Notaris Simon van Wisselingh

Maand omschrijving

januari      louwmaand                        juli                      hooimand

februari    sprokkelmaand                 augustus          oogstmaand

maart        lentemaand                       september     herfstmaand

april           grasmaand                          oktober            wijnmaand

mei            bloeimaand                        november       slagtmaand

juni            wintermaand                     december       wintermaand

AT049a014          1811       20 louwmaand

Huwelijkse voorwaarden van Jan Geurtsen meerderj. jongeman wonende op Onstede ger. Hoogland en Claasje Wouterse. Huisje en getimmerte genaamd Onstede, waarop getimmerte op staat.

Erfpacht subject aan de buiten goederen van Amersfoort of de Conventen.

AT049a014          1811       3 louwmaand

Otto Scheltus van Leusden en Evert Verschuur executeurs van de boedel van Wijlen Heer Johannes Clerck en Mej. Wilhelmina van Westrenen verkopen aan Gerrit v. Deth inwoner van Amersfoort en Hendrik Jansen van Essen wonende op Bijlerd onder ampte van Barneveld het Erf en Herengoed Wixeler onder ampte van Barneveld kerspel Voorthuizen buurtschap Zeumeren groot 21 mergen.

Koopsom ƒ3525.

AT049a013          1810       9 zomermaand

Testament Mejufr. Maria Terschuur ongehuwd wonende op Hofstede den Hove onder ger. Emiclaar.

Getuigen Gerrit Aartsen, Tijs Tomassen en Aart Steenbeek.

AT049a013          1810       22 lentemaand

Wulfert Rijkse Hoefsloot wonende onder de gerechte van Zevenhuizen huurt wederom in 29 danmaten land met Huis, Hof en Hofstede van de Rentmeester der buiten goederen van Amersfoort.

Pachtprijs per jaar 275.

AT049a013          1809       30 slagtmaand

Arien  v. Muiswinkel verhuurt aan Eldert Willemse en zijn huisvrouw een gedeelte van het Huis op het Erf Haasteveen onder ger. Hoogland.

AT049a013          1809       5 wijnmaand

Testament Reijer Glashorst bejaard jongeman wonend in ’t Herbergje het Zwaantje onder Leusden.

AT049a013          1809       6 herfstmaand

Arien v. Muiswinkel verhuurt gronden van het Erf Hateveen onder Hoogland aan Gijsbert Toonen

AT049a013          1809       1 weidemaand

Akte van uitkoop Wilhelmina v. Rennes wed. van Heijmen Janse wonende van het Zwarte Bergje onder Leusden.

AT049a013          1809       26 grasmaand

Testament Jan Jansen Krol, Frederik Willempje Heintje Jansen Krol samen wonende in de Klapmuts onder Hoogland.

AT049a013          1809       10 grasmaand

Testament Hendrik Tijmense en Geertje Claasen echtel. wonende in Hamersveld ger. Leusden.

AT049a013          1809       22 lentemaand

Akte van uitkoop Hendrik Tijmense en Gijsbert Tijmense merderj. wonende in Hamersveld te kennen gevende dat hun vader in april 1808 is overleden.

Uit de nalatingschap van hun vader een zekere Boere Hofstede, 2 hooibergen en schuur met ongeveer 200 roeden lands gelegen in Hamersveld voornoemd, aan de eene zijde de Heer v. Oven, aan de andere zijde den Heer v.d. Lisse, van voren de Hamersveldseweg en van achteren Wildenburg naast gelegen zijn. En dan nog 4 à 5 morgen lands met huisinge en verdere getimmerte daarop meede gelegen in Hamersveld genaamd de Noordwijksakeren ook wel de Rosmoolen, waarvan de helfte aan Hendrick Gijsbertse completeert volgens contract van data 1 juni 1796 voor Anthony Voskuijl (notaris) gepasseerd. Verders inboedel.

Hendrik Tijmense neemt de Hofstede en grond over voor ƒ1825 en betaald dit aan zijn broer Gijsbert Tijmense.

AT049a013          1809       16 lentemaand

Akte van obligatie Jan Albertsen v.d. Eng en Lijsje Gijsbertse v.d. Hove echtel. wonende op Keulen op ’t Hogeland leenen ƒ500 van den Wel Eerw. Heer Telemannus Abbing en Mejuf. Johanna Christina van  Deventer echtel. te Amersfoort.

Borgen Willem Gijsbertse v.d Hove wonende op de Wetering en Cornelis Toonen Voskuijlen op den Langenoord bij de R.K. Kerk op ’t Hogeland.

AT049a012          1808       16 dec

Testament Arien Ravensloot en Jannetje v.d. Geert echtel. wonende op ’t Heetveld onder Leusden c.s.

AT049a012          1808       16 dec

Akte van scheiding erven Krol in de Klapmuts hun moeder Geurtje Frederiks overleden (januari/februari) laatstleden, mede Geurt Jansen v. Leijenhorst en Greetje Janse Krol wonende onder de gerechte van Stoutenburg aan de Kopermolen.

AT049a012          1808      16 dec

Akte Scheltus Heer v. Leusden gemachtigde van Gerrit Bentinck verhuurt Klein Vlooswijk aan Bart Blauwendraad Bartz 20 mergen land(bouw) gelegen aan de overzijde van de Kerk of Appelweg tevens de Heide en 4 morgen aangemaakt land in ’t Blankewater.

Pacht jaarlijks ƒ125.

AT049a012          1808       2 dec

Procuratie van Evert Hendrikse wonende op Schutterhoef in de vrijheid van Amersfoort op ende jegens Evert v.d. Geer wonende te Reijnswouden en de Wel Eerw. Heer Willem Klarenbeek pastoor gewoond hebbende aan de Kerk aan de Nieuwenweg bij Veenendaal onder Reijnswoude doch thans te Muiden, gemachtigde de Heere Jacob van der Vliet procureur te Loosdrecht.

AT049a012          1808       4 nov

Richardus Ignatius Rijkse gemachtigd voor zijn moeder Maria Cornelia Sasse van Isselt weduwe van Dirk Rijkse verkoopt het erf Grimmestein onder gerechte ter Eem groot 59 danmaten aan Cornelis Gijsbertus Schimmel. Koopprijs ƒ10000.

AT049a012          1808       21 aug

Peter Geurtsen van Ruitenbeek wonende op de Ruiff onder Stoutenburg leent van Vrouwe Johanna Methorst ƒ400. Borgen Jan Reijerse onder Stoutenburg en Thomas Gerritse onder Isselt.

AT049a012          1808       16 aug

Jan Cornelisse Schothorst wonende in Stoutenburg leent van Mejufr. Johanna van Veersen ƒ2000.

Borgen Jan Albertsen van Brinkestein en Willem Thomassen v.d. Hoven wonende op Liendert gerechte Hoogland.

AT049a012          1808       12 aug (folio 83)

Akte van voogdijschap Otto Scheltus Heer van Leusden en wethouder van Amersfoort c.s. weduwnaar van Sophia Geertrin van Coevorden.

AT049a012          1808       ….

Akte Obligatie Evert Hendriksen wonende op Schutterhoef in de vrijheid van Amersfoort leent van Clara Elisabeth van Spall weduwe van Mr. Willem Methorst oud burgemeester van Amersfoort ƒ1000 5½% rente. Borgen Aart Hendriksen meede woonachtig op Schutterhoef en Jan Pietersen Smit wonende op Krakhorst.

AT049a012          1808       28 mei (folio 64)

Akte van procuratie Arien Arbon en Hendrina de Bree echtel. wonende in Amersfoort machtigen Notaris Anthony Voskuijl om publiek te verkopen 1 mergen bouwland gelegen onder de Lageweg genaamd het Steene Kruis aan eene zijde stadwaart Hendrik de Bree, aan de andere zijde Wulfert v.d. Maath (een huis in de akte niet vermeld).

