Notaris Johannes Schijnvliet

AT0057b001       1813, 7 juni                                       akte 16

Obligatie, Rijkje Hendriksen, weduwe Cornelis Petersen van den Heuvel te Hoogland, ten behoeven van Hendrik Cornelis van den Heuvel te Hoogland. f. 1.050,–

AT0057b001       1814, 5 Februari                              akte 16

Obligatie met hypotheek Willemina Sloet Hoogland

AT0057b001       1814, 19 Oktober                            akte 146

Testament van Clementina Cornelia van den Borgh op Hoog en Wel Hoogland

AT0057b001       1814, 24 Oktober                            akte 163

Gecollationeerd, copie, van het certificaat van inschrijving der borgtocht van Hermanus van den Hengel te Hoevelaken, dato 31-10-1812

AT0057b001       1814, 24 Oktober                            akte 171

Gecollationeerd, copie , van het certificaat van inschrijving der borgtocht van Jan van Asch te Leusden

AT0057b001       1814, 25 Oktober                            akte 179

Gecollationeerd, copie , van het certificaat van inschrijving der borgtocht van Casper Hopman te Leusden, 28-2-1813

AT0057b001       1814, 2 November                         akte 192

Koopcontract door van Clementina Cornelia van den Borgh op Hoog en Wel onder  Hoogland aan Samuel Levie Ries te Nijkerk, 5 m. hooi en grasland aan de Lunterse weg 3½ m tabaksland met schuur mitsgaders het schippersbos annex de 2 huizinge daarin gelegen, 6 m land genaamd “het Dombos” achter “Zielhorst” en nog enige percelen, samen voor f.6.000,–. ( Dit overgenomen uit het repertorium)

AT0057b001       1814, 25 November, akte 205

Vernietiging door Willem Bos te Scherpenzeel en anderen van het koopcontract van het erf genaamd “Midden Donkelaar” onder Leusden, uit hoofde van absolute militeit derselve verkoop ingevolge de wet

AT0057b001       1814, 31 November, akte 215

Testament, Clementina Cornelia van den Borgh te Hoogland

AT0057b001       1815, 31 maart, akte 38

Hypotheek van Jan Elbertsen en Annetje Teunissen, echtelieden op Hoogland ten behoeve van Clasina van Beek, weduwe van Otto van Bennecom te Amersfoort, groot f. 4.000,– á 5%. Onderpand een hofstede genaamd “ Lagerhuis” met 17 dammerland, mitgaders het erf en goed (patientie) ? met 12 dammen . alles ??op Hoogland.

AT0057b001       1815, 20 Juni, akte 72

Testament van Gerritje Helmesse, weduwe van Albartus Bos te Stoutenburg ( Mossel) ?

AT0057b001       1815, 4 Augustus, akte 89

Borgtocht van Peter Smit Stoutenburg

AT0057b001       1815, 10 Augustus, akte 90

Royement, Jan Dirkse Botterblom op Hoogland

AT0057b001       1815, 10 Augustus, akte 91

Hypotheek van Jan Wouter van Dijk op Hoogland, onderpand een huizinge en 12 meter land op Hoogland

AT0057b001       1815, 11 Augustus, akte 92

Verkoop door Willem Thomassen van den Hoven op Hoogland en Jan Schothorst te Stoutenburg aan Frans Joseph van Lilaar. De hofstede Ommerens Daatselaar met 36 meter bouw en weiland enz., voor f.6.350,–

AT0057b001       1815, 6 Oktober, akte 107

Royement, door Harmen ter Haar en Jacob Kleber te Amersfoort wegens f. 62.210,–. Afgelost hypotheek en intressen door Gerritje Helmissen, weduwe van A ten Boret

AT0057b001       1815, 19 December, akte 137

Verhuur huis en tabaksland aan het eind van Lunterse weg, Hoogland

AT0057b001       1816, 5 Januari, akte 2

Verkoop door Jannetje W (N)ielsen ( Willems)?? weduwe van Gerrit Gerritsen van Donkelaar, aan Lammert Boret te Leusden van ¼ in het erf Midden Donkelaar

AT0057b001       1816 ,22 Januari, akte 4

Hypotheek van Lammert Boretr en Jannetje Peterse van Donkelaar echtelieden ten behoeve van ?? Visser te Amersfoort, groot f. 400,– á 5% ,  Leusden

AT0057b001       1816 , 12 Maart, akte 18

Verkoop door Aris Jansen van Egdom te Woudenberg aan J.W. Gulcher te Amsterdam van de hofstede Klein Egdom met 16 mergen land te Woudenberg voor f. 1.500,–

AT0057b001       1816 , 10 Mei, akte 43

Hypotheek van Jan Hendrikse Boersen in Stoutenburg ten behoeve van Rijk van Rossenberg op ’t Hoogland, groot, f. 1.700,– á 4% op de hofstede Groot Hoolhorst, onder stoutenburg

AT0057b001       1816 , 24 Mei, akte 47

Testament Jannetje Geelkerken, weduwe van Cornelis van den Hengel te Amersfoort.

