Notaris Mathias Houtkamp

AT053a004          1807 11 januari

Akte van volmacht Willem Gerritsen Kaas en Marritje Willemse

AT053a004          1806 6 juni

Notaris Gerrit Vogelsang verhuurt aan Jan v. Overeem erf en goed genaamd Broek onder Woudenberg pacht f 250 per jaar vorige huurder Willem v Daatselaar

AT053a004          1806 6 juli

Gerrit Overbeek verhuurt aan Evert vd Heiden wonende op de plaats genaamd de Vathorst onder Hoogland 1,5 morgen oud bouwland vanouds het Heetveld a.d. Liendertseweg

AT053a004          1806 20 juli

Cornelis Theunisje Hilhorst huurt de Snoekheuvel van Hendrik Witsenraad en Leendert Lindeman pacht f 120 Cornelis Theunisje Hilhorst was al huurder

AT053a004          1806 24 juli

Aart Hendrikse huurt Wixeler onder Barneveld kerspel Voorthuizen van Johannes Clerk pacht f 160 groot circa 20 morgen

AT053a004          1806 13 augustus

Gerrit Overbeek en mejuffr. Alijda vd Maath ongeh. Meerdj. dochter verhuren aan Goosen Klaasen Wijntjes Timmersman in Stoutenburg 1 danmaat tabaksland genaamd de Hogekamp gelegen buiten de kamppoort (Amersfoort)

AT053a004          1806 24 augustus

Vrouwe Johanna Heuning echtgenote van wijlen de heer Coenraad Willem baron Sloet wonende op huize Brinkhorst in Asschat verhuurt haar Hofstede Brinkhorst in Asschat aan Cornelis Aartsen v Kooy en Evertje vd Wetering huurtijd 1807 – 1813 voor f 165 nog in huur gebruikt bij Tymen Aartsen

AT053a004          1806 12 september

Jan Peterse Smit koopt van den weleerwaarde heer Hendrikus Hooft v Huisduinen, RK priester, Klein Krakhorst, 12 morgen bouw en weiland, idem nog 4 morgen boerenland genaamd de Kamp gelegen over de Asschatterweg ten zuiden Alandsbeek  ten noorden de Asschatterweg In huur gebruikt bij Jan Peterse van Nimmerdor voor f 160 tot Petri en mei 1808 koopsom f 2150

AT053a003          1805 17 februari

Lening groot f 400 door Cornelis Gerritse Berg in Hamersveld van de familie Rijk van Pippen te Amersfoort. Borgen Wouter Albertse v Brinkensteyn in Asschat en Thijs Cornelisse Voskuilen in Woudenberg

AT053a003          1805 27 februari

Geertje Jansen, wed van Gerrit Hendrikse, wonende onder Leusden verkoopt aan Rijk Heymense een boerderijtje op het eind van Leusbroek achter het Witje genaamd het Nieuwe Huis koopsom f 750

AT053a002          1804 19 november

Boedelscheiding van Anthonie Warneke Corneliszn overleden 26 januari 1803. Comparanten kinderen Cornelis Warneke Az, Hymen Matelage Warneke, Mej Geertruida Johanna Warneke, Mej Adriana Arnolda Warneke.

1e en 3e en 4e comparanten ongehuwd allen wonende in Amersfoort

Compareerde ter zelfder tijd den heer Heijmen Warneke Cornzn (verder onduidelijk)

AT053a002          1804 1 september

In deze akte komt voor als comparant de wel eerw heer Hendrikus Wilhelmus Jansen RK pastoor onder de Linden te Utrecht

AT053a001          1802 9 december

Testament van Heijmen Matelagen Werneke en mejuffr Elisabeth de Vries echtelieden bemaakten de bibliotheek aan de oudste zoon Anthonie Warneke

AT053a001          1803 11 december

Testament vd heer Coenraad Willem baron Sloet en vrouwe Johanna Heuning wonende onder de ger.  Asschat op Brinkhorst get Tijmen Aartsen en Aart Jacobsen          

Scroll naar boven