Notaris Meester Johannes Mathias Richelle

AT056K001         1880, 16 April                   Akte 6

Michael van Beek als gemachtigde van Johanna Frans Lagerweij, koopman te Amersfoort, verkoper. En Pieter Hilhorst, landbouwer te Hoogland, koper.

1 Van een hofstede “Groot Calveen” , woonhuis met tuin, bouw- en weilanden te Hoogland, groot 37 hectaren, 78 are, 30 centiare: kadastraal sectie A nummers, 10, 19, 20,, Sectie B nummers 32 tot en met 39 en 39 a , 40 tot en met 43, en 43 a, 44 tot en met 58

2 de tienden uit “Groot Calveen” sub 1 gemerkt. Koopsom f. 24.500,–

AT056K001         1880, 27April                    Akte  12

Hendrik en Maria Steenkamp te Leusden, verkoper, en Johanna Lüngen zonder beroep, koopster van 1 een hofstede “Het Beekhuisje” kadastraal sectie F. nummers 458 tot en met 486, 521,526, 885 tot en met 887. En sectie G. 664, 665, tot en met 672, 678, groot 21 hectaren, 5 are, 55 centiare alsmede de ondergrond van een huis, tuin enz. kadastraal sectie G nummers 673 tot en met 677, 679, groot 75 are, in voortdurende erfpacht uitgegeven aan Jacob Pot voor 1 lijfrente op Hendrik en Maria voornoemd, en Jan Steenkamp, landbouwer, mede te Leusden ten bedrage voor f. 400,– ’s jaars zolang zij leven f. 300,– als er 2 hunner zijn overleden en f. 300 voor de langstlevende

2de overname van 3 in het gekochte gevestigde kapitalen, ieder groot f. 1.000,–, ten behoeve van Josephus Hendricus Aloysius Schmedding , RK bestuur te Amersfoort á 4½ % van data 28-08-1867.

27-01-1869 en 02-03- 1871. Voor notaris Van Werkhoven gepasseerd.

3 bijdrage in de kosten van uitvaart voor elk der lijfrente, trekkende tot een bedrag van f. 740,–. Koopsom f. 13.000,–

AT056K001         1880, 7 Mei                       Akte  20

Gijs Koller, landbouwer te Hoogland, schuldenaar en Antonia en Lamberta ten Brink, schuldeiseren van een som van f. 15.500,– onder verband van de hofstede “De Hoogenkamp” te Hoogland

Kadastraal sectie A nummers 91 en 92, 100, tot en met 111. Groot, 19 hectaren, 8 are,60 centiare

AT056K001        1880, 1 Juni                       Akte  31

Onder 8 a Willem Ruitenbeek te Amersfoort koopt voor f. 1.120 van ¼ portie van een Malenhoef op Hoogland. Kadastraal sectie A, nummers 11, 66, 73, 83, 84, 112 om en sectie B, E en F enz.

AT056K001         1880, 12 Juli                      Akte  52

Johannes Franciscus Lagerweij te Amersfoort vertegenwoordigd door Michael van Beek verkoper, en Hendrik van de Heuvel, landbouwer te Hoogland, koper

1 van huis, schuur en erf en gronden gelegen te Hoogland. Kadastraal sectie B nummer 189, sectie C nummers 362, 374, 375, 390. Sectie D nummer 102, enz. ter gezamenlijke grootte 17 hectaren, 21 are, 40 centiare.

2e het recht op een perceel land sectie B nummer 808 groot , 1 hectaren, 1 are, 20 centiare,

voor de som van f. 14.500,–

AT056K001         1880, 15 Juli      AT056K001         Akte  54

Michael van Beek als gemachtigde van Johannes Franciscus Lagerweij verkoper, en de heer Arie Kok, landbouwer te Hoogland, koper van een hofstede. Kadastraal sectie A nummers 12 en 13, sectie B, nummers 59, tot en met 65, 75, 76 en 76 bis, 77, 78, tot en met 81, gezamenlijk groot  21 hectaren, 13 are, 70 centiare, en de thiend gaande uit de gemelde percelen zijnde de hofstede “Calveen”

Voor f. 1.8000,–. Hij leent f. 13.000,– van Elisabeth Cornelia Johanna van Beek, weduwe Everardus Johannes Marckspier te Nijmegen ( geldschieter) waarvoor hypotheek

AT056K001         1880, 16 Juli                      Akte  55

Dito verkopers, verkopen aan Hendrik Blom, Hendrikszoon, te Hoogland een hofstede enz. Kadastraal sectie B nummers 348, 348 bis tot en met 353, en 369 , 354 ,tot en met 359 gezamenlijk groot,

 6 hectaren, 73 are, 50 centiare voor f. 6.600,–

AT056K001         1880, 30 Juli                      Akte 60

Gerrit Kuijer verkoopt aan Dirk van de Hoven, bakker, beide te Hoogland een huis, erve en grond op

Hoogland groot, 1 hectaren, 74 are, 90 centiare voor f.2.500,–

AT056K001         1880, 20 Augustus                          Akte 77

Michael van Beek als gemachtigde van Johannes Franciscus Lagerweij verkoopt aan Adrianus Esveld, postbode te Hoogland een huis en erf in Hoogland . Kadastraal sectie B nummer 346 groot 13 are voor f.1.000,–

AT056K001         1880, 3 September                        Akte 84

Koopcontract , W.van Nimwegen verkoopt. H. van Nimwegen koper Hoogland

AT056K001         1880, 8 Oktober                              Akte 89

Testamenten Alegonda Voskuilen, weduwe Reijer Schoonderbeek Hoogland

AT056K001         1880, 9 Oktober                              Akte 90

Koopcontract, Lambert Izaak verkoopt Jan Izaak koper   Hoogland

AT056K001         1880, 16 Oktober                            Akte 92

Hypotheek, P. v Ruitenbeek J van de Hengel Stoutenburg

AT056K001         1880, 5 November                         Akte 100

Testament, Mathias Vonk Hamersveld

AT056K001         1880, 9 November                         Akte 102

Verkoop onroerend goed, Hendrik en Maria Steenkamp , Leusden

AT056K001         1880, 20  November                      Akte 118 en 119

Koopcontract: J.B. Pon verkoopt RK kerkbestuur van ’t Zand koper   Amersfoort

AT056K001         1880, 20  November                      Akte 124

Koopcontract Agatha Klooster, RK kerkbestuur van ’t Zand koper   Amersfoort

AT056K001         1880, 29 December                        Akte 125

Testament,  Maria Zandbrink, Achterveld

AT056K001         1881, 14 Januari                              Akte 133

Hypotheek, A. van Westerlaak inschrijving naar nummer E. 959, 900 Hoogland

AT056K001         1881, 7 Februari                              Akte 143

Huwelijkstoestemming, Cornelis Hartman en Geertje van ’t Klooster aan hun dochter Jannetje Hartman en Jacoba Burgsteden Stoutenburg

AT056K001         1881, 8 Februari                              Akte 145

Inventaris , Matthijs Vonk,  Reijer van de Hengel

AT056K001         1881, 14 Februari                           Akte 156 en 157

Testament  Peter van Zijl en Johanna van Daatselaar echtlieden Leusden

AT056K001         1881, 23 Februari                           Akte 162 en 163

Testament, Dirk van Kleynwee en Gerritje Schoonderbeek, Hoogland

AT056K001         1881, 2 April                                     Akte 178 en 179

Testament, Adriana van Rossum en echtgenote Gerarda van Zijl, Hoogland

AT056K001         1881, 24 April                                   Akte 180

Hypotheek, F. Pommer schuldenaar. En  P. van Mispelaar schuldeneiser Hamersveld

AT056K001         1881, 25 April                                   Akte 182

Koopcontract RK kerkbestuur onze lieve vrouwen  Hemelvaart verkoopt aan C. Th van Beek Hoogland