AT0057b001       1816 , 30 Oktober, akte 97

Verkoop van het Dombos op Hoogland f. 1.400,–

AT0057b001       1816 , 30 November, akte 118

Hypotheek van Jan Maasen Winsenburg  en Maria Cornelissen Voskuil(en) echtlieden Hoogland, ten behoeven van Aris van Roemen, groot f.400,– op diversen tabaksland te Hoogland

AT0057b001       1816 , 30 November, akte 118

Obligatie van Hendrik van Kooij onder Stoutenburg ten behoeve van Bart en Gerardus ( Oort) ? te Amersfoort á f.500,– á 5% , borgen Maas van  Kooij te Stoutenburg en Jan Voskuilen te Leusden.

AT0057b0011817, 13 Januari, akte 21

Pub lieke verkoop van diversen vastgoederen te Hoevelaken

AT0057b001       1817, 14 Januari, akte 22

Verkoop, door Teunis Huurdeman en Geertje van Esveld aan Baron van Lijnden van Hoevelaken van 4½ meter land f.1.500,–

AT0057b001       1817, 18 April, akte 45

Hendrik Lagerweij te Renswoude ten behoeve van Jan Smitz te Veenendaal groot, f. 1.200,– á 5% op de hofstede Ravenhorst met 30 mergen land op Renswoude

AT0057b001       1817, 28 April, akte 53

Publieke verkoop te requisitie van Jan Boersen te Stoutenburg -als voogd-  van een hofstede het Fliet met 4 morgen land onder Stoutenburg aan Willem Koedijk

AT0057b001       1817, 8 Augustus, akte 95

Hypotheek van Arend Warnekke Helmerszoon, en Everarda Schuilman, echtlieden in Amersfoort ten behoeve van Jan Dibbet groot f. 1.000,– á 4 ½% op huizen in Amersfoort en 11 morgen tabaksland, bouw en weiland de Zuidewind onder Leusden

AT0057b001       1817, 2 December, akte 127

Verkoop door Neeltje Wolfswinkel onder Leusden aan Gijsbert Kamphout te Leusden van een huis en grond te Leusden f. 85,–

AT0057b001       1818, 17 maart, akte 25

Verhuring door Arend Warneke Helmigzoon te Amersfoort aan Hendrik Reijnders en anderen onder Leusden van 2½ m  tabaksland te Leusden voor 6 jaar, f. 300,–

AT0057b001       1818,  20 maart, akte 30

Borgtocht (idemniteit) van Gerrit van Otterloo te Leusden ten behoeve van Barend Lidoni te Amersfoort, borg Jan Pieter Smit onder Leusden

AT0057b001       1818,  18 April, akte 39

Publieke verkoop van tabaksland en bosland 5 m. genaamd het Schippersbos onder Hoogland, koper Isaak Hartog Hachel ?? f.7.325,–

AT0057b001       1818,  22 April, akte 41

Verkoop door Jan van de Haar te Leusden aan Bart van den Glind van 1 m 400 roeden tabaksland onder Hamersveld voor f.1.000,–

AT0057b001       1818,  5 Juni akte 61

Verkoop door Arend Warneke Helmigzoon aan lucas Kien van Ootmarsum te Amersfoort van 11 m tabaksland en bouwland met tabakschuur genaamd “de Zuidwind” voor f. 12.000,– te Leusden

AT0057b001       1818,  10 November akte 122

Verkoop van grond en daghuurderswoning op Hoogland

AT0057b001       1818,  17 November akte 126

Hypotheek van Grietje J. van Kolfschoten, weduwe van Jan Petersen van Lunteren onder Leusden ten behoeve van Willem van Beek, groot f. 400,– op 1 m., land en voor 400 roeden land in Hamersveld

AT0057b001       1818,  4 December akte 138

Hypotheek aan Willem van Beek groot f. 1.300,– op drie percelen bouw- en weiland onder Leusden

AT0057b001       1819, 16 januari, akte 5

Obligatie van Rijkje Hendriksen weduwe van Cornelis Petersen van den Heuvel ten behoeve van Hendrik Cornelissen van den Heuvel op Hoogland, groot f. 100,– á 4%

AT0057b001       1819,  20 januari, akte 8

Volmacht van Beatrix Johanna Hoofd van Huisduinen onder Leusden op Willem Vlug, om voor de vrederechter te verschijnen Hamersveld

AT0057b001       1819,  19 Mei, akte 85

Verkoop met privégrond door Jonkvrouw Carel Lodewijk van Tuijl van Serooskerken op Berkhoven onder Amersfoort aan Hendrik van Leuvening Willemszoon te Amsterdfam van het buitenverblijf Birkhoven en de hofstede Middelhoef gelegen op Birks, tesamen groot 70 mergen, voor de som f. 45.000,–

