Notaris Ludovicus Hondius

AT055g001          1820       26 April

Verkoop Aalt Hoogeveen en Heintje Segerse Hoogeveen geh. met Jan Dijkgraag aan Peter Jansen Smid de helfte van een huis, schuur en berg No 2 in Stoutenburg voor ƒ 250.

AT055g001          1820       26 Mei

Hypotheek Peter Jansen Smit te Stoutenburg t.b.v. Franciscus Jozefus van Lilaar groot ƒ 1000 à 5% onderpand het Erf en Goed Hondhorst met 54 morgen bouw, wei, tabaks en meentvelden, driesvelden, 2 bossen, (2) 10 morgen bouw + weiland genaamt het Wildeland, (3) de helfte in een huis nr. 2. [Stoutenburg]

AT055g001          1820       19 Juni

Hypotheek Jacob v.d. Berg t.b.v. Hendrik v. Loon Amersfoort ƒ 600 à 5% onderpand de helft in een huis en 3/4 morgen bouwland en 1 morgen weiland. [Stoutenburg]

1820      1 Juli

AT055g001          Groot Weede. [Hoogland]

AT055g001          1820       27 Sept

Verkoop Klein Huisdijk. [Hoogland]]

AT055g001          1820       17 Nov

Hypotheek Midden Donkelaar. [Leusden]

AT055g001          1820       dec

Hypotheek Erf de Wolfhaar. [Hoogland]

AT055g001          1821       23 Febr

Hypotheek Beekhuisje of Beekhoven. [Leusden]

1821      9 Maart

Verkoop met hypotheek. [Hoogland]

AT055g001          1821       9 Maart

Verkoop met hypotheek. [Hoogland]

AT055g001          1821       30 Maart

Scheiding. [Leusden]

AT055g001          1821       17 April

Depot. [Hoevelaken]

AT055g001          1821       29 Juni

Transport Hofstede. [Hoogland]

AT055g001          1821       20 Juni

Hypotheek Ringenduist. [Hoogland]

AT055g001          821         31 Aug

Verkoop huis en grond. [Hoogland]

AT055g001          1821       22 Okt

Huw. voorw. Gerrit Lammert v. Schoonderbeek. [Stoutenburg]

AT055g001          1821       30 Okt

Hypotheek huis. [Hoogland]

AT055g001          1822       4 Jan

Hypotheek op ’t Erf Bouwlust. [Hoogland]

AT055g001          1822       1 Febr

Verkoop Hofstede Overzeldert. [Hoogland]

AT055g001          1822       1 Febr

Huur Gr. Dashorst. [Woudenberg]

AT055g001          1822       1 Febr

Hypotheek Erf de Boomen. [Hoogland]

AT055g001          1822       21 Febr

Testament Reijer v. Dijk + Hendrina Arrissen Schouten. [Stoutenburg]

AT055g001          1822       28 Febr

Hypotheek Gr. Brinkensteijn. [Leusden]

AT055g001          1822       19 April

Verkoop huis. [Hoogland]

AT055g001          1822       1 Mei

Hypotheek Lammert Koller en Roelofje Kuijer echtel. aan Th. J. v. Lilaar op de Hofstede Gr. Vincelaar met 25 b 400 r b + w 1 b 496 r bos en 3 b 288 r heiveld. [Stoutenburg]

AT055g001          1822       1 Mei

Hypotheek Hofstede de Hoogensteeg. [Hoogland]

AT055g001          1822       3 Mei

Erfpacht. [Hoogland]

AT055g001          1822       10 Mei

Hypotheek  5/8 ged. in Emiclaar. [Hoogland]

AT055g001          1822       10 Mei

Hypotheek de Keut. [Hoogland]

AT055g001          1822       24 Mei

Erfpacht Otto Scheltus aan Jacob Berg 350 r weiland. [Stoutenburg]

AT055g001          1822       31 Mei

Inventaris nala. Vr. Anna Maria Cristina Henriette Tuijl van Serooskerken.

AT055g001          1822       17 Juni

Hypotheek Erf de Boomen. [Hoogland]

AT055g001          1822       3 Juli

Verkoop Randenbroek. [Amersfoort]

AT055g001          1822       31 Juli

Overeenkomst over het verlaten van het Erf de Rosmolen. [Hamersveld]

AT055g001          1822       2 Aug

Hypotheek Erf de Pol. [Hoogland]

AT055g001          1822       2 Aug

Hypotheek Erf Ruitenbeek 32 morgen. [Leusden]

AT055g001          1822       5 Aug

Hypotheek Erf Ruitenbeek 32 morgen. [Leusden]

AT055g001          1822       9 Aug

Huw. voorw. Evert Willemse Kaas en Rijkje Hartman. [Leusden/ Hoogland]

AT055g001          1822       10 Aug

Verkoop door Maria H. v. Huisduinen. [Amersfoort/Leusden/Stoutenburg]

AT055g001          1822       20 Aug

Verkoop  Oetinger v.d. Hellesteeg en land. [Hamersveld]

AT055g001          1822       23 Aug

Hypotheek Erf de Mossel. [Stoutenburg]

AT055g001          1822       25 Aug

Verkoop Erf. [Hoogland].

AT055g001          1823       7 Febr

Overeenkomst Th. J. v. Lilaar en Hendrik v. Kooij afstand huur. [Stoutenburg]

AT055g001          1823       7 Maart

Hypotheek Thijs Morsen Sandbrink en Jannetje Goosens v.d. Koedijk gem. Barneveld aan Geurt Morsen Sandbrink en Rij Cornelisse Voskuilen te Barneveld ƒ 2000 5 stv. onder verband 5/6 in de Kleine Vlier(t). [Achterveld (?)]

AT055g001          1823       19 April

Renten door Goos Claasen Wijntjes te Stoutenburg aan Catharina Claasen Wijntjes te Stoutenburg van ƒ 72 op huis, erf en grond met 3 bunders 41 r 8 el. [Stoutenburg]

AT055g001          1823       30 Mei

Huur door Theodorus J. v. Lilaar aan Machiel Dijkman te Soest in de plaats Ommerens Daatselaar.