AT056K001         1881, 26 April                                   Akte 183

Testament, Johannes  Hendrikus, en Aardje van de Wolfshaar, Hoogland

AT056K001         1881, 26 April                                   Akte 186

Maria van de Wolfshaar verkoopt  aan Johannes Hendrikus en Aardje van de Wolfshaar huis en grond in Hoogland

AT056K001         1881, 26 April                                   Akte 187

Huwelijkscontract Antonie van der Plaat en Maria van de Wolfshaar Hoogland

AT056K001         1881, 27 April                                   Akte 188

Inventaris, Johanna Velthuizen, weduwe van Antonie Gerardus Vermeulen ( Scham)  Stoutenburg

AT056K001         1881, 30 April                                   Akte 190

Boedelscheiding, nalatenschap Pieter Hilhorst Hoogland

AT056K001         1881, 18 Mei                                     Akte 200

Koopcontract, huis, schuur en erf 7 are, 30 centiare

AT056K00            1881, 21 Mei                     1             Akte 205

Koopcontract, H. van Burgsteden verkoper Peter van Burgsteden koper, huis en grond f. 600,

AT056K001         1881, 27 Mei                                    Akte 207

Huurcontract, Gez. van Posthoven, verhuurd aan Jan en Marie Izaak huis en schuur en grond , Hoogland

AT056K001         1881, 4 Juni                                       Akte 209

Hypotheek, Pastoor Kok te Utrecht, schuldeiser  en Peter van Burgsteden schuldenaar Stoutenburg

AT056K001         1881, 17 Juni                                    Akte 213

Testament, Maria van de Wolfshaar, echtgenoot van Antonie van der Plaat, Hoogland

AT056K001         1881, 17 Juni                                     Akte 214

Erfpacht, door Peter van Burgsteden aan Arie de Jong, Stoutenburg

AT056K001         1881, 5 Juli                                        Akte 218

Publieke verkoop van onroerend goed, familie Burgsteden, verkoper, koper Brand Boersen en Rikje van Burgsteden

AT056K001         1881, 29 Juli                                      Akte 224

Boedelsch. , nalatenschap Matthijs Vonk  , Hamersveld

AT056K001         1881, 27 Oktober                            Akte 263

Testament, Willem Bouwhuizen, Hoogland

AT056K001         1881, 28 Oktober                            Akte 266

Testament, Aart Kaas, Hoogland

AT056K001         1881, 2 November                         Akte 273

Inventaris van de boedel, Hendrik Westerhuis en wijlen Geertruida van de Boom

AT056K001         1881, 2 November                         Akte 274

Huwelijk, H. Westerhuis, Hoogland

AT056K001         1881, 9 November                         Akte 279

Testament, Maria Petersen Hamersveld

AT056K001         1881, 11 November                       Akte 280

Royement ten behoeven van Pieter Hilhorst als geheven in de rechten van Willem Schimmel hypotheek genomen 16 augustus 1858 notaris van Werkhoven

AT056K001         1881, 11 November                       Akte 281

Royement, inschrijving hypotheek 28 mei 1872 ten behoeven van Wolfshaar ten lasten van Koenen

AT056K001         1881, 13 December        Akte 310

Openbare verkoop van onroerend goed, familie Kaas verkoper Albert Kaas koper perceel sectie E 747 groot 76 are, 20 centiare. F. 600,–  Hamersveld

Bernardus Thiers, koper huis, erf en grond sectie E 747, huis sectie E 715

AT056K001         1881, 14 December        Akte 311

Openbare verkoping onroerend goed, Jan Tolboom van huis en grond en bouwmanswoning, Hoogland

AT056K001         1881, 22 December        Akte 317

Boedelsch. van Gerritje Romselaar weduwe wijlen Cornelis van Burgsteden, Stoutenburg ( Klein Emelaar)

AT056K001         1881, 30 December        Akte 324

Koopcontract ( zie ook 323) Gebrand van de Klooster, Gerbertzoon verkoper, koper RK kerkbestuur , Hoogland

AT056K001         1882, 20 Januari              Akte 341

Royement, hypotheek 31 juli 1868 ten behoeven van Johannes Theodorus van de Hengel als enige ? erfgenaam van zoon van Hendrikus van de Hengel, ten laste van Vermolen te Amersfoort

AT056K001         1882, 30 Januari              Akte 349

Testament, Gijsbertus Ooijen , schaapherder. Hamersveld

AT056K001         1882, 31 Januari              Akte 351

Testament, 3 februari, Wouter Weerdman en Wilhelmina Hilhorst,. Hamersveld

AT056K001        1882, 7 Februari              Akte 353

Testament, Johannes van Beek (ook genoemd Gerrit van Beek) en Geertruida van de Hoef. Leusden

AT056K001         1882, 17 Februari            Akte 357

Testament, Jan van de Wetering Achterveld

AT056K001         1882, 10 Maart                 Akte 365

Testament Gijsbert Ooijen, Schaapherder

AT056K001         1882, 16 Maart                 Akte 367

Testament Cornelia Hopman, weduwe Hendrikus van de Hengel Amersfoort

AT056K001         1882, 11 April                   Akte 373

Verkoop onroerend goed, Cornelia Hopman, weduwe Hendrikus van de Hengel. Aan Hendrikus van de Hengel, timmerman . Amersfoort

AT056K001         1882, 19 Mei                     Akte 388

Testament, Gerrit van Ooijen, en Petronella Koller,  kastelein. Achterveld

AT056K001         1882, 14 Juni                     Akte 396

Inventaris van de boedel wijlen Gerrit Kaas en Antonia Wouters van de Heuvel .Hamersveld

AT056K001         1882, 17 Juni                     Akte 398

Testament, Willem Bouwhuizen. Hoogland

AT056K001         1882, 20 Juni                     Akte 402

Hypotheek, Familie Oudhuizen  schuldenaar en RK armenbestaan te Amersfoort, schuldeiser op hofstede sectie E. 41 tot en met 51, 58, groot, 8 hectaren, 28 are, 80 centiare

AT056K001         1882, 29 Juni                     Akte 406

Hypotheek, Aart Weerhout, schuldenaar op hofstede “Weerhorst” groot, 22 are, 20 centiare . Hoogland

AT056K001         1882, 7 Juli                        Akte 406

Testament, Cornelis van de Grift

AT056K001         1882, 11 Juli                      Akte 417

Inventaris van de goederen Cornelis Botterbloem en Trijntje Bouwman, en de boedel van Teunis Hamersveld. Hoogland

AT056K001         1882, 13 Juli                      Akte 418

Inventaris, Teunisje Hilhorst, bouwvrouw te Eemnes en wijlen Teunis van ’t Klooster, Hanneszoon, echtelieden . Hoogland, Soest, Eemnes

AT056K001         1882, 13 Juli                      Akte 423

Publieke verkoop , Peter van Burgsteden verkoper, Jan Bakker, koper van bouwmanswoning en grond, 3 hectaren, 43 are, 10 centiare. Meerdere kopers. Hamersveld

AT056K001         1882, 27 Juli                      Akte 428

Koopcontract, Peter van Burgsteden, verkoper Stoutenburg

AT056K001         1882, 25 Augustus          Akte 459

Boedelbeschrijving, wijlen Catharina van Westerlaak en Dirk van den Hoven. Hamersveld

AT056K001         1882, 13 Oktober            Akte 489

Verkoop erfenis Jan van den Heuvel uit de boedel van Cornelis van den Heuvel. Onroerend goed. Hoogland

AT056K001         1882, 17 Oktober            Akte 491

Huwelijkse voorwaarden, Anthonius Huurdeman en Jannetje van den Heuvel. Hoogland

AT056K001         1882, 24 Oktober            Akte 494

Koopcontract, verkoop Hofstede “Heijendaal”, groot, 2 hectaren, 57 are, 10 centiare. Hoogland