AT0057b001       1819,  27 Augustus, akte 104

Verkoop van een hofstede in Hoevelaken 15 m en 200 roeden voor f.1.525,– (zie ook akte 105)

AT0057b001       1819,  3 December, akte 140

Hypotheek van Aart Maasen van Winsenburg op Hoogland ten behoeve van Cornelis Spruit te Utrecht op de plaats “Winsenburg” f.1.500,– á 5%

AT0057b001       1819,  31 December, akte 162

Hypotheek van Gerritje Teunissen Seger Jacobsen en Peter Steenkamp in Stoutenburg ten behoeve van Hubertus  ?? te Amersfoort, groot f.100,– op een huis en tuin in Stoutenburg

AT0057b001       1820, 24 februari, akte 25

Verkoop met preferencie Otto Scheltus van  Leusden ,  preferencie aan Peter Lambertszoon van Weide te Hoogland, de hofstede “Groot Weide” groot 38 m, voor f.11.000,– met preferencie voor de onbetaalde koopprijs.

AT0057b001       1820, 25 februari, akte 26

Verhuring Geertruid  de Beij ( de Bije) weduwe van Meester Pieter Methorst, aan Gerrit Tijssen Vonk onder Leusden en Jan van de Coterlet ?? op Hoogland van de hofstede “Groot Hagenauwen” onder Leusden, 6 jaren op f. 361,– jaarlijks

AT0057b001       1820, 10 Maart, akte 34

Hypotheek Hendrik Evertsen van Esvelt te Nijkerk ten behoeve van Cornelis Spruit te Utrecht, groot f. 3.000,– á 5% op de hofstede Schavenau te Nijkerk

AT0057b001       1820, 13 Juni, akte 73

Hypotheek Reijer Bertus Smal in Stoutenburg ten behoeve van Hendrik van Eede te Amersfoort, groot f. 600,– á 5% op een huizinge met 1½ m bouw en 2 m weiland in Stoutenburg

AT0057b001       1820, 23 Juni, akte 76

Hypotheek op de hofstede, groot 15 m 206 roeden in Hoevelaken

AT0057b001       1820, 29 September, akte 121

Verkoop van Hofstede te Hoevelaken voor f. 1.385,– (zie akte 76)

AT0057b001       1820, 7 November, akte 138

Hypotheek, Teunis Jansen Kok op Hoogland ten behoeve van Hendrik van Eede, groot f. 400,– á 5%

Op een hofstede op Hoogland

AT0057b001       1821, 16 Februari, akte 14

Verkoop Hijmen Brouwer te Leusden aan Casper Hopman ( gekocht van Aris Bloemheuvel 7 november 1817 notaris van Vliek) te Woudenberg, een hofstede (op Voskuilen) onder Woudenberg voor f. 1.500,–

AT0057b001       1821, 24 Maart, akte 31

Publieke veiling ter req: van Hubertus T Vliet te Amersfoort van een hofstede en bouwland te Leusden, opgekocht voor f. 3.175,– ( Bosveld)

AT0057b001       1821 13 April, akte 44

Verkoop Hubertus Aloidus Strick te Amersfoort aan Rutger Aartse de Bruin en Mietje Jansen echtlieden op Hoogland van en hofstede groot 15 m onder Leusden f.2.400,– ( Bosveld)

AT0057b001       1821 30 juni, akte 100

Scheiding tussen Teunis Jansen van Weerdehorst en Gerrit Jansen van Weerdehorst aan laatsgenoemde, toebedeeld 2 parcelen land onder Duist de Haar in Zevenhuizen ( zie akte 118, 8 juli met hypotheek)

AT0057b001       1821 28  December, akte 160

Jacob Ochuizen verkoopt aan Albertus Steenkamer op Hoogland een huisinge op Hoogland voor f, 2.100,–

AT0057b001       1822, 19 Mei, akte 49

Verkoop van vaste goederen aan Theodorus Lilaar, niet vermels waar voor f. 5.380,–

AT0057b001       1822, 28 Juni, akte 80

Jan Velthuizen onder Leusden ( Hypotheek) aan Willem van Beek, groot f. 500,– á 5% op vastgoed in Leusden ( Oude Bieshaar)

AT0057b001       1822, 13 September, akte 113

Sessie Jan Evertsen  Voskuilen onder Leusden en Geertruid de Beij ( Bije) weduwe Pieter Methorst van onroerend goed voor f. 250,–

AT0057b001       1822, 5 December, akte 145

Publieke verkoop ter req: van Rijk de Kruif te Leusden en aan Meester W.H. de Beaufort te Utrecht van 2 huizen en land onder Leusden