6 jaren à ƒ 325 jaarlijks. [Stoutenburg]

AT055g001          1823       21 Juni

Erfpacht nieuw. [Stoutenburg]

AT055g001          1823       29 Juni

Publieke verk. thiend Swartgoor om ƒ 155. [Stoutenburg]

AT055g001          1823       1 Aug

Hypotheek Erf in de Duist. [Hoevelaken]

AT055g001          1823       8 Aug

Hypotheek Erf Hondhorst Peter Jansen Smit en Maria Vost. [Stoutenburg]

AT055g001          1823       17 Okt

Verkoop Aatje Warneke geh. met Wouter Hubers Leusden Cornelia Warneke geh. met Jan v. Burgsteden te Amersfoort aan Evert Evertse te Leusden en huis hof groot 28 r 4 el N° 160 in de buurtschap Hamersveld om ƒ 300. [Leusden]

AT055g001          1823       22 Okt

Verkoop Erf Waterdaal ƒ 376. [Amersfoort]

AT055g001          1823       12 Dec

Hypotheek door Teunis v.d. Hengel aan Jacob Jansen Tolboom van ƒ 2000 op de Hofstede Groot Rozendaal of Rosenburg groot 23 b 84 r 38 el gelegen aan de Zwarteweg. [Hamersveld]

AT055g001          1823       12 Dec

Hypotheek op Erf Oud Voskuil. [Woudenberg]

AT055g001          1823       16 Dec

Verkoop van Grashof. [Hoogland]

AT055g001          1824       30 Jan

Huur van de hofstede de Brink. [Hamersveld]

AT055g001          1824       7 Mei

Verkoop Netelenburg. [Baarn]

AT055g001          1824       14 Mei

Hypotheek huis. [Hoevelaken]

AT055g001          1824       4 Aug

Inventaris van de nala. van Jan Hendriksen Boersen. [Stoutenburg]

AT055g001          1824       20 Aug

Huur 10 bunder 21 r door Otte Scheltus. [Leusden]

AT055g001          1824       29 Sept

Verhuur van de Klapmuts. [Hoogland]

AT055g001          1824       1 Okt

Verhuur van de Oude Hofstede – Otte Scheltus. [Hoogland]

AT055g001          1824       4 Okt

Verkoop roerende goederen ƒ 1420. [Stoutenburg]

AT055g001          1824       25 Okt

Verkoop aan de RK Kerk huis en grond. [Hoogland]

AT055g001          1824       1 Dec

Inventaris wijlen Jan Hend. Kuijer. [Hoogland]

AT055g001          1824       24 Dec

Hypotheek 5/8 van Emiclaar. [Hoogland]

AT055g001          1825       18 Jan

Verkoop hofstede. [Hoevelaken]

AT055g001          1825       18 Jan

Verkoop van de Koekoek. [Hoogland]

AT055g001          1825       21 Jan

Verkoop van de Koekoek. [Hoevelaken]

AT055g001          1825       9 Febr

Verkoop en afbraak. [Stoutenburg]

AT055g001          1825       4 Maart

Huur hofstede. [Hoogland]

AT055g001          1824       18 Maart

Huur Klein Landaas. [Woudenberg]

AT055g001          1825       30 Maart

Verkoop van meentland ƒ 350. [Stoutenburg]

AT055g001          1825       1 April

Verkoop Sluisdijk – opgehouden. [Hoogland]

AT055g001          1825      

Verkoop de Tintel – opgehouden. [Hoogland]

AT055g001          1825       8 April

Huur erf de 1ste Koedijk en de 2de Koedijk. [Amersfoort/Stoutenburg]

AT055g001          1825       9 April

Huur, hypotheek op Doorneheg. [Hoogland]

AT055g001          1825       12 April

Verkoop en afbraak. [Hoogland]

AT055g001          1825       19 April

Scheiding w.v. 85 r 9 el 2 pat bouwland. [Stoutenburg]

AT055g001          1825       20 April

Verkoop van Sluisdijk, Buitenverblijf ƒ 5000. [Hoogland]

AT055g001          1825       20 April

Inv. van de nala. Harman Kasper v.d. Koedijk. [Stoutenburg]

AT055g001          1825       2 Juli

Hypotheek op Buitenverblijf Schothorst. [Hoogland]

AT055g001          1825       22 Juli

Verkoop Tienden. [Stoutenburg]

AT055g001          1825       25 Juli

Testament Dirk Roelen v.d. Zuidwind. [Hoogland]

AT055g001          1825       19 Juli

Verkoop aandeel nala. (vermeld Winsenburg). [Hoogland]

AT055g001          1825       31 Dec

Verkoop hofstede Buitenveld. [Hoogland]

AT055g001          1826       3 Febr

Hypotheek erf in Zevenhuizen. [Hoogland]

AT055g001          1826       6 Febr

Verkoop Hofstede. [Hoogland]

AT055g001          1826       6 Maart

Hypotheek erf Het Beekhuis. [Hamersveld]

AT055g001          1826       6 Maart

Verkoop. [Hoogland]

AT055g001          1826       6 Maart

Huur land de Zijlhaar. [Hoogland]

AT055g001          1826       10 Maart

Verkoop huis. [Hoogland]

AT055g001          1826       15 Maart

Hypotheek Jacobus v.d. Burgwal. [Hoogland]

AT055g001          1826       23 Maart

Inv. Antje Dirksen Middelaar. [Hoogland]

AT055g001          1826       27 April

Inv. [Hoogland]

AT055g001          1826       28 April

Erfpacht vern. in Snorrenhoef. [Leusden]

AT055g001          1826       5 Mei

Testament Jac. de Groot. [Hoogland]

AT055g001          1826       20 Mei

Publieke verkoop w.o. tabaksland 6 bunders. [Hamersveld]

AT055g001          1826       26 Mei

Scheiding nala. v. Wijlphert Rijk Hoefsloot. [Hoogland]

AT055g001          1826       2 Juni

Obligatie hypotheek nala. v. Wijlphert Rijk Hoefsloot. [Hoogland]

AT055g001          1826       8 Juni

Verkoop huis. [Hoogland]

AT055g001          1826       14 Nov

Scheiding waar in vermeld ’t Erf Laurenberg. [Hoogland]

AT055g001          1826       20 Nov

Verkoop grond. [Leusden]

AT055g001          1826       18 Dec

Verkoop w.o. Hofstede Middelhoef Isselt. [Amersfoort]

AT055g001          1826       30 Dec

Cessie w.i. vermeld Petrus Josephus van de Lisse gehuwd met Maria Francesca Hooft Huisduinen (Achterveld). [Hoogland]

AT055g001          1827       19 Jan

Hypotheek Jansen Tolboom. [Leusden/ Hoogland]

AT055g001          1827       17 Jan

Cessie Transp. Huize ’t Wildeland. [Stoutenburg]

AT055g001          1827       24 Febr

Transp. hypotheek v. Lilaar aan Baron Lijnden v. Oldenaller.

