoenmaker geldl. ƒ 2750. [Hoogland]

AT055l001           1865       28 Juni                 akte 5323

Verkoop van graan t.v.v. Aalbert Hengeveld om ƒ 1086. [Stoutenburg]

AT055l001           1865       7 Juli                     akte 5329

Testament Gerrit Tolboom. [Hoogland]

AT055l001           1865       7 Juli                     akte 5330

Hypotheek Jan Hubers ƒ 1000. [Leusden]

AT055l001           1865       5 Aug                    akte 5343

Decharge Simon Voskuilen te Leusden en Belgiën (?) voor Hendrika Huurdeman en Teunis v. Eijden. [Leusden]

AT055l001           1865       9 Aug                    akte 5344

Scheiding tussen Hannes van ’t Klooster c.s. van de boedel van en nalatenschap van Gerbrand van ’t Klooster en Teunisje v. Roomen te Soest. [Hoogland]

AT055l001           1865       18 Aug                 akte 5349

Toegescheiden aan de Hofstede Sluisdijk sectie A nr. 455 t/m 459, 595 t/m 598 en E nr. 7 t/m 15 voor ƒ 11500 en aan de minderjarigen kinderen van Gerbrand van ’t Klooster de Hofstede Breevoort kad. A nr. 666 t/m 670, E nr. 14bis t/m 22, 23 t/m 40, 66, 70 voor de helft (niet verder beschreven).

Hypotheek door Hannes v. ’t Klooster ƒ 4000.

AT055l001           1865       25 Aug                 akte 5357

Boedelbeschrijving t.v.v. Cornelis Tolboom qq in tegenwoordigheid van Jan Huberts mede qq van de boedel en nalatenschap van Maria Smit wed. Simon Huurdeman. [Hamersveld]

AT055l001           1865       23 Okt                  akte 5398

Testament Wouter, Aaltje en Jannetje v.d. Haar. [Leusden]

AT055l001           1865       7 Nov                   akte 5413

Testament Dirk Koller en Janna Ruiter echtel. [Stoutenburg]

AT055l001           1865       21 en 22 Nov     akte 5421

Verkoop inboedel, have en vee t.v.v. Jan Huurdeman om ƒ 2313 + ƒ 675,04. [Stoutenburg]

AT055l001           1865       8 Dec                    akte 5440

Hypotheek Willem Boersen te Nijkerk geldl. voor ƒ 4000 op vastgoed te Stoutenburg genaamd de B . . .(?). [Stoutenburg]

AT055l001           1865       19 Dec                  akte 5446

Verkoop inboedel, have en vee t.v.v. Jacobus Voskuilen voor ƒ 3617,45. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1866       2 Jan                     akte 5456

Koop Jacob Lockhorst te Leersum verkoper, Mr. Ernst L. Baron v. Hardenberg van Lockhorst koper van de Hofstede “Hardeveld” om ƒ 25000. [Leusden]

AT055l001           1866       19 Jan                   akte 5468

Hypotheek Jacobus Smit te Hamersveld voogd over de minderjarige Elbertus Smit en Jac Voskuilen toeziende voogd een huis en smederij met grond aldaar kad. E nr. 719, 720 en 722 voor ƒ 300. [Hamersveld]

AT055l001           1866       5 Febr                  akte 5477

Boedelbeschrijving t.v.v. Teunis Voskuilen Hendrikzn te Leusden in privé en qq cum suis van de boedel en nalatenschap van Evertje Voskuilen wed. Cornelis Tolboom. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1866       2 Maart               akte 5494

Hypotheek Aard de Goede geldl. voor ƒ 1700 op huis en land. [Hoogland]

AT055l001           1866       8 Maart               akte 5503

Koopakte Jacob Boersen te Stoutenburg c.s. verkopers en Teunis Voskuilen te Leusden koper van de halve Hofstede “De Pol” te Leusbroek voor ƒ 7500. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1866       24 Maart             akte 5516

Open verkoop van diverse perceelen door Teunis van Eijden, Aart Tolboom w.o. de Wijnberg te Amersfoort. [Hamersveld/Amersfoort/ Hoogland]

AT055l001           1866       22 Juni                 akte 5565

Scheiding Gerardus v. Esveld en Hendrik Steenbeek betreffende de gemeenschappelijke boedel en nalatenschap van Geertje Blank echtgenote van G. v. Esveld van onderscheiden vaste goederen onder Amersfoort, Stoutenburg, Leusden en Barneveld. [Achterveld]

AT055l001           1866       28 Juni                 akte 5568

Koop Huis op erfpacht kad. D nr. 687, 688 en 689 voor ƒ 300. [Hoogland]

AT055l001           1866       4 Juli                     akte 5578

Testament Jacobus v. Kooij. [Leusden]

AT055l001           1866       5 en 6 Juli           akte 5581/5582

Testament Antje en Bartje v. Kooij. [Leusden]

AT055l001           1866       6 Juli                     akte 5583

Testament Bartus v. Zuilen en Cornelia Kok. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1866       10 Juli                  akte 5593

Huw. consent Dirk v. Kooij en Maria de Kruijf voor het huwelijk van Teunis v. Kooij en Anna Hendrikus Haanappel. [Amersfoort]

AT055l001           1866       26 Juli                  akte 5608

Scheiding tussen Aart Tolboom te Leusden van de bestaan hebbende gemeenschap tussen Cornelis Tolboom en Evertje Voskuilen en van de nalatenschap van eerst genoemde. [Hamersveld]

AT055l001           1866       26 Juli                  akte 5609

Scheiding tussen Teunis Voskuilen te Leusden en de boedel en nalat. van Evertje Voskuilen wed. Cornelis Tolboom. [Hamersveld]

AT055l001           1866       9 Aug                    akte 5646

Testament Anthony v.d. Hengel + Jannetje v.d. Hengel geb. v. Asch. [Hamersveld]

AT055l001           1866       25 Aug                 akte 5668

Decharge Hendrika Voskuilen huisvrouw van Joh. Lamb. Veldhuizen te Soest wegens voogdij haar moeder Hendrika Huurdeman. [Hamersveld]

AT055l001           1866       30 Aug                 akte 5676

Testament Willem Voskuilen. [Stoutenburg]

AT055l001           1866       7 Okt                    akte 5686

Scheiding familie v. Moorst w.o. een huisje en boomgaard kad. C 173, 174 en 175. [Hamersveld]

AT055l001           1866       28 Okt                  akte 5710

Scheiding tussen de familie v.d. Zuidwind, Geurt Kuijer; no. 1 woont te Leusden. Catharina Aardsen v.d. Zuidwind w.o. het Erf Lindenhorst (niet duidelijk beschreven, zie akte). [Hoogland /Stoutenburg]

AT055l001           1866       22 Nov                 akte 5738

Koop Manus Veldhuizen verkoper en Willem v. Houten koper van een huisje kad. B 594 om ƒ 300. [Stoutenburg]

AT055l001           1867       4 Jan                     akte 5764

Testament Geurt Kuijer + Hendrika Aartsen v.d. Zuidwind echtel. [Hoogland]

AT055l001           1867       1 Febr                  akte 5783

Scheiding tussen Theodorus v.d. Hengel en Maria v.d. Hengel huisvrouw van Peter Kuijer v.d. nala. van Johanna Hartman wed. Ant. v.d. Hengel (Rozendaal). [Hamersveld]

AT055l001           1867       2 Febr                  akte 5788

Koopakte v.d. Stadsherberg. [Amersfoort]

AT055l001           1867       3 Maart               akte 5806

Koopakte wed. Arie Pothoven verkoper aan Jan Pothoven koper van een huisje kad. F nr. 71 om ƒ 557,14. [Leusden]

AT055l001           1867       16 Maart             akte 5808

Hypotheek van Kleinwee. [Hoogland]

AT055l001           1867       29 Maart             akte 5816

Koopakte Mijntje Smit wed. Reijer v. Keulen (Kuilen) en Dirk van Keulen (Kuilen) van een perceel weiland aldaar E nr. 294 groot 1 b 16 r 50 el om ƒ 1400. [Leusden]

AT055l001           1867       20 April               akte 5839

Testament Anna v.d. Hengel huisvrouw van Evert Kok. [Hamersveld]

AT055l001           1867       30 April               akte 5848

Testament Gijsbert Beijer gehuwd met Cornelia v.d. Wolfshaar. [Hoogland]

AT055l001           1867       7 Mei                   akte 5852/5853

Testament Willem Tolboom en Geertje Kuijer. [Hoogland]

AT055l001           1867       15 Juli                  akte 5895

Openbare verkoping van de nala. bestaande in vaste goederen van Hendrik Evers en Johanna Maria v. Nimmerdor w.o. de Hofstede ’t Klooster op Hoogland. Koper Maurits ten Brink ƒ 5800. Hofstede de Gort onder Stoutenburg bij Cornelis Schothorst te Stoutenburg voor ƒ 8450. Een eiken bos onder Leusden bij Mr. Justus Corn. Vooroten (?) te ’s Gravenhage om ƒ 550. [Hoevelaken/Stoutenburg]

AT055l001           1867       16 Juli                  akte 5912

Scheiding . . . van de Hengel van de boedel en nalatenschap van Wouter v.d. Hengel en Maria Westerveld waarbij aan broeders en zusters wordt toegescheiden en Hofstede aldaar kad. E nr. 43(1)(3), 441, 462-482 en 701 onder . . . mar (?) een akte en onder Baarn. [Hamersveld]

AT055l001           1867       2 Sept                  akte 5940

Testament Aart Kaas en zijn huisvrouw Rikje Hartman. [Hoogland]

AT055l001           1867       6 Sept                  akte 5942

Royement Hendrik Boersen te Barneveld,  Bernardus Boersen te Stoutenburg en Heintje Gieling te Barneveld qq voor Antonuis Ossendrijver te Stoutenburg. [Achterveld]

AT055l001           1867       9 Sept                  akte 5945

Openbare verkoop t.v.v. Lambertus Hartman te Amersfoort van een Hofstede bij Pieter van ’t Klooster voor ƒ 3090 en een perceel bouwland aan Bart Coenen om ƒ 1270. [Hoogland]

AT055l001           1867       4 Okt                    akte 5957

Boedelbeschrijving t.v.v. Willem Kaas te Hoogland en Jan Steenkamp te Stoutenburg van de bestaan hebbende boedel van winst en verlies. [Stoutenburg/ Hoogland]

AT055l001           1867       26 Okt                  akte 5970/5971

Procuratie grootboek Hendrik Maas op den Huize de Doornheg op diverse personen. [Hoogland]

AT055l001           1867       1 Nov                   akte 5975

Koopakte Dirk van Maren te Barneveld verkoper, Simon van Walcheren koper van een huis op erfpacht grond kad. A nr. 122 en 123 ƒ 500. [Leusden]

AT055l001           1867       10 Dec                  akte.5989

Verkoop inboedel t.v.v. Bart Hooft voor ƒ 1615,05. [Hoogland]

AT055l001           1867       20 Dec                  akte 5995

Scheiding tussen Willem Kaas te Hoogland en Jan en Arie Steenkamp te Stoutenburg van de nala. van Geertje v. Laar huisvrouw van eerst gemelde te Hoogland overleden. [Hoogland /Stoutenburg]

AT055l001           1868       3 Jan                     akte 6004

Hypotheek Willem Kaas te Hoogland geldl. van de minderjarigen Geertje Steenkamp te Stoutenburg ad ƒ 1272,66 onder verband van huis en land Schoonoord gedeeltelijk kad. E nr. 1117, 434 t/m 438, 440, 448, 449 en 450. [Hoevelaken/Stoutenburg]

AT055l001           1868       22 Jan                   akte 6021/6022

Testament Theodorus van Keulen en Maria v.d. Hoven echtel. [Hamersveld]

AT055l001           1868       12 Febr                akte 6039/40/41

Afkoop erfpachter betreffende de Leusderberg. [Leusden]

AT055l001           1868       14 Febr                akte 6044

Decharge Maria Voskuilen huisvrouw van Evert Kok voor Hendrika Huurdeman huisvrouw van Teunis v. Eijden. [Hamersveld]

AT055l001           1868       6 Maart               akte 6062

Koopakte Jan v. Ruitenbeek verkoper en Hermanus van Beek koper van een hoekje grond zijnde gedeelte van kad. F nr. 276 voor ƒ 200. [Hamersveld]

AT055l001           1868       7 Maart               akte 6065

Koopakte Geertje v. Asch en Cornelis Smit verkopers en Jan v.d. Hengel koper van huis en hof kad. E nr. 183 en een gedeelte van 181 groot 5 roeden voor ƒ 540. [Hamersveld]

AT055l001           1868       14 Maart             akte 6068

Boedelbeschrijving t.v.v. Lammertje Schuur wed. Wulfert Houtveen. [Hoogland]

AT055l001           1868       24 April               akte 6095

Koopakte Johanna van Keulen (Kuilen) gehuwd met Toon v.d. Pol te Leusden verkopers en Jan Dijkgraaf koper van 13/18 gedeelte met een huisop erfpacht kad. E nr. 238, 239 en 240 om ƒ 289. [Leusden]

AT055l001           1868       8 Mei                   akte 6103

Openbare verkoping Jacob v.d. Burgwal Teunisz verkoper in privé en in qq van een Hofstede genaamd hoekveen kad. B nr. 360-361, 363-305, 385, 386, 389, 390, 927 t/m 931 groot 5 b 42 r 32 el bij Jan Voskuilen te Stoutenburg om ƒ 3610. [Stoutenburg]

AT055l001           1868       14 Juli                  akte 6130

Koop huis familie Houtveen kad. B 988-989 om ƒ 916,67. [Hoogland]

AT055l001           1868       4 Aug                    akte 6142

Koopakte van een Hofstede de Hulkamp (?) op kad. D nr. 311, 625, 672 en 673 groot 2 b 82 r 60 el om ƒ 660. [Hoogland]

AT055l001           1868       7 Aug                    akte 6144

Koopakte Gerrit v. Dijk koper van een Hofstede genaamd het Duist (?) (zeer slecht leesbaar) en de Leeuwenkampen om ƒ 7000. [Hoogland]

AT055l001           1868       20 Sept                akte 6167

Openbare verkoop t.v.v. Antony v.d. Lagemaat te Coten c.s. van de Hofstede “De Mof” kad. D 473, 474, 475 en 571 bij Gerrit v.d. Lagenmaat ƒ 6200.