AT049a012          1808       27 mei (folio 63)

Akte van verrekening van ƒ3000 tussen Cornelis Warneke Heijmensz wonende te Amsterdam en zijn moeder Mej. Johanna Warneke wed. van wijlen Heijmen Warneke.

AT049a012          1808       27 mei

Pieter en Bloklands Gasthuis verhuuren het Erf en Goed Over Eem onder Renswoude aan Gerrit van Altena.

AT049a012          1808       26 mei (folio 60)

Testament van Jan Gerritse v.d. Grift weduwnaar van Aaltje Evers wonende in Leusbroek.

AT049a012          1808       23 mei (folio 56)

Akte van voogdijschap op de langst levende Thomas Putman en Alijde van Munster echtelieden.

AT049a012          1808       19 mei (folio 55)

Testament beneden de ƒ5000 en akte van voogdijschap. Mons. Arien van Munster weduwnaar van Elisabeth Wels burger en inwoonder dezer stad prelegateeren huisraad, weefgetouwen, toonbank, huis in de Krommestraat. Zijn andere dochter Beatrix Munster Huisvrouw van Jan Jan Senechal zijn huis in de Slijkstraat.

AT049a012          1808       16 mei (folio 54)

Obligatie Jan Maasen of Maaszen leent van Notaris A. Voskuijl ƒ500 à 5%.

Borgen zijn broeder Aart Maasen eveneens wonende Overseldert en Wilfert Maasen wonende op Bloemendaal.

AT049a012          1808       8 mei

Uit een Erfpachtbrief blijkt dat op de Molshoop onder Hoogland wonen Peter Maassen en Gijsbertje Peters.

AT049a012          1808       6 mei

Obligatie Aalt of Cornelis van den Ham en Geertje Branse van Zwaanenburg echtelieden wonende onder Leusden buurtschap Hamersveld lenen van Franciscus Carolus Christiaan Octinger en vrouwe Aleijda Maria van Erkelens ƒ500 à 5%.

Borgen Wouter Aalbertsen van Brinkestein wonende onder Asschat en Thijs Gerritse van Hagenauw wonend op Hagenauw in Asschat.

AT049a012          1808       20 april (folio 36)

Hendrik Jansen Kok wonende onder Stoutenburg huurt van het St. Pieters en Blokland Gasthuis het Erf en Goed Den Hoef met het land genaamd Bijlenhoef onder Emiclaar. Nog in huure gebruikt door de wed. Willem Machielse voor 6 jaren, pacht jaarlijks ƒ675.

AT049a012          1808       26 febr (folio 19)

Bart Willemse van Leijenhorst gewoond hebbende op het Erf de Rijst of Quade Gat in der Stoutenburg doch tans door verkoop aan Aart Hubertse Kertmis 1807 heeft 1 jaar pachtschuld aan het St. Pieters en Blokland Gasthuis.

Borgen Gerrit Wulfen van Meerveld en Klaas Aardesen wonende op de Koedijk, eerste onder Stoutenburg en de andere onder Amersfoort.

AT049a011          1807       13 okt (folio 82)

Procuratie tot het doen van een eed, de volgende getuigen Evert Boersen, Rijk Boersen, Evert Kleinhoff en Kors Theunisse onder gerechte van Leusden en Asschat.

AT049a011          1807       25 sept (folio 76)

Mejuffr. Judith Magdelena van Harderwijk wed. van wijlen de Heer Laurens Teschemaker verkoop een Hofstede (Het Hek) in Leusbroek aan Jan Hendrikse van Schutterhoef voor ƒ5100 strekkende van de Hofstede de Zuidwind tot aan de Beek en voorts over de beek in het Zuiderbroek landen tussen de beek en de Zuidwind groot 28 morgen, aan de oostzijde het Erf Klein Zandbrink en westzijde de Hofstede Middelbroek te samen groot 45 morgen paardjesgeld afgekocht den 9 december 1781.

De koper zal over den Hofstede eeuwiglijk en erfelijk moeten gedogen een bekwaam steeg of zijweg, als ook over de Zuidwind mits daarvoor genietende de recognitie daarop gesteld alles ingevolgde en meede bij de contracte van dato 29 september 1700 en opgevolgde Approbatie van den Ed. Mog. Heeren Staaten ’s Land van Utrecht in dato 20 april 1723, nevens anderen papieren van eigendom over te geven.

AT049a011          1807       4 sept (folio 71)

Obligatie Peter Geurtsen van Ruitenbeek leent van Maria Morren huisvrouw van Jan Wouters wonende bij Achteveld (in Gelderland) ƒ400 à 5%.

Borgen Aart Hubertsen en Lammert Woutersen Koller wonende in Stoutenburg.

Akte van Voogdij op de langst levende Claas Aartsen en Aleijda Rutten wonende op de Koedijk onder den stads vrijheid.

AT049a011          1807       4 aug (folio 58)

Procuratie tot het doen van een plecht.

Hieruit de akte blijkt dat Dirk Jansen en Gerritje Dirksen echtelieden wonende in de Bovenduist de Hofstede de Hoge Steeg groot 23 danmaten gekocht hebben den 21 mei 1807 van de Vrouwen Conventen gelegen in de Bovenduist.

AT049a011          1807       24 juli (folio 54)

Testament op de langst levenden. Evert Boersen, Petronella Jansen Voskuijlen (echtel.) wonende op Prinsen Hofstede onder de gerechte van Asschat (Heiligenberg).

AT049a011          1807       17 juli (folio 51)

Publicque verkoping vaste goederen St. Pieters en Bloklands Gasthuis de Hofstede genaamd de Nieuwe Rijst of Kwade Gat onder Stoutenburg met ruim 28 morgen bouw, weiland, bos en heet veld in huure gebruikt bij Bart Willemse van Leijenhorst tot kerstmis 1807.

Trekgeld ƒ21. Ingezet bij Hannes Teunisse op ƒ4200, verhoogd door Aart Herbertse (Kooij) op Stoutenburg met ƒ1400. samen ƒ5600. Borgen Peter Hannisse v.d. Wetering en Jan Peterse Smit.

Ook geveild een Hofstede (’t Hek) in Leusbroek, doch opgehouden (zie 25 september 1807)

Verkoperesse vrouwe Judith Magdalene Harderwijk.

AT049a011          1807       12 juli (folio 47)

Jacob Evertse Kok en Greetje Gerritse wonende in de Duist, Haar en Zevenhuizen lenen van Sara Elisabeth van Spall wed. van Mr. Willem Methorst ƒ600.

AT049a011          1807       5 juli (folio 44)

Anthony Velthuizen wonende te Soest verhuurt aan Jan Thijssen van Middelaar het Erf Klein Middelaar in Stoutenburg voor 6 jaren pacht ƒ120 + ongelden, vorige huurder zijn vader Thijs Cornelisse.

AT049a011          1807       19 juni (folio 38)

Jan Dirksen Botterbloem wonende op de Hofstede De Kneut onder Hoogland leent van Mejuff. Cornelia Verberne wed. van Jan van Rootselaar ƒ1200.

Borg Cornelis Toonen Voskuijlen van Westerlaak onder Zevenhuizen.

AT049a011          1807       5  juni (folio 33)

Testament op de langst levende. Theunis Jansen Voskuijlen en Steijntje Gerritse van Scham echtel. wonende in de Buurt Voskuijlen onder Woudenberg.

Eveneens aanwezig zijn vader Jan Teunisse van Voskuijlen.