AT055g001          1827       5 Maart

Hypotheek Hondhorst familie Smit. [Stoutenburg]

AT055g001          1827       6 Maart

Testament Maria Stalenhoef Schimmel. [Hoogland]

AT055g001          1827       12 Juni

Verkoop, afbraak op de Zuidwind. [Hamersveld]

AT055g001          1727       13 Juli

Hypotheek Peter Lamm. v. Weede Hofstede Groot Weede. [Hoevelaken]

AT055g001          1827       3 Aug

Boedelscheiding i.v.m. overlijden Willemijntje Schimmel Dijkman. [Soest]

AT055g001          1827       14 Aug

Verkoop Hofstede in de Duist, Haar, Zevenhuizen. [Hoogland]

AT055g001          1827       5 Sept

Inv. nala. Jan G. Westerlaak. [Hoogland]

AT055g001          1827       7 Sept

Verhuur tiend H. Brouwer. [Hamersveld]

AT055g001          1827       21 Sept

Hypotheek huis. [Soest/Achterveld (?)]

AT055g001          1827       22 Okt

Testament Gerrit Hend. Verwald. [Stoutenburg]

AT055g001          1827       23 Okt

Inv. [Hoogland]

AT055g001          1827       29 Okt

Verkoop huis Watervoort. [Stoutenburg]

AT055g001          1827       16 Nov

Publieke verkoping vast goed. [Hoogland]

AT055g001          1827       28 Dec

Erf enz. 4 bunders, familie de Wit. [Leusden]

AT055g001          1828       19 Jan

Publieke verkoping vaste goederen door Claas Wijntjes. [Leusden/Stoutenburg]

AT055g001          1828       8 Febr

Huurcontrakt Th. Jac. Lilaar van Groot Steenbeek. [Leusden]

AT055g001          1828       21 Febr

Hypotheek Hofstede Wildenburg te Leusden.

AT055g001          1828       21 Febr

Verkoop door Claas Wijntjes. [Amersfoort]

AT055g001          1828       22 Febr

Erkenning t.b.v. erfgen. Teunis Albertsen Voskuilen v. Kramp. [Hamersveld/ Hoogland]

AT055g001          1828       25 Febr

Stadsherberg. [Amersfoort]

AT055g001          1828       19 Maart

Huur van ’t land de Goren. [Hoogland]

AT055g001          1828       26 Maart

Verkoop de Hofstede Klein Rossenberg door Jacob Janse Tolboom aan Hendrik Voskuilen ƒ 3900 8 ha 50 r. [Hamersveld]

AT055g001          1828       3 April

Hypotheek Hofstede. [Soest/Isselt]

AT055g001          1828       22 April

Hypotheek op Hofstede aan de Voskuilerdijk. [Voskuilen/Woudenberg]

AT055g001          1828       3 Mei

Scheiding nala. van Wulphert Janse Tolboom. [Hoogland]

AT055g001          1828       18 Juli

Huur aan Corn. Adr. v. Kooij, Hofstede Groot Bruinhorst. [Hamersveld]

AT055g001          1828       25 Juli

Tiend verhuur Cl. Wij. [Stoutenburg]

AT055g001          1828       14 Aug

Verkoop Hofstede. [Hoogland]

AT055g001          1828       9 Sept

Scheiding. [Hoogland]

AT055g001          1828       11 Okt

Verhuur Hofstede. [Hoogland]

AT055g001          1828       10 Nov

Decharge Woutertje Haan. [Hamersveld]

AT055g001          1828       24 Nov

Inv. t.v.v. Heijmer Brouwer. [Hamersveld]

AT055g001          1828       10 Dec

Verkoop roerende goederen ƒ 2314,35. [Stoutenburg]

AT055g001          1829       6 Jan

Verkoop Calveen. [Hoogland]

AT055g001          1829       19 Jan

Testament Beatrix Maria H. v. Huisduinen. [Hamersveld]

AT055g001          1829       20 Jan

Scheiding Gerrit Wulphertse Meerveld. [Stoutenburg]

AT055g001          1829       13 Febr

Verkoop Hofstede Bantuin. [Hamersveld]

AT055g001          1829       18 Febr

Hypotheek huis. [Hoogland]

AT055g001          1829       23 Febr

Hypotheek Hofstede de Burgwal. [Leusden]

AT055g001          1829       13 Febr

Memo lasten Woutertje Haan. [Hamersveld]

AT055g001          1829       18 Febr

Hypotheek Hofstede. [Leusden]

AT055g001          1829       28 Maart

Verkoop publ. t.v.v. Woutertje H. Haan o.a. Hof Lapeers. [Hamersveld]

AT055g001          1829       17 April

Verk. publ. door Albert Steenkamer. [Hoogland]

AT055g001          1829       28 April

Hypotheek Wesseling – W. v. Zandbrink. [Stoutenburg]

AT055g001          1829       11 Mei

Hypotheek Peter J. Smit Klein Hondhorst. [Stoutenburg]

AT055g001          1829       12 Juni

Hypotheek huis en erf. [Hoogland]

AT055g001          1829       Juli

Inv. Corn. G. Schimmel + Ma. Stalenhoef. [Hoogland]

AT055g001          1829       Juli

Testament Bea. Joh. Ma. H. v. Huisduinen. [Leusden]

AT055g001          1829

Scheiding Hofstede de Beek Renswoude.

AT055g001          1829       24 Juli

Verkoop Tiender Cl. Wijntjes. [Stoutenburg]

AT055g001          1829       7 Juli

Hypotheek Hofstede Klein Vincelaar. [Stoutenburg]

AT055g001          1829       28 Aug

Scheiding familie Tolboom vermeld ’t Claverenblad. [Hoogland /Hamersveld]

AT055g001          1829       10 Sept

Huur van diverse gronden op Schothorst. [Hoogland]

AT055g001          1829       28 Sept

Verkoop Buitengoed Schothorst. [Hoogland]

AT055g001          1829       3 Okt

Verkoop publ. Hofstede de Bomen. [Hoogland]

AT055g001          1829       9 Okt

Hypotheek Hofstede Groot Davelaar. [Woudenberg]

AT055g001          1829      

Rogemester Jan Hendr. Boersen. [Stoutenburg]

AT055g001          1829       16 Nov

Huwelijk Cornelis Tolboom en Evertje Voskuilen. [Hamersveld]

AT055g001          1829       27 Nov

Verkoop 2 woningen aan de Ham. [Hoogland]

AT055g001          1829       3 Dec

Verkoop huis. [Hoogland]

AT055g001          1829       9 Dec

Verkoop publ. Hofstede de Hogesteeg. [Hoogland]

AT055g001          1830       12 Febr

Koop Heijmer Brouwer aan H. H. Haan grond. [Hamersveld]

AT055g001          1830       12 Febr

Koop Wouter Hubert aan J. Hak grond. [Hamersveld]

AT055g001          1830       3 Maart

Scheiding Familie Haan. [Hamersveld]

1830      28 Mei

AT055g001          Hypotheek ’t Dourthuisje. [Hoogland]

AT055g001          1830       1 Juni

Royement Facel Jansen Tolboom aan Teunis v.d. Hengel. [Hamersveld]