AT055l001           1868       21 Okt                  akte 6174

Scheiding wed. Isaak Scheltus enz. enz. w.o. de Hofstede Rooijwinkel te Scherpenzeel – Hofstede Princenhof enz. [Leusden]

AT055l001           1868       31 Okt                  akte 6183

Koopakte Cornelis Pothoven verkoper en M. Ernst L. Baron van Hardenbroek van Lockhorst koper van de Hofstede ’t Spul groot 4 b 31 r 20 el kad. E 297, 298, 299, 304, 305, 725 en 726. [Leusden]

AT055l001           1868       2 Nov                   akte 6184

Koopakte van ’t Goed Randenbroek. [Amersfoort]

AT055l001           1868       25 Nov                 akte 6195

Koopakte Jacob v.d. Burgwal Teuniszn koper van een huis kad. B 718 en 719 groot 8 r 2 el om ƒ 350. [Hoogland]

AT055l001           1868       10 Dec                  akte 6102

Koopakte Jan Hubers verkoper en Hendrik Schimmel koper van bouw, weiland, heide, bos en buitenveld kad. G nr. 647, 648, 649, 650, 651, 732, 733, 731, 652 gedeeltelijk 660 en 661 het zuidelijke gedeelte voor ƒ 5500 met hypotheek. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1868       26 Dec                  akte.6211

Hypotheek Gerrit Broekhuizen geldl. van ƒ 200 huis, tuin, bouw, enz. kad. D 528, 529, 530, 558, 559, 560 en 561 groot 59 r en 90 el. [Leusden]

AT055l001           1869       14 Jan                   akte 6227

Koop Jhr. Willem Jan van Eijs te Amsterdam verkoper en Doeter Margarethus Cornelis Verloren van Themaat te Hoogland koper van de Hofstede Groot Weede kad. nr. enz. groot 52 b 40 r 90 el voor ƒ 43500. [Hoogland]

AT055l001           1869       23 Jan                   akte 6231

Scheiding tussen Aart, Evertje en Jan Tolboom aan de 2 eerst genoemde Hofstede te Hamersveld (Claverenblad) kad. nr. enz. groot 24 b 23 r 60 el sectie E + F (De Akker), weiland in Hoogland en aan Jan Tolboom een Hofstede onder Leusden (Asschat  Bantuin) kad. G nr. 615 t/m 639, 662-762 en 900 groot 24 b 23 r. [Hamersveld]

AT055l001           1869       25 Jan                   akte 6233

Huw. voorwaarden Jan Tolboom en Antonia Hartman. [Hamersveld]

AT055l001           1869       5 Febr                  akte 6242

Royement Aart v. Kooij te Leusden en Lammert Kaas te Leusden. [Hamersveld]

AT055l001           1869       5 Febr                  akte 6244

Hypotheek Gerrit v.d. Lagemaat geldl. en Jonk. Daniel Hooft gelds. van ƒ 2100 op huis en land kad. D nr. 473, 474, 475 en 575 groot 3 B 07 r 60 el. [Leusden]

AT055l001           1869       25 Febr                akte 6258

Verkoop inboedel, have, vee t.v.v. Evert Kok ƒ 256,70. [Hamersveld]

AT055l001           1869       27 Febr                akte 6261

Scheiding tussen Jan, Antony, Willem en Gerrit v.d. Hengel de 3de in Rijzenburg de anderen in Hamersveld van de nalatenschap van hun ouders Hermanus v.d. Hengel en Martina van Ostrum.

Aan Gerrit toeges. de huizinge de Grote Zwarte Steeg met een huisje, bouw en weilanden langs de Hamersveldseweg, alsmede het land de Tiendvrij, de Toren en Kerke Akker kad. sectie F nr. enz. 8 b 80 r 20 el sectie E nr. enz. groot 9 b 47 r 20 el nr. 721, 719, 720 en 722 in huur bij Jacobus Smit voor ƒ 12500.

Aan Anthony v.d. Hengel 2 huizen met schuur, erf, enz. kad. E 167, 172, 176, 177 groot 5 b 89 r 30 el en een gedeelte van nr. 130 en 131 sectie F nr. 113, 114 en 116 groot 35 r 20 el voor ƒ 6000. [Hamersveld]

AT055l001           1869       10 Maart             akte 6266

Hypotheek Aelt v. Dijk geldl. voor ƒ 1200 op huis kad. D nr. 780, 781, 784, 785 en 622 groot 79 r 67 el. [Hoogland]

AT055l001           1869       12 Maart             akte 6267

Hypotheek Jan Pommer geldl. voor ƒ 400 op huis, enz. [Hoogland]

AT055l001           1869       16 Maart             akte 6269

Scheiding tussen fam. de Kruif, Antony v.d. Lagemaat, enz. kad. D nr. 573 groot 41 r 20 el voor ƒ 500. [Leusden]

AT055l001           1869       23 April               akte 6289

Testament Willem Voskuilen. [Leusden]

AT055l001           1869       23 April               akte 6290

Testament Evertje Tolboom. [Hamersveld]

AT055l001           1869       23 April               akte 6291

Testament Aart Tolboom. [Hamersveld]

AT055l001           1869       30 April               akte 6300

Hypotheek Willem Boersen te Nijkerk geldl. Maas, Maria en Arend (familie) v.d. Lagemaat te Leusden gelds. voor ƒ 2500 onderpand de Hofstede de Bekenkamp te Stoutenburg kad. C nr. 51 t/m 54, 266, 267, 268, 253 t/m 261, 265, 726, 728, 729, 732, 733 en 735 groot 19 b 18 r 16 el. [Leusden/Stoutenburg]

AT055l001           1869       22 Mei                 akte 6313

Hypotheek Anthonuis Veldhuizen te Leusden geldl., wed. Dirk Bransen gelds. van ƒ 300 huis en grond kad. F nr. 680 groot 70 el, 681, 682 en 683 groot 55 r 40 el (. . .). [Leusden]

AT055l001           1869       2 Juni                   akte 6320

Koop H. Epskamp verkoper, Teunis Epskamp koper huis op huurgrond kad. B nr. 973 voor ƒ 50. [Hoogland]

AT055l001           1869       27 Juli                  akte 6339

Testament Dirkje v.d. Hengel wed van Steven Ridder. [Stoutenburg]

AT055l001           1869                                      akte 6350

Testament Hendrikus Schimmel te Leusden.

AT055l001           1869       10 Aug                 akte 6357

Verband van successierecht door Jannetje, Aaltje en Jacoba v.d. Haar allen te Woudenberg en Arie v.d. Haar te Leusden kad. D 1 t/m 11, 172, 173, 175, 176, 188, 217 t/m 229, 306 t/m 317, 318, 319, 320, 553, 554, 555 te samen groot 48 b 52 r 80 el dit onder Leusden en verder land te Woudenberg. [Leusden]

AT055l001           1869       16 Okt                  akte 6386

Scheiding familie Hoogenveen, Sander Wolfwinkel, enz. betreffende Hofstede Oud Voskuilen te Woudenberg groot 20 b 73 r 80 el. [Woudenberg]

AT055l001           1869       18 Dec                  akte 6410

Openbare veiling waar onder een huis aan het R.K. Liefdehuis enz. Een huis in Hamersveld met erfpacht à ƒ 15 grond 21 r 52 ellen kad. F nr. 263, 264, 265 en 843 aan Corn. Berg voor ƒ 570, enz. [Hamersveld]

AT055l001           1870       12 Jan                   akte 6424

Testament Jannetje Hendriksen huisvrouw van Arie Geerestein. [Stoutenburg]

AT055l001           1870       6 Febr                  akte 6437

Testament Hendrika Huurdeman wed. Hendr. Voskuilen huisvrouw van Teunis v. Eijden. [Hamersveld]

AT055l001           1870       17 Febr                akte 6446

Koop Wouterus Laurens Scheltus in privé qq, Otto Scheltus en Johan Philip Holtzckure qq verkopers en Reijer Schoonderbeek koper (te Hoogland) van de Hofstede de Grote Langerijst kad. B 527, 528, 529, 535; sectie C 247 en 417 groot 10 ha 59 a 8 ca en gedeeltelijk nr 416 zoals is afgebakend 85 aren voor ƒ 5500, hypotheek ƒ 5000 door Josephina Ida Maria Elisabeth van Eijck. [Hoogland]

AT055l001           1870       4 Maart               akte 6461

Hypotheek Hendrikus Hooft. [Hoogland]

AT055l001           1870       11 Maart             akte 6465

Testament Tijmen Blom en Arrisje Hartman te Hoevelaken.

AT055l001           1870       16 Maart             akte 6472

Koop en verkoop v.d. Hofstede de Kleine Langerijst ƒ 41110. [Hoevelaken]

AT055l001           1870       19 Maart             akte 6473

Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Jan Hendriksen v. Barneveld en Aaltje Jansen (beide overleden). [Leusden]

AT055l001           1870       25 Maart             akte 6475

Koopakte Gijsbertha van Schaik en Cornelis Joh. Theodorus Sas verkoper en Hendrikus Zwanenburg koper van een huis kad. B 726 groot 70 centiaren staande op bouwgrond groot 46 aren ƒ 500. [Stoutenburg]

AT055l001           1870       30 Maart             akte 6478

Scheiding tussen familie Scheltus van de nalatenschap van Carel van Diepenheim Scheltus en Anna Elisabeth Pull een huis, enz. voorts de Hofstede Klein Hoolhorst te Stoutenburg en verder grond te Leusden kad. A 34, 35, 36. [Stoutenburg]

AT055l001           1870       8 April                  akte 6489

Openbare verkoop t.v.v. W. v. Ginkel in privé qq te Leusden en Jan Hartman te Hoogland w.o. huizen en grond te Leusden de Botercamp E nr. 296 groot 64 a 40 ca. [Leusden]

AT055l001           1870       28 April               akte 6506

Koopakte Hermanus v.d. Koedijk verkopers en Teunisje en Meentje Dijkman koopsters van erfpachtrecht van heide en bouwland te Achterveld kad. sectie B nr. 662 groot 90 a 70 ca en het westelijk gedeelte van B nr. 663 als bouwland groot 30 aren voor ƒ 700. [Achterveld]

AT055l001           1870       28 April               akte 6507

Erfpachtcontract Petrus Wittebol qq te Stoutenburg en Goosen Steenkamp erfpachtgever en Teunisje en Meentje Dijkman nemers. [Achterveld]

AT055l001           1870       29 April               akte 6508

Koopakte Gerardus van Esveld te Stoutenburg verkoper en Jan de Geer te Stoutenburg koper van de Hofstede Groot Achteveld kad. Stb. C 594 t/m 603, 606 t/m 626, 629, 630, 633, 640 te samen groot 22.98.41 ha, een westelijk gedeelte van het perceel als voren, nr. 704 groot 25 aren 80 ca thans bekend als nr. 740 (22 a 80 ca – hermeting), nr. 706 groot 62 a 10 ca, nr. 707 groot 9 ha 48 a 70 ca,; sectie B nr. 665 groot 8.94.90 ha; sectie G nr. 147 groot 1.3.40 ha alles gezamelijk groot 43.30,31 ha voor ƒ 20000. [Achterveld]

AT055l001           1870       4 Mei                   akte 6515

Hypotheek Jan v.d. Geer geldnemer en Vrouwe Anna Alida Stoop wed. Arnold Jan de Beaufort gelds. van ƒ 10000 Hofstede Groot Achteveld. [Achterveld]

AT055l001           1870       18 Mei                 akte 6526

Testament Johannes Theodorus v.d. Hengel en Anthonia v. Zijl echtel. [Stoutenburg]

AT055l001           1870       2 Juni                   akte 6555

Open bare verkoop t.v.v. Heijmen Jacob Cruijf en consorten van de goederen van de nalatenschap van Gerrit v. Eijken w.o. ’t Zwarte Berge, Warmoeziershof, ’t Hogerhuis te Amersfoort, enz.

AT055l001           1870       15 Juli                  akte 6569

Testament Aart Horst en Aaltje Daatselaar echtel. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1870       2 Aug                    akte 6583

Hypotheek Teunis Lagemaat gelds. en Brand Hienekamp geldl.  ƒ 1000 huis sectie E 866, 865 en 896. [Leusden]

AT055l001           1870       19 Aug                 akte 6496

Huw. consent Theodorus v.d. Pavert en Geertruida v.d. Heuvel voor hun zoon Hendrikus Cornelis. [Amersfoort]

AT055l001           1870       21 Okt                  akte 6626

Testament Peter v. Hoogland en Willempje v. Schaik. [Stoutenburg]

AT055l001           1870       28 Okt                  akte 6630

Koopakte Roelof v.d. Beld en consorten verk. aan Jan Hubers en huis voor ƒ 215. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1870       22 Nov                 akte 6652

Verkoop roerend goed voor ƒ 3907,12 door Teunis en Gijsje v.d. Lagemaat. [Leusden]

AT055l001           1871       27 Jan                   akte.6689

Koopakte Gerrit Voskuilen te Leusden verkoper en Willem v. Wisseling van weiland  te Hoogland (?) 3.25.60 ha. [Leusden/ Hoogland]

AT055l001           1871       3 Febr                  akte 6700

Koopakte van de Hofstede de Kruiskamp 2 .3 .8 ha ƒ 3000. [Amersfoort]

AT055l001           1871       9 Febr                   akte 6704

Testament Evertje, Stijntje en Aart Voskuilen te Leusden.

AT055l001           1871       10 Febr                akte 6708

Scheiding tussen Gerrit Voskuilen c.s. te Leusden van de nalatenschap van Theunis Jansen Voskuilen en Niesje de Bruin. Toeges. aan Evertje, Stijntje en Aart Voskuilen de Hofstede Klein Romselaar kad. H 138-142, 152-172, 309 en 129 groot 31.54.70 ha. [Leusden]

AT055l001           1871       11 Febr                akte 6712

Overeenkomst tussen Evertje, Stijntje en Aart Voskuilen. [Leusden]

AT055l001           1871       15 Maart             akte 6729

Testament Hendrik Hendriksen en Marrietje Otten. [Leusden]

AT055l001           1871       31 Maart             akte 6746

Testament Hendrikus v.d. Hengel te Amersfoort.

AT055l001           1871       1 Mei                   akte 6760

Verkoop buitenplaats Bekenstein te Amersfoort.