AT049a011          1807       1 juni (folio 30)

Testament Jan Putman en Johanna Willemse echtel. 2de comparant ziek en zeer zwak.

AT049a011          1807       21 febr (folio 10) (abuse 1806)

Schuldbekentenis van Jan Theunisse Voskuijlen wonende onder Voskuijlen ger. Woudenberg en Aaltje Hannesse echtel. op hun 2 kinderen Theunis Janse Voskuijlen en Petronella Janse Voskuijlen ieder voor ƒ1600 voor alle goede diensten.

AT049a011          1807       16 jan (folio 3 of 4)

Huur cedulle van 6 jaar. Tijs Gerritse van Hagenauw wonende op Wildenburg in Hamersveld huurt van vrouwe wed. van wijlen Heer Mr. Pieter Methorst Groot Hagenauw onder Asschat

Pacht ƒ342 jaarlijks een achtste boter tot toepacht.

AT049a010          1806       19 dec (folio 77)

Obligatie groot ƒ1200. Jan Aalbertsen van Brinkesteijn wonende op de Geer onder Emiclaar leent ƒ1200 van Notaris de Louter.

Borgen Cornelis Schothorst te Stoutenburg, Wouter Aalbertsen van Brinkensteijn (Asschat).

AT049a010          1806       31 okt (folio 68)

Jan Geurtsen wonende te Hoogland heeft gehuurd van ’t Convent St. Agata (Vrouwen Conventen) gronden te samen circa 13 morgen van het Erf Onstede onder Hoogland voor 24 jaren ƒ120 jaarlijks.

AT049a010          1806       24 okt (folio 66)

Jan Geurtsen verklaart gekocht te hebben van de rentmeester van de Vouwen Conventen Huis en Berg staand op het Erf Onstede. Koopsom ƒ200.

AT049a010          1806       15 juli (folio 51)

Testament beneden ƒ5000. Cornelis Schothorst wonende op ’t Erf den Eng onder Stoutenburg eerst weduwnaar van Arisje Jans nu van Oetje Hendrikse zwak en ziek bemaakt de Hofstede aan zijn twee zoons Jan en Hendrik met voorkeur van koop aan Jan Schothorst de oudsten.

Dochter Stijna Schothorst gehuwd met Willem Thomassen, dochter Petronella Schothorst gehuwd met Willem Hartman, Jan Albertsen van Brinkensteijn wed. van Neeltje Schothorst (overleden).

Ieder voor 1/5 parten.

AT049a010          1806       16 mei (folio 32)

Frederik Gijsbertse v.d. Hoven te Hoogland leent ƒ600 van Jacob Janse Tolboom wonende in Hamersveld. Borgen geen 4½%.

AT049a010          1806       25 april (folio 28)

Huwelijkse voorwaarden. Rijk Hendrikse van Rossenberg ouderloos jongeman wonende op Hofstede Paciencie Dijkkaart No. 459 + 460 onder Hoogland en Antje Evertse v.d. Heijsteeg.

AT049a010          1806       14 febr (folio 11)

Jan v.d. Hengel van de Zwarte Steeg te Leusden leent van Notaris Anthony Voskuijl ƒ100 à 6%.

Borgen Jan Pieterse Smit op Groot Krakhorst (Leusden/Hamersveld) en Evert Jan en Bart Hendriksen alle wonende op Schutterhoef.

AT049a010          1806       7 febr (folio 90)

Abraham Herschel als gemachtigd van de Erven van Benjamin Cohen verkoper en Mathias van Oven wonende op Huize Zwanenburg op Hamersveld en Jan v.d. Hengel notaris aan de Zwarte Steeg mitsgaders Wouter Teunisje Kuijer woonachtig op de Berg onder Soest, deze 3 kopers van 10 morgen tabaksland bij Vinkenhoef (Hoevelaken niet in de akte vermeld) met tabakschuur en 2 daghuurders woningen.

AT049a010          1806       6 febr (folio 9)

Abraham Herschel gemachtigde van de erven van Benjamin Cohen verkoper en Johan Matthias van Oven wonende op Zwanenburg in Hamersveld en Jan van de Hengel notaris op Hamersveld kopen samen 4 morgen tabaksland in Hamersveld bij de Hofstede de Buzert, eigenaar en bewoond door.

AT049a009          1805       24 nov (folio 91)

Huwelijkse voorwaarden Richardus Ignatius Rijkse en Maria Jozefa van Rootselaar mede aanwezig haar moeder Cornelia Verberne wed. van wijlen Jan van Rootselaar.

AT049a009          1805       25 okt (folio 84)

(1) Gerbrecht Hendrikse Collart weduwe van Cornelis Evertsen v.d. Wetering alsmede (2) Evert Cornelisse v.d. Wetering, (3) Hendrik Cornelisse v.d. Wetering en (4) Hessel Cornelis v.d. Wetering wonende de drie eerste comparanten binnen Amersfoort de vierde aan het eerste bruggetje onder de gerechte van het Hoogland leent te samen en ieder voor zich ƒ600 van Notaris Anthoni Voskuijl en ƒ400 van zijn schoonzoon in dienst van de Artellerie van de Bataafse Republiek Capitein Daniel Michel Wilhelmus Stern in huwelijk Diederica Antonia Voskuijl samen ƒ1000 à 6% met hypotheek stelling op hun Huizinge, Hof en Hofstede de Berg en verdere getimmerten alsmede 12 danmaten bouw, hooi en weiland (gelegen waarschijnlijk in Zevenhuizen, Hoogland).

AT049a009          1805       9 juni (folio 73)

Testament Johannes van Beek en Antje Hendrikse de Kruijff echtelieden wonende op Doresteijn.

AT049a009          1805       3 juni (folio 72)

Akte van kennisgeving van overlijden van den Heer Johannes Prince op Ooievaarshorst den 30 mei laatst leden.

AT049a009          1805       21 mei (folio 71)

Reijer Teunisse van Dijk wonende aan de Gort in Stoutenburg huurt van de Opzieners v.d. Bombazijde Rederijen in Amersfoort 1 morgen land gelegen tussen de Hoge en Lageweg.

AT049a009          1804       11 febr (folio 7)

Johan Jacoba Noordhof weduwe van Jakobus Tutman benoemt Arien van Munster tot executeur van hare boedel en nalatingschap.

AT049a008          1803       21 dec (folio 94)

Verkoop vaste goederen uit nalatingschap wijlen Valentein Webber en Catharina Huupker in leven echtel. Hiervan koopt Jan v.d. Hengel een Huizinge, Hof en Hofstede met twee bergen en schuur en 13 à 14 morgen land gelegen te Soest strekkende van het Soester Hert tot aan de Wijksloot.

Ingezet door Cornelis v.d. Bremer op ƒ1425, verhoogt door Jan v.d. Hengel met ƒ10, dus koper ƒ1435.

Borgen Jan Smorenburg en Evert van Doorn.

AT049a008          1803       30 nov (folio 91)

Hendrikje van Asch weduwe van Wouter Evertse van Rossenberg wonende in Hamersveld ger. Leusden benoemt tot voogd over haar minderjarige dochter Teuntje van Rossenberg Jan Abrahamse van Asch mede aldaar woonachtig.

AT049a008          1803       1 juli (folio 81)

Huwelijkse voorwaarden Peel Jacobse van Zuijlen meerderjarige jongeman en Jacobje Jansen meerderjarige dochter beiden woonachtig op Hoogland.