AT056K001         1882, 27 Oktober            Akte 497

Testament, Willem Ruiter en echtgenote Hoogland

AT056K001         1882, 31 Oktober            Akte 500

Royement, Peter van  Burgsteden ten behoeven van Kok ( zie ook inventaris 541) te Utrecht van 4 juni 1881.  Hoogland

AT056K001         1882, 10 November       Akte 506

Boedel van Catharina van Westerlaak en Dirk van den Hoven echtelieden. Hoogland

AT056K001         1882, 11 November       Akte 510

Testament Cornelis Eggenkamp en Johanna van Asch Hamersveld

AT056K001         1882, 8 December          Akte 519

Testament, Jan Schoonderbeek, Hoogland

AT056K001        1882, 14 December        Akte 521

Hypotheek, ten laste van Frans van Hamersveld op het huis enz. groot, 3 hectaren, 49 are, 50 centiaren. Hoogland

AT056K001         1882, 15 December        Akte 522

Testament, Anthonie Ruitenbeek, rietdekker, gehuwd met Antonia van Asch. Hamersveld

AT056K001         1882, 15 December        Akte 524

Testament Johannes ( Gerrit) van Beek .Leusbroek

AT056K001         1882, 15 December        Akte 525

Afstand van opstal, Jan Voskuilen staat af aan Theodorus van den Hengel opstal sectie F nummer 133 huis, 80 centiare, 134, 135. Van den Hengel eigenaar van de opstallen ( Tolboomhuis). Hamersveld

AT056K001         1882, 22 December        Akte 528

Uiterste wilsbeschikking van Geurt van Ruitenbeek en Wouter Schoonderbeek. Stoutenburg

AT056K001         1882, 29 December        Akte 533

Testament Jan Pommer, timmerman en Mietje Jansen. Hamersveld

AT056K001         1883, 9 Januari                 Akte 538

Hypotheek Gerrit Boersen, schuldenaar f. 2.000,–. Op huis en grond sectie E. nummer 80, 90, 823, 824. Groot, 2 hectaren, 23 are, 2 centiare. Hamersveld

AT056K001         1883, 9 Januari                 Akte 539

Testament Tijmen Kok gehuwd met Gerarda Huijskens. Hoogland

AT056K001         1883, 11 Januari              Akte 542

Hypotheek H.B. Kok te Utrecht aan Jan Bakker op huis en grond sectie B nummers 853 tot en met 866, 762. Groot, 3 hectaren, 57 are, 80 centiare. Stoutenburg

AT056K001         1883, 16 Februari            Akte 554

Boedel van Familie van ’t Klooster. Eemnes, Soest en Hoogland

AT056K001         1883, 26 Juli                      Akte 629

Testament Pieter Kuijer en Maria van den Hengel ( Rozendaal). Baarn

AT056K001         1883, 28 Juli                      Akte 632

Testament van Wilhelmina of Meintje Petersen, landbouwster te Aschat

AT056K001         1883, 31 Juli                      Akte 633

Koopcontract Jan Pommer verkoper, Johanna Pommer Koopster.  Van huis en erf sectie C 565 en 591 Hoogland

AT056K001         1883, 31 Juli                      Akte 634

Verkoop, koorntiend op de hofstede Boelenhoef door Sint Elisabeth Gast- Ziekenhuis. Hoogland

AT056K001         1883, 1 Augustus            Akte 636

Testament Gerritje Kok weduwe Aart Botterblom. Hoogland

AT056K001         1883, 31 Augustus          Akte 637

Koopcontract, Hannes van Doorn geboren te Leusden, verkoper. Johannes Elders koper van huis en grond te Amersfoort

AT056K001         1883, 13 September      Akte 655

Testament Johanna Hak echtgenoot van Peel ( Petrus) Mispelaar Hamersveld

AT056K001         1883, 21 September      Akte 669

Th Brandsen te Amersfoort, schuldeiser en Pieter Kuijer , landbouwer te Baarn, schuldenaar, leent f. 8000,– onder verband van kadastrale percelen onder Leusden sectie G nummers 137, 138, 154, 163, 165, 183, 185, 196, 337, 339, 914, 1031, 1036, groot, 39 hectaren, 65 are, 32 centiare

AT056K001         1883, 20 Oktober            Akte 675

Inventaris, Peter  van den Hoven, landbouwer en wijlen Antje Keijzer, weduwe Jacob Schoonderbeek,

Stoutenburg

AT056K001         1883, 30 Oktober            Akte 679

Hypotheek, Hendrik Zwanenburg, landbouwer. Erfpacht te Stoutenburg, sectie B, nummers 826, 827

AT056K001         1883, 7 November         Akte 680

Royement van de inventaris 25 juni 1879, in deel 2 nummer 150 en deel 3, nummer 173, betreffende Pieter Hilhorst, Arie Hilhorst enz. uitgebreide familie Hilhorst. Leusden

AT056K001         1883, 9 November         Akte 683

Inventaris van de boedel wijlen Aart van Kooij, Hamersveld

AT056K001         1883, 29 December        Akte 698

Testament Willem van Zuilen. Stoutenburg

AT056K001         1883, 31 December        Akte 701

Boedelsch. Peter van den Hoven, landbouwer te Hoogland en wijlen Antje Keijzer.

AT056K001         1884, 23 Februari            Akte 716

Inventaris van wijlen Bartha van de Zuidewind, weduwe van Jan Kok.

AT056K001         1884, 5 Maart                   Akte 719

Royement hypotheek inventaris 21 oktober 1883 betreft Pieter Kuijer. Baarn

AT056K001         1884, 5 Maart                   Akte 720 en 721

Pieter Kuijer te Baarn verkoopt aan Gijsbert Baron van Hardenbroek te Leusden, koper de kadastrale percelen gemeente Leusden. (Zie inventarisnummer hierboven 669)

Den bloten eigendom van sectie G te Leusden nummers 343,343a, 343b, 343c,343d, groot 1  hectaren, 50 are, 60 centiare, en recht van opstal uitgegeven aan Tijmen Kaas te Leusden

AT056K001         1884, 5 Maart                   Akte 722

Verkoop, Pieter Kuijer Baarn

AT056K001         1884, 28 Maart                 Akte 729

Scheiding van de boedel Bartha van de Zuiderwind ( zie inventarisnr. (617)

AT056K001         1884, 16 juni                     Akte 754

Scheiding van de boedel wijlen Hendrik van Dijk en Evertje van de Hoef (’t Klooster). Jan Voskuilen, Gerrit van den Hengel, Petronella en Geertruida van Dijk. Hamersveld

AT056K001         1884, 5 September        Akte 754

Scheiding van Evert Hartman en wijlen Aartje Velthuizen. Hoogland

AT056K001         1884, 28 Oktober            Akte 805

Openbare verkoping van vastgoed,

I te Amersfoort Cornelis Kaas en Laurens van Ruitenbeek, verkopers van

1 het kadastrale sectie G nummer 767 groot 1 hectaren, 70 are, 50 centiare, bouwland voor f. 1.000,– aan Gijsbert Carel Duco baron van Hardenbroek Lockhorst.