AT055g001          1830       5 Juni

Scheiding nala. Hendrikje T. Knopper de Wit. [Leusden]

AT055g001          1830       21 Juni

Verkoop o.a. Slaagsedijk. [Hoogland]

AT055g001          1830       25 Juni

Huwelijk Steven Veldhuizen en Wilh. v.d. Tweel. [Stoutenburg]

AT055g001          1830       1 Juli

Scheiding bij Toon Corn. Voskuilen c.s. (Langenoort). [Hoogland]

AT055g001          1830       1 Juli

Verkoop 4 woningen. [Hoogland]

AT055g001          1830       23 Juli

Hypotheek Gerrit Voorburg. [Stoutenburg]

AT055g001          1830       30 Juli

Verhuur Tienden. [Stoutenburg]

AT055g001          1830       5 Aug

Verhuur Klein Loeverijn. [Leusden]

AT055g001          1830       24 Aug

Verkoop huis en grond. [Hoogland]

AT055g001          1830       14 Sept

Hypotheek onderpand Groot Vlastuin. [Woudenberg]

AT055g001          1830       7 Okt

Testament Jan v.d. Zuidwind. [Stoutenburg]

AT055g001          1830       10 Nov

Hypotheek huis aan de Ham. [Hoogland]

AT055g001          1830       18 Dec

Verkoop diverse percelen land t.v.v. Gerrit Kaas. [Hoogland]

AT055g001          1830       27 Dec

Verkoop Hofstede in de Birk aan Peter Wijntje te Stoutenburg. [Soest]

AT055g001          1831       21 Jan

Verkoop huis de Muis. [Stoutenburg]

AT055g001          1831       21 Jan

Verkoop huis de Koekoek. [Hoogland]

AT055g001          1831       1 Febr

Inv. Lammert Woutersen Koller. [Stoutenburg]

AT055g001          1831       25 Febr

Scheiding nala. Goosen Klaasen Wijntjes. [Stoutenburg]

AT055g001          1831       2 Maart

Testament Albert Teunissen Voskuilen. [Hamersveld]

AT055g001          1831       29 Maart

Verkoop publ. familie Koller aan v. Eikelens – Groot Vincelaar. [Stoutenburg]

AT055g001          1831       31 Maart

Verhuur Stadkampen bij Scham. [Stoutenburg]

AT055g001          1831       1 April

Hypotheek onderpand Hofstede ’t Broek op Voskuilen. [Woudenberg]

AT055g001          1831       3 Juni

Testament Teunis v. Eijden + echtgenoot. [Hoevelaken/Stoutenburg]

AT055g001          1831       11 Juni

Verkoop publ. ’t Erf Nieuwenhorst. [Stoutenburg]

AT055g001          1831       13 Juni

Hypotheek Hofstede Middelaar gr. 66 Ha (v. Erkelens). [Stoutenburg]

Hypotheek Hofstede Groot Vinselaar (v. Erkelens). [Stoutenburg]

AT055g001          1831       27 Juni

Verkoop koorn Wouter Koller (erf dienstbaar 13 juni 1831). [Stoutenburg]

AT055g001          1831       15 Juli

Hypotheek Hofstede en grond. [Hoogland]

AT055g001          1831       22 Juli

Verkoop van Tienden.

AT055g001          1831       3 Okt

Verhuur Hofstede ’t Melkhuis enz. [Hoogland]

AT055g001          1831       8 Okt

Verkoop Publ. Hofstede Calveen aan Pieter Hilhorst en verdere goederen. [Hoogland]

AT055g001          1831       1 December

Depot testament Johanna Maria H. Huisduinen. [Amersfoort]

AT055g001          1832       11 Jan

Inv. Frederica Josepha Henriette van Buckevoort. [Amersfoort]

AT055g001          1832      

Testament Jan Greefhorst. [Stoutenburg]

AT055g001          1832      

Transport betreffende familie Hooft Huisduinen.

AT055g001          1832      

Verkoop 1/3  grond huis Groot Weede. [Hoogland]

AT055g001          1832      

Scheiding w.o. vermeld Hofstede Vrijhoef. [Leusden]

AT055g001          1832      

Veiling Lammertje Gijsbertsen wed. Aartsen v. Gud (?). [Hoogland]

AT055g001          1832      

Hypotheek Hendr. Meesen v.d. Klettersteeg. [Hoogland]

AT055g001          1832      

Scheiding vermeld o.a. Hofstede Dorresteijn. [Leusden/Amersfoort]

AT055g001          1832      

Testament Aart v.d. Broek. [Leusden]

AT055g001          1832      

Huurcontrakt Hofstede in Zevenhuizen. [Hoogland]

AT055g001          1832      

Testament Jan Voskuilen en Aaltje de Bruin. [Hamersveld]

AT055g001          1832      

Hypotheek Cornelis Berg en Aaltje v. Beek onderpand grond bij Hellesteeg. [Hamersveld]

AT055g001          1832      

Koopcontrakt door Lammertje Gijsbertsen wed. Aart Tijmense, Erf de Kooi, Duist, Haar, Zevenhuizen. [Hoogland]

AT055g001          1832       1 Sept

Scheiding Gonida Alijda Teschemaker wed. Pull. [Amersfoort]

AT055g001          1832      

Hypotheek Gonida Alijda Teschemaker wed. Pull. [Hoogland]

AT055g001          1832      

Publieke verkoop door v. Bohkum Maas is toegewesen aan (zie uitgebreid) E. L. v. Harderbr. diverse perceelen w.o. Hofstede ’t Bunsengat. [Amersfoort]

AT055g001          1832      

Publ. verkoop door v. Bohkum Maas deurwaarder goederen de Mossel, ’t Spiegel, De Brink (Hamersveld), Ommerens Daatselaar, Watervoort, weiland en bos, de Modderbeek e.v. [Stoutenburg]

AT055g001          1832      

Hypotheek de Knuit aan Simon Wal – Hofstede Vrijhof. [Leusden]

AT055g001          1832      

Verklaring Mevr. v. Buckevoort. [Amersfoort]

AT055g001          1832      

Hypotheek Hofstede de Gort. [Stoutenburg]

AT055g001          1832      

Verkoop Buitengoed Schothorst. [Hoogland]

AT055g001          1832      

Hypotheek Hondhorst (Peter Jansen Smet). [Stoutenburg]

AT055g001          1832      

Hypotheek Groot Dashorst. [Scherpenzeel]

AT055g001          1832      

Publ verkoping door v. Bokkum Maas qq diverse vaste goederen w.o. Groot Wijnbergen, Groot Moorst., Klein Blankensteijn en Groot Steenbeek. [Leusden/Asschat]

AT055g001          1832      

Huurcontrakt Hofstede 23 Ha enz. Duist, Haar, Sevenhuizen. [Hoogland]

AT055g001          1833      

Extract van een act e van scheiding v.d. nala. Mevr. v. Lilaar wed. Heijlman Stoutenburg gepl. 15 nov. 1827 te Amsterdam. [Stoutenburg]

AT055g001          1833      

Roijement Jacob Tolboom aan Jacob Rueij Bunschoten. [Hoevelaken]

Hoogland

AT055g001          1833      

Huurcontrakt Peter Janse Smit aan Rijk v. Eijden de Hofstede Hondhorst 6 jaren 400 jaarlijks. [Stoutenburg]

AT055g001          1833      

Verkoop 2/3 in de hofstede Groot Middelaar. [Stoutenburg]

1 AT055g001      833        

Verkoop Luttiquemaat. [Hoogland]

AT055g001          1833      

Memorie van lasten erven Lilaar (zie veiling Randenbroek).