AT049a008          1803       21 juni

Cornelis Toonen Voskuijlen wonende op Westerlaak koopt het Erf en Goed, Huis en Hofstede, enz. genaamd de Langen Oort onder gerechte van Hoogland groot ongeveer 36 morgen van Jan Jacob de Heer als gemachtigde van Jonkheer Frederik Olivier Jozefus Hackfort tot der Ham meerderjarige jongeman wonende op ’t Huis den Ham onder Vleuten. Koopsom ƒ8700 vrij geld.

AT049a008          1803       17 juni (folio 78)

Jan Gerritse wonende in Zevenhuizen leent ƒ200 van Jacob Jansen Tolboom meede aldaar woonachtig. Borgen Peter Janse van Mispelaar wonende in Zevenhuizen en Wulfert Janse Tolboom wonende bij de Hogesteeg.

AT049a008          1802       18 dec (folio 66)

Theunis Albertsen (Voskuijlen) (hij ondertekend Th. A. Viskuijlen) wonende aan het zoogenaamde eerste hek bij Heiligenberg als vader en voogd over zijn nog minderjarige zoon Albert Theunisje bij dezen magtig te maken Notaris Anthony Voskuijl over een erfenis kwestie.

AT049a008          1802       12 okt (folio 65)

Testament van Willem Putman en Maria v.d. Cotelet echtelieden. — Erfenissen en besterfenissen welk hun mochten zijn aangekomen, enz. — Volgens akte van Gratificatie in dato 5 augustus 1721 en 3 april 1726 gepermiteert is.

AT049a008          1802       12 sept (folio 63)

Uit kragte van zijn huwelijkse voorwaarden dato 17 april 1786 voor Cornelis Luijck (Notaris) benoemt Jan Harmsen Voskamp weduwenaar van Gerritje Teunisje Ketelaar wonende gerecht van Leusden/Hamersveld Arnoldus van Haarlem en Cornelis Harmsen Voskamp over sijn minderjarige kinderen Hermanus en Berendina.

AT049a008          1802       8 april (folio 47)

Testament Bart Corton en Maria Putman echtel. op langst levende.

AT049a008          1802       25 maart (folio 44)

Cornelis Schothorst wonende op het Erf de Eng onder Stoutenburg verhuurt aan Dirk Gijsbertse v.d. Berg en Huizinge, Erf en grond met hofje en een hoekje bouwland gelegen aan de Hessenweg onder Stoutenburg genaamd de Vuilboom uitgezondert het Zandhoekje en eenig Meentland alsmede de kamer naast voorschreven Huisje. Huur ƒ45 per jaar.

AT049a008          1802       26 febr (folio 38)

Huwelijkse voorwaarden van Peter Geurtse van Ruitenbeek meerderjarige jongeman wonende op de Ruijff te Stoutenburg en Willemijntje Hendriksen Voskuijlen minderjarige dochter geassisteerd met hare vader Hendrik Theunisse Voskuijlen wonende onder gerechte van Leusden.

AT049a008          1802       21 febr (folio 37)

Huwelijkse voorwaarden van Lammert Wouterse Kolder meerderjarige jongeman wonende op Groot Vinselaar onder de gerechte van Stoutenburg en Petronella Geurtse van Ruitenbeek wonende op de Ruijff mede onder voorsch gerecht.

AT049a008          1801       16 okt (folio 37)

Bartholomeus Barnardus de Wijs in g.q. als gemachtigde van den Heer Jan Gerrit Bentinck blijken procuratie d 9 jaar 1801 voor notaris Daniel Botter te Utrecht verhuurd aan Willem de Kruijf en Maria van Ekeris wonende onder Leusden de Hofstede Klein Vlooswijk. Pachttijd 12 jaren, pacht jaarlijks ƒ125.

AT049a008          1801       13 sept (folio 25)

Akte van Procuratie. Daniel Senegel wonende op Stoutenburg machtig zijn broeder Johannes Andreas Senegal om wegens hen comparant in ’t sterfhuis te treden van zijne overleden vader Antoine Senegal gewoond hebbende te Rheede bij Boukholt onder Munsterland.

AT049a008          1801       17 juli (folio 20)

Mr. Hendrik Gerard Bor inwoner van Amersfoort verhuurt aan Cornelis Toonen Lodijk een Huizinge, Hof en Hofstede, Berg en schuur en 27 danmaten land in Zevenhuizen voor 6 jaren, pacht jaarlijks ƒ495 boven schoorsteen en haardstedegeld.

1801      26 febr (folio 7)

Jan v.d. Hengel gadermeester van Asschat secretaris van Leusden, Rijk Janse Boersen wonende thans in Asschat nevens Aart Hendrikse meerderjarige jongeman wonende  bij Schutterhoef in de vrijheid van Amersfoort leenen samen ƒ2000 à 5½% van Notaris Anthonie Voskuijl en koopman Elias Tietsen in g.q. als gemachtigde executeurs van wijlen Hendrik Nieuwland overleden te Amsterdam.

De geleende som onder hypotheekstelling van de door hun onlangs aangekochte Boerderij, Huis en Hofstede, enz. de Kletersteeg onder de ampte van Barneveld.

Compereerden ter zelver tijd als borgen Jannetje Evertse Boersen wed. van Hendrik Jansen, Evert Hendriksen, Jan Hendriksen en Willem Hendriksen alle wonende op Schutterhoef.

AT049a008          1801       11 jan (folio 3)

Huwelijkse voorwaarden Tijmen Gerritsen meerderjarige jongeman wonende op Groot Stoutenburg en Meijntje Lammertse meerderjarige dochter wonende op de Ruijff mede onder Stoutenburg.

AT049a008          1800       28 april (folio 61)

Testament Cornelis Schothorst  wonende op ’t Erf de Eng onder Stoutenburg eerst weduwenaar van Arisje Jans en na weduwenaar van Oetje Hendriksen (is ziek en bedlegerig) vernietigd voorgaande testamenten en wel speciaal van dato 28 april 1791 voor Notaris I. Wisselingh gepasseerd.

Kinderen genoemt in het testament.

Jan Schothorst, tweede zoon Hendrik Schothorst, dochter Seijna Schothorst gehuwd met Willem Thomas v.d. Hoven.

AT049a007          1799       7 maart (folio 40)

Wulfert Jansen Tolboom en Ariaantje Hendriksen echtel. wonende onder de gerechte Duijst, Haar en Zevenhuizen verkopen aan Cornelis Toonen Voskuijlen en Aaltje Wouterse echtel. wonende op Westerlaak 6 danmaten land gelegen in de Bovenduist.

Koopsom ƒ1400 vrij geld.

AT049a007          1798       1 dec (folio 23)

Uitkragte van huwelijkse voorwaarden gegeven benoemd Hendrikje Jansen Zuidwind weduwe van Willem Jansen Vrijhoef wonende in de buurt Hamersveld als voogden over haar minderjarige kinderen Hannes, Theunisje wonende op Hamersveld, Tijs Jansen Vrijhoef wonende in Stoutenburg en Jan Janse Vrijhoef wonende in de Slaag.

AT049a007          1798       4 okt (folio 16)

Jan van Rijswijk meerderjarige jongeman wonende in Hamersveld ger. Leusden c.s. verkoopt een Huijzinge met 2 morgen bouw en weiland genaamd de Kikvorsch gelegen in Hamersveld aan Hartog van Gelder wonende in Amersfoort geland aan de eene zijde van agteren de koper zelve en aan de andere zijde de Erfgenamen van de Burger Bol. De koop geschied voor een somme van ƒ799 met een jaarlijkse lijfrente van ƒ160 te betalen ieder halfjaar.

Ter securiteit en voor voldoening van de lijfrente zal de koper een Kustingbrief passeren.

De verkoper was het Huis aan het repareren en de koper neemt de bouwmaterialen over.

De eerste comparant heeft het verkochte verhuurt aan Jan van Otterlo.