II De Hofstede “Groot Brinkensteijn” sectie G nummer 1003 tot en met 1005, 546 tot en met 551, 555 tot en met 566. Groot 16 hectaren, 26 are, 70 centiare, voor f. 1.200,–, alsmede sectie G nummers 543,544,545, 567,568,569, groot 4  hectaren, 7 are, 40 centiare. Behorende de hofstede Brinkensteijn (thiend opgehouden) Aschat

AT056K001         1884, 11 November       Akte 811

Testament Cornelis Hartman, landbouwer en Geertruida van ’t Klooster. Stoutenburg

AT056K001         1884, 5 December          Akte 823

Royement ten behoeven van Cornelis Kaas Leusden

AT056K001         1884, 5 December          Akte 823

Royement ten behoeven van Pieter Kuijer, geleende hypotheek van Jannetje Ravensloot, weduwe Arie van de Haar, Leusden

AT056K001         1884, 30 December        Akte 829

Openbare verkoping onroerend goed, Antonie, Maria en Willemina Petersen van haaf, vee en inboedel voor f. 3463,–

AT056K001         1884, 31 December        Akte 831

Hypotheek aan Gerrit Velthuizen, groot f. 2000,– te Leusden sectie C nummers, 201, 203, 205, 663, onder 206. Sectie D nummers 435, 446, sectie E 522,525, 716, te samen groot, 18  hectaren, 72 are, 25 centiare

AT056K001         1885, 14 Januari              Akte 838

Verkoop, 1van een¼ portie van Malenhoef., 2 de Hofstede “Schippersbos” kadastraal sectie C nummers 600, 601, 311, 312 a, 495, 498

AT056K001         1885, 14 Maart                 Akte 856

Testament Cornelis Driftakker en Johanna van Eijden Stoutenburg

AT056K001         1885, 16 April                  Akte 867

Koop Thienden Gerardus Voskuilen koper van de Busser Thiend gaande uit grond f. 3.500,–

Hoogland

AT056K001         1885, 18 April                   Akte 868

Koop Thiend Gerardus Voskuilen verkoper, Jan Hilhorst, koper van alle recht van thiend, koorn, grof en smal, krijtende op de hofstede Calveen, toebehorende aan de kopers sectie B nummers 139,140, enz. groot, 24  hectaren, 58 are, 40 centiare. Voor f.600,–

AT056K001         1885, 2 Mei                       Akte 879

Inventaris van boedel Gerritje Voskuilen en wijlen haar echtgenoot Hendrik Ruitenbeek; 1 Gerritje Voskuilen ( Vruchtgebruik) 2 Geurt Ruitenbeek, 3 Heintje Steenkamp, gehuwd met Jan van Burgsteden te Stoutenburg, 4 Heijntje, 5 Evertje, Peters Steenkamp te Stoutenburg erfgenamen van de bloten eigendommen

AT056K001         1885, 2 Juni                       Akte 882

Inventaris van wijlen de boedel van Jacob Schoonderbeek en Cornelia van Dijk, alsmede van wijlen Aart Schoonderbeek. Leusden, Amersfoort en Hoogland.

AT056K001         1885, 26 Juni                     Akte 889

Openbare verkoping van11 hectaren, 27 are, 80 centiare te Hoogland sectie B nummers  527, 535, 1019. Sectie C 559 enz. door Teunis Voskuilen gehuwd met Cecilia Schoonderbeek

AT056K001         1885, 10 Juli                      Akte 895

Hypotheek Jan Elias baron van Hardenbroek van Lockhorst, schuldeiser, Teunis Voskuilen te Leusden schuldenaar f. 7500,– á 4%  op percelen kadastraal sectie E nummers 33, 34, en 70, groot,

3 hectaren, 43 are, 60 centiare. En in Leusden sectie D nummers 25, 35, 36 tot en met 47 en 238 tot en met 252, 586 tot en met 588, 608

AT056K001         1885, 29 Juli                      Akte 901

Veiling van onroerend goed, Teunis Voskuilen gehuwd met Cecilia Schoonderbeek, te Leusden. C.S. veilen van haaf, vee en inboedel voor f. 1.770,10.  (zie inventaris 889,895)

AT056K001         1885, 24 September      Akte 933

Koopakte tegen lijfrente, Bart Smal en Grietje van de Koedijk verkopen aan Johannes Blom te Hoogland het Vinkenest te Stoutenburg sectie B nummers 54, 55, 56, 65, 66, 677, 678, groot,

2 hectaren, 58 are, 20 centiare tegen lijfrente van f.4,50 per week. Lijfrente geschat op f. 2.000,–

AT056K001         1885, 18 November       Akte 955

Scheiding wijlen echtelieden Jacob Schoonderbeek en Cornelia van Dijk, 1 Peter, 2 Aaltje, 3 Hendrik, 4 Jacob, 5 Jan, allen te Leusden enz. Leusden en Hoogland

AT056K001         1885, 4 December          Akte 959

Koop tegen lijfrente Jan Isart ?? te Hoogland verkoper, RK armenbestuur te Hoogland kopers van huis, grond, sectie B nummers 275 en 277 bis, 871, 1246, oud 275 en 275a, groot, 2 hectaren, 1 are, 30 centiare , tegen lijfrente van f.4,00 per week.

AT056K001         1886, 6 Februari              Akte 978

Afstand, huur, Teunis Adelaar, gehuwd met Petronella Groenenstein, Gerrit Groenenstein, allen te Stoutenburg c.s. staan af aan Theodorus van Zijl te Stoutenburg als lasthebber van Jan Groenenstein, Geurtzoon te Stoutenburg de huur van een stuk bouwland groot, 42 are te Stoutenburg, en overdracht van beplanting en getimmer voor f. 300,–

AT056K001         1886, 6 Februari              Akte 979 en 980

Testament Bart van Zijl

Schuldbekentenis, Bart van Zijl, schuldenaar en Trijntje van Zijl schuldeiser van f.4.410,–

AT056K001         1886, 27 Februari            Akte 997

Koopakte, Anthonie van de Hoef te Hoogland verkoper en Hendrikus Brom koper van een bouwplaatsje met weiland te Hoogland, sectie A nummers 722, 723, 724, 47, 48, 49, groot,

6 hectaren, 40 are, 40 centiare , hij lost de hypotheek af aan de familie Brom.

AT056K001         1886, 26 Maart                 Akte 1006

Testament, Cornelis van ’t Klooster en Rijkje van den Bremen Soest

AT056K001         1886, 10 April                   Akte 1015

Theodorus Kaas te Hoogland verkoopt aan Pieter Blokland Gasthuis kopers van de hofstede “Groot Schoonoord” 17 hectaren, 87 are, 10 centiare voor f. 13.400,–

AT056K001         1886, 11 Juni                     Akte 1035

Erfpacht, Marta Voskuilen, Jacobus Voskuilen, Jan van den Berg allen te Leusden, erfpachtgevers van

7 are, 60 centiare aan Gerrit van de Boomgaard te Leusden kadastraal sectie F nummer 870 voor 20 jaren á 5%

AT056K001         1886, 2 juli                         Akte 1044

Koop van Thienden, Lauwrentius van Ruitenbeek verkoper en Jan Elias baron van Hardenbroek van Lockhorst, koper van de thienden uit de hofstede Groot Brinkenstein voor f. 325,–

AT056K001         1886, 30 juli                      Akte 1055

Openbare verkoping , Karel Nicolaas Hengeveld te Hazerswoude als lasthebber van Maria Cornelia baronesse Forstner van Dambernoy douannaire van Friederich Leonard Freiher von Massenbach te Berlijn. 2 Hendrik Crookewith junior te Amersfoort verkoper, en Hendrik van Velthuizen, koper van de hofstede ” Nieuw Liendert “ te Hoogland sectie D nummers, 674, 675, 308, 624, 309, 310, groot,

6 hectaren,94 are, 10 centiare voor f. 1.020,– koper woont te Baarn

AT056K001         1886, 22 September      Akte 1073

Testament Theodorus van de Hengel Hamersveld

AT056K001         1886, 22 September      Akte 1099

Koopakte W. van den Heuvel en Hendrik Wouters te Stoutenburg verkopen  aan Gerrit Groenenstein aldaar 28 are bouwland en veen. Kadastraal sectie B nummer 234 voor f. 300,–

AT056K001         1886, 24 December        Akte 1101

Hypotheek, Jan van den Hengel te Stoutenburg leent aan Jan Schothorst gehuwd met Bartha van den Hengel te Hoogland een som van f. 800,– á 4½ % op een hypotheek van weiland.