AT055g001          1833      

Verhuur Hofstede 35 ha. [Hoogland]

AT055g001          1833      

Hypotheek herenhuis en vaste goederen. [Hoogland]

AT055g001          1833      

Hypotheek Hermen Keijzer. [Leusden]

AT055g001          1833      

Vathorsterbos vermelding en verkoop. [Hoogland]

AT055g001          1833      

Aanbesteding op Hoogland (onleesbaar). [Hoogland]

AT055g001          1833      

Memorie van lasten Johan Mathias v. Oven. [Leusden]

AT055g001          1833       6 Sept  

Veiling landgoed Zwanenburg – opgehouden. [Hamersveld]

AT055g001          1833      

Hypotheek Andries v.d. Kooi huis en grond. [Hoogland]

AT055g001          1833      

Huurcontrakt Hofstede Middehoef. [Soest/Amersfoort]

AT055g001          1833      

Inv. Maria Tolboom wed. Jac. Hooft. [Hoogland]

AT055g001          1833       1 Nov

Erfpacht Jacob Berg. [Stoutenburg]

AT055g001          1833      

Publ. verkoop door Pieter Craandijk. [Amersfoort]

AT055g001          1833      

Publ. verkoop een huis en grond. [Leusden]

AT055g001          1833       2 Dec

Verhuur Klein Stoutenburg  Leusden aan Corn. Dijkman. [Stoutenburg]

AT055g001          1833       13 Dec

Publ. verkoop v. Bokkum Maas w.o. Hofstede. [Hamersveld]

AT055g001          1834       24 Jan

Huwelijk Reindert Reinders inboedel, huis en herberg. [Hoogland]

AT055g001          1834       28 Febr

Verkoop van erfje 1 m 15 r 14 el Pollenhof ƒ 140. [Stoutenburg]

AT055g001          1834       28 Febr

Hypotheek Klein Voskuilen. [Woudenberg]

AT055g001          1834       4 Maart

Verkoop huis en grond. [Hoogland]

AT055g001          1834       6 Maart

Verkoop Liesevoort. [Soest]

AT055g001          1834       29 Maart

Verkoop grond de Goren. [Hoogland]

AT055g001          1834       25 April

Huurcontrakt Petrus Aloisius Leonerdus van Eikelens te Barneveld aan Peter Hendrikse van Nimmerdor van de Hofstede de Swarte Goor, circa groot 56 bunders, 6 jaren à ƒ 425 jaarlijks. [Stoutenburg]

AT055g001          1834       23 Mei

Hypotheek W. Huurdeman huis en erf. [Hoogland]

AT055g001          1834       18 Juli

Huurcontrakt door Pieter Craandijk te Amsterdam aan Wulphert v.d. Tweel te Nijkerk voor 6 jaren. Een bouwhoeve genaamd het Scham of Egdam groot 45 b 23 r 69 el met 1 b 7 r 40 el  grond gemeente Amersfoort en polderland voor ƒ 1125 jaarlijks. [Stoutenburg]

AT055g001          1834       29 Juli

Verkoop voor Rijt Heijmense v. Steenbeek aan Aart Kaas van Boekweijt en Haver. [Hoogland]

AT055g001          1834       1 Aug

Verkoop Gijsbert Aartsen van Kleinwee en Gerritje Haan aan Gerrit Jan Geofr. v. Bokkum Maas de Boerenhofstede Isselt groot 16 b 29 r 20 el en nog enige gronden. [Amersfoort/Soest]

AT055g001          1834       22 Aug

Huurcontrakt v. Bokkum Maas en Jan Binsbergen aan Carel v.d. Munt te Leusden de Hofstede Groot Steenbeek groot 29½ bunders, 6 jaren à ƒ 380 jaarlijks. [Leusden/Asschat]

AT055g001          1834       22 Aug

Huurcontrakt door dito aan Abraham Overvest de Hofstede Klein Brinkensteijn 14 b 59 r 20 el , 6 jaren à ƒ 380 jaarlijks. [Leusden/Asschat]

AT055g001          1834       22 Aug

Idem aan Antony Wanninck de Hofstede Klein Steenbeek groot 2 b 55 r voor 6 jaren à ƒ 74 jaarlijks. [Leusden/Asschat]

AT055g001          1834       5 Sept

Huurcontrakt door Hubert v. Soest aan Jordens de Kruif te Leusden van een Hofstede het Grifthuis groot 2½ bunders, 6 jaren à ƒ 90 jaarlijks. [Leusden]

AT055g001          1834       19 Sept

Huur huis en grond. [Hoogland]

AT055g001          1834       26 Sept

Verkoop door Evert Petersen aan Evert Middelaar van 1° 1/3 gedeelte van de Hofstede de Burgwal groot 2(8) b 11 r 14 el en nog 2° 1/3 in 2b 91 r 90 el land om ƒ 2000. [Leusden]

AT055g001          1834       27 Sept

Verkoop t.v.v. Evert v. Zweden qq van de hofstede Groot Wede 30 b 21 r 20 el aan de Hr. Jan Constatijn Nicolaas van Eijst te Amsterdam ƒ 9140. Verders nog gronden aan diversen. [Hoogland]

AT055g001          1834       10 Okt

Verhuur (opgehouden) van Groot Moorst. [Woudenberg]

AT055g001          1834       17 Okt

Hypotheek door Evert Middelaar aan Jacob Jansen Tolboom ƒ 1800 à 4 1/4% onderpand Hofstede de Burgwal. [Leusden]

AT055g001          1834       21 Okt

Huurcontrakt Hofstede Isselt v. Bokkum Maas aan Gijsbert Aartsen van Kleijnwee driest en weilanden groot 29 b 13 r 98 el onder Soest en Amersfoort en 4 bunders maatland, 6 jaren à ƒ 600 jaarlijks. [Amersfoort/Soest]