AT055l001           1871       10 Mei                 akte 6762

Hypotheek G. A. v. Werkhoven gelds., Jozef en Maria Schoonderbeek en Antonuis Schoonderbeek, enz. in verband met onverdeelde aandeel in opstal, een huis en schuur berg op grond van de R.K. Armen te Achteveld, kad. B nr. 517 groot 72 ca. [Achterveld]

AT055l001           1871       18 Mei                 akte 6768

Scheiding tussen Jacobus, Arie en Willem de Groot van de nala. van Jacobus de Groot en Gerarda de Bruin huis, gronden, tiend uit het Groot + Klein Klooster, enz. [Hamersveld]

AT055l001           1871       1 Juni                   akte 6779

Boedelbeschrijving t.v.v. Corn. Hopman wegens Hendrikus v.d. Hengel. [Amersfoort]

AT055l001           1871       16 Aug                 akte 6811

Verkoop onroerend goed t.v.v. Corn. Hopman ƒ 3357,10. [Amersfoort]

AT055l001           1871       19 Aug                 akte 6813

Koop met hypotheek Peter van Ruitenbeek koper van het Erf en Goed genaamd Boore Buzert aan de Liendertseweg.  [Amersfoort]

AT055l001           1871       27 Sept                akte 6835

Volmacht Cornelia Hopman wed. van Hendrikus v.d. Hengel, Heintje v.d. Hengel wed. Teunis Brandsen en Elisabeth v.d. Hengel allen te Amersfoort op Willem Wisseling. [Amersfoort]

AT055l001           1871       30 Okt                  akte 6861

Testament Evert Bouman en Alijda v. Daatselaar (Mossel ?) [Hamersveld]

AT055l001           1871       28 Nov                 akte 6877

Openbare verk. roerende goederen door Gerrit v.d. Hengel te Leusden ƒ 928,55. [Hamersveld]

AT055l001           1871       15 Dec                  akte 6899

Testament Hendrikus Brouwe en Maria de Zuidwind. [Hoogland]

AT055l001           1871       23 Dec                  akte.6898

Openbare verk. w.o. een Herenhuis te Amersfoort en een Molenhoef – familie Hubers. [Hoevelaken]

AT055l001           1872       2 Jan                     akte 6902

Testament Maria Schothorst gehuwd met Floris Hartman. [Hoogland]

AT055l001           1872       17 Jan                   akte 6914

Boedelbeschrijving familie v. Goudoever. [Amersfoort]

AT055l001           1872       5 Febr                  akte 6934

Testament Jannetje van ’t Klooster wed. Cornelis Schothorst. [Stoutenburg]

AT055l001           1872       13 Febr                akte 6936

Testament Wulfert v.d. Tweel en Rijkje Steenhouwer echtel. [Hoevelaken]

AT055l001           1872       27 Febr                akte 6950

Boedelbeschrijving Jan Schothorst van de boedel van Jannetje van ’t Klooster. [Stoutenburg]

AT055l001           1872       8 Maart               akte 6959

Testament Teuntje Schothorst. [Stoutenburg]

AT055l001           1872       11 Maart             akte 6961

Scheiding boedel familie Schothorst waaronder de Hofstede “De Eng”, “De Gort” en weiland te Hoogland. [Stoutenburg]

AT055l001           1872       15 Maart             akte 6967

Testamenten Theodorus, Wilhelmina, Lambertus, Wilhelmus Kok. [Hamersveld]

AT055l001           1872       10 April               akte 6985

Testament Martha Voskuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1872       19 April               akte 6996

Huwelijk Gerritje v. Plaggenhoef en Maas Lagenmaat en testamenten. [Leusden]

AT055l001           1872       23 April               akte 7002

Boedelbeschrijving wijlen Maria v.d. Hoven i.h.l. huisvrouw van Theodorus van Keulen. [Hamersveld]

AT055l001           1872       27 April               akte 7004

Koopakte Maria v.d. Hengel verkoopster, Cornelia Hopman wed. H. v.d. Hengel koopster huis in . . . [Amersfoort]

AT055l001           1872       29 April               akte 7006

Boedelbeschrijving tussen Maas v.d. Lagemaat, Arent v.d. Lagemaat, enz. Toeges. aan Maas v.d. Lagemaat een boerenhofstede groot 30.67.60 ha voor ƒ 28300 en weiland te Hoogland; aan Arend v.d. Lagemaat een Hofstede in Leusden groot 20.07.46 ha voor ƒ 16200 en weiland in Bunschoten. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1872       2 Mei                   akte 7009

Hypotheek Theodorus van Hamersveld te Hoogland gelds. en t.l.v. Cornelis Smit en Geertje v. Asch groot ƒ 200. [Hamersveld]

AT055l001           1872       10 Mei                 akte 7022

Boedelscheiding tussen de kinderen van Wouter v.d Hengel + Maria Westerveld aan Aart v. Kooij de Kleine Kapel voor ƒ 13400; aan Gerrit v.d. Hengel Klein Klooster ƒ 5000.). [Hamersveld]

AT055l001           1872       14 Juni                 akte 7060

Testament Philip van Dijk en Cornelia v.d. Wolfshaar. [Hoogland]

AT055l001           1872       1 Juli                     akte 7078

Hypotheek Laurens en Dirk Smit geldl. en Hendrik v. Slooten gelds. ƒ 1000. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1872       25 Juli                  akte 7086

Verk. boedel t.v.v. Otto v. Stellingwerff te Amersfoort. [Amersfoort]

AT055l001           1872       2 Aug                    akte 7090

Koopakte Hendrika Huurdeman gehuwd met Teunis v. Eijden verkoopt aan Gerrit Voskuilen de tiend van de Hofstede Haakhorst ook de Wetering genaamd voor ƒ 2500. [Hamersveld]

AT055l001           1872       9 Aug                    akte 7093

Testament Gijsbert Koller en Aaltje v. Eijden echtel. [Hoogland]

AT055l001           1872       28 Aug                 akte 7111

Testament Jan Schothorst en Bartha v.d. Hengel echtel. te Stoutenburg.

AT055l001           1872       25 Sept                akte

Verkoop meubelen door Elisabeth Voskamp ƒ 213,60. [Hamersveld]

AT055l001           1872       27 Sept                akte 7126

Testament Dirk Huurdeman en Willempje v.d. Hoef. [Hoogland]

AT055l001           1872       3 en 4 Okt           akte 7131

Boedelbeschrijving t.v.v. Mr. Godin de Pesters enz. enz. [Amersfoort]

AT055l001           1872       22 Okt                  akte 7135

Boedel verkoop t.v.v. Willem van ’t Klooster ƒ 688,10. [Leusden]

AT055l001           1872       27 Okt                  akte 7138

Verkoop roerend goed Morre Sandbrink, Steintje Sandbrink gehuwd met Lambertus Wesseling, Peel v.d. Tweel te Nijkerk, Jannetje Boersen wed. Aelbert Sandbrink en Wouter Sandbrink voor ƒ 44,30. [Stoutenburg]

AT055l001           1872       4 Nov                   akte 7150

Boedelbeschr. t.v.v. Mijntje Westerhuis huisvrouw H. v. Brakel  en Jan van Weerhorst. [Hoogland]

AT055l001           1872       5 Nov                   akte 7151

Testament Lambertus van Daatselaar. [Hamersveld]

AT055l001           1872       8 Nov                   akte 7157

Testament Jan Voskuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1872       19 Nov                 akte 7165

Testament Geertje v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055l001           1872       21 Nov                 akte 7167

Boedelbeschrijving More Sandbrink, Lambertus Wesseling te Stoutenburg, Peel v.d. Tweel, Jan v.d. Tweel (Woudenberg), enz. van de nalatenschap van Theodorus Sandbrink overleden te Leusden. [Leusden]

AT055l001           1872       22 Nov                 akte 7169

Koopakte Anthonius Veldhuizen te Leusden verkoper en Theodorus, Wilhelmus, Wilhelmina Kok allen te Leusden en Lambertus Kok te Soest kopers van een huis met grond op erfpacht F nr. 680 t/m 683 voor ƒ 750. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1872       26 Nov                 akte 7171

Koopakte Jan Hartman en Wilsje Boon verkopers en Grietje Hartman koopster van diversen gronden in voor ƒ 11650. [Hoevelaken]

AT055l001           1872       27 Dec                  akte 7190

Huwelijk Lambertus Smink en Aaltje Gevering wed. Jan v. Dijk. [Hoogland]

AT055l001           1872       31 Dec                  akte 7193

Hypotheek Cornelis v. Burgsteden geldlener Bartha Cornelia Maria Brouwer te ’s Gravenhage geldschieter ƒ 1000. [Stoutenburg]

AT055l001           1873       8 Jan                     akte 7199

Testament Jannetje v. Esveld ook genaamd Jannetje Rikse van der Horst gehuwd met Nicolaas Schoonenberg. [Leusden]

AT055l001           1873       22 Febr                akte 7230

Boedelbeschrijving genoemd Maria de Kruis echtgenoot van Dick van Kooij. [Amersfoort]

AT055l001           1873       26 Febr                akte 7234

Testament Jan Hartman Floriszn . . . [Hoogland]

AT055l001           1873       28 Febr                akte 7238

Koopakte Anthony Dirk Methorst verkoper en Aris Kleinveld onder Barneveld koper van de Hofstede “De Knip” te Leusden L G nr. 1-6. 12, 12-27 groot 7.44.50 ha ƒ 3800. [Leusden]

AT055l001           1873       4 Maart               akte 7239

Huwelijk Arend Lagemaat en Jannetje Pothoven bijgestaan door Jan Pothoven en Adriaan Wijminck. [Leusden]

AT055l001           1873       4 Maart               akte 7240

Verkoop roerende goederen door Hendrik v. Dijk ƒ 1432,65. [Hamersveld]

AT055l001           1873       14 Maart             akte 7247

Verkoop van de Zandkamp aan Albert v.d. Coterlet groot 1.05.30 ha E nr. 423 t/m 426 erfpacht 18 koopsom ƒ 275. [Hoogland]

AT055l001           1873       26 Maart             akte 7255

Verkoop roerende goederen door Evert Kamerbeek om ƒ 2148,55. [Leusden]

AT055l001           1873       31 Maart             akte 7278

Afkoop door Cornelis Tolboom verkoper van een gedeelte van de St. Paulus tiend aan Corn. van der Horst. ƒ 475. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1873       31 Maart             akte 7280

Hypotheek t.b.v. Vrouwe Stoop t.l.v. Teunis Voskeulen ƒ 2500. [Leusden]

AT055l001           1873       1 April                  akte 7282

Afkoop van een gedeelte van de nieuw vreemd tiend. [Leusbroek]

AT055l001           1873       22 April               akte 7298

Huw. toestemming door Gradus Esveld voor zijn dochter Barbara. [Achterveld]

AT055l001           1873       29 April               akte 7307

Koopakte Koopman de Rooij verkoper Jacobus v.d. Heuvel koper van 2 huisjes met land A 59, 60, 62, 65, 259, 61, 301, 302, 303 en gedeelte 300 voor ƒ 2200. [Leusden]

AT055l001           1873       2 Mei                   akte 7313

Afkoop tiend St. Paulus Corn. Tolboom verk., Arie v.d. Haar koper voor ƒ 925. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1873       15 Mei                 akte 7327

Hypotheek Joanna Cornelia Hokman echtgen. van Gerrit van Leeuwenbergen gelds. en Bartje Esveld en Anthonia v.d. Gier geldl. ƒ 5000. [Achterveld]

AT055l001           1873       23 Mei                 akte 7335

Verkoop Donkelaarse tiend Theodoor Carel v. Gelder verkoper, Diaconie Nederduitse Hervormde Gemeente koper voor ƒ 4150. [Leusden]

AT055l001           1873       17 Juni                 akte 7349

Boedelscheiding tussen Jan Hartman Floriszn en verdere familie Hartman overleden huisvrouw Willempje Boon. [Hoogland]

AT055l001           1873       18 Juni                 akte 7350

Koopakte Frederick Christiaan Hendrik Baron Tuijll van Serooskerken te Arnhem verkoper en Mr. Ernest Louis Baron van Hardenbroek van Lokhorst koper van het goed “De Spiegel” E 146 t/m 164 ƒ 14000 [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1873       2 Juli                     akte 7363

Hypotheek Vr. Stoop douairière van Arnoud Jan de Beaufort geldschieter en Gerrit Jansen v. Altena geldlener ƒ 3000.

AT055l001           1873       12 Juli                  akte 7372

Verkoop w.o. een Boerenhofstede in Hoevelaken (en erfpacht) E lees B nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, t/m 14, 18 en 15, 16, 17 gekocht door Herbertus Gerardus van den Bergh ƒ 9050. Verkopers Jan Blok, Johannes en Hendrik van Ommen, Cornelis Johanna Terschuur, Hendrikus Broekhuizen en Johannes Gijsbertus Helmerhorst. [Leusden]

AT055l001           1873       29 Aug                 akte 7416

Koopakte Hendrik v. Ruitenbeek te Stoutenburg verkoopt aan Jan v. Eijden te Amersfoort onroerend goed onder Stoutenburg C 484 t/m 495 (De Ruiter), B nr. 325, 311, 563, 567 onder Bunschoten enz. ƒ 12000. [Stoutenburg]

AT055l001           1873       4 Okt                    akte 7438

Verkoping t.v.v. Benjamin Elias Herschel c.s. w.o. tabaksland, bouw en weiland, schuur en woning C nr. 309, 311, 312a, 495 t/m 499. [Hoogland]

AT055l001           1873       21 Okt                  akte 7464

Turf verkoping Baron v. Hardenbroek van Lokhorst en Jan v.d. Geer te Stoutenburg.

AT055l001           1873       7 Nov                   akte 7476

Koopakte Hendrik Kok verkoper en Jacoba de Groot koper van een ged. van F 710 en 712 voor ƒ 600. [Hamersveld]

AT055l001           1874       7 Jan                     akte 7524

Hypotheek t.b.v. Eliasar E Visser en t.l.v. Hendrik v.d. Lagemaat ƒ 1000. [Leusden]

AT055l001           1874       11 Febr                akte 7551

Koopakte Jan Wouterse te Barneveld, Heintje en Bartus Blom beijden te Stoutenburg van een huisje op huurgrond aldaar gekocht door de twee eerstgenoemde lees de eerst en laatst genoemde rekwiranten voor ƒ 800. [Stoutenburg]

AT055l001           1874       16 Febr                akte 7561

Verhuring Jan Bouwman gg van een huisje te Hoevelaken.

AT055l001           1874       27 Febr                akte.7573

Hypotheek Jan Bernardus Smal geldnemer ƒ 1300. [Hoogland]

AT055l001           1874       30 April               akte 7614

Testament Elisabeth Voskamp. [Hoogland]

AT055l001           1874       5 Mei                   akte 7620

Testament Jan Schothorst en Bartha v.d. Hengel te Barneveld.

AT055l001           1874       10 Mei                 akte 7635

Hypotheek Jurden Veldhuizen te Leusden groot ƒ 2500. [Leusden]

AT055l001           1874       21 Mei                 akte 7638

Testament Jacobus Voskuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1874       22 Mei                 akte 7640

Koopakte Evert Brouwer verkoper Baron van Hardenbroek Ammerstol koper huis met grond te Leusden H (?) 311 en 312 voor ƒ 2200. [Leusden]

AT055l001           1874       25 Juni                 akte 7678

Decharge Nicolaas Blank voor Gradus Esveld. [Achterveld]

AT055l001           1874       30 Aug                 akte 7710

Testament Rijk v.d. Hoven en Geertruida v. Moorst. [Hamersveld]

AT055l001           1874       10 Sept                akte 7716

Boedelbeschrijving van de boedel Meintje Dijkman en Geurt Huurdeman. [Hoogland]

AT055l001           1874       18 Sept                akte 7721

Testament Gerritje Odijk wed. Jan v.d. Berg. [Stoutenburg]

AT055l001           1874       7 Okt                    akte 7730

Verkoop Jan Everts c.s. van een huisje op huurgrond B 670 aan Cornelis v. Burgsteden ƒ 1250. [Stoutenburg]

AT055l001           1874       15 Okt                  akte 7734

Testament Hendrik v. As. [Hamersveld]

AT055l001           1874       28 Okt                  akte 7747

Hypotheek Cornelis Hoogland ƒ 200. [Stoutenburg]

AT055l001           1874       30 Okt                  akte 7748

Testament Willem Schoonderbeek en Gijsbertha Smit. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1874       30 Okt                  akte 7752

Koopakte Heintje en Peter v.d. Wolfhaar verkopen aan Teunis Huurdeman grond voor ƒ 7000 en nr. 7753 dito voor ƒ 7000. [Hoogland]

AT055l001           1874       18 Nov                 akte 7765

Boedelverkoop door Heintje en Peter v.d. Wolfhaar ƒ 2660,25. [Hoogland]

AT055l001           1875       7 Jan                     akte 7798

Hypotheek Cornelis v. Burgsteden geldl. juffr. Brouwe te ’s Gravenhage ƒ 1500. [Stoutenburg]

AT055l001           1875       13 Jan                   akte 7809

Koopakte Jac v.d. Heuvel verkoper en Jan van ’t Sol koper van een huis te Amersfoort.