AT0057b001       1823, 30 Januari, akte 160

Sessie Hendrik van Kooij te Stoutenburg aan Maas van Kooij te Stoutenburg en Jan Voskuilen te Leusden , goederen voor f. 474,20

AT0057b001       1823, 6 Februari, akte 170

Verkoop van vastgoed onder de Duist f. 1.490,– ?? Hoogland

AT0057b001       1824, 29 Juni, akte 70

Hypotheek Bastiaan Herder op Hoogland ten behoeve van Hubertus T. Vlieck, groot f. 200,–

á 5%

AT0057b001       1825, 22 Februari, akte 148

Hypotheek Anthonia en Jannetje van Ginkel te Leusden ten behoeve van J. van Greene te Amersfoort, op vaste goederen in Leusden

AT0057b001       1825, 9 Augustus, akte 227

Akte van Blijkbaarheid, Klaas Aartse Dekker te Stoutenburg

AT0057b001       1826, 24 februari, akte 299

Verkoop woning in Hoogland voor f. 120,–

AT0057b001       1826, 17 November, akte 411

Verkoop, Hendrik Vermeulen te Woudenberg, aan Gerrit van de Langemaat een hofstede onder Woudenberg en Maarn f. 3.000,–

AT0057b001       1826, 20 December, akte 416

Publieke verkoop van vastgoederen op Hoogland

AT0057b001       1826, 20 December, akte 417

Publieke verkoop van een huis in Hoogland

AT0057b001       1827, 12 juli, akte 3

Verkoop huis in Hoogland, Cornelis Beuk aan Cornelis Geurtse van Westerlaak voor f. 450,– (zie 1826 akte 417)

AT0057b001       1828, 8 februari, akte 79

Erfpacht Gerrit Jan Ravensloot, aan Hendrik Langelaar te Leusden voor 9 jaar om f. 20,– jaarlijks

AT0057b001       1828, 29 April, akte 115

Verkoop van opstand aren keuringe en 3 stuk vee Leusden

AT0057b001       1828, 7 Mei, akte 119

Verkoop huis in Hoogland

AT0057b001       1828, 25 Juli, akte 141 en 142

Afstand , Jan Maasen van de Vlier te Leusden aan Hendrik Beeking te Leusden van zijn huurrecht aan het land te Leusden

AT0057b001       1829, 24 April, akte 254

Obligatie, Jacob Cornelis Botterbloem te Zevenhuizen aan Petronella Geertuid de Bije, weduwe van Pieter Methorst, groot f. 1.600,– á 5%

AT0057b001       1829, 7 Augustus, akte 282

Verkoop Maria Renes, weduwe Jacob Pull te Amersfoort e. a. aan Johann Wilhelm Gulcher te Woudenberg van een hofstede Coudijs en de hofstede Klein Lambalgen en het erf de ?? in Woudenberg

AT0057b001       1829, 30 Oktober, akte 315

Landpacht Johann Wilhelm Gulcher te Woudenberg aan Jacob Arissen de Bruin te Stoutenburg, onder borgtocht van Jacobus de Groot e.a. te Leusden van een hofstede onder Leusden en Barneveld 6 jaar á f.400,–

AT0057b001       1829, 11 December, akte 315

Verkoop van hofstede te Woudenberg voor f. 4.200

AT0057b001       1830, 17 Maart, akte 393

Memorie van lasten Maria Stalenhoef, weduwe van Gijsbert Schimmel te Hoogland

AT0057b001       1830, 9 April, akte 406

Obligatie van hypotheek Herman van den Hengel aan Michiel Lagerweij groot f. 500,– á 5%

AT0057b001       1830, 15 April, akte 408

Inventaris Jacob Lambertus Botterbloem in Zevenhuizen en zijn overleden vrouw Aaltje Aartsen van Winsenburg

AT0057b001       1830, 17 April, akte 410

Inventaris Gijsbert Frederik van den Hoven te Hoogland weduwnaar van Neeltje Petersen van Mispelaar

AT0057b001       1830, 19 April, akte 411

Huwelijkse voorwaarden van Gijsbert Frederik van den Hoven en Hendrika Cornelia van Westerlaak te Hoogland

AT0057b001       1830, 19 April, akte 412

Huwelijkse voorwaarden van Jacob Cornelis Botterblom en Cornelia Wouters Beijer te Hoogland

AT0057b001       1830, 2 Juli, akte 457

Pacht Joachim Ferdinand de Beaufort aan Gijsbert Kamphorst, van een huis en land te Leusden 8 jaar. f.80,–

AT0057b001       1830, 31 Juli, akte 12 (of 1 juli)

Reyer Pothoven koopt een buitenverblijf te Leusden , ( zie ook inventarisnummers 6 en 7 ) f. 3.710,–