AT056K001         1887, 1 Februari              Akte 1109

Testament, Hendrikus Wouters, landbouwer en Geertruida Schothorst Stoutenburg

AT056K001         1887, 12 Februari            Akte 1114

Lastgeving, Johanna van ’t Klooster weduwe Cornelis Schothorst te Stoutenburg op Hendrik Wouters, Stoutenburg, testament Johanna van ’t Klooster, weduwe Cornelis Schothorst

AT056K001         1887, 22 Februari            Akte 1119

Inventaris van de gemeenschap winst en verlies tussen Maria Voskuilen en haar echtgenoot Theodorus van den Hengel (overleden), 1 Maria Voskuilen weduwe van Theodorus van den Hengel,

Gerarda, Reinier en Antonius van den Hengel, 2 Maatje van den Hengel, 3 Johannes Voskuilen, Corneliszoon, als toeziend voogd van de minderjarige kinderen. 4 Jan Voskuilen, Aalbertzoon te Barneveld als schatter

AT056K001         1887, 2 Maart                   Akte 1128

Cessie, Evert Kok te Leusden aan Hendrika Huurdeman, weduwe Teunis van Eijden van een schuldbekentenis in rekeningen, ten lasten Arie van Velthuizen,  Aartzoon en Heintje Voskuilen te Barneveld

AT056K001         1887, 5 Maart                   Akte 1131

Testament, Hendrik Schoonderbeek, Leusden

AT056K001         1887, 5 Maart                   Akte 1131

Testament, Hendrik Schoonderbeek

AT056K001         1887, 28 Maart                 Akte 1138

Testament, Petrus Wittebol, Achterveld

AT056K001         1887, 1 April                     Akte 1142

Testament, Gerritje van den Berg, en haar echtgenoot Lambertus Smink Hoogland

AT056K001         1887, 13 Mei                     Akte 1158

Testament, Antonie Epskamp Hoogland

AT056K001         1887, 11 Juni                     Akte 1170

Royement, 31 mei 1882 deeling nummer 22 ten laste van R Grootveen, Aaltje Kok-Kleinhoven,

J. Kleinhoven te Hoogland en H. Kleinhoven te Leusden

AT056K001         1887, 11 Juni                     Akte 1171

Royement,  Klaas Valkengoed te Nijkerk

AT056K001         1887, 11 Juni                     Akte 1172

Royement, 22 december 1879 deel 12 nummer 1 betreft Jan van den Berg en Maria Voskuilen te Leusden

AT056K001         1887, 30 Augustus          Akte 1200

Hypotheek, Cornelis Rodestein lasthebber van Gerritje Ebbenhorst te Maarn, schuldeisser, Hendrik Ebbenhorst te Hoogland, schuldenaar van 6000 á 4% onderpand de hofstede Lauwerburg te hoogland. Kadastraal sectie E nummers 140 tot en met 145, 161, 162, 1210, 1211, 1212, 1218,

groot 16 hectaren, 88 are, 60 centiare.

AT056K001         1887, 6 Oktober              Akte 1219

Inventaris, wijlen Anthonius Schoonderbeek en Johanna van Nimmerdor, Stoutenburg, Hoogland

AT056K001         1887, 10 Oktober            Akte 1221

Huwelijk Simon Tolboom en Gerarda van den Hengel ( Vliet) Hoogland

AT056K001         1887, 12 Oktober            Akte 1222

Roerend goed, , wijlen Anthonius Schoonderbeek en Johanna van Nimmerdor, Stoutenburg, Hoogland

AT056K001         1887, 12 Oktober            Akte 1223

Onroerend goed, wijlen Anthonius Schoonderbeek en Johanna van Nimmerdor, Stoutenburg, Hoogland, kopers uit deze boedel, landbouwers woning  te Stoutenburg, Hendrik en Hendrikus Ossendrijver, boerenknecht te Leusden. Kadastraal Stoutenburg sectie B nummers 824 en 825,

groot, 44 are, 90 centiare

AT056K001         1887, 16 November       Akte 1238

Royement hypotheek 5 maart 1880 deel nummer 110 ten behoeven van Jacob Brouwer te Hoogland

AT056K001         1887, 6 December          Akte 1243

Schuldbekentenis, Evert van Veen en Antonia van Veen te Stoutenburg, solidaires, schuldenaren Anthonie Peters te Stoutenburg, gehuwd met Johanna Alfrink, schuldeiser van een som. Groot f. 1.000,–wegens verdiend loon.

AT056K001         1888, 27 Januari              Akte 1265

Testament, Simon Tolboom en Gerarda van den Hengel ( Vliet) Stoutenburg

AT056K001         1888, 27 Januari              Akte 1267

Lastgeving, Geertje Voskuilen, lastgever op Jan de Groot Leusden

AT056K001         1888, 18 Februari            Akte 1273

Inventaris Antonie ter Plaat en wijlen zijn huisvrouw Maria Wolfshaar Hoogland

AT056K001         1888, 9 Maart                   Akte 1280

Hypotheek, schuldenaar Gerrit van den Hoven, onderpand, bouwmanswoning te Hoogland. Kadastraal sectie B nummers 673 tot en met 676, groot 53 aren

AT056K001         1888, 27 April                   Akte 1286

Boedelsch,, van de gemeenschap van  Winst en verlies, 1 Theodorus van den Hengel en Maria Voskuilen,

2 de kinderen van Jan Voskuilen ,Corneliszoon te Leusden, voogd ( Gerarda van den Hengel gehuwd met Simon Tolboom)

AT056K001         1888, 11 Mei                     Akte 1293

Hypotheek, Johannes Voskuilen, Corneliszoon, schuldeiser en voogd over Reinerus en Anthonius van den Hengel. Maria Voskuilen weduwe van Theodorus van den Hengel, schuldenaar , som groot

 f. 5.796,60 , á 5%, onderpand, weiland in Hoogland

AT056K001         1888, 23 Mei                     Akte 1296

Inventaris, van wijlen Bart van Zijl en Reyertje Smit. Familie van Zijl op Honthorst genoemd.

Stoutenburg

AT056K001         1888, 29 Mei                     Akte 1298

Testament, Gerritje Voskuilen, weduwe van Hendrik van Ruitenbeek

AT056K001         1888, 7 Juni                       Akte 1307

Testament, Geertje Voskuilen ,te Hamersveld

AT056K001         1888, 22 Juni                     Akte 1318

Royement Hendrik en Aaltje van de Wolfshaar, te Hoogland. Hypotheek van 10 april deel nummer 109

AT056K001         1888, 28 Juni                     Akte 1320

Hypotheek van Boetselaar, schuldeiser. Jan Huberts te Leusden, schuldenaar. Som f. 3.500 á 4%. Onderpand bouwland te Leusden kadastraal sectie G nummers 641, 642, 736, 737, 756, 759, 898. Samen groot 16 are, 35 centiare

AT056K001         1888, 2 Augustus            Akte 1331

Onroerend goed, Jan Hilhorst als lasthebber van Maria van de Brug, weduwe van Antony Geurtzoon Hilhorst veilen een hofstede in Soest groot 5 hectare 28 are, 99 centiare

AT056K001         1888, 18 Augustus          Akte 1341

Verklaring door Aart van Ouden, Stoutenburg

AT056K001         1888, 19 Augustus          Akte 1342

Verklaring door Cornelis van de Berkt en Geurt Groenensteijn, Stoutenburg

AT056K001         1888, 23 Augustus          Akte 1344

Veiling van onroerend goed.

1 Theodorus van Zijl te Amersfoort voor zichzelf en als toeziend voogd over Clasina, Albertus, Hendrikus, Reinerus, Johannes, Theodorus, Catharina van den Hengel.