AT055g001          1834       21 Okt

Verkoop door Johanna de Goede c.s. te Nijkerk aan Nicolaas Schoonderbeek te Leusden van een Erf, Huis, grond genaamd ’t Hoendernest of Klein Zandbrink groot 63 r 80 el om ƒ 340. [Leusden/Snorrenhoef]

AT055g001          1834       19 Nov

Scheiding nala. van Hendrik ter Horst w.o. de Hofstede Klein Heiligenberg. [Leusden]

AT055g001          1834       29 Nov

Inv. nala. Rijk v. Eijden. [Stoutenburg]

AT055g001          1834       13 Dec

Huurcontrakt door Jan Const. Nicolaas van Eijst te Amsterdam aan Geurt Schoonderbeek en anderen te Baarn de Hofstede Groot Wede 30 b 24 r 20 el voor 12 jaren 1ste 6 jaren voor ƒ 415 en de laatste jaren voor ƒ 565 jaarlijks. [Hoevelaken]

AT055g001          1834       19 Dec

Verkoop door Willem v. Zandbrink aan Gerrit Verhoef te Stoutenburg het Erf genaamd de Kwiete Pol groot 4 b 11 r 28 el om ƒ 2000. [Stoutenburg]

AT055g001          1834       23 Dec

Huw. van Bart v. Zijl en Trijntje Steenhamer. [Stoutenburg]

AT055g001          1835       20 Jan

Huurcontrakt door G. J. G. v. Bokkum Maas qq aan Hendrik Claasen v. Laar te Soest de Hofstede Groot Moorst groot 63 bunders, 6 jaren ƒ 300 1ste 3 jaren en ƒ 450 de laatste 3 jaren. [Woudenberg/Achterveld]

AT055g001          1835       23 Jan

Verkoop door Willem v. Zandbrink en Petronella Daatselaar echtel. aan Michiel Dijkman voor de R.K. Armen van Stoutenburg 1 perceel tuinbouw en heideveld te samen groot 2 b 65 r gelegen in Stoutenburg bij Achterveld en nog een stukje van 18 roeden om ƒ 600. [Stoutenburg/Achterveld]

AT055g001          1835       23 Jan

Verkoop door Willem v. Zandbrink aan Gijsbert Koller te Leusden voor de R.K. kerk van Achterveld 1) een huis met annexe 2 kamers gemerkt N° 61 en een varkenshok en . . . 1 b 28 r 10 el bouwland . . . veld en kerkpad alles gelegen nabij de R.K. kerk van Achterveld; 2) de laan of weg gelegen als voren strekkende langs het vorige perceel naar Klein Emelaar groot 44 r 30 el; 3) een stuk grond groot 35 r gelegen annex. [Stoutenburg/Achterveld]

AT055g001          1835       26 Jan

Huw. Meinhardus Jonker en Aaltje Sanders. [Leusden]

AT055g001          1835       30 Jan

Kwitantie Mijntje v. Rhijn wed. Peter Lammertse v. Weede aan Jonkheer Jan C. N. van Eijst van ƒ 9140 (Groot Wede). [Hoogland]

AT055g001          1835       10 Febr

Verkoop door Albert Steenkamer aan Aart Kuijer ongeveer 14 bunders polderland ƒ 5500. [Hoogland]

AT055g001          1835       10 Febr/11 Febr

Verkoop roerend goed wed. Peter Lammertse van Weede. [Hoogland]

AT055g001          1835       13 Febr

Verkoop van de Herberg en Logement de Doornheg e.v. gronden. [Hoogland]

AT055g001          1835       13 Febr

Verkoop huis en grond. [Hoogland]

AT055g001          1835       24 Febr

Verkoop onroerend goed door Hubertus Gerardus v.d. Bergh van de  nalatenschap van Moijen . . . de Wijs ƒ 1429,05. [Hoogland]

AT055g001          1835       2 Maart

Huurcontrakt van de Hofstede Klaarwater te Hoevelaken.

AT055g001          1835       9 Maart

Verkoop door Wijnand v. Assenraad c.s. aan Hendrik Maas te Nijkerk de Hofstede de Logt groot 31 b 41 r 4 el ƒ 6400. [Hoogland]

AT055g001          1835       10 Maart

Aanbesteding i.v.m. de Bunschotterweg. [Hoogland]

AT055g001          1835       27 Maart

Scheiding nala. van Hendrik Reijerse v.d. Hoef en Antje Hendrikse (dr. getr. met Dirk Voskuilen). [Hoogland]

AT055g001          1835       11 April

Verkoop t.v.v. van Willem v. Zandbrink te Stoutenburg van polderland.

AT055g001          1835       27 April

Verkoop van gronden en tienden op Hoevelaken.

AT055g001          1835       22 Mei

Scheiding van de nalatenschap van Jan Geurtse v. Westerlaak, waarin vermeld een Hofstede Onstede 22 b 39 r 40 el en verdere gronden (zie hypotheek – 13 juni). [Hoogland]

AT055g001          1835       25 Mei

Huwelijk Teunis v. Zuilen tweede huwelijk. [Hoogland]

AT055g001          1835       10 Juni

Hypotheek Hofstede 37 b 33 r 76 elle in Woudenberg.

AT055g001          1835       10 Juni

Scheiding toedeling Hofstede Kleijn Loevesijn. [Leusden]

AT055g001          1835       10 Juli

Hypotheek Kleijn Loevesijn. [Leusden]

AT055g001          1835       11 Juli

Scheiding nala. Jan Homoet, vermeld Hofstede Pepersgoed, uitgebreide akte. [Hoogland]

AT055g001          1835       13 Nov

Afstand huur door Reijer Schoonderbeek aan Geurt Schoonderbeek van Hofstede Groot Weede. [Hoogland]

AT055g001          1835       7 Dec

Testament Jacob Jansen Tolboom. [Hamersveld]

AT055g001          1836       30 Jan

Huurcontrakt Hofstede Birkwijk (?) in Amersfoort groot bijna 18 bunders.

AT055g001          1836       1 Febr

Scheiding familie Ter Horst, vermelding Klein Heiligenberg. [Leusden]

AT055g001          1836       5 Febr

Verhuur door Hendr. v.d. Lagemaat te Leusden aan Jan v. Putten en huis N° 65 genaamd ’t Zwaantje. [Leusden]

AT055g001          1836       17 Febr

Verkoop door Hendrik Huurdeman en Aaltje Huurdeman geh. met Peter v.d. Tweel op Hoogland aan Willem Jacob Steenbeek te Amersfoort de Hofstede Groot Calveen groot 28 b 17 r 90 el om ƒ 7000. [Hoogland]

AT055g001          1836       25 Maart

Scheiding Reindert Rijnders betr. huis en grond op Hoevelaken genaamd Groot . . . (?) om ƒ 1400.