AT0057b001       1830, 16 November, akte 85

 Reyer Pothoven, Hypotheek f. 3.500,– á 5%

AT0057b001       1830, 17 December, akte 101

Hypotheek Toon Cornelis Voskuilen te Hoogland f.1.000,– , á 5%

AT0057b001       1831, 4 Februari, akte 132

Verkoop huis te Hoogland

AT0057b001       1831, 22 Februari, akte 132

Cessie , Arie van den Velden, voor f. 200,–

AT0057b001       1831, 26 Februari, akte 143

Publieken verkoop uit de goederen van Dirk Voskuilen te Hoogland ( zie ook inventarisnummer 141)

AT0057b001       1831, 4 April, akte 172

Hypotheek Hendrik Claassen Breeland te Hoogland, groot f.2.000,– , á 4%

AT0057b001       1831, 13 September, akte 244

Huwelijk Contract, Willem van den Hengel (schutter) ?

AT0057b001       1831, 25 November, akte 288

Huwelijkse voorwaarden, Wouter Aarts Beijer te Hoogland

AT0057b001       1831, 9 December, akte 297

Verkoop van opstand huis in Stoutenburg

AT0057b001       1832, 6 Januari, akte 310

Cessie, Jan van Egdom aan Blauwendraad Van f.2.200,– voort finale toewijzing  (scheiding Geert en Nicolaas Blank) (zie ook 26 februari en 18 maart)

AT0057b001       1832, 2 Maart, akte 345

Memorie van lasten Cornelis Johannes Philipo (zie ook nummer 366 , 30 maart 1832 publieke verkoop van een hofstede op Hoogland) f. 3.210,–

AT0057b001       1832, 17 April, akte 376

Hypotheek Jacobus de Groot te Leusden

AT0057b001       1832, 27 April, akte 387

Hypotheek, Willem Gijsbertsen van den Hoven f. 1.000,– te Hoogland

AT0057b001       1832, 4 Juni, akte 408

Testament Hendrik Petersen en zijn huisvrouw, Hoogland.

AT0057b001       1832, 6 Juni, akte 411

Testament Hendrik van Jolenbroek te Hoogland. ( Zie ook nummer 423)

AT0057b001       1832, 12 Juni, akte 421

Publieken veiling, Aaltje Jansen van Heijendaal, huisvrouw van Reijer Bouwman, van land in Zevenhuizen ( zie ook 425)

AT0057b001       1832, 27 Juli, akte 464

Hypotheek Tijmen Tijmensen onder Duist de Haar en Zevenhuizen aan Cornelis Spruit te Utrecht.

f. 1.400,– , á 5%

AT0057b001       1832, 9 Augustus, akte 488

Lammertje Gijsberta weduwe van Aart Tijmensen onder Zevenhuizen. Hypotheek f. 1.400,– , á 5%

Zie 27 Juli, akte 464

AT0057b001       1832, 24 Augustus, akte 496

Hypotheek Toon van de Wolfshaar te Hoogland

AT0057b001       1832, 15 Oktober, akte 537

Testament Cornelis Bogaard, Hoogland

AT0057b001       1832, 9 November, akte 561

Testament Dirk Aartsen Zuiderwind, Aleida Brandsen van der Tweel te Hoogland

AT0057b0011832, 8 December, akte 7

Verkoop hofstede Hoogland

AT0057b001       1833, 9 Januari, akte 31

Hypotheek, Jan Peelen van de Wolfshaar te Hoogland

AT0057b001       1833, 18 Januari, akte 36

Royement, Cornelis Hartman e.s. te Hoogland

AT0057b001       1833, 15 Maart, akte 76

Verkoop bouwland voor 25 jaren te Hoogland

AT0057b001       1833,  21 Maart, akte 87

Inventaris Cornelis Aartsen Beijer te Hoogland

AT0057b001       1833,  7 Mei, akte 101

Verhuur onroerend goed Cornelis Aartsen Beijer te Hoogland

AT0057b001       1833,  26 Juli, akte 150

Tiendgewas, verkoop Hendrik van Ommeren

AT0057b001       1833,  16 Augustus, akte 157

Memorie van Lasten Cornelis Aartsen Beijer te Hoogland

AT0057b001       1833,  20 Augustus, akte 157

Verkoop van onroerend goed Cornelis Aartsen Beijer te Hoogland

AT0057b001       1834, 14 Januari, akte 217

Inventaris Maria Egdom Leusden

AT0057b001       1834, 29 Januari, akte 226

Verkoop Michiel Lagerweij Amersfoort

AT0057b001       1834, 6 Februari, akte 228

Verkoop diverse landerijen, Jacob Hendrik Graaf van Rechteren wonende Geerestein en Leusden