AT049a007          1798       25 juli (folio 13)

Testament van Willem Meessen v.d. Wetering weduwenaar van Jannetje Jansen v.d. Wolfs(haar) wonende op de Kolkrijst annex landerijen. Het Erf is hem bij scheidinge aanbedeeld.

Stelt zijn kinderen tot universele erfgenamen.

AT049a007          1798       1 juli

Cornelis van Wolfswinkel wonende op Waterdaal en Petronella van Wolfswinkel wed. van Gerrit Lubbertse Termaten wonende op de Treek machtigen (Notaris Arnoldus van Geijtenbeek) om zicht te adresseren na af bij den Persoon van Hannes van Beek wonende aan het eerste Hek bij den Heijligenberg onder Asschat in qualiteit als mede erfgenaam en executeur van de boedel en goederen van Frans van Wolfswinkel zijnde de comparanten broeder geweest in de maand april 1798 ten Huize van H. van Beek overleden. Hij moet de hele boedel inventariseren.

AT049a007          1797       25 dec (folio 97)

Testament van Hendrik Willems en Geertrin Peters echtel. wonende op het Erf de Logt onder Emiclaar prelegateeren eenige gronden in Soest, Bunschoten, de Haar en Duist, Eemnes aan de kinderen van Evertje Peterse echtgen. van Hendrik Janse Esveld met name Jan Hendrikse voor de eene helft en de kinderen van Aaltje Hendrikse echtgen. van Dirk Huurdeman met namen Evert Hendriksen en Lambertus Huurdeman.

AT049a007          1797       11 okt (folio 90)

Huwelijkse voorwaarden van Gerrit Theunisse van Boelenhoef ouderloos jongeman wonende op Weerhorst op Hoogland en Willemijntje Hendrikse Voskuijl geassisteerd (vader ?) Hendrik Hendrikse (Voskuijl).

Door de bruidegom aangebracht polderland o.r. de Kronkels onder Bunschoten. De helft van de Hofstede Boelenhoef onder Hoogland, de andere helf completeert aan Jan Teunisje.

Door de bruid aangebracht de Hofstede Cattenbroek onder Hoogland en eenige gronden en polderland.

AT049a007          1797       1 sept (folio 89)

Cornelis Schothorst wonende in Stoutenburg bekende en verklaarde van het Convent van St. Agata te Amersfoort in eenige erfpacht ontvangen te hebben 250 roede heiveld behorende aan de gemelde conventen gelegen in Stoutenburg voorbij de Gort.

AT049a007          1797       2 juni (folio 81)

Geertje Cornelisse wonende in Hamersveld wed. van Teunis Corsse huurt voor Izaak Scheltus Otto zoon en Huizinge met een stuk land van ouds genaamd de Bogaerd groot 1 danmaat gelegen in Hamersveld voor ƒ42.

AT049a007          1797       14 april (folio 77)

Huwelijkse voorwaarden van Aalbert Evertsen van Zuijlen weduwenaar van Aaltje Teunisse de Wit wonende onder Leusden in Leusbroek, bruidegom en Jannetje van Asch wonende in Hamersveld.

Aanbreng bruidegom Huisraad, vee, koorn, hooij, stroo, melkgereedschap en een huizinge met getimmerte met 2 mergen grond gelegen in Leusbroek.

Inbreng bruid ƒ400.

AT049a007          1797       17 febr (folio 73)

Testament van Peter Jacobsen (of Jansen ?) weduwenaar van Gerritje Geerlofs inwonende bij zijn schoondochter de weduwe van Wouter Peterse op de Hofstede Nimmerdor onder Amersfoort.

AT049a007          1796       23 dec (folio 67)

Uit akte tot machtiging van de ontvang van de 50e penning blijkt dat Cornelis Augustinus de Wijs en Mejuffr. Clementina v.d. Borgh wonen op Hogewel.

AT049a007          1796       22 nov

Juffr. Geertruijdus Clara van Halteren wonende in Amersfoort meerderjarige ongehuwde dochter machtig Jacoba de Groot om te compareren voor de Commissie tot de ontvangst van de 50e penning.

AT049a007          1796       18 nov (folio 63)

Huwelijkse voorwaarden van algehele gemeenschap van goederen van Willem Jansen Vrijhoef wonende in Amersfoort ouderloos jongeman en Hendrikje Janse Zuidwind wonende in Hamersveld toekomende bruid.

Hierin staat niet vermeld dat zij vaste goederen hadden (Bruinhorst).

AT049a007          1796       11 okt (folio 58)

Testament van Teunis Albertse van Voskuijl en Trijntje Jacobs echtel. wonende in Hamersveld.

AT049a007          1796       19 sept (folio 56)

Heer Reijnhart van Coevorden bekent schuldig te zijn aan den Heer Hartog van Gelder koopman in tabak een som van ƒ5500 wegens geleende gelden moet binnen 14 dagen af betalen, maar verkoopt aan Hartog van Gelder de Hofstede Rozenburg (Rozendaal) welke Reijnhart van Coevorden 1e comparant heeft verkocht of opgehouden uit heeft uit de boedel van zijn vader Burgemeester van Coevorden op 19 januari 1796 voor Notaris Luijck. De verkoop voor een som van ƒ7000.

Uit testament van Arnolda Werneke wed. van Hendrik Nieuwland wonende binnen Amersfoort blijkt dat zij eigenaresse is van de Hofstede de Zuidwind in Hamersveld.

AT049a007          1796       3 mei (folio 42)

Verkoop in de Stads Doelen van onroerende goederen in Amersfoort en Leusden Jacob Hengel gehuwd met Willemijn Kok verkoopt een nieuw gebouwde Boerenwoning staande op een hoek afgegraven land van de Hofstede Rozenburg (Rozendaal) in Hamersveld bij de Zwarte Steeg groot ± 150 roeden ligt ƒ6 erfpacht op van Rozendaal.

Verkoper houdt het in huur tot november 1797 voor ƒ15.

Koper Jan Hermense voor ƒ400. Ook wordt het Witte Bergje in Leusden verkocht. Zie ook 3 mei 1797.

AT049a007          1796       15 april (folio 40)

Teunis Arisse huurt weer in voor 6 jaaren van de Heer Mr. Willem Gerrard Joseph van Baerle de Hofstede Groot Landaas in Woudenberg.

AT049a007          1796       8 maart (folio 36)

Verkoop van onroerende goederen van de erfgenamen van wijlen Hendrik van Hoolhorst inwoner van Amersfoort.

Lammert Jordense Holhorst en Hendrikje Jacobse echtel. inwoners van Amersfoort;

Jan Jordense van Hoolhorst en Geertje Hendriks echtel wonende op Westerveld;

Johannes Jacobse en Rikje Jordense Hooolhorst echtel. wonende op Schoonderbeek;

Gijsbert en Dirkje Jordense van Hoolhorst wonende op Droffelaar;

Lambert Evertse Kolder en Gijsbert Evertse Kolder wonende op ’t Hof;

Jacob Evertse Kolder wonende op Dronkelaar;

Jan Evertse Kolder wonende in de Kletersteeg;

Gijsbertje Evertse Kolder wonende op de Schaardepot in Gelderland.

In Stoutenburg verkocht Huizinge, Hof en Hofstede Orkanje ten oosten de Meent, ten westen de weg, ten zuiden Goosen Cornelisse, ten noorden Gerrit Cornelisse.

Wordt in huur gebruikt  bij Steven Stevense voor jaarlijks ƒ35.

Word gekocht door Seger van Klarenbeek ten behoeve van Reintje Zegerse van Esveld voor ƒ430.