AT055g001          1836       22 April

Hypotheek ƒ 1000 onderpand Het Houtenhuisje 1 b 30 r. [Stoutenburg]

AT055g001          1836       29 Okt

Verkoop familie Bols aan Daniel Hooft de Huize Groenewoude ƒ 2500. [Woudenberg]

AT055g001          1836       7 Nov

Scheiding nala. wed. Corn. Tooners v. Velthuizen.

AT055g001          1836       16 Dec

Verkoop door Wessel Uppelschoten huis genaamd . . .  [Hoogland]

AT055g001          1837       6 Jan

Hypotheek Teunis Batenburg aan Evert v. Leijenhorst te Hoevelaken groot ƒ 500 op deselfs Hofstede. [Stoutenburg]

AT055g001          1837       10 Febr

Scheiding van de nalatenschap van Teunis Voskuilen  en Maria Jans echtel. toegescheiden aan Reijer Teunis Voskuilen de Hofstede Midden Romselaar groot 29 b 6 r 10 el om ƒ 5000 neemt hypotheek v. Jacob J. Tolboom. [Leusden]

AT055g001          1837       10 Febr

Verkoop huis en erf in Stoutenburg om ƒ 600.

AT055g001          1837       18 Maart

Verkoop w.o. een Hofstede groot 6 b 43 r 90 el. [Hoogland]

AT055g001          1837       7 April

Hypotheek op hofstede in Hoevelaken.

AT055g001          1837       3 Mei

Verkoop door Jacobus de Groot aan Jacob J. Tolboom de onverdeelde helft van een tiend gaande uit de Hofstede en landen genaamd ’t Klooster om ƒ 875. [Hamersveld]

AT055g001          1837       28 Juli

Scheiding familie Assenraad waaronder het Zwarte en Witte Bergje. [Amersfoort/Leusden]

AT055g001          1837       15 Sept

Verkoop grond de Ruiter aan Willem Hunekamp. [Leusden]

AT055g001          1837       29 Sept

Huurcontrakt door Carel Diepenheem Scheltus aan Reijer Schoonderbeek voor 6 jaren om ƒ 400 jaarlijks de Hofstede de Langerijst 10 b 21 r 6 el. [Hoogland]

AT055g001          1837       13 Nov

Verkoop een huisje met eiken wallen in Leusden om ƒ 450.

AT055g001          1837      16 Dec

Verkoop van Hofstede 21 b 82 r 30 el ƒ 5065 e.v. hooi en weilanden. [Hoogland]

AT055g001          1837       22 Dec

Verkoop door Jacobus de Groot en Wulpher Tolboom qq de Hofstede Grooteveen, enz. ½ tiend uit Klooster aan Jac de Groot. [Hamersveld/Nijkerk]

AT055g001          1837       23 Dec

Huurcontrakt van een Hofstad de Grote Hofstede op Hooglandgroot 23 b 66 r 40 el.

6 jaren ƒ 850. [Hoogland]

AT055g001          1837       23 Dec

Huurcontrakt van een Hofstad de Kleine Hofstede op Schothorst. [Hoogland]

AT055g001          1838       6 Jan

Verkoop door Evert v. Middelaar c.s. aan Willem Jacob Steenbeek de Hofstede de Burgwal circa groot 27 b 24 r 94 el om ƒ 6000. [Leusden]

AT055g001          1838       25 Jan

Extract akte van scheiding van 27 dec. 1828 t.o.v. Notaris Jan v.d. Hengel betreffende nala. van Willem Petersen en Evertje v.d. Riet. [Hamersveld]

AT055g001          1838       25 Jan

Extract van 26 juli 1822 t.o.v. notaris Jan v.d. Hengel betreffende nala. van Jacobus Franse Hooft v. Huisduinen. [Hamersveld]

AT055g001          1838       23 Maart

Testament Willem v. Zandbrink en echtgenote. [Achterveld]

AT055g001          1838       14 April

Verkoop huis en erf 95 r 40 el in Hooglanderveen. [Hoogland]

AT055g001          1838       4 Mei

Hypotheek bij Reijer Teunissen Voskuilen aan Ant. Luden ƒ 3000 à 4% op de Hofstede Midden Romselaar 29 b 6 r 40 el. [Hamersveld]

AT055g001          1838       17 Mei

Hypotheek bij Jan Corn. Smit c.s. aan Jacob de Barun ƒ 600 à 4½%  op een Hofstede 3 b 83 r. [Hamersveld]

AT055g001          1838       11 Juli

Verkoop door Wulphert v.d. Tweel in de Stoutenburg en Aart Kuijer aan Gobel van Verzendaal de Herberg de Stroop Af om ƒ 1550. [Amersfoort]

AT055g001          1838       18 Juli

Hypotheek Martin v. Oven aan Ant Luden ƒ 4000 à 4% onderpand landgoed Zwanenburg. [Hamersveld]

AT055g001          1838       23 Juli

Verkoop tiend uit Boelen Hofstede. [Hoogland]

AT055g001          1838      8 Aug

Scheiding den nala. van Jacob Jansen Tolboom van roerend goed plaats niet vermeld bij Jan Tolboom Nijkerk. [Hamersveld]

AT055g001          1838       10 Aug

Scheiding w.o. ’t Erf Hateveen 14 b 23 r 30 el. [Hoogland]

AT055g001          1838       8 Sept

Verkoop van de Hofstede Grooteveen. [Nijkerk]

AT055g001          1838       15 Sept

Scheiding van de nala. van Aart Hubertse van Kooij en Neeltje Maasen, toeges. aan Corn. v. Kooij de onverdeelde helfte van de Hofstede de Rijst of Kwade Gat om ƒ 3200 en aan Maas v. Kooij de weder helft om ƒ 3200. Contanten en goederen. [Stoutenburg]

AT055g001          1838       12 Okt

Verkoop door Cornelis v. Kooij en Maas v. Kooij aan Jan van Eijden te Eemnes de Hofstede de Rijst of Kwade Gat groot 29 b 90 r 80 el ƒ 6425. [Stoutenburg]

AT055g001          1838       12 Okt

Verkoop door Peel Steenkamp te Stoutenburg aan Maas van Kooij de Hofstede Klein Wijnbergen groot 21 b 63 r 62 el om ƒ 5400. [Hamersveld/Asschat/Stoutenburg]

AT055g001          1838       9 Nov

Verkoop door Petrus Leonardus Aloisius van Erkelens te Nijkerk aan Jacob van Burgsteden te Barneveld de tiend gaande uit de Hofstede Klein Vincelaar om ƒ 400. [Stoutenburg]

AT055g001          1838       9 Nov

Verkoop Reijndert Reinders een huis genaamd . . . om ƒ 2800. [Hoogland]

AT055g001          1838       23 Nov

Verkoop twee woningen op Hoevelaken.