AT0057b001       1834, 15 Februari, akte 241

Borgtocht en Hypotheek , Bram Heinekamp te Leusden

AT0057b001       1834, 20 Februari, akte 247

Verkoop landerijen Woudenberg

AT0057b001       1834, 20 Februari, akte 248

Verkoop landerijen Woudenberg

AT0057b001       1834, 25 Februari, akte 251

Borgtocht, Wouter Huberts van het Rijk. Leuden

AT0057b001       1834, 26 Februari, akte 252

Verkoop landerijen van het Rijk Woudenberg

AT0057b001       1834, 1 April, akte 273

Obligatie en Hypotheek Gerrit Kleinveld Woudenberg

AT0057b001       1834, 25 April, akte 290

Verhuur Petrus Gertudis de Bije ( zie ook 291)

AT0057b001       1834, 6 Juni, akte 316

Verkoop land, Willem Gijsbertsen van den Hoven. Hoogland

AT0057b001       1834, 11 Juni, akte 318

Obligatie met hypotheek. Cornelis Berg

AT0057b001       1834, 6 September, akte 365

Publieke Verkoop Hendrik van Ommeren ( zie ook 363)

AT0057b001       1834, 25 September, akte 375

Overeenkomst Cornelis Gijsbert Westerlaak. Hoogland

AT0057b001       1834, 1 Oktober, akte 381

Verkoop Aart Kamerbeek Leusden

AT0057b001       1834, 25 Oktober, akte 393

Obligatie met hypotheek, Toon Cornelis Voskuilen Hoogland

AT0057b001       1834, 31 Oktober, akte 393

Cessie, Geurt Kleinhoven Leusden

AT0057b001       1834, 31 Oktober, akte 395

Testament Stijntje Tijmensen Leusden

AT0057b001       1834, 2 December, akte 405

Scheiding R. van Beek, erf en goed enz. te Hoogland

AT0057b001       1835, 2 April, akte 57

Obligate met hypotheek , Peter Jan Smit, Hamersveld

AT0057b001       1835, 3 April, akte 58 *

Volmacht, Toon Cornelis Voskuilen, Hoogland

AT0057b001       1835, 9 April, akte 61

Cessie en transport, Dirk Voskuilen, Hoogland

AT0057b001       1835, 17 April, akte 66

Obligatie met Borgtocht, Peter Jan Smit, Hamersvel

AT0057b001       1835, 15 Mei, akte 81

Obligate met hypotheek, Willem Boersen, Woudenberg

AT0057b001       1835, 16 Mei, akte 82

Publieke verkoop, hofstede, Boeremberg, Amersfoort

AT0057b001       1835, 27 Oktober, akte 171

Publieke verkoop, Gerard ??, landerijen (zie 165) Amersfoort

AT0057b001       1835, 30 Oktober, akte 172

Obligate met hypotheek, Willem Boersen, Woudenberg

AT0057b001       1835, 13 November, akte 177

Verkoop huis en schuur, H, Langelaar Leusden

AT0057b001       1835, 20 November, akte 179

Landpacht, huis en land, Hoogland

AT0057b001       1836, 15 April, akte 73

Cessie en verkoop,, Geurt Wouterse van ’t klaphek

AT0057b001       1836, 27 Mei, akte 96

Obligatie van de armen, Gerrit van Beek, Leusden

AT0057b001       1836, 2 Juni, akte 100

Testament Jan Wijnick en echtgenoot, Leusden

AT0057b001       1836, 2 Juni, akte 102

Verkoop Geertje Petersen, huisvrouw van Evert Middelaar, Leusden

AT0057b001       1836, 2 Juni, akte 103

Obligate met hypotheek,, Cornelis Post aan de heer Beaufort, Leusden

AT0057b001       1836, 5 Augustus, akte 152

Royement, Aart Kuijer, Hoogland

AT0057b001       1836, 23 December, akte 211

Publieke verkoop, Hendrik Voskuilen te Leusden, van een hofstede te Hoogland

AT0057b001       1837, 13, Januari, akte 8

Landpacht + Bergland, Otto Scheltus aan Bakkenes, op hofstede, Leusden

AT0057b001       1837, 14, April, akte 45

Verkoop, weduwe Cornelis de Kruif, een huis, Leusden

AT0057b001       1837, 28, April, akte 51

Royement, Hendrik Voskuilen, Leusden

AT0057b001       1837, 28, April, akte 52

Royement, Lammertje van Asch, weduwe van J. Koedijk, Hoogland

AT0057b001       1837, 28, April, akte 53

Landpacht de Beaufort aan A. Bouwman van een hofstede, Leusden

AT0057b001       1837, 19 Mei, akte 57 *

Testament, Willem van den Heuvel, Hoogland

AT0057b001       1837, 21 Juli, akte 82

Scheiding, Elisabeth Beeking van hofstede, Leusden