AT049a007          1796       3 febr (folio 33)

Verkoping van Polderland in Hoogland en Zevenhuizen door Wulfert Jansen Tolboom cum suis als Erfgenamen van Jan Willemse v.d. Lodijk en Dirkje Janse Tolboom echtelieden.

AT049a007          1796       8 jan (folio 33 of 26)

Lambert Jordense van Hoolhorst en Hendrikje Jacobse cum suis (zie 8 maart 1796) verkopen aan Evert Stuijvenberg (Abrahams zoon) de helft van een Huizinge, hof en hofstede met de helfte van 8 mergen land genaamd de Kleine Buserd op Hamersveld aan de eene zijde de Benjamin Cohen, aan de andere zijde Jan Stokbergen en de erfgenamen van Peter Smit. De wederhelft completeert aan de koper voor de som van ƒ1100.

AT049a006          1795       20 dec (folio 26)

Theunis Franse Ketelaar en Aaltje Eldersse echtel. wonende tegenover de Herberg en gerechtshuis de Zwarte Steeg onder de gerechte Asschat verkopen aan Jan Abrahamse van Asch wonende in Hamersveld een Huizinge bestaande uit 4 woningen, een gedeelte grond daarachter groot kwalijk een half morgen staande recht tegenover de Zwarte Steeg (Herberg) (aard en nagelvast, riggels en toonbank). Belast met ƒ2 erfpacht van de Communiteit van Hamersveld, Snorrenhoef en Asschat.

Verkoper mag 15 jaar blijven wonen in de eene woning aan de zuidzijde.

AT049a006          1794       4 aug (folio 112)

Maurits Dreijer wonende te Amsterdam machtigt Notaris Gerrit Vogelesang voor zijne goederen, Huizing, landerijen, enz.

AT049a006          1794       14 juli (folio 108)

Peter Evertsen wonende onder Emiclaar huurt het Erf en goed genaamd de Hoeff onder Hoogland en Emiclaar van Jonkheer Lodewijk Carel van Blokland, was al huurder sinds 1782.

AT049a006          1794       16 april (folio 103)

Huwelijkse voorwaarden van Jan Reijerse meerderjarige jongeman en Maria Hendrikse wonende even voorbij de Doornenheg onder Hoogland.

Inbreng bruidegom de Hofstede ’t Buitenveld 14 morgen land ten noorden het Hateveen.

AT049a006          1794       3 jan (folio 90)

Testament Harmen Corssen en Johanna Reijerse echtel. wonende op de Koedijk onder Amersfoort.

AT049a006          1793       13 okt (folio 80)

Hendrik Corssen Bouwboer wonende op de Hoge Klei op Kleijn Vlooswijk zijn inboedel wordt verkogt wegens schuld.

AT049a006          1793       6 sept (folio 73)

Akte van verklaring van Hendrikje Jans meerderjarig ongehuwde dochter en universeele erfgenaam en eenige nagelaten dochter van Jan Albertsen (Zuidwind) en Arrisje Hendrikse echtel. dat alle boedelpapieren en rekeningen van hare overleden ouders in orde waren.

De executeurs waren Abraham van Asch en Hannes Teunissen (Boerderij Bruinhorst) wonende op Hamersveld.

AT049a006          1793       26 aug (folio 60)

Uit akte van machtiging ten aanzien van de 100e penning machtig den Jonkvrouwen Gijsbertha Cecilia en Caroline Elisabeth Foeijt wonende op Huize Emiclaar hun broeder.

AT049a006          1793       25 aug (folio 65)

Cornelis Jansen Schothorst wonende in de Stoutenburg verhuurt de Vuilboom aan Breunis Theunisse.

AT049a006          1793       2 aug (folio 58)

Mejuf. Geertruida Clara van Halteren machtigt Notaris Anthoni Voskuijl omtrent de 100e penning.

AT049a006          1793       26 mei (folio 50)

Dina van Beek wed. en Boedelhoudster van Willem Luttikhengel en Jan Willemse van Wijnen, Aart van Maanen g.q. als voogden van de kinderen van Willem Luttikhengel hebben aan Dirk Hartman verkocht de Hofstede den Ouden Tollik onder Hoogland den verkoop op den 24 maart 1792.

AT049a006          1793       30 jan (folio 43)

Testament van Jan Jansen van de Wolfshaar en Wijntje Willems van Zanten echtel. wonende op Weerhorst (Hoogland).

AT049a005          1792       9 nov (folio 35)

Huurcontract van boerderij den Heuvel in Hamersveld. Johannes Theunissen en Abraham van Asch in qualiteit al voogden van Hendrikje Jansen nagelaten dochter van Jan Aalbertse de welke verklaren verhuurt te hebben aan Jan Aalbertsen Voskuijlen de Boerenhofstede den Hemel, onder den gerechte van Leusden in de buurt Hamersveld uitgezondert den Boomgaard met het morgen land daarachter welk den verhuurders aan zig behouden.

Tijd van 6 jaren ingaande Corsmis 1791 en mei 1792 voor den somma van ƒ70 vrij geld voor den verhuurders; lasten de reeële en personele ongelden en Buurlasten uit de gehuurde gaande uitgezondert het onderhoud van de Heiligerberger – Ruitenbeeker of andere bruggen, welk blijft voor rekening van de verhuurders.

AT049a005          1792       2 nov (folio 34)

Hendrik Helmessen en Wouter Hendriksen Butselaar huren 18 danmaten land van den Heer Mr. Wilhelmus Franciscus van der Merwe van Muijlwijk.

Huurders wonende de eene aan de Groote Melm andere onder Hoogland.

AT049a005          1792       17 april (folio 11)

Verkoop van 18 perceelen Bouw en weiland in den gerechte van Emiclaar van de familie Foeijt gelegen bij de Heisteeg Calveen achter de Kolkrijst, enz.

AT049a005          1792       21 maart (folio 5)

Akte van machtiging van de verkoop. De verkoop van de perceelen land is voor voldoening van de geleende gelden de som groot ƒ9999 geleend van den Heer Antoni Voskuijl en Jan Jacob de Heer.

De leening opgenomen om te emploreren ter voldoening van ’t geaffecteerde met de crediteuren en curatoren van en nopens den nagelatene boedel van wijlen den comparanten Broeder Hoogwelgeb. Heer Floris Gijsbertus Foeijt.

AT049a005          1792       21 maart (folio 4)

Akte van opgaaf en bezittingen en scheiding van wijlen den Heer Floris Gijsbertus Foeijt gewoond hebbende en overleden op Huize Emiclaar onder den gerechte van ’t Hogeland.

AT049a005          1792       26 jan (folio 3)

Huwelijkse voorwaarden van Wouter Harmsen Keijser weduwenaar van Geertje Dirksen wonende in Hamersveld en Agenistje Peterse weduwe van Wouter Peterse van Ruitenbeek.

AT049a005          1791       7 sept (folio 100)

Testament van Weledelgestr. Heer Doctor Matthias Sas Raad en oud Schepen van Amersfoort thans woonachtig op het buitengoed Oudenhoef onder Emiclaar.

AT049a005          1791       24 mei (folio 84)

Akte van lening groot ƒ2000 van Hendrik ter Horst Raad en Schepen van Amersfoort gehuwd met Petronella Eve Hendriksen ten behoeven voor Gerrit v.d. Posthoorn in g. qualteit als voogd van het kind van Franciscus van Raalte en Petronella van Grootwede onder hypotheek stelling van hun huis en goed genaamd ’t Heiligenhuisje onder gerechte Asschat, ten oosten Carel van Coevorden, ten zuiden Heijmen Warneke, ten westen Heer van Hardenbroek, ten noorden den Erven van Mr. C. Rijkz.