2 Trijntje van Zijl te Stoutenburg voor zichen excecutrise

3 Philip van Kippersluis gehuwd met Cornelia van Zijl te IJsselstein.

4 Johannes Theodorus van den Hengel Hendrikuszoon te Leusden, voor zich en als vader en voogd over de bovengenoemde kinderen (minderjarig).

5 Arie van Rossum te Hoogland, gehuwd met Gerarda van Zijl toeziend voogd over Bartus en Peter Antony van Zijl.

6 Jan van Esveld te Stoutenburg, gehuwd met Johanna Daatselaar voor zich, verkopers, Johannes Theodorus van den Hengel voornoemd. Koper van kadastraal sectie B, nummers 9-22, 25-32, 815, 816, groot, 22 are, 07 centiaren te Stoutenburg voor f.16.500. Jan van den Hengel, Manuszoon te Stoutenburg en Jan. Elias van Hardenbroek te Amersfoort, koper van wei en bouwland te Stoutenburg. Kadastraal sectie B, nummers 33,38, groot 7 hectaren, 83, are,30 centiare f. 6.550,–

Trijntje van Zijl koperessen van Kadastraal sectie B, nummers, 30, 617, 618, 688, 689, 782, 783 en 784, groot, 6 hectaren, 61, are,30 centiare te Stoutenburg voor f.7.000,–

Arie van Rossum koper, Kadastraal sectie B, nummer 28, groot, 33 are, het Armenbestuur te Stoutenburg nummers 936,261, 267, 685, 682, 681, 683 voor f. 1.710,– (veiling van onroerend goed zie inventarisnummer 1377, 7 oktober)

AT056K001         1888, 14 September                      Akte 1350

Koopakte, Arie Steenkamp verkoper, RK kerkbestuur te Achterveld, koper van een huisje met 2 roeden grond, schuur en berg met het recht van eeuwigdurende erfpacht aan 50 are, 60 centiaren grond te Stoutenburg kadastraal sectie B nummers 808, 810, 811, voor f.1.100,–

AT056K001         1888, 19 September                      Akte 1352

Afstand, Wouter van de Burgwal te Hoogland van recht van overname boerenhofstede “Aken”

te Hoogland kadastraal sectie A nummers 189 , 195

AT056K001         1888, 21 September                      Akte 1355

Testament Jan, Hendrik , Mietje, Grietje Zwanenburg te Leusden

AT056K001         1888, 5 Oktober                              Akte 1362

Testament, Arie Steenkamp te Stoutenburg

AT056K001         1888, 23 Oktober                            Akte 1390

Arie Steenkamp te Stoutenburg verkoper en Roelof van de Belt koper van grond in Stoutenburg

Sectie B. nrs243, gr 48,80 aren voor 500 gulden

AT056K001         1888, 30 November                       Akte 1393

Royement, Cornelis Verhoef (part), Aart Tolboom, Jan Voskuilen Corneliszoon, Aart de Groot en Teunis Voskuilen allen te Hamersveld, gemeente Leusden, tesamen het kerkbestuur van Hamersveld tot het doorhalen der inschrijving genomen, hypotheek kantore te Hoorn den 14e april 1800 deel 38 nummer 110 ten behoeve van Jan Munnikhuis Purmerend

AT056K001         1888, 30 November                       Akte 1397

Johan H. Boersen te Amersfoort, schuldbekentenis, en Gerrit Boersen te Leusden sch. Nu van een som groot f. 2000,– á 5%, onderpand kadastraal B te Leusden, 80, 90, 822, 323, 884,

 groot 2 hectare, 23 are, 30 centiare

AT056K001         1888, 12 December                       Akte 1398

Johan Theodorus van de Hengel, Hendrikszoon te Leusden voor zich en zijn minderjarige kinderen,

Zie: Verkoper Jan Voskuilen , Corneliszoon te Leusden voor zich en als mondeling gemachtigde van

Petronerlla van Dijk, kopers van de hofstede “Groenhouten” te Hamersveld kadastraal sectie E nummers 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339 en 686,  groot ,5 are, 23 centiare, voor f. 5.575,–

AT056K001         1889, 4 Januari                                akte 1406

Openbare veiling van onroerend goed, Cornelis Rodesteijn als lasthebber van Floris Hartman te Hoogland, verkopers. Jan Wolfswinkel te Amersfoort koper van de hofstede “De Wolfshaar” en de bouwmanswoning “Blankeveen” te Hoogland kadastraal sectie E nummers 321, 323, 326, 328, 1188, 299, 303, 309, 322 a, 329, en 310, 315, groot, 14 hectare, 47 are, 80 centiare. Voor f.13.800,–

AT056K001         1889, 15 Februari                           akte 1425

Testament Jan Schouten te Achterveld

AT056K001         1889, 20 Februari                           akte 1431

Testament Alijda Schimmel echtgenoot van Jan Schouten te Achterveld

AT056K001         1889, 1 Maart                                   akte 1439

Boedelsch. van wijlen Bart van Zijl en Reijertje Smit. Familie van Zijl c.s. ( zie inventarisnummer 1344 Hierboven) Johannes van de Hengel, Hendricuszoon te Stoutenburg gehuwd geweest met Antonia van Zijl als voogd van zijn kinderen enz.enz.

AT056K001         1889, 15 Maart                                akte 1449

Testament Adrianus van Dijk en Alijda Boterbloem Hoogland

AT056K001         1889, 22 Maart                                akte 1455

Jan Bakker te Stoutenburg verkoper. Dirk van Hamersveld, aldaar, koper van bouwland te Stoutenburg, kadastraal sectie B nummer 944 groot 9 aren f. 38,–

AT056K001         1889, 5 April                                     akte 1458

Jan van den Hengel te Stoutenburg doorhaling hypotheek te Amersfoort 5 juni 1879

AT056K001         1889, 5 April                                     akte 1459

Jan van den Hengel , schuldbekentenis en . Dirk van Hamersveld schuldenaar van f. 750,– onderpand te Stoutenburg kadastraal sectie B nummerrs 867, 868 en 944, groot 52 aren

AT056K001         1889, 25 April                                   akte 1463

Hypotheek van Theodorus van Zijl te Amersfoort Schuldeiser. en Aart Kuijer te Hoogland schuldenaar, som f. 6.000,– Onderpand vastgoed.

AT056K001         1889, 26 April                                   akte 1464

Testament Lambertus Voskuilen en Antonia of Teunisje Dijkman echtlieden

AT056K001         1889, 3 Mei                                       akte 1470

Testament Willemeijntje van de Haar te Leusbroek

AT056K001         1889, 9 Mei                                       akte 1474

Schuldbekentenis, Hendrikus Wouters, schuldeiser, Johanna van ’t Klooster, weduwe van Cornelis Schothorst aldaar, schuldenaar van een som f. 500,–, 4%. Stoutenburg

AT056K001         1889, 28 Mei                                    akte 1480

 Testament, Dirk van de Pol te Hamersveld

AT056K001         1889, 12 Juni                                    akte 1487

Verkoop Thiendgewassen, diverse personen , Familie van Zijl ,Van den Hengel ( Esveld) te Stoutenburg

AT056K001         1889, 17 Juni                                    akte 1488

Testament Teunis van Riet te Stoutenburg

AT056K001         1889, 20 Juni                                    akte 1490

Koop onroerend goed, Arie Steenkamp te Stoutenburg verkoper, Jan van Dijk te Stoutenburg koper van kadastraal sectie B nummers 300, 301,302, 303, 307, 308, 309, gedeeltelijk  sectie C nummer 407, 408, gedeelte ?? voor f. 3.000,– met schuldbekentenis groot f. 7.500,–. De percelen 407, 408 bezwaard met vruchtgebruik de verkoper.