AT0057b001       1837, 21 Juli, akte 83

Verkoop hofstede, Elisabeth Beeking van hofstede, Leusden

AT0057b001       1837, 25 Augustus, akte 95

Verkoop land, Hendrik Jansen van Ruitenbeek aan Heintje Wouterse, Leusden

AT0057b001       1837, 15 September, akte 112

Testament Jan G. van de Brand, Hoogland

AT0057b001       1837, 15 September, akte 113

Testament Hendrik Petersen, Hoogland

AT0057b001       1837, 30 Oktober, akte 121

W. Hunekamp, obligatie met hypotheek aan weduwe de Beaufort, Leusden

AT0057b001       1838, 5 Februari, akte 14

Inventaris van de boedel Mees van de Wetering, Hoogland

AT0057b001       1838, 23 Maart, akte 33

Verkoop, hofstede Geurtje Nijborg aan de Beaufort, Leusden

AT0057b001       1838, 2 April, akte 39

Testament , W.J. Brand, Hoogland

AT0057b001       1838, 18 April, akte 51

Verkoop hofstede in Leusden de Hoog aan Scheltus

AT0057b001       1838, 14 Mei, akte 51

Testament Teunis Bakkenes en zijn huisvrouw. Leusden

AT0057b001       1838, 29 Juni, akte 89

Royement Reinier van Eijden te Eemnes

AT0057b001       1838, 2 Augustus, akte 97

Obligatie met Hypotheek Dirk Voskuilen, e.s. Hoogland

AT0057b001       1838, 8 Augustus, akte 99

Publieke verkoop van veldgewassen H.G. van de Geer, Leusden

AT0057b001       1838 , 13 Oktober akte 138

Verkoop grond, f. 6.000,– Hoogland

AT0057b001       1838 , 13 Oktober akte 139

Verkoop publiek Hijmen de Kruif, hofstede en land, Hoevelaken

AT0057b001       1838 , 8 November, akte 150

Verkoop hofstede aan H.B. Hooft van Geresteijn, Leusden

AT0057b001       1838 , 10 December, akte 163

Obligatie met hypotheek Jan Harmsen aan heer Scheltus, Stoutenburg

AT0057b0011839, 1 Juni, akte 61

Publieke verkoop Jan Hartman e.s. woning en land in Stoutenburg en Leusden ( zie ook 62 en 56,57)

AT0057b001       1839, 18 Juni, akte 66

Scheiding Jacoba Verhoef, erfpacht uit erf de Tintel Hoogland

AT0057b001       1839, 13 Juli, akte 75

Publieke verkoop J.A. van Beek, huis, land en boerenerf, Leusden

AT0057b001       1839, 26 Juli, akte 81

Tiendverpachting, H. van Ommeren f.2.336,–

AT0057b001       1839, 9 Augustus, akte 84

Afkoop seclusie Jacoba Verhoef erfpacht de Tintel Hoogland

AT0057b001       1839, 7 September, akte 84

Publieke verkoop Antonie van de Wetering, vaste goederen ( zie 88) Hoogland en Stoutenburg

AT0057b001       1840, 17 Januari, akte 5

Publieke verhuring van landerijen J. van Goudsoever, Amersfoort

AT0057b001       1840, 1 Februari, akte 12

Transport, gevestigd kapitaal Toon Cornelisse Voskuilen, Hoogland

AT0057b001       1840, 1 Februari, akte 12

Obligatie en Hypotheek, Toon Cornelisse Voskuilen Hoogland

AT0057b001       1840, 2 Maart, akte 32

Royement Hendrikje Teunisse Voskuilen Leusden

AT0057b001       1840, 2 Maart, akte 33

Verkoop, weduwe Teunis Hannessen Voskuilen aan Van Walcheren, ( Hofstede)Leusden

AT0057b001       1840, 27 Maart, akte 40

Publieke verhuring Aart van de Wetering, Hoogland

AT0057b001       1840, 10 April, akte 47

Obligatie met hypotheek, Jan Esbergen, Hoogland

AT0057b001       1840, 4 Juli, akte 67

Verkoop Gerbreetje Jacoba weduwe Teunis Hannes Voskuilen aan Van Walcheren van heidegrond, Leusden

AT0057b001       1840, 24 Juli, akte 83

Verkoop tiendgewas Lienlaar, Hoogland

AT0057b001       1840, 16 Oktober, akte 104

Voogdij, hypotheek, Geertje Boersen, weduwe Peel Hendrik Steenkamp, Stoutenburg

AT0057b001       1841, 9 Maart, akte 34

Testament Willem Cornelis Kraaikamp en zijn huisvrouw, Hoogland

AT0057b001       1841, 20 Maart, akte 43

Verkoop vastgoed n.o. en malenportie, Hoogland

AT0057b001       1841, 8 Mei, akte 85

Verkoop houtzaagmolen en landerijen, Hoogland (zie nummer 86)