AT049a005          1791       20 mei (folio 83)

Testament van Jan Stokbergen meerderjarig jongeman wonende op Langebeek onder Hamersveld stelt Jacob Cornelisse van Asch tot executeur van zijn inboedel en de Boerenhofstede Langebeek met alle landerijen enz. te verkopen werd teven voogd van den minderjarige erfgenamen.

De executeur had het recht na een uur beraad den verkoop om de boedel voor den koopprijs voor zich te behouden. Was ondertekend door mede door Baron C. W. Sloet en Hendrik Boerssen.

AT049a005          1791       29 april (folio 78)

Gijsbert Goosense Kok Bouwheer thans wonende op de Hofstede Vlooswijk onder Leusden leent van zijn landheer Advocaat Mr. Anthonie Du Cloux ƒ500. Spruitende ter zaake van voor den comparant betaalde landpacht aan den Heer Jan de Heer te Amersfoort. Huur cedulle ingegaan 25 september 1790.

AT049a005          1791       20 april (folio 76)

Testament van Cornelis Jansen Schothorst Bouwboer wonende op ’t Erf den Eng onder Stoutenburg eerst weduwenaar van Arrisje Jans en nu weduwenaar van Oetje Hendriksen.

1791      14 jan (folio 65)

Huurcontract van ’t Erf De Bruinhorst in Hamersveld. Johannes (of Hannes) Theunisje en Abraham van Asch als voogden van Hendrikje Jansen Zuidwind dochter van Jan Albertsen verhuren het Erf aan Harmen Wijnanse mede aldaar woonachtig uitgezonderd het land tussen den Dijk en het Taayland (houden verhuurders aan zich).

De steeg naar ’t Taaijland welke door Hannes Petersen en Jacobus Jansen met en benevens den huurders gemaakt en onderhouden worden, zullen verhuurders ten hunne voordelen aan den zelven Hannes Theunissen en Jacobus Jansen mogen verhuren.

Huurtijd 6 jaaren pacht jaarlijks ƒ235 en lasten uitgezonderd de bruggen Heiligerbergerbrug en Ruitenbekerbrug en de helft van de lasten aan de Leusder Kerk.

AT049a004          1790       21 nov (folio 65)

Huwelijkse voorwaarden. Wouter Theunisse v.d. Bergwal weduwenaar van Geertje Willem van Boersen en Hendrikje Jacobsen van Zuijlen beide wonende onder ger. Emiclaar en Hoogland.

Door de bruidegom aangebracht ’t Erf de Hoek groot 2 huizinge, 2 schuren en berg met 1 mergen land alsmede 1 huizinge, schuur en 2 bergen met 6 morgen bouw en weiland en 1 mergen bos genaamd Amedijk. Had 6 kinderen Theunis, Hendrikje, Willemijntje, Willem, Ruth en Jan allen onmundig van zijn eerste vrouw.

AT049a004          AT049a004          1790      14 nov (folio 59)

Testament Pastoor Galiani.

AT049a004          1790       17 okt (folio 56)

Testament Pastoor Galiani (doorhaling). Hij bemaakt ƒ300 aan zijn Nicht Mejuffr. Charlotte Roegenmond meerderjarige dochter thans wonende tot Gelder en ƒ500 aan de R.K. Armen te Hamersveld. Deze twee legaten worden van zijn testament van dato 10 juli 1788 voor Notaris Gerrit Vogelsang te niet gedaan.

AT049a004          1790       27 sept (folio 35)

Huwelijkse voorwaarden Theunis Franse Ketelaar wonende aan de Swarte Steeg.

AT049a004          1790       28 mei (folio 45)

Testament v.d. Weledelgestr. Heer Abraham van Bemmel Raad en Schepen der Stad, ziekelijk en bedlegerig.

AT049a004          1790       3 mei (folio 44)

Testament van den Weled. Heer Jan Guilliam Temminck oud capitein ten dienste dezer landen wonende op zijn Buitengoed De Zielhorst onder ’t Hogeland.

AT049a004          1790       23 febr (folio 35)

Huurcontract Maria van der Heijden wed. van Dirk van Bemmel verhuurt aan Hendrik Jacobsen wonende op ’t Hogeland de Boerenhofstede en 12 danmaten land genaamd de Hoogekamp voor 6 jaren pacht jaarlijks ƒ170.

AT049a004          1790       3 febr (folio 31)

Akte van kennisgeving. Hoogwelgel. vrouwe Agatha Maria Foeijt gesepareerde huisvrouw van den Heer Rippens wonende te ’s Hertogenbos dat zij comparante was mede erfgename van wijlen haar broeder Hoogwelgeb. Heer Floris Gijsbert Foeijt overleden 5 december 1789 te Emiclaar.

AT049a004          1789       11 febr (folio 5)

Testament op langst levende van Baron Coenraad Willem Sloet en vrouwe Johanna Heuning wonende op Brinkhorst in Asschat.

AT049a004          1788       6 juni (folio 73)

Akte van Boedelscheiding van overlijden van Geerlof Petersen overleden in het jaar 1782 gehuwd geweest met Geurtje Everts wonende op ’t Hogeland.

Voogden van hun kinderen waren Wouter Evertse op Hamersveld, Geerlof Peelen in Stoutenburg en Johannes Petersen in Hamersveld. Bij ondertekening Wouter Evertsen van Rossenberg wonende op Erf de Groote Capel, zie ook folio 5 28 januari 1786.

AT049a003          1787       11 mei (folio 51 – folio 50 akte van leening dezelfde)

Mejuffr. Clara van Halteren verkoopt een Huizinge en Erve aan Peter Claassen Wi(j)ntjes en Hendrikje de Wit echtgen. wonende aan de Tolboom in de Zwarteweg bij Hamersveld groot ± ½ mergen onder den ger. van Stoutenburg aan de weg van de Swarte Steeg omtrent ’t Erf ’t Vliet.

AT049a003          1787       9 april (folio 46)

Aanhef huwelijkse voorwaarden van L. C. Blockland: In den Naam des Heeren, Amen.

Ter Eere Gods en tot vermeerdering van het menselijk geslacht is tusschen den Hoogwelgeborene Heer Jonkheer Lodewijk Carel van Blockland meerderjarig ouderloos jongman toekomende bruidegom ter eenre en Juffr. Margretha Maria de Geus meerderjarig ouderloose jonge dochter toekomende bruid ter andere zijde, enz.

AT049a003          1787       15 febr (folio 42 – zie folio 51)

Peter Jacobse van (Rossenberg) en zijn huisvrouw bekennen schuldig te zijn aan Geurtje Evertse wed. van Geerlof Peterse wonende op ’t Hogeland ƒ300.

AT049a003          1786       7 aug (folio 28)

Overeenkomst omtrent hun huizinge, erf en grond en de Tolboom tussen Teunis Fransen Ketelaar en Geertje Peterse Bolle echtelieden wonende aan de Swarte Steeg in Hamersveld en Peter Claasen Wintjes en Jannetje Hendriksen de Wit echtel. wonende mede aan de Zwarteweg.

AT049a003          1786       13 juni (folio 23)

Huwelijkse voorwaarden Theunis Fransen Ketelaar weduwenaar van Berendina v.d. Bos en Geertje Peterse Bolle wed. van Hendrik de Wit.

AT049a003          1786       13 juni (folio 24)

Geertje Peterse Bolle wonende bij de Tolboom aan de Zwarteweg, Hendrik de Wit overleden in 1781, boedelscheiding.