AT055g001          1838       5 Dec

Inventaris Helmus Steenkamp van de nala. van Wijmpje Aertsen Kaas. [Hamersveld]

AT055g001          1839       2 Jan

Inventaris t.v.v. Dirkje v.d. Hengel wed. van Jan v. Brinkensteijn. [Stoutenburg]

AT055g001          1839       4 Jan

Hypotheek door Ruth Aartsen de Bruin en Mietje van Roomen aan Bart v. Zijl ƒ 1200 4½% op de Hofstede Bosveld groot 14 b 52 r 83 el. [Hamersveld/Stoutenburg]

AT055g001          1839       21 Jan

Hypotheek op huis met 3 b 15 r 50 el + 5 bunders. [Hoogland]

AT055g001          1839       1 Febr

Hypotheek door Maas van Kooij te Stoutenburg aan Hendrika v.d. Tweel te Nijkerk ƒ 2000 à 4% onderpand de Hofstede Klein Wijnbergen en een tiend gaande genaamd Hofstede . . . uit Groot Brinkensteijn gelegen naast de Hofstede Klein Wijnbergen. [Stoutenburg/Asschat]

AT055g001          1839       15 Febr

Scheiding v.d. nala. van Floris Hartman en Grietje Cornelisse v.d. Hoven i.h.l. echtel. Uitgebreide beschrijvingen. [Hoogland]

AT055g001          1839       8 Maart

Scheiding v.d. nala. van Albert Teunisse Voskuilen bij Hendrik Voskuilen. [Hamersveld]

AT055g001          1839       22 Maart

Hypotheek bij Jan v. Eijden te Stoutenburg aan Jan Velthuizen ƒ 600 à 4½% onderpand Hofstede Kwade Gat. [Stoutenburg]

AT055g001          1839       24 April

Inventaris t.v.v. Jan Voskuilen Fr.rn. te Leusden van de nala. van zijn overleden vrouw Aaltje de Bruin (Taoijland ?) [Leusden]

AT055g001          1839       27 April

Verkoop v.d. Hofstede Westerlaak familie v.d. Hoef aan Binsbergen groot 23 b 38 r 10 el ƒ 7975. [Hoogland]

AT055g001          1839       3 Mei

Hypotheek huis en grond. [Hoogland]

AT055g001          1839       10 Mei

Testament Christina de Bruin en Wulpher Tolboom. [Hamersveld]

AT055g001          1839       24 Mei

Ectract Jacobus Franx Hooft v. Huisduinen bij Jan v.d. Hengel, akte van scheiding van de nala. [Hamersveld]

AT055g001          1839       4 Juli

Verkoop van een gedeelte van de Huizinge en grond Schothorst ƒ 9500. [Hoevelaken]

AT055g001          1839       9 Aug

Verkoop door Isaak Scheltus en Carel van Diepenheim Scheltus aan Gerrit Verhoef de tiend uit de landerijen en Hofstede de Kieviete Pol groot 4 b 11 r 20 el ƒ 340, sectie nummer vermeld. [Stoutenburg]

AT055g001          1839       13 Sept

Huurcontract bij Teunis Batenburg te Stoutenburg aan W. Kortes te Hoevelaken een Hofstede gelegen in Stoutenburg (Voorthuizen) groot 33 b 28 r 45 r 6 jaren ƒ 237. [Stoutenburg/Voorthuizen]

AT055g001          1839       20 Sept

Verkoop door Wouter Kolfschoten en Antje Hendriksen v. ’t Klooster aan Peel Steenkamp – huis N° 47 – Kod C nr 412 om ƒ 100. [Stoutenburg]

AT055g001          1839       15 Okt

Inventaris. [Hoogland]

AT055g001          1839       20 Okt

Overeenkomst Mastenbroek c.s. [Stoutenburg]

AT055g001          1839       14 Okt

Publ. verkoping Klein Heiligenberg J. Ter Horst aan v. Hardenbroek. [Leusden]

AT055g001          1840       22 Jan

Testament Hendrik H. Buitenhuis. [Stoutenburg]

AT055g001          1840       31 Jan

Verkoop Cornelis v. Kooij te Leusden aan Teunis Stork, huis aan het Havik te Amersfoort ƒ 2900. [Hamersveld]

AT055g001          1840       18 Febr

Hypotheek molen en huis. [Hoogland]

AT055g001          1840       21 Febr

Publ. verhuuring land. [Hoogland]

AT055g001          1840       28 Febr

Overeenkomst bij Gerrit Hubertse Westerveld en Gijsbert Wouterse Koller. [Hamersveld]

AT055g001          1840       1 Mei

Erfpacht J. Veldhuizen. [Leusden]

AT055g001          1840       29 Mei

Testament Maria Tolboom huisvrouw van Jacobus Hoof eerder Heijendeus (?). [Hoogland ?]

AT055g001          1840       15 Aug

Huw. contr. Bart v. Zijl en Reijertje Smit. [Stoutenburg]

AT055g001          1840       28 Sept

Scheiding bij Bart v. Zijl betreffende de nala. van Rijk van Eijden en Trijntje Steenkamer, enz. [Stoutenburg]

AT055g001          1840       23 Okt

Verkoop door Jan Bienholt te Leusden aan Corn. v. Kooij een huis te Leusden sect. F nr. 139 ƒ 900. [Hamersveld]

AT055g001          1840       10 Nov

Huwelijkse voorwaarden Gerrit Bouwmeester en Cornelia Hartman. [Hoogland]

AT055g001          1840       13 Nov

Verkoop door Willem Klaasen Blank te Barneveld aan de R.K. armbestuur te Achterveld van polderland met de Laakwal. [Achterveld]

AT055g001          1840       11 Dec

Verhuur Hofstede Bantuin door Wulpher J. Tolboom aan Jan v.d. Boom op ƒ 260 jaarlijks. [Hamersveld/Asschat]

AT055g001          1840       19 Dec

Verkoop Erf de Knoesthof. [Amersfoort ?]

AT055g001          1841       25 Jan

Huw. cens. Wouter v. Dijk en Weijmpje Peters wed. H. D. v.d. Ru. [Hoogland]

AT055g001          1841       1 Maart

Hypotheek door Geurt v. Westerlaak aan Cornelis v. Hamersveld ƒ 2000 à 4½% op de Hofstede Onstede groot 22 b 39 r 40 el. [Hoogland]

AT055g001          1841       15 Maart

Hypotheek door Evert Bouwman aan Barbara Schothorst te Amersfoort ƒ 500 à 5% op 2 bunders 11 r 30 el landen en een huis daarop staande in Hoogland zijnde een gedeelte van het Goed het Heetveld. [Hoevelaken]

Scroll naar boven