AT0057b001       1841, 29 Mei, akte 99

Publieke verkoop, runmolen en herenhuisje enz. Hoogland

AT0057b001       1841, 23 Oktober, akte 167

Publieke verkoop, van het landgoed Waterdaal aan Van Walcheren, Amersfoort

AT0057b0011841, 30 Oktober, akte 172

Publieke verkoop, diversen vaste goederen en een hofstede aan Binsbergen, f.2.410,–

in Leusden en Hoogland

AT0057b001       1842, 31 Januari, akte 8

Verhuring huizinge en land, Hoogland

AT0057b001       1842, 16 Februari, akte 17

Hypotheek Jan Cornelissen Smit, Hamersveld

AT0057b001       1842, 18 Februari, akte 22

Hypotheek Hendrik Renkers, Hoogland

AT0057b001       1842, 25 Februari, akte 25

Hypotheek, Maas Woutersen van Drie, Hamersveld

AT0057b001       1842, 31 Maart, akte 48

Obligatie met Hypotheek, Toon Cornelissen Voskuilen, Hoogland

AT0057b001       1842,1 Mei, akte 66 *

Testament Geurt van Essen, Leusden

AT0057b001       1842, 13 Mei, akte 68

Obligatie met Hypotheek aan Reijer van de Hoef Hoogland

AT0057b001       1843, 13 Januari, akte 9

Verhuring Steventje van Drie c.s. van een hofstede, Leusden

AT0057b001       1843, 24 Februari, akte 29

Verkoop Karijntje Quant huisvrouw van Pieter Kok, Hoogland

AT0057b001       1843, 1 April, akte 44

Verkoop hofstede aan Geurt Hak f.875 Leusden

AT0057b001       1843, 21 April, akte 51

Obligatie met Hypotheek Jan Groenenstein e.s. Stoutenburg

AT0057b001       1843, 21 Juli, akte 88

Verkoop Jannetje van Ginkel huisvrouw Hendrikus de Kruif aan Van Walcheren een hofstede f.7.400,-

Leusden

AT0057b001       1843,15 Augustus, akte 98

Obligatie met Hypotheek, Jan van den Heuvel, Hoogland

AT0057b001       1843, 29 December, akte 147

Royement of Testament, Lambertus Huurdeman, Stoutenburg

AT0057b001       1844, 13 Maart, akte 28

Publieke verkoop, Jan Hubertse Westerveld van een bijenhouderij te Leusden, f.534,20

AT0057b001       1844, 1 Juni, akte 66 * Zie ook akte 2 van 1845

D 5, folie 33, testament, Jan van den Hengel en zijn huisvrouw Greetje Zwanenburg Hamersveld

AT0057b001       1845, 14 en 15 Januari, akte 2

Publieke verkoop van roerende goederen Geertruida van Zwanenburg, weduwe van Jan van den Hengel, f. 9.88,20, Hamersveld

AT0057b001       1845, 8 Februari, akte 9

Obligatie met Hypotheek, Heintje Wouters, weduwe van Evert Bloemheuvel, Leusden

AT0057b001       1845, 10 Februari, akte 10

Obligatie met Hypotheek, Heintje Wouters, weduwe van Evert Bloemheuvel, Leusden

AT0057b001       1845, 12 April, akte 24

Publieke veiling vastgoederen, Teunis van den Hengel e.a. opgehouden, Leusden

AT0057b001       1845, 7 Juni, akte 51

Publieke verkoop van huis en land en verder, Stoutenburg

AT0057b001       1845, 21 Juli, akte 60

Testament ( Maas Kooij) van Geertje van de Eshof, Leusden

AT0057b001       1845, 29 Juli, akte 64

Publieke verkoop van boomgewassen, Teunis van den Hengel, Hamersveld

AT0057b001       1845, 8 November, akte 82

Koop door Van Walcheren het Landgoed Wadenoijen, f. 125.000

AT0057b001       1846, 16 Januari, akte 94

Testament Reijer Jansen van de Wetering getrouwd met Aaltje geerlofs van Beek, Leusden

AT0057b001       1846, 20 Februari, akte 101

Quitantie van huurpenningen van Willem Biersen f.115,–, Hoevelaken

AT0057b001       1846, 2 September, akte 162

Obligatie met Hypotheek, Dirk Zuiderwind, Hoogland

AT0057b001       1846, 9 Oktober, akte 176

Verkoop goederen e.a. huis en wei- en hooiland, Hoogland

AT0057b001       1846, 12 November, akte 184

Scheiding Willem van eeden e.a., is toebedeeld een hofstede “De Brink”, f.3.300,–, Hamersveld, Leusden

AT0057b001       1847, 23 Januari, akte 198

Bewaargeving, scheiding Geertrui van Zwanenburg, weduwe Jan van den Hengel, Hamersveld

AT0057b001       1847, 5 Maart, akte 210

Obligatie met Hypotheek, Jan Krol Maasen, Hoogland

Scroll naar boven