AT049a003          1786       6 juni (folio 21)

Boedelscheiding Theunis Fransen Ketelaar weduwenaar en Boedelhouder van Berendina v.d. Bosch betreffende de 3 woningen aan de Zwarte Steeg en de Rosbeijer in Hamersveld in de Rosbeijer woont Jan Harmsen Voskamp en Gerritje Ketelaar.

Uit akte folio 13 blijkt dat Theunis Fransen timmerman was.

AT049a003          1786       20 maart (folio 10)

Verkoop van de goederen Juffr. Everarda Nieuwland wed. van Arent Warneke (uittreksel).

(Ten zevende) omtrent 11 morgen zo tabak als weiland met de tabakschuur daarop staande en twee kameren dien annex, als ook de tabakskisten, enz. onder gerechte van Leusden in de Buurtschap Hamersveld onder het Erf de Zuidwind meede genaamd de Zuidwind vrij van de tol aan ’t hek van de Zuidwind strekkende van de Grift af gedeeltelijk recht opgaande tot aan de Hamersveldseweg en gedeeltelijk aan de zuidzijde tegens het Bouwerf de Zuidwind en dit met eenige gereede goederen bij huur cedulle vermeld al meede door de meer genoemde Helmich Warneke en huure genomen tot primo januari 1788 die daar jaarlijks voor huur betaalen zal ƒ700.

Ingezet en gekocht door Helmuth Warneke Arentz voor ƒ8300.

AT049a003          1785       18 april (folio 63)

Testament van Jan Stokbergen woont op het Erf Langebeek ziek en bedliggende alle voorgaande testamenten vernietigd.

Aan de armen behorende tot de kerk door den Pastoor Guiliaan bedient wordende hier in Hamersveld een somma van ƒ300.

Aan Gerrit Reierse van der Veen en Elisabeth Stokbergen echtelieden het vruchtgebruik van de Hofstede Langebeek met 14 mergen bouw als weiland.

Getuigen Heijmen Janse Haan (op Lapeers) en Reier Pothoven.

AT049a003          1785       11 febr (folio 59)

Testament Juffr. Everarda Nieuwland wed. Arent Werneke.

AT049a002          1784       17 sept (folio 43)

Protest tegen Regeerings Regelement van 1674 onderteekend door de burger van de stad in vrijheid van Amersfoort. 14 bladzijden handtekeningen.

AT049a002          1784       24 juni (folio 40)

Testament Juffr. Everarda Nieuwland wed. Arent Werneke.

AT049a002          1784       7 april (folio 36)

Testament Hendrik Willemse en Geertruij Peters echtelieden wonende op het Erf de Logt onder Emiclaar. Hebben ook al een testament van 13 september 1771 van Notaris Abraham van Bemmel.

AT049a002          1783       20 sept (folio 22)

Johannes van Hamersveld en Johanna Hendriksen verkopen aan Dirk van Zijl een huis met getimmerten en 4 mergen land bij ’t Vlieterwegje bij Vliet, hiervan is 300 roeden afgegraven voor de dijk bij Vliet staand op erfhuur van 47 jaaren (zie ook folio 19 10 augustus 1781).

AT049a002          1784       17 sept (folio 21)

Testament Johannes van Hamersveld en Johanna Hendriksen op langst levende.

AT049a002          1783       8 febr (folio 4)

Steven Geurtsen huurd weer in voor 6 jaren het erf Klein Krachtwijk in Overseldert van Doktor Berghuis. Jaarlijkse huur ƒ130 en een vierel mei boter als toepacht.

AT049a001          1781       1 nov (folio 26)

Erf Strijdhorst gerecht Stoutenburg ackte van geld leening van Elisabeth Evers van Hamersveld wed. van Bart Franse Haan kapitaal groot 1550 ten behoeve van Abraham van Bemmel.

AT049a001          1781       19 okt (folio 23)

Klaas Gerritse huurt 2 weijmaten en 2½ mergen bouwland gelegen aan de Modderbeek in Stoutenburg van F. J. van Lilaar jaarlijks ƒ80.

AT049a001          1781       16 febr (folio 2)

Willem Hendriksen en Beatrijs Vonk wonende onder den ger. van Emiklaar verkopen aan Reijer Janse hun hofstede ’t Buitenveld ± 14 mergen + 3 morgen beplanting onder dezelve gerechte, oostwaarts Cornelis Evertse, ten zuiden Willem Dashorst, ten westen Mejuffr. de wed. van Veersen, te noorden ’t Erf Hateveen met vrije uitweg naar de Nijkerkerweg, koopsom ƒ1600.

AT049a001          1781       11 febr (folio 2)

Cornelis van Birkhoven is schuldig aan Dirk Hartman wonende aan de Brand te Hoogland ƒ1425 wegens van tijd tot tijd geleende gelden wegens noodwendig onderhoud voor het gezin, als voor betalingen van zijn schulden volgens obligatie voor Notaris Abraham van Toll te Utrecht.

AT049a001          1780       10 aug (folio 78)

Boedel verkoop Juffr. Ida Caan waaronder ook Klein Krachtwijk op Hoogland gekocht door Heer Dr. Berghuis, gekocht voor ƒ2900. Huurder Steven Geurtse.

Ook verkocht Hof en Hofstede Blankeveen bij het Spijkerdijkje gekocht door Gerrit Conelisse (op de Bieshaar ) voor ƒ1230.

Ook werd verkocht door de executeuren van den Hr. Michiel Beekhof verkocht Klein Calveen op Hoogland.

AT049a001          1780       10 juni (folio 73)

Jan van Rijswijk (testament) legateert aan Jan Pothoven en Trijntje Jansen van Wijnen een Huizinge en Hof genaamd de Kikvorsch in Hamersveld, ten noorden Mejufr. de wed. van den Heer R. van Coevorden, ten zuiden den Heer Bol, oosten de Hamersveldseweg.

AT049a001          1780       28 mei (folio 72)

Lauren Wouterse van Ruijtenbeek en Aaltje Arisje echtel. verkopen aan Pieter Jacobse van Rossenberg 3 danmaten Polderland.

AT049a001          1779       5 nov (folio 48)

Aart Peterse Schouten leent van vrouwe Antonia Elisabeth van Campen wed. van Mr. Michiel Jacob de Beij ƒ1000. Borgen Thomas Willemse Wantenaar en Jan Gerritse Kok.

AT049a001          1779       29 juli (folio 39)

Testament van Vrouwe Antonia Elisabeth van Campen hieruit blijk dat haar zoon Everadus Adrianus de Bije blind is.

AT049a001          1779       14 maart (folio 32)

Uit deze akte blijkt dat Mons Dirk Rijks woont op Couwenhoven onder ’t Hoogeland.

AT049a001          1779       26 juni (folio 19)

Theunis Aalberts en Gijsbertje Gijsbertsen echtel. huren Rosenburg (Rozendaal) van Mejuffr. Sophia Gabrij wed. v.d. Heer Reijnier van Coevorden in leven Raad en Schepen van Amersfoort uitgezonderd het land of plagveld voor het huis over de weg alsmede twee hoekjes land naast de timmerman aan de Swarte Steeg groot ½ morgen dit houd de verhuurderesse aan zich.

Pachttijd 6 jaren, pacht ƒ230 + eenge lasten.

1777      14 nov (folio 9)

Jacob Craanen raad en schepen dezer stad, Frans Terhorst en Hendrik Terhorst (notaris alhier) en Hendrikje Terhorst kinderen en erfgenamen van Petronella Craanen wed. van Jan Terhorst machtigen Notaris Antoni Voskuijl en Hendrik Terhorst om publiek te verkopen onroerende goederen in Amersfoort en in Hamersveld onder andere een Huis, Hof en Hofstede met een streep land genaamd de Kikvors gelegen in den ger. van Leusden.

Scroll naar boven