AT056K001         1889, 25 Juni                                    akte 1492

Hypotheek, Dhr Kievuts te Haarlem schuldeiser. Teunis Voskuilen te Leusden, schuldenaar, groot f.19.500,– 4%. Onderpand kadastraal sectie D nummers 36, 44, 238, 252, 586, 588, 742, 747.

Groot 21 hectaren, 47 are, 32 centiare. Dit in Leusden en onder Hoogland kadastraal sectie ?? nummers 33, 34, en 70, groot 3 hectare, 43 are, 60 centiare. Borgen zijn Jacobus en Martha Voskuilen te Leusden Hamersveld

AT056K001         1889, 14 Augustus                          akte 1500

Hypotheek, Hendrik Nieuwenbrug te Amersfoort, schuldeiser en Arie Hilhorst te Leusden, schuldenaar, groot f. 600,– 4%. Onderpand vastgoed te Hoogland 2 hectare en 4 aren

AT056K001         1889, 14 September                      akte 1512

Openbare Veiling, huis in Hoogland sectie D nummer 450 , groot 12 aren, 95 centiare. Koper weduwe Steven van Stolp te Hoevelaken

AT056K001         1889, 24 September                      akte 1513

Koopakte, Arie Steenkamp verkoper en Aart Steenkamp koper beiden te Stoutenburg, van huis en grond sectie C nummer 409 tot en met 412 en 408 gedeeltelijk. Groot, 39 are, 40 centiare,

voor f. 700,–

AT056K001         1889, 4 Oktober                              akte 1517

Openbare veiling onroerend goed, Jan en Cornelis Voskuilen, Jan Sandbrink, gehuwd met Lambertha Voskuilen enz. verkopers percelen grond in Hoogland f. 4.680,–

AT056K001         1889, 11 Oktober                            akte 1519

Erfpacht, Jacobus Voskuilen te Leusden geeft in erfpacht  aan Everardus Kok te Leusden 22 are grond, schuldeiser 229 gedeeltelijk voor 20 jaren á 35 ’s jaars

AT056K001         1889, 11 November                       akte 1534

Veiling, onroerend goed door Everardus Kok voor f. 1.687,17

1889, 4 December                          AT056K001         akte 1537

Scheiding, van de boedel van Hendrik Voskuilen en Johanna Schimmel ( zie 1517 4 okt. 1889)

AT056K001         1889, 11 December                       akte 1541

Veiling van onroerend goed, Jan en Cornelis Voskuilen te Hoogland. Jan Sandbrink te Stoutenburg, gehuwd met Lambertha Voskuilen, Maria, Margaretha, Geertruida Voskuilen en Gijsbertus Voskuilen, allen te Hoogland, veilen roerende goederen voor f. 4.940,17 (zie nummer 1517 en 1537)

AT056K001         1890, 11 Januari                              akte 1554

Schuldbekentenis, Cornelis Schimmel, Gijsbertzoon als lasthebber van Geertje Voskuilen te Hoogland, schuldeiser. Jan Sandbrink te Stoutenburg, schuldenaar van een som van f. 9.000,–Á 4%

AT056K001         1890, 17 Januari                              akte 1554

Scheiding van goederen van de nalatenschap van Gerrit Hartman en Maria Velthuizen. 1 Gerrit van de Hengel te Leusden, gehuwd met Margaretha Hartman. 2 Pieter Hartman te Stoutenburg

AT056K001         1890, 30 Januari                              akte 1565

Inventaris van de boedel van Cornelis Hartman en Geertruida van ’t Klooster. 1 Gerbrand Hartman te Stoutenburg, enz. verder genoemd Theodorus Hartman te Stoutenburg, Jan Tolboom gehuwd met Antonia Hartman te Leusden ( Aschat)

AT056K001         1890, 14 Februari                           akte 1572

Scheiding van onroerend goed te Stoutenburg kadastraal sectie B nummers 737,738, 739, Groot, 1 hectare ,37 are, 30 centiare in het gemeen tussen Stijntje Dijkman en Lambertus Voskuilen, gehuwd met Teunisje Dijkman, allen te Stoutenburg.

AT056K001         1890, 14 Februari                           akte 1573

Hypotheek, Elias Geijtenbeek te Woudenberg, schuldeiser, en Evert Boersen te Woudenberg, schuldenaar van f.500,–. Onderpand kadastraal sectie A nummers 595,596, 597, 604, enz. groot

33 hectare ,5 are, 34 centiare.

AT056K001         1890, 21 Februari                           akte 1576

Veiling onroerend goed, Familie Hartman te Stoutenburg c.s. (zie 1517 en 1537)

AT056K001         1890, 21 Februari                           akte 1577

Veiling Hakhout: , Familie Hartman te Stoutenburg c.s. (zie 1517 en 1537)

AT056K001         1890, 21 Februari                           akte 1578

Veiling roerend goed, Familie Hartman te Stoutenburg c.s. (zie 1517 en 1537)

AT056K001         1890, 6 Maart                                   akte 1584

Inventaris boedel Aart Kleijnhoven en Heintje van Eijden Hoogland

AT056K001         1890, 20 Maart                                akte 1590

Veiling onroerend goed, erfgenamen van  Aart Kleijnhoven en Heintje van Eijden, verkopers. Johannes Elders te Leusden en Jacobus Koller, kopers van een hofstede op Hoogland kadastraal sectie E 317, 318, 319, enz, groot 7 hectare , 65 are, 60 centiare. Voor f.7.650,–

AT056K001         1890, 21 Maart                                akte 1591

Voogdbenoeming van Jan van den Hengel, Wouterszoon Stoutenburg

AT056K001         1890, 26 Maart                                akte 1595

Openbare verkoping onroerend goed, Aart Kleijnhoven, 2 Jacob Voorburg gehuwd met Geertje Voskuilen. Enz. opgebracht f. 2.669,94

AT056K001         1890, 27 Maart                                akte 1595

Inventaris, Jannetje van de Tweel, weduwe Pieter Hilhorst, en haar testament Hoogland

AT056K001         1890, 11 April                                   akte 1600

Scheiding van onroerend goed, sectie B nummers 139,143 enz. groot 24 hectare ,22 are, 30 centiare, tussen Jan Hilhorst en Adrianus Kok, gehuwd met Nel Hilhorst. Rut Voskuilen gehuwd met Margaretha Hilhorst

AT056K001         1890, 11 April                                   akte 1601

Testament van Hendrikus Renoldus van Rootselaar, timmerman te Leusden, schuldeiser en Helmus Haan te Leusden, schuldenaar. Som f. 1.700,– á 4%, onderpand vastgoed te L:eusden, kadastraal sectie G nummer 655 a, 655 b, 942. Enz. groot 3 hectare , 04 are, 40 centiare

AT056K001         1890, 13 Juni                                    akte 1640

Testament, Dirk Velthuizen Hoogland

AT056K001         1890, 18 Juni                                    akte 1646

Hypotheek, schuldenaar Jannetje van de Tweel, weduwe Pieter Hilhorst te Hoogland. Cornelis Schimmel voogd over de kinderen van wijlen Pieter Hilhorst en Maria Schimmel. Kinderen zijn Pieter, Alijda, Johanna, Hendrika, Wilhelmus en Maria Hilhorst. Som f. 6.000,– á 4%, onderpand kadastraal sectie B nummers 39, 40, 43, 43 a, 44, 58, groot 13 hectare , 43 are, 60 centiare

AT056K001         1890, 18 Juni                                    akte 1647

Hypotheek van Jannetje van de Tweel, onderpand kadastraal sectie A nummers 19, 20 en sectie B nummers 32 tot en met 39, groot 10 hectare , 68 are, 70 centiare. Som f. 6.000,–

AT056K001         1890, 19 Juni                                    akte 1648

Hypotheek, schuldeiser vrouwen (Wilhelmina Bertholina van den Santheuvel) ambachtsvrouw van Cappelle van Cappelle Hoogeveen enz., weduwe van Jonkheer Santheuvel te Dordrecht

Willem Kaas te Hoogland, vader en voogd van Rika, Dirkje en Evert Kaas schuldenaar som f. 16.000,– 4%  onderpand te Hoogland kadastraal sectie E nummers 434, 435, enz. groot, 13 hectare ,33 are, 58 centiare, en sectie E nummer 441 enz. sectie F, nummers 304, enz, sectienummers G 143, 147, groot, 8 hectare ,37 are, 90 centiare, Sectie E nummer 441, groot, 4 hectare ,32 are, 10 centiare .

AT056K001         1890, 21 Augustus                          akte 1666

Koopakte, Petronella Koller, weduwe Gerrit van Ooijen te Stoutenburg, verkoopster. Johannes Nicolaas van Wagenberg past: en leden van het kerkbestuur van RK parochie van Achterveld kopers van onroerend goed te Stoutenburg en Barneveld, kadastraal sectie C nummers 638, 639, en 739, groot 31 are en 9 centiare, en sectie G nummers 35 en 36, groot, 57 are, 70 centiare, voor f. 10.000,–

Het armenbestuur van de parochie ziet af van het recht van naasting.

AT056K001         1890, 26 September                      akte 1679

Hypotheek, schuldenaar, Willem Kaas te Hoogland, som, f. 1.200,– onderpand vastgoed sectie E nummers 434, 438, 440, enz. groot 8 hectare ,37 are, 90 centiare

AT056K001         1890, 17 Oktober                            akte 1698

Hendrik Tolboom te Hoogland schuldenaar, leent f. 1.000,– van L. Berg te Amersfoort, onderpand onroerend goed op Hoogland sectie E nummer 232, 248, 251 enz.

AT056K001         1890, 17 Oktober                            akte 1699

Openbare veiling onroerend goed, Petrus en Everarda Brom te Amersfoort verkopers, en Wouter van de Burgwal te Hoogland koper van kadastraal sectie B nummers 527, 528 tot en met 531, 535,

Groot, 7 hectare ,2 are, 60 centiare. Voor f. 3.740,–

AT056K001         1890, 7 November                         akte 1710

Boedelsch., nalatenschap van Johanna van de Heuvel en Petronella van Droffelaar Hoogland

AT056K001         1891, 17 Januari                              akte 1732

Hypotheek, Wouter van de Burgwal, schuldenaar, leent f. 3.000,– 4%, onderpand vastgoed te Hoogland, kadastraal sectie B nummers 527 tot en met 535, groot 7 hectare ,2 are, 60 centiare

AT056K001         1891, 23 Januari                              akte 1734

Testament van Petronella Koller, weduwe van Gerrit van Ooijen Stoutenburg

AT056K001         1891, 23 Februari                           akte 1738

Koopakte, Kerkbestuur van RK parochie te Hoogland, koopt een huis met bouw en weiland te Hoogland, van Willem en Maria Smeeding te Hoogland, kadastraal sectie B nummers 670 tot en met 679, groot 1 hectare , 37 are, 92 centiare voor f. 550,–

AT056K001         1891, 9 Maart                                   akte 1755

Boedel en nalatenschap van Cornelis Hartman en Geertruida van ’t Klooster. 1 Gerbrand Hartman te Stoutenburg

AT056K001         1891, 28 Maart                                akte 1763

Testament Evert en Antonia van de Veen Stoutenburg

AT056K001         1891, 28 Maart                                akte 1765

Schuldbekentenis, Evert en Antonia van de Veen Stoutenburg, lenen van Antoni Petersen te Stoutenburg f. 300,– á 4%

AT056K001         1891, 2 April                                     akte 1769

Koopakte, Aleida Voskuilen, weduwe van Hermanus van der Plaat te Leusden, verkopers, Arie Hilhorst te Leusden koper van onroerend goed te Hoogland, kadastraal sectie F nummers 50, 60, groot 12 hectare , 85 are, 08 centiare voor f. 9.000,–

AT056K001         1891, 3 April                                     akte 1772

Hypotheek, Arie Hilhorst te Leusden leent f. 5.000,– van Wouter van Burgwal, onderpand als in inventaris 1769

AT056K001         1891, 3 April                                     akte 1773

Hypotheek Elias Geijtenbeek te Woudenberg, schuldeiser, Meijntje Schimmel, weduwe Evert Boersen te Woudenberg, Willem Boersen te Hoogland, Teunis en Rijk Boersen te Woudenberg, leent f. 500,– á 5%. Onderpand vastgoed te Woudenberg kadastraal sectie A ,nummer 595, 596 enz, groot

33 hectare , 05 are, 34 centiare

AT056K001         1891, 7 April                                     akte 1776

Boedelsch. Nalatenschap van Dirk Boersen en Antje Zwanenburg, Reijer Boersen te Leusden voor zich en als lasthebber voor Willem van de Geer te Lunteren, gehuwd met Gijsje Boersen en Jan Boersen te Amsterdam

AT056K001         1891, 11 April                                   akte 1783

Testament, Maria Hendrika Voskuilen, gehuwd met Willem Herder te Hoogland

AT056K001         1891, 18 April                                   akte 1788

Koopcontract openbare veiling, Jacob Valkengoed, koper van een huis en grond te Stoutenburg kadastraal sectie C nummers 10, 650, 657, groot 2 are, 48 centiare. Verkopers zijn broeders

AT056K001         1891, 28 April                                   akte 1793

Koopakte Aaltje Voskuilen, weduwe van Hermanus ter Plaat te Leusden, verkopers, Antonius Hilhorst aldaar koper van de hofstede “Klein Romselaar” te Leusden kadastraal sectie H nummers 138 tot en met 148, 152 tot en met 172, 129 en 309, groot 31 hectare , 54 are, 70 centiare. Voor f. 1.6000,–

AT056K001         1891, 30 April                                   akte 1797

Huwelijksvoorwaarden tussen Aart Hofslot en Mietje Kuijer te Soest

AT056K001         1891, 11 Mei en 23 Mei               akte 1806

Testament Gerrit Boersen Leusden

AT056K001         1891, 22 April                                   akte 1811

Hypotheek Wouter van de Burgwal te Hoogland leent f. 2700,– van Wouter Beukes te Bunschoten onderpand vastgoed te Hoogland groot 3 hectare , 27 are, 60 centiare

AT056K001         1891, 15 Mei                                    akte 1820

Testament, Catharina van Zijl ook genaamd Trijntje te Hamersveld

AT056K001         1891, 3 Juli                                        akte 1825

Koop, Arie Hilhorst te Leusden verkoper en Jan Hilhorst te Hoogland koper groot 5 hectare , 63 are, 50 centiare

AT056K001         1891, 18 Juli                                      akte 1830

Royement , Jan Lockhorst te Stoutenburg doorhaling hypotheek gemeente Amersfoort den 22 maart 1884 in deel 22 nummer 34 of 39, ten behoeven van Lambertus van de Cotelet Stoutenburg

AT056K001         1891, 18 Juli                                      akte 1831

Royment , Arie Hilhorst , inschrijfnummer deel 30 nummer 169 data 14-8-1889 Hamersveld

AT056K001         1891,21 Juli                                       akte 1835

Testament Stijntje Dijkman Stoutenburg

AT056K001         1891,23 Oktober                             akte 1861

Openbare veiling percelen grond te Hoogland . De bouwhoeve “Buitenveld” te Hoogland kadastraal sectie C 138, 139, 141 tot en met 150 enz. groot  12 hectare , 05 are, 05 centiare. Voor f. 4.440,–

AT056K001         1891,26 Oktober                             akte 1864

Huwelijksvoorwaarde, Aart Kuijer te Hoogland en Gerritje van Beek te Stoutenburg ( testament 13 november 1891)

Scroll naar boven