AT055l001           1875       20 Jan                   akte 7816

Testament Gijs van Odijk of Ooije. [Leusden]

AT055l001           1875       3 Febr                  akte 7840

Hypotheek Jan v.d. Geer geldl. en Mevr. Stoop gelds. ƒ 1000. [Stoutenburg]

AT055l001           1875       4 Febr                  akte 7841

Huwelijk Gijsbertus v. Donselaar en Grietje Mastenbroek + testament. [Stoutenburg]

AT055l001           1875       9 Febr                  akte 7847

Hypotheek Louw Smit  en Dirk Smit geldl., H. Slooten gelds. ƒ 1000. [Hamersveld]

AT055l001           1875       24 Febr                akte 7865

Testament Johannes of Hannes Elders gehuwd met Rijkje v. Moorst. [Hamersveld]

AT055l001           1875       8 Maart               akte 7876

Testament Geurt Kleinhoven. [Hamersveld]

AT055l001           1875       12 maart             akte 7879

Testament Gijsbert v. Vulpen. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1875       30 April               akte 7919

Testament Klaas v. Hien. [Leusden]

AT055l001           1875       13 Mei                 akte 7928

Koopakte Pieter Bakker c.s. verkoper en Johannes Wesseling van een molen, woonhuis, enz. E nr. 907 t/m 910, 940 en gedeelte 1000 voor ƒ 6000. [Hoogland]

AT055l001           1875       14 Mei                 akte 7930

Koopakte Johanna Nieuburg wed. Jan van Ruitenbeek verk. van een huis in Amersfoort. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1875       13 Aug                 akte 7991

Koopakte Jonkhr. v. Asch v. Wijck verkoper en Dirk Boersen koper van grond aldaar G nr. 308 en gedeelte 299 voor ƒ 125. [Leusden]

AT055l001           1875       13 Aug                 akte.7995

Koopakte Jonkhr. Matthias Margarethus van Asch v. Wijck te Utrecht verkoper en Mr. Ernst Louis Baron van Hardenbroek van Lokhorst koper van de Hofstede Groot Zandbrink voor ƒ 30200. [Leusden]

AT055l001           1875       16 Aug                 akte 7997

Testament Arie Vennis en Wilhelmina v. Koot ook huwelijkse voorwaarden. [Hoogland]

AT055l001           1875       20 Sept                akte.8017

Testament Aalbert van Moorst. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1875       19 Nov                 akte 8058

Testament Hendrik Horst gehuwd met Teuntje v. Kooij. [Hoogland]

AT055l001           1876       8 Maart               akte 8138 akte

Ruiling grond Gezini de Kruijf huisvrouw van Gerrit v.d. Lagemaat en Reijer de Kruijf E 343 t/m 346. [Leusden]

AT055l001           1876       4 April                  akte 8154

Hypotheek Cornelis Hoogland ƒ 200. [Stoutenburg]

AT055l001           1876       7 April                  akte 8157

Testament Hendrik Kok gehuwd met Grietje Hartman. [Hoogland]

AT055l001           1876       8 April                  akte 8162

Testament Annetje v. Gulick wed. Evert v.d. Pol. [Leusden]

AT055l001           1876       5 Mei                   akte 8192

Cessie Jan Schoonhorst te Hoogland c.s. aan Jannetje v.d. Heuvel wed. Wouter Schoonhorst aldaar van erfrecht à 6/14 in huis en grond B 907, 908 groot ƒ 218,16. [Hoogland]

AT055l001           1876       8 Mei                   akte 8195

Koopakte Joh. van ’t Klooster verkoper en Adriaan van ’t Klooster koper van E 7-12, A 455, 459 voor ƒ 11500. [Hoogland]

1 AT055l001       876         8 Mei                   akte 8196

Dito (Koopakte Joh. van ’t Klooster verkoper en Adriaan van ’t Klooster koper van) A 595 t/m 598, E 13, 14 en 15 voor ƒ 11500. [Hoogland]

AT055l001           1876       29 Mei                 akte 8213

Boedelbeschrijving Wouter Staal betr. de nagelaten goederen in gemeenschap van zijn vrouw Adriana Veldhuizen. [Stoutenburg]

AT055l001           1876       7 Juni                   akte 8220

Boedelbeschrijving Jan van den Berg i.v.m. overlijden van zijn vrouw Maria Voskuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1876       9 Juni                   akte 8221

Testament Jan v.d. Brug gehuwd met Doortje Bouwman. [Hoogland]

AT055l001           1876       16 Juni                 akte 8232

Testament Adriana de Ridder echtgenote van Willem van ’t Klooster. [Leusden]

AT055l001           1876       30 Juni                 akte 8250

Testament Alexander van ’t Klooster. [Hoogland]

AT055l001           1876       30 Juni                 akte 8252

Verkoop Nicolaas Schoonerberg van tuin, huis en land E nr. 729, 730, 731, 823 en 824 groot 2.68.14 ha aan Jan Voskuilen ƒ 5560. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1876       7 Juni                   akte 8256 en 8257

Testament Jan Voskuijlen (te Amsterdam) lees Leusden en Arie Voskuilen en Maria Hendr. Voskuilen. [Leusden]

AT055l001           1876       12 Juli                  akte 8268

Koopakte Johannes Jacobus Schluiter verkoper en Rosa Louise van Sprengler douairière Jean Philip Schluiter koopster van het buitengoed ’t Zwarte Bergje A 39, 41 t/m 44, 46, 260 t/m 262, 308 en 315 voor ƒ 11400. [Leusden]

AT055l001           1876       14 Juli                  akte 8269

Testament Antony Voskuilen. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1876       21 Juli                  akte 8277

Testament Evertje Voskuilen. [Hamersveld/Leusden]

AT055l001           1876       15 Aug                 akte 8297

Koopakte Jan Jansen gehuwd met Jacoba v.d. Heijden verkopers en Aalbert Jansen c.s. van den opstand van een huis ƒ 350. [Stoutenburg]

AT055l001           1876       9 Okt                    akte 8338

Testament Cornelus Hendrikus van Rhijn gehuwd met Anna Pijnacke Hordijck. [Leusden]

AT055l001           1876       13 Okt                  akte 8341

Koopakte Bart Koenen c.s. verkoper en Geurt Kuijer koper van huis en grond E 669 t/m 673, 967 voor ƒ 2500. [Hoogland]

AT055l001           1876       13 Okt                  akte 8342

Scheiding Wilsje Koller en haren echtegenoot Hendrik Smit van een gemeenschappelijke boedel. [Leusden]

AT055l001           1876       19 Okt                  akte 8345

Verkoop turf door Jan v.d. Geer ƒ 474,10 (ieder jaar). [Stoutenburg]

AT055l001           1876       20 Okt                  akte 8346

Testament Jacobus v. Nimwegen. [Stoutenburg]

AT055l001           1876       20 Okt                  akte 8347

Testament Metje Kok. [Leusden]

AT055l001           1876       3 Nov                   akte 8358

Testament Cornelis Kuijer en Hendrika v.d. Grift echtel. [Hoogland]

AT055l001           1876       10 Nov                 akte 8362

Testament Tijmen en Jannetje Meiling. [Hoogland]

AT055l001           1876       17 Nov                 akte 8369

Testament Antonia Schothorst gehuwd met Willem Koller. [Leusden]

AT055l001           1876       21 Nov                 akte 8372

Erf huis Evertje Voskuilen van roerend goed voor ƒ 3849,85. [Leusden]

AT055l001           1876       22 Nov                 akte 8373

Huw. voorw. Hannes Pasker te Stoutenburg en Aartje v. Putten te Hoogland. [Stoutenburg/Hoevelaken]

AT055l001           1876       9 Dec                    akte 8384

Testament Jan Hartman Floriszn. [Hoogland]

AT055l001           1876       21 Dec                  akte 8389

Boedelbeschrijving t.v.v. Lambertus Voskuilen c.s. van de boedel van Willem Voskuilen overleden 21 november 1876. [Leusden]

AT055l001           1877       12 Jan                   akte 8404

Boedelbeschrijving Grietje Stalenhoef wed. Teunis Kuijer betreffende de boedel van laatstgenoemde. [Hoogland]

AT055l001           1877       31 Jan                   akte 8427

Testament Dirk Janse Voskuilen te Amersfoort.

AT055l001           1877       13 Febr                akte 8443

Testament Bart v. Zuilen te Hamersveld.

AT055l001           1877       14 Febr                akte 8446

Testament Cornelis Broekhuizen te Leusden.

AT055l001           1877       15 Febr                akte 8447

Testament Teunis v. Eijden en Hendrika Huurdeman (gehuwd met). [Hamersveld]

AT055l001           1877       16 Febr                akte 8450

Openbare verkoop Gerrit Gerritsen te Hoogland in privé en qq van de Hofstede Dorresteijn B 272, 273, 276 t/m 279, 283bis, 269, 270, 271, 281, 282, 283 gekocht door Mr. Simon Joh. Ant. v. Walcheren voor ƒ 18020 en weiland E nr. 6 en 5 gek. door Willem Ant. Croockewit ƒ 500. [Leusden]

AT055l001           1877       9 Maart               akte 8463

Testament Maria Ebbenhorst gehuwd met Anthonius, Frans en Joannes van ’t Klooster. [Hoogland]

AT055l001           1877       9 Maart               akte 8465

Koopakte Cornelus Kaas te Leusden verkoper en Cornelus Schimmel Gijsbertszn koper van de Hofstede ’t Triangeltje te Hoogland D 417, 421 voor ƒ 4300. [Hoogland]

AT055l001           1877       16 Maart             akte 8472

Hypotheek Johannes Huurdeman debiteur te Leusden en Jacobus v.d. Gunis crediteur van ƒ 3000. [Leusden]

AT055l001           1877       27 Maart             akte 8482

Hypotheek Hendrik v. Burgsteden ƒ 350, [Stoutenburg]

AT055l001           1877       31 Maart             akte 8496

Koop Hendrik Kok verkoper en Willem Hooft koper van bouwland E 282 voor ƒ 2500. [Leusden]

AT055l001           1877       31 Maart             akte 8497

Koop dito van Jan Kok E 275-281 voor ƒ 2500.

AT055l001           1877       5 April                  akte 8500

Koopakte Willem Tolboom c.s. verkopers en Cornelis Kuijer koper van de Hofstede Krachtwijk A 594, 613, 617, 618, 619, 635 t/m 639, 501, 588, 589, 591, 690, 692 en 693 groot 20.32.70 ha en gedeelte 614 en 688 voor ƒ 37000. [Hoogland]

AT055l001           1877       7 April                  akte 8504

Hypotheek Cornelis Kuijer Aartzn.

AT055l001           1877       12 April               akte 8507

Testament Aaltje Voskuilen gehuwd met Bart v. Zuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1877       20 April               akte 8514

Boedelbeschrijving Willem of Wulfert van ’t Klooster van zijn overleden huisvrouw Adriana de Ridder. [Leusden]

AT055l001           1877       23 April               akte 8517

Boedelbeschrijving Peter Broekhuizen van de nalatenschap van Cornelis Broekhuizen c.s. [Leusden]

AT055l001           1877       25 April               akte 8520

Koopakte Louw Smit te Leusden verkoper en Cornelis Kaas koper van een Hofstede in Asschat G 543 t/m 569 en 767 samen groot 12.15.60 ha voor ƒ 17000. [Asschat]

AT055l001           1877       27 April               akte 8522

Veiling van weiland onder Hoogland door Cornelis Kaas. [Asschat/ Hoogland]

AT055l001           1877       4 Mei                   akte 8531

Huw. voorw. Willem v. ’t Klooster te Leusden en Petronel Botterbloem te Hoogland. [Leusden]

AT055l001           1877       7, 26 en 28 Mei                akte 8536

Boedelbeschrijving ten verzoeke van Jonkvrouwe Sophia Adriana Joanna Huijdecooper douairière Mr. Ernest Louis baron van Hardebroek van Lockhorst te Leusden van de gemeenschappelijke boedel. [Leusden]

AT055l001           1877       11 Mei                 akte 8537

Testament van Jan van de Geer. [Achterveld]

AT055l001           1877       18 Mei                 akte 8543

Hypotheek Bart Smal debiteur en Maria Voskuilen crediteur ƒ 1100. [Stoutenburg]

AT055l001           1877       18 Mei                 akte 8544

Boedelscheiding Grietje Kuijer en haren echtgenoot Willem Tolboom. [Hoogland]

AT055l001           1877       24 Mei                 akte 8550

Testament Reijer Reijerse. [Stoutenburg]

AT055l001           1877       25 Mei                 akte 8552

Koopakte Cornelis Kaas te Leusden verkoper en Gerrit Florens Hartman koper van wei en hooiland te Hoogland ƒ 4500. [Leusden]

AT055l001           1877       28 Mei                 akte 8556

Testament Jan Elias Baron v. Hardenbroek v. Lokhorst. [Leusden]

AT055l001           1877       1 Juni                   akte 8559

Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Cornelis Broekhuizen en Gerritje Hoogenweg door Peter Broekhuizen. [Leusden]

AT055l001           1877       1 Juni                   akte 8560

Testament Dirk Arie Verbeek. [Leusden]

AT055l001           1877       4 Juni                   akte 8562

Afkoop tiend Theodorus v.d. Hengel verkoper en Vrouwe Huijdecoper douairière van Hardenbroek v. Lockhorst koper van een gedeelte van de Heer Leunis thiend voor ƒ 700. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1877       6 Juni                   akte 8564

Hypotheek Jan v.d. Berg debiteur en G. H. J. Lagerwei te Amersfoort crediteur voor ƒ 1000. [Amersfoort]

AT055l001           1877       8 Juni                   akte 8566/67/68

Testament Geurt, Gerrit en Dirk van Egdom. [Leusden]

AT055l001           1877       8 Juni                   akte 8569

Overeenkomst betreffende drijven van een boerderij Gerrit van Egdom c.s. [Leusden]

1 AT055l001       877         2 Juli                     akte 8583

Testament Gijsbert Dijkman en Petronella Schoonderbeek. [Hoogland]

AT055l001           1877       31 Aug                 akte 8610

Koopakte Arnoud Jan de Beaufort te Utrecht koper van Arie v.d. Haar D 316, 317, 318 gedeelte, 315 gedeelte voor ƒ 8000. [Leusden]

AT055l001           1877       31 Aug                 akte 8611

Koopakte Arnoud Jan de Beaufort te Utrecht koper van gronden van Maas Lagemaat D 294, 291 gedeelte, 293 gedeelte, 292 voor ƒ 2727,20. [Leusden]

AT055l001           1877       31 Aug                 akte 8612

Koopakte Arnoud Jan de Beaufort te Utrecht koper van Arena Lagemaat D 264 t/m 274 gedeelte, 262, 275 gedeelte 292 voor ƒ 8500. [Leusden]

AT055l001           1877       7 Sept                  akte 8615

Hypotheek Johannes v.d. Tweel debiteur en Arend Lagemaat crediteur voor ƒ 1200. [Hoogland]

AT055l001           1877       23 Okt                  akte 8651

Turf verkoop door Jan v.d. Geer voor ƒ 679,50. [Achterveld]

AT055l001           1877       30 Okt                  akte 8656

Erf huis Gijsbertus van Vulpen voor ƒ 491,10. [Leusden]

AT055l001           1877       3 Okt                    akte 8663

Hypotheek Floris Hartman ƒ 1000. [Hoogland]

AT055l001           1877       9 Nov                   akte 8669

Hypotheek Theodorus Kaas debiteur Anthony Lockhorst te Stoutenburg crediteur ƒ 2600. [Hoogland]

AT055l001           1877       10 Nov                 akte 8671

Testament Hijmen Haan en Greetje v.d. Korteniep. [Hamersveld]

AT055l001           1877       13 Dec                  akte 8693

Testament Tijmen Tijmense. [Hoogland]

AT055l001           1877       21 Dec                  akte.8702

Verkoop Pieter Methorst Ir. te Amersfoort verkoper van de Hofstede Klein Vlastuin sectie A nr. 375, B 1075, 254, 255, 257, C 1, 1a, 2 t/m 9 enz. Koper Breunis Wolfswinkel voor ƒ 14050 groot 31.14.10 ha. [Woudenberg]

AT055l001           1878       9 Jan                     akte 8714

Koopakte van de 1ste en 2de omloop van Kattenbroek en de Veentjes thiend voor ƒ 2900. [Hoogland]

AT055l001           1878       26 Jan                   akte 8732

Boedelbeschrijving Willem Jansen Gerritzn te Lent gemeente Elst qq van de nalatenschap van Wilsje v.d. Grooteveen overleden te Hoevelaken.

AT055l001           1878       3 Febr                  akte 8747

Koopakte Cornelis v.d. Bunt verkoper en Jan den Ouden te Nijkerk koper van woninkje F nr. 327 groot 0.05.80 ha voor ƒ 175. [Hoogland]

AT055l001           1878       16 Maart             akte 8776

Boedelscheiding Sophia Adrianna Joh. Huijdecoper douairière Mr. E. L. Baron van Hardenbroek v. Lockhorst en Mr. Alare Willem Baron du our van Boltinchave te ’s Gravenhage qq van de nalatenschap van Mr. E. L. v. Hardenbroek v. Lockhorst overl. te Leusden 23 april 1877. [Leusden]

AT055l001           1878       26 Maart             akte 8782

Voogd benoeming Mijntje of Wilhelmina Dijkman wed. Geurt Huurdeman. [Hoogland]

AT055l001           1878       5 April                  akte 8793

Testament Geertruida Eijbergen wed. Jan v.d. Geer te Achteveld. [Achterveld]

AT055l001           1878       5 April                  akte 8794

Koop met hypotheek Pieter Methorst Ir. verkoopt aan Jacob ter Maaten de Hofstede Klein Landaas voor ƒ 20000, hypotheek ƒ 8000. [Woudenberg]

AT055l001           1878       9 Mei                   akte 8821

Boedelbeschrijving Hendrik Tolboom c.s. van hetgene behoord aan de minderjarige Dirk,  Pietje, Gijsbert en Mijntje Huurdeman. [Hoogland]

AT055l001           1878       10 Mei                 akte 8822

Testament Johannes of Hannes van ’t Klooster. [Hoogland]

AT055l001           1878       24 Mei                 akte8845

Hypotheek Cornelia van der Horst debiteur vr. Stoop crediteur ƒ 1000. [Leusden]

AT055l001           1878       27 Juni                 akte 8878

Verkoop van goederen t.v.v. Jan van de Groteveen te Hoogland c.s. van de Hofstede Cattenbroek D nr. 36, 37, 180, 182, 187, 380-382, 386-391, 391a, 399 en 817 groot 17.52.00 ha gekocht door Jan Tondeur voor ƒ 22175, verders nog diverse gronden waaronder de Oudeigentiend door Jan v.d. Hengel te Stoutenburg ƒ 380. [Hoogland]

AT055l001           1878       3 Juni                   akte 8883

Verkoop van goederen Teuntje v. Kooij wed. Hendrik Horst van de Hofstede de Hooge Huiskamp E 285, 285a, 286 t/m 290 groot 2.85.30 ha voor ƒ 7030 gekocht door Jan Schothorst te Barneveld. [Hoogland]

AT055l001           1878       5 Juni                   akte 8886

Verkoop van goederen Willem Pater van een huis met grond B 4, 6, 7, 8 en 121 groot 1.32.20 ha verkocht aan Vr. Huijdecoper douairière Hardenbroek voor ƒ 2270. [Leusden]

AT055l001           1878       19 Juni                 akte 8891

Cons. royement Aart v. Kooij voor Jan Hak. [Hamersveld]

AT055l001           1878       27 Sept                akte 8839

Koopakte Willem Morren te Hoevelaken verkoper van een huis en Jannetje v. Gulik wed. Jan v. Leuverden koopster B 739 en 740 om ƒ 203. [Hoogland]

AT055l001           1878       1 Okt                    akte 8941

Hypotheek Jan Schothorst leent ƒ 7000. [Hoogland/Barneveld]

AT055l001           1878       22 Okt                  akte 8955

Turf verkoop Jan v.d. Geer ƒ 622,40. [Achterveld]

AT055l001           1878       22 Okt                  akte 8955

Testament Gerrit Jansen. [Stoutenburg]

AT055l001           1878       23 Okt                  akte 8956

Erf huis Hendrik Smit voor ƒ 495,60. [Stoutenburg]

AT055l001           1878       5 Nov                   akte 8964

Erf huis Hendrik Tolboom voor ƒ 4212,90. [Hoogland]

AT055l001           1878       11 Nov                 akte 8970

Boedelbeschrijving Antje v. Kleinwee wed. Dirk Hool. [Hoogland]

AT055l001           1878       13 Nov                 akte 8971

Erf huis Teuntje v. Kooij wed. H. Horst voor ƒ 3308,35. [Hoogland]

AT055l001           1878       15 Nov                 akte 8973

Hypotheek Roelof v. Kooij te Soest ƒ 875. [Soest]

AT055l001           1878       22 Nov                 akte 8977

Huwelijk Anthony Epskamp en Antje v. Kleinwee. [Hoogland]

AT055l001           1878       22 Nov                 akte 8978

Testament Dirk v. Egdom. [Leusden]

AT055l001           1878       22 Nov                 akte 8991

Erf huis Cornelis en Aart Horst van inboedel ƒ 1149,60. [Leusden]

AT055l001           1879       4 Jan                     akte 9011

Testament Louw of Louwrens Smit. [Leusden]

AT055l001           1879       10 Jan                   akte 9017

Koopakte Cornelia v.d. Wolfhaar gehuwd met Philippus v. Dijk c.s. verkopers van een bouwplaatsje A 51, 707 en 708 groot 3.83.60 ha en weiland groot 2.57.80 ha voor ƒ 8000 verkocht aan Anthony v.d. Hoef. [Hoogland]

AT055l001           1879       27 Jan                   akte 9030

Hypotheek Christiaan de Ridder debiteur en Mr. Hendrik Verloren v. Themaat crediteur voor ƒ 7000. [Hoogland]

AT055l001           1879       31 Jan                   akte 9032

Testament Evertje Voskuilen. [Leusden]

AT055l001           1879       4 Febr                  akte 9036

Koop Cornelis Botterblom Jacobzn verkoper en Isaak Herder koper van de Hofstede F 67-70, G 273-279 groot 8.78.70 ha voor ƒ 12000. [Hoogland]

AT055l001           1879       27 Febr                akte 9046

Boedelbeschrijving Alijde of Aaltje v.d. Hoven wed. Cornelis Botterblom van de nalatenschap van laatstgenoemde. [Hoogland]

AT055l001           1879       5 Mei                   akte.9097

Boedelbeschrijving Jan Evers qq c.s. van den boedel tussen hem en zijn echtgenote wijlen Gerritje v.d. Hengel. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1879       8 Mei                   akte 9099/9100

Huwelijk Aart v. Velthuizen en Johanna Nieuwburg te Leusden, en testamenten. [Hoogland]

AT055l001           1879       19 Mei                 akte 9110

Testament Cornelis v. Zoeren. [Leusden]

AT055l001           1879       30 Mei                 akte 9115

Koop van bouwterreinen Vr. Anna Alida Stoop wed. Arnold Jan de Beaufort verkoper en Arnoud Jan de Beaufort koper D 339 t/m 341 gedeelte, 336 voor ƒ 1200. [Leusden]

AT055l001           1879       20 Juni                 akte 9131

Boedelbeschrijving Petronella Botterbloem wed. Willem van ’t Klooster van de nalatenschap van W. v. ’t Klooster. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1879       18 Juni                 akte 9142

Hypotheek Geertje v.d. Burgwal wed. Brand Brandsen leest ƒ 4800. [Hoogland]

AT055l001           1879       15 Aug                 akte 9162

Hypotheek Arie Boekhout ƒ 1000. [Hoevelaken]

AT055l001           1879       19 Aug                 akte 9166

Hypotheek Grietje Stalenhoef leent ƒ 8000 van de spaarbank. [Hoogland]

AT055l001           1879       5 Sept                  akte 9169

Hypotheek Cornelis v. Burgsteden leent ƒ 500 van Mevr. Brouwer te Leijden. [Stoutenburg]

AT055l001           1879       19 Sept                akte.9179

Testament Jan Tondeur gehuwd met Antje v. Mispelaar. [Hoogland]

AT055l001           1879       27 Sept                akte 9185

Boedelbeschrijving Jannetje Landman wed. Ruth van Veenendaal. [Leusden]

AT055l001           1879       29 Sept                akte.9187

Royement voor Bernardus Hengeveld. [Woudenberg]

AT055l001           1879       30 Sept                akte 9188

Boedelbeschrijving Geurtje Schoonderbeek wed. Gerrit Botterbloem. [Hoogland]

AT055l001           1879       7 Okt                    akte 9190

Boedelbeschrijving t.v.v. Gerbert v. ’t Klooster c.s. van de nalatenschap van Zeger van ’t Klooster en Adriana de Ridder beiden aldaar overleden. [Hoogland]

AT055l001           1879       10 Okt                  akte 9194

Boedelbeschrijving Petronella Botterbloem wed. Wulphert van ’t Klooster. [Hoogland]

AT055l001           1879       10 Okt                  akte 9195

Huw. voorw. Steven v.d. Berg te Hamersveld en Maria Koller te Nijkerk. [Hamersveld]

AT055l001           1879       23 Okt                  akte 9207

Erf huis de erven Aartje v.d. Feijengeer en Geurt Geurtse Westerlaak ƒ 1320,63. [Hoogland]

AT055l001           1879       29 Okt                  akte 9211

Verkoop inboedel Petronella Botterbloem wed. Wulphert v. ’t Klooster voor ƒ 455,80. [Leusden]

AT055l001           1879       3 Nov                   akte 9215

Boedelbeschrijving Anthony ter Plaat van de boedel tussen hem en wijlen zijn echtgenote Lambertha v. Dijk. [Leusden]

AT055l001           1879       3 Nov                   akte 9218

Koopakte van het Buitengoed Bekensteijn ƒ 25000. [Amersfoort]

AT055l001           1879       6 Nov                   akte 9220

Verkoop Hermanus Leender te Hoogland qq c.s. een huis sectie D 812, 130 gedeelte gekocht door Hendrikus Eijerkamp voor ƒ 1410, een huis D 812, 130 gedeelte gekocht door Hendrikus Eggenkamp voor ƒ 1410,een huis D 812, 130 gedeelte, 840 door Jacob Brouwer ƒ 1310, verder weilanden. [Hoogland]

AT055l001           1879       10 Nov                 akte 9225

Koopakte Jonkvr. Maria Isabella Anna Rosina Charlotte Baronesse van Hardenbroek verkoopster en Vrouwe Huijdecoper douairière E. L. van Hardenbroek v. Lockhorst koopster van de hofstede Hardeveld sectie G 28 t/m 36, 38 t/m 69, 355 t/m 380, 380bis, 971 en 972 te samen groot 78.98.50 ha voor ƒ 24602. [Asschat]

AT055l001           1879       12 Nov                 akte 9228

Erf huis Alijde v.d. Hoven wed. Corn. Botterbloem ƒ 6409,63. [Hoogland]

AT055l001           1879       14 Nov                 akte 9233

Boedelbeschrijving t.v.v. Jan Voskuilen Corneliszn in privé en qq van de nalatenschap van Reijer v.d. Hoef overleden te Leusden. [Leusden/Hamersveld]

AT055l001           1879       19 en 20 Nov     akte 9239

Erf huis nalatenschap van Reijer v.d. Hoef voor ƒ 6128,62 + ƒ 627,88. [Hamersveld]

AT055l001           1879       24 Nov                 akte 9242

Testament Aalbert Steenbeek en gehuwd met Grietje v.d. Hoef. [Leusden]

AT055l001           1879       24 Nov                 akte 9244

Testament Jan van de Groteveen. [Hoogland]

AT055l001           1879       29 Nov                 akte 9249

Royement Alijde Voskuilen wed. Hermanus te Plaat. [Hoogland]

AT055l001           1879       3 Dec                    akte 9252

Erf huis t.v.v. de erven Zeger van ’t Klooster ƒ 1099,50. [Hoogland]

AT055l001           1879       16 Dec                  akte 9263

Testament Reijer de Ruiter gehuwd met Margaretha v. Dijk. [Leusden]

AT055l001           1879       20 Dec                  akte 9268

Verkoop van het Buitengoed Zandbergen en de Schoonoorderthiend. [Amersfoort/ Hoogland]

AT055l001           1879       22 Dec                  akte 9269

Hypotheek t.l.v. Geurt Westerlaak gehuwd met Giepje v.d. Hoven groot ƒ 700. [Hoogland]

AT055l001           1880       9 Jan                     akte 9284

Verkoop Theodoor Carel v. Gelder te Amersfoort van de Hofstede de Hoogenkamp kad. A nr. 91, 92, 100 t/m 107 groot 11.11.08 ha gekocht door Gijsbert Koller voor ƒ 17025 en weiland A 108, 109, 110 en 111 groot 7.96.80 ha gekocht door Gijsbert Koller voor ƒ 9740. [Hoogland]

AT055l001           1880       12 Jan                   akte 9288

Testament Jan v. Putten. [Hoogland]

AT055l001           1880       16 Jan                   akte 9290

Hypotheek Bartje v.d. Hengel gehuwd met Jan Schothorst te Hoogland debiteur, crediteur Evert v.d. Kolk te Bunschoten ƒ 1000, [Hoogland]

AT055l001           1880       21 Jan                   akte 9298

Hout verkoop Jan Voskuilen Hendrikzn ƒ 839. [Leusden]

AT055l001           1880       23 Jan                   akte 9301

Testament Gerrit Bakker. [Leusden]

AT055l001           1880       23 Jan                   akte 9303

Verkoop Peel van de Hoef te Hoogland c.s. van de Hofstede “De Oldereist” te Stoutenburg B 314-320, 322-324, 769, 762, 763 en 321 groot 19.04.40 ha gekocht door Grietje v.d. Hoef wed. Jan Kleinveld te Stoutenburg voor ƒ 10600 en van huis en bouwland aldaar A 1, 2 en 3 groot 03.43.0 ha (?) gekocht door Gerrit v.d. Brink te Nijkerk voor ƒ 670. [Stoutenburg]

AT055l001           1880       4 Febr                  akte 9314

Boedelbeschrijving Dirk v. Kleinwee c.s. van Maas v. Kleinwee. [Hoogland]

AT055l001           1880       13 Febr                akte 9321

Testament Gerbrecht Schoonderwoerd gehuwd met + Aaltje v,. Westerlaak. [Hoogland]

AT055l001           1880       14 Febr                akte 9327

Hypotheek Jacob Brouwer ƒ 1000. [Hoogland]

AT055l001           1880       17 Febr                akte 9330

Erf huis Lubbert v. Loenen. [Leusden]

AT055l001           1880       22 Febr                akte 9334

Scheiding Aaltje Voskuilen wed. v. Hermanus ter Plaat c.s. van de nalatenschap van Evertje voskuilen. [Leusden]

AT055l001           1880       23 Febr                akte 9336

Testament Gerrit Gerritsen of Gerrit Post gehuwd met + Rijkje Termaten. [Leusden]

AT055l001           1880       24 Febr                akte 9342

Erf huis Aart v. Veldhuizen voor ƒ 5885,46. [Hoogland]

AT055l001           1880       27 Febr                akte 9343

Hypotheek Geurt Kuijer c.s. ƒ 2500. [Hoogland]

AT055l001           1880       28 Febr                akte 9345

Koopakte Hermanus Mankhorst c.s. aan Gerbert van ’t Klooster koper van de Hofstede “Het Breedeland” E 389, 391, 395, 1074, 1075 en 1094 groot 3.82.80 ha voor ƒ 5000. [Hoogland]

AT055l001           1880       1 Maart               akte 9348

Boedelbeschrijving Jan Bouman van de boedel van Jacob Botterbloem en zijn beide echtgenoten. [Hoogland]

AT055l001           1880       11 Maart             akte 9353

Verkoop door Simon v. Walcheren van bouwland met eikenwal gekocht door Evert Leijenhorst en de Hofstede “Snoekheuvel” te Amersfoort gekocht door Anthony Camerling te Dordrecht voor ƒ 15400. [Amersfoort]

AT055l001           1880       12 Maart             akte 9356

Testament Hendrik ten Brink (pastoor ?) te Hamersveld.

AT055l001           1880       17 Maart             akte 9360

Boedelbeschrijving Aantje v. Putten gehuwd met Johannes Pasker van de nalatenschap van Jan v. Putten en Leentje Elschot. [Hoogland]

AT055l001           1880       26 Maart             akte 9370

Hypotheek t.l.v. Johannes of Gerrit v. Beek van ƒ 5000. [Leusden]

AT055l001           1880       26 Maart             akte 9371

Scheiding Jan Evers c.s. van de nalatenschap van wijlen Hermanus Evers en Jannetje v. Ziel. [Stoutenburg]

AT055l001           1880       1 April                  akte 9376

Koopakte Buitenplaats Zandbergen te Amersfoort en Leusden. [Leusden]

AT055l001           1880       5 April                  akte 9381

Verkoop van huis en grond koper a a Peter v.d. Wolfshaar. [Hoogland]

AT055l001           1880       30 April               akte 9398

Koopakte Reijer Evers verkoper, Gerrit Kuit koper van grond F nr. 717 voor ƒ 400. [Leusden]

AT055l001           1880       3 Mei                   akte 9401

Koopakte Godert Jan Baron van Hardenbroek v. Ammestol verkoper en August Marie Tromp v. Holst te Amsterdam koper voor ƒ 55000 van Randenbroek. [Amersfoort]

AT055l001           1880       4 Mei                   akte.9403

Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Jan Jansen v. Bekkum en Gijsbertha Kuijer. [Hoogland]

AT055l001           1880       7 Mei                   akte 9405

Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Zeger van ’t Klooster en Adrianna de Hoven. [Hoogland]

AT055l001           1880       12 Mei                 akte 9407

Hypotheek Cornelis Voskuilen van ƒ 2000. [Hoogland]

AT055l001           1880       12 Mei                 akte 9408

Boedelbeschrijving Elisabeth v. Nimwegen van haar overleden echtgenoot Hendrik van Karsbergen. [Achterveld/Stoutenburg]

AT055l001           1880       14 Mei                 akte 9409

Hypotheek Jan v.d. Hoef ƒ 1000. [Hoogland]

AT055l001           1880       4 Juni                   akte 9428

Testament Johannes Pasker en echtgenote Aartje v. Putten. [Hoogland]

AT055l001           1880       4 Juni                   akte 9430

Rekening en verantwoording van de nalatenschap van Ruth Veenendaal. [Leusden]

AT055l001           1880       7 Juni                   akte 9437

Royement Mevr. Stoop voor Jan v.d. Geer. [Stoutenburg]

AT055l001           1880       1 Juni                   akte 9439

Koopakte van Nimmerdor en Waterdaal. [Amersfoort/Leusden]

AT055l001           1880       9 Juli                     akte 9445

Koopakte Machiel v. Beek te Amersfoort qq verkoper en Klaas of Nicolaas Wijntjes koper van het goed Watervoort kad. B 314 t/m 321, 692 en 694 groot 5.57.10 ha voor ƒ 4000. [Stoutenburg]

AT055l001           1880       14 Juli                  akte 9451

Hypotheek Nicolaas Wijntjes ƒ 4000. [Stoutenburg]

AT055l001           1880       15 Juli                  akte 9453

Hypotheek Jan Voskuilen te Stoutenburg debiteur en Th. C. v. Gelder crediteur voor ƒ 2800 wonende hij Voskuilen thans in Hoogland. [Hoogland]

AT055l001           1880       22 Juli                  akte 9457

Hypotheek Aartje v. Putten en Joh. Pasker voor ƒ 600. [Hoogland]

AT055l001           1880       22 Juli                  akte 9458

Hypotheek Johannes Izard (?) ƒ 500. [Hoogland]

AT055l001           1880       23 Juli                  akte9459

Verkoop Johannes Wesseling te Hoogland c.s. van de Hofstede “De Oude Gort” B nr. 73 t/m 76, C 33, 34, 35, 756 en 757 groot 8.93.80 ha gekocht door Hendrik Lokhorst te Neerlangbroek voor ƒ 8120. [Stoutenburg]

AT055l001           1880       13 Aug                 akte 9472

Koopakte Gerbert van ’t Klooster Zegerszn op de Kolkrijst verkoper en Cornelis Kuijer Theuniszn koper van de Hofstede “’t Breedeland” E nr. 389, 391, 395, 1094, 1233 en 1234 groot 3.82.80 ha voor ƒ 6200. [Hoogland]

AT055l001           1880       28 Sept                akte 9480

Koopakte van Landgoed Zandbergen door de Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in het Huisgezin groot 5.07.01 ha voor ƒ 14850. [Amersfoort]

AT055l001           1880       29 Sept                akte 9481

Testament Johannes Hoogeweg. [Leusden]

AT055l001           1880       29 Sept                akte 9507

Verkoop inboedel Dirk Reijnders. [Hoogland]

AT055l001           1880       7 Okt                    akte 9512

Boedelbeschrijving nalatenschap Hendrik v.d. Wetering overleden 13 april 1880. [Hoogland]

AT055l001           1880       22 Okt                  akte 9524

Koop woning in bouwland B 407 en 908 ƒ 1400. [Hoogland]

AT055l001           1880       28 Okt                  akte 9530

Verkoop van goederen door Wouter Kaas, huizen en grond. [Hoogland]

AT055l001           1880       2 Nov                   akte 9535

Decharge executeurs Peel v.d. Hoef te Hoogland en  Jan Voskuilen Cnn te Hamersveld. [Hoogland]

AT055l001           1880       10 Nov                 akte 9542

Verkoop roerende goederen door Jan Voskuilen Hendrikzn ƒ 381,70. [Stoutenburg]

AT055l001           1880       18 Nov                 akte 9547

Verkoop van goederen door Jacob v.d. Burgwal Teuniszn. [Hoogland]

AT055l001           1880       26 Nov                 akte 9551

Koopakte Cornelis Berg te Amersfoort verkoper en Cornelis Berg te Leusden koper van 5/6 gedeelte van huis en grond F 263, 264, 265 en 843 groot 21 aren 52 ca voor ƒ 500, huis met erfpacht. [Leusden]

AT055l001           1880       23 Dec                  akte 9576

Hypotheek wed. Poort ƒ 2500. Hoogland]

AT055l001           1881       5 Jan                     akte 9586

Hypotheek + cessie betreffende ƒ 2500. [Hoogland]

AT055l001           1881       28 Jan                   akte 9602

Testament Aart Aartse of Tijmens gehuwd met Helena Ebbenhorst. [Hoogland]

AT055l001           1881       5 Febr                  akte 9611

Testament Johannes v. Ginkel en echtgenote. [Leusden]

AT055l001           1881       11 Febr                akte 9618

Boedelscheiding Wouter Kaas van de nalatenschap van Hendrik v.d. Wetering. [Hoogland]

AT055l001           1881       4 Maart               akte 9635

Testament Jan van den Berg gehuwd met Petronella Botterbloem. [Hamersveld]

AT055l001           1881       16 Maart             akte 9645

Hypotheek Christiaan de Ridder voor ƒ 1000. [Hoogland]

AT055l001           1881       25 Maart             akte 9647

Scheiding percelen weiland Peter Kuijer Aartzn en Aart Kuijer. [Hoogland]

AT055l001           1881       1 April                  akte 9656

Afkoop tiend Joannes Godfried de Jongh van het Pieter en Bloklands Gasthuis  de tiend van de Nieuwe Rijst of Kwade Gat voor ƒ 1503,60. [Stoutenburg]

AT055l001           1881       21 April               akte 9667

Testament Dirk Botterblom + Maria v.d. Hoven echtel. [Hoogland]

AT055l001           1881       28 April               akte 9670

Proces verbaal omtrent het niet verschijnen Jan Huurdeman te Stoutenburg. [Stoutenburg]

Proces verbaal omtrent het niet verschijnen van Johannes Ouderdijk. [Stoutenburg]

AT055l001           1881       27 Mei                 akte 9689

Hypotheek Hermanus v.d. Hengel van ƒ 3000. [Leusden]

AT055l001           1881       28 Mei                 akte 9690

Scheiding van de boedel van Helmus Bakker en Dirkje Smit (Busaart ?). [Hamersveld]

AT055l001           1881       2 Juni                   akte 9694

Verkoop roerende goederen Maria Tolboom wed. Jan v.d. Hoven voor ƒ 920,30. [Hoogland]

AT055l001           1881       3 Juni                   akte 9695

Royement door Theodorus van Hengel of van den Hengel voor Helmus Bakker. [Hamersveld]

AT055l001           1881       7 Juni                   akte 9697

Hypotheek Gerrit Bakker ƒ 1000 + ƒ 9698 voor Joh. Bakker ƒ 2400. [Leusden]

AT055l001           1881       14 Juni                 akte9702

Boedelbeschrijving Anthony Epskamp en Antje Kleinwee. [Hoogland]

AT055l001           1881       11 Juli                  akte 9725

Hypotheek Reijer Evertse voor ƒ 800. [Leusden]

AT055l001           1881       16 Juli                  akte 9731

Hypotheek Elisabeth v.d. Koedijk wed. Jan v.d. Hoef voor ƒ 2500. [Hoogland]

AT055l001           1881       26 Juli                  akte 9739

Erf huis door Anthony Epskamp van roerende goederen voor ƒ 596,39. [Hoogland]

AT055l001           1881       2 Sept                  akte 9770

Testament Johanna Tolboom wed. Peel Peelen v.d. Tweel. [Amersfoort]

AT055l001           1881       24 Sept                akte 9788

Koopakte Geurt Kuijer te hoogland verkoper, Jan v.d. Hengel koper van de Hofstede “De Lindenhorst” F 135, 136, G 226 t/m 236 groot 8.89.60 ha voor ƒ 12000. [Hoevelaken/Stoutenburg]

AT055l001           1881       5 Okt                    akte9797

Boedelbeschrijving Hendrika Huurdeman wed. Teunis v. Eijden. [Hamersveld]

AT055l001           1881       4 Nov                   akte 9810

Boedelscheiding Hendrika Huurdeman wed. Teunis v. Eijden. [Hamersveld]

AT055l001           1881       4 Nov                   akte 9811

Verkoop en koop bos en weiland  Hendrika Huurdeman wed. Teunis v. Eijden. [Hamersveld]

AT055l001           1881       4 Nov                   akte 9812

Huurcontrakt van de Hofstede Hoog en Wel aan Willem v. Beek. [Hoogland]

AT055l001           1881       9 Dec                    akte 9836

Boedelscheiding Anthony Epskamp betreffende Antje v. Kleinwee. [Hoogland]

AT055l001           1881       13 Dec                  akte 9838

Hypotheek Bart Houtveen van ƒ 200. [Hoogland]

AT055l001           1881       16 Dec                  akte 9839

Testament Peter v.d. Wolfshaar. [Hoogland]

AT055l001           1882       20 Jan                   akte 9871

Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Gijs v.d. Hoven en zijn 2de vrouw Giepje v.d. Wolfhaar. [Hoogland]

AT055l001           1882       15 Febr                akte 9897

Hypotheek Jan Boersen debiteur en Gijsbertha E. en Elisabeth J. Schimmel beiden te Amersfoort crediteur ƒ 2000. [Hoogland]

AT055l001           1882       17 Febr                akte 9900

Hypotheek Arris Kleinveld voor ƒ 300. [Hamersveld]

AT055l001           1882       23 Febr                akte 9903

Verkoop van goederen door Aart v. Bekkum. [Hoogland]

AT055l001           1882       14 April               akte 9932

Koopakte Aalt van de Kamp te Leusden koopt het recht van heffing van erfpacht canon à ƒ 9 uit onroerend goed B 322 voor ƒ 150. [Hoogland]

AT055l001           1882       14 April               akte 9935

Verkoop Willem v. Binsbergen verkoper en Gerrit Overvest koper van de Hofstede Kouwenhovenkamp voor ƒ 9600. [Leusden]

AT055l001           1882       19 April               akte 9940

Verkoop en koop Arie v.d. Haar van een huis B 572, enz. [Leusden]

AT055l001           1882       11 Mei                 akte 9971

Koopakte Aart v. Bekkum verkoop grond aan Albertus Kleinhoven. [Hoogland]

AT055l001           1882       15 Mei                 akte 9974

Koopakte van de bouwplaat ’t Schippersbos aan Willem Schipper ƒ 4725. [Hoogland]

AT055l001           1882       19 Mei                 akte 9983

Hypotheek Richardus v.d. Grooteveen van ƒ 2500. [Hoogland]

AT055l001           1882       30 Mei                 akte 9992

Testament Naatje Huijskes gehuwd met Jan v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055l001           1882       30 Mei                 akte 9993

Hypotheek Cornelis Kaas debiteur en Louw Smit crediteur ƒ 5000. [Hamersveld]

AT055l001           1882       2 Juni                   akte 9996

Boedelscheiding van de boedel en nalatenschap van Jan Jansen v. Bekkum en Gijsbertha Kuijer. [Hoogland]

AT055l001           1882       2 Juni                   akte 9997

Testament Jan Franse en Aaltje v. Bekkum. [Hoogland]

AT055l001           1882       14 Juni                 akte 10009

Hypotheek Jan Bitterling ƒ 400. [Hoogland]

AT055l001           1882       31 Aug                 akte 10045

Hypotheek Cornelia van der Horst debitrice, Vr. Stoop creditrice ƒ 1500. [Leusden]

AT055l001           1882       2 Okt                    akte 10067

Hypotheek Hendrik de Wit ƒ 1000. [Hoogland]

AT055l001           1882       2 Okt                    akte 10068

Hypotheek Jacobus v. Loenen ƒ 1000. [Leusden]

AT055l001           1882       3 Okt                    akte 10070

Afkoop thiend uit de Hofstede de Geer ƒ 1454,54. [Hoogland]

AT055l001           1882       18 Okt                  akte 10084

Hypotheek Gerrit Kleinveld à ƒ 300. [Leusden]

AT055l001           1882       9 Nov                   akte 10100

Hypotheek Gerritje v. Ramselaar wed. Corn. v. Burgsteden à ƒ 500. [Stoutenburg]

AT055l001           1882       10 Nov                 akte 10101

Hypotheek Arie de Jong à ƒ 400. [Stoutenburg]

AT055l001           1882       10 Nov                 akte 10103

Testament Gerritje Klinkerbos gehuwd met Teunis Epskamp. [Hoogland]

AT055l001           1882       15 Nov                 akte 10104

Erf huis familie Vennis à ƒ 3472,70. [Hoogland]

AT055l001           1882       15 Nov                 akte 10115

In bewaarneming van akte van scheiding van de nalatenschap van Jan v. Binsbergen.

AT055l001           1882       29 Dec                  akte 10124

Boedelbeschrijving Adriana v.d. Driftakker wed. Antoni v. Daatselaar overleden 28 september 1882. [Hamersveld]

AT055l001           1883       5 Jan                     akte 10127

Hypotheek Evert Smink à ƒ 200. [Hoogland]

AT055l001           1883       16 Jan                   akte 10137

Royement voor Jannetje Brants wed. Cornelis v. Valkengoed. [Hoogland]

AT055l001           1883       19 Jan                   akte 10139

Hypotheek aan Reijer v. Valkengoed à ƒ 5000 van Vr. Stoop. [Hoogland]

AT055l001           1883       30 Jan                   akte 10151

Verkoop veiling w.o. de Hofstede Snoekheuvel 2.08.20 ha verkocht aan Theodor C. v. Gelder ƒ 2000 en verders diverse percelen demas i.o. gekocht Vrouwe v. Boetselaar v. Oosterhout voor ƒ 9810. [Amersfoort]

AT055l001           1883       7 Feb                    akte 10163

Boedelbeschrijving Klaas Aartsen Meerveld van wijlen zijn echtgenote Trijntje v. Kempers. [Stoutenburg]

AT055l001           1883       6 April                  akte 10209

Hypotheek Aartje v. Putten wed. Joh. Pasker à ƒ 500. [Hoogland]

AT055l001           1883       9 April                  akte 10214

Koopakte Jan Ramselaar te Amersfoort verkoper en Jan Evers koper van een onverdeeld 3de gedeelte van wei en bouwlanden F 7070, 708, 709, 711, 961 en 962 voor ƒ 500. [Hamersveld]

AT055l001           1883       10 April               akte 10215

Huwelijk Jan Evers en Anna de Bruin wed. van Bernardus W. Duiven. [Hamersveld]

AT055l001           1883       10 April               akte 10216

Testament Jan Evers en Anna de Bruin wed. van Bernardus W. Duiven.

AT055l001           1883       13 April               akte 10220

Testament Jan v. Kleinwee + Maria Winsenburg echtgenote v. Jan v. Kleinwee. [Hoogland]

AT055l001           1883       1 Mei                   akte 10233

Hypotheek Everardus Kok. [Hamersveld]

AT055l001           1883       4 Mei                   akte 10236

Boedelbeschrijving Jan v.d. Berg van de boedel tussen hem en wijlen Petronella Botterbloem, overleden 3 november 1882. [Hamersveld]

AT055l001           1883       5 Juni                   akte 10260

Testament Toontje van den Berg. [Leusden]

AT055l001           1883       13 Juni                 akte 10263/64

Testament Dirk en Gijs Bokkers. [Hoevelaken]

AT055l001           1883       21 Juni                 akte 10269

Testament Cornelia v.d. Horst v. ƒ 1250 v. Vr. Stoop. [Leusden]

AT055l001           1883       1 Sept                  akte 10309

Testament Gerritje Ramselaar wed. Corn. v. Burgsteden. [Stoutenburg]

AT055l001           1883       14 Sept                akte 10313

Boedelscheiding Hendrik Vrijhoef en consorten van de nalatenschap van hun ouders Jan Vrijhoef en Anthonia v. Asch. [Hamersveld]

AT055l001           1883       28 Sept                akte 10322

Hypotheek Hendrik de Wit debiteur en J. v.d. Hengel Mzn ƒ 2750. [Stoutenburg/ Hoogland]

AT055l001           1883       12 Okt                  akte 10335

Boedelbeschrijving Cecilia Dijkman wed. Wulfert Tolboom overleden 19 april 1883 van de gemeenschappelijke boedel. [Stoutenburg]

AT055l001           1883       13 Okt                  akte 10338

Hypotheek Cornelis Voskuilen à ƒ 200. [Hoogland]

AT055l001           1883       15 Okt                  akte 10339

Verkoop van grond en 2 huizen aan de Brand. [Hoogland]

AT055l001           1883       23 Okt                  akte 10342

Openbare verkoop Cornelis Veldhuizen c.s. verkoper een woning met bouwland B 828, 831, 832 en 833 groot 69 a 56 ca aan Anthony Huik ƒ 1600. [Stoutenburg]

AT055l001           1883       10 Nov                 akte 10357

Boedelbeschrijving Godert Jan Baron v. Hardenbroek v. Ammestol van de nalatenschap van zijn vrouw overleden te Zutfen 9 juli 1883. [Amersfoort]

AT055l001           1883       14 Nov                 akte 10358

Hypotheek Jan Voskuilen à ƒ 400. [Hoogland]

AT055l001           1883       27 Nov                 akte 10366

Hypotheek Gerrit Veldhuizen à ƒ 1500. [Leusden]

AT055l001           1883       3 Dec                    akte 10374

Koopakte Hendrik v. Rootselaar verkoopt aan Marinus van Marwijck Kooij te de Bilt een huis met grond B 69, 70 en 71 groot 64 a 30 ca ƒ 2000. [Stoutenburg]

AT055l001           1883       5 Dec                    akte 10375

Verkoop roerende goederen Mies Ravensloot in privé en qq ƒ 1002,55. [Leusden]

AT055l001           1883       7 Dec                    akte 10376

Hypotheek Jan Schothorst à ƒ 2000. [Hoogland]

AT055l001           1883       19 Dec                  akte 10381

Boedelbeschrijving Klaas Aartse Meerveld van Aart Dekker te Amersfoort.

AT055l001           1883       31 Dec                  akte 10391

Koop van een woning en erfpacht door Albert v.d. Cotelet ƒ 1050. [Hoogland]

AT055l001           1884       5 Maart               akte 10446

Testament Geertje Hoefsloot gehuwd met Anthony v. Huik. [Stoutenburg]

AT055l001           1884       7 Maart               akte 10447

Boedelbeschrijving Antje v.d. Hoef wed. v. Gijsbertus Dijkman. [Hoogland]

AT055l001           1884       24 Maart             akte 10454

Testament Peter v. Mispelaar. [Stoutenburg]

AT055l001           1884       2 April                  akte 10460

Hypotheek Bart Houtveen à ƒ 400. [Hoogland]

AT055l001           1884       21 April               akte 10473

Testament Gerarda Bakker. [Hamersveld]

AT055l001           1884       1 Mei                   akte 10493

Hypotheek Frans Pommer à ƒ 1200. [Hoogland]

AT055l001           1884       24 Mei                 akte 10502

Testament Johannes Huibers en Clarina Tool echtel. [Hamersveld]

AT055l001           1884       3 Juni                   akte 10506

Hypotheek Gerardus of Geurt Voskuilen à ƒ 3000. [Hoogland]

AT055l001           1884       11 Juni                 akte 10508

Hypotheek Lammert v. Nieuwenhuizen à ƒ 4000. [Leusden]

AT055l001           1884       13 Juni                 akte 10538

Hypotheek Aart v. Weerhorst ƒ 1100. [Hoogland]

AT055l001           1884       30 Juni                 akte 10562

Koopakte Johannes of Jan en Anna Bakker verkopen aan de het R.C. armbestuur een woning met bouw en weiland E 312 t/m 315, 315bis,  819 en 820 groot 2.19.60 ha voor ƒ 2400. [Hamersveld]

AT055l001           1884       30 Okt                  akte 10574

Boedelbeschrijving Pieter Hilhorst van de gemenen boedel tussen hem en zijn vrouw Maria Schimmel overleden 8 juli 1884. [Hoogland]

AT055l001           1884       17 Okt                  akte 10583

Turf verkoop door Jan v.d. Geer (ieder voorgaande jaren) ƒ 429,30. [Achterveld]

AT055l001           1884       31 Okt                  akte 10591

Scheiding van de boedel bestaan hebbende wijlen Hendrikus Cornelus Schimmel en Gerritje v.d. Driftakker. [Leusden]

AT055l001           1884       12 Nov                 akte 10603

Hypotheek Gerrit Veldhuizen à ƒ 500. [Leusden]

AT055l001           1884       6 Dec

Testament Jan Evers. [Hamersveld]        akte 10607

AT055l001           1884       15 Dec

Testament Louwrens of Louw Smit in Asschat. [Asschat/Hamersveld]

AT055l001           1884       20 Dec                  akte 10613/14

Openb. verkoping door Elisabeth Wijntjes en Hofstede aan de Soesterweg te Amersfoort 2.16.50 ha gekocht door Sebastiaan Knoppers. Een bouwplaatsje de IJzeren Haard tegenover de Doornheg C 589 en 590 groot 18 a 50 ca koper Evert Leijenhorst voor ƒ 1500. [Amersfoort/ Hoogland]]

AT055l001           1885       7 Jan                     akte 10623

Boedelbeschrijving Anna de Bruin wed. Jan Evers overleden 6 december 1884 te Hamersveld.

AT055l001           1885       27 Febr                akte 10660

Hypotheek Cornelis v.d. Driftakker à ƒ 3100. [Stoutenburg]

AT055l001           1885       . . .                         akte 10667

Testament Lijsje v. Drie wed. Hendr. Pasker. [Hoogland]

AT055l001           1885       16 Maart             akte 10669/70

Testament Dirk en Jannetje v. Zuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1885       17 April               akte 10686

Hypotheek Rutgerus Wit v.d. Burgwal à ƒ 1200. [Hoogland]

AT055l001           1885       30 April               akte 10690

Boedelbeschrijving Antonia v.d. Pol wed. Gerrit Gerard v. Altena overleden 1 februari 1885, zijnde zijn laatste woonplaats. [Leusden]

AT055l001           1885       1 Mei                   akte 10692

Hypotheek Gerrit Veldhuizen à ƒ 4000. [Leusbroek]

AT055l001           1885       6 Mei                   akte 10697

Koopakte Dirk Botterbloem verkoper van een bouwplaats en verder getimmerte, weiland, bouwland, enz. uitmakende een gedeelte van de Hofstede Bosterdijk te Hoogland aan de Zevenhuizerweg en aan de Heisteeg E 385 bouwland, 386 weiland, 308 bos, 1203 bouwland en 1202 als huis, schuur en erf groot 3.96.80 ha voor ƒ 6000 aan Gerrit ter Plaat te Leusden. [Hoogland]

AT055l001           1885       8 Mei                   akte 10699

Testament Peter v.d. Wolfshaar. [Hoogland]

AT055l001           1885       14 Mei                 akte 10705

Koopakte Geertje v.d. Burgwal wed. Brand Brandsen verkoper van een stuk grond aan het R.C. armbestuur bij de Broodheuvel. [Hoogland]

AT055l001           1885       26 Mei                 akte 10711

Testament Geertje v.d. Burgwal.

AT055l001           1885       5 Juni                   akte 10717

Hypotheek Johannes Eijbergen à ƒ 450. [Hoogland]

AT055l001           1885       18 Juni                 akte 10720

Koopakte woning en grond in Hooglanderveen aan Teunis Epskamp ƒ 3000. [Hoogland]

AT055l001           1885       10 Juli                  akte 10729

Boedelbeschrijving Hendrika v.d. Brand (eerder wed. van Frans Jansen) wed. van Hendrik Fliek overleden 27 februari 1885. [Leusden]

AT055l001           1885       6 Okt                    akte 10753

Hypotheek Wilhelmina v.d. Hengel wed. Aart v. Kooij leent ƒ 6000 van Baron Boetselaar. [Hamersveld]

AT055l001           1885       21 Okt                  akte.10754

Turf verkoop Jan v.d. Geer. [Achterveld]

AT055l001           1885       6 Nov                   akte 10758

Scheiding Anna de Bruin wed. van Jan Evers overleden 6 december 1884. [Hamersveld]

AT055l001           1885       5 Dec                    akte 10765

Openbare verkoping Albert Kuijer te Hoogland verkoper aan Jan Koppen koopman van de Hofstede Kouwenhoven gelegen aan de Coelhorsterweg E 548, 549, 556 gedeelte, 559 gedeelte, 571 t/m 577, 1110, 560 t/m 566, 569, 570, 1098 en gedeelte 559, 565 groot 17.90.00 ha voor ƒ 8950 en verders weilanden. [Hoogland]

AT055l001           1885       10 Dec                  akte 10767

Verkoop roerende goederen Johanna v. ’t Klooster wed. Cornelis Schothorst ƒ 1990,90. [Stoutenburg]

AT055l001           1885       17 Dec                  akte 10769

Verkoop roerende goederen Jan van de Geer voor ƒ 4063,35. [Achterveld]

AT055l001           1885       18 Dec                  akte 10772

Testament Aart Kuijer en Wilhelmina Wouters echtel. [Hoogland]

AT055l001           1885       23 Dec                  akte 10779

Openbare verkoping door Jan v.d. Geer van de Hofstede Groot Achteveld. [Achterveld]

AT055l001           1886       5 Jan                     akte 10784

Openbare verkoping roerende goederen Grietje Stalenhoef wed. Teunis Kuijer ƒ 2403. [Hoogland]

AT055l001           1886       6 Jan                     akte 10785

Huw. voorw. Jacobus v.d. Tweel en Maria Hilhorst.

AT055l001           1886       8 Jan                     akte 10793

Royement Jan v.d. Hengel Mzn aan Jan v.d. Geer. [Achterveld]

AT055l001           1886       18 Jan                   akte 10797

Koopakte J. v.d. Brug verkoper, Jacob v. Nimwegen koper van een huis en grond 1.53.40 ha voor ƒ 1700. [Hoogland]

AT055l001           1886       25 Jan                   akte 10801

Scheiding van de boedel van wijlen Petrus van ’t Klooster en Heiltje of Helena Voskuilen overleden 1ste 10 oktober 1885, de 2de 28 oktober 1882. [Hoogland]

AT055l001           1886       26 Jan                   akte 10803

Huwelijk Sijbrandus van Angeren te Utrecht en Johanna van ’t Klooster. [Hoogland]

AT055l001           1886       4 Febr                  akte 10816

Testament Elisabeth Sophia en Martje Koenen. [Hoogland]

AT055l001           1886       15 April               akte 10829

Hypotheek Hermanus Manchorst à ƒ650. [Hoogland]

AT055l001           1886       15 April               akte 10830

Hypotheek Jacob v. Nimwegen à ƒ1200. [Stoutenburg]

AT055l001           1886       17 April               akte 10832

Testament Jan Frans v. Bekkum.

AT055l001           1886       17 April               akte 10833

Testament Jan Frans v. Bekkum en Adrianus Esveld verkopers van huis en grond. [Hoogland]

AT055l001           1886       21 April               akte 10835

Testament Aaltje van Bekkum en Adrianus v. Esveld + Gerrit Esveld in Stoutenburg. [Hoogland]

AT055l001           1886       22 Juni                 akte 10858

Hypotheek Willem v.d. Heuvel leent van Baron Boetselaar v. Oosterhout ƒ 11000. [Stoutenburg]

AT055l001           1886       22 Juni                 akte 10859

Hypotheek Geertje Schothorst leent van Baron Boetselaar v. Oosterhout ƒ 11500. [Stoutenburg]

AT055l001           1886       22 Juni                 akte 10860

Hypotheek Gerbrand Schothorst leent van Baron Boetselaar v. Oosterhout ƒ 8000. [Stoutenburg]

AT055l001           1886       25 Juni                 akte 10862

Hypotheek Willem van Kouswijk leent van Baron Boetselaar v. Oosterhout ƒ 1400. [Hoogland]

AT055l001           1886       2 Juli                     akte 10865

Scheiding van de nalatenschap van Wulfert v.d. Tweel overleden 10 januari 1886. [Hoogland]

AT055l001           1886       9 Juli                     akte 10870

Hypotheek Pieter v.d. Tweel à ƒ 400.

AT055l001           1886       16 Juli                  akte 10874

Hypotheek Anthony Bitterling leent v.h. R. C. Arnbert? ƒ 325. [Hoogland]

AT055l001           1886       30 Juli                  akte 10880

Scheiding Anthonia v.d. Pol wed. Gerrit G. Altena. [Leusden]

AT055l001           1886       27 Aug                 akte 10888

Scheiding Cecilia Dijkman wed. Wulfert Tolboom te Stoutenburg.

AT055l001           1886       11 Okt                  akte 10908

Hypotheek Anthonuis v. Bekkem en Alijda v. Esveld à ƒ 1000. [Hoogland]

AT055l001           1886       14 Okt                  akte 10911/12

Testament Klaas Aartse Meerveld en Neeltje van Diermen. [Stoutenburg]

AT055l001           1886       14 Okt                  akte 10913

Huwelijk Klaas Aartse Meerveld en Neeltje van Diermen. [Stoutenburg]

AT055l001           1886       18 Okt                  akte 10915

Royement Joh. Knoppers voor Willem v.d. Heuvel en Geertje Schothorst. [Stoutenburg]

AT055l001           1886       26 Okt                  akte 10920

Hypotheek Hendr. v.d. Hoef à ƒ 200. [Hoogland]

AT055l001           1886       26 Okt                  akte 10923

Koopakte Teunis Maasen verkoper huis en grond. [Hoogland]

AT055l001           1886       5 Nov                   akte 10926

Huwelijk Philip v. Dijk en Antje v.d. Hoef wed. Gijsbert Dijkman. [Hoogland]

AT055l001           1886       12 Nov                 akte 10929

Hypotheek Elis v. Gulik à ƒ 600. [Hoogland]

AT055l001           1886       12 Nov                 akte 10930

Boedelbeschrijving Odilia v.d. Veen wed. Jan Voskuilen. [Hoogland]

AT055l001           1886       12 Nov                 akte 10931

Huwelijk Gijsbertus Bokkers en Odilia v.d. Veen. [Hoogland]

AT055l001           1886       1 Dec                    akte 10936

Hypotheek Jan v.d. Hengel Mrn geldschieter en Cornelis Voskuilen geldlener ƒ 1100. [Stoutenburg]

AT055l001           1886       1 Dec                    akte 10937

Hypotheek Jan v.d. Hengel Mrn aan Anna de Bruin wed. Jan Evers. [Hamersveld]

AT055l001           1887       11 Jan                   akte 10945

Testament Bart Coenen. [Hoogland]

AT055l001           1887       28 Jan                   akte 10961

Testament Lijsje v. Drie wed. H. Pasker. [Hoogland]

AT055l001           1887       11 Febr                akte 10970

Hypotheek Jan Kerkhof ƒ 450. [Leusden]

AT055l001           1887       18 Febr                akte 10977

Koopakte Evert Berg en Johanna Stalenhoef echtel. verkopen aan Cornelis Walet in Hamersveld en Antje Horst echtel. een huis en grond B 735 huis en 904 voor ƒ 600. [Stoutenburg]

AT055l001           1887       23 Febr                akte 10978

Testament Hendrika Huurdeman wed. Teunis v. Eijden. [Hamersveld]

AT055l001           1887       18 Maart             akte 10985

Openbare verkoping door Gerbert Schoonderbeek van de Haverkamp en huis en gronden, enz. [Leusden]

AT055l001           1887       29 April               akte 10995

Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Willem Smit en Cornelia Sandbrink. [Leusden]

AT055l001           1887       20 Mei                 akte 11006

Hypotheek Reijer v.d. Zanden. [Hoogland]

AT055l001           1887       21 Mei                 akte 11007

Testament Christina Boersen. [Stoutenburg]

AT055l001           1887       12 Sept                akte 11038

Boedelbeschrijving Wilhelmina v. Koot wed. Arie Vennis. [Hoogland]

AT055l001           1887       11 Okt                  akte 11058

Verkoop roerende goederen door Cornelis Tolboom ƒ 1578,05. [Stoutenburg]

AT055l001           1887       31 Okt                  akte 11062

Hypotheek Anthony v.d. Hengel à ƒ 3000. [Hamersveld]

AT055l001           1887       . . .                         akte 11065/66/67/68

Testament familie Vrijhoef. [Hamersveld]

AT055l001           1887       18 Nov                 akte 11071

Testament  Martha Voskuilen. [Hamersveld]

AT055l001           1887       25 Nov                 akte 11073

Testament Cornelis Voorburg en Dietje Beijer echtel. [Hoogland]

AT055l001           1887       16 Dec                  akte 11084

Openbare verhuring van de Hofstede Valkenhoef. [Hoogland]

AT055l001           1887       23 Dec                  akte 11086

Afgifte legaat Dirk Boersen aan Cornelis Tolboom uit de nalatenschap van Christina Boersen. [Hamersveld]

AT055l001           1887       30 Dec                  akte11091

Wilhelmina Koot wed. Arie Vennis boedelscheiding. [Hoogland]

AT055l001           1888       3 Jan                     akte11093

Koopakte Reijer v.d. Hengel geh. met Johanna Vonk verkoper en Cornelis Berg koper van een woning met grond groot 12 a 20 ca in erfpacht bij Willem Vrijhoef E 718 woning E 716 en 717 voor ƒ 1100. [Hamersveld]

AT055l001           1888       6 Jan                     akte 11095

Hypotheek Geertje Schothorst wed. Dirk v. Kleinwee ƒ 1000. [Hoogland]

AT055l001           1888       27 Jan                   akte 11108

Hypotheek Tijmen v. Zeldert ƒ 800. [Hamersveld]

AT055l001           1888       8 Febr                  akte 11115

Koopakte Cornelis Berg verkoper en Peter Looman koper van een huis nabij den Hamersveldsenweg met recht van erfpacht à ƒ 15 F 263, huis 264, 265 en 843 groot 21 a 52 ca ƒ 700. [Hamersveld]

AT055l001           1888       10 Febr                akte 11133

Openbare verkoop van de Hofstede Lauwerenburg verkoper Joh. Knopper, koper Teunis Huurdeman. [Hoogland]

AT055l001           1888       19 Mei                 akte 11158

Hypotheek Jacobus v.d. Brink ƒ 300. [Hoogland]

AT055l001           1888       25 Mei                 akte 11160

Scheiding Teunis Huurdeman van de boedel tussen hem en zijn op 2 december 1881 overleden vrouw Maria Tijmense ook genaamd Maria Aartse en Aart Tijmense ook genaamd Aart Aartsen. [Hoogland]

AT055l001           1888       1 Juni                   akte 11164

Hypotheek Antonius Huurdeman ƒ 4000. [Hoogland]

AT055l001           1888       4 Juli                     akte 11179

Testament Dorus Kaas. [Leusden]

AT055l001           1888       17 Aug                 akte 11197

Hypotheek Gerardus Voskuilen ƒ 7000. [Hoogland]

AT055l001           1888       12 Sept                akte 11204

Scheiding Reijer en Johannes v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055l001           1888       18 Sept                akte 11205

Openbare verkoop van de Hofstede Hardeveld. [Asschat/Leusden]

AT055l001           1888       27 Sept                akte 11209

Boedelscheiding Mees v.d. Kletersteeg betreft goederen. [Hoogland]

AT055l001           1888       28 Sept                akte11210

Scheiding Hendrik Tolboom van de goederen behorende aan Dirk Huurdeman en de kinderen afkomstig van de nalatenschap van hun grootouders. [Hoogland]

AT055l001           1888       30 Nov                 akte 11216

Erf huis Bart Coenen over ƒ 1475,50. [Hoogland]

AT055l001           1888       13 Dec                  akte 11231

Openbare verkoop Cornelis Schimmel gem. van Bart Coenen, enz. van div. huizen en grond. [Hoogland]

AT055l001           1888       14 Dec                  akte 11232

Boedelbeschrijving Willem v. Daatselaar in verband met overlijden van Adriana van de Driftakker overleden te Leusden 17 oktober 1888 wed. van Anthony v. Daatselaar. [Hamersveld]

AT055l001           1889       8 Jan                     akte 11238

Verkoop Willem Tolboom van hout voor ƒ 890,50. [Hoogland]

AT055l001           1889       9 Jan                     akte 11239

Verkoop door Cornelis Kuijer Aartzn van roerende goederen voor ƒ 2353,20. [Hoogland]

AT055l001           1889       1 April                  akte 11271

Hypotheek Willem Hooft aan v. Walcheren voor ƒ 5000. [Hamersveld]

AT055l001           1889       21 Mei                 akte 11292

Hypotheek Hendrik Westerhuis voor ƒ 700. [Hoogland]

AT055l001           1889       31 Mei                 akte 11300

Testamenten van Klaas, Gijsbert en Neeltje v. Zuilen. [Hoogland]

AT055l001           1889       1 Juli                     akte11308

Boedelscheiding Hendrik Westerhuis van de gemeenschappelijk boedel van wijlen Bart Koenen en Antje v. Hurk. [Hoogland]

AT055l001           1889       22 Juli                  akte 11314

Hypotheek Jan Tondeur voor ƒ 6000. [Hoogland]

AT055l001           1889       9 Aug                    akte 11316

Afkoop tiend Gijsbert van der Horst verkoper en Maria Kaas wed. van Hendrik van Middelaar van de oude tiend uitmakende een gedeelte van de oude en nieuwe vreemd tienden (verders kadastrale nummers) voor ƒ 170. [Leusden]

AT055l001           1889       16 Aug                 akte 11317

Openbare verkoop van diverse huizen en gronden door Cornelis Kuijer Aartzoon. [Hoogland]

AT055l001           1889       4 Sept                  akte 11323

Hypotheek Cornelis Berg debiteur en Neeltje Pothoven crediteur voor ƒ 500. [Hamersveld]

AT055l001           1889       4 Okt                    akte 11330

Boedelbeschrijving Maria Kaas wed. H. v. Middelaar overleden 2 augustus 1888. [Leusden]

AT055l001           1889       4 Okt                    akte 11332

Testament in verband met huwelijk van Maria Kaas met Dirk Staal. [Leusden]

AT055l001           1889       26 Okt                  akte 11337

Verkoop tiend Bartha Cornelia Maria Brouwer te Leiden verkoopster en Herman M. Stickel koper van de tienden,  de 1ste en 2de omloop van Kattenbroek en de veentjes, verders kadastrale nummers. [Hoogland]

AT055l001           1889       1 Nov                   akte 11340

Hypotheek Hendrika van de hoef debiteur voor ƒ 500. [Hoogland]

AT055l001           1889       20 Nov                 akte 11349

Verkoop van goederen woonhuis en grond. [Hoogland]

AT055l001           1890       31 Jan                   akte 11372

Hypotheek Tijmen v. Zeldert debiteur Otte v. Barneveld crediteur voor ƒ 800. [Hamersveld]

AT055l001           1890       23 Mei                 akte 11412

Boedelbeschrijving Cornelis Walet van de nalatenschap van zijn vrouw wijlen Artje Horst. [Stoutenburg]

AT055l001           1890       15 Juli                  akte 11425

Hypotheek Antonia van Hamersveld wed. Mees v. Zuilen voor ƒ 7200. [Hoogland]

AT055l001           1890       21 Juli                  akte 11429

Huw. consent Jac Smit en zijne echtgenote Gerritje v.d. Burgwal voor hun zoon Dirk Smit met Maria Christina Sussanna Wilhelmina Eelsjan of Wipper. [Hamersveld]

AT055l001           1890       29 Aug                 akte 11439

Openbare verkoping Cornelis Boersen te Leusden qq verkopers van diverse percelen grond waaronder een bouwplaats. [Hoogland]

AT055l001           1890       11 Sept                akte 11442

Testament Johannes of Hannes van ’t Klooster.

AT055l001           1890       31 Okt                  akte 11447

Koopakte Cornelis Boersen verkoper en de Beaufort koper wei en hooiland te Hoevelaken.

AT055l001           1890       4 Nov                   akte 11449

Huw. voorw. Rutgardus ook Richardus van Eijden en Johanna v.d. Hengel en testamenten. [Hamersveld]

AT055l001           1890       5 Nov                   akte 11452

Openbare verkoop roerende  goederen door Teunis Voskuilen voor ƒ 531,68. [Hamersveld]

AT055l001           1890       19 Nov                 akte 11453

Testament Jan van Burgsteden Peterzn te Achterveld. [Barneveld]

AT055l001           1890       21 Nov                 akte 11454

Koopakte van roerende goederen grond en huis te Hoogland.

AT055l001           1890       10 Dec                  akte 11459

Scheiding Aleida of Aaltje Voskuilen wed. van Hermanus ter Plaat en Teunis Voskuilen aldaar van de nalatenschap van Jan Voskuilen overleden 20 oktober 1890. [Hamersveld]

AT055l001           1891       7 Jan                     akte 11468

Koopakte Aleida of Aaltje Voskuilen wed. Herm. ter Plaat verkoopster en Teunis ter Plaat koper van de Boerenhofstad “De Rozenboom”te Hamersveld sectie E nr. 729, 730 en 731 en F nr. 823 en 824 groot te samen 2.68.14 Ha voor ƒ 2500.

Scroll